Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik"

Transkript

1 Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

2 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt eller permanent, fylder meget i den politiske debat. Med god ret, for det er store og vigtige spørgsmål, som vi skal finde fornuftige svar på. Udlændingepolitikken, i mangel af bedre fællesbetegnelse, skal sikre: At vi får gavn af de mennesker, der gerne vil til Danmark for at arbejde og bidrage, uanset om de kommer som lønmodtagere eller som selvstændige. At vi i så vidt omfang som muligt hjælper de mennesker, der må flygte fra overgreb i deres hjemlande. At vi ikke sætter alt det, der gør Danmark til så attraktivt et land at leve i, over styr. Udspillet har tre konkrete dele: 1. Velkommen til indvandrere, der kan bidrage. Enhver, der kan forsørge sig og sin familie og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal man som indvandrer betale for sig selv i de første år uden adgang til sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp. 2. Krav og rimelighed i flygtningeindsatsen. Liberal Alliances flygtningepolitik sigter mod at hjælpe så mange flygtninge som muligt og at hjælpe de flygtninge, der har mest behov for hjælp. Derfor bør hjælpen til flygtninge finde sted i nærområderne. Som udgangspunkt skal kun flygtninge, der er direkte og personligt forfulgte, kunne få asyl i Danmark. 3. Fair muligheder for børn og ægtefæller. Danskeres, flygtninges og indvandreres nære familie er velkommen i landet. Man skal kunne gifte sig med den, man elsker, og man skal som ægtepar kunne bo sammen i Danmark. Det skal dog være et krav, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring, og de bør ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år, de er i landet. orisere udvalgte brancher.

3 02 Velkommen til udlændinge, der kan bidrage Liberal Alliances indvandringspolitik Vi bliver stadig flere ældre og samtidig færre i den erhvervsaktive alder. Ifølge Velfærdskommissionen vil antallet af danskere over 65 år stige med frem til 2040, mens gruppen af erhvervsaktive i samme periode vil falde med Langt flere skal altså forsørges af langt færre. Det hænger ikke sammen. En vigtig del af løsningen er at få flere kvalificerede udlændinge til Danmark. Vi har imidlertid ikke råd til at betale for folk, der ikke kan forsørge sig selv. Derfor ønsker vi en enkel, ubureaukratisk og fair model, som på den ene side sikrer, at vi ikke ender som socialkontor for hele verden, og på den anden side sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Har man en kontrakt med en arbejdsgiver i Danmark, og kan man enten arbejde på overenskomst, er arbejdsgiveren myndighedsgodkendt til at tage imod udenlandske arbejdstagere, eller er det konkrete job myndighedsgodkendt, er man velkommen. Så kan man få opholdstilladelse i tre år, og tilladelsen kan forlænges med yderligere to år, så længe man har job og betaler skat. Hvis man mister sit arbejde, har man tre måneder til at finde et nyt. I de første fem år, hvor man bor i Danmark, har man ikke adgang til sociale ydelser. Det er derfor et krav, at man tegner en privat sundhedsforsikring for eksempel som en del af ens lønpakke. Til gengæld bliver man kompenseret i forhold til sit sundhedsbidrag, så man ikke betaler for ydelserne to gange. Når man i fem år har arbejdet og betalt skat i Danmark, har man optjent ret til permanent ophold, og man har adgang til sociale ydelser på lige vilkår med danske statsborgere. Efter yderligere tre års arbejde og skattebetaling i Danmark kan man søge om at blive dansk statsborger. Som udenlandsk iværksætter er man også velkommen i Danmark. Man skal have mindst kr. at komme i gang for, og både iværksætteren og virksomheden skal betale skat i Danmark, for at man kan opretholde sin opholdstilladelse. Som iværksætter skal man også tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser i de første fem år, man bor i Danmark.

4 03 Studerende kan frit komme til Danmark. Man skal dog betale for sit eget studie eller have et stipendium. Man skal også tegne en privat sundhedsforsikring, og man har ikke adgang til sociale ydelser eller til SU. Det er væsentligt, at reglerne indrettes på en sådan måde, at aftaler om udvekslingsstuderende fortsat kan indgås og fastholdes. Hvis man overtræder straffeloven eller modarbejder demokratiet og basale borgerlige frihedsrettigheder, mens man opholder sig i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse, bliver man udvist. Personer med permanent opholdstilladelse bliver udvist, hvis de begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang, eller hvis de modarbejder demokrati og menneskerettigheder. Hvis man overtræder straffeloven, kan man desuden ikke blive dansk statsborger.

5 04 Krav og rimelighed Liberal Alliances flygtningepolitik Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Og det danske samfund både kan og vil hjælpe mennesker på flugt fra overgreb. Der er imidlertid selvfølgelig en øvre grænse for, hvor meget vi kan hjælpe. Det bekymrer Liberal Alliance, at fortolkningen og administrationen af de konventioner, der ligger til grund for vores modtagelse af flygtninge, er blevet udvandet. Aftalerne blev skrevet i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, men virkeligheden er meget anderledes i dag. Flygtninge bevæger sig længere end før, og forståelsen af, hvad det vil sige at være flygtning, ser ud til at være ændret. For Liberal Alliance er det derfor værd at holde fast i, at flygtninge først og fremmest er personer, der er direkte og personligt forfulgte. Det at bo tæt på et konfliktområde eller at leve i fattigdom kan desværre ikke berettige til flygtningestatus. Det er da også langt fra alle, der kan give lige gode grunde til deres indrejse i Danmark. I 2013 blev der foretaget i alt hjemsendelse af afviste asylansøgere. Det er mere end to en halv gange så mange som i 2012 og det højeste antal i ti år. Endnu flere blev endda afvist, men er endnu ikke hjemrejst, og de mange asylansøgere udgør en betragtelig udgift. En opgørelse fra Justitsministeriet fra september 2014 viser, at en asylansøger gennemsnitligt koster skatteyderne omkring kr., og det er kun prisen under behandlingen af asylsagen. Opnår en flygtning asyl, stiger udgifterne yderligere. Det er en pris, vi gerne som samfund betaler, når grundlaget er i orden, men det er også en omkostning, der maner til eftertanke. Tillader vi misbrug eller skævvridning af asylsystemet, vil udgifterne være høje, og det vil svække den folkelige opbakning til at sikre dem, der for alvor har brug for vores hjælp. Vi må derfor finde den rigtige balance mellem retfærdige krav og rimelige muligheder. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Hjælp i nærområderne Med tanke på de høje omkostninger ved asylbehandlinger i Danmark, er det bemærkelsesværdigt, hvor meget længere man kan nå, og hvor meget bedre vi kan hjælpe, hvis flygtninge i højere grad blev hjulpet i deres nærområder. Til sammenligning med Justitsministeriets udgiftstal, kan det oplyses, at en person i de flygtningelejre, som Danmark yder tilskud til, koster kr. Det dækker FN s flygtningehøjkommissariats udgifter til ad-

6 05 ministration og beskyttelse af lejrene samt Verdensfødevareprogrammets udgifter til mad. 1 Udelukkende for de udgifter Danmark har per asylansøger, vil Danmark altså kunne altså hjælpe ti gange så mange flygtninge og samtidig drive flygtningelejrene med i gennemsnit over seks gange så mange penge til hver flygtning, som FN s flygtningehøjkommissariat og Verdensfødevareprogram driver de danskstøttede flygtningelejre for i dag. For knap kr. pr. beboer driver Tyrkiet i dag Camp Kilis tæt på grænsen til Syrien. 2 Lejren er velholdt, velordnet og velstruktureret. Der er legepladser, skoler og børnehaver, el, kloakering, brandhaner og sunde boliger. 3 På den måde bliver der gjort op med fordommene om, at flygtningelejre altid er præget af nød og elendighed. I stedet kan man se, at hjælp i nærområderne kan gennemføres skånsomt og i virkeligheden langt bedre, end ved at tage imod flygtningene her i Danmark. Ud over en bedre økonomi, der indebærer, at flere kan hjælpes og beskyttes end i dag, så vil tilgangen være mere retfærdig end den nuværende. I stedet for at hjælpen går til dem, der har råd til at entrere med menneskesmuglere, der kan fragte dem til Danmark, vil det blive lettere at hjælpe familier på flugt. Forældrepar vil sjældnere blive skilt ad, og kulturelt vil omvæltningerne være mindre. Her i Danmark vil vi også undgå væsentlige problemer. Liberal Alliance ser derfor gerne, at fokus i den danske flygtningeindsats ændres, så vi, efter aftale med værtslandene, finansierer veldrevne flygtningelejre i konflikters og kriseregioners nærområder snarere end at tage imod færre, stærkere asylansøgere her i landet. Modernisering af asylkriterier Asylkriterierne blev i tiden efter anden verdenskrig fastsat i FN s flygtningekonvention. Dengang var virkeligheden en anden end i dag. Flygtningestrømme har ændret sig, folks årsager til at søge asyl er ofte nogle andre, og teksterne bliver opfattet og fortolket i et nyt lys. For eksempel forestillede ingen sig dengang, at flygtninge fra hele verden skulle ønske asyl i Europa. I forbindelse med regionale konflikter som Balkankrigene under Jugoslaviens opløsning gav det umiddelbart mening at overlade ansvaret til Europa og altså også til Danmark. Men når konflikterne raser i Mellemøsten eller på Afrikas Horn, er det en langt klogere og mere effektiv løsning, at flygt

7 06 ningene får hjælp tættere på konflikterne. Når flygtninge kommer til EU, er det vigtigt, at de får hjælp i det første land, hvori de henvender sig. Danmark skal derfor bidrage til finansieringen af EU s ydre grænser. Vi kan ikke bebrejde asylansøgerne, at de rejser hele vejen til Danmark og søger om asyl. Det gør de, fordi de øjner muligheden for et bedre liv, men vi er på den anden side nødt til at sikre os, at vi hjælper på den mest effektive måde, og det kalder på en revurdering af asylbegrebet. Det var oprindelig ideen med asylsystemet, at det skulle være for forfulgte kunstnere, dissidenter og oppositionelle. I dag er man imidlertid nødt til at oprette fribyer og lignende for at kunne tilgodese dem, der oprindelig var målgruppen for konventionerne. Asylbegrebet bør redefineres, så det udelukkende er personligt forfulgte, der kan få asyl i Danmark for eksempel forfattere og systemkritikere. Det vil Liberal Alliance arbejde for. Samtidig vil det være nyttigt at få et overblik over, hvordan andre vesteuropæiske lande fortolker konventionen sammenlignet med den danske praksis. Ultimativt mener Liberal Alliance, at det kan blive nødvendigt for Danmark at forlade konventionerne, hvis der ikke kan skabes opbakning til at ændre dem. Afpolitisering af Flygtningenævnet I 2002 gennemførte Folketinget en ændring af udlændingeloven, som afskaffede begrebet de facto-flygtning. Før vedtagelsen kunne man give asyl til flygtninge alene på baggrund af deres nationalitet, men nu skal hver flygtnings sag vurderes individuelt. Det sunde, og demokratisk besluttede, princip er dog blevet udfordret af Flygtningenævnet. Nævnet har nemlig valgt at udvikle retningslinjer, som giver asyl til samtlige flygtninge fra udvalgte områder i Syrien. Retningslinjerne har medvirket til, at der er kommet mange flygtninge fra Syrien, og nævnet har med udviklingen af retningslinjerne påtaget sig en kompetence, der rettelig ligger hos Folketinget. Liberal Alliance ønsker derfor at afpolitisere Flygtningenævnet og sikre, at de politiske beslutninger ligger hos de folkevalgte politikere, der står til ansvar overfor vælgerne. Derfor skal det sikres, at beslutninger om, hvilke grupper der får asyl, fjernes fra flygtningenævnet og tilbageføres til Folketinget. Afvisning af kriminelle og demokratifjendtlige asylansøgere Jyllands-Posten har berettet, at hver sjette asylansøger kom i politiets søgelys i Mere præcist af de i alt ansøgere, der sad i asylcentrene det år. 4 Det er uacceptabelt, at Danmarks gæstfrihed misbruges i så stort et omfang. Liberal Alliance mener ikke, at kriminelle ud ger+sigtet++/

8 07 lændinge har noget at gøre i Danmark, og vores holdning er, at kriminalitet under asylbehandling bør betyde, at man mister retten til at søge asyl, og man sendes hjem uden yderligere proces. Hvis man overtræder loven, bør asylansøgningen afvises med det samme. Ligeledes afviser vi, at der skal gives asyl til folk, der vil modarbejde vores folkestyre og basale borgerlige rettigheder. Mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene Det er ikke altid asylansøgninger kan behandles lige effektivt, og nogle sager trækker desværre ud i årevis. Det er ikke befordrende for noget godt, heller ikke for et sundt familieliv, at asylansøgerne i lange perioder må henslæbe deres tilværelse i uproduktivitet og stilstand. Derfor ønsker Liberal Alliance, at asylansøgere må bo udenfor centrene, hvis de kan bo hos familie her i landet, eller hvis de kan bo i egenfinansieret bolig. Ligeledes mener vi, at asylansøgere skal have ret til at arbejde, mens de opholder sig i landet. På den måde åbner vi også mulighed for, at de, om ønsket, kan gå fra en plads i asylsystemet til en rolle som almindelig indvandrer med ansvar for sig og sine. Derfor forestiller vi os også, at kravet om, at man enten arbejder på overenskomst, at arbejdsgiveren er myndighedsgodkendt til at tage imod udenlandske arbejdstagere, eller at det konkrete job er myndighedsgodkendt, gælder for asylansøgere i beskæftigelse, ligesom vi foreslår det for indvandrere. Rimelige krav til asylmodtagere Asylmodtagere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, oplever alt for ofte, at de klientgøres efter modtagelsen i Danmark. I Liberal Alliance er vi modstandere af, at flygtningene sættes i nyttesløs aktivering med velmente, men helt unødvendige, integrationsprojekter. I stedet står vi fast på, at den bedste vej til integration er gennem beskæftigelse og selvforsørgelse. For at nå dertil er det til gengæld rimeligt at kræve, at man deltager i danskkurser og i undervisning om danske samfundsforhold. Det er også rimeligt at kræve, at asylmodtagere ikke begår kriminalitet i deres tid i Danmark. Især er det uacceptabelt, hvis man begår alvorlig eller gentagen kriminalitet. Gør en flygtning alligevel det, mener vi, det er helt rimeligt, at vedkommende mister sit opholdsgrundlag og udvises af landet. Mulighed for opnåelse af dansk statsborgerskab Når en flygtning i 8 år har betalt sin skat og overholdt dansk lovgivning, mener Liberal Alliance, at der som hovedregel bør kunne ansøges om statsborgerskab. Så har man vist, at man ønsker at være en produktiv og aktiv del af det danske samfund. Til gengæld vil vi gøre op med de gældende regler om, at man, uden at have bidraget, kan få samme mulighed. Det er noget for noget.

9 08 Mulighed for fratagelse af dansk statsborgerskab Liberal Alliance ser med største alvor på deltagelse i terroraktiviteter. Derfor foreslår vi, at personer, der ikke er født som danskere, skal kunne fratages deres danske statsborgerskab, hvis de dømmes for terrorforbrydelser - også selv om de derved bliver statsløse. Vi er klar over, at det udfordrer gældende konventioner. Derfor må der skabes klarhed om, hvilke forskellige fortolkninger der kan anlægges på konventionerne, og om nødvendigt må vi genforhandle de relevante tekster, så blandt andet islamistisk motiveret vold ikke får lov at slå rod i Danmark. Vi skal turde stå fast på de værdier, der gør landet til et godt sted at leve. Konkret forestiller vi os, at perspektivet kan stilles nye statsborgere i udsigt i forbindelse med opnåelsen af dansk indfødsret. Man kan måske forestille sig, at den pågældende modtager en statsborgerskabserklæring, hvoraf det dels fremgår, at man nu har fulde danske rettigheder, og dels at man kan miste statsborgerskabet, hvis man undergraver den danske samfundsorden. Bedre integrationsincitamenter Flygtninge, der ikke er i beskæftigelse, får i dag kontanthjælp, som for en enlig er på ca kr. Liberal Alliance foreslår, at flygtninge og familiesammenførte sættes ned på SU-niveau. Det er ca kr. om måneden. Til gengæld skal asylmodtagerne have mulighed for at gøre sig fortjent til højere ydelser. Vi forestiller os for eksempel, at deltagelse i og beståelse af et danskkursus, arbejde i for eksempel seks måneder og deltagelse i foreningslivet skal udløse kontante belønninger. På den måde sikrer vi, at det kan betale sig at yde sit yderste for hurtigt at blive en velfungerende og selvstændig del af det danske samfund.

10 09 Fair muligheder for børn og ægtefæller Liberal Alliances familiesammenføringspolitik Det er Liberal Alliances overbevisning, at danskere, flygtninge og indvandrere naturligvis skal kunne bo og leve med deres ægtefæller og børn i Danmark også hvis ægtefæller og børn ikke har dansk statsborgerskab. Samtidig må den mulighed afbalanceres med rimelige krav og forventninger. Først og fremmest må adgangsbilletten betinges af, at man ikke ligger de offentlige kasser og danske skatteydere til last. Er vores velfærdssystem for generøst overfor udlændinge, skaber vi uoverstigelige økonomiske udfordringer for os selv, og vi risikerer, at vi, generation efter generation, må påtage os tunge, økonomiske forpligtelser. Det er også vigtigt, at familiesammenførte respekterer dansk lovgivning og i bredeste forstand vores demokratiske institutioner. Kan man ikke finde ud af det, må man selvfølgelig ud af landet igen. Vi må ikke basere vores udlændinge- og familiesammenføringspolitik på naivitet og berøringsangst. Vi skal turde skelne mellem de udlændinge, der bidrager, og de, der ikke gør. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Betinget adgang for danske statsborgeres udenlandske ægtefæller Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller er velkomne i Danmark. De skal dog være sygeforsikret, og de skal først kunne få fast opholdstilladelse, når de har boet her og har været forsørget af ægtefællen eller i egen kraft igennem fem år. Der skal i øvrigt ikke være adgang til sociale ydelser, før man selv har betalt skat af indkomst svarende til normalbeskæftigelse i fem år. Selvfinansierende flygtninge og indvandrere får adgang til familiesammenføring I lighed med danske statsborgere får flygtninge, der har opnået asyl i Danmark, og indvandrere med opholdstilladelse, adgang til familiesammenføring med børn og ægtefæller. Det er dog en forudsætning, at familierne er selvfinansierende de første fem år i landet, og at der tegnes en privat sundhedsforsikring for de familiesammenførte personer. Der er heller ikke for denne gruppe adgang til sociale ydelser, før den har svaret skat i Danmark i fem år. Familiesammenførte kan opnå statsborgerskab efter otte år Det forudsætter otte års selvforsørgelse at opnå mulighed for dansk statsborgerskab. Det vil sige, at man tidligst kan ansøge tre år efter man har opnået adgang til sociale ydelser.

11 10 Kriminelle familiesammenførte må forlade Danmark Hvis en familiesammenført overtræder straffeloven, mens vedkommende opholder sig i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse, skal vedkommende udvises. Personer med permanent opholdstilladelse bliver udvist, hvis de begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang. Hvis man overtræder straffeloven, må man desuden opgive drømmen om dansk statsborgerskab. Vi tolererer naturligvis heller ikke, hvis familiesammenførte modarbejder demokratiet eller basale borgerlige frihedsrettigheder. Det må føre til udvisning af Danmark.

12

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Danmark i verden Verden i Danmark

Danmark i verden Verden i Danmark RADIKALE UDSPIL PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET Danmark i verden Verden i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppe, marts 2003 side 2 ET LUKKET DANMARK Der er brug for en radikal reform af udlændingepolitikken

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR SF S FLYGTNINGEPOLITIK 2016 2 ORDFØRER/KONTAKT: JACOB MARK jacob.mark@ft.dk 3337 4418...vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr HØRINGSNOTAT København, den 5. oktober 2017. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr. 2017-6285. Ved mail af 9. september 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark Beslutningsforslag nr. B 97 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. april 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF) og Peter

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

RETFÆRDIG OG REALISTISK

RETFÆRDIG OG REALISTISK RETFÆRDIG OG REALISTISK EN UDLÆNDINGEPOLITIK DER SAMLER DANMARK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EN UDLÆNDINGEPOLITIK DER SAMLER DANMARK.......................... 4 ANTALLET HAR EN BETYDNING............................................

Læs mere

START hvorfor denne familie?

START hvorfor denne familie? START hvorfor denne familie? Kig alle sammen på personen du er sammen med, eller bare en der står ved siden af dig. Bare sådan en 5 sekunder. Tænk så tilbage til dengang du første gang så dem i øjnene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens

Ansvarlighed og konsekvens Politisk udspil 20. november 2014 Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Indledning... 4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

for, hvordan den danske regering så vil sikre, at antallet af asylansøgere til Danmark begrænses?

for, hvordan den danske regering så vil sikre, at antallet af asylansøgere til Danmark begrænses? til brug for mundtlig besvarelse af samrådsspørgsmål T, U og V fra medlemmer af Folketinget Peter Kofod Poulsen (DF) og Mattias Tesfaye (S). 2. februar 2016, kl. 15-17. Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark.

Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark. Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark. I forhold til asylansøgere og flygtninge er det første og vigtigste mål altid - i overensstemmelse med de internationale

Læs mere