Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *"

Transkript

1 sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør SKS-krav 1. Ledelsens og den autoriseredes ansvar og uddelegering af ansvar 1.a Ledelsens ansvar 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * 1.a.2 Definition og dokumentation af den autoriseredes ledelses-mæssige ansvar og beføjelser i organisationen * * 1.a.3 Jævnlig evaluering af, om SKS-systemet er tilstrækkeligt for at opnå den krævede elsikkerhed * * * * 1.b Den autoriseredes ansvar 1.b.1 Uddelegering af ansvar og beføjelser vedr. instruktion og tilsyn * * * * 1.b2 Vurdering af medarbejdernes kompetence i f.t. konkrete opgaver inden for eget ledelsesmæssige ansvarsområde samt bemanding af opgaver 2. SKS-audit * * * * Systemet følges som beskrevet * * * * Interne auditresultater indgår i evaluering af systemets formål: "At sikre elsikkerheden" * * * * 3. Kontraktgennemgang Sikre, at grundlaget for gennemførelse af en elsikkerhedsmæssig korrekt opgaveløsning er til stede, fx at anviste løsninger/krav opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsen 4. Styring af indkøb Metoder til vurdering af, om indkøbte varer og ydelser er elsikkerhedsmæssige korrekte i forhold til den påtænkte anvendelse 5. Procedurer og instruktion Krav til instruktion i forhold til den enkelte medarbejder og konkrete opgavetyper og deres kompleksitet Skriftlige procedurer og/eller instruktioner og tjeklister for opgaver, hvor det mht. elsikkerheden er vigtigt, at arbejdet gøres på en bestemt måde Håndværktøj skal være vedligeholdt og egnet til opgaven og L-aus bestemmelserne skal overholdes, når der arbejdes under spænding 6. Uddannelse og træning Krav til uddannelsesmæssig baggrund samt efteruddannelse for at kunne udføre forskellige typer af opgaver, fx arbejde under spænding (L-aus) Nødvendig erfaring/træning i forskellige typer af opgaver, for at den enkelte medarbejder må udføre opgaverne selvstændigt 7. Tilsyn og kontrol Hvordan der i forbindelse med arbejdets udførelse foretages kontrol og prøvning af kravene til installationens elsikkerhed iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen Tilsyn (Elinstallatørloven) med det udførte arbejde i forhold til den enkelte medarbejder og konkrete opgave-typer og deres kompleksitet 8. Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl (lær af fejl) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Fremgangsmåde til sikring af, at fejlen ikke gentager sig i virksomheden * * * * 9. Dokumentstyring 9.1 At være i besiddelse af alt relevant ajourført materiale fra myndigheder * * * * * 9.2 Alle medarbejdere skal altid have adgang til de ajourførte dokumenter, de skal benytte i den konkrete opgave for at sikre optimal elsikkerhed * * * * Side 1 af 30

2 sks1a12: type 1.1: Præsentation af Bjarnel: Lidt historie: Virksomheden blev startet i april 2003 af dets nuværende ejer: Bjarne Mandrup. Denne drives som Enkeltmandsvirksomhed og p.t med ejer som eneste ansatte i virksomheden. Ejer er selvsagt også den el-autoriserede i virksomheden SKS-system Der er i virksomheden indført SKS system som krævet for at kunne opretholde El-autorisation. SKS systemet omfatter samtlige El-medarbejdere i virksomheden (herunder også lærlinge samt evt. ind lejet mandskab). Der er indgået aftale med firma Bjarnel mht. vedligehold af SKS systemet for så vidt angår ændrede krav fra myndigheds side. Ligeledes er der indgået aftale med Bjarnel om assistance ved den årlige Interne Audit af SKS systemet. Efter nøgleområder: tilføjes: SKS systemet er udarbejdet iht Sikkerhedsstyrelsens retningslinier fra december 2004 Systemet er indført i virksomheden gældende fra: dato: Underskrift ejer/autoriserede Type 1.2,1.3, 2.2,2.3: Præsentation af Bjarnel: Lidt historie: Virksomheden blev startet i april 2003 af dets nuværende ejer: Bjarne Mandrup. Denne drives som Enkeltmandsvirksomhed og p.t med ejer som eneste ansatte i virksomheden. Ejer er selvsagt også den el-autoriserede i virksomheden Side 2 af 30

3 SKS-system Der er i virksomheden indført SKS system som krævet for at kunne opretholde El-autorisation. SKS systemet omfatter samtlige El-medarbejdere i virksomheden (herunder også lærlinge samt evt. ind lejet mandskab). Der er indgået aftale med firma Bjarnel mht. vedligehold af SKS systemet for så vidt angår ændrede krav fra myndigheds side. Ligeledes er der indgået aftale med Bjarnel om assistance ved den årlige Interne Audit af SKS systemet. Efter nøgleområder: tilføjes: SKS systemet er udarbejdet iht Sikkerhedsstyrelsens retningslinier fra december 2004 Systemet er indført i virksomheden gældende fra: dato: Underskrift ejer/adm. direktør Side 3 af 30

4 sks300 Type 1.1 virksomhed: Navn: Formål: Gyldighedsområde El: Procedure for Aftale gennemgang El-installationer: Sikre at SKS-systemet s retningslinier overholdes. Sikre at det aktuelle projekt er planlagt /projekteret i henhold til gældende Stærkstrømsbekendtgørelse. Alle El-installationsopgaver. Ansvar: Fremgangsmåde: Den Autoriserede Gennemgangen foretages INDEN arbejdet igangsættes: Projektgennemgangen betragtes som udført i de tilfælde, hvor Autoriserede er underskriver/medunderskriver på tilbudsarbejde og/eller i de tilfælde hvor der foreligger en underskrevet kontrakt, hvor Autoriserede er underskriver/medunderskriver. Ved sin underskrift på Aftale gennemgangen har den El-autoriserede samtidigt sagt OK for materiale valget. Der kan dog være indgået Ansvarsdelegering i virksomheden og den der har fået delegeret ansvar for disse områder er i givet fald ansvarlig for f.eks projektændringer. Hvor dette ikke er tilfældet er projektleder ansvarlig for at orientere den El-autoriserede om projektændringer som kan påvirke elsikkerheden, således at denne kan tage de nødvendige tiltag for at modvirke en sådan tistand. I forbindelse med kontrakt gennemgangen anvendes Stærkstrømsbekendtgørelsen s afsnit 611.3, skema for dette forefindes i SKS-mappen under punkt 11, dokumentnummer sks721. I forbindelse med arbejdets færdiggørelse Afprøves iht Stærkstrømsbekendtgørelsen s afsnit 612.1, skema for dette forefindes i SKS-mappen under punkt 11, dokumentnummer sks723. For mindre installationer anvendes skema sks725 Til dokumentation af indgåede mundtlige aftaler kan dokumentnummer sks724 anvendes Grundlag: Dokumentation: Arkivering: Stærkstrømsbekendtgørelsen De udfyldte skemaer: som nævnt under fremgangsmåde I SKS-mappen : SKS-Dokumentation : Rapporter for Kontraktgennemgang EL, ved større opgaver i projektmappen. Skema for mindre installationer arkiveres dog sammen med kundefaktura. Ændres til: Fremgangsmåde: Aftaler/kontrakter (aftale om arbejde eller projekter) indgås alene af den El-autoriserede. Ved skriftlige aftaler signerer den El-autoriserede på aftale/projektgrundlag for gennemgang. Side 4 af 30

5 SKS530: Type 1.1 virksomhed: Navn: Formål: Gyldighedsområde: Ansvar: Fremgangsmåde: Vedligeholdelse af værktøj At sikre at værktøj for udførelse af opgaverne i firmaet til stadighed er up to date, i forhold til krævet standard, beskrevet iht Stærkstrømsbekendtgørelsen. Alt værktøj i firmaet som kan påvirke sikkerheden i forbindelse med arbejdets udførelse. Autoriseret eller person som har fået uddelegeret ansvar for dette. SKS-systemet anvendes til i første omgang, at sikre den totale oversigt over alt udstyr i virksomheden. Det der er ikke pt er mærket med entydig mærkning indkaldes til mærkning og registrering. Der anvendes nedennævnte skemaer under Dokumentation for registrering for den enkelte medarbejder / servicevogn / firmabil. Dobbelt isoleret materiel checkes med 6 mdr. interval Ikke dobbelt isoleret materiel checkes med 2 mdr. interval. Den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for at checke sit udstyr iht firmaets retningslinier. Nedennævnte skemaer : sks532, sks534, SKS536 og sks539 anvendes til dokumentation for at dette ER udført. Efter udførelsen af check af udstyr afleverer den der har testet det udfyldte skema til Bibliotekar som sørger for at tage en kopi af denne til medarbejderen samt arkiverer originalen i SKS-mappen SKS-dokumentation Grundlag: Dokumentation: Regler og anvisninger iht Stærkstrømsbekendtgørelsen. Beskrivelse sks531 Vedligeholdelse af test- og måleudstyr Beskrivelse sks533 Vedligeholdelse af værktøj og udrustning for L- aus Beskrivelse sks535 Vedligeholdelse af elektrisk drevet håndværktøj Skema sks532 Vedligeholdelse af test- og måleudstyr Skema sks534 Vedligeholdelse af værktøj og udrustning for L-aus Skema sks536 Vedligeholdelse af elektrisk drevet håndværktøj Skema sks539 Registrering af værktøj/instrumenter Arkivering: I SKS-mappen SKS-dokumentation Side 5 af 30

6 sks531: Type 1.1 virksomhed: Alment: Den autoriserede har det overordnede ansvar for vedligeholdelse af test- og måleudstyr, der har sikkerhedsmæssig betydning. Ansvaret for udførelsen kan ved skriftlig aftale om delegering overdrages til en kvalificeret medarbejder. Procedure: Den ansvarlige autoriserede opretter et register over alt test- og måleudstyr i virksomheden. Hver enkelt stykke udstyr underkastes et eftersyn og udstyres samtidig med en entydig og holdbart identifikation. Det eftersete udstyr indskrives i listen over vedligeholdelse af test- og måleudstyr med angivelse af eftersynsdato, eventuelle bemærkninger og tidspunktet for næste eftersyn. Den ansvarlige autoriserede sørger for rettidig indkaldelse til næste eftersyn. Såfremt udstyret forinden viser tegn på fejl, indleveres det til den ansvarlige af brugeren. Tidspunktet for næste eftersyn fastsættes skønsmæssigt ud fra erfaringer med udstyrets holdbarhed og udvist omhu under anvendelse og opbevaring. Særlig betydning for elsikkerheden har pålidelig funktion af udstyr til kontrol af installationens isolationsmodstand jf. SBEi og automatisk afbrydelse af forsyningen jf. SBEi En forudsætning for udstyrets rigtige funktion er, at det kalibreres med passende mellemrum = iht producentens vejledning om dette. Ansvarlig medarbejder: Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Alment: Den autoriserede har det overordnede ansvar for vedligeholdelse af test- og måleudstyr, der har sikkerhedsmæssig betydning. Ansvaret for udførelsen kan ved skriftlig aftale om delegering overdrages til en kvalificeret medarbejder. Procedure: Den ansvarlige opretter et register over alt test- og måleudstyr i virksomheden. Hver enkelt stykke udstyr underkastes et eftersyn og udstyres samtidig med en entydig og holdbart identifikation. Det eftersete udstyr indskrives i listen over vedligeholdelse af test- og måleudstyr med angivelse af eftersynsdato, eventuelle bemærkninger og tidspunktet for næste eftersyn. Den ansvarlige sørger for rettidig indkaldelse til næste eftersyn. Såfremt udstyret forinden viser tegn på fejl, indleveres det til den ansvarlige af brugeren. Tidspunktet for næste eftersyn fastsættes skønsmæssigt ud fra erfaringer med udstyrets holdbarhed og udvist omhu under anvendelse og opbevaring. Særlig betydning for elsikkerheden har pålidelig funktion af udstyr til kontrol af installationens isolationsmodstand jf. SBEi og automatisk afbrydelse af forsyningen jf. SBEi En forudsætning for udstyrets rigtige funktion er, at det kalibreres med passende mellemrum = iht producentens vejledning om dette. Ansvarlig medarbejder: Side 6 af 30

7 sks 533: Type 1.1 virksomhed Alment: Den autoriserede har det overordnede ansvar for vedligeholdelse af værktøj og udrustning for L-aus. Ansvaret for udførelsen kan ved skriftlig aftale om delegering overdrages til en kvalificeret medarbejder. Procedure: Den ansvarlige autoriserede opretter et register over alt værktøj og udrustning for L-aus i virksomheden. Værktøj og udrustning arrangeres så vidt muligt i sæt med tilhørende indholdsfortegnelse. Hver enkelt sæt værktøj opg udrustning underkastes et eftersyn og udstyres samtidig med en entydig og holdbart identifikation. Det eftersete værktøj og udrustning indskrives i listen over vedligeholdelse af værktøj og udrustning for L-aus med angivelse af eftersynsdato, eventuelle bemærkninger og tidspunktet for næste eftersyn. Den ansvarlige sørger for rettidig indkaldelse til næste eftersyn. Såfremt værktøj eller udrustning forinden viser tegn på fejl, indleveres det til den ansvarlige af brugeren. kontrolleres og repareres dette. Tidspunktet for næste eftersyn fastsættes i overensstemmelse med SBEi, SKS A til kapitel 63, som bl.a. lyder: Almindeligt. I henhold til skal værktøj og udrustning være egnet til anvendelse ved det foreliggende arbejde og periodisk kontrolleres i betryggende omfang. Periodisk kontrol. Den periodiske kontrol skal afpasses efter omfanget af brugen af værktøj og udrustning, dog skal kontrollen foretages mindst en gang om året. Kontrollen skal udføres af sagkyndigt personale. Kontrollen skal omfatte en særlig omhyggelig undersøgelse af værktøj o~_ udrustning med henblik på i rimeligt omfang at konstatere, hvorvidt værktøj og udrustning er i god stand og fremdeles opfylder gældende normer og øvrige anvisninger. Eksempelvis bør kontrollen af isolerende handsker omfatte en grundig besigtigelse af handskerne, en strækning af handskerne, en afprøvning af handskerne med luftpumpe, til konstatering af, hvorvidt handskernes isolerende evne og mekaniske styrke er til stede. Konstaterede fejl og mangler, som kan forårsage fare, skal afhjælpes på betryggende måde, eller det skal sikres, at det pågældende værktøj eller den pågældende udrustning ikke anvendes til L-AUS. Ansvarlig medarbejder: Side 7 af 30

8 sks 535: Type 1.1 virksomhed Alment: Procedure: Den autoriserede har det overordnede ansvar for vedligeholdelse af elektrisk drevet håndværktøj. Ansvaret for udførelsen kan ved skriftlig aftale om delegering overdrages til en kvalificeret medarbejder. Den ansvarlige autoriserede opretter et register over alt elektrisk drevet håndværktøj i virksomheden. Hver enkelt stykke værktøj underkastes et eftersyn og udstyres samtidig med en entydigt og holdbar identifikation. Det eftersete værktøj indskrives i listen over vedligeholdelse af elektrisk drevet håndværktøj med angivelse af eftersynsdato, eventuelle bemærkninger og tidspunktet for næste eftersyn. Den ansvarlige autoriserede sørger for rettidig indkaldelse til næste eftersyn. Såfremt værktøjet forinden viser tegn på fejl, indleveres det til den ansvarlige af brugeren, underkastes dette eftersyn og evt. reparation. Tidspunktet for næste eftersyn fastsættes i overensstemmelse med SBEi 621.2, som lyder: Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum. For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet. Ansvarlig medarbejder: Side 8 af 30

9 sks 537: Felt for anvarlig medarbejder påføres Type 1.1 virksomhed Autoriserede: Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Ansvarlig medarbejder: Side 9 af 30

10 sks 539: Felt for: Efterset dato, Næste eftersyn, udført af påføres Type 1.1 virksomhed Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Service vogn nummer: Registreringsnummer: Udfyldt dato: af: Medarbejder : ændres til: Service vogn nummer: Registreringsnummer: Udfyldt/efterset dato: af: Efterset dato:, Næste eftersyn dato: Medarbejder: Side 10 af 30

11 sks6111 Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: På sidste side indføres: Dato: Underskrift leder Underskrift medarbejder Side 11 af 30

12 sks 710: Type 1.1 virksomhed Navn: Formål: Gyldighedsområde: Ansvar: Fremgangsmåde: Procedure for Eftersyn og Afprøvning El installationer At sikre at der i forbindelse med arbejdets udførelse og færdiggørelse foretages Eftersyn og Afprøvning iht regler om dette i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udførelsen af El-Autorisations krævende arbejde i virksomheden. El-Autoriseret, idet der dog henvises til stillingsbeskrivelser, organisations plan i sks1a20, samt udfyldte formularer sks1b1 vedrørende aftale om ansvarsdelegering i virksomheden. Ovennævnte under Ansvar nævnte drager omsorg for at skemaer i dette SKS-System anvendes iht Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 61 Eftersyn og afprøvning før idriftsætning efterleves. Ved konstaterede afvigelser henvises til procedure for dette : sks810 Procedure ved El-sikkerhedsmæssige fejl. Grundlag: Nedennævnte dokumenter i dette SKS-system kan anvendes som grundlag til at sikre at SB6 kapitel 61 overholdes: sks 711a/b Fastlægger hvornår, hvad skal foretages ifb med: Kontraktgennemgang, Udførelseskontrol og Slutkontrol sks 722a Er tænkt som forside for udførte rapporter/tests sks 721 Opfylder kravet i SB afprøvning før idriftsætning sks 723 Opfylder kravet i SB afprøvning før idriftsætning sks 724 Her kan noteres mangler, tidsfrister mv sks 725 Skema for slutkontrol ved mindre installationer Dokumentation: Ovennævnte skemaer i udfyldt stand. Arkivering: I SKS-dokumentations mappen, Ovennævnte skemaer indsættes i udfyldt stand i SKS dokumentations mappen eller i en sagsmappe, hvor en sådan er oprettet. sks 725 Skema for slutkontrol ved mindre installationer, kan dog arkiveres sammen med faktura for den omhandlede sag. Det anbefales at gemme test rapporter svarende til forældelses fristen i Stærkstrømsloven som er 10 år. Side 12 af 30

13 sks 910: Type 1.1 virksomhed Navn: Procedure for dokumentstyring Formål: Sikre at alt for virksomhedens arbejdes udførelse, relevant materiale til stadighed er til stede, herunder leverandørvejledninger m.v., hvor dette skønnes nødvendigt. Sikre at alle er informeret om hvor man kan finde relevant eget udført materiale, såsom Fejl rapporter, test rapporter, Audit rapporter mv Gyldighedsområde: Hele SKS-systemet Ansvar: El-autoriserede Fremgangsmåde: Egne instruktioner, tegninger, specifikationer m.v. til specielle formål gives et sks-dok nummer og registreres på sks520 oversigt over skriftlige instruktioner. Disse udleveres til medarbejderne ifb. den til arbejdet hørende instruktion. For at sikre, at man til stadighed er a jour med El-Råd mmeddelelser samt relevante publikationer fra myndigheder og El-selskaber abonnerer virksomheden på relevante notifikationer om nyheder på denne front. Firmaet kontrollerer jævnligt via at denne er a jour mht regelgrundlaget. Disse er fordelt/placeret iht fortegnelse på : fordelingsnøgle for a jourføring af gældende dokumenter sks Materiale fra Myndigheder Ved modtagelse af nyt/nye revisioner fra myndigheder registreres disse med: titel, dato for udgivelse og antal. Der registreres hvem der har modtaget materialet, og hvor det er placeret (på sks921). sks921 ajourføres ved bortkomst af materiale og hvis medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden. Ved nyt ajourført materiale orienteres modtagerne og gammelt udgået materiale indsamles og destrueres. Side 13 af 30

14 SKS-systemet Er der flere system mapper i virksomheden, SKAL disse mærkes med fortløbende nummerering, samt det påføres på sks921 at disse personer er i besiddelse af komplet system nr XX. Ved ajourføring af instruktioner og/eller procedurer samt tjeklister indsættes ny version i ALLE system mapper og de gamle versioner inddrages. Udgåede/gamle versioner til SKS-systemet opbevares i et alm ringbind mærket UDGÅEDE SKS-dokumenter. Kopier af relevante dele af SKS-systemet som udleveres til medarbejderne mærkes: KOPI Ajourføres IKKE. Vurderinger SKS Retningslinier stiller krav om dokumenterede vurderinger. Disse mærkes entydigt med dato for udførelse/ajourføring. Vurderinger opbevares i en særskilt mappe, da disse kan indeholde personfølsomme data. Der oprettes en liste over udførte vurderinger/registreringer Registreringer Alle blanketter der benyttes til registreringer er en del af SKSsystemet og styres/nummereres indenfor samme rammer som SKSsystemet. Grundlag: Dokumentation: Arkivering: Retningslinier for SKS-systemet. SKS dokument Dokumentstyring fordelingsnøgle for a jourføring af gældende dokumenter Dokument sks Det i dokumentations mappen indsatte materiale, som ovennævnt under Fremgangsmåde I SKS-mappen : SKS-Dokumentation. SKS-chef / Bibliotekaren Autoriserede sørger for at ovennævnte materiale arkiveres på rette sted. Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Navn: Procedure for dokumentstyring Formål: Sikre at alt for virksomhedens arbejdes udførelse, relevant materiale til stadighed er til stede, herunder leverandørvejledninger m.v., hvor dette skønnes nødvendigt. Side 14 af 30

15 Sikre at alle er informeret om hvor man kan finde relevant eget udført materiale, såsom Fejl rapporter, test rapporter, Audit rapporter mv Gyldighedsområde: Hele SKS-systemet Ansvar: El-autoriserede Fremgangsmåde: Egne instruktioner, tegninger, specifikationer m.v. til specielle formål gives et sks-dok nummer og registreres på sks520 oversigt over skriftlige instruktioner. Disse udleveres til medarbejderne ifb. den til arbejdet hørende instruktion. For at sikre, at man til stadighed er a jour med El-Råd mmeddelelser samt relevante publikationer fra myndigheder og El-selskaber abonnerer virksomheden på relevante notifikationer om nyheder på denne front. Firmaet kontrollerer jævnligt via at denne er a jour mht regelgrundlaget. Disse er fordelt/placeret iht fortegnelse på : fordelingsnøgle for a jourføring af gældende dokumenter sks Materiale fra Myndigheder Ved modtagelse af nyt/nye revisioner fra myndigheder registreres disse med: titel, dato for udgivelse og antal. Der registreres hvem der har modtaget materialet, og hvor det er placeret (på sks921). sks921 ajourføres ved bortkomst af materiale og hvis medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden. Ved nyt ajourført materiale orienteres modtagerne og gammelt udgået materiale indsamles og destrueres. Side 15 af 30

16 SKS-systemet Er der flere system mapper i virksomheden, SKAL disse mærkes med fortløbende nummerering, samt det påføres på sks921 at disse personer er i besiddelse af komplet system nr XX. Ved ajourføring af instruktioner og/eller procedurer samt tjeklister indsættes ny version i ALLE system mapper og de gamle versioner inddrages. Udgåede/gamle versioner til SKS-systemet opbevares i et alm ringbind mærket UDGÅEDE SKS-dokumenter. Kopier af relevante dele af SKS-systemet som udleveres til medarbejderne mærkes: KOPI Ajourføres IKKE. Vurderinger SKS Retningslinier stiller krav om dokumenterede vurderinger. Disse mærkes entydigt med dato for udførelse/ajourføring. Vurderinger opbevares i en særskilt mappe, da disse kan indeholde personfølsomme data. Der oprettes en liste over udførte vurderinger/registreringer Registreringer Alle blanketter der benyttes til registreringer er en del af SKSsystemet og styres/nummereres indenfor samme rammer som SKSsystemet. Grundlag: Dokumentation: Arkivering: Retningslinier for SKS-systemet. SKS dokument Dokumentstyring fordelingsnøgle for a jourføring af gældende dokumenter Dokument sks Det i dokumentations mappen indsatte materiale, som ovennævnt under Fremgangsmåde I SKS-mappen : SKS-Dokumentation. SKS-chef / Bibliotekaren sørger for at ovennævnte materiale arkiveres på rette sted. Side 16 af 30

17 sks 911: Type 1.1 virksomhed Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Nummer Navn Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit Stærkstrømsbekendtgørel sen afsnit 6A Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 204-1/EN Maskinsikkerhed- Elektrisk udstyr på maskiner- Del 1: Generelle krav DS/EN : Lavspændingstavler DS/EN Lavspændingstavler DS/EN til 5 Ansvarlig Gyldig fra dato Autoriseret Placering Kontor Værksted Medarbejdere Autoriseret Kontor Arkiv Autoriseret Kontor Arkiv Autoriseret Kontor Arkiv Autoriseret Kontor Arkiv Autoriseret Kontor Arkiv Autoriseret Kontor Arkiv Autoriseret Kontor Arkiv Placering udgåede Arkiv (1 eksemplar) - Fællesregulativet 2007 Autoriseret Kontor Arkiv fra 06/92 til 06/05 Meddelelser Installationer Autoriseret V ariabel Kontor A rkiv 01 SKS-mappe Autoriseret dd.mm.yyyy Kontor Arkiv 11 Rapporter for eftersyn og afrøvning Autoriseret V ariabel Sagsmapper kontor 12 Medarbejder uddannelse, træning Autoriseret Variabel Særskilte og erfaring mapper på kontor 12 Aktiviteter til Autoriseret Variabel Særskilte vedligeholdelse af faglig mapper på viden kontor 13 Vedligeholdelse af udstyr Autoriseret dd.mm.yyyy Særskilte mapper på kontor A rkiv Arkiv Arkiv Arkiv Side 17 af 30

18 sks 920: Type 1.1 virksomhed Navn: Formål: Arkivering af dokumentation ifb med SKS-systemet Sikre at SKS-systemet s retningslinier overholdes. Sikre at SKS-systemet til stadighed er tilstrækkeligt for at opnå den krævede el-sikkerhed. Gyldighedsområde: Ansvar: Fremgangsmåde: Hele SKS-systemet Autoriserede SKS-chefen, Bibliotekar Til arkiverings formål oprettes en speciel mappe indeholdende dokumenter for dette. Mappen mærkes SKS-Dokumentation. Denne indeholder altså følgende afsnit: Indhold: 1. Planlagte Audits 2. Audit rapporter 3. Fejlrapporter 4. Rapporter for aftalegennemgang 5. Spørgeskemaer (udfyldte fra medarb.) kompetence Grundlag: Dokumentation: Arkivering: Retningslinier for SKS-systemet. SKS dokument Dokumentstyring fordelingsnøgle for a jourføring af gældende dokumenter Dokument sks Det i dokumentations mappen indsatte materiale, som ovennævnt under Fremgangsmåde I SKS-mappen : SKS-Dokumentation. Autoriserede Bibilotekaren sørger for at ovennævnte materiale arkiveres på rette sted. Side 18 af 30

19 Nyt dokument: SKS1a32 Type 1.1 virksomhed Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Hoved: Registreringer og resultater sks1a32 Registreringer og resultater Fane Beskrivelse Ansvar Placering Arkiv.tid 2 Mødereferater fra evaluering af systemet SKS-D SKS 1a31 Skema for evaluering SKS-D 5 år 4 SKS 1b Vurderinger ved delegering af ansvar og beføjelser SKS-D vedrørende instruktion og tilsyn 5 år 4 SKS 1b1 Aftaler om delegering af ansvar og beføjelser SKS-D vedrørende instruktion og tilsyn 10 år 4 SKS 1b2 Ansvar og beføjelser generelt SKS-S 5 år 2 SKS 1a33 SKS-handlingsplaner SKS-D 5 år 6 Samarbejdsaftaler med andre virksomheder Samarb. 10 år 6 Indkøbsspecifikationer Opg. SKS 410 Kontrolskema for varemodtagelse Opg. Løbende 7 SKS 729 Grundlag for bemanding af opgaver SKS-D 5 år 9 SKS 520 Oversigt over skriftlige instruktioner i firmaet SKS-S Løbende 03 Den autoriseredes personalemappe 10 år 12 SKS 6122 Medarbejder uddannelsesplan SKS 6111 Spørgeskema vedr. medarbejder udd. Og erfaring Kursusbeviser El-autoriserede,AIA-ansvarlig,ABA-certificerede SKS-D SKS-D SKS-D 10 år Løbende Løbende 13 SKS 532,534,536,538, 539 Udstyr kontrol skemaer SKS-D Løbende 14 SKS 811 Fejl- og korrektionsrapporter SKS-D 5 år 15 Auditplaner, audittjeklister, auditrapporter og audit statusrapport SKS-D 5 år 17 APV SKS 1110,1111,1112,1113 SKS-D Løbende 19 Dokumentation vedrørende ind-/udleje af El-medarbejdere Ansættelse 10 år Opgavedokumentation: 5 Afgivne tilbud der fører til ordre SKS-D 5 år 5 Ordre og dokumentation af aftalegennemgang SKS-D 5 år 6 Indkøb til projekt/opgave 5 år 5 Bemanding af opgave dokumenteret på ordre/arbejdsseddel 5 år 9 Skriftlig instruktion, der udarbejdes specifikt for opgaven Generelle skriftlige instruktioner Kopi af Generelle skriftlige instruktioner til medarbejderne Opg. SKS-S Medarb. 10 SKS 729 Tilsynsdokumentation SKS-D 5 år 11 Dokumentation fra eftersyn og afprøvning af elinstallation SKS-D /Opg. 10 år Arkiveringstid - løbende: Arkiveres ikke, men forefindes i seneste version, så længe SKS-systemet anvendes. 5 år Side 19 af 30

20 Placeringer af dokumentation (anvendte forkortelser): SKS-S = SKS-systemmappen SKS-D = SKS Dokumentations mappen Opg. = Oprettet opgave/sags projektmappe Ansættelse = Oprettet mappe for ansættelses kontrakter Medarb. = Medarbejder mappe indeholdende instruktioner, fejlrapporter, testrapporter o.s.v. Samarb. = Oprettet mappe for samarbejdsaftaler med leverandører o.s.v. Service = Oprettet mappe for servicekontrakter Side 20 af 30

21 Nyt dokument: SKS1a33 - Handlingsplan Type 1.1 virksomhed Type 1.2,1.3,2.2,2.3 virksomhed: Navn: SKS- handlingsplaner Aktivitet Mål Ansvar Start Slut Side 21 af 30

22 Installations eftersyn- Procedure: sks752: Alle virksomhedstyper: Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier tages i betragtning. Grundlag Vurdering af en elinstallations beskaffenhed skal tage udgangspunkt i, at den skal opfylde de krav, som var gældende, da den blev udført eller ændret. Tilslutning af enkelte brugsgenstande til en eksisterende installation kan have udløst krav om beskyttelse mod indirekte berøring - installation af HFI- eller HPFI-afbryder. Det har fx været gældende ved tilslutning af stationære køleskabe eller frysere (masse over 18 kg) siden 1. april Senest 1. juli 2008 skal alle almindelige boliginstallationer være beskyttet med HPFI- eller HFIafbryder, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8. Eksempler på installationsmåder, der ikke må anvendes i dag, men som kan have været tilladte på udførelsestidspunktet, er installation i klemlister eller afbrydere og stikkontakter i dørindfatninger (uden dåse). Nødvendige kvalifikationer Elsyn skal gennemføres af personer, der er sagkyndige og erfarne inden for installationsområdet er uddannet til at anvende test- og måleinstrumenter er kvalificerede til at arbejde på eller nærved installationer under spænding (L-AUS) har erfaring med kontrol af elinstallationer arbejder under en autoriseret persons ledelsesmæssige ansvar. Gennemførelse Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel og åbning af tavler samt gennemførelse af relevante målinger. Dokumentation Rapportering foretages ved brug af skema for elsyn (sks753), som kan suppleres med eventuelle bilag, hvor fundne fejl og mangler anføres sammen med deres referencer til relevante punkter i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rapporten udleveres til rekvirenten. Såfremt der er fundet fejl ved installationen, skal der også udleveres en kopi til ejer eller dennes repræsentant, jf. SB 6, Kopi af rapporten indgår i den virksomhedens SKS-dokumentation og opbevares i mindst 5 år. Vejledning til skemaets punkter Generelle oplysninger Generelle oplysninger beskriver forhold fx boligens alder og installationens udførelsestidspunkt som har dannet grundlag for vurdering af de konstaterede forhold ved elsynet. Målinger Side 22 af 30

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende:

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende: Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 53, 2. th Besigtiget den: 15.09.2014 Besigtiget med: Sælger Nor Taskin Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Maria Plougmann Tropp Hag dresse Byvej 34 Postnr. og by 3320 Skævinge Dato 26.03.2013 Udløbsdato 26.03.2014 utoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757 Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Gerhard cobsen Adresse Rylen 15 Postnr. og by 6300 Gråsten Dato 22.06.2014 Udløbsdato 22.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el &

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere