Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser"

Transkript

1 Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

2 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med den erkendelse. På samme måde som nazismen, fascismen og kommunismen karakteriseres islamismen ved at ville indskrænke friheden, bestemme over folks liv i alle detaljer og ved at kræve konstant territorial ekspansion. Overfor en bevægelse af den karakter er det vigtigt, at vi tager vores forholdsregler. Yderliggående imamers opfordringer til drab på jøder, Grimhøjmoskeens opbakning til danske selvmordsbombere og senest terrorangrebet i København den februar i år viser nemlig med al mulig blodig tydelighed, at ekstremismen lever i dagens Danmark. Liberal Alliance accepterer ikke antisemitisme eller anden forfølgelse af danske befolkningsgrupper. Vi står vagt om klassiske borgerlige frihedsrettigheder som for eksempel ytrings-, religions- og forsamlingsfrihederne. Derfor er vi klar til at forsvare de demokratiske spilleregler og basale retsgarantier. Ekstremismen vil vi bekæmpe, ligesom vi vil skærme Danmark og danskerne mod nye rabiate angreb på personer, eller på den måde vi har indrettet vores samfund på. I lighed med indsatsen mod bander og rockere skal lovgivningens fulde potentiale udnyttes til at bekæmpe ekstremisme og antidemokratiske bevægelser. Desuden foreslår Liberal Alliance: Nødvendige ressourcer til politi og efterretningsvæsen I forbindelse med terrorangrebet i København var politiet hurtigt og massivt tilstede i hele byen. Det var med til at skabe tryghed i en ekstrem situation, men det krævede også en ekstraordinær indsats, tilkørsel af ekstra betjente fra nær og fjern og aflysning af fridage. Efter hverdagen er indtrådt, er det klart, at en sådan indsats ikke kan fastholdes. Derfor er det nødvendigt at sikre, at politi og efterretningstjenester har de nødvendige ressourcer til altid at imødegå trusler og overvåge ekstreme miljøer. Det betyder blandt andet, at Liberal Alliance kan støtte regeringens forslag om udbygning af politiets og PET s beredskabs- og overvågningsindsats, om øget it- og analysekapacitet, om udvidelse af livvagtsstyrken, om styrkelse af beredskabet til indsats ved en terrorhændelse, om udvidelse af aktionsstyrken i PET og om et forstærket nationalt døgnberedskab under Rigspolitiet. Målrettet overvågning Liberal Alliance vakler ikke på vigtigheden af, at almindelige borgere kan få lov til at være i fred for statens indblanding og overvågning. For at imødegå truslen fra ekstremistiske miljøer og hårdkogte bander er det dog vigtigt, at disse, på baggrund af behørigt indhentet dommerkendelse, overvåges langt mere intensivt, end det sker i dag. Der skal altså være tale om en øget og målrettet overvågning solidt baseret på fastholdelse af demokratiets centrale retsgarantier. Det er blandt andet nødvendigt, at vi bliver langt bedre til at få øje på ekstremister blandt unge mennesker også på gymnasier og universiteter, hvor for eksempel det ekstremistiske parti Hizb ut-tharir i dag har alt for frit spil.

3 02 Politibeskyttelse af det jødiske samfund Det er blevet stadig mere tydeligt, at det jødiske samfund er i en særlig udsat situation. Derfor er det nødvendigt at opprioritere politibeskyttelsen og beredskabet, så enhver trussel kan imødegås effektivt. Konkret er det blandt andet nødvendigt at se på sikkerheden omkring synagogen i Krystalgade i København og den jødiske Carolineskolen, som tidligere har været udsat for groft hærværk. Sikkerhedsindsatsen skal dog tænkes bredere end det og skal være velegnet til at etablere varig tryghed. Politibeskyttelse af udsatte debattører, tegnere, kunstnere m.fl. En række personer, der har deltaget i den offentlige debat, har modtaget alvorlige trusler fra ekstremistiske miljøer. Udsatte debattører, tegnere, kunstnere og andre, der lever med vedvarende trusler, skal derfor opleve bedre politibeskyttelse. Det er vigtigt af hensyn til den enkeltes sikkerhed, men også for at sikre, at folk tør deltage i den almindelige demokratiske debat. Bedre udstyr og træning Under terrorangrebet i København blev det klart, at politiet havde en række problemer med deres udstyr. Michael Bergmann Møller, der er formand for Københavns Politiforening, forklarede blandt andet, at det i dag ikke altid er muligt for betjente at få den rigtige størrelse sikkerhedsvest, når man møder ind på arbejde - og hvis du har en krop i størrelse large, men kun kan få dækket den af en small vest, er det klart, at du er mindre beskyttet. Ligeledes viste der sig problemer med håndteringen af våben, der enten ikke matchede terroristens våben, eller som betjentene ikke havde ret meget erfaring med at håndtere. Michael Bergmann Møller understregede, at patruljebetjente ikke går med maskinpistol hver dag. Når man bliver udstyret med en maskinpistol - som vi eksempelvis så det ved synagogen - kræver det den rigtige skydetræning. Jo mere du træner, jo bedre chance har du for at løse sådan en opgave på den bedst tænkelige måde. Vi har gennem mange år efterlyst mere skydetræning. Mere træning kræver flere penge - penge, der ikke er i budgettet. Liberal Alliance mener ikke, det er forsvarligt, at politibetjente sendes i forreste linje med udstyr, som er mangelfuldt, eller som de ikke er trygge ved. Derfor skal vi prioritere indkøb af det nødvendige udstyr og sørge for, at politiet får det nødvendige antal træningstimer. Forstærket samarbejde mellem myndigheder Der bliver heldigvis allerede gjort meget for at koordinere indsatsen mod ekstremisme mellem de forskellige danske og internationale myndigheder, men der er rum til forbedring. Et forstærket samarbejde kan nemlig sikre, at informationer bliver delt hurtigt og effektivt. Dermed kan en indsats koordineres bedre.

4 03 Danmark bør blandt andet straks tage initiativ til at sikre en parallelaftale med EU om fortsat dansk deltagelse i Europol, så vi kan fastholde det danske retsforbehold, uden at det koster på sikkerheden. Oprettelse af ekspertråd For at sikre, at alle sten bliver vendt i kampen mod ekstremismen, foreslår Liberal Alliance, at landets dygtigste eksperter indenfor radikalisering og ekstremisme samles i et råd, der kan komme med løbende input og ideer til politikere og myndigheder. Opgør med strafferabatter I det nuværende straffesystem bliver der givet rabat til seriekriminelle. For eksempel får bandekriminelle i dag en forholdsmæssigt kortere straf, end de ville få, hvis straffen for hver våben-, narko- og voldsovertrædelse blev lagt sammen. Gentagelseskriminalitet bliver altså ikke betragtet som en skærpende omstændighed, men som noget formildende. Det princip kan Liberal Alliance ikke støtte, og derfor foreslår vi, at der bliver indført såkaldt absolut kumulation af straffe op til tyve års fængsel. Straffen for alle kriminelle forhold bør således lægges sammen op til maksimalt tyve år. Det vil give bedre proportionalitet, styrke den almene retsfølelse og medvirke til at sikre, at ekstremister får længere straffe end i dag. Oprettelse af ungdomsdomstol Der er behov for en særlig kriminalforsorg for årige, som begår vold og anden alvorlig kriminalitet. Det er ikke acceptabelt, at unge, der står bag personfarlig kriminalitet, blot placeres på en døgninstitution, hvor de dybest set kan komme og gå, som det passer dem, eller at de endda helt slipper for straf, som det desværre alt for ofte har været tilfældet. Ifølge Ankestyrelsen har det kommunale system i næsten halvdelen af de 297 sager, hvor politiet i 2012 og 2013 underrettede om mistanke om kriminalitet hos børn og unge, undladt at skride til handling. Når man udsætter andre mennesker for alvorlig fare, må det have reelle konsekvenser. Vi bør naturligvis indrette retssystemet således, at vi har en instans, der målrettet kan beskæftige sig med unge, og som kan udmåle en straf, som ikke indebærer, at man har uanede frihedsrettigheder, fordi man endnu ikke er fyldt 15 år. Antiradikaliseringsindsats i fængslerne Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, har gjort det klart, at vi har et problem med vores fængsler. Han har for eksempel forklaret, at fængselsbetjente konfiskerer sorte bannere fra Islamisk Stat hos fanger, og at der bliver jublet, når amerikanske soldater bliver slået ihjel, og når gidsler bliver halshugget af IS-terro-

5 04 rister. Det er ikke bare modbydelig opførsel det skal stoppes, og det skal den radikaliseringsproces, som nogle fanger undergår, også. Fængselsophold må ikke føre til ny kriminalitet. I stedet skal indsatte i danske fængsler afsone deres straf og derefter vende tilbage til en almindelig hverdag uden kriminalitet. Derfor skal fængslerne adskille de radikaliserede fanger fra andre indsatte, og i de fængsler, hvor det ikke er muligt, må alle fanger brydes op i mindre grupper, så ekstremister ikke får lov at sætte dagsordenen i fængslerne. Èt konkret, lavpraktisk initiativ, der kan medvirke til at bremse spredning af antidemokratisk ideologi, lovprisning af terrorister og hvervning af nye proselytter består i effektivt at forhindre, at ekstremistiske indsatte får adgang til mobiltelefoner, der bliver kastet ind over fængslernes mure. Det er desuden vigtigt at tilbyde løbende efteruddannelse til personalet i fængslerne, så de får flere værktøjer til at bremse ekstremisterne, og, om muligt, bør vi rekruttere personale, der taler arabisk, så vi får bedre indsigt i den kommunikation, der foregår mellem fangerne. Stop for skatterabatter til religiøse trossamfund Kirkeministeriet oplyser, at religiøse trossamfund uden for folkekirken og deres individuelle medlemmer har en mulighed for at opnå et betydeligt indirekte tilskud fra staten. Det skyldes, at der er mulighed for, at skatteydere kan trække bidrag (gaver og løbende ydelser) til andre trossamfund fra på selvangivelsen. Derved kan man opnå en skattebesparelse på ca. 33 % af bidraget til et trossamfund. Liberal Alliance ønsker, at religiøse trossamfund mister deres skatterabat, hvis de arbejder for fremme af ekstremisme. Opfordrer man for eksempel menigheden til at kæmpe som Syriensfrivillige, bør det være en af konsekvenserne, at man mister skatterabatten. Integrationsprojekter må ikke baseres på ekstremister Der har været flere uheldige eksempler på, at de, der skulle hjælpe udlændinge med at finde sig tilrette i det danske samfund, samtidig har arbejdet for værdier, der ikke er vores. Integrationskonsulenter, der støtter sharia-lovgivning, og radikale imamer, der har været tilknyttet skatteyderfinansierede integrationsprojekter. Der er brug for et øget tilsyn med de personer, der sættes til at stå for integrationsindsatserne. Den slags regler kender man allerede fra fængselsimamerne. Kriminalforsorgen er nemlig allerede i dag forpligtet til at tjekke deres baggrund og prædikener inden ansættelse, ligesom folk, der vil arbejde med børn, almindeligvis må aflevere børneattester.

6 05 Stop for lokaletildeling Ekstreme foreninger får i dag ofte offentlig hjælp til at afholde deres radikaliserende møder. Det er ikke acceptabelt. Foreningerne skal have det svært og ikke nemt. Liberal Alliance foreslår på den baggrund, at offentlige myndigheder ikke er forpligtet til at stille lokaler til rådighed for antidemokratiske foreninger. Effektiv håndhævelse af indrejseforbud til Danmark Tal fra Danmarks Statistik har vist, at mindst 476 personer i 2014 blev taget i at overtræde deres indrejseforbud i Danmark. I 2011 blev 368 udviste taget i at rejse ind i Danmark, og siden har tallet været støt stigende. I det lys ønsker Liberal Alliance hårdere straf for at trodse et indrejseforbud. Er man først blevet udvist fra Danmark, er man naturligvis ikke velkommen igen, og hvis man ikke har forstået det, må straffen nødvendigvis være lang, og den bør afsones i hjemlandet, så udgifterne til fængselsophold ikke ligger danskere til last. Udlændinge, der krænker deres indrejseforbud, må aldrig opleve, at deres tilhørsforhold eller forbindelser til Danmark bliver styrket. Indrejseforbud i Syrien, dele af Irak og andre særlige krigszoner Allerede i 2013 kom det frem, at 65 personer fra Danmark havde deltaget i borgerkrigen i Syrien, og PET vurderede, at tendensen med tilrejsende krigere var en af de alvorligste sikkerhedstrusler mod det danske samfund. Derfor er det nødvendigt at stoppe dem, der ønsker at drage i hellig krig. Liberal Alliance foreslår på den baggrund et indrejseforbud til områder i verden, hvor der er risiko for, at udrejste fra Danmark vender tilbage til landet med færdigheder, som sætter dem i stand til at gennemføre terrorangreb. Vi forestiller os, at Justitsministeriet fastsætter en liste over lande og områder, der er omfattet af forbuddet, og at det skal være en betingelse, at der i områderne er udbredte krigslignende handlinger eller terroraktivitet. Det er dog væsentligt, at Folketinget kan tage lande af listen, hvis politiske overvejelser gør det relevant. Alle danskere, der ønsker at rejse til lande og områder, der er opført på listen, skal søge om tilladelse hos Justitsministeriet. Hvis tilladelsen afvises eller ikke søges, og der alligevel rejses til de pågældende områder, skal det medføre op til seks års fængsel, og udlændinge på ophold i Danmark skal automatisk kunne miste deres opholdstilladelse. Forslaget kan også medføre straffeansvar og udvisning af for eksempel imamer fra Grimhøjmoskeen, der opfordrer unge mennesker til at tage til Syrien eller Nordirak. Disse vil kunne retsforfølges for medvirken til lovovertrædelsen. Når der træffes beslutning om, at et område eller land opføres på listen, skal det naturligvis kommunikeres klart til offentligheden.

7 06 Afskaffelse af særligt lempelige regler for opholdstilladelse til religiøse forkyndere En opgørelse fra Udlændingestyrelsen viser, at 130 religiøse forkyndere og missionærer fik opholdstilladelse i Danmark i 2013, og at det næsten er en fordobling i forhold til Stigningen er således markant, og det skyldes nok i særlig grad, at reglerne for at få opholdstilladelse som religiøs forkynder stadig er ganske lempelige, hvilket da også tidligere er bemærket af juridiske eksperter. 1 Liberal Alliance ønsker, at reglerne for opnåelse af opholdstilladelse stiller samme skarpe krav, når der er tale om religiøse forkyndere, som de gør til andre indvandrere. Fratagelse af opholdstilladelse for udlændinge, der modarbejder demokratiet Udlændinge, der kommer hertil for at modarbejde demokratiet eller basale borgerlige frihedsrettigheder, er ikke velkomne. Det gælder for eksempel imamer, der opfordrer til vold og hellig krig. Uanset om de er kommet hertil som indvandrere, familiesammenførte eller asylansøgere vil deres opholdstilladelser derfor ved dom blive frataget dem, hvis de engagerer sig i den type aktiviteter. Fratagelse af statsborgerskab Liberal Alliance ser med største alvor på deltagelse i terroraktiviteter. Derfor foreslår vi, at personer, der ikke er født som danskere, skal kunne fratages deres danske statsborgerskab, hvis de dømmes for terrorforbrydelser - også selv om de derved bliver statsløse. Vi er klar over, at det udfordrer gældende konventioner. Derfor må der skabes klarhed om, hvilke forskellige fortolkninger der kan anlægges på konventionerne, og om nødvendigt må vi genforhandle de relevante tekster, så blandt andet islamistisk motiveret vold ikke får lov at slå rod i Danmark. Vi skal turde stå fast på de værdier, der gør Danmark til et godt sted at leve. 1

8

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Benhke (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Fodbold - vejen til et bedre liv

Fodbold - vejen til et bedre liv h u sfo r bi nr. 9 september 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Fodbold - vejen til et bedre liv Kim Milton om springet fra topdommer til hjemløsedommer

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere