Hvad skal der konkret gøres?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal der konkret gøres?"

Transkript

1 Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver aktivitet er der en eller flere tovholdere der har sikre at aktiviteten sættes i gang på det planlagte tidspunkt samt at opgaven formidles til det pædagogiske personale der skal forestå opgaven. 1a) Modtagerorienteret kommunikation Hvem skal gøre Formål: At kommunikere på en måde der passer til de forskellige forældre Der skal udvikles en palet af forskellige former for modtageroriente ret kommunikation Der skal udarbejdes skabeloner til forældresedler med billeder på der illustrerer aktiviteten og hvad forældrene skal huske. Disse samles i en mappe der også indeholder de øvrige eksempler på modtagerorienteret kommunikation (fx sms, opslag, telefonbeskeder) Der skal udvikles et system til at registrere hvordan de forskellige former for modtagerorienteret kommunikation virker hvilke former for kommunikation har man benyttet sig af og hvilken effekt havde det på fremmøde mv. Registreringen af brugen af de forskellige former for modtagerorienteret kommunikation sker løbende

2 Forældrene skal informeres om at sedlerne bruges i en prøveperiode. Overfor forældrene kan man argumentere med at det er vigtigt at både forældre og børn ved hvad sedlerne handler om. Dette gøres ikke i første omgang, men tages i brug hvis der er rigtig mange spørgsmål fra mange af forældrene Formål: At sikre børnenes deltagelse i de voksenstyrede aktiviteter Alle forældre inviteres til at deltage i en (1-2 forældre ad gangen) Der skal udvikles et registreringsark hvor det noteres hver gang en forælder ikke afleverer barnet til tiden eller barnet ikke har det nødvendige udstyr med Registreringsarket udfyldes løbende Via et opslag inviteres alle forældre til at deltage i en De forældre der har tendens til at komme for sent opfordres særligt til at deltage i en Denne del af indsatsteorien præsenteres for resten af det pædagogiske personale på personalemøde Resten af projektgruppen råder Tvillingehuset til at være opmærksomme på at der blandt børnene kan opstå fokus på hvilke forældre der har deltaget i en. Dette kan være medvirkende til at skabe hierarkier inden for børnegruppen hvorfor det er vigtigt at have fokus på at alle forældre bør prioritere at deltage da det er vigtigt for børnene.

3 1b) Systematisk viden om det enkelte barns interesser Formål: At opnå viden om det enkelte barns interesser til overlevering samt at klarlægge det enkelte barns interesser, resurser, kompetencer og fremtidsdrømme, hvilket gør barnet mere motiveret for aktiviteterne i Tvillingehuset Skoleinterviews der afholdes i januar måned inden forældresamtalen Afholdes med to til tre børn i et aflukket rum under hyggelige omstændigheder. Der afsættes 15 min. pr. barn. Se interviewspørgsmål nedenfor. Skoleinterviewene afholdes i midten af januar. Interviewgrupperne skal sammensættes ud fra overvejelser omkring hvad der vil fungere bedst Der skal findes konkrete datoer for hvornår interviewene kan gennemføres Det elektroniske udstyr skal klargøres sådan at samtalerne kan optages på bånd Dagsordenen for skoleinterviewene skal klargøres og udbredes til det pædagogiske personale der skal stå for gennemførslen af interviewene Efter hvert interview skrives der noter omkring det enkelte barn Disse noter lægges i børnenes mapper der overleveres til skolen ved overlevering Der skal laves en plan for opfølgning på det enkelte barn med henblik på aktiviteter der tager højde for de resurser, kompetencer og fremtidsdrømme som barnet har udtrykt i interviewet Hvem skal gøre

4 Der skal tages stilling til hvilken information der skal gives til forældrene omkring disse skoleinterviews Indholdet i skoleinterviewene skal tage udgangspunkt i de enkelte børn, men som udgangspunkt skal følgende spørgsmål besvares: o Hvad laver du når du ikke er i børnehaven? o Hvad kunne du godt tænke dig at lave når du ikke er i børnehaven? o Hvad tror du man laver i skolen? o Hvad synes du at du er god til? o Hvad synes du er svært? o Hvad er det sjoveste ved at gå i børnehaven? o Hvad er det kedeligste ved at gå i børnehaven? o Hvem er din bedste ven/bedste venner? o Hvem leger du bedst med? o Hvad laver dine forældre? o Hvad vil du gerne når du bliver stor/voksen? 1c) Systematiske trivselssamtaler Formål: At opnå viden om hvorvidt det enkelte barn trives og sikre at relationen mellem barn og voksen er præget af gensidig tillid og respekt Indføres som fast punkt ved - dog ikke hver dag Der skal evt. udarbejdes et ark til registrering af hvilke børn der byder ind med egen trivsel og hvilke børn der ikke gør Ovenstående ark skal løbende udfyldes Der skal følges op på de børn der ikke ytrer sig (evt. med trivselssamtaler på andre tidspunkter) Der skal laves fremadrettede aftaler med børnene om hvad vi skal øve os på primært i forhold til sociale relationer ansvaret for at Hvem skal gøre Den øvrige projektgruppe bemærker i forbindelse med trivselssamtalerne at det er vigtigt at man som pædagog er opmærksom på at man sætter rammerne for hvad børnene kan og vil sige. Eksperterne vurderer at det er vigtigt at samtalerne er fremadrettede og orienterede mod at alle skal have en god dag.

5 1d) Troværdighed og stabilitet Formål: At relationen mellem barn og voksen er præget af gensidig respekt og tillid og at børnene samtidig oplever forudsigelighed og tryghed Det pædagogiske personale skal fremstå troværdige og stabile Det pædagogiske personale skal have en anerkendende og positiv tilgang til børnene ved at: Rose og fremhæve positive situationer Spørge ind til og prøve at forstå hvad børnene siger og føler Det pædagogiske personale skal holde hvad de lover og ikke love noget de ikke kan holde. Det er ligeledes vigtigt at der ikke stilles spørgsmål i situationer hvor der ikke er noget der er til diskussion. Det pædagogiske personale skal holde fast i grundlæggende værdier og bruge værdibegreber i samtaler med børnene om situationer, historier, sange m.m. og særligt fremhæve positive situationer hvor værdien har været i spil Det pædagogiske personale har fokus på værdien respekt (at man viser andre respekt og kommunikerer egne grænser til andre) ansvaret for at Hvem skal gøre 1e) Struktur Formål: At børnene oplever

6 Der indføres fast struktur på e rne Det skal besluttes hvilken selvvalgt start/afslutning man vil arbejde med på en Ovenstående skal formidles til de øvrige ansvarlige for en Formål: På baggrund af viden om det enkelte barn tilpasses aktiviteterne så de passer til børnene så børnene bliver motiverede for at deltage i aktiviteterne Vi tilpasser månedens tema og måder at arbejde med månedens tema på til vores børnegruppe på baggrund af deres interesser Ved spørges børnene om hvilke temaer de godt kunne tænke sig at arbejde med samt hvordan de godt kunne tænke sig at arbejde med de foreslåede temaer (metode). Pædagogerne skal tage beslutninger omkring hvilke af børnenes forslag der kan fungere (jf. indsatsteorien) 1f) Genkendelighed Formål: At børnene oplever forudsigelighed og tryghed Børnene skal opleve fælles forventninger fra de voksne også på tværs af institutionerne. Tankegangen om de tre H er skal udbredes til samtlige medarbejdere på et personalemøde og det skal aftales hvordan man arbejder med de tre H er i det daglige

7 De tre H er: Hilse Hygiejne Hensyn Det pædagogiske personale skal have fælles forventninger til børnene med udgangspunkt i de tre H er Formål: At børnene oplever genkendelighed på tværs af de tre institutioner Lærere og pædagoger mødes med eller uden børn på tværs af institutionerne og drøfter følgende: Metoder er Fælles forventninger mellem børn og voksne Fælles forventninger mellem faggrupper Der skal følges op på de invitationer der er til besøg på tværs af institutionerne SFO og skole inviteres til at deltage i et personalemøde i Tvillingehuset i februar/marts 2010 Regler for formen på møderne aftales Form og dagsorden udbredes til hele personalegruppen Formål: At sikre børnenes kendskab til denne metode på tværs af de tre institutioner Ved gøres der brug af et bestemt tegn når man ønsker ro: pædagogen løfter højre hånd i vejret og siger ja tak hvorefter børnene skal være stille. Det pædagogiske personale skal introduceres for denne metode Metoden tages i brug til

8 1g) Spilleregler Formål: At børnene lærer sociale kompetencer og spilleregler Morgensamling: tre spilleregler illustreres v.hj.a. billeder De tre billeder skal findes, printes og lamineres el.lign. De tre billeder skal anvendes ved hver

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere