Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune"

Transkript

1 Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1

2 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne mfl. negativt. Der er derfor behov for en koordineret indsats mod især Sølvmåger og i mindre grad Ringduer. Behovet for en koordineret indsats gælder også Råger, der uden regulering, vil brede sig i de bynære skovområder. Indsatsplanen har særligt fokus på reguleringen af ovenstående arter, da dette kræver en særlig tilladelse hos Naturstyrelsen i forhold til almindelig jagt, som sker i henhold til jagtloven. Indsatsplanen vil derfor blive fremsendt til Naturstyrelsen i forbindelse med den årlige ansøgning om dispensation til regulering af skadevoldende vildt - jf. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning, Lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september Det er formelt kommunen der ansøger Naturstyrelsen om tilladelse; derfor tildeles denne også til kommunen, som skal sørge for at vilkår mv. i tilladelsen overholdes. Ejere, der forud for ansøgningen om regulering, har rettet henvendelse til kommunen med ønske om at være en del af ansøgningen, er omfattet af tilladelsen. Selve indsatsplanen og tilladelsen fra Naturstyrelsen giver mulighed/ret til at udøve regulering, men der er ikke tale om en pligt hertil. Indsatsplanen vil ikke løse problemet med generende fuglevildt, men vil være et virkemiddel til et mere tåleligt niveau. Dette kræver dog at boligejere m.fl., deltager aktivt i reguleringen af især Sølvmåger. Indhold og koncept for udøvelse af reguleringen er udarbejdet med henblik på, at der sker en konstruktiv, helhedsorienteret og dyreetisk korrekt indsats. Andre tilladelser, herunder våbentilladelse og polititilladelse forudsættes indhentet af de udøvende personer. Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Jægernes Kommunale Fællesråd i Fredericia (JKF) omkring indsatsen mod fuglevildtet se bilag 1. Samarbejdsaftalen gælder formelt også i forbindelse med reel jagtudøvelse jf. jagtlovens bestemmelser. Yderligere tiltag Det vil aldrig være muligt at komme problemet med skadevoldende fuglevildt til livs, men det er muligt at mindske det via andre tiltag såsom at fjerne fødegrundlaget for primært mågerne altså undgå fodring, frit tilgængeligt madaffald og åbne skraldespande mv. Fredericia Kommune vil derfor løbende se konstruktivt på muligheder for at reducere mængden af affald i midtbyen i tæt samarbejde med de eksterne parter. Samtidig afprøves forskellige tiltag som kunstige rovfugle, redekasser for vandrefalk mv. Oplysninger om mulige tiltag med henblik på at mindske generne fra skadevoldende fuglevildt fremgår af kommunens hjemmeside. 2

3 Sølvmåger Geografisk område: Inden for voldanlægget og til om med lystbådehavnen ved Sanddal Regulering 1) Generende enkeltindivider reguleres ved nedskydning inden ynglesæsonen starter og efter denne i de særlige tilfælde hvor der har været foretaget en kontinuerlig fjernelse af redemateriale på stedet, hvor de generende enkeltindivider forefindes. I modsat fald skal ejeren søge ekstraordinært om tilladelse til regulering af enkeltindivider. Kommunale ejendomme og bygninger: Arbejdet udføres i henhold til samarbejdsaftale med JKF (Jægernes kommunale Fællesråd). Private ejendomme: Der tages kontakt til kommunen som koordinerer indsatsen. Selve arbejdet udføres af JKF (Jægernes kommunale Fællesråd). 2) Redemateriale fjernes kontinuerligt i ynglesæsonen. Koncepter for fjernelse kan ses i kommunens hjemmeside og kampagnemateriale herom. Kommunen formidler via hjemmeside og andre medier om mulighederne. Kommunale ejendomme og bygninger: Arbejdet udføres lokalt af pedeller, rådhusbetjente og andre ansvarlige for driften af kommunens bygninger/mv. Private ejendomme: Private grundejere skal selv sørge for at iværksætte fjernelse af reder via egen ansøgning til Naturstyrelsen eller via kommunens generelle tilladelse. I sidstnævnte tilfælde kontaktes kommunens ansvarlige med henblik på udlevering af kopi af tilladelsen og med henblik på afrapportering til Naturstyrelsen. Råger Byens skovområder er levested for en del råger og holdes på et minimum via regulering. Dette forstået ved at nuværende kolonier ikke ønskes fjernet, men at yderligere udbredelse er uønsket. Udgangspunktet er 3

4 unger skydes uden for reden i maj/juni samt voksne råger, der påbegynder etablering af nye kolonier/reder. Geografisk område: I kommunens skove og beplantninger Regulering Kommunen koordinerer indsatsen mod rågerne og udfører selve reguleringen i henhold til samarbejdsaftalen med JKF (Jægernes kommunale Fællesråd). Andrik, blishøns og duer Ved voldgravens søer og ved Madsbyparken er der en udfordring med antallet af andrikker og blishøns. Udfordringen skyldes især fodring og her vil kommunen også se på mulighederne for information om problematikken. Afskydning af andrik (grå-ænder) og blishøns sker udelukkende i jagtsæsonen og er således ikke omfattet i ansøgningen til Naturstyrelsen om tilladelse til regulering. Der er desuden en del udfordringer med duer i midtbyen, hvor der oftest er tale om tamduer (der ikke kræver tilladelse iht. Lov om regulering af skadevoldende vildt, da de betragtes som bevingede rotter ) og i sjældnere tilfælde Ringduer. Afskydning og koncept for udførslen heraf fremgår af samarbejdsaftalen med JKF. 4

5 Bilag 1 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FK OG JKF Fredericia Kommune og Jægernes Kommunale Fællesråd i Fredericia samarbejder om indsatsen mod skadevoldende fuglevildt i kommunen. Reguleringen i midtbyen foretages derfor af frivillige jægere og det sikres, at tilladelser er i orden og at indsatsen foregår under forsvarlige forhold. Nedenfor er oplistet rammerne for samarbejdet. Husejere som er omfattet af tilladelsen til regulering af hhv. kontakter kommunens ansvarlige medarbejder som efterfølgende koordinerer indsatsen. JKF s indsats forudsætter at de udøvende medlemmer har al anden tilladelse til udførsel af indsatsen, herunder polititilladelse og våbentilladelse. JKF rapporterer jævnligt til kommunens ansvarlige omkring indsatsen. Kommunen indberetter efterfølgende til Naturstyrelsen. Generelt formidles muligheder og vilkår omkring regulering af skadevoldende til borgerne med udgangspunkt i teksten herom på kommunens hjemmeside. JKF udfører arbejdet på eget ansvar, da der ikke er arbejdsskadedækning for arbejdet De udøvende personer skal altid bære nummereret vest, som udleveres af kommunen. Redefjernelse foretages af kommunens ansatte på de kommunale bygninger. Private grundejere skal selv sørge for at iværksætte fjernelse af reder via egen ansøgning til Naturstyrelsen eller via kommunens generelle tilladelse. I sidstnævnte tilfælde kontaktes kommunens ansvarlige med henblik på udlevering af kopi af tilladelsen og med henblik på afrapportering til Naturstyrelsen. 5

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere