Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat GTK generalforsamling 4. november 2014"

Transkript

1 Referat GTK generalforsamling 4. november Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen, der viser vigende tendens. Den nye bestyrelse arbejder videre med sagen. Dernæst gennemgik Peter sæsonens højdepunkter i vinter- og sommersæson Vintertræning/vintertennis:Er afviklet dels i Bagsværd Skoles boldhal og Farum/Herlev. De fysiske forhold i Bagsværds Skoles boldhal er klart forbedret. Det er vi glade for.og for første gang havde vi baner i Skinderskovhallen, som vi fortsætter med i kommende sæson. Ungdomstræningen om lørdagen har fungeret godt med mange forskellige trænere og har været pænt besøgt. Til næste år bliver der færre trænere. Seniortræningen og seniortrænings-arrangementerne er afviklet i Bagsværd Skoles boldhal lørdag og mandag, i Farum om søndagen og i Herlev/Skinderskovhallen lørdag. Og enfast gruppe veteraner har spillet udendørs på GTK bane 1 mandag formiddag. Alt har været velbesøgt. Sommersæsonen: Der har været gode baner ingen løse linjer og ingen løse gjorder. Vi har indført nyt bookingsystem, som fungerer fint. Rostil Federico m.fl. Juniortræningen har kørt godt med dygtige og engagerede ungdomstrænere. Ros til dem. Turneringer har kørt ok, men junior-rita fungerede ikke. Fin succes med 1 uges sommerferieaktiviteter som ungdomstrænerne stod for. Seniortræningen har været begrænset til onsdag og har været ok besøgt. Rita har for første gang været afviklet 2 gange om ugen, og især mandage har været et tilløbsstykke. Søndagsudfordring har kørt godt, og genoptagelsen af DGI-Søndagstræf har været godt for de klubmedlemmer, der vil prøve kræfter. Næsten alle rækker blev afviklet til klubmesterskaberne og som noget nyt, var der også klubmesterskaber for veteraner. Til sidste takkede Peter bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer for en flot indsats. Særlig tak og pæne ord blev givet til Anna, Kristiane, Christian og Hanne, som alle forlader bestyrelse og udvalg. Spørgsmål / kommentarer til beretning: - Bane 1 og Padelbanen: Hvornår kan der spilles på disse baner? Willy og Gisle har været i kontakt med Thomas fra stadion. Det er gjort klart at Stadion havde håbet/forventet at bane 1 var klar 1/11; men der mangler fortsat arbejder, der skal laves før den er spilleklar. Padelbanen åbnes engang i det nye år januar evt. februar. Gisle, Willy og Peter følger op på sagen på brugermøde 17/11 med Sportscentret. - Flere kommenterede banernes tilstand: For våde eller for tørre. 1

2 Mht. det våde: Mærkeligt at bane 5, der ikke er drænet, er den tørre, mens de drænede hurtigt står unde vand. Kan det forbedres? Mht. det tørre: Den tørre sommer gav behov for vanding; men vandingsanlægget skyder i alle retninger og ikke tilstrækkeligt på banernes spilområde. Lysmast er ude af funktion Der følges op på sagerne på brugermødet 17/11. - Kommentar vedr. ungdomsafdelingen v/mikkel: Ungdomsudvalget vil følge op på øget samarbejde med Grønnemoseskolen efter den nye skolereforms igangsættelse. Lykkedes ikke i den forgangne sæson. - Kommentarer vedr. Bookingsystemet v/federico: Opfordrer alle til at sende kommentarer vedr. funktion, så vi sammen kan udvikle og forbedre systemet. Udbad sig umiddelbare kommentarer på mødet og løbende fremover. Kommentarer: Der arbejdes på, at systemet inddrager medlemsnummer og evt. dansk sprog. Der blev spurgt til sorteringsmuligheder: efternavn, fornavn, medlemsnr., søgefelt Der blev gjort opmærksom på at banebookingen forsvinder,når den bookede tid påbegyndes. Der blev gjort opmærksom på at systemet var en smule svært at navigere i, da der var ligesom 2 indgange, når man skulle booke. Der blev spurgt til, hvorfor man kun kunne booke 2 uger frem. Det er bestyrelsen, der har besluttet dette. Administrator kan selv booke længere frem og det bruges bl.a. i forbindelse med afvikling af arrangementer og træning. Er egentlig en videreførelse af det gamle tavle-booking system. Der blev spurgt til udsendelsen af spørgeskemaer/evalueringer vedr. systemet: Ønske om at disse kom fra klubben (GTK) da man ellers tror, der er hackere på spil og derfor ikke svarer på henvendelsen. 3. Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse Kristiane fremlagde først det afsluttede årsregnskab og status. Poster, der afveg markant fra det budgetterede blev uddybet. På indtægtssiden kom vi ud med kr. i forhold til budget. Forklaringen ligger primært i det lavere medlemstal. På udgiftssiden var brugt flere penge på annoncering = dyr annonce i Gladsaxe Bladet, og på inventarkontoen er der blevet investeret i et skab. Der var dog store besparelser på senioraktiviteter, ligesom det afsatte beløb til eventuelle ad hoc aktiviteter ikke blev benyttet. Så når det forudbetalte beløb for baner i Skinderskovshallen er indbetalt af brugerne, bliver det samlede årsresultat et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Spørgsmål til regnskabet: Kristiane besvarede nogle få opklarende spørgsmål Revisor Jesper Kjølholdt roste kasseren for et meget fint og overskueligt regnskab Regnskabet blev godkendt 2

3 Peter fremlagde budget for Indtægterne er sat lidt over sidste års, da vi forventer medlemsfremgang pga. padelbanen og en evt. kontingentforhøjelse. Der er afsat kr. til baneudstyr til bl.a. indkøb af bats og bolde til padelbanen også set i relation til forventet medlemstilgang pga. padelbane. Trænerudgiften er sat til samme niveau som forgangne år Rita er sat lidt ned relateret til dette års forbrug som følge af delvisindførelse af lidt brugerbetaling. Der er afsat til ad hoc aktiviteter for juniorer og seniorer. Spørgsmål til 2015 budget: - Er der plads i budgettet til en forøgelse af seniortræningen? Peter mente det sagtens kunne rummes indenfor for budgetrammen sammen med lidt brugerbetaling. Men det er seniorudvalgets afgørelse. - Det blev understreget, at især vores ungdomstræning er god. Sammenlignet med tidligere, hvor ATK-trænere stod for træningen, er der klart tale om forbedring. Det er også det, der høres fra nye medlemmer. - Det budgetterede underskud på blev kommenteret, og Kristiane og Peter uddybede, hvordan de var kommet frem til det. - Der blev spurgt til kommunens evt. nye tennishal jf. AB-arrangement. Denne sag er der endnu ikke fulgt op på. - Det blev bemærket, at det ville være en god ide at indkalde forslag fra medlemmer til særlige aktiviteter for det kommende år, før der afholdes generalforsamling (der er afsat kr. til ad hoc aktiviteter i dette års budget). Budget 2015 blev godkendt 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Gisle Ag blev genvalgt og Sonja Aasted blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 5. Valg af bestyrelsesmedlem som kasserer: Peter Væver Petersen blev valgt. 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Pose (Ole Egholm) blev valgt. 7. Valg af seniorudvalgsformand: Mogens Lyhne blev valgt. 8. Valg af 3 seniorudvalgsmedlemmer: Liselotte Astrup, Lars Magnussen og Bent Aasted blev genvalgt. 3

4 9. Valg af ungdomsudvalgsformand: Mikkel Pilemand blev genvalgt. 10. Valg af 3 ungdomsudvalgsmedlemmer: Thomas Taul og Louise Munk blev genvalgt. Udvalget forsøger selv at finde et 3.medlem evt. i forældrekredsen. 11. Valg af revisor/revisorsuppleant Jesper Kjølholt blev genvalgt. og tager sin sidste turnus. 12. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen fremlagde forslag til kontingentforhøjelser m.v. Forhøjelserne skal ses i lyset af flere tilbud i den kommende sæson med det nye spil padel. Efter kort debat blev flg. forslag fremlagt og enstemmigt godkendt: Seniorer: 800 kr. Juniorer/ungdom 7-24 år: 400 kr. Familierabat: 300 kr. for barn nr. 2, 300 kr. for barn nr. 3 osv. (kræversamme bopæl) 13. Indkomne forslag: Ingen 14. Evt.: - Ønske om topskæring af træer især ved bane 5 og trimning generelt af det grønne. - Ønske om afskærmning mod parkering og mellem baner evt. med reklamer. Mikkel/Gisle svarede: Vi må ikke bruge reklamer, afskærmning mellem bane 1 og 2 kostede kr. så relativ dyr sag. - Det blev bemærket at vores hjemmeside ikke er tilstrækkelig opdateret. F.eks. lå det seneste Setpoint/Generalforsamling ikke på hjemmesiden. Og medlemslisten var dateret fra foråret. Peter svarede: Tog det til efterretning og forklarede at medlemslisten fremover kom til at ligge i bookingsystemet. - Kristiane gjorde opmærksom på, at der nu mangler administrator af vores facebookside Mogens, Federico og Louise meldte sig til at overtage. - Gisle gjorde opmærksom på, at der var rigtig mange informationer på facebook bla. vedr. bane 1. Der er pt. 50 på facebook. - Forslag til at navet RITA erstattes med et mere forståeligt og mundrapt. F.eks. Drop In ogfortsat opbakning til RITA 2 x ugenligt. - Der blev spurgt til kommunens tidligere booking med hvide brikker og vores bookingsystem. Det sker at skoleklasser og andre brugere benytter baner, som medlemmer retmæssigt har booket i systemet. Gisle svarede: Kommunen er oprettet som almindelig "bruger" i vores nye bookingsystem, dvs. at de kan booke én bane to uger frem i tiden. Hvis de vil reservere 4

5 flere baner over længere perioder, skal de kontakte Gisle, som så vil blokkere banerne. Men det har de ikke gjort. Gisle tager sagen op på møde 17/11. Tak til ordstyrer Claus og tak til alle de 21 deltagere for en god og hyggelig generalforsamling. Referent Hanne Bendtsen

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere