Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik"

Transkript

1 > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret

2 Korte kurser handel og logistik Handel og logistik Der er i disse år øget fokus på handel og logistik i virksomhedernes værdikæde. I bestræbelserne på at optimere logistikken og styrke handlen er en af mulighederne uddannelse af medarbejderne. Hvert år gennemfører mange medarbejdere et eller flere kurser blandt de mange arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), der udbydes rundt om i landet. Mange af DI s medlemsvirksomheder peger imidlertid på, at mængden af udbudte kurser gør det svært at overskue tilbuddene og finde de rette kurser til den enkelte medarbejder. DI har derfor valgt at udgive denne pjece, som giver et overblik over nogle af de eksisterende offentlige efteruddannelseskurser inden for handel og logistik. Pjecen dækker ikke ethvert tænkeligt kursusbehov i virksomhedernes handels- og logistikfunktioner, men giver gode bud på relevante tilbud på en række nøgleområder inden for handel og logistik. Hvis du har spørgsmål til andre kurser eller idé til et nyt kursus så kontakt DI s erhvervsuddannelsesafdeling på tlf Maj 2010 Lars B. Goldschmidt Direktør

3 Korte kurser handel og logistik Indhold 2 Praktiske oplysninger 4 LOgistik planlægning og styring 6 Planlægning af lagerindretning 7 Anvendelse af IT til optimering af logistikkæden 8 Logistikplanlægning i handelsvirksomheden 9 Optimering af intern logistik og service 9 Logistikopgaver ved internationalt samarbejde 10 CMS i logistikplanlægning 10 Styring af logistikopgaver med 3. part 11 LOGISTIK teknologier til styring 12 Modtagelse og forsendelse af varer med RFID 13 RFID som styreværktøj 13 E-HANDEL administrative opgaver 14 E-service og online kommunikation 15 E-administration og betalingssystemer 16 E-markedsføring og reklameindsats 17 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 18

4 Korte kurser handel og logistik LEAN 20 Lean i administrative funktioner 21 Optimering ved 5S af den administrative funktion 21 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 22 KURSER FOR Operative lager og terminalmedarbejdere 24 Gaffeltruck certifikatkursus B 25 Gaffelstabler certifikatkursus A 26 Stregkoder og håndterminaler 1 27 Stregkoder og håndterminaler 2 27 Edb-lagerstyring 28 Edb-lagerstyring med e-handel 28 Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler 29 Manøvrering af gaffeltruck, stabler og færdselslære 30 Vedligeholdelse af transportmateriel 31 Lastsikring og stuvning af gods 32 Logistik og samarbejde 32 3

5 Korte kurser handel og logistik Praktiske oplysninger Korte kurser i handel og logistik De AMU-kurser, du finder i dette hæfte, er et uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver indenfor handel og logistik eller håndtering af varer på lageret. Her kan du læse om kurser, der varer 2 7 dage. Undervisningen kan i en vis udstrækning tilrettelægges efter den enkelte virksomheds ønsker og behov. Der er kun tale om et lille udpluk af det totale katalog af AMUkurser. På uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du finde flere informationer om kurserne i dette hæfte og andre AMU-kurser. Priser Deltagerbetalingen pr. medarbejder er normalt kr. 116, pr. kursusdag, for enkelte kurser dog kr. 174, pr. kursusdag. Der ydes VEU godtgørelse (løntabsgodtgørelse, kr. 752, pr dag pr. deltager) svarende til højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte medarbejdere, hvis et kursus foregår i arbejdstiden. Der kan desuden ydes tilskud til kost, logi og befordring. Hvis du ønsker at få tilrettelagt AMU-kurset på særligt fleksible vilkår, kan ekstrabetaling komme på tale. Denne ekstrabetaling kan maksimalt udgøre kr. 140, pr. deltager pr. kursusdag. Erhvervsskolen kan fremsende et tilbud, hvis du er interesseret i denne ekstra ydelse. Det anbefales, at virksomheder, der er medlem af DI, bruger DI s elektroniske guide Sådan AMU i

6 Korte kurser handel og logistik > Hvor foregår kurserne? Kurserne gennemføres på erhvervsskoler og AMU-centre, men kan også afholdes på virksomheden, hvor der kan være tale om ekstrabetaling. På Uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du se, hvor og hvornår kurserne udbydes. Der er altid mulighed for, du også kan tage kontakt til din lokale erhvervsskole eller AMU-center, hvor du kan høre mere. Tilmelding Tilmelding sker via Du skal bruge en digital signatur for at tilmelde medarbejderne via denne hjemmeside. Hvis det volder dig problemer, kan du kontakte den lokale erhvervsskole eller AMU-Center, der kan være dig behjælpelig. Du kan kontakte følgende personer for at få mere at vide om, hvor og hvornår kurserne afvikles : Kurserne i handel og logistik på side 6 23 : Kontakt erhvervsskolen BC Syd/Mommark Birgit Hell tlf Kurserne for operative medarbejdere på lageret, side : Kontakt uddannelseskonsulent i Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR), Leif M. Larsen tlf Har du spørgsmål eller ideer? Hvis du har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte Birgitte Slot Niels Henning Holm Jørgensen eller Steen Duurloo Sørensen på telefon

7 LOGISTIK planlægning og styring : 6

8 Planlægning af lagerindretning 2 dage kursusnr >> Udarbejde forslag til optimal udnyttelse af arealer og til forbedring af de relaterede arbejdsgange. >> F orstå den fysiske indretnings betydning for effektiv afvikling af varemodtagelse, opbevaring og udlevering. >> B enytte indsigt i forskellige teknikker til vurdering af den nuværende indretnings effektivitet og til optimering af lagerindretning. 7

9 Anvendelse af IT til optimering af logistikkæden 2 dage Kursusnr >> D efinere egen virksomheds logistikkæde fra start til slut og analysere, hvor der er behov for IT til optimering af logistikkæden. >> Anvende Content Management System (CMS) til håndtering af elektronisk indhold, eksempelvis dokumenter, filer og billeder, der deles med andre led i logistikkæden. 8

10 Logistikplanlægning i handelsvirksomheden 2 dage Kursusnr >> Anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver. >> Medvirke til at organisere logistikopgaver. >> Styre indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver. >> Udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og rutiner. Optimering af intern logistik og service 2 dage Kursusnr >> Afdække egen virksomheds behov for logistikoptimeringer og på denne baggrund foreslå løsninger, der skaber værdi for virksomhedens kunder. >> V urdere virksomhedens distributionsstruktur og komme med forslag til optimering af distributions- og lagerstyring. 9

11 Logistikopgaver ved internationalt samarbejde 2 dage Kursusnr >> D emonstrere viden om, hvilke konsekvenser samarbejdet med en udenlandsk part har for virksomhedens forsyningskæde (Supply Chain Management) og hvordan systemer og rutiner skal integreres. >> K unne medvirke i at tilpasse og udbygge dokumentations-, styre og informations-systemerne i forsyningskæden. CMS i logistikplanlægning 2 dage Kursusnr >> Afdække egen virksomheds behov for CMS (Content Management System) og foreslå løsninger, der forbedrer kommunikationen og samarbejdet internt og eksternt. >> Oprette, redigere og anvende roller i et standard CMS system. >> Anvende CMS med henblik på optimering af virksomhedens logistikinformation. 10

12 Styring af logistikopgaver med 3. part 2 dage Kursusnr Kurset retter sig mod de virksomheder, der overvejer at forlægge hele eller dele af lageret til en 3. part. >> Varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger. >> Afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part. >> Opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger. >> Kende de delelementer, som 3. parts logistik omhandler. : 11

13 LOGISTIK teknologier til styring > 12

14 Modtagelse og forsendelse af varer med RFID 2 dage Kursusnr >> Anvende RFID (Radio Frequency Identification) som elektronisk bevis for modtagelse og forsendelse af varer samt til en mere effektiv organisering af lastning og fragtning af varer. >> V ise overblik over og forståelse af anvendelse af teknologien i RFID. For eksempel kan indkøbs- og logistikmedarbejdere ved brug af RFID medvirke til optimering af virksomhedens varestrøm. RFID som styreværktøj 2 dage Kursusnr >> Afdække egen virksomheds behov for RFID (Radio Frequency Identification) i forhold til at foreslå løsninger, der forbedrer den interne planlægning og optimerer forretningsprocesserne, og dermed skaber værdi både for egen virksomhed og virksomhedens samarbejdspartnere. >> M edvirke i tilpasning og optimering af forretningsgange i forbindelse med håndtering af varestrømmen i virksomheden. >> Medvirke i implementering af RFID i virksomheden. 13

15 E-HANDEL administrative opgaver :> 14

16 E-service og online kommunikation 2 dage Kursusnr >> Give internetbaseret service for kunden i forbindelse med virksomhedens produkter og services på internettet. >> Bruge forskellige online kommunikationsværktøjer. >> V aretage det administrative arbejde i forbindelse med at designe og forfatte e-nyhedsbreve og vedligeholde weblogs og andre online kommunikationsværktøjer. >> Udføre en integreret online kommunikation med samarbejdspartnere for mersalg og fastholdelse af kunder for øje. 15

17 E-administration og betalingssystemer 2 dage Kursusnr >> Anvende elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger for at optimere administrative arbejdsgange ved online salg og forsendelser af varer. >> Anvende transaktions- og betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. >> Generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for tilpasning af firmaets salgsstrategier. > 16

18 E-markedsføring og reklameindsats 2 dage Kursusnr >> V aretage det administrative arbejde med e-markedsføring og reklameplacering på onlinemedier. Deltageren kan målrette markedsføringen via oprettelsen/placeringen af websites indeholdende søgeord, link fra referencer og interesseforums i forhold til specifikke tilbud eller nyheder som bliver præsenteret på Internettet. >> Generere og behandle online besøgsdata og udarbejde forslag til justering af virksomhedens markedsføringsplaner. 17

19 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 dage Kursusnr >> D emonstrere kendskab til konceptudvikling i forhold til temawebsites og kan medvirke i udviklingen af virksomhedens e-koncepter. >> M edvirke i at udvikle virksomhedens online koncepter og via web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering for at skabe salg. Dette med udgangspunkt i virksomhedens kundeanalyse og e-strategi. >> Håndtere kundeloyalitetsprogrammer, der kan tilbydes online og fremme salg. 18 :

20 :> 19

21 LEAN v SÅDAN 20

22 Lean i administrative funktioner 1 dag Kursusnr >> D emonstrere basal viden om lean-værktøjer og vil kunne vurdere betydning af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. >> Anvende simple lean-værktøjer, f.eks. afdække spild, og vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt for en optimering. Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 dag Kursusnr >> Analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S. 21

23 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 2 dage Kursusnr >> K ortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og sammen med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. >> F oreslå indsatsområder der er velegnede til optimering, der tager udgangspunkt i processerne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber. > 22

24 23

25 KURSER FOR operative lagerog terminal medarbejdere > 24

26 Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage Kursusnr Specielle adgangskrav : Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). >> F øre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerheds-bestemmelser. >> Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler. >> Transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve godt på lastbil og i container. >> F oretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. >> Hente og placere varer ved hjælp af stregkoder og stregkodeudstyr. >> D eltage aktivt i arbejdet med arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 25

27 Gaffelstabler certifikatkursus A 5 dage Kursusnr Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest. Medarbejderen kan efter endt uddannelse: >> F øre og betjene gaffelstablere under overholdelse af såvel gældende sikkerheds-bestemmelser som forholdet mellem stabilitet og belastning, samt færdselslovens krav om kørsel med gaffelstabler. >> Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum og på pladser, samt stuve gods på lastbil og i container. >> Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffelstablere. >> Hente og placere varer ved hjælp af stregkodeudstyr. >> Aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere. 26

28 Stregkoder og håndterminaler 1 2 dage Kursusnr Medarbejderen kan efter endt uddannelse: >> Anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret i forbindelse med at plukke, placere, afsende, modtage og registrere varer. Stregkoder og håndterminaler 2 2,9 dage Kursusnr Medarbejderen kan efter endt uddannelse: >> Anvende stregkodehåndterminal til løsning af lagerets relevante jobfunktioner, indenfor registrering af ind og udgange af varestrømme, samt placering og optællinger af varer i virksomheden. Dette på brugerniveau. >> D emonstrere grundlæggende viden om reglerne for opbygning af stregkodetyperne EAN 13 og EAN 8 herunder varianter af disse. 27

29 Edb-lagerstyring 3 dage Kursusnr Medarbejderen kan efter endt uddannelse: >> Anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejds-opgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer. Edb-lagerstyring med e-handel 5 dage Kursusnr Medarbejderen kan efter endt uddannelse: >> Selvstændigt anvende et edb-lagerstyringssystem med trådløs datafangst til at købe og sælge via netshop og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret ; oprette styklister, varekartoteker, debitorer og kreditorer. >> Anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i forbindelse med køb/salg via e-handel ; afgive og modtage tilbud og ordrer herunder foretage alle relaterede bogføringer. 28

30 Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler 5 dage Kursusnr >> Anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. >> Arbejde med forskellige funktioner som debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring. >> Opbygge EAN 13 og EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. >> Registrere vare til- og afgange. >> Udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, samt oprette varekartotek. : 29

31 Manøvrering af gaffeltruck, stabler og færdselslære 3 dage Kursusnr >> F øre og betjene minimum to forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr. >> Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med færdselslovens krav, ved transport af varierende godstyper. >> Optage og afsætte forskelligt gods i op til en meters højde i forskellige reoltyper, udføre simpel blokstabling, samt er blevet introduceret til løftediagrammer, og have kendskab til Færdselslovens krav om kørsel. Uddannelsen giver intet certifikat, og giver ikke ret til at føre gaffeltruck eller gaffelstabler, hvor der kræves certifikat. Uddannelsen tilrettelægges med 33 pct. teori og 67 pct. praktisk øvelseskørsel. > 30

32 Vedligeholdelse af transportmateriel 5 dage Kursusnr >> Udføre forebyggende vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende såvel motor som det elektriske system. >> F oretage drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller arbejdsredskab samt udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser. 31

33 Lastsikring og stuvning af gods 5 dage Kursusnr >> Udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr. >> Stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer, således at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. >> Udfylde nationale og internationale fragtbreve og kunne træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse. Logistik og samarbejde 5 dage Kursusnr >> Gennem teorier om logistik indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. >> Udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til de valgte styringsprincipper i samarbejde med andre. 32

34 > Korte kurser Handel og logistik DI har samlet en række målrettede, korte kurser til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver indenfor handel og logistik, samt medarbejdere der håndterer varer på lageret. Kurserne er alle hentet i udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres på erhvervsskoler, AMU-centre og virksomheder rundt om i landet. På Uddannelsesguiden kan du se, hvor og hvornår kurserne udbydes, og på foregår tilmeldingen. Læs mere om økonomi og vilkår på side 4 5 i pjecen København V Tlf di.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere