refleks 2015 Uddannelsesweekend

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "refleks 2015 Uddannelsesweekend"

Transkript

1 refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev.

2 refleks2015 velkommen Den september inviterer DUF til uddannelsesweekenden Refleks. Vi tilbyder fem linjer med fem forskellige vinkler på ledelse af frivillige i en frivillig organisation. Refleks2015 er for dig, der ønsker at skabe forandring og udvikling i din organisation. På Refleks2015 kan du vælge mellem: Ledelse af effektive teams Få udvalg, arbejdsgrupper og taskforces til at give værdi for organisationen Projektledelse Fra ide til evaluering Facilitering og ledelse af processer og møder Skab energi og ejerskab i foreningen Det personlige lederskab Skab resultater med og gennem andre Internationalt udsyn Nationalt udbytte Udover undervisningen på linjerne får du mulighed for at dele viden og erfaringer med de øvrige deltagere på uddannelsen og inspiration med hjem til den fortsatte udvikling af din organisation. Uddannelse, der gør en forskel Målet med Refleks2015 er, at du som deltager bliver styrket i at opnå de mål, I har i din organisation. Vi tilbyder et højt fagligt niveau på alle linjer, hvor du både får ny viden, men også selv bidrager med dine egne erfaringer og spørgsmål. Uddannelsen er et tilbud til centrale aktører i de frivillige børneog ungdomsorganisationer. Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen til en weekend, hvor du både får et stort fagligt udbytte og rig mulighed for erfaringsudveksling og netværk på tværs af DUFs mange medlemsorganisationer. Med venlig hilsen Signe Bo Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon:

3 effektive teams Få udvalg, arbejdsgrupper og taskforces til at give værdi for organisationen Langt de fleste opgaver i foreningslivet løses i mindre teams, grupper, udvalg, taskforces eller lignende. Men giver samarbejdet altid det udbytte, I ønsker? På denne uddannelse får du indblik i teamarbejdets dynamik og værktøjer til at skabe konkrete resultater med teamarbejde som omdrejningspunkt. Uddannelsen fokuserer på gruppedynamik og samarbejde i teams med en vifte af ledelsesteoretiske begreber og konkrete værktøjer samt deltagernes egne erfaringer med, spørgsmål om og dilemmaer i team- eller gruppesamarbejde. uddannelsen indeholder følgende emner: Samarbejde i teori og praksis Hvornår er samarbejde en god ide? Og hvornår er det en dårlig ide? Gruppedynamik og faser i teamsamarbejde Fra etablering af gruppen til opløsning og alt, hvad der foregår ind imellem Formel og uformel gruppeledelse Autoritet og roller i teamet Komplekse processer og relationer Om alle de elementer, vi ikke kan styre i teamet Handlingsplan og dilemmaer Hver deltager udarbejder sin egen plan for udvikling af teamarbejde Underviser på uddannelsen er Henrik Bjørgo, seniorkonsulent i DUF, der har arbejdet frivilligt og professionelt med teamledelse i tyve år. Henrik er master i ledelsesudvikling (MMD) fra CBS og underviser på DUFs lederuddannelser og på diplom i ledelse ved KEA. Samarbejde, der rykker Gruppearbejde i kaos Formelt og uformelt lederskab Du leder eller deltager allerede i team- og gruppesamarbejde i det frivillige foreningsliv. 3

4 projektledelse Fra ide til evaluering Skab ejerskab for organisationens projekter, få involveret de dygtige frivillige og bliv sikker på alle projektets faser. Det er målene for uddannelsen i projektledelse, hvor praksisnære øvelser og brugbare redskaber suppleres med overblik over teoretiske indgange til projektledelse. Projekter i praksis Projektlederrollen Projekttyper og projektmodeller Kom i mål med projektet Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med projektledelse fra idé til evaluering og sætter fokus på, hvordan projektarbejde og din organisations overordnede strategi hænger sammen. Det forventes, at du har et projekt med, som du kan tage udgangspunkt i og anvende de gennemgåede modeller på. Med uddannelsen får du udviklet dine kompetencer i alle faser af et projektforløb. Uddannelsen indeholder følgende emner: Tilgange til projekter Strategi eller praktisk håndværk? Fra agil projektledelse til vandfaldsmodel Projektlederens rolle Roller og agendaer i strategisk projektledelse Konkrete redskaber til projektstyring og projektledelse Målhierarki, projektets faser, risikoanalyse, SWOT-analyse, interessentanalyse etc. Kommunikation og projektledelse Hvordan sikrer du kommunikation med alle projektets interessenter, så du skaber ejerskab og tillid? Strategi og implementering Hvordan implementerer du et strategisk projekt i en frivillig organisation? Faldgruber og udfordringer Underviser på uddannelsen er Michael Bager, der har mange års erfaring med foreningsarbejde og projektledelse, og som netop har udgivet bogen Projekter i praksis en undervisningsbog til brug på diplomniveau. Michael ejer konsulentfirmaet BAGERogAAGAARD og er leder på Erhvervsakademi Sjælland. Du er selv i gang med et projekt eller ønsker at komme i gang med projektarbejde. Du ønsker at udvikle faglige kompetencer og sikre kvalitet, når I planlægger og udfører nye projekter i din organisation. 4

5 Facilitering og ledelse af processer og møder Skab energi og ejerskab i din forening De fleste foreninger ved, at ejerskab og motivation hos frivillige ofte opstår gennem inddragelse, og mange har erfaringer med at arbejde med involverende metoder til møder og udviklingsprocesser. På denne uddannelse får du indblik i en vifte af professionelle redskaber, der kan sikre sammenhæng mellem processens mål og udbytte. Uddannelsen præsenterer forskellige tilgange til både at være anerkendende i din procesledelsesstil og samtidig at sætte retning og rammer både før og under processen, så I arbejder mod et fælles mål og udbytte. Uddannelsen er praksisorienteret og meget vil foregå på gulvet, hvor du bliver udfordret som facilitator på dine metoder og tilgange. Uddannelsen indeholder følgende emner: Praktiske og teoretiske forståelser af procesdesigns og udviklingsprocesser i foreninger Hvordan håndterer jeg uventede situationer som facilitator? Hvordan kan jeg arbejde med facilitering i en ledelsesposition, hvor jeg er en del af processen? Underviser på uddannelsen er cand.mag Frederik Fredslund-Andersen, organisations- og ledelseskonsulent hos Attractor (Rambøll), hvor han bl.a. underviser på den professionelle konsulentuddannelse. Han er tidligere medlem af hovedbestyrelsen i KFUM-Spejderne og har i en årrække undersøgt og faciliteret større udviklingsprocesser i DUFs medlemsorganisationer. Din egen rolle som facilitator Forskellige positioner og roller i processer Facilitering som tilgang til udvikling Du ønsker at udvikle dig som proceskonsulent og faciliterende leder af udviklings- og forandringsprojekter. Du kan være central frivillig i et nationalt udvalg, hovedbestyrelsesmedlem eller ansvarlig for større eller mindre udviklingsprocesser, hvor der er flere grupper og forskellige udvalg af frivillige involveret. 5

6 Dit personlige lederskab Sæt fokus på, hvordan du som leder skaber resultater med og gennem andre Som leder af frivillige skal du bruge dig selv til at motivere mennesker til at samarbejde. Det kan være forbundet med mange dilemmaer, som du skal forholde dig til og finde din vej igennem. Din lederrolle Beslutninger og medinddragelse Strategisk ledelse Du kommer til at arbejde med din egen lederrolle med udgangspunkt i din organisations mål, værdier og kultur. Du opnår vigtige ledelseskompetencer omkring strategi, kommunikation, værdier og kompetenceudvikling. Du får mulighed for fælles refleksion sammen med andre deltagere og konkrete redskaber, som du kan bruge i din daglige ledelse. Uddannelsen indeholder følgende emner: Lederens strategiske rolle Organisationsudvikling oppe- og nedefra Anerkendende, men ikke tandløs ledelse Hvordan kan du anerkende og stille krav på samme tid? Besluttende og medinddragende ledelse Hvordan finder du en ledelsesstil, som passer til dig, de frivillige og din organisation? Når ledelse koster noget Hvordan tackler du forventninger, konflikter og situationer, hvor du selv eller andre føler sig udfordrede? 51/49 organisationens formål og den frivilliges interesser Hvordan har du fokus på den enkelte uden at tabe blikket for helheden? Underviser på uddannelsen er Connie Yilmaz Jantzen, der har mange års erfaring med ledelse og ikke mindst ledelse af frivillige både som frivillig og professionel. Connie er leder af Center for Diakoni og Ledelse og underviser blandt andet på NGO- Lederuddannelsen og en række andre uddannelser. Du har ansvar for at lede frivillige i projekter, bestyrelser, arbejdsgrupper eller udvalg og ønsker at udvikle dine lederkompetencer. 6

7 internationalt udsyn Nationalt udbytte Undersøgelser viser, at det internationale engagement styrker organisationernes formål. Den synergi, der opstår mellem det nationale og det internationale arbejde, kan bruges strategisk. Læring og erfaringer fra arbejdet bidrager dermed til opfyldelse af den danske organisations formål. Strategisk internationalt samarbejde International læring i en national kontekst Forankring af internationalt arbejde Der er en direkte sammenhæng mellem det globale engagement omkring demokrati og unge og organisationens virke i Danmark. Organisationen får tilført ressourcer gennem rekruttering og fastholdelse af unge frivillige. På tværs af organisationerne handler den globale fortælling om, at man gerne vil se sig selv som en del af noget større, hvilket er stærkt motiverende for unges engagement. Unge, der har været engageret i internationalt arbejde, tilfører deres egen organisation kompetencer, organisatoriske erfaringer, netværk og viden. På denne uddannelse arbejder du med to centrale emner: 1. Forankring af det internationale arbejde i den nationale organisation 2. Hvordan bruger din organisation optimalt de kompetencer og erfaringer, som unge frivillige opnår gennem det inter nationale arbejde og bringer i spil hjemme i deres danske organisationer Uddannelsen indeholder følgende emner: Hvordan udnytter din organisation kompetencer og viden fra jeres internationale arbejde? Hvordan kan de internationale erfaringer kobles til den danske nationale kontekst? Hvordan forankres det internationale arbejde i hele organisationen og ikke kun i selvkørende projektgrupper? Hvordan skaber man interesse for og indsigt i det internationale arbejde bredt i den danske organisation? Undervisere på uddannelsen er Nina Christine Lundbye, international konsulent, og Anna Jensen, seniorkonsulent i ledelses- og organisationsudvikling begge ansat i DUF. Der vil desuden være eksterne oplægsholdere på uddannelsen. Frivillige og ansatte, der arbejder med internationale projekter. Uddannelsen er også relevant, hvis du ønsker at starte et internationalt projekt op. Du vil gerne bruge læring og erfaring fra internationale projekter til at udvikle din organisation og ønsker forankring af det internationale arbejde i organisationen. Vi opfordrer til, at flere personer fra samme organisation deltager på uddannelsen. 7

8 På tværs af uddannelserne Erfaringsudveksling og netværk På Refleks2015 bruger du pauserne på at netværke og erfaringsudveksle med de andre deltagere. Med mange forskellige organisationer samlet er der rig mulighed for at blive inspireret og skabe et nyt netværk med deltagere fra andre organisationer. Derfor lægger uddannelsen op til, at pauserne og aftenerne bruges til aktivt at få delt erfaringer, værktøjer og interesser, så du kommer hjem med lommen fuld af visitkort på nye kontakter, du kan bruge til at udvikle og inspirere din egen og organisationens udvikling. Ud over det planlagte program vil der også være tid til socialt samvær lørdag aften. kick off Ledelse af effektive teams Projektledelse Facilitering og ledelse af processer og møder Dit personlige lederskab Internationalt udsyn FROKOST + NETVÆRK Ledelse af effektive teams Projektledelse Facilitering og ledelse af processer og møder Dit personlige lederskab Internationalt udsyn middag + NETVÆRK Ledelse af effektive teams Projektledelse Facilitering og ledelse af processer og møder Dit personlige lederskab Internationalt udsyn FROKOST + NETVÆRK 8

9 refleks 2015 tilmeldingsfrist 10. august 2015 Dato og tid Lørdag den 12. september til søndag den 13. september Uddannelsen starter lørdag kl med tjek ind fra kl og slutter søndag kl Det er muligt at ankomme allerede fredag fra kl , hvor du fra kl kan deltage i spillet PolicyMaker eller bare varme op til Refleks i uformelle rammer og hyggeligt selskab. Sted Emmaus Galleri og Kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev (ca. 1 km fra Haslev station) Tilmelding Tilmeldingen sker via Sidste frist for tilmelding er mandag den 10. august. Hver uddannelse kan rumme op til 25 deltagere, og som udgangspunkt er der maksimalt plads til tre deltagere per organisation på de enkelte uddannelseslinjer. Skulle der være tilmeldt flere end tre fra samme organisation, forbeholder DUF sig ret til at prioritere efter først-til-mølle-princippet. Deltagerbetaling Pris for deltagelse er 1050 kroner. Da du selv betaler for rejsen, giver DUF rabat til deltagere, der ikke kommer fra Sjælland, så prisen bliver 950 kroner. Prisen inkluderer fuld forplejning og overnatning dog ikke øl, vand og vin. Tilmeldingen er bindende, og betalingen foregår med dankort/visa ved tilmeldingen. Overnatning Der er overnatningsmuligheder for alle deltagere. Oplys venligst ved tilmeldingen, hvilke dage du ønsker overnatning. Kontakt Har du spørgsmål, kan du kontakte DUF på eller 9

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

NGO-Projektlederuddannelsen

NGO-Projektlederuddannelsen NGO-Projektlederuddannelsen Målrettet projektlederuddannelsesforløb for projektmedarbejdere - hold 8 Kære NGO-projektleder Som medarbejder i en organisation med et almennyttigt sigte skal man, som projektleder

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere