NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER"

Transkript

1 NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) vil ændre reglerne for solceller. Det giver nye muligheder for boligselskaberne. Til sammenligning bruger et normalt enfamiliehus typisk 4-6 kwp til at dække strømforbruget. Men nu foreslår klima- og energiministeren, at man helt skal droppe den grænse og omlægge statsstøtten sådan, at det bliver mere attraktivt at investere i solceller for større bygninger. Det giver muligheder for, at for eksempel boligselskaber nu også kan producere strøm via et solcelleanlæg. En positiv indstilling Administrerende direktør i BO-VEST, Ulrik Brock Hoffmeyer, udtaler sig positivt om initiativet: Hvis de lovgivningsmæssige barrierer, som vi har peget på, forsvinder, så er jeg sikker på, at vi er klar. Ulrik Brock Hoffmeyer mener nemlig, at vi både har rammerne, økonomien og beboere, der gerne vil det. Frit valg af el-leverandør Ud over loven omkring støtte, er der en anden udfordring i forbindelse med solceller. I Danmark har alle husstande, som følge af EU-lovgivning, mulighed for frit at vælge el-leverandør. En københavner kan altså i princippet vælge at modtage sin strøm fra et energiselskab i Nordjylland. Det giver nogle problemer, hvis et boligselskab vælger at investere i et solcelleanlæg, og et vist antal beboere vælger at modtage deres strøm et andet sted fra. Som nævnt ovenfor må et solcelleanlæg nemlig maksimalt have en kapacitet på 6 kwp per bolig. Danske husejere har indtil nu investeret over to milliarder kroner i solceller med det formål at spare penge på elregningen og samtidig gavne miljøet. Da man får statsstøtte til sit solcelleanlæg, har dette været en gunstig forretning for husejerne. Men det ser lidt anderledes ud for boligselskaberne. For med den nuværende lovgivning kan man kun få støtte til et solcelleanlæg med en maksimal effekt på 6 kwp per 100 m2 til strøm på fællesarealer og 6 kwp per bolig til privat strøm. Hvad angår fællesarealerne vil det ikke være nok til at dække strømmen, og derfor har det indtil nu ikke været gunstigt for boligselskaber at investere i solceller. Hvis et antal beboere dernæst vælger at modtage sin strøm fra et andet energiselskab, kan det have den konsekvens, at anlægget bliver for stort i forhold til antallet af boliger, og dermed bliver anlægget ulovligt. Det vil altså kræve en tilpasning af loven, før vi i BO- VEST helt konkret kan overveje at investere i solceller, udtaler Ulrik Brock Hoffmeyer og fortsætter, vi er dog stadig positivt indstillede over for projektet, men vi må vente og se, hvordan økonomien og reglerne omkring solceller kommer til at se ud, når det nye forslag er på plads. 1

2 DET FRIVILLIGE ARBEJDE SKAL KORTLÆGGES Som et led i videreudviklingen af Frivillighedspolitikken har bestyrelsen i BO-VEST vedtaget, at der skal ske en kortlægning og analyse af det frivillige arbejde, der udføres i BO-VESTs boligafdelinger. Kortlægningen af det frivillige arbejde i boligafdelingerne skal først og fremmest være med til at give overblik over, hvor meget og hvilke typer af frivilligt arbejde, der bliver udført i afdelingerne. Derudover skal det danne grundlag for overvejelser om, hvordan det frivillige arbejde kan styrkes fremadrettet, og hvordan flere beboere kan blive motiveret til at deltage i frivilligt arbejde. I den forbindelse er der på mail blevet udsendt et elektronisk spørgeskema til beboerdemokraterne i afdelings- og organisationsbestyrelserne samt beboere, der er involveret i andre former for frivilligt arbejde. Undersøgelsen er stadig i gang, og derfor opfordres alle frivillige til at deltage i undersøgelsen. Det vil være med til at give et mere præcist billede af frivillighedsarbejdet i BO-VEST. Der vil ske en lodtrækning blandt deltagerne i undersøgelsen, og vinderne vil som præmie modtage købmandskurve til en værdi af 500 kr. stykket. Kommunikations- og udviklingsafdelingen i BO-VEST er tovholder på projektet. Projektleder er Yeliz Demirboga, som er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Yeliz Demirboga er i et 8-ugers praktikforløb i kommunikations- og udviklingsafdelingen i BO-VEST. NYE TAGE TIL TRANEVÆNGET Onsdag d. 31. oktober mødtes de involverede parter i tagsagen i Tranevænget til en afleveringsforretning, hvor der blev sat punktum for en vellykket byggesag. Tager man forbi Tranevænget i Brøndby, kan man i dag nyde synet af flotte nye tage på i alt 11 boligblokke. De nye tage indgår i den renovering, som blev påbegyndt i februar 2011, og har omfattet efterisolering af 11 tagrum, samt udskiftning af gamle badeværelsesvinduer, omfugning af dårligt murværk og maling af udhæng og vindskeder på de i alt 26 blokke. Energibesparelse I forbindelse med efterisoleringen af tagrummene m.m. er der indgået en aftale med Brøndby Fjernvarme om salg af energibesparelsen til værket. Aftalen har sikret penge til også at kunne renovere taget m.m. på butikog ejendomskontorets bygning. Et vellykket samarbejde I byggesagen har BO-VEST samarbejdet med det rådgivende ingeniørfirma Birger Lund A/S og Snedkermester Arne Pedersen A/S, der var hovedentreprenør. Da parterne mødtes d. 31. oktober til afleveringsforretningen, var der enighed om, at det har været et vellykket samarbejde med et flot færdigt resultat, og at afdelingsbestyrelsens og beboernes positive og hjælpsomme indstilling i høj grad har bidraget til det gode forløb. I løbet af byggeperioden har der været fokus på at skabe færrest mulige gener for beboerne samt at holde sikkerheden i top. Det har resulteret i, at tingene er gået, som de skulle, og at man har undgået skader og lignende. Det gode samarbejde har desuden medvirket til, at man har kunnet holde tidsplanen, så renoveringen nu står færdig til tiden og inden for det fastsatte budget. 2

3 GRØN SMILEY TIL BO-VEST BO-VEST har fået en grøn smiley af arbejdstilsynet. Den viser, at der er orden på arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet kom i oktober på uanmeldt besøg i BO- VEST. Det udløste en grøn smiley, som viser, at der ikke er noget at sætte fingeren på, når det kommer til arbejdsmiljø. Smiley skaber glæde Servicechef og formand for Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), Anita Kjeldsen er særdeles tilfreds med resultatet af Arbejdstilsynets besøg. Som øverste ansvarlig for AMO er jeg naturligvis rigtig glad for den grønne smiley, fortæller hun og understreger, at det løbende arbejde med arbejdsmiljøet er afhængigt af, at arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt af både medarbejdere og ledere. De udfordringer vi støder på, skal vi arbejde med at løse og det gør vi bedst med alles gode bidrag, fortæller Anita Kjeldsen og fortsætter, vi understøtter en åben og direkte dialog det gør hverdagen meget lettere, når vi kan tale konstruktivt om tingene medarbejdere og chefer imellem. Uanmeldt besøg Under besøget ønskede repræsentanten fra Arbejdstilsynet først at høre, hvordan der bliver arbejdet med arbejdsmiljøet i BO-VEST. Her kunne jeg fortælle om vores opbygning i AMO med arbejdsmiljøgrupper og -udvalg, samt at vi løbende sørger for at informere om de afholdte møder via Nyhedsbrevet, fortæller Anita Kjeldsen og fortsætter Jeg fortalte naturligvis også om APV en, som vi er ved at følge op på igennem en række handlingsplaner. Da det var på plads, ønskede den tilsynsførende at komme rundt og se arbejdspladserne og snakke med en række medarbejdere for at få en fornemmelse af, hvordan de opfatter arbejdsmiljøet. Tilsynsbesøget omfatter alle ansatte under BO-VESTs CVR-nummer. Det vil sige alle medarbejdere i administrationen og de boligsociale projekter. Tilsynet var derfor især koncentreret om det psykisk udsatte arbejdsmiljø, der kan være i forbindelse med det boligsociale arbejde. Her kunne Anita Kjeldsen fortælle om BO-VESTs procedurer for akut krisehjælp samt de muligheder, der er under sundhedsforsikringen for hjælp efter hændelser med hård psykisk belastning. ALBERTSLUND SYD: RENOVERING SKUDT I GANG Renoveringen i rækkehusene i Albertslund Syd er skudt i gang med en referenceblok. I starten af 2013 starter renoveringen af resten af de 550 rækkehuse. Blokken i Fiskens Kvarter 2 er omringet af store maskiner, hegn og håndværkere. Det er nemlig her renoveringen af rækkehusene starter. Den 1. oktober gik arbejdet i gang, og allerede nu kan man se forandringer. Fiskens Kvarter 2 bliver referenceblok for MT Højgaard. Det er her entreprenøren stifter bekendtskab med boligtypen, og herefter ved de, hvad der venter dem forude. Renoveringen af resten af de 550 rækkehuse bliver skudt i gang i starten af 2013, når referenceblokken er færdig. Beboerne får blandt andet nyt badeværelse, nyt køkken og en helt ny 1.sal. Samtidig bliver der lavet en række energiforbedrende tiltag. Den gennemgribende renovering betyder, at beboerne må genhuses i den periode, hvor deres bolig bliver renoveret. Når beboerne vender tilbage til deres bolig, får de et miljørigtigt, tidssvarende og moderne sted at bo. Rækkehusene er en del af Masterplan Syd, som er et stort renoveringsprojekt i Albertslund Syd. Du kan læse mere på 3

4 REJSEGILDE I VÆNGERNE Renoveringen af Vængerne i Albertslund er i fuld gang, og det blev fejret med et rejsegilde torsdag den 11. oktober i Miravænget. Solen stod højt, og stemningen var god, da der blev holdt rejsegilde i Vængerne. Anledningen var, at man nu er nået over halvvejs med renoveringen af facaderne på de i alt 150 boliger i Rigelvænget, Capellavænget og Miravænget. Rejsegilde med stort fremmøde Til rejsegildet var der mødt deltagere op fra alle de involverede parter i renoveringen, heriblandt beboerdemokrater fra Vængernes afdelinger. Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) deltog også og holdt en kort tale, hvor han ligesom de øvrige talere, udtrykte sig positivt over for projektet og roste de resultater, der indtil nu er nået. Der var en god og hyggelig stemning hele eftermiddagen, hvor de fremmødte kunne nyde lidt varm mad fra den opstillede pølsevogn og få hyggesnakket på tværs. Huslejefinansieret renovering Snakken gik livligt blandt de fremmødte og handlede blandt andet om renoveringen, der blev påbegyndt i april i år og forventes færdig inden jul. Arbejdet omfatter blandt andet udskiftning af facadebeklædning, vinduer, døre, trapper og altaner. Med hensyn til facadebeklæd- ningen har man i Capellavænget og Rigelvænget valgt at bruge skiffer, mens man i Miravænget har valgt en indfarvet facadeplade. Ens for de to løsninger er dog, at den nye beklædning kræver langt mindre vedligeholdelse end den gamle. Det kommer til at betyde en besparelse for beboerne og kan måske hjælpe med at tage toppen af huslejestigningen. I projektet har BO-VEST samarbejdet med en række eksterne partnere i form af arkitektfirmaet Mangor & Nagel, A/S, Ingeniørfirmaet Dominia A/S og entreprenørselskabet Skana Enterprise A/S. BEBOERDEMOKRATER PÅ KURSUS Beboerdemokrater i Tranemosegård var samlet to dage på Rørvigcentret, for at udveksle ideer og erfaringer. Lærdom, viden og erfaringer. Hvert andet år drager beboerdemokrater i Tranemosegård til Rørvig for at blive klogere på alt mellem himmel og jord, der har berøring med almene boliger. På kurset får deltagerne lærdom om aktuelle emner. Og så er det en mulighed for beboerdemokrater i Tranemosegård til at mødes og lære hinanden at kende på tværs af afdelinger. Det gør det nemmere at arbejde sammen og at trække på hinandens erfaringer i det daglige arbejde i bestyrelserne, når båndene mellem Tranemosegårds afdelinger bliver styrket. Undervejs på kurset blev emner som helhedsplaner, beboersammensætning og varmecentraler diskuteret flittigt af de mange deltagere fra boligafdelingerne i Tranemosegård. Kurset startede dog med en rundtur til boligafdelinger i Brøndby, så deltagerne fik et indblik i forskellige måder at arbejde med helhedsplaner. 4

5 EVALUERING AF DEN BOLIGSOCIALE ÅRSKONFERENCE I midten af september blev der holdt boligsocial årskonference i Albertslund. Godt to måneder efter mødtes planlægningsgruppen en aften i Hyldespjældet for at evaluere konferencen og følge op på de fremtidige tiltag. Evalueringsmødet blev indledt med fællesspisning i Hyldespjældets café, hvor det er muligt at købe hjemmelavet mad, både som beboer og gæst. Efter et lækkert måltid med hyggesnak på tværs af gruppen, blev der taget hul på mødets dagsorden. Heri indgik blandt andet punkter omkring videregivelse af materiale til deltagerne og opgørelse af regnskabet fra konferencen. skal indeholde konkrete redskaber til frivillige i boligafdelingerne. Konferencen er resultatet af et samarbejde mellem Albertslund Boligselskab, AKB-Albertslund med Hedemarken og Vridsløselille Andelsboligforening. Stor tilfredshed På mødet blev der også talt om den respons, man efterfølgende har fået fra forskellige deltagere på dagen. Alle i planlægningsgruppen havde et indtryk af, at der har været stor tilfredshed med konferencen og den vidensdeling, der prægede dagen. Ny boligsocial konference Succesen fik planlægningsgruppen til at beslutte, at der i første halvdel af 2013 skal arrangeres endnu en boligsocial konference, hvor der kan bygges videre på det fundament, man skabte ved det sidste arrangement. Derudover blev der talt om at få arrangeret nogle studieture på tværs af afdelingerne, så man kan hente endnu mere inspiration fra hinanden. Fra BO-VESTs side vil der fortsat blive støttet op om de boligsociale projekter ved blandt andet at gennemføre en kortlægning af det frivillige arbejde. I den forbindelse arbejdes der desuden i øjeblikket på at få udviklet en online-værktøjskasse, der TRAVLHED I OKTOBER Regeringens fremrykning af Landsbyggefondens støtterammer gav travlhed i oktober. Oktober var en travl måned i BO-VESTs administration. Det skyldtes, at regeringen, for at styrke beskæftigelsen, i foråret indgik en aftale om, at Landsbyggefondens investeringsramme til renoveringer skulle forhøjes med 4,1 mia. kr. i Derfor afleverede BO-VEST i oktober en række ansøgninger til kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Ansøgningerne svarer til samlede investeringer i BO-VESTs boligafdelinger på i alt 1,2 mia. kr. Det drejede sig om en skema A-ansøgning for Galgebakken og gårdhusene i Albertslund vest samt et oplæg til en helhedsplan for Blokland. Ansøgningerne blev sendt på en opfordring fra Landsbyggefonden med henblik på at godkende de i forvejen reserverede beløb til renoveringer. Ansøgningerne om skema A er afleveret med det forbehold, at de bliver godkendt på diverse beboermøder i november. 5

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED GENERELT STIGENDE TILFREDSHED Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokrater i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe.

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe. FSBboligs årsberetning 2006 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59 1550 København V Tlf. 33 13 21 44 www.fsb.dk Redaktion: FSBboligs kommunikationsafdeling Fotos: Carsten Andersen Portrætter af bestyrelsen:

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere