Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m."

Transkript

1 Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum

2 Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for hvordan man anvender layoutvinduet i MapInfo til at lave kort og illustrationer til rapporter o. lign., vil jeg her forsøge at beskrive den fremgangsmåde som jeg anvender. Efter min mening er layoutvinduet i Mapinfo et nemt og intuitivt værktøj hvis helt store fordel er at det ret præcist viser det endelige resultat. De fleste anvender tilføjelsesprogrammet Multitools (og før det Kommunepakken) til udskrift i fast målestoksforhold. Det er da heller ingen tvivl om at det er nemmere, at udskrive ensartede plantegninger fra udgravninger med Multitools. Dette program kan i øvrigt også kan anvendes til en masse andre ting end lige udskrivning og det kan varmt anbefales. Til gengæld synes jeg ikke at Multitools umiddelbart egner sig særlig godt til at lave illustrationer til rapporter eller oversigtsplaner der skal vedlægges rapporterne o. lign. da udskrivningen er baseret på forud definerede udskriftsformater. I det følgende vil jeg beskrive hvordan layoutvinduet i MapInfo fungere, og beskrive en rutine jeg anvender til at lave illustrationer til bygherrerrapporter og beretninger. Det kan anbefales at man selv sidder foran en computer og følger vejledningen. Introduktion til layoutvinduet. De fleste har fået at vide at udskriftsfunktionen i MapInfo er håbløs, forstået på den måde at det er svært at styre målestoksforholdet. Layoutvinduet er dog relativt nemt at anvende når man først har vænnet sig til arbejdsgangen. I første omgang giver jeg kort en gennemgang af layoutvinduet når man har et kortvindue åbent. Først åbner man de tabeller som skal udgøre grundlaget for det kortvindue der skal udskrives. Under menuen Vindue vælge Nyt layoutvindue (F5) hvorfra man kan designe sit kort så det er parat til udskrivning. Når man vælger Nyt layoutvindue dukker nedenstående lille dialogboks op. Her kan man vælge hvilket kort der skal layoutes og da vi kun har et kortvindue åbent vælger vi bare OK. Senere vender vi tilbage til denne lille boks. Nu fremkommer der et layoutvindue hvor man kan se hvordan ens kort ville se ud hvis det blev udskrevet. Højst sandsynlig er det ikke lige sådan man ønsker det skal se ud og derfor må man i gang med at redigere det. Først vælger man hvilken størrelse papir man vil anvende til sin udskrift. Dette afhænger naturligvis til en vis grad af hvilke muligheder man har for at skrive ud, dvs. hvilken 2

3 printer eller plotter man har. For de fleste er standard størrelserne A4 og A3 de mest relevante i de fleste situationer. Har man mulighed for det kan det være en fordel at vælge et større udskriftsformat. I nogle situationer kan det være praktisk at vælge papirstørrelsen A5 hvilket jeg vender tilbage til senere. Under menuen Filer vælger man Sideopsætning hvor man kan vælge sidestørrelse og orientering. Hvis standard er sat til papirstørrelsen A4 og man så vælger A3 kan man se at kortudsnittet forbliver i oprindelig størrelse men så skal man blot anvende pileværktøjet (Vælg) til at trække udskriftsområdet op i den størrelse man ønsker. Hvis ens standard papirstørrelse til gengæld er sat til A3 og man så vælger A4 vil man se at kortet nu bliver spredt på to A4 sider fordi udskriften jo vil fylde to sider. Trækker man nu kortudsnittet ned i størrelse så det passer med en A4 side så vil der stadig være to A4 sider i vinduet. For at fjerne den overflødige side skal man gå ind i menuen Layout>Instillinger hvorved der nedenstående dialogboks dukker op. Her vælger man Bredde: 1 side og Højde: 1 side under rubrikken Layoutets omfang og trykker OK. I rubrikken ovenover Layoutets omfang, den der hedder Vis rammens indhold, kan man se at markeringen automatisk er sat til Kun når layoutvinduet er aktivt. Dette kan i mange tilfælde med fordel ændres til Altid med mindre man har en computer med meget få ressourcer eller arbejder med grafik-tunge kort. Ved at ændre indstillingen kan man nemt have både kortvindue og layoutvindue fremme side om side således at man hurtigt kan skifte mellem de to vinduer og samtidig følge med i hvad der sker af ændringer i layoutet når man ændre i kortvinduet. Dobbeltklikker man på kortudsnittet i layoutvinduet dukker nedenstående dialogboks op hvor man får mulighed for at tilpasse rammestørrelse og måske vigtigst af alt kortets skala eller målestoksforhold. 3

4 Her kan man så forsøge sig med forskellige målestoksforhold således at man får det ønskede resultat for kortlayoutet. For at få det ønskede kortudsnit skal man måske veksle mellem layoutvinduet og kortvinduet og flytte kortet rundt med værktøjet Flyt (hånden) men det vænner man sig hurtigt til. Det man skal passe på med er at zoome ind og ud når man er i kortvinduet for det ændre på layoutets størrelsesforhold! Dette er den store ulempe ved at anvende MapInfos layoutvinduet til udskrift. Når man har opnået det ønskede resultat kan man enten vælge at udskrive layoutet eller gemme vinduet som et billede i formaterne.jpg,.bmp,.tif eller.psd alt efter hvad man foretrækker (der er flere muligheder men dette er vist de mest relevante). Dette gøres ved at vælge Gem vindue under menuen Filer (NB! Husk at vælge en ordentlig opløsning på billedet). Anvendelsen af to eller flere kortvinduer til udskrift via layoutvinduet. Her skal vi se på hvordan man lavet et kortlayout med flere kortudsnit. Dette kan være nyttigt hvis man f.eks. vil vise en plan af et hus og samtidig gerne vil vise hvor dette hus er placeret i udgravningsfeltet. Det kan også være at man gerne vil lave den velkendte figur fra utallige publikationer, hvor man viser en udgravningsplan sammen med et eller to underkort af landsdel og danmarkskort. Endnu et eksempel kunne være at man gerne vil vise hvor et anlæg, som man har fotograferet, er placeret i udgravningsfeltet sammen med fotografiet af anlægget. Eller f.eks. vise hvor en genstand, som man har et genstandsfoto af, er fundet. I følgende eksempel viser jeg hvordan man laver et layout med et kortudsnit der viser et gårdsanlæg, samt et underkort der viser hvor i udgravningsområdet kortudsnittet stammer fra (se fig.1). Samtidig er der også tilføjet en tegnforklaring til figuren der skal anvendes i en rapport. 4

5 Fig. 1. Gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder ved Harlev (1:500). Man starter med at åbne sit arbejdsområde med de tabeller man vil anvende til sit primære kort i layoutet. I mit tilfælde zoomer jeg ind på det gårdsanlæg som er mit primære formidlingsobjekt. Kortet indstilles så med de farver og oplysninger jeg gerne vil have. Her kan man med fordel anvende MapInfos smarte funktion hvor man kan vælge hvilken farve regioner etc. skal vises med ved netop denne lejlighed eller det som kaldes kortsession. Dette gøres ved at vælge Lagkontrol (Ctrl +L) under menuen Kort eller på værktøjspaletten og derefter markerer det lag man vil ændre farven på og så vælge Vis (eller brug genvejstasterne Alt-V) i nedenstående boks. 5

6 Dette gøres ved alle de lag man ønsker at redigere farven og streger på. (Fidusen ved at gøre det på denne måde er at farven på objekterne kun er ændret i netop denne kortsession. Hvis man nu gemmer kortsessionen som et arbejdsområde vil kortet komme frem med netop de farver man har valgt i præcis denne kortsession.). Det kan anbefales at vælge stregtykkelsen i punkter i stedet for pixels. Jeg tilføjer også nordpil og målestok sådan at det er nemt kan se orienteringen og størrelsesforholdet. Nu vil jeg gerne tilføje et kortvindue der viser hvor i undersøgelsesområdet kortudsnittet stammer fra. Her kan et smart lille værktøj hjælpe som kommer med MapInfo programmet. Det hedder Oversigt og findes ved at gå ind i menuen Værktøj og vælge Værktøjsstyring. I rullepanelet finder man værktøjet Oversigt og sætter så et flueben ved indlæst og trykker Ok. Nu kan man gå ind i menuen Værktøj og finde værktøjet Oversigt>Vis oversigt. Når man vælger det kommer der et lille vindue op, hvor man kan vælge hvilke lag der skal vises i vinduet. Da det jo kun skal være et lille vindue som man skal bruge til at orientere sig med er det efter min mening en fordel at begrænse sig til nogle få væsentlige lag, i dette tilfælde søgegrøfterne og delområderne. Nu kommer der et lille kortvindue op der viser hvor kortudsnittet i det store vindue stammer fra. Dette oversigtsvindue kan så redigeres på samme måde som et normalt kortvindue, dvs. størrelsesforholdet og farverne kan tilpasses, ligesom selve størrelsen og formen på vinduet kan tilpasses ved at trække i det. Nu har jeg så de to kortvinduer jeg vil anvende i mit layout. Derfor vælger jeg nyt layoutvindue (F5) under menuen Vindue og får igen vinduet fra før op. Nu vælger jeg bare Rammer til alle åbne vinduer i stedet for En ramme til vindue, og trykker OK, Så skal man bare rette layoutvinduet til så det passer en. Dvs. justere størrelsesforholdet og placere kortene sådan som man vil have det. For at få de to kort til at ligge præcist som man vil have det i forhold til hinanden, er det ofte en fordel at markere begge kortudsnit og så højreklikke på musen (eller gå ind i Layout) og vælge Objekter på linie, hvor man så kan vælge de indstillinger som passer en i den dialogboks der dukker op. I figuren med gårdsanlægget fra ældre germansk jernalder (fig. 1) er der valgt de indstillinger som ses i nedenstående dialogboks. Man skal nok eksperimentere lidt for at finde ud af hvordan det virker men man lærer det hurtigt. Man kan også angive koordinater som angiver hvor kortene præcist befinder sig på layoutet ved at dobbeltklikke på kortene, og på den måde fastlægge de enkelte korts indbyrdes placering. Kortene er dog ikke låst i forhold til hinanden, så hvis man rykker rundt med et af dem følger det andet altså ikke med. 6

7 Man kan tegne og skrive i layoutvinduet på samme måde som i et normalt kortvindue. På den måde kan man sætte pile på layoutet eller tilføje tekst. Det sidste er i øvrigt ofte er en fordel at gøre i selve layoutvinduet, da man her nemmere kan styre størrelsen af teksten. Layoutvinduet viser nemlig ret præcist udskriftsresultatet (altså What You See Is What You Get), bortset fra at som det ofte sker i MapInfo, er det nogen gange lidt upræcist det man ser på skærmen. Kommer man nu i tanke om at man gerne ville have haft et kort mere med eller som i dette tilfælde en tegnforklaring med kan det sagtens lade sig gøre. Jeg vil ikke her gennemgå hvordan man opretter en tegnforklaring til et kort, da det er en lidt længere proces med mange muligheder. Det vil derfor fører for vidt at gennemgå det her. Muligheden findes under menuen Kort>Opret tegnforklaring. Når jeg har oprettet min tegnforklaring skal jeg have den ind i layoutvinduet. Til dette benyttes værktøjet Ramme (den gule ramme) i værktøjspaletten Tegn som bliver aktivt når man er i layoutvinduet. Med dette værktøj trækker man en ny ramme i sit layout og skal så vælge hvilket indhold der skal være i rammen. I dette tilfælde vælges tegnforklaringen som så tilpasses layoutet. 7

8 Hvis man er ved et uheld får det forkerte kort til at ligge øverst kan man styrer rækkefølgen på kortene ved at højreklikke på musen og vælge henholdsvis sæt forrest eller sæt bagerst alt efter hvilket valg man vil ønsker at foretage sig. Når layoutet passer en kan man ligesom før vælge at skrive det ud eller gemme vinduet som en billede-fil. Oprettelsen af layoutvindue med kortvindue og fotografier. Hvis man gerne vil lave et billede hvor man viser et eller flere fotografier af anlæg eller genstande og samtidig gerne vil vise hvor de er fundet i udgravningsfeltet kan man anvende samme procedure som ovenfor. Man åbner sit kort i MapInfo og redigere det som beskrevet ovenfor. Dernæst åbner man det eller de fotografier som man vil have med i sit billede. Dette gøres ved at vælge Åbn (Ctrl+O) under menuen Filer og så vælge Rasterbilleder under filtype og så finde frem til det foto man gerne vil anvende. Når man åbner det vil MapInfo selvfølgelig spørge om man vil orientere rasterbilledet, dette kan man bare svarer nej til. Hvis man gør dette vil MapInfo automatisk vælge projektionen Plant (fod). Man kan naturligvis også vælge at orientere billedorienteringen så man kommer til at arbejde med metriske enheder (f.eks. Plant(cm)), men så skal man bestemme sig for hvilken størrelse billedet skal have og være præcis i sin afsætning af orienteringspunkter. Jeg vil ikke anbefale dette fordi det giver mulighed for at man får forvrænget billedet. Hvis det er sådan at man gerne vil have en vis fornemmelse af hvor stort fotoet er, kan man (når man har fået det åbnet i Plant(fod)) gå ind i Tabel>Rasterbillede>juster raster. Her kan man ændre tabelprojektionen til f.eks. Plant(cm) i stedet, og så gå ind under menuen Kort>Indstillinger, hvor man så vælger cm i dialogboksen. Det skal siges at det absolut ikke er nødvendigt at lave disse ændringer af projektionen med mindre at man virkelig har brug for at vide hvor store fotografierne skal være i den 8

9 endelige udskrift. Hvis der skal flere fotos med på kortillustrationen åbner man blot disse på samme måde. Nu vælger man så igen nyt layoutvindue og Ramme til alle åbne vinduer som før og man kan så redigere layoutet så det illustrerer det man gerne vil have. Man kan naturligvis også have et tegnforklaringsvindue åbent så man får dette med. Afsluttende bemærkninger omkring funktionen Gem vindue. Man kan som bekendt trække et kortvindue i MapInfo direkte over i et Microsoft Worddokument. Der er dog efter min mening nogle ulemper ved dette. F.eks. risikere man at der går kuk i illustrationen hvis man åbner sit dokument på en anden computer og så dobbeltklikker i figuren så man starter Mapinfo-funktionen inde i Word. Så kan den ikke finde tabellen og der vises et MapInfo symbol. Godt nok er illustrationen der igen hvis man lukker og åbner dokumentet men det er træls. Jeg har også oplevet at udskriften bliver ret grim og sløret uden at jeg kan forklarer hvorfor. En tredje ting er at det er bedre at have gemt illustrationerne som egentlige figurbilleder som jpegs eller et endnu bedre som et.tif filformat, som også kan anvendes andetsteds, som f.eks. på hjemmesiden. Derfor bruger jeg efterhånden funktionen Gem vindue til alle mine MapInfo kortfigurer der bliver sat ind i rapporterne. Problemet med at gøre det på denne måde er at holde styr på målestoksforholdet i figuren. Jeg bruger følgende rutine når jeg gemmer en kortfigur. Først laver jeg figuren så den er som jeg vil have det som beskrevet ovenfor. Når layoutvinduet er som jeg vil have det vælger jeg Gem vindue under menuen Filer, og finder det sted jeg vil gemme kortfiguren. Det er i mit tilfælde oftest i den pågældende sagsmappe hvor jeg har en mappe der hedder beretning mm. Så ligger figuren netop i mappen hvor beretningen også ligger. Jeg navngiver gerne figuren med det nummer den får i rapporten eller beretningen, altså fig1, fig2 osv. Når man har gjort det dukker der en dialogboks op hvor man skal angive størrelse og opløsning på billedet. Mapinfo vil første gang automatisk angive at billedet skal have samme størrelse som vinduet og en opløsning på 96 dpi. Størrelsen på vinduet er jo enten A4, A3 eller hvad man nu har valgt som udskriftspapir, hvilket er fint for vi vil jo gerne bevarer 9

10 målestoksforholdet. Det skal vi altså ikke ændre på. Opløsningen er til gengæld alt for lav og egner sig vist kun til visning på skærm. Jeg vælger gerne en opløsning på 600 dpi fordi så er jeg sikker på at det er godt nok til udskrift på laserprinteren. Det giver godt nok lidt tunge billeder men det kan man jo ændre på. Det man skal huske på når man laver sit layout i MapInfo er at lave kortrammen i layoutet nøjagtigt med de proportioner man vil have figuren skal have i sit dokument sådan så det ikke ryger uden for marginerne. I dette dokument er marginerne f.eks. sat sådan at en figur højst kan være 15 cm bred, altså må kortrammen i layoutet ikke være bredere. Hvis man f.eks. begynder at ændre på billedestørrelsen i dokumentet ryger størrelsesforholdet jo. Det er altså et problem at billedet er gemt som f.eks. en hel A4 side og derfor skal man af med alt det der ikke er brug for i billedet, nemlig alt det overskydende papir. Derfor åbner jeg billedet i Adobe Photoshop for at redigere det overskydende væk. Under menuen Billede vælger jeg funktionen Studs. Derved dukker nedenstående dialogboks op hvor man blot trykker Ok hvis den er identisk. 10

11 Nu er det overflødige skåret fra og billedets interne størrelsesforhold er bibeholdt. Dette letter også billedet for nogle overflødige bytes, så det ikke er helt så tungt. Man kan lette det yderligere for hvis man går ind i menuen Billede>Billedstørrelse kan man i dialogboksen se at opløsningen er 600 ppi hvilket er meget højt. Hvis jeg har forstået det ret så kan man nøjes med et ppi-tal på ¼ af dpi-tallet. Det ene tal ppi siger noget om opløsningen i billedet uafhængigt af udskriften, mens dpi handler om hvor mange farvedråber der skal bruges på hver enkelt pixel. En anden mulighed man har når man vælger at gemme layoutet via Gem vindue er at vælge formatet Windows metafil (.wmf) eller Windows extended metafil (.emf) som gør at layoutet bliver gemt som et vektorbillede. Dette gør at billedet bliver skarpere og at man kan skalere det uden tab af opløsningskvalitet. Det kan være en fordel hvis målestoksforholdet ikke er så vigtigt eller at det skal anvendes i en egentlig publikation. Jeg er først lige begyndt at eksperimentere med disse filformater så jeg har ikke så meget kendskab til fordele og ulemper. Umiddelbart synes det dog lidt svært at styrer farverne da de forandres en del. Man kan heller ikke anvende Adobe Photoshop til at redigere dem men de kan redigeres i Adobe Illustrator. Her kan man forfine stregtykkelser og farverne. God fornøjelse Poul Nissen 11

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Import af skemaskabeloner

Import af skemaskabeloner Import af skemaskabeloner Når du laver et nyt layout til et skema i Untis, gælder indstillingerne KUN på den pågældende computer. Du har mulighed for at eksportere en Untis skemaskabelon fra en computer

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Indskrivning af tekst

Indskrivning af tekst Indskrivning af tekst Ved indskrivning af tekst er det meget vigtigt at skrive omløbende, dvs. at lade programmet selv skifte linje. Når et afsnit er slut, trykkes på Enter 2 gange, så der bliver en blank

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere