Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m."

Transkript

1 Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum

2 Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for hvordan man anvender layoutvinduet i MapInfo til at lave kort og illustrationer til rapporter o. lign., vil jeg her forsøge at beskrive den fremgangsmåde som jeg anvender. Efter min mening er layoutvinduet i Mapinfo et nemt og intuitivt værktøj hvis helt store fordel er at det ret præcist viser det endelige resultat. De fleste anvender tilføjelsesprogrammet Multitools (og før det Kommunepakken) til udskrift i fast målestoksforhold. Det er da heller ingen tvivl om at det er nemmere, at udskrive ensartede plantegninger fra udgravninger med Multitools. Dette program kan i øvrigt også kan anvendes til en masse andre ting end lige udskrivning og det kan varmt anbefales. Til gengæld synes jeg ikke at Multitools umiddelbart egner sig særlig godt til at lave illustrationer til rapporter eller oversigtsplaner der skal vedlægges rapporterne o. lign. da udskrivningen er baseret på forud definerede udskriftsformater. I det følgende vil jeg beskrive hvordan layoutvinduet i MapInfo fungere, og beskrive en rutine jeg anvender til at lave illustrationer til bygherrerrapporter og beretninger. Det kan anbefales at man selv sidder foran en computer og følger vejledningen. Introduktion til layoutvinduet. De fleste har fået at vide at udskriftsfunktionen i MapInfo er håbløs, forstået på den måde at det er svært at styre målestoksforholdet. Layoutvinduet er dog relativt nemt at anvende når man først har vænnet sig til arbejdsgangen. I første omgang giver jeg kort en gennemgang af layoutvinduet når man har et kortvindue åbent. Først åbner man de tabeller som skal udgøre grundlaget for det kortvindue der skal udskrives. Under menuen Vindue vælge Nyt layoutvindue (F5) hvorfra man kan designe sit kort så det er parat til udskrivning. Når man vælger Nyt layoutvindue dukker nedenstående lille dialogboks op. Her kan man vælge hvilket kort der skal layoutes og da vi kun har et kortvindue åbent vælger vi bare OK. Senere vender vi tilbage til denne lille boks. Nu fremkommer der et layoutvindue hvor man kan se hvordan ens kort ville se ud hvis det blev udskrevet. Højst sandsynlig er det ikke lige sådan man ønsker det skal se ud og derfor må man i gang med at redigere det. Først vælger man hvilken størrelse papir man vil anvende til sin udskrift. Dette afhænger naturligvis til en vis grad af hvilke muligheder man har for at skrive ud, dvs. hvilken 2

3 printer eller plotter man har. For de fleste er standard størrelserne A4 og A3 de mest relevante i de fleste situationer. Har man mulighed for det kan det være en fordel at vælge et større udskriftsformat. I nogle situationer kan det være praktisk at vælge papirstørrelsen A5 hvilket jeg vender tilbage til senere. Under menuen Filer vælger man Sideopsætning hvor man kan vælge sidestørrelse og orientering. Hvis standard er sat til papirstørrelsen A4 og man så vælger A3 kan man se at kortudsnittet forbliver i oprindelig størrelse men så skal man blot anvende pileværktøjet (Vælg) til at trække udskriftsområdet op i den størrelse man ønsker. Hvis ens standard papirstørrelse til gengæld er sat til A3 og man så vælger A4 vil man se at kortet nu bliver spredt på to A4 sider fordi udskriften jo vil fylde to sider. Trækker man nu kortudsnittet ned i størrelse så det passer med en A4 side så vil der stadig være to A4 sider i vinduet. For at fjerne den overflødige side skal man gå ind i menuen Layout>Instillinger hvorved der nedenstående dialogboks dukker op. Her vælger man Bredde: 1 side og Højde: 1 side under rubrikken Layoutets omfang og trykker OK. I rubrikken ovenover Layoutets omfang, den der hedder Vis rammens indhold, kan man se at markeringen automatisk er sat til Kun når layoutvinduet er aktivt. Dette kan i mange tilfælde med fordel ændres til Altid med mindre man har en computer med meget få ressourcer eller arbejder med grafik-tunge kort. Ved at ændre indstillingen kan man nemt have både kortvindue og layoutvindue fremme side om side således at man hurtigt kan skifte mellem de to vinduer og samtidig følge med i hvad der sker af ændringer i layoutet når man ændre i kortvinduet. Dobbeltklikker man på kortudsnittet i layoutvinduet dukker nedenstående dialogboks op hvor man får mulighed for at tilpasse rammestørrelse og måske vigtigst af alt kortets skala eller målestoksforhold. 3

4 Her kan man så forsøge sig med forskellige målestoksforhold således at man får det ønskede resultat for kortlayoutet. For at få det ønskede kortudsnit skal man måske veksle mellem layoutvinduet og kortvinduet og flytte kortet rundt med værktøjet Flyt (hånden) men det vænner man sig hurtigt til. Det man skal passe på med er at zoome ind og ud når man er i kortvinduet for det ændre på layoutets størrelsesforhold! Dette er den store ulempe ved at anvende MapInfos layoutvinduet til udskrift. Når man har opnået det ønskede resultat kan man enten vælge at udskrive layoutet eller gemme vinduet som et billede i formaterne.jpg,.bmp,.tif eller.psd alt efter hvad man foretrækker (der er flere muligheder men dette er vist de mest relevante). Dette gøres ved at vælge Gem vindue under menuen Filer (NB! Husk at vælge en ordentlig opløsning på billedet). Anvendelsen af to eller flere kortvinduer til udskrift via layoutvinduet. Her skal vi se på hvordan man lavet et kortlayout med flere kortudsnit. Dette kan være nyttigt hvis man f.eks. vil vise en plan af et hus og samtidig gerne vil vise hvor dette hus er placeret i udgravningsfeltet. Det kan også være at man gerne vil lave den velkendte figur fra utallige publikationer, hvor man viser en udgravningsplan sammen med et eller to underkort af landsdel og danmarkskort. Endnu et eksempel kunne være at man gerne vil vise hvor et anlæg, som man har fotograferet, er placeret i udgravningsfeltet sammen med fotografiet af anlægget. Eller f.eks. vise hvor en genstand, som man har et genstandsfoto af, er fundet. I følgende eksempel viser jeg hvordan man laver et layout med et kortudsnit der viser et gårdsanlæg, samt et underkort der viser hvor i udgravningsområdet kortudsnittet stammer fra (se fig.1). Samtidig er der også tilføjet en tegnforklaring til figuren der skal anvendes i en rapport. 4

5 Fig. 1. Gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder ved Harlev (1:500). Man starter med at åbne sit arbejdsområde med de tabeller man vil anvende til sit primære kort i layoutet. I mit tilfælde zoomer jeg ind på det gårdsanlæg som er mit primære formidlingsobjekt. Kortet indstilles så med de farver og oplysninger jeg gerne vil have. Her kan man med fordel anvende MapInfos smarte funktion hvor man kan vælge hvilken farve regioner etc. skal vises med ved netop denne lejlighed eller det som kaldes kortsession. Dette gøres ved at vælge Lagkontrol (Ctrl +L) under menuen Kort eller på værktøjspaletten og derefter markerer det lag man vil ændre farven på og så vælge Vis (eller brug genvejstasterne Alt-V) i nedenstående boks. 5

6 Dette gøres ved alle de lag man ønsker at redigere farven og streger på. (Fidusen ved at gøre det på denne måde er at farven på objekterne kun er ændret i netop denne kortsession. Hvis man nu gemmer kortsessionen som et arbejdsområde vil kortet komme frem med netop de farver man har valgt i præcis denne kortsession.). Det kan anbefales at vælge stregtykkelsen i punkter i stedet for pixels. Jeg tilføjer også nordpil og målestok sådan at det er nemt kan se orienteringen og størrelsesforholdet. Nu vil jeg gerne tilføje et kortvindue der viser hvor i undersøgelsesområdet kortudsnittet stammer fra. Her kan et smart lille værktøj hjælpe som kommer med MapInfo programmet. Det hedder Oversigt og findes ved at gå ind i menuen Værktøj og vælge Værktøjsstyring. I rullepanelet finder man værktøjet Oversigt og sætter så et flueben ved indlæst og trykker Ok. Nu kan man gå ind i menuen Værktøj og finde værktøjet Oversigt>Vis oversigt. Når man vælger det kommer der et lille vindue op, hvor man kan vælge hvilke lag der skal vises i vinduet. Da det jo kun skal være et lille vindue som man skal bruge til at orientere sig med er det efter min mening en fordel at begrænse sig til nogle få væsentlige lag, i dette tilfælde søgegrøfterne og delområderne. Nu kommer der et lille kortvindue op der viser hvor kortudsnittet i det store vindue stammer fra. Dette oversigtsvindue kan så redigeres på samme måde som et normalt kortvindue, dvs. størrelsesforholdet og farverne kan tilpasses, ligesom selve størrelsen og formen på vinduet kan tilpasses ved at trække i det. Nu har jeg så de to kortvinduer jeg vil anvende i mit layout. Derfor vælger jeg nyt layoutvindue (F5) under menuen Vindue og får igen vinduet fra før op. Nu vælger jeg bare Rammer til alle åbne vinduer i stedet for En ramme til vindue, og trykker OK, Så skal man bare rette layoutvinduet til så det passer en. Dvs. justere størrelsesforholdet og placere kortene sådan som man vil have det. For at få de to kort til at ligge præcist som man vil have det i forhold til hinanden, er det ofte en fordel at markere begge kortudsnit og så højreklikke på musen (eller gå ind i Layout) og vælge Objekter på linie, hvor man så kan vælge de indstillinger som passer en i den dialogboks der dukker op. I figuren med gårdsanlægget fra ældre germansk jernalder (fig. 1) er der valgt de indstillinger som ses i nedenstående dialogboks. Man skal nok eksperimentere lidt for at finde ud af hvordan det virker men man lærer det hurtigt. Man kan også angive koordinater som angiver hvor kortene præcist befinder sig på layoutet ved at dobbeltklikke på kortene, og på den måde fastlægge de enkelte korts indbyrdes placering. Kortene er dog ikke låst i forhold til hinanden, så hvis man rykker rundt med et af dem følger det andet altså ikke med. 6

7 Man kan tegne og skrive i layoutvinduet på samme måde som i et normalt kortvindue. På den måde kan man sætte pile på layoutet eller tilføje tekst. Det sidste er i øvrigt ofte er en fordel at gøre i selve layoutvinduet, da man her nemmere kan styre størrelsen af teksten. Layoutvinduet viser nemlig ret præcist udskriftsresultatet (altså What You See Is What You Get), bortset fra at som det ofte sker i MapInfo, er det nogen gange lidt upræcist det man ser på skærmen. Kommer man nu i tanke om at man gerne ville have haft et kort mere med eller som i dette tilfælde en tegnforklaring med kan det sagtens lade sig gøre. Jeg vil ikke her gennemgå hvordan man opretter en tegnforklaring til et kort, da det er en lidt længere proces med mange muligheder. Det vil derfor fører for vidt at gennemgå det her. Muligheden findes under menuen Kort>Opret tegnforklaring. Når jeg har oprettet min tegnforklaring skal jeg have den ind i layoutvinduet. Til dette benyttes værktøjet Ramme (den gule ramme) i værktøjspaletten Tegn som bliver aktivt når man er i layoutvinduet. Med dette værktøj trækker man en ny ramme i sit layout og skal så vælge hvilket indhold der skal være i rammen. I dette tilfælde vælges tegnforklaringen som så tilpasses layoutet. 7

8 Hvis man er ved et uheld får det forkerte kort til at ligge øverst kan man styrer rækkefølgen på kortene ved at højreklikke på musen og vælge henholdsvis sæt forrest eller sæt bagerst alt efter hvilket valg man vil ønsker at foretage sig. Når layoutet passer en kan man ligesom før vælge at skrive det ud eller gemme vinduet som en billede-fil. Oprettelsen af layoutvindue med kortvindue og fotografier. Hvis man gerne vil lave et billede hvor man viser et eller flere fotografier af anlæg eller genstande og samtidig gerne vil vise hvor de er fundet i udgravningsfeltet kan man anvende samme procedure som ovenfor. Man åbner sit kort i MapInfo og redigere det som beskrevet ovenfor. Dernæst åbner man det eller de fotografier som man vil have med i sit billede. Dette gøres ved at vælge Åbn (Ctrl+O) under menuen Filer og så vælge Rasterbilleder under filtype og så finde frem til det foto man gerne vil anvende. Når man åbner det vil MapInfo selvfølgelig spørge om man vil orientere rasterbilledet, dette kan man bare svarer nej til. Hvis man gør dette vil MapInfo automatisk vælge projektionen Plant (fod). Man kan naturligvis også vælge at orientere billedorienteringen så man kommer til at arbejde med metriske enheder (f.eks. Plant(cm)), men så skal man bestemme sig for hvilken størrelse billedet skal have og være præcis i sin afsætning af orienteringspunkter. Jeg vil ikke anbefale dette fordi det giver mulighed for at man får forvrænget billedet. Hvis det er sådan at man gerne vil have en vis fornemmelse af hvor stort fotoet er, kan man (når man har fået det åbnet i Plant(fod)) gå ind i Tabel>Rasterbillede>juster raster. Her kan man ændre tabelprojektionen til f.eks. Plant(cm) i stedet, og så gå ind under menuen Kort>Indstillinger, hvor man så vælger cm i dialogboksen. Det skal siges at det absolut ikke er nødvendigt at lave disse ændringer af projektionen med mindre at man virkelig har brug for at vide hvor store fotografierne skal være i den 8

9 endelige udskrift. Hvis der skal flere fotos med på kortillustrationen åbner man blot disse på samme måde. Nu vælger man så igen nyt layoutvindue og Ramme til alle åbne vinduer som før og man kan så redigere layoutet så det illustrerer det man gerne vil have. Man kan naturligvis også have et tegnforklaringsvindue åbent så man får dette med. Afsluttende bemærkninger omkring funktionen Gem vindue. Man kan som bekendt trække et kortvindue i MapInfo direkte over i et Microsoft Worddokument. Der er dog efter min mening nogle ulemper ved dette. F.eks. risikere man at der går kuk i illustrationen hvis man åbner sit dokument på en anden computer og så dobbeltklikker i figuren så man starter Mapinfo-funktionen inde i Word. Så kan den ikke finde tabellen og der vises et MapInfo symbol. Godt nok er illustrationen der igen hvis man lukker og åbner dokumentet men det er træls. Jeg har også oplevet at udskriften bliver ret grim og sløret uden at jeg kan forklarer hvorfor. En tredje ting er at det er bedre at have gemt illustrationerne som egentlige figurbilleder som jpegs eller et endnu bedre som et.tif filformat, som også kan anvendes andetsteds, som f.eks. på hjemmesiden. Derfor bruger jeg efterhånden funktionen Gem vindue til alle mine MapInfo kortfigurer der bliver sat ind i rapporterne. Problemet med at gøre det på denne måde er at holde styr på målestoksforholdet i figuren. Jeg bruger følgende rutine når jeg gemmer en kortfigur. Først laver jeg figuren så den er som jeg vil have det som beskrevet ovenfor. Når layoutvinduet er som jeg vil have det vælger jeg Gem vindue under menuen Filer, og finder det sted jeg vil gemme kortfiguren. Det er i mit tilfælde oftest i den pågældende sagsmappe hvor jeg har en mappe der hedder beretning mm. Så ligger figuren netop i mappen hvor beretningen også ligger. Jeg navngiver gerne figuren med det nummer den får i rapporten eller beretningen, altså fig1, fig2 osv. Når man har gjort det dukker der en dialogboks op hvor man skal angive størrelse og opløsning på billedet. Mapinfo vil første gang automatisk angive at billedet skal have samme størrelse som vinduet og en opløsning på 96 dpi. Størrelsen på vinduet er jo enten A4, A3 eller hvad man nu har valgt som udskriftspapir, hvilket er fint for vi vil jo gerne bevarer 9

10 målestoksforholdet. Det skal vi altså ikke ændre på. Opløsningen er til gengæld alt for lav og egner sig vist kun til visning på skærm. Jeg vælger gerne en opløsning på 600 dpi fordi så er jeg sikker på at det er godt nok til udskrift på laserprinteren. Det giver godt nok lidt tunge billeder men det kan man jo ændre på. Det man skal huske på når man laver sit layout i MapInfo er at lave kortrammen i layoutet nøjagtigt med de proportioner man vil have figuren skal have i sit dokument sådan så det ikke ryger uden for marginerne. I dette dokument er marginerne f.eks. sat sådan at en figur højst kan være 15 cm bred, altså må kortrammen i layoutet ikke være bredere. Hvis man f.eks. begynder at ændre på billedestørrelsen i dokumentet ryger størrelsesforholdet jo. Det er altså et problem at billedet er gemt som f.eks. en hel A4 side og derfor skal man af med alt det der ikke er brug for i billedet, nemlig alt det overskydende papir. Derfor åbner jeg billedet i Adobe Photoshop for at redigere det overskydende væk. Under menuen Billede vælger jeg funktionen Studs. Derved dukker nedenstående dialogboks op hvor man blot trykker Ok hvis den er identisk. 10

11 Nu er det overflødige skåret fra og billedets interne størrelsesforhold er bibeholdt. Dette letter også billedet for nogle overflødige bytes, så det ikke er helt så tungt. Man kan lette det yderligere for hvis man går ind i menuen Billede>Billedstørrelse kan man i dialogboksen se at opløsningen er 600 ppi hvilket er meget højt. Hvis jeg har forstået det ret så kan man nøjes med et ppi-tal på ¼ af dpi-tallet. Det ene tal ppi siger noget om opløsningen i billedet uafhængigt af udskriften, mens dpi handler om hvor mange farvedråber der skal bruges på hver enkelt pixel. En anden mulighed man har når man vælger at gemme layoutet via Gem vindue er at vælge formatet Windows metafil (.wmf) eller Windows extended metafil (.emf) som gør at layoutet bliver gemt som et vektorbillede. Dette gør at billedet bliver skarpere og at man kan skalere det uden tab af opløsningskvalitet. Det kan være en fordel hvis målestoksforholdet ikke er så vigtigt eller at det skal anvendes i en egentlig publikation. Jeg er først lige begyndt at eksperimentere med disse filformater så jeg har ikke så meget kendskab til fordele og ulemper. Umiddelbart synes det dog lidt svært at styrer farverne da de forandres en del. Man kan heller ikke anvende Adobe Photoshop til at redigere dem men de kan redigeres i Adobe Illustrator. Her kan man forfine stregtykkelser og farverne. God fornøjelse Poul Nissen 11

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus

Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus Scribus - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside Versionsdato 05.11.2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oprette et nyt dokument...4 Når man arbejder i Scribus...4 Kontekstafhængige

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere