Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013"

Transkript

1 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

2 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede tilfældigt udvalgte beboere og samtlige medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Undersøgelsen havde form af en spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene vedrører primært tilfredsheden med de ydelser, ejendomskontorerne og administrationen leverer. BO-VESTs bestyrelse vedtog d. 30. marts 2011, at der i 2013 skal gennemføres en ny beboertilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelsen omfatter dels tilfældigt udvalgte beboere og samtlige medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Spørgeskema Nærværende notat er en gennemgang og analyse af besvarelserne fra beboerne. Undersøgelsen i 2013 tager afsæt i de spørgsmål, der blev stillet i 2010, idet der dog er sket mindre justeringer af formuleringen af enkelte spørgsmål, enkelte spørgsmål er udgået, og der er tilføjet nye spørgsmål om anvendelsen af IT og om tilfredsheden med boligen og boområdet. BO-VEST planlægger at øge den digitale kommunikation, hvorfor det er vigtigt at få et kendskab til, hvor beboere og beboerdemokrater befinder sig ift. IT. Tilfredsheden med boligen og boområdet kan spille ind på den generelle tilfredshed med ejendomskontorets og administrationens service. Analyse I notatet vil resultaterne af de nye spørgsmål blive præsenteret, og besvarelsen fra 2010 vil blive sammenholdt med besvarelserne i Der vil blive redegjort for eventuelle markante forskelle mellem besvarelserne fra hver af de tre boligorganisationer i forhold til den samlede besvarelse for hele BO-VEST. Der kan, hvis der opstår et ønske herom, gennemføres andre analyser. Besvarelsesprocent Mens der i 2010 var 363 beboere, der besvarede spørgeskemaet, var det i , der gjorde det. Det svarer til ca. 33 % af alle beboere, der har haft mulighed for at besvare skemaet.

3 3 Besvarelsesprocent skaber nogen usikkerhed om repræsentativiteten af resultaterne. Men besvarelserne giver under alle omstændigheder et billede af tilfredsheden hos de beboere, der ved at svare har fundet det vigtigt, at der skabes et billede af beboernes vurdering af ejendomskontoernes og administrationens virke. svar % Hvilken afdeling bor du i? 2013 Solhusene AB Syd AB Vest AB Etagehusene AB Nord AB Kirsebær-, Blomme-, Troldnøddegården AB Capella-, Mira-, Rigelvænget AB Eske-, Old-, Rimbuen TMG afd. 1 Tranevænget TMG afd. 3 Maglelund TMG afd. 4 Tranehaven TMG afd. 6 Moserne TMG afd. 12 Gillesager/Lindager TMG afd. 13 Silergården TMG afd. 15 Gurrelund/Bjerrelund VA 51 Toften VA 52 Læhegnet/Nørreland VA 53 Banehegnet VA 66 4 Nord VA 67 4 Syd VA 68 4 Række VA 55 Kanalens Kvarter VA 56 6 Vest VA 57 Blokland VA 58 Bæk-, Fosgården VA 59 Galgebakken VA 60 Hyldespjældet VA 61 Askerød VA 62 Gadekæret VA 65 Grønningen Ved ikke 16 3 Ikke gennemskueligt svar 27 6 I alt

4 4 Nye spørgsmål Tilfredshed med bo-situationen Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? 81 % er meget tilfredse eller tilfredse, mens 8 % er utilfredse, og 11 % er hverken tilfredse eller utilfredse. Hvor tilfreds er du med trygheden ved at bo og færdes i området? 86 % er meget tilfredse eller tilfredse, mens 4 % er utilfredse, og 10 % hverken er tilfredse eller utilfredse. Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo, hvor du bor i dag? 86 % er meget tilfredse eller tilfredse, mens 4 % er utilfredse, og 10 % er hverken tilfredse eller utilfredse. Beboerne er i høj grad tilfredse med deres bo-situation. Personlige erfaringer med ejendomskontoret og administrationen 92 % af alle har i det sidste år være i kontakt med ejendomskontoret. Mange har etableret kontakten både i form af personligt fremmøde, telefonisk og pr. mail 81 % har haft personligt fremmeøde, 49 % har været i kontakt pr. telefon og 12 % har været i kontakt gennem mail. 47 % af alle beboerne havde i det sidste år været i kontakt med administrationen Mange har etableret kontakten både i form af personligt fremmøde, telefonisk og pr. mail 43 % har haft personligt fremmøde, 63 % har været i kontakt pr. telefon og 23 % har været i kontakt gennem mail. Af dem, der havde været i kontakt med administrationen, var 75 % var meget tilfredse eller tilfredse med administrationens behandling af henvendelsen. 15 % var hverken tilfredse eller utilfredse, mens 10 % var utilfredse eller meget utilfredse. 18 % har anvendt råderetten og af disse er 78 % tilfredse med administrationens behandling af deres sag. 10 % er utilfredse, mens 12 % hverken er tilfredse eller utilfredse. Beboerne er i høj grad i kontakt med ejendomskontorerne og administrationen, og benytter i ca. 15 % af tillfældende IT. Vedr. kontakten med administrationen var 10 % utilfredse med behandlingen af deres henvendelse.

5 5 Anvendelse af IT 85 % af alle beboerne har en PC med adgang til internettet. 86 % heraf har dagligt forbindelse til internettet, mens 11 % har det 1 gang om ugen og 3 % en gang om måneden. 55 % har været inde på BO-VESTs hjemmeside, 82 % bruger NEM-ID, 64 % har adgang til e-boks og 52 % køber ind på nettet. 50 % synes, det er meget let at bruge internettet, mens 29 % synes, det er rimeligt let. 11 % finder det hverken let eller svært, mens 10 % finder det svært eller meget svært. 29 % er interesseret i at komme på et IT-kursus i afdelingen. 34 % heraf er også interesseret, selvom det koster lidt. Af dem, der ikke er interesseret i at komme på IT kursus, gælder det for 88 %, at de ikke mener at have brug for det, mens 12 % ikke har lyst til IT. Næsten alle beboere har en PC med adgang til internettet, og 79 % finder det meget eller rimeligt let at bruge internettet. 29 % er interesseret i at komme på et IT-kursus. Sammenligning med undersøgelsen i 2010 Baggrundsvariable ALDER Hvor gammel er du? % % ,4 8 2, ,9 23 7, , , , , , ,6? 3 0,8 0 0,0 I alt , ,0 Der tegner sig et billede af lidt færre årige og lidt flere 65 + årige, hvilket kan indikere, at der i 2013 er flere ældre beboere.

6 6 Hvor mange år har du boet i din afdeling > ,1 25 7,7 1-3 år 53 14, ,7 4-6 år 42 11, , år 45 12,4 24 7, år 66 18, , år 56 15, , år 83 22, ,3? 2 0,6 0 0,0 I alt , ,0 Der synes ikke at være markante bevægelser. KØN KVINDE , ,1 MAND , ,9 I ALT , ,0 Der synes ikke at være nogle markante bevægelser. Hvor mange personer bor i din husstand? 1 prs , ,6 2 prs , ,2 3 prs , ,5 4 prs. 18 5,0 23 7,1 4+ prs. 11 3,0 18 5,6 I alt , ,0 Der er en svag bevægelse hen imod mere end 3 personer i husstanden. Samlet set tegner der sig et billede af, at der er relativt flere ældre blandt beboerne

7 7 Vurdering af ejendomskontoret Ejendomskontoret er serviceorienteret og tilgængeligt for beboerne Enig , ,2 Delvis enig 82 22, ,3 Delvis uenig 12 3,3 15 4,5 Uenig 10 2,8 19 5,7 Ved ikke 12 3,3 4 1,2 I alt , ,0 Der tegner sig en mindre bevægelse væk fra delvis enig og hen imod enig, delvis uenig og uenig. 89 % er i 2013 enig eller delvis enig mod 91 % i Ejendomskontoret arbejder effektivt Enig , ,0 Delvis enig , ,8 Delvis uenig 24 6,6 26 8,0 Uenig 23 6,3 22 6,8 Ved ikke 15 4,1 14 4,3 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra delvis enig og hen imod enig og delvis uenig 81 % er enig eller delvis enig, mod 83 % i Ejendomskontoret er pålideligt og overholder aftaler med beboerne Der synes ikke at være nogle markante bevægelser. Ejendomskontoret er retfærdige overfor beboerne Der tegner sig en bevægelse væk fra alle andre svarmuligheder og hen imod ved ikke.

8 8 Jeg synes, at ejendomskontorets service er blevet bedre i det sidste års tid 66 18, ,4 blevet dårligere i det sidste års tid 38 10,5 21 7,5 uændret i det sidste års tid , ,1 Ved ikke 0 0,0 0, , ,0 Der tegner sig en markant bevægelse væk fra dårligere og uændret og hen imod bedre. Jeg er samlet set tilfreds med ejendomskontorets service Enig , ,3 Delvis enig 83 22, ,9 Delvis uenig 25 6,9 17 5,1 Uenig 13 3,6 15 4,5 Ved ikke 14 3,9 14 4,2 I alt , ,0 Der tegner sig en mindre bevægelse væk fra delvis enig og hen imod enig. Samlet set er der på visse delpunkter en anelse lavere grad af tilfredshed. I vurderingen af udviklingen inden for det sidste år, er der en højere grad af tilfredshed med ejendomskontorernes service. 86 % er enig eller delvis enig i at være tilfreds med ejendomskontorets service. Vurderingen af administrationen BO-VEST leverer ydelser af høj kvalitet Enig , ,8 Delvis enig ,7 0,0 Delvis uenig 25 6,9 0,0 Uenig 16 4,4 18 6,5 Ved ikke 70 19, ,7 I alt , ,0

9 9 I 2013 har svarmulighederne været begrænsede. Det har ført til en bevægelse væk fra især delvis enig (der er udgået) og hen imod ved ikke. Der er også færre, der er enig. BO-VEST yder en god service Enig , ,9 Delvis enig , ,0 Delvis uenig 27 7,4 14 4,4 Uenig 13 3,6 8 2,5 Ved ikke 49 13, ,1 I alt , ,0 Der tegner sig en markant bevægelse væk fra delvis enig, delvis uenig og uenig og hen imod ved ikke. Andelen, der er enig eller delvis enig er faldet. BO-VEST arbejder effektivt Enig , ,6 Delvis enig 99 27, ,1 Delvis uenig 36 9,9 12 3,8 Uenig 12 3,3 12 3,8 Ved ikke 84 23, ,7 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra delvis enig, delvis uenig og hen imod enig og i sær ved ikke. Andelen, der er enig eller delvis enig, er faldet. Administrationen sørger for, at beboerne får en god service Enig , ,9 Delvis enig , ,0 Delvis uenig 27 7,4 14 4,4 Uenig 13 3,6 8 2,5 Ved ikke 49 13, ,1 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra delvis enig og hen imod ved ikke.

10 10 Råderet I såvel 2010 som 2013 havde 18 % gjort brug af råderetten, I 2013 er dem, der har gjort brug af råderetten blevet spurgt om, hvorvidt de har været tilfredse med behandlingen af deres sag. Er du tilfreds med administrationens behandling af din sag? 2013 Meget 20 tilfreds 33,3 Tilfreds 27 45,0 Hverken tilfreds eller utilfreds 6 10,0 Utilfreds 3 5,0 Meget 4 utilfreds 6,7 I alt ,0 78 % har været tilfredse med sagsbehandlingen. Jeg er samlet set tilfreds med de ydelser, afdelingen modtager fra administrationen. Enig , ,2 Delvis enig ,7 0,0 Delvis uenig 26 7,2 0,0 Uenig 13 3,6 17 5,9 Ved ikke 50 13, ,9 I alt , ,0 I 2013 har svarmulighederne været begrænsede. Det har ført til en bevægelse væk fra især delvis enig (der er udgået) og især hen imod ved ikke, og desuden mod enig og uenig. Jeg synes, ydelserne fra administrationen er Blevet bedre det sidste år 38 10,5 30 9,6 blevet dårligere det sidste år 28 7,7 10 3,2 Uændrede det sidste år , ,2 Ved ikke 0 0,0 0 0,0 I alt , ,0

11 11 Der tegner sig en bevægelse væk fra dårligere og hen imod ved ikke. Samlet set har der vist sig en markant bevægelsen hen imod ved ikke. Det kunne tyde på, at beboerne i 2013 har et mere uklart indtryk af administrationen. Forholdene i boligafdelingerne At bygningerne vedligeholdes tilstrækkeligt Enig 77 21, ,3 Delvis enig , ,5 Delvis uenig 66 18, ,0 Uenig 77 21, ,7 Ved ikke 20 5,5 24 7,4 I alt , ,0 Der tegner sig en markant bevægelse væk fra delvis uenig, uenig og delvis uenig hen imod enig. Andelen, der er enig eller delvis enig, er vokset markant. At udearealerne plejes Enig , ,3 Delvis enig 94 25, ,5 Delvis uenig 44 12,1 25 7,7 Uenig 39 10,7 16 4,9 Ved ikke 13 3,6 8 2,5 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra delvis enig, delvis uenig og uenig hen imod enig. Andelen, der er enig eller delvis enig, er vokset. At der bruges miljørigtige løsninger Enig , ,6 Delvis enig 95 26, ,5 Delvis uenig 18 5,0 14 4,3 Uenig 9 2,5 8 2,5 Ved ikke , ,1

12 12 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra delvis enig og hen imod enig. Andelen, der er enig og delvis enig er uændret. At fejl i boligerne udbedres Enig , ,0 Delvis enig , ,8 Delvis uenig 45 12,4 23 7,1 Uenig 29 8,0 30 9,3 Ved ikke 20 5,5 9 2,8 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra delvis enig, delvis uenig og hen imod enig. Det må formodes, at disse spørgsmål vedrører temaer, der er centrale for beboerne. Samlet set er der på alle områderne en øget tilfredshed og andelen, der er enig eller delvis enig, er øget. Bortset fra spørgsmålet om miljørigtige løsninger, hvor den er uændret. Information At informationerne er tilstrækkelige Enig , ,2 Delvis enig 82 22, ,0 Delvis uenig 30 8,3 14 4,2 Uenig 14 3,9 13 3,9 Ved ikke , ,5 I alt , ,0 Der tegner sig en markant bevægelse fra delvis uenig og ved ikke til enig. Andelen, der er enig eller delvis enig, er vokset. I 2013 er der også spurgt til om, man mener, at information fra BO-VEST er klar og tydelig.

13 13 Jeg mener, at informationen fra BO-VEST er klar og tydelig 2013 Enig ,1 Delvis enig 86 27,7 Delvis uenig 15 4,8 Uenig 7 2,3 Ved ikke 38 12,2 I alt % er enig eller delvis enig i, at informationerne er klare og tydelige. Samlet set er andelen, der er enig eller delvis enig i, at informationerne er tilstrækkelige, vokset, og et stort flertal er enig eller delvis enig i, at informationen er klar og tydelig. Prioriteringer En del af min husleje må gerne gå til At styrke socialt fællesskab i boligafdelingerne Enig , ,5 Delvis enig 90 24, ,6 Delvis uenig 28 7,7 24 7,6 Uenig 48 13, ,6 Ved ikke 48 13, ,7 I alt , ,0 Der tegner sig en svag bevægelse væk fra enig og hen imod delvis enig. Andelen, der er enig eller delvis enig, er stort set uændret og udgør i %. At bidrage til den boligpolitiske debat Enig , ,9 Delvis enig , ,2 Delvis uenig 36 9, ,1 Uenig 49 13, ,6 Ved ikke 73 20, ,3

14 14 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra enig og delvis enig og hen imod delvis uenig og uenig Andelen, der er enig eller delvis enig er faldet. At anvende miljørigtige løsninger Enig , ,0 Delvis enig 80 22, ,0 Delvis uenig 4 1,1 8 2,5 Uenig 6 1,7 14 4,4 Ved ikke 34 9,4 19 6,0 I alt , ,0 Der tegner sig en mindre bevægelse væk fra ved ikke hen imod uenig og delvis enig. Andelen, der er enig eller delvis enig er stort set uændret At bevare og udvikle boligernes kvalitet Enig , ,3 Delvis enig 46 12, ,9 Delvis uenig 7 1,9 4 1,3 Uenig 11 3,0 6 1,9 Ved ikke 15 4,1 15 4,7 I alt , ,0 Der synes ikke at være nogen markante bevægelser. Samlet set er der ingen ændringer i holdningen til prioriteringerne. Bortset fra at færre er enige i at der skal bidrages til den boligpolitiske debat. Kvalitet og pris BO-VEST skal administrere til lav pris, kvalitet er mindre vigtigt Enig 34 9, ,9 Delvis enig 90 24, ,9 Delvis uenig 74 20, ,0 Uenig 98 27, ,0

15 15 Ved ikke 67 18, ,2 I alt , ,0 Der tegner sig en bevægelse væk fra ved ikke og hen imod enig, delvis enig og uenig. BO-VEST skal levere kvalitet, pris er mindre vigtig Enig , ,4 Delvis enig , ,5 Delvis uenig 46 12,7 19 6,0 Uenig 23 6,3 8 2,5 Ved ikke 41 11,3 27 8,5 I alt , ,0 Der tegner sig en markant bevægelse væk fra uenig, delvis uenig, og delvis enig hen imod enig. Andelen, der er enig eller delvis enig er vokset. Mens der i det første spørgsmål er en bevægelse hen imod at prioritere lav pris på bekostning af kvalitet, er der i det andet spørgsmål en bevægelse hen imod at prioritere kvalitet på bekostning af pris. Denne modstrid kan måske dække over, at langt de fleste ønsker en høj kvalitet, men at flere er blevet opmærksomme på de problemer, der kan ligge i en høj husleje. Opsummering Baggrundsvariable Samlet set tegner der sig et billede af, at der er relativt flere ældre blandt beboerne. Tilfredshed med bo-situationen Beboerne er i høj grad tilfredse med deres bo-situation. Personlige erfaringer med ejendomskontoret og administrationen Beboerne er i høj grad i kontakt med ejendomskontorerne og administrationen, og benytter i ca. 15 % af tillfældende IT. Vedr. kontakten med administrationen var 10 % utilfredse med behandlingen af deres henvendelse. Anvendelse af IT Næsten alle beboere har en PC med adgang til internettet, og 79 % finder det meget eller rimeligt let at bruge internettet. 29 % er interesseret i at komme på et IT-kursus. Vurdering af ejendomskontoret

16 16 Samlet set er der på visse delpunkter en anelse lavere grad af tilfredshed, hvilket dog ligger inden for den statistiske usikkerhed. I vurderingen af udviklingen inden for det sidste år, der er en højere grad af tilfredshed med ejendomskontorernes service. 86 % er enig eller delvis enig i at være tilfreds med ejendomskontorets service. Vurderingen af administrationen Samlet set har der vist sig en markant bevægelsen hen imod ved ikke. Det kunne tyde på, at beboerne i 2013 har et mere uklart indtryk af administrationen Forholdene i boligafdelingerne Det må formodes, at disse spørgsmål vedrører temaer, der er centrale for beboerne. Samlet set er der på alle områderne en øget tilfredshed og andelen, der er enig eller delvis enig, er øget. Bortset fra spørgsmålet om miljørigtige løsninger, hvor den er uændret. Information Samlet set er andelen, der er enig eller delvis enig i, at informationerne er tilstrækkelige, vokset, og et stort flertal er enig eller delvis enig i, at informationen er klar og tydelig. Prioriteringer Samlet set er der ingen ændringer i holdningen til prioriteringerne. Bortset fra at færre er enige i at der skal bidrages til den boligpolitiske debat. Kvalitet og pris Mens der i det første spørgsmål er en bevægelse hen imod at prioritere lav pris på bekostning af kvalitet, er der i det andet spørgsmål en bevægelse hen imod at prioritere kvalitet på bekostning af pris. Denne modstrid kan måske dække over, at langt de fleste ønsker en høj kvalitet, men at flere er blevet opmærksomme på de problemer, der kan ligge i en høj husleje. Overordnede konklusioner Beboernes gennemsnitsalder er formentlig stigende. Der er en højere grad af enighed om, at ejendomskontorernes service er blevet bedre det sidste år. Beboerne har i dag et mindre tydeligt billede af, hvordan administrationen fungerer. Beboerne er godt rustet til en højere grad af anvendelse af digital kommunikation og 29 % er motiveret for gennem uddannelse at blive opkvalificeret.

17 17 Der er en voksende enighed om, at bygningerne vedligeholdes, udearealer plejes og at fejl og mangler i boligerne udbedres. Disse temaer må formodes at være afgørende for beboerne. Der er stor og voksende enighed om, at informationsniveauet er godt. Der er uændret opbakning til BO-VESTs prioriteringer om at styrke socialt fællesskab, at anvende miljørigtige løsninger og bevare og udvikle boligernes kvalitet, idet der er mindre tilslutning til engagement i den boligpolitiske debat. Der er stor opbakning til, at BO-VEST skal levere kvalitet, men også en voksende opmærksomhed på, at huslejen ikke må blive for høj. Markante forskelle mellem de tre boligorganisationer Der er indkommet 70 besvarelser for AB, 100 fra Tranemosegård og 148 fra VA, mens det ikke har været muligt at rubricere 16 besvarelser. Spørgsmål om ejendomskontoret Vedr. spørgsmålet om bygningerne vedligeholdes tiltrækkeligt er 71 % af alle enige eller delvis enige. I Tranemosegård er det 80 %, mens det i VA er 64 %. Vedr. adgang til nettet, er der i alt 15 %, der ikke har adgang. I Tranemorsegård er det 22 %, der ikke har det. Konklusion Der synes ikke at være markante forskelle på tilfredsheden hos beboere i de tre boligorganisationer.

18 18

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Velkommen til BO-VEST

Velkommen til BO-VEST Velkommen til BO-VEST 2014 BO-VEST er et fælles boligadministrationsselskab, som ejes af de tre boligorganisationer Albertslund Boligselskab (AB), Tranemosegård (TMG) og Vridsløselille Andelsboligforening

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

Standard beboeranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse

Standard beboeranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse Standard beboeranalyse Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse 2015 Følgebrev Er du tilfreds med din bolig? I Boligorganisationen vil vi gerne blive bedre til at yde den optimale service

Læs mere

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk?

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 45% 4 35% 3 25% 38% 15% 26% 5% 8% 8% 11% 3% 6% Min bolig Min opgang Min blok Min afdeling Mit lokalområde Andet Ved ikke 2. Hvor tilfreds er du alt-i-alt

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Velkommen til BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen

Velkommen til BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen Velkommen til BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen 2015 BO-VEST er et fælles boligadministrations selskab, som ejes af de tre boligorganisationer Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED GENERELT STIGENDE TILFREDSHED Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokrater i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 32

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 32 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 32 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Standard Indflytteranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse

Standard Indflytteranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse Standard Indflytteranalyse Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse 2015 Følgebrev Var du tilfreds med din indflytning? I Boligorganisationen vil vi gerne blive bedre til at tage godt

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Status på strategiplan

Status på strategiplan Status på strategiplan 2010-14 Bestyrelsen har vedtaget BO-VESTs strategiplan for 2010-14 i foråret 2010. Planen blev præsenteret for repræsentantskabet på møde den 24. juni 2010. Strategiplanen sætter

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Helhedsplaner kursus

Helhedsplaner kursus Helhedsplaner kursus 10.03.2009 Program 1 2 3 4 5 De overordnede rammer Vilkår for støtte Proces, organisering og samarbejde Økonomi Cases: Toften, Etagehusene, Silergården 1. De overordnede rammer Støttemuligheder

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kommentarer til undersøgelsesmetode og resu l- tater. 1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products

Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Odense kommune Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Maj 2007 1 Formål og metode Formål Odense kommune ønsker med denne tilfredshedsundersøgelse at få afdækket,

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

HVOR TILFREDSE ER BEBOERNE?

HVOR TILFREDSE ER BEBOERNE? HVOR TILFREDSE ER BEBOERNE? Hvor tilfredse er beboerne i BO-VEST? Det spørgsmål vil man i løbet af den nærmeste tid blive meget klogere på. BO-VEST har netop udarbejdet en beboertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere