Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1"

Transkript

1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1

2 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise navigationsrude, andre billeder/ruder... 5 Tilføje kolonner... 6 Lave egne opsætninger af nøgletal... 6 Hvilke opsætninger kan jeg lave på centerniveau?... 6 Kan jeg udskrive/eksportere data fra skærmbillede til PDF/Excel... 6 Navigering (+/- Mus)... 6 Indstillinger... 7 Vis den fulde valgliste i stedet for kort liste med (-> flere afgrøder)... 7 Vis marker, som er ikke til rådighed... 7 Markplan... 8 Hvordan laver jeg årets markplan?... 8 Ny plan næste år... 8 Markkort opdater markarealer fra korttema og markkort i Dansk Markdatabase... 8 Hvordan ændrer jeg markens ejer status?... 8 Sådan tilføjer du flere sorter eller skifter sortsgruppe... 9 Harmoniareal... 9 Tilføj efterafgrøder/ flere afgrøder... 9 Sådan kontrollerer du, om efterafgrødekravet er opfyldt... 9 Efterafgrøde alternativer, overførsel og konvertering af efterafgrødekonto Hvordan overfører jeg efterafgrøder fra kontoen mellem bedrifter? Vis / fjern Marknoter / Bedriftsnoter Fællesskemaet (EHA) grønne krav Miljøfokusområder Krav om flere afgrøder Opfyldes de grønne krav se nøgletalsvisningen Grønne krav Græsmarkens alder Blokopdelt marker Ansøgningsafgrøde hvilken afgrøde skal være ansøgningsafgrøde? Udvintret afgrøde hvordan føres sprøjtejournalen? Økologisk bedrift hvor finder jeg relevante oplysninger? Jordbundsanalyser og overførsel fra Mark Analyse Online Markkort Kort indstillinger Gødskning Sådan beregnes N-kvoten Forhøjet udbytte Faglig beregning af N, P, K, Mg og S behov Kopier N-kvote Fastsættelse af det faglige N-behov Side 2

3 Gødningslagre ingen angivelse af gødningstype Daglig lagerstyring Overblik over lagre Vandtilledninger Justér års fordelt Startmængde Grafik Besætning Fodereffektivitet Samarbejdspartnere Modtagelser/Afgivelser af gødning med fuldmagt til flere bedrifter Låsning af næringsstofindholdet i en afgivelse Andres græssende dyr Interne flytninger Iblanding af anden organisk gødning i husdyrgødningslagre Fordeling af organisk gødning Gødningstildeling Tom / ingen marker Tildel gødning / Fyld op Kolonnen Fri Gem en gødskningsstrategi på samme måde som en standardplan Gødningstildeling, detaljeoversigt over Tilført - behov Slam og fosfortilførsel Dyrkningsjournal Dyrkningsplan Tom / ingen marker Ny opgave/tilføj et produkt Ny opgave (samme på flere marker) Ens opgaver Kopier til nyt år Fra Standardplan Gem en aktuel Dyrkningsplan som Standardplan Søg og erstat Overførsel af grovfoderudbytter til og fra DLBR Lager Opgavestyring Ens opgaver Indberetninger Indberetninger Gødningsregnskab Ajourfør Dyrkningspl Handelsgødning Lokal gødning Husdyrgødning Andres dyr N-kvote +/ Pesticidregnskab Fællesskemaet (EHA) Side 3

4 Ø Log-filer Udskrifter Udskriftsbestilling Udskrifter Skærmdump Beskrivelse af udvalgte nøgletal Genvejstaster Side 4

5 Generelt Programmet grundlæggende skærmopbygning Du navigerer rundt mellem programmets moduler i navigationsruden til venstre i skærmen. Dit abonnement bestemmer hvilke moduler du kan se. Øverst i billedet findes foruden almindelige menupunkter, også n række funktionsknapper. Her kan du vælge en anden bedrift, skifte høstår, skifte nøgletalsvisning. I de enkelte visninger kan tilvælges flere detaljeruder (fx marknote) Hvordan tilpasser jeg brugerfladen? Fjerne/vise navigationsrude, andre billeder/ruder Giv dig tid til at sætte dig ind i mulighederne for at tilpasse skærmbillederne. Specielt muligheden for at fjerne/vise Navigationsruden med Alt+F1 og dermed få ekstra bred skærm, som fortjener at blive brugt. Også muligheden for at lægge nøgletallene over på en anden skærm bør afprøves. Dine ændringer gemmes i visningen. I dialog Rediger Nøgletal kan Standard gendannes for den aktuelle visning. Gemmes på aktuel pc. Det er pt. ikke muligt at lave egne navngivne visninger med andre kolonnevalg Under Vis kan flere navigationsruder: Nøgletal, Marknoter, Detaljer, kort, Grafik slås til og fra (Alt + Fxx). Under Funktioner kan du gendanne placering af ruder, hvis du har behov for at trække ruderne på plads. Side 5

6 Tilføje kolonner Ved klik i arbejdsfeltets øverste, venstre hjørne får man adgang til at tilog fravælge kolonner. Direkte i visningen kan kolonnerækkefølge flyttes med musen (forsigtig det kan drille lidt). Bemærk, at det pt. ikke er muligt at flytte kolonne mellem låste og scrollbare kolonner. Lave egne opsætninger af nøgletal Klik med højre mus i nøgletalsfeltet, og bemærk muligheden for at vælge forskellige nøgletalsopsætninger. Bemærk også, at ved at klikke med højre mus og vælge ny kan man lave sin egen nøgletalsopsætning herunder bestemme rækkefølge af nøgletallene. Dette giver i øvrigt adgang til at gennemse alle tilgængelige nøgletal. Egne opsætninger tildeles mærket [B] Nøgletal kan også vælges med genvejstasten Alt+2. Alle nøgletal er tilgængelige i alle visninger med nøgletalsblok. Hvilke opsætninger kan jeg lave på centerniveau? Superbrugere på centre kan lave centeropsætninger, der får mærket [C]. Det gælder for nøgletal og udskriftssæt i udskriftsbestilling. Kan jeg udskrive/eksportere data fra skærmbillede til PDF/Excel Bemærk også muligheden for at eksportere de viste data fra arbejdsfeltet (øverste venstre hjørne) og nøgletalsruden (h-menu) til excel eller som PDF udskrift Navigering (+/- Mus) Mark Online kan betjenes med såvel mus som tastatur. Tag en tur rundt i rullegardinerne i menulinien og bemærk, at næsten alle funktioner har genvejstaster, der langt hen ad vejen svarer til dem fra DLBR Mark. Side 6

7 Om ikke andet, så prøv at erstatte højre musetast med den tilsvarende tast, der på de fleste tastaturer sidder lidt til højre for mellemrumstasten. Dropdown -valglister åbnes med Alt+pil ned eller med F4. (se afsnittet Genvejstaster) Indstillinger Vis den fulde valgliste i stedet for kort liste med (-> flere afgrøder) Er du træt af kun at se den korte liste (afgrøder, produkter) med kun hidtil anvendte afgrøder og produkter på bedriften? Så kan du med fordel under Indstillinger skifte fra kort liste visninger til lang lister (Ctrl+Skift+L), der giver lettere valg i listen. Vis marker, som er ikke til rådighed Under Vis kan du styre om Ikke til rådige marker skal vises i markplan og dyrkningsplan, samt i marklister. Side 7

8 Markplan Hvordan laver jeg årets markplan? Muligheder er listet under menupunktet Rediger. Ny plan næste år Ny markplan for næste år sker ved at hente marker fra forrige år. Det sker automatisk 1. gang du vælger høståret. Har du glemt en mark, så aktiverer du funktionen Hent marker fra forrige år igen for at genåbne en mark Med Ny mark (Ctrl+N) oprettes nye marker og i dialogen indsætter du forfrugtsafgrøden og markerne sættes automatisk til ikke tilrådig i forfrugtsåret Når en mark skal underinddeles kan du bruge Opdel mark (Ctrl+O). Marken får samme forhistorie, som den mark, der tages udgangspunkt i. Du skal dog selv tilpasse arealerne Jordtype kan kun anføres for hele profilen. Markkort opdater markarealer fra korttema og markkort i Dansk Markdatabase Har du tegnet dine marker i AgroGis eller Næsgaard Kort kan du fra disse programmer overføre kortet til Dansk Markdatabase. Fra november 2014 forventes IMK 2.0 at indeholde en facilitet til export af fil, så også kort herfra kan lægges op i Dansk Markdatabase. Sammen med korttema for randzone og GLM arealer i Dansk markdatabase kan du overføre/opdatere arealerne Mark Online via menupunktet Opdater markplanarealer med arealer fra kort. Hvordan ændrer jeg markens ejer status? Under visning Arealoplysninger kan du ændre markens ejerstatus (ejet, forpagtet, ikke tilrådig) Side 8

9 Sådan tilføjer du flere sorter eller skifter sortsgruppe I markplanbillederne kan du indtaste én sort til en afgrøde. Skal du have tilføjet mere end én sort, så Vælg Rediger udsæd/udbytte(ctrl+r), fx Helsæd byg/ært. Det kan også ske i Dyrkningsplan. I Normerne er afgrøden Helsæd byg/ært sat op med sortsgrupperne vårbyg og markært, hvilket betyder, at sortslisten i markplanbilledet automatisk indeholder sorter fra begge sortsgrupper. Har du undtagelsesvis brug for en sort fra en helt anden sortsgruppe, så brug funktion Vælg sortsgruppe og sorter (Ctrl+G). Harmoniareal Hvorvidt arealet kan medregnes i harmoniarealet er styret af valgt afgrøde, men du har i Mark Online som noget nyt i forhold til DLBR Mark mulighed for permanent, at sætte marken uden for harmoniareal, hvis arealet af andre årsager ikke kan tælle med i harmoniarealet. Et fravalg huskes af programmet til næste år.. Tilføj efterafgrøder/ flere afgrøder Har du flere afgrøder på marken i samme vækstsæson, f.eks. græsslæt forud for majs eller kornafgrøde med efterafgrøde, så tilføjes afgrøde med funktion Tilføj afgrøde (Ctrl+I). Ved ændring kan afgrøderne kun slettes bagfra. Pligtige efterafgrøder og mellemafgrøder visualiseres med et flueben og afgrødearealet kan nedskrives direkte i visningen. Der kommer en advarsel hvis vintersæd vælges efter Pligtige efterafgrøder og efterafgrødearealet nulstilles Sådan kontrollerer du, om efterafgrødekravet er opfyldt Via tallene i nøgletalsblokken kan du holde øje med dit efterafgrødekrav og din efterafgrødekonto. Vælg fx. nøgletalsvisningen Efterafgrøde og harmoni, der i høståret 2015 i gruppen Opgørelse af E.afgr viser de efterafgrøder og mellemafgrøder, der er i markplanen i efterår 2014 og ud fra grundarealet i 2015 trækkes et efterafgrødekrav. Denne opgørelse skal indsendes i april 2015 i Tast selv. Data kan oploades fra Mark Online i forbindelse med Enkeltbetaling. Har du for få efterafgrøder på kontoen, bliver N-kvoten for 2015 automatisk reduceret. Du kan modtage og afgive til efterafgrødekontoen fra andre bedrifter, se under Indberetning. Side 9

10 Efterafgrøder for efterår 2015: Nøgletalsoversigten viser også dine planlagte efterafgrøder for efterår 2015 (gruppen Efterafgrøder til 2016) og sammen med evt. opsparede efterafgrøder beregner programmet, hvor stort areal et grundareal i 2016, din efterafgrødekonto kan dække, når der igen i 2016 skal laves en opgørelse. Husk, at planlagte efterafgrøder, mellemafgrøder og alternativer skal anmeldes senest 31. august 2015 i Tast selv, dog 10. september for tidlig såning af vinterhvede. Kan oploades fra Mark online allerede fra foråret 2015 i forbindelse med enkeltbetaling. Husk, at de samme nøgletal kan hentes frem overalt i programmet, dvs. både i visningen Produktionsvilkår og i markplan visningerne Efterafgrøde alternativer, overførsel og konvertering af efterafgrødekonto Tidlig såning af vinterhvede kan markeres på markniveau, når du opretter afgrøden vinterhvede. Hvis det er tidlig såning i efterår 2015, så skal du oprette afgrøden i 2016 og lave markeringen her. Tilbage i høståret 2015 vil der for efterår 2015 være markeret for tidlig såning i efterår 2015 sammen med de øvrige efterafgrødetyper. Braklagte tidligere randzoner og flerårige Energiafgrøder kan også i markplanen sættes til, at indgå som pligtige efterafgrøder Værdierne i markplanbilledet erstattes ved indberetning, hvis du under Bedriftsoplysninger, Produktionsvilkår vælger, at indtaste alternativerne tidlig såning af vinterhvede og braklagte tidl. randzoner. Det er også under Produktionsvilkår, at du angiver konvertering af efterafgrøder til N-kvote eller indtaster et mindre efterafgrødeareal til opfyldelse af kravet. Side 10

11 Hvordan overfører jeg efterafgrøder fra kontoen mellem bedrifter? Overførsel af opsparede efterafgrøder mellem bedrifter kan du indtaste under indberetning til Fællesskemaet. Indberetningen heraf skal først ske i Tast Selv i foråret sammen med ansøgningen. Vis / fjern Marknoter / Bedriftsnoter Rude med Marknoter åbnes med Alt+F3 eller via Vis i menulinien. Kommentarer gøres årsspecifik med højreklik menupunktet Tidsbegrænset, ellers følger marknoten marken til næste år. Rude med Bedriftsnoter åbnes (og lukkes) med Alt+F6. Bemærk at bedriftsnoterne er forbeholdt konsulenter, og kan derfor ikke ses af landmanden Fællesskemaet (EHA) grønne krav Miljøfokusområder Et element i de grønne krav er et krav om 5 pct. miljøfokusområder (MFO) af omdriftsarealet. I Markplan er der kolonner, der viser de arealer, som indgår i beregning af MFO arealet samt en kolonne, hvor arealet omregnes til det antal hektar MFO, som det bidrager med Side 11

12 For efterafgrøder og udlæg, kan du angive om de i MFO sammenhæng skal være MFO-Udlæg eller MFO- Efterafgrøde. Det sker i kolonnen MFO efterafgrøde. Hvis ikke efterafgrøden kan tælle med som MFO bidrag, skal du slette/blanke MFO efterafgrøde kolonnen. Krav om flere afgrøder Et andet element i de grønne krav er et krav om flere afgrøder på bedriften, således at bedrifter med 10 til og med 30 ha omdriftsareal skal have mindst 2 forskellige afgrøder. Bedrifter med mere end 30 ha omdriftsareal skal have mindst 3 forskellige afgrøder For at afgøre antal forskellige afgrøder, inddeles alle omdriftsafgrøder i afgrødekategorier. Denne kan du se i kolonnen Afgrødekategori i Markplan. I beregning af krav om flere afgrøder i Mark Online anvendes den afgrøde på marken, som har markering for Ansøgningsafgrøde. Opfyldes de grønne krav se nøgletalsvisningen Grønne krav Opfyldelse af de grønne krav er samlet i en række nøgletal i nøgletalsvisningen Grønne krav. Under Kontroller kan du grafisk følge med i om bedriften overholder de grønne krav. I nøgletallene finder du også tal for hvordan bedriften overholder kravene eller om den er undtaget. Under Flere afgrødekategorier kan du fx aflæse antal afgrøder i din markplan og minimum antal. Ligeledes vises arealet med den største afgrøde og max. arealet, som er 75 pct. af omdriftsarealet. Du kan dermed følge med i, hvilken betingelse din markplan i givet fald ikke opfylder. Er bedriften undtaget for kravet om flere afgrøder, vises ingen krav, og at kravene er opfyldt. Side 12

13 Græsmarkens alder For permanente græsarealer kan der være behov for at holde øje med græsmarkens alder. I kolonnen År med græs, kan du anføre alderen på græsmarken. Programmet vil herefter automatisk tælle 1 op til næste år. Blokopdelt marker Blokopdeling af marker er muligt (Ctrl+B). Samme funktionalitet som i DLBR Mark, dvs. en samling af ens marker (afgrøde, JB, mv.), der alene er forskellig mht. til bloknr. Optræder som én mark i markplan, men som enkelt marker i Skema A og i overførsel til EHA. Elektronisk overførsel af markplan til Tast Selv sker fra Visningen Indberetning. Ansøgningsafgrøde hvilken afgrøde skal være ansøgningsafgrøde? Vær opmærksom på om markering for ansøgningsafgrøde står på den rigtige afgrøde. Valgt ansøgningsafgrøde er afgørende for forfrugtsvirkning og N-prognose. Ansøgningsafgrøden er den afgrøde, som indberettes i Fællesskemaet (Enkeltbetaling) og skal normalt opfattes som markens hovedafgrøde. Programmet markerer derfor automatisk markens 1. afgrøde som ansøgningsafgrøde. I situationer, hvor du har flere afgrøder på samme mark, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom, hvis ansøgningsafgrøden skal være en anden end 1. afgrøde. Eksempler: Udvintret afgrøde: Flyt markering til næste afgrøde. Har du en udvintret afgrøde, som er erstattet af en anden afgrøde, skal du manuelt markere, at den nye afgrøde (2. afgrøde) er ansøgningsafgrøden. Græs før forårssået afgrøde: Flyt markering til næste afgrøde. Har du et græsslæt i foråret før etablering af majs, så er majsen hovedafgrøde, hvorfor markering for ansøgningsafgrøde skal flyttes til denne. Hvis markeringen bliver på græsafgrøden vil kvoteberegningen for majs blive uden forfrugtsfradrag (op mod 85 kg N/ha). Udvintret afgrøde hvordan føres sprøjtejournalen? Du skal føre sprøjtejournal på den afgrøde, der er på marken på behandlingstidspunktet. Du skal altså ikke slette den udvintrede afgrøde, men beholde den og oprette den efterfølgende afgrøde som afgrøde nummer to på marken Side 13

14 Økologisk bedrift hvor finder jeg relevante oplysninger? I Markplan indeholder visningen Fællesskema Økologi felt til indtastning af omlægningsdato. Autorisationsnummer oplyses under Bedriftsoplysninger, Grundoplysninger. Nøgletal vedr. gødskning er samlet i nøgletalsopsætningen Økologi Husk under gødskning at angive på gødningslageret om det indeholder økologisk gødning eller ej, samt når dyrene afgræsser om det sker på økologisk areal Jordbundsanalyser og overførsel fra Mark Analyse Online Markkort Til brug for behovsberegning af P og K kan du under Jordbundsoplysninger indtaste analysetal for marken. I Mark Analyse Online (konsulentværktøj) kan du beregne et markspecifik analysetal, der kan overføres til Mark Online. Herved sparer du indtastning af analysetallene igen til brug i gødningsplanlægningen Mark Online Premium indeholder mulighed for integreret kortvisning med afgrødetema og hvor indvalgt mark kan følges. Kortet farves løbende efter afgrødevalget. Overfør areal fra markkort er muligt med Ctrl+U Markkort er et tilkøb til basis abonnementerne Kort indstillinger Side 14

15 Under Vis kan kortvisningsbilledet slås til. Indeholder flere indstillinger vedr. kortlag og visning af markoplysninger Tip. Hvis du har 2 skærme til rådighed, kan du trække kortbilledet over på skærm 2. Side 15

16 Gødskning Sådan beregnes N-kvoten Under Gødskning finder du i visningen Afgrøde N-kvote. Kvoten beregnes løbende og dermed altid opdateret. Forhøjet udbytte Tidligere års dokumenterede udbytter (salgsbilag) indtaster du under Gødningsregnskab i billedet udbyttedokum entation. Når du har indtastet udbyttet i hvert af de tidligere, hvor du har haft afgrøden, skifter du frem til planlægningsåret og udskriver Skema A2. Udskriften beregner så det gennemsnitsudbytte, du via din udbyttedok. kan dokumentere og har lov til indtaste som forventet/forhøjet udbytte i billedet Afgrøde N-kvote i planlægningsåret. Faglig beregning af N, P, K, Mg og S behov Mark Online beregner behovet for P, K, Mg og S Men endnu ikke for N. For P, K, Mg og S anvendt samme modeller som i DLBR Mark. Husk at slå Ruden Detaljer til, der giver detaljeret visning af Næringsstofbehovene pr. afgrøde Kopier N-kvote Som indspark til en behovsfastsættelse kan N- kvoten kopieres til kolonnen for fagligt N-behov som i DLBR Mark. Menupunkt under Rediger Side 16

17 Fastsættelse af det faglige N-behov En ny N-model til Mark Online er undervejs, men bliver ikke klar til denne sæson. Derfor ingen værdier i kolonnen N ber. endnu. Kolonnen N korr. skal derfor udfyldes manuelt. Ved hjælpe af funktion kopier N-kvote kan kolonnen udfyldes med udgangspunkt i N- kvoten for den enkelte mark. Du kan tilpasse behovene på enkelt mark (N korr.) og på bedriftsniveau styre efter, at planlagt behov ikke er større end N-kvoten. Bemærk, at N-kvoten for afgræsningsmarker er den samme som for slætmarker. Derfor bør du nedskrive det faglige N-behov for disse marker, så det svarer til tilførselsbehovet uden den gødning, der efterlades på arealet ved afgræsning. På bedriftsniveau kan du sigte efter, at planlagt behov ikke er større end Max.N i handelsg. + N i org. gødn. i den samlede behovsfastsættelse på bedriften, når du har været inde og oprette græsningsperioder for dyreholdet. Gødningslagre ingen angivelse af gødningstype Lagre oprettes og nedlægges i billedet Lageroversigt. Gødningstype bestemmes af tilledninger og skal normalt ikke udfyldes. Kun hvis den ønskes låst til en bestemt type. Daglig lagerstyring Der er daglig styring af lagerindhold som i DLBR. Tip: Dog er rækkefølgen af hændelser vendt om, så nu kan du afsætte/fordele samme dag, som du modtager gødning Overblik over lagre Visningen Justering og vandtilledning giver dig en oversigt over tilledning og bortførsel pr. måned pr. lager og næringsstofkoncentrationen gennem året. Side 17

18 Vandtilledninger Produktionen kan justeres på plads under Justering og vandtilledning. Indtast en årsmængde, der fordeles jævnt, eller indtast pr. måned, hvis profil ønskes. Vand dækker her også over ekstra halm. Justér års fordelt Fra visningen Justering og vandtilledning kan du også justere alle fordelinger op eller ned i høståret, så de passer med modtaget gødning eller produktionen. Det gør du ved, at overskrive antal tons i kolonnen I alt under Fordelt høståret, se ovenstående figur. Startmængde Fra visningen Justering og vandtilledning kan startmængden på et lager ændres via dialogen Lagerstatus (Ctrl+L). Bør kun bruges ved opstart af et lager. Grafik Grafisk visning af indholdet kan slås til/fra under Vis Gødningslagerindhold (Alt + F5) i menulinien Kan pt. vises fra fordelingsbilledet og Justering og vandtilledning. Side 18

19 Besætning Ændret princip for kopiering Der kopieres ikke frem til næste år men frem fra sidste år. Type 2 korrektion indberettes i kolonnen Korrigeret ved tryk på mellemrumstast eller blot ved tryk på Ctrl+R. Græsningsperioder og Besætningsprofil kan angives på månedsbasis direkte i billederne Græsningsperioder og Årsprofil. Fodereffektivitet Fra besætningsbilledet er der adgang til at indberette Fodereffektivitet. Aktiveres direkte fra feltet med mellemrumstasten eller (Ctrl+R). Samarbejdspartnere Leverandører eller aftagere af husdyrgødning skal oprettes under Bedriftsoplysninger, Samarbejdspartnere. Eksisterende samarbejdspartnere (Navneliste overført fra DLBR Mark) kan/bør opdateres med funktionen Søg samarbejdspartner, idet det giver mulighed for at systemet kan vedligeholde navn, adresser mv. Modtagelser/Afgivelser af gødning med fuldmagt til flere bedrifter I Mark Online har du mulighed for at se modtagelser og afgivelser fra alle lagre i samme billede og hvis du har fuldmagt til begge bedrifter kan du med fordel tilvælge begge bedrifter (Alt +1) og derved se begge bedrifters lagre. Du kan nu overføre direkte mellem lagrene på tværs af åbne bedrifter. Opret først afgivelsen og vælg funktionen Overfør til modtager blandt åbne bedrifter (CTRL+O) Bemærk, at programmet pt. ikke efterfølgende indeholder nogen låsning/kobling mellem modtagelsen og afgivelsen. Låsning af næringsstofindholdet i en afgivelse Side 19

20 For afgivelser låses koncentrationsindh oldet ved at ændre fra Beregnet til Indtastet i kolonnen Værdier. Andres græssende dyr Modtaget gødning via græssende dyr skal ikke gennem et lager som i DLBR Mark, men oprettes direkte til Gødningsregnskabet i visningen Indberetning, Andres græssende dyr Interne flytninger Der kan oprettes interne flytninger halvautomatisk men husk, at der kræves to linier. Opret først afgivelsen. Opret dernæst modtagelsen i et andet lager ved at vælge funktionen Overfør til et andet lager på bedriften (CTRL+O) Bemærk, at programmet pt. ikke efterfølgende indeholder nogen låsning/kobling mellem de interne flytninger. Iblanding af anden organisk gødning i husdyrgødningslagre. Bemærk at anden organisk gødning kan blandes direkte i husdyrgødningslagre. Du opretter modtagelsen f.eks. Kartoffelfrugtsaft og vælger direkte gyllelageret. Til gødningsregnskabet vil forbruget inkl. kartoffelfrugtsaften fra lageret optræde som forbrug af Blandet gylle. Selve købet af kartoffelfrugtsaften og overførsel til husdyrgødningslageret fremgår i afsnittet Anden organisk gødning. Fordeling af organisk gødning Billedet fungerer stort set som det tilsvarende fra DLBR Mark. Lagermængde til rådighed vises for valgt udbringningsdato. Indeholder grafisk overblik over indhold. Tilført P i org. gødning og totalt (org.+ handelsg.) over 3 år kan tilvælges som kolonner. Med Ctrl+R kan du redigere den enkelte tildeling. Side 20

21 Gødningstildeling Princippet for at lave gødningsplanen færdig er ændret i sammenligning med DLBR Mark. Optimeringsfunktion findes ikke. Nye gødningstildelinger (Ny opgave) for en eller mange marker ad gangen kan oprettes med Ctrl+N hhv. Ctrl+skift+N som i dyrkningsjournal. Tom / ingen marker Under Vis bør du skifte til Visningen Marker uden opgaver, så Gødningstildelingsbilledet også viser marker, der endnu ikke er tildelt gødning. Tildel gødning / Fyld op Kolonnen Fri I stedet for Optimeringsfunktionen (i DLBR Mark) findes en ny funktion Tildel gødning (Ctrl+T). Det er på en gang en kopierings- og fyld op funktion. Vælg funktionen Tildel gødning (Ctrl+T). Popupdialogen er forudfyldt med gødningstildelingerne fra den indvalgte mark. Funktionen kan fint også kaldes fra et tom Gødningstildelingsbillede. Billedet redigeres til med en eller flere gødningstildelinger. Kun linier der vælges til med flueben, kopieres videre. For én gødning kan du med flueben i kolonnen Fri, angive, at programmet justere tildelingen af den aktuelle gødning op og ned markvis under hensyntagen til markernes restbehov. Øvrige tilvalgte gødninger tildeles med den faste mængde, som er indtastet i billedet. Hvis den frie gødning indeholder N, P og K skal du vælge hvilket næringsstofbehov, der skal fyldes op til. Side 21

22 Efter endt udfyldelse vælges Næste og marker, der skal opdateres med gødningstildelingerne vælges. Husk at dobbeltklik på f.eks. en afgrøde eller en sort udvælger samtlige marker med den pågældende egenskab. Tildel gødning kan også bruges til Husdyrgødning, som et alternativ til fordelingsbilledet. Eksempel: Samme gødningsplan for alle rapsmarker. Opret de faste udbringninger af gylle Opret en N-gødning, som markeres som fri (fyld op til restbehov af N). På næste side vælges alle rapsmarker. Bemærk, at gødningsplanen (handelsgødning)kan laves for flere bedrifter ad gangen. Husk, at en serie gødningstildelinger kan redigeres samlet, så længe dato, produkt og mængde er helt ens. Når man med funktionen Tildel gødning har oprettet en serie tildelinger med flueben i fri, vil de typisk få forskellig mængde, og kan derefter ikke længere redigeres samlet. Samlet redigering kræver derfor fornyet anvendelse af funktionen Tildel gødning. Gem en gødskningsstrategi på samme måde som en standardplan Når du i popopen Tildel gødning har fået lavet en gødskningsstrategi med 3-4 tildelinger for fx en græsmark, så kan det være en god idé, at gemme denne strategi, så du har den til næste år. Eller hvis du er konsulent, så gem strategien, så du har den til næste bedrift, som har en tilsvarende græsmark, idet planen gemmes under dig som bruger (PlanteITadministratorer kan også gemme en plan på centerniveau). Side 22

23 Herved behøver du ikke at huske tildelingsdatoerne og den typiske N-fordeling, da det vil fremgå, når du henter strategien frem igen, hvorefter du alene kan koncentrere dig om valg af gødning og andre tilretninger inden du kopierer strategien ud på markerne. Gødningstildeling, detaljeoversigt over Tilført - behov I Gødningstildelingsbilledet kan detaljepanelet (Alt+F10) slås til, så næringsstofbehov og tilført næringsstof for indvalgt mark. Slam og fosfortilførsel I Visningerne Fordeling og Gødningstildeling kan du tilvælge kolonnen Total P (3 år), der viser tilført P i organisk gødning i aktuelt år og de 2 foregående år, så kan du følge med i om der er plads til den planlagte gødning. Kolonnen I alt medtager P i handelsgødning Med udskriften Fosfortilførsel kan du kontrollere, at du overholder 90 kg fosfor reglen over 3 år ved anvendelse af slam og halmaske. Ved anvendelse af halmaske er det et krav, at udbragt P i handelsgødning skal indgå i beregning af den samlede tilførsel af fosfor. Udskriften Fosfortilførsel har et filtervalg, hvor du kan indstille udskriften til at medtage udbragt P i handelsgødning. Udskriften indeholder en sum af tilført kg P pr. ha over de seneste 3 år, så du kan se om mængden er under 90 kg P i alt, som er gældende, hvis tilført P i et enkelt år overstiger 30 kg P pr. ha. Udskriften indeholder også 2 års sum af tilført kg P pr. ha, som kan bruges til at se hvor mange kg P, der er plads til i kommende år. Side 23

24 Bemærk, at der er krav om indsendelse af mark- og gødningsplan over 3 år, dvs. også de 2 efterfølgende år efter at der er udbragt slam. I regelsættet om anvendelse af slam og anden org. gødning gælder bl.a. Hvis tilført over 30 kg P pr. ha i et enkelt år, så skal sum over 3 år være under 90 kg Hvis tilført altid er under 30 kg P pr. ha, så ej max. på 90 kg P. Ingen begrænsning i tilførsel af husdyrgødning Ved sammenblanding, så kan husdyrbekendtgørelsen gælde, hvis affaldsproduktet < 25%i blandingen beregnet på tørstofbasis. Side 24

25 Dyrkningsjournal Dyrkningsplan Tom / ingen marker Under Vis kan du skifte til Visningen Marker uden opgaver, så Dyrkningsplansbilledet også viser marker, der endnu ikke har en opgave inden for valgt Emnevisning. Hvis en markerne ikke er vist i billedet, så kan du via Ctrl+Skift+N Ny opgave på flere marker tilvælge marken under opret af opgaven. Ny opgave/tilføj et produkt Med Ny opgave (Ctrl+N) åbnes ny tom række til skrivning af ny opgave. Består opgaven af flere produkter (tankblanding) kan du tilføje et produkt til samme opgave (Ctrl+I) Ny opgave (samme på flere marker) Ens opgaver Kopier til nyt år Med Ny opgave på flere marker (Ctrl+Skift+N) kan du oprette samme opgave på flere marker af en gang. Med Rediger opgave (Ctrl+R) finder programmet selv ensartede opgaver, som du så kan tilrette af en gang. (se også Opgavestyring). Aktuelt opgave eller flere opgaver kan kopieres andre marker i året eller næste år. Fra Standardplan Under Kopier finder du også kopier fra standardplan (Ctrl+Skift+H). Gem en aktuel Dyrkningsplan som Standardplan Søg og erstat Placér focus på en opgave på den dyrkningsplan (mark), som du ønsker, at gemme som standardplan. Vælg funktion Kopier flere opgaver. I dialogen kan du nu gemme de opgaver, som du har i dialogen, i en egen ny standardplan. Generelt gælder, at de opgaver du har indvalgt/fremgår i dialogen kan gemmes som en ny standardplan. På samme vis redigeres og gemmes eksisterende standardplaner. Findes pt. ikke under Dyrkning, men alene under visningen Priser. For aktuelt indvalgt produkt åbnes Søg og erstat dialogen med Ctrl+F. I dialogen samles ensartede anvendelse af produktet i Side 25

26 én linie med visning af antal gange produktet findes i Dyrkningsplan en og mængde. Du kan registrere, udskifte, slette eller ændre mængde. Overførsel af grovfoderudbytter til og fra DLBR Lager Mark Online har nu funktionalitet til at kunne overføre grovfoder høstudbytter til det fælles DLBR Lager og få FEN og analysedata retur. Du kan se optagelsen fra grovfoder webinaret, hvor den nye funktionalitet blev præsenteret Registrering af grovfoder høstudbytter af typen Grønmasse (udbyttemåling) med Tørstof % sker i skærmbilledet Udbytteregistrering under Dyrkningsjournal. Overførslen af grovfoder udbytterne til DLBR Lager sker i skærmbillederne Beholdninger i DLBR Lager og Grovfoderudbytter i DLBR Lager under menuen DataManagement/Grovfoder. Når analyseresultaterne er ankommet fra DMS, kan FEN føres tilbage over i Dyrkningsjournal med knappen Overfør FEN til Dyrkningsjournal nederst i højre hjørne. Ved tryk på knappen oprettes en udbyttelinie med Slæt i Dyrkningsjournalen under samme opgave som Grønmasse (udbyttemåling) og eventuelle planlagte udbyttelinier med Slæt forud for registreret høstdato fjernes. Side 26

27 Opgavestyring Ens opgaver Er ikke kun for styring af maskiner og tid. Nyttig for overblik af opgaver på en (flere) bedrifter i en periode, idet alle ens opgaver viser på en linie pr. bedrift eller over flere bedrifter- hvilket giver mulighed for hurtig registrering. På den enkelte samling af opgave er der genvej til redigering, f.eks. fravælge en mark i opgaven. Indberetninger Indberetninger Indberetning af gødning, pesticider og enkeltbetaling (feb. 2012) er samlet under visning Indberetninger Gødningsregnskab Proceduren svarer meget til den velkendte fra DLBR Mark. Ajourfør Dyrkningspl. Hvis der ønskes registrering af udbragt gødning, kan behandlinger redigeres samlet via Rediger Opgave i Dyrkningsplan eller i Opgavestyring. Fra Priser kan du også anvende Søg og Erstat (Ctrl+F) Handelsgødning Lokal gødning Forbrug af handelsgødning skal indtastes på sumniveau pr. gødningstype Hvis du har anvendt en gødning som ikke findes listen af gødninger, så kan du skifte til normerne og her undersøge om den findes i aktuelt år. Hvis gødningen er synlig i normer, så skal du under Egne værdier sætte Udvalg til JA, så vil gødningen herefter være tilgængelig Hvis gødningen ikke findes i normerne, så kan du oprette en egen gødning og angive navn og indhold. Husdyrgødning Side 27

28 Forbrug af organisk gødning kan reguleres ved at regulere slutlageret af kg N. Pr lager beregnes også forbrugt DE og fosfor Andres dyr Bemærk, at hvis du skal indregne gødning fra Andres dyr på græs, så gøres dette direkte her under Indberetning uden at du skal oprette et lager og lave tilhørende modtagelse og fordeling. N-kvote +/- Du kan indtaste bidrag/fradrag til N-kvoten på bedriftsniveau. Anvendes f.eks. ved ekstra N ved konsulenterklæring, korrektion af eftervirkningen fra Pl. efterafgrøder Pesticidregnskab Viser registrerede forbrug af Pesticider i dyrkningsplanen. Under Indberetning kan data redigeres på afgrødeniveau. Fællesskemaet (EHA) Ø90 Elektronisk overførsel af markplanen til NaturErhvervstyrelsen (NAER) Overførsel til Ø90 sker fra menupunktet Filer -> Eksport af data. Seneste overførsel kvitteres i en log. Log-filer Alle indberetninger kvitteres i en log, så de enkelte overførsler kan følges Side 28

29 Udskrifter Adgang til Udskrifter fås primært med Ctrl+P eller via menupunktet Filer. Udskriftsbestilling Principperne for billedet udskriftsbestilling (Ctrl+P) svarer til det tilsvarende billede i DLBR Mark. Nyt er, at samme udskrift kan vælges ind flere gange og gives forskellige filtre. Nyt er også, at udskriftens overskrift kan redigeres, så de kan navngives efter indhold. Valgte udskriftsserier kan gemmes på såvel bruger- som centerniveau. Nyt er det endelig, at der for en del udskrifters vedkommende kan udskrives for flere bedrifter samlet. Udskrifter Flere udskrifter er ændret og forbedrede filtre i forhold til DLBR Mark. I Indkøbs- og forbrugslisten kan forbrug grupperes månedsvis el. efter egne perioder i samme udskrift. Ny udskrift Mængdeopgørelse viser både planlagte og registrerede forbrug. Grovfoderoversigt har mere detaljeret visning af udbytter. Ny udskrift Organisk gødning og forbrug, der viser besætninger produktionsomfang i antal DE, kg N, P og K pr. CHR.nr., samt bedriftens forbrug af DE, N, P og K pr. lager og i alt. Pesticidkontrol viser om planlagte midler og doseringer er lovlige. Udskriften Næringsstofbalance findes ikke. Derimod kan du via filter til udskriften Gødningsplan tilvælge næringsstofbalancen til denne udskrift Produktionsøkonomi trend, hvor du kan se udviklingen over tid Side 29

30 Mark Online Premium i version 1.0 har ikke alle udskrifter fra DLBR Mark. Nogle vil udgå, andre kommer senere og andre igen - kan erstattes af andre muligheder. Skærmdump I visse tilfælde kan man få behov for at trække andre oplysninger ud af programmet end udskrifterne kan klare. Brug da mulighederne for at lave Skærmdump til PDF eller til Excel (Højre mus på nøgletal, klik i øverste venstre hjørne i arbejdsgrid) Beskrivelse af udvalgte nøgletal Side 30

31 Side 31

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere