Fælles Pædagogisk Grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Pædagogisk Grundlag"

Transkript

1 Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år

2 Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede dagtilbudsområde i Vordingborg Kommune. Glæden var ikke mindst stor, fordi samtlige høringssvar fra forældrebestyrelserne og MED udvalg gav deres fulde opbakning til grundlaget. Og det er det første og vigtigste skridt på vejen til, at det fælles grundlag kan blive til andet end nogle bogstaver på et papir. I udvalget ser vi frem til den fortsatte dialog med repræsentanterne fra forældrebestyrelser og medarbejdere om, hvordan dette nye grundlag kan sætte ekstra fart på, at alle børn og unge klarer sig bedre i morgen end i dag. Ansatte i vore dagtilbud arbejder hver dag med afsæt i bl.a. dette nye grundlag og de overordnede læreplaner på at skabe en hverdag, hvor alle børn hver dag bliver mødt med gode og lærerige oplevelser og udfordringer. Og vi håber, at denne pjece kan give yderligere viden om de nye tiltag samt inspiration til, hvordan vi som forældre kan bruge nogle af de samme metoder i vores dagligdag med vores børn. 2 Peter Jonassen, formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget

3 Fælles Pædagogisk Grundlag På dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune har vi det seneste år arbejdet på at udvikle den pædagogiske indsats, så tilbuddene til dit barn og dig bliver endnu bedre. Arbejdet er mundet ud i et Fælles Pædagogisk Grundlag for alle dagtilbud i kommunen. Det Fælles Pædagogiske Grundlag giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune og betyder, at de enkelte dagtilbud får et fælles sprog, en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles tilgang til det enkelte barn. Målet er, at vi tydeliggør sammenhængen mellem det, vi gør i daginstitutionerne, og det I som forældre gør i hjemmet. Vi har også udarbejdet overordnede læreplaner for dagtilbudsområdet, som skal vejlede og inspirere medarbejderne yderligere i deres indsats for at øge kvaliteten af det vigtige pædagogiske arbejde med børnene. Hvad kan du som forælder gøre? Som forælder er du barnets vigtigste omsorgsperson. Det er dig, der har det overordnede ansvar for dit barns liv, udvikling og opvækst. Samtidig opholder langt de fleste børn sig i et dagtilbud mange af deres vågne timer, hvor de indgår i relationer til andre voksne. Derfor er det vigtigt, at forældre og personale samarbejder om: At skabe trygge og anerkendende rammer for barnet. At fremme barnets læring og udvikling. At sikre et målrettet lærings- og udviklingsmiljø. For at give samarbejdet det bedste udgangspunkt, giver vi i det følgende nogle eksempler på, hvad medarbejderen lægger vægt på i samværet med børnene. Du kan som forælder understøtte dit barns trivsel, læring og følelse af sammenhæng i dagligdagen ved at lægge vægt på nogle af de samme ting. 3

4 Trygge og anerkendende rammer Dit barn har behov for tryghed og anerkendelse for at trives. Medarbejderen skaber trygge og anerkendende rammer ved at gøre barnets hverdag forudsigelig og ved i dialogen med barnet: At justere sig i forhold til barnet og følge dets udvikling. At tale med barnet om de ting, det er optaget af, og prøve at få gang i en følelsesmæssig samtale. At vise anerkendelse og rose barnet for det, det kan. At hjælpe barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser ved at vejlede, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen. kan du lægge mærke til, hvad dit barn er interesseret i, og spørge ind til det. Du kan prøve at uddybe dit barns oplevelser ved at spørge uddybende til det, dit barn siger, på en måde, hvor du viser, at du er reelt interesseret i det, dit barn tænker. Du kan også rose barnet, når det gør noget, som det har lært sig, men endnu bedre kan du opmuntre det, når det forsøger at øve sig på noget ved fx at sige: hovsa, der kom mælken ud på bordet, men hvor er det flot, at du prøver at hælde selv! Nu skal du se, hvordan du kan gøre. 4

5 Læring og udvikling Tryghed og trivsel giver dit barn det bedste udgangspunkt for at lære og udvikle sig. Medarbejderen hjælper læringen på vej igennem pædagogisk tilrettelagte forløb og aktiviteter og gennem leg. Medarbejderen lægger vægt på: At organisere arbejdet med børnene i mindre grupper, så hun kan have en tæt kontakt med både det enkelte barn og gruppen og tage udgangspunkt i det enkelte barns styrker og kompetencer. At gå ind i børnenes frie leg og medvirke som vejleder i legen og være nærværende voksenfigur, der kan hjælpe børnene til at løse konflikter på en konstruktiv måde. kan du lege med dit barn. Du kan fx lege teselskab og tale med dit barn om, hvordan vi gør, når vi sidder ved et bord. Så kan du måske foreslå, at I skal lege, at I bager nogle kager til te selskabet, tale med dit barn om hvem, I godt kunne tænke jer at have på besøg til selskabet. På denne måde kan du bringe nogle hændelser ind i legen, som udvider den og samtidig påvirker og øger dit barns oplevelse og forståelse. Når I er færdige med at lege, kan I hjælpe hinanden med at lægge tingene tilbage på plads. 5

6 Målrettet lærings- og udviklingsmiljø Indretning og organisering af lokaler og udearealer og placering af legetøj er vigtig for børns læring og udvikling. Medarbejderen lægger vægt på,: At de ting, som står fremme, er ordentligt sorteret og kategoriseret. Det fremmer børnenes ordforråd og begrebsforståelse. At de ting, som kan virke rodet eller uoverskuelige, bliver gemt væk i skabe. Når tingene skal bruges, tages de frem og præsenteres på en inspirerende måde. At rummet reorganiseres hver gang børnene har leget eller været aktive i en proces. Der er blandt andet billede og navn på, hvor legetøjet står, så børn kan hjælpe med at rydde op. kan du hjælpe dit barn med at sætte legetøjet på plads, når du henter det. Hjemme kan du se på dit barns værelse, og overveje om det legetøj det har, har en værdi for barnet. Så kan du sammen med dit barn gemme sommerlegetøj væk om vinteren og omvendt. Sørg for at dit barn ikke har mere legetøj, end der er en plads til, så kan dit barn bedre overskue legetøjet. Efterfølgende kan du stille forventninger til dit barn, om at sætte tingene tilbage på plads, når hun er færdig med at lege med det. 6

7 Børn har brug for en tryg og forudsigelig hverdag I dagtilbuddene lægger vi vægt på at skabe tryg og forudsigelig hverdag for børnene. Medarbejderne skaber mulighed for: rutiner, som børnene kender tydelighed i forhold til, hvornår en aktivitet begynder og slutter at det enkelte barn oplever, at det er omgivet af mennesker, som holder af det og som det kan stole på. kan du overveje, hvilke rutiner I har i hverdagen. Hvad kan dit barn deltage i? I starten skal du overveje, hvilken procedure du vil have, for at skabe en rutine, når den er indøvet. Fx når vi kommer hjem, sætter dit barn sig ned på en skammel, tager støvlerne af og sætter dem hen på plads. Derefter tager dit barn tøjet af og hænger det op på knagen, som selvfølgelig sidder i børnehøjde. Det skal I øve mange gange, og de voksne skal hjælpe og opmuntre. 7

8 Inkluderende fællesskaber fladsaagrafisk.dk Vi arbejder på hele dagtilbudsområdet med at etablere fællesskaber, hvor det enkelte barn får mulighed for at bidrage og have betydning ud fra dets individuelle forudsætninger. Et fællesskab, som vi tilrettelægger og organiserer så fleksibelt, at der både er plads og rum til individuelle hensyn og samtidig giver de nødvendige individuelle udviklingsmuligheder. Vi vil gøre op med tanken om, at mellem procent af en børneårgang er forkerte og må tages ud af hverdagen, f.eks. for at få rettet op på adfærden eller sproget eller hvad det nu er. Forskelligheden er et vilkår i alle læreprocesser, og både dagtilbuddene og folkeskolen vil vi tilrettelægge en indsats, der tager udgangspunkt i forskellighed som et grundvilkår, og vender det til en styrke for den enkelte. Det er nødvendigt at gå fra fejlfindere til ressourcespejdere! Når vi arbejder med inkluderende fællesskaber, så betyder det, at vi arbejder med hele børnegruppen som målgruppe, og med blik for den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Det vil sige, at vi tager ansvaret fra det enkelte barn og gøre det til hele læringsmiljøets og særligt den voksnes ansvar, at alle indgår som en del af et fællesskab, og får mulighed for at udvikle sig. kan du bakke pædagogernes arbejde op, ved at tænke over hvad du taler om, når dine børn hører det. Du skal kun tale positivt om de andre børn og forældre i dagtilbuddet, mens dit barn er til stede. Du kan som forældre tage initiativ til legegrupper, hvor I som forældre skiftes til at have nogle børn hjemme og lege. Vær her opmærksom på, at du ikke udelukker nogen børn. Hvis du oplever, at dit barn taler grimt til andre børn eller udelukker andre fra legen, kan du tale med dit barn om det. Det er nemlig aldrig sjovt at være den, de andre ikke vil lege med. Hvis du f.eks. oplever at det er dit barn, som bliver udelukket, kan du tale med medarbejderne på dit barns dagtilbud om det. Vordingborg Kommune, november 2012 Fagsekretariatet for Dagtilbud,

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Temauger og børn med særlige behov

Temauger og børn med særlige behov Temauger og børn med særlige behov Af Hanne Veje, faglig leder, StøtteCompagniet og Susan Simbold Gulstad, selvstændig spec. pæd. konsulent. Hvad med de elever, der har det svært med temaugen? Temauger

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere