Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m."

Transkript

1 Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum

2 Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for hvordan man anvender layoutvinduet i MapInfo til at lave kort og illustrationer til rapporter o. lign., vil jeg her forsøge at beskrive den fremgangsmåde som jeg anvender. Efter min mening er layoutvinduet i Mapinfo et nemt og intuitivt værktøj hvis helt store fordel er at det ret præcist viser det endelige resultat. De fleste anvender tilføjelsesprogrammet Multitools (og før det Kommunepakken) til udskrift i fast målestoksforhold. Det er da heller ingen tvivl om at det er nemmere, at udskrive ensartede plantegninger fra udgravninger med Multitools. Dette program kan i øvrigt også kan anvendes til en masse andre ting end lige udskrivning og det kan varmt anbefales. Til gengæld synes jeg ikke at Multitools umiddelbart egner sig særlig godt til at lave illustrationer til rapporter eller oversigtsplaner der skal vedlægges rapporterne o. lign. da udskrivningen er baseret på forud definerede udskriftsformater. I det følgende vil jeg beskrive hvordan layoutvinduet i MapInfo fungere, og beskrive en rutine jeg anvender til at lave illustrationer til bygherrerrapporter og beretninger. Det kan anbefales at man selv sidder foran en computer og følger vejledningen. Introduktion til layoutvinduet. De fleste har fået at vide at udskriftsfunktionen i MapInfo er håbløs, forstået på den måde at det er svært at styre målestoksforholdet. Layoutvinduet er dog relativt nemt at anvende når man først har vænnet sig til arbejdsgangen. I første omgang giver jeg kort en gennemgang af layoutvinduet når man har et kortvindue åbent. Først åbner man de tabeller som skal udgøre grundlaget for det kortvindue der skal udskrives. Under menuen Vindue vælge Nyt layoutvindue (F5) hvorfra man kan designe sit kort så det er parat til udskrivning. Når man vælger Nyt layoutvindue dukker nedenstående lille dialogboks op. Her kan man vælge hvilket kort der skal layoutes og da vi kun har et kortvindue åbent vælger vi bare OK. Senere vender vi tilbage til denne lille boks. Nu fremkommer der et layoutvindue hvor man kan se hvordan ens kort ville se ud hvis det blev udskrevet. Højst sandsynlig er det ikke lige sådan man ønsker det skal se ud og derfor må man i gang med at redigere det. Først vælger man hvilken størrelse papir man vil anvende til sin udskrift. Dette afhænger naturligvis til en vis grad af hvilke muligheder man har for at skrive ud, dvs. hvilken 2

3 printer eller plotter man har. For de fleste er standard størrelserne A4 og A3 de mest relevante i de fleste situationer. Har man mulighed for det kan det være en fordel at vælge et større udskriftsformat. I nogle situationer kan det være praktisk at vælge papirstørrelsen A5 hvilket jeg vender tilbage til senere. Under menuen Filer vælger man Sideopsætning hvor man kan vælge sidestørrelse og orientering. Hvis standard er sat til papirstørrelsen A4 og man så vælger A3 kan man se at kortudsnittet forbliver i oprindelig størrelse men så skal man blot anvende pileværktøjet (Vælg) til at trække udskriftsområdet op i den størrelse man ønsker. Hvis ens standard papirstørrelse til gengæld er sat til A3 og man så vælger A4 vil man se at kortet nu bliver spredt på to A4 sider fordi udskriften jo vil fylde to sider. Trækker man nu kortudsnittet ned i størrelse så det passer med en A4 side så vil der stadig være to A4 sider i vinduet. For at fjerne den overflødige side skal man gå ind i menuen Layout>Instillinger hvorved der nedenstående dialogboks dukker op. Her vælger man Bredde: 1 side og Højde: 1 side under rubrikken Layoutets omfang og trykker OK. I rubrikken ovenover Layoutets omfang, den der hedder Vis rammens indhold, kan man se at markeringen automatisk er sat til Kun når layoutvinduet er aktivt. Dette kan i mange tilfælde med fordel ændres til Altid med mindre man har en computer med meget få ressourcer eller arbejder med grafik-tunge kort. Ved at ændre indstillingen kan man nemt have både kortvindue og layoutvindue fremme side om side således at man hurtigt kan skifte mellem de to vinduer og samtidig følge med i hvad der sker af ændringer i layoutet når man ændre i kortvinduet. Dobbeltklikker man på kortudsnittet i layoutvinduet dukker nedenstående dialogboks op hvor man får mulighed for at tilpasse rammestørrelse og måske vigtigst af alt kortets skala eller målestoksforhold. 3

4 Her kan man så forsøge sig med forskellige målestoksforhold således at man får det ønskede resultat for kortlayoutet. For at få det ønskede kortudsnit skal man måske veksle mellem layoutvinduet og kortvinduet og flytte kortet rundt med værktøjet Flyt (hånden) men det vænner man sig hurtigt til. Det man skal passe på med er at zoome ind og ud når man er i kortvinduet for det ændre på layoutets størrelsesforhold! Dette er den store ulempe ved at anvende MapInfos layoutvinduet til udskrift. Når man har opnået det ønskede resultat kan man enten vælge at udskrive layoutet eller gemme vinduet som et billede i formaterne.jpg,.bmp,.tif eller.psd alt efter hvad man foretrækker (der er flere muligheder men dette er vist de mest relevante). Dette gøres ved at vælge Gem vindue under menuen Filer (NB! Husk at vælge en ordentlig opløsning på billedet). Anvendelsen af to eller flere kortvinduer til udskrift via layoutvinduet. Her skal vi se på hvordan man lavet et kortlayout med flere kortudsnit. Dette kan være nyttigt hvis man f.eks. vil vise en plan af et hus og samtidig gerne vil vise hvor dette hus er placeret i udgravningsfeltet. Det kan også være at man gerne vil lave den velkendte figur fra utallige publikationer, hvor man viser en udgravningsplan sammen med et eller to underkort af landsdel og danmarkskort. Endnu et eksempel kunne være at man gerne vil vise hvor et anlæg, som man har fotograferet, er placeret i udgravningsfeltet sammen med fotografiet af anlægget. Eller f.eks. vise hvor en genstand, som man har et genstandsfoto af, er fundet. I følgende eksempel viser jeg hvordan man laver et layout med et kortudsnit der viser et gårdsanlæg, samt et underkort der viser hvor i udgravningsområdet kortudsnittet stammer fra (se fig.1). Samtidig er der også tilføjet en tegnforklaring til figuren der skal anvendes i en rapport. 4

5 Fig. 1. Gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder ved Harlev (1:500). Man starter med at åbne sit arbejdsområde med de tabeller man vil anvende til sit primære kort i layoutet. I mit tilfælde zoomer jeg ind på det gårdsanlæg som er mit primære formidlingsobjekt. Kortet indstilles så med de farver og oplysninger jeg gerne vil have. Her kan man med fordel anvende MapInfos smarte funktion hvor man kan vælge hvilken farve regioner etc. skal vises med ved netop denne lejlighed eller det som kaldes kortsession. Dette gøres ved at vælge Lagkontrol (Ctrl +L) under menuen Kort eller på værktøjspaletten og derefter markerer det lag man vil ændre farven på og så vælge Vis (eller brug genvejstasterne Alt-V) i nedenstående boks. 5

6 Dette gøres ved alle de lag man ønsker at redigere farven og streger på. (Fidusen ved at gøre det på denne måde er at farven på objekterne kun er ændret i netop denne kortsession. Hvis man nu gemmer kortsessionen som et arbejdsområde vil kortet komme frem med netop de farver man har valgt i præcis denne kortsession.). Det kan anbefales at vælge stregtykkelsen i punkter i stedet for pixels. Jeg tilføjer også nordpil og målestok sådan at det er nemt kan se orienteringen og størrelsesforholdet. Nu vil jeg gerne tilføje et kortvindue der viser hvor i undersøgelsesområdet kortudsnittet stammer fra. Her kan et smart lille værktøj hjælpe som kommer med MapInfo programmet. Det hedder Oversigt og findes ved at gå ind i menuen Værktøj og vælge Værktøjsstyring. I rullepanelet finder man værktøjet Oversigt og sætter så et flueben ved indlæst og trykker Ok. Nu kan man gå ind i menuen Værktøj og finde værktøjet Oversigt>Vis oversigt. Når man vælger det kommer der et lille vindue op, hvor man kan vælge hvilke lag der skal vises i vinduet. Da det jo kun skal være et lille vindue som man skal bruge til at orientere sig med er det efter min mening en fordel at begrænse sig til nogle få væsentlige lag, i dette tilfælde søgegrøfterne og delområderne. Nu kommer der et lille kortvindue op der viser hvor kortudsnittet i det store vindue stammer fra. Dette oversigtsvindue kan så redigeres på samme måde som et normalt kortvindue, dvs. størrelsesforholdet og farverne kan tilpasses, ligesom selve størrelsen og formen på vinduet kan tilpasses ved at trække i det. Nu har jeg så de to kortvinduer jeg vil anvende i mit layout. Derfor vælger jeg nyt layoutvindue (F5) under menuen Vindue og får igen vinduet fra før op. Nu vælger jeg bare Rammer til alle åbne vinduer i stedet for En ramme til vindue, og trykker OK, Så skal man bare rette layoutvinduet til så det passer en. Dvs. justere størrelsesforholdet og placere kortene sådan som man vil have det. For at få de to kort til at ligge præcist som man vil have det i forhold til hinanden, er det ofte en fordel at markere begge kortudsnit og så højreklikke på musen (eller gå ind i Layout) og vælge Objekter på linie, hvor man så kan vælge de indstillinger som passer en i den dialogboks der dukker op. I figuren med gårdsanlægget fra ældre germansk jernalder (fig. 1) er der valgt de indstillinger som ses i nedenstående dialogboks. Man skal nok eksperimentere lidt for at finde ud af hvordan det virker men man lærer det hurtigt. Man kan også angive koordinater som angiver hvor kortene præcist befinder sig på layoutet ved at dobbeltklikke på kortene, og på den måde fastlægge de enkelte korts indbyrdes placering. Kortene er dog ikke låst i forhold til hinanden, så hvis man rykker rundt med et af dem følger det andet altså ikke med. 6

7 Man kan tegne og skrive i layoutvinduet på samme måde som i et normalt kortvindue. På den måde kan man sætte pile på layoutet eller tilføje tekst. Det sidste er i øvrigt ofte er en fordel at gøre i selve layoutvinduet, da man her nemmere kan styre størrelsen af teksten. Layoutvinduet viser nemlig ret præcist udskriftsresultatet (altså What You See Is What You Get), bortset fra at som det ofte sker i MapInfo, er det nogen gange lidt upræcist det man ser på skærmen. Kommer man nu i tanke om at man gerne ville have haft et kort mere med eller som i dette tilfælde en tegnforklaring med kan det sagtens lade sig gøre. Jeg vil ikke her gennemgå hvordan man opretter en tegnforklaring til et kort, da det er en lidt længere proces med mange muligheder. Det vil derfor fører for vidt at gennemgå det her. Muligheden findes under menuen Kort>Opret tegnforklaring. Når jeg har oprettet min tegnforklaring skal jeg have den ind i layoutvinduet. Til dette benyttes værktøjet Ramme (den gule ramme) i værktøjspaletten Tegn som bliver aktivt når man er i layoutvinduet. Med dette værktøj trækker man en ny ramme i sit layout og skal så vælge hvilket indhold der skal være i rammen. I dette tilfælde vælges tegnforklaringen som så tilpasses layoutet. 7

8 Hvis man er ved et uheld får det forkerte kort til at ligge øverst kan man styrer rækkefølgen på kortene ved at højreklikke på musen og vælge henholdsvis sæt forrest eller sæt bagerst alt efter hvilket valg man vil ønsker at foretage sig. Når layoutet passer en kan man ligesom før vælge at skrive det ud eller gemme vinduet som en billede-fil. Oprettelsen af layoutvindue med kortvindue og fotografier. Hvis man gerne vil lave et billede hvor man viser et eller flere fotografier af anlæg eller genstande og samtidig gerne vil vise hvor de er fundet i udgravningsfeltet kan man anvende samme procedure som ovenfor. Man åbner sit kort i MapInfo og redigere det som beskrevet ovenfor. Dernæst åbner man det eller de fotografier som man vil have med i sit billede. Dette gøres ved at vælge Åbn (Ctrl+O) under menuen Filer og så vælge Rasterbilleder under filtype og så finde frem til det foto man gerne vil anvende. Når man åbner det vil MapInfo selvfølgelig spørge om man vil orientere rasterbilledet, dette kan man bare svarer nej til. Hvis man gør dette vil MapInfo automatisk vælge projektionen Plant (fod). Man kan naturligvis også vælge at orientere billedorienteringen så man kommer til at arbejde med metriske enheder (f.eks. Plant(cm)), men så skal man bestemme sig for hvilken størrelse billedet skal have og være præcis i sin afsætning af orienteringspunkter. Jeg vil ikke anbefale dette fordi det giver mulighed for at man får forvrænget billedet. Hvis det er sådan at man gerne vil have en vis fornemmelse af hvor stort fotoet er, kan man (når man har fået det åbnet i Plant(fod)) gå ind i Tabel>Rasterbillede>juster raster. Her kan man ændre tabelprojektionen til f.eks. Plant(cm) i stedet, og så gå ind under menuen Kort>Indstillinger, hvor man så vælger cm i dialogboksen. Det skal siges at det absolut ikke er nødvendigt at lave disse ændringer af projektionen med mindre at man virkelig har brug for at vide hvor store fotografierne skal være i den 8

9 endelige udskrift. Hvis der skal flere fotos med på kortillustrationen åbner man blot disse på samme måde. Nu vælger man så igen nyt layoutvindue og Ramme til alle åbne vinduer som før og man kan så redigere layoutet så det illustrerer det man gerne vil have. Man kan naturligvis også have et tegnforklaringsvindue åbent så man får dette med. Afsluttende bemærkninger omkring funktionen Gem vindue. Man kan som bekendt trække et kortvindue i MapInfo direkte over i et Microsoft Worddokument. Der er dog efter min mening nogle ulemper ved dette. F.eks. risikere man at der går kuk i illustrationen hvis man åbner sit dokument på en anden computer og så dobbeltklikker i figuren så man starter Mapinfo-funktionen inde i Word. Så kan den ikke finde tabellen og der vises et MapInfo symbol. Godt nok er illustrationen der igen hvis man lukker og åbner dokumentet men det er træls. Jeg har også oplevet at udskriften bliver ret grim og sløret uden at jeg kan forklarer hvorfor. En tredje ting er at det er bedre at have gemt illustrationerne som egentlige figurbilleder som jpegs eller et endnu bedre som et.tif filformat, som også kan anvendes andetsteds, som f.eks. på hjemmesiden. Derfor bruger jeg efterhånden funktionen Gem vindue til alle mine MapInfo kortfigurer der bliver sat ind i rapporterne. Problemet med at gøre det på denne måde er at holde styr på målestoksforholdet i figuren. Jeg bruger følgende rutine når jeg gemmer en kortfigur. Først laver jeg figuren så den er som jeg vil have det som beskrevet ovenfor. Når layoutvinduet er som jeg vil have det vælger jeg Gem vindue under menuen Filer, og finder det sted jeg vil gemme kortfiguren. Det er i mit tilfælde oftest i den pågældende sagsmappe hvor jeg har en mappe der hedder beretning mm. Så ligger figuren netop i mappen hvor beretningen også ligger. Jeg navngiver gerne figuren med det nummer den får i rapporten eller beretningen, altså fig1, fig2 osv. Når man har gjort det dukker der en dialogboks op hvor man skal angive størrelse og opløsning på billedet. Mapinfo vil første gang automatisk angive at billedet skal have samme størrelse som vinduet og en opløsning på 96 dpi. Størrelsen på vinduet er jo enten A4, A3 eller hvad man nu har valgt som udskriftspapir, hvilket er fint for vi vil jo gerne bevarer 9

10 målestoksforholdet. Det skal vi altså ikke ændre på. Opløsningen er til gengæld alt for lav og egner sig vist kun til visning på skærm. Jeg vælger gerne en opløsning på 600 dpi fordi så er jeg sikker på at det er godt nok til udskrift på laserprinteren. Det giver godt nok lidt tunge billeder men det kan man jo ændre på. Det man skal huske på når man laver sit layout i MapInfo er at lave kortrammen i layoutet nøjagtigt med de proportioner man vil have figuren skal have i sit dokument sådan så det ikke ryger uden for marginerne. I dette dokument er marginerne f.eks. sat sådan at en figur højst kan være 15 cm bred, altså må kortrammen i layoutet ikke være bredere. Hvis man f.eks. begynder at ændre på billedestørrelsen i dokumentet ryger størrelsesforholdet jo. Det er altså et problem at billedet er gemt som f.eks. en hel A4 side og derfor skal man af med alt det der ikke er brug for i billedet, nemlig alt det overskydende papir. Derfor åbner jeg billedet i Adobe Photoshop for at redigere det overskydende væk. Under menuen Billede vælger jeg funktionen Studs. Derved dukker nedenstående dialogboks op hvor man blot trykker Ok hvis den er identisk. 10

11 Nu er det overflødige skåret fra og billedets interne størrelsesforhold er bibeholdt. Dette letter også billedet for nogle overflødige bytes, så det ikke er helt så tungt. Man kan lette det yderligere for hvis man går ind i menuen Billede>Billedstørrelse kan man i dialogboksen se at opløsningen er 600 ppi hvilket er meget højt. Hvis jeg har forstået det ret så kan man nøjes med et ppi-tal på ¼ af dpi-tallet. Det ene tal ppi siger noget om opløsningen i billedet uafhængigt af udskriften, mens dpi handler om hvor mange farvedråber der skal bruges på hver enkelt pixel. En anden mulighed man har når man vælger at gemme layoutet via Gem vindue er at vælge formatet Windows metafil (.wmf) eller Windows extended metafil (.emf) som gør at layoutet bliver gemt som et vektorbillede. Dette gør at billedet bliver skarpere og at man kan skalere det uden tab af opløsningskvalitet. Det kan være en fordel hvis målestoksforholdet ikke er så vigtigt eller at det skal anvendes i en egentlig publikation. Jeg er først lige begyndt at eksperimentere med disse filformater så jeg har ikke så meget kendskab til fordele og ulemper. Umiddelbart synes det dog lidt svært at styrer farverne da de forandres en del. Man kan heller ikke anvende Adobe Photoshop til at redigere dem men de kan redigeres i Adobe Illustrator. Her kan man forfine stregtykkelser og farverne. God fornøjelse Poul Nissen 11

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

supertips til IrfanView

supertips til IrfanView KOMPUTER FOR ALLES LÆSERE HAR TALT: 0 supertips til IrfanView Med det gode, gratis billedbehandlingsprogram IrfanView er det en smal sag at få det bedste ud af dine digitale billeder. Få overblikket, juster

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Forord SkanRead laver tekstgenkendelse (OCR) på mange forskellige sprog og konverterer billeder til tilgængelige formater. SkanRead laver dine tekster tilgængelige, så du

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.171 Side 1 Lave et postkort i A6 størrelse, hvor LibreOffice Draw bliver brugt til opsætning

Vejledning til Photofiltre nr.171 Side 1 Lave et postkort i A6 størrelse, hvor LibreOffice Draw bliver brugt til opsætning Side 1 I denne vejledning (opgave) skal vi lave et postkort i A6 størrelse i Photofiltre og sætte det op i Libre Office Draw. For at finde den nøjagtige størrelse på A6 kortet skal vi starte i Draw og

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements.

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements. Introduktion til redigering af billeder i Photoshop Elements Kort om brug af billeder til hjemmesiden. Som udgangspunkt må du ALDRIG bruge billeder, som du har fundet på Google. Eneste undtagelse er bogforsider.

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Tutorial: Sammenlign dokumenter

Tutorial: Sammenlign dokumenter Tutorial: Sammenlign dokumenter ReVu kan sammenligne to PDF-dokumenter og automatisk markere forskellene mellem dem, så du nemt og hurtigt kan sammenligne ændringer i tegninger og planer. På kommandolinjen

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

OPRETTELSE AF TRYKFILER I MICROSOFT POWERPOINT 2007

OPRETTELSE AF TRYKFILER I MICROSOFT POWERPOINT 2007 OPRETTELSE AF TRYKFILER I MICROSOFT POWERPOINT 2007 Denne vejledning er ingen garanti for korrekt oprettelse af trykfiler. Denne skal nærmere ses som en hjælp. Hvis du ikke er vant til at oprette trykdata

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Opsætning af pc Brugen af det digitale plantesøgningsprogram og kortet forudsætter at din computer tillader popups fra netadressen www.gis.slnet.dk

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Adobe InDesign 1.5. Service & Kommunikation HTX / Viby

Adobe InDesign 1.5. Service & Kommunikation HTX / Viby Adobe InDesign 1.5 1 Adobe InDesign 1.5 2 Adobe InDesign 1.5 - Index Folderteori.............................. 3 Placering.............................. 4 Farver og tekst........................... 5 Skriftsnit

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.160 Side 1 Sammensætte et julekort hvor clipart der er lavet transparent skal bruges

Vejledning til Photofiltre nr.160 Side 1 Sammensætte et julekort hvor clipart der er lavet transparent skal bruges Side 1 Det færdige julekort skal placeres på en A4 side i Libre Draw. For at finde ud af hvor stort fotoet skal være åbnes en ny side i Draw. Der skal nu laves et par hjælpelinjer. Højreklik på den tomme

Læs mere

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Paint Dot Net Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Paint.net (Paint dot net)?...4 Hent programmet...4 Brugerfladen...4 Menuerne og værktøjerne

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan altid

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere