Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen"

Transkript

1 Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

2 Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde i nærheden af fly. Kristian Duurhus, driftsdirektør, CPH

3 Indsatsen for at mindske forurening med ultrafine partikler En række af de væsentligste aktører i lufthavnen arbejder målrettet for at mindske den koncentration af ultrafine partikler, som medarbejdere i udsættes for. Arbejdet blev indledt i 2007 og foregår i regi af en arbejdsgruppe med deltagere fra CPH, SAS, Novia, Naviair og fagforbundet 3F. Siden 2007 har man iværksat en række initiativer for at få mere viden om ultrafine partikler, forbedre luftkvaliteten og få medarbejdere til at ændre adfærd. Lufthavnens parter er pionérer inden for dette område og der er stor international interesse for de opdagelser og erfaringer, der gøres her. Denne folder beskriver kortfattet de vigtigste tiltag på området hidtil inden for de tre hovedområder viden, teknik og adfærd. Et overblik over den samlede indsats findes i den handlingsplan, som CPH fremlagde i 2011.

4 Mere viden vigtigste tiltag: 1. Målinger og analyser af luftkvalitet I perioden blev der på vegne af CPH foretaget en række målinger for at kortlægge luftforureningen på lufthavnens område. Målingerne og analyser blev foretaget af DMU nu Dansk Center for Miljø og Energi (DCE). DCEs endelige rapport fastslår, at forureningen for hovedparten af de undersøgte stoffer herunder grove partikler ligger under grænseværdierne. Undtagelsen er de ultrafine partikler, hvor forureningen ligger markant højere end på de mest befærdede gader i København. Myndighederne har hverken nationalt eller internationalt fastsat grænseværdier for ultrafine partikler, da der mangler viden om de sundhedsmæssige effekter af forurening med denne type partikler. De vigtigste kilder til luftforureningen på forpladserne er handlingkøretøjer, flyenes hovedmotorer og hjælpemotorer (APU). Vindforholdene er meget afgørende for, hvordan forureningen spredes. CPH fortsætter målinger af luftkvaliteten på stationære målestationer, ligesom der løbende fortages målinger med håndholdt partikelmåler. 2. Undersøgelse af medarbejderes helbred En vigtig del af parternes indsats handler om at skaffe mere viden om området for at få afdækket, hvordan vi bedst kan beskytte medarbejderes helbred. Parterne støtter arbejdet fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital om en undersøgelse af helbredspåvirkninger. Undersøgelsen skal vise, om ansatte, der arbejder på forpladserne, er mere syge end tilsvarende medarbejdergrupper på andre arbejdspladser. Undersøgelsen planlægges færdig i Kortlægning af handlinggrej og andre køretøjer Det undersøges løbende om handlinggrej og andre køretøjer i lufthavnen kan udskiftes med mindre forurenende udstyr. Der er siden 2007 foretaget årlige audits af alt grej over kg samt af forskellige typer køretøjers udledning af ultrafine partikler.

5 4. Kortlægning af installationer CPH foretager løbende kortlægning af standpladsinstallationer for at afgøre, om der kan gennemføres ændringer for at forbedre luftkvaliteten. 5. Internationalt fokus på problemet CPH s løbende offentliggørelse af måleresultater har været med til at skabe et internationalt fokus på ultrafine partikler i lufthavne. Parterne i lufthavnen vil evt. sammen med andre europæiske lufthavne søge at sikre, at det internationale arbejde på området styrkes. Bedre teknik/procedurer vigtigste tiltag: 1. Mere grønt grej Styregruppen har vedtaget, at forurenende handlinggrej udfases løbende og erstattes med såkaldt grønt grej (udstyr). Målet er, at 65 procent af handlinggrejet skal være grønt grej senest 1. oktober Det mål blev nået allerede i 2011 og ved udgangen af året var man tæt på 70 procent grønt grej. CPH har fx i 2011 stillet flere eldrevne GPUer til rådighed for handlingselskaberne for at reducere brugen af dieseldrevne GPUer, og både SAS og Novia har investeret i et stort antal eldrevne køretøjer. Der arbejdes med at skærpe definitionen af grønt grej så forurening og udslip fra lufthavnens køretøjer og udstyr kan begrænses yderligere, eksempelvis gennem el-baserede løsninger og motorer med lukket partikelfilter eller ny teknologi med dokumenteret ren udstødning. 2. Opstartsmærker/procedure Målingerne af ultrafine partikler viser, at den samlede forurening ikke mindskes af, at fly flyttes til et punkt umiddelbart uden for fingrene. I travle situationer skabes der operationelle hindringer, hvorved den samlede operationstid for tændte jetmotorer og APU er stiger markant. CPH vil derfor få foretaget flere analyser af opstartsprocedurer med henblik på eventuelle ændringer og en afklaring af, om der findes andre muligheder.

6 Ændret adfærd vigtigste tiltag: 1. Skærpede APU regler CPH har skærpet fokus på, om flyselskaberne overholder reglerne for brugen af APU på forpladserne. Der er etableret en ny procedure for indberetning af APUovertrædelser og CPH s safety-inspektører er dedikeret til at foretage tidskontrol. Årsag til overtrædelser rapporteres eller søges klarlagt ved efterbehandling. CPH bruger informationerne til aktivt at håndhæve reglerne over for flyselskaber, der bryder reglerne. CPH har siden 2008 gennemført flere oplysningskampagner om APU-regler over for flyselskaber og lufthavnens jordpersonale. Den seneste APU-kampagne blev indledt i sommeren Hovedreglen for brug af APU siger, at APUen skal være slukket senest 5 minutter efter flyet er on-block på standpladsen og først må tændes igen tidligst 5 minutter før off-block. Hjælp med at reducere luftforureningen i lufthavnen Gode råd til dig og dine medarbejdere: Undgå tomgangskørsel stop motoren! Brug så vidt muligt grønt grej eldrevne GPUer mv. Rapportér hvis flyselskaber ikke overholder APU regler

7 2. Kampagne mod tomgangskørsel Parterne i lufthavnen har siden 2007 gennemført flere oplysningskampagner med fokus på overholdelse af tomgangsreglerne (max. et minuts tomgangskørsel) for at begrænse luftforureningen fra de køretøjer, der opererer i lufthavnen. Den seneste kampagne blev indledt i efteråret Max et minuts tomgangskørsel gælder overalt i og uden for lufthavnen. 3. Taxikørsel på én motor CPH vil fremover anbefale alle ankommende luftfartsselskaber, at foretage taxikørsel med kun én motor (to motorer for maskiner med fire motorer). Blandt andet SAS har allerede gennem et par år foretaget taxikørsel på en motor (to på fire-motorers fly).

8 Kort fortalt om indsatsen i lufthavnen: Parterne i lufthavnen arbejder ud fra en målrettet handlingsplan på flere forskellige fronter for at mindske koncentrationen af ultrafine partikler i lufthavnen. Blandt de vigtigste tiltag er indførelse af mere miljørigtigt udstyr ( grønt grej ) og adfærdskampagner i forhold til tomgangskørsel og APU-brug. Der findes så lidt viden om ultrafine partikler både internationalt og i Danmark at der ikke er grænseværdier for, hvor stor koncentrationen må være. Derfor er en del af indsatsen at skaffe mere viden for at få afdækket, hvordan medarbejderes helbred bedst beskyttes. Parterne bag indsatsen er gået forrest blandt verdens lufthavne i arbejdet på at få mere viden om ultrafine partikler og med at reducere forureningen fra disse partikler. Der er stor international interesse for at få del i de opdagelser og erfaringer, som gøres på området. Denne folder er udarbejdet i samarbejde med: Brændstoflageret, Københavns Lufthavn I/S - Copenhagen Flight Services - Novia Danmark A/S - SAS Ground Equipment Denmark A/S Marts 2012

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere