UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien"

Transkript

1 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden sommeren Det er det hurtigste udrejsetempo, der er set fra Danmark til en kampzone, hvor militant islamistiske grupper deltager i en væbnet kamp. CTA vurderer, at flertallet af de udrejste fra Danmark deler en militant islamistisk ideologi. I modsætning til andre militant islamistiske kampzoner, f.eks. Irak eller Somalia, ser det ud til, at Syrien også tiltrækker personer, som ikke umiddelbart kan karakteriseres som militante islamister. Også personer, der rejser til Syrien af disse årsager, kan komme i forbindelse med militant islamistiske grupper og risikerer dermed at blive radikaliserede. CTA vurderer, at personer, som er blevet yderligere radikaliserede under ophold i Syrien, selv med begrænset kapacitet, vil kunne gennemføre et simpelt terrorangreb i Danmark. En del af oprørsgrupperne i Syrien bekender sig til en militant islamistisk ideologi og benytter sig af terrorangreb i deres kamp mod det syriske regime, mens andre har en verdslig dagsorden. Nogle af disse grupper har demonstreret en betydelig kapacitet til at gennemføre komplekse terrorangreb i Syrien. CTA vurderer, at der i Syrien er militant islamistiske grupper, der har en strategisk ambition om at ramme mål uden for Syrien for at støtte al-qaidas transnationale dagsorden. Side 1 af 5

2 1. Indledning Personer fra Vesten, som har opholdt sig i krigszoner, hvor terrorgrupper opererer, har i flere tilfælde stået bag såvel gennemførte som mislykkede terrorangreb i deres hjemlande efter opholdet. Personerne har ofte modtaget træning, deltaget i kamphandlinger eller modtaget instrukser fra de stedlige terrorgrupper om at udføre terrorangreb i deres hjemlande. Borgerkrigen i Syrien har på meget kort tid tiltrukket et stort antal personer bosiddende i Vesten, herunder et betydeligt antal personer fra Danmark, som har sluttet sig til kampen mod al-assad-styret. Kampene i Syrien tiltrækker derudover personer fra store dele af verden, herunder personer som tidligere har kæmpet i andre krigszoner f.eks. Afghanistan, Irak eller Tjetjenien, og som derfor besidder en betydelig kamperfaring og operativ kompetence. I Syrien findes der oprørsgrupper, der bekender sig til en militant islamistisk ideologi, herunder grupper med forbindelser til al-qaida. Samlet set øger det sandsynligheden for, at personer udrejst fra Danmark, der har opholdt eller opholder sig i Syrien, vil udgøre en trussel mod Danmark eller danske interesser i udlandet. 2. Terrorgrupper i Syrien Siden protesterne mod styret i Syrien udviklede sig til deciderede kampe i løbet af sommeren 2011, er der etableret en række oprørsgrupper, som i større eller mindre grad accepterer brugen af terrorisme som legitim taktik for at opnå deres politiske mål. Den mest markante af disse grupper er Jabhat al-nusra li ahl al-sham fi Sahit al-jihad (fra arabisk: Fronten til støtte for Syriens folk på jihad-området, herefter Nusra-fronten). CTA vurderer, at gruppen har forbindelser til al-qaida. Andre markante militant islamistiske grupper er Ahrar al-sham (fra arabisk: Syriens frie folk), Ghuraba al-sham (fra arabisk: De fremmede i Syrien) og Suqur al-sham (fra arabisk: Syriens falke). Desuden findes der en række mindre grupper af militant islamistisk tilsnit, som kontinuerligt opstår, fusionerer eller forsvinder igen. Det kendetegner den syriske opposition, at den ikke er forenet under en samlet ledelse, men at den består af en lang række grupper, der har al-assad-styrets fald som eneste fælles mål. De ovennævnte militant islamistiske organisationer udgør således kun en mindre, men meget kompetent, del af oprøret. Side 2 af 5

3 3. Udrejste fra Danmark CTA vurderer, at mindst 45 personer er udrejst fra Danmark til Syrien med henblik på at tilslutte sig oprørsgrupper. Flertallet af de udrejste har forbindelse til miljøer, organisationer eller moskeer, hvor militant islamistiske holdninger er udbredte. Udrejsen er hovedsagelig sket siden august Et lignende antal personer er tidligere udrejst til andre konfliktzoner, herunder Somalia, men det er typisk sket over en længere periode. Tempoet i udrejse af danske, militante islamister til Syrien er således uden fortilfælde. Denne udvikling ses også i en række sammenlignelige vestlige lande. Der er set eksempler på, at udrejste er en del af det københavnske bandemiljø eller har familiære forbindelser eller andre nære personlige forbindelser til organiserede kriminelle miljøer. Denne mulige forbindelse mellem det kriminelle miljø og en væbnet kamp, hvor dele af kampen udgøres af terrorgrupper, åbner for risikoen for, at der udvikles et samarbejde mellem de to miljøer. Dette kan betyde, at personer med en militant islamistisk dagsorden vil kunne trække på ressourcer fra kriminelle miljøer, herunder den adgang til våben, der er i disse miljøer. 4. Motivation for udrejse CTA vurderer, at flertallet af de udrejste deler en militant islamistisk ideologi. I modsætning til andre militant islamistiske kampzoner, f.eks. Irak eller Somalia, ser det ud til, at Syrien også tiltrækker personer, som ikke umiddelbart kan karakteriseres som militante islamister. Disse personer kan f.eks. være motiveret af et ønske om at styrte en illegitim diktator, et ønske om at beskytte den syriske civilbefolkning mod overgreb fra det syriske regimes styrker eller om at yde humanitær hjælp til flygtninge og andre. En del af tiltrækningskraften kan også være spændingen ved at deltage i en væbnet konflikt, eller ønsket om at opnå den prestige, det kan give i visse miljøer, blandt andet blandt militante islamister, at have deltaget i kampen i Syrien. Også personer, der rejser til Syrien af disse årsager, risikerer at komme i forbindelse med militant islamistiske grupper. Personlige kontakter til udrejste kan også være med til at motivere personer til rejse til konfliktområdet, særligt hvis den udrejste på grund af sin rejse har opnået en højere status, og aktivt opfordrer sine bekendte i oprindelseslandet til at også at rejse til Syrien. Her spiller synlighed på sociale medier, f.eks. Facebook, formentlig også en Side 3 af 5

4 stor rolle, da flere udrejste fra Skandinavien har posteret billeder og videomateriale fra Syrien på disse medier, som i visse tilfælde har opnået omtale i nationale medier. 5. Udrejseruter og aktiviteter CTA vurderer, at den mest populære rejserute for alle udlændinge, der søger at slutte sig til oprørerne i Syrien, går via Tyrkiet. For Danmark gælder yderligere, at det er meget let at komme fra Danmark til Tyrkiet, da sidstnævnte er en populær feriedestination, der beflyves dagligt fra Danmark, og hvor visum udstedes til danskere ved ankomst til landet. På grænsen mellem Tyrkiet og Syrien er der kun kontrol på den tyrkiske side, da oprørsgrupper kontrollerer området på den syriske side af grænsen, og det er CTA s vurdering, at den tyrkiske grænsekontrol ofte omgås. Det turistvisum, der udstedes til Tyrkiet, gælder kun 90 dage. Personer, der ønsker at holde muligheden for transit gennem Tyrkiet åben, vil derfor skulle forlade Tyrkiet (og dermed Syrien) 90 dage efter indrejsen til Tyrkiet. Disse personer vil i nogle tilfælde vende tilbage til Danmark inden en eventuel ny udrejse til Syrien via Tyrkiet. Samlet set vurderer CTA, at det er relativt nemt at rejse til Syrien og deltage i oprøret. CTA vurderer, at der i Danmark er personer, der aktivt opfordrer personer til at rejse til Syrien og giver instruktion i, hvordan man når frem. CTA vurderer, at der er personer og grupper i Danmark, herunder militante islamister, der under dække af humanitær støtte til den syriske civilbefolkning indsamler penge, mens pengene sandsynligvis bliver brugt til at støtte den væbnede kamp. 6. Truslen fra udrejste danskere mod Danmark Der er flere måder, hvorpå danskeres ophold i Syrien kan påvirke terrortruslen mod Danmark. Et ophold blandt militante islamister i Syrien kan have en radikaliserende effekt på den udrejste. Dette gælder særligt for ophold i krigszoner, idet stressede situationer og en kæmpende enheds nære gruppesammenhold kan påvirke individers modstandskraft over for radikalisering. Selvom der ikke er en entydig kausalsammenhæng mellem radikalisering og udførelse af terrorangreb, vil en person, der vender hjem fra Syrien efter at have gennemgået et radikaliseringsforløb, med stor sandsynlighed være mere villig til at begå terrorisme i Danmark. Endvidere er det sandsynligt, at længerevarende deltagelse i krigshandlinger vil gøre personer mere voldsparate. Oplevelser på krigsskuepladsen kan dog også have en traumatiserende eller invaliderende Side 4 af 5

5 effekt. Personer med traumer kan alt efter omstændighederne reagere forskelligt, eksempelvis med handlingslammelse eller aggressivitet. I det omfang de udrejste modtager militær træning eller deltager i væbnet kamp, vil de erhverve sig konkrete færdigheder, f.eks. brug af skydevåben eller fremstilling af bomber, som vil kunne bruges i et terrorangreb i Danmark efter en eventuel hjemkomst. Sammenlignet med terrornetværk i andre konfliktområder, f.eks. i Somalia, besidder nogle grupper i Syrien en betydelig kapacitet til fremstilling af improviserede sprængladninger. Det gælder i første række Nusra Fronten, men også nogle af grupperne med tæt tilknytning hertil. Nusra-Fronten har gennemført flere selvmordsangreb mod regimemål i Damaskus. Dette forhold sammenholdt med det store antal danskrelaterede personer i kampzonen, gør risikoen for en overførsel af operativ kapacitet, f.eks. til fremstilling af bomber, fra den syriske oprørskamp større end fra tidligere eller tilsvarende konfliktzoner. Jo længere tid en dansk kæmper med militant islamistisk baggrund befinder sig i konfliktzonen, jo større er chancerne for, at vedkommende kommer i forbindelse med grupper, der besidder disse kompetencer. Indtil videre koncentrerer de fleste syriske oprørsgrupper sig entydigt om kampen i Syrien. CTA vurderer dog, at dette vil ændre sig efter et eventuelt regimefald, hvor det må forudses, at de militante islamister vil øge deres udadvendte aktiviteter, herunder foretage angrebsplanlægning mod vestlige mål uden for Syrien, for eksempel i Europa. Hvis en terrorgruppe i Syrien søger at gennemføre angreb i Danmark eller mod danske interesser i udlandet, og har forbindelse til danske militante islamister i Syrien, vil de kunne trække på de danske militante islamisters viden om danske forhold. Hertil kommer, at hjemvendte militante islamister vil kunne vælge at udføre terrorhandlinger på egen hånd, enten flere sammen eller som soloterrorister. Side 5 af 5

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2006

Efterretningsmæssig risikovurdering 2006 Efterretningsmæssig risikovurdering 2006 Kastellet 30-2100 København Ø Telefon 33 32 55 66 Telefax 33 93 13 20 www.fe-ddis.dk E-mail: fe@fe-mail.dk Nr.: 350.460-02100 Dato: 4. december 2006 (Bedes anført

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Xxxxxxxxxxxx. Beredskab MARTS 2015 FORECAST

Xxxxxxxxxxxx. Beredskab MARTS 2015 FORECAST Beredskab MARTS 2015 FORECAST Hvad bringer fremtiden? Spørgsmålet kan ikke besvares konkret Men dog alligevel Fremtiden bringer en forudsigelig uforudsigelighed og netop den konklusion inviterer os til

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Global eller regional jihad? Foreign fighters og al-qaida-retorik i al-shabaabs nationalistiske oprørskamp

Global eller regional jihad? Foreign fighters og al-qaida-retorik i al-shabaabs nationalistiske oprørskamp politica, 47. årg. nr. 2 2015, 234-251 Lars Erslev Andersen og Louise Wiuff Moe Global eller regional jihad? Foreign fighters og al-qaida-retorik i al-shabaabs nationalistiske oprørskamp Foreign fighters

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet Beslutningsforslag nr. B 192 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Henrik Dam Kristensen (S), Maja Panduro (S), Astrid

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere