Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer"

Transkript

1 Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske i de forskellige former for træer, vil de blive beskrevet under ét, og kun der, hvor forskellene optræder, vil dette blive nævnt. Family Tree Maker Generelt kan viftetræer ikke indeholde billeder, og det skyldes, at programmet så skulle kunne bøje billederne, og det er ikke muligt folk ville også komme til at se lidt mærkelige ud i hovederne, hvis den øverste del af billedet skulle gøres bredere end den nederste del! Når du skal ændre indholdet i dit træ, er det primært disse 2 menupunkter, der skal bruges: Ser vi på indholdsmenuen først (her taget fra et forfædretræ): I venstre side findes de poster (oplysninger) du kan vælge at have med i hver kasse. Det er dels de Fakta, der findes om personerne både dem, der er standard, men også de evt. Fakta navne, du selv har tilføjet. Herudover er der nogle statistiske såsom Alder ved død, Alder ved fødsel af første barn eller Antal børn (for denne person) og lignende. Desuden er der helt nede i bunden af listen i venstre side 3 poster, Egen tekst, Blank linie & Linie i kasse og specielt den sidste finder jeg ret god, og du kan allerede se, at jeg har valgt den i højre side. Du kan maks. vælge 50 forskellige oplysninger, der skal med i hver kasse men, det kommer til at blive for uoverskueligt. Over 10 kan ikke anbefales af hensyn til læseren. Klik på den første (vi vender tilbage til de andre senere i denne skrivelse), omkring hvilke oplysninger vi vil have med i hver kasse, kommer denne dialogboks frem: Når du skal vælge, kan du enten markere en, og derefter klikke på > i midten, eller du kan dobbeltklikke på den, du ønsker. Når du har udført ovenstående på en post, åbner der sig i langt de fleste tilfælde en ny dialogboks, der kan se således ud: Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

2 Hvis boksen ikke er mærket af, kommer det altså kun i de kasser, hvor du har den pågældende information om personen. I den sidste ramme kan du vælge, om du vil have din kildeinformation med også for dette Fakta navn. Her bliver du præsenteret for de muligheder, du har for lige netop dette felt. Det er den samme dialogboks, der kommer frem, hvis du allerede har en post i højre side, markerer den, og klikker på Muligheder i midten. Her bestemmer du, om du kun vil have datoen med, og om du vil have dato og kommentar/ sted, om du vil have dette i 2 linier, om du kun vil have kommentar/sted, eller kun start og slutdato (kun årene kommer med). Det næste valg er, om træet kun skal indeholde foretrukne datoer/steder. Hvis du har anvendt samme Fakta navn mere end en gang for en person, markerer hakket her, at det kun er den, der er markeret på Mere om siden (du kan på denne side selv vælge, hvilken der skal være den foretrukne i den lille kasse i højre side ud for Fakta navnet hvis den er grå, er der ikke noget alternativt Fakta), der kommer med i træet for dette Fakta navn. Den sidste mulighed er, hvorvidt du vil tillade orddeling, forstået på den måde, at hvis FTM kan optimere træet bedre, såfremt dette er accepteret, så gør den det. Når du klikker OK, kommer du tilbage til denne dialogboks, som var den, du kom fra: Afhængig af hvilken du krydser af, vises det forneden i Eksempel, hvorledes det kommer til at se ud (ordet Født er også kun med som eksempel). I højre side vælges, om du vil inkludere Fakta navnet (hvilket jo nok er klogt), samt om du vil have det skrevet fuldt ud eller forkortet. Du kan også vælge, om du vil have skrevet bogstavet i mellem datoen og stedet, samt om du vil have inkluderet navnet på tomme Fakta. Det skal forstås på den måde, at har du som eksempel valgt at ville have døbt med, men ikke har dåbsdatoer eller steder for alle personerne, så skrives der ikke Døbt (uden anden information) i alle personers kasser, medmindre du mærker boksen af. Du vil her kunne se dine valg. I ovenstående eksempel betyder \\ i navnet, at jeg har valgt at efternavnet skal ned i linie 2, og i Født, at stedet også skal ned i linie 2. Viet dato/sted vil derimod stå på en linie. Om det er et godt valg, skal jeg lade være usagt, men det tjener eksemplets magt. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

3 I midten er der også mulighed for at vælge Font (skrifttype mv.), men det kan også gøres et andet sted (mere herom senere). Hvis du nu i venstre side klikker på Billede/ objekt kommer denne dialogboks frem: Der er også en knap, hvor du kan vælge et billede/objekt for de personer, der ikke har noget foretrukket billede i scrapbogen. Jeg bruger ikke denne, da den er med til at tage plads op i træet. Efter at jeg har tilføjet information om personens evt. død, ser den oprindelige dialogboks således ud: Du kan have 3 billeder fra personens scrapbog (og 3 fra ægteskabsscrapbogen med i hver kasse når der vælges Ægteskabsbillede /objekt, som er næsten nederst i listen), men det anbefales at starte med ét billede af hver slags i hver kasse. Du kan også vælge dem efter kategori eller type, og da begge er brugerdefinerede kan jeg ikke skrive om dem, men prøv selv at leg lidt med det. I næste ramme til venstre kan du vælge, om du vil have den tekst og dato du placerede ved billedet med. Jeg har samtidigt markeret navnet i øverste linie, og i midten kan jeg nu benytte >, <, <<, Font, Muligheder & Flyt ned (da navn står øverst, kan jeg jo ikke flytte den op). Ved at markere en af dem, kan du altså flytte om på rækkefølgen af dem, og evt. også fjerne den ( < ). Skal alle poster væk, så brug << Specielt om personens navn er der en række indstillingsmuligheder, og der klikkes på muligheder, og denne dialogboks kommer frem: I højre kasse bestemmer du billedets placering i kassen. Jeg bruger personligt altid at klikke på den venstre, når det er billeder af personer, og den højre, når det er billeder fra ægteskaber (det kan være bryllups- eller senere parbilleder af personerne i forholdet). Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

4 Det næste valg er, om du ønsker efternavnet skrevet med store bogstaver i hver kasse. Du behøver altså ikke skrive alle personers efternavne med store bogstaver, for at få det udskrevet således. Næste valg er Orddeling, og det fungerer ganske som beskrevet tidligere. I den nederste ramme Eksempel kan du se dine valg efterhånden, som de er gjort også som tidligere. Selve navneformatet vender jeg tilbage til, da det er en ny undermenu. Sættes der en markering i Inkluder Hr./Frk. vil dette komme foran hver persons navn, medmindre der i titelfeltet på Rediger person er indsat en titel på personen. Bemærk, at alle kvinder er Frk. medmindre der er sat kryds i den næste kasse, Brug giftenavne for kvinder (så ændre Frk. i linien ovenover sig i øvrigt til Fru!). Bliv endelig ikke frustreret, hvis det giftenavn, du ser for kvinder i træet ikke lige var det, du forventede. På Rediger person for gifte kvinder! er der mulighed for at definere dette. Standardformatet er sat til Fornavn, mellem & giftenavn. Den næste mulighed er, at du kan bruge personens Alias, hvor dette er indtastet, (og når muligheden er valgt) enten i stedet for personens navn, eller mellem personens mellemnavn og efternavn. Som du kan se i de poster, jeg har valgt, så har jeg Alias som en selvstændig post lige under navnet, og som du senere vil se, så står det blot med mindre typer. Øverst i den næste kolonne finder du en ramme med Nummer. Det første valg er, om du vil inkludere personens referencenummer, som det fremgår på Rediger person. For at få referencenumre med, kræver det, at denne mulighed er valgt i Opsætningen af FTM under Referencenumre. Den næste mulighed er, om du ønsker at bruge standard anenumre ved navn. Muligheden findes kun i Standard forfædretræ. Det skal først og fremmest bemærkes, at disse anenumre beregnes ud fra den person (proband), der var valgt, da træet blev tegnet, og ikke ud fra dig selv!. En fleksibilitet, der gør, at du kan lave forfædretræer for enhver person i din fil, og stadig få korrekte anenumre med. Standard er første Ane nummer sat til 1, men det kan du selv ændre, hvis det er større anetavler, du ønsker udskrevet, og lagt i forlængelse af hinanden. Fra listen over poster, der skal med, findes anenummeret også, men så kommer det ud på en linie for sig selv, og ikke i forbindelse med navnet, men det er jo en smagssag. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

5 Muligheden er der, for de, der ønsker dette. Den sidste ramme er valgmulighederne for, om du vil have kilder med ud i det træ, og hvorledes du ønsker dette for dette Fakta navn. Nu tilbage til valgmuligheden for navn i træer. Når du klikker på den lille nedpil til højre ud for Format og i enden af navnet, ser det således ud: Et udsnit af træet vil se således ud med ovenstående indstillinger: Og du kan nu vælge en række formater for udskrift af navnet. Eksperimentér lidt med de forskellige alternativer, og du vil opleve de mange muligheder på udskriften. HUSK, at har du valgt noget, du IKKE ønsker, er det ret nemt, at lave det om. Når du ikke finder en mulighed for at efternavnet skal stå med STORE bogstaver, er det fordi denne mulighed er separat i et tidligere omtalt menupunkt. Når du har klikket OK her, og OK fra dialogboksen nedenfor, så vil dine egne helt personlige valg fremgå af det træ, du ser på skærmen: Ovenstående er et lille udsnit af et af mine egne forfædre træer. Bemærk, at hovedparten af informationen allerede er centreret, bortset fra informationen om vielse. Det korrigerer vi senere. Menuen vi er i gang med ser således ud: Næste mulighed er Personer, der skal med. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

6 Denne mulighed er ikke aktiv i forfædretræer, men udelukkende i efterkommertræer, hvor der kan laves et direkte efterkommertræ. Når du vender tilbage til den tidligere dialogboks, ser den nu således ud: Når du klikker på denne mulighed, kommer denne dialogboks frem: Probandens navn kommer frem, og du kan vælge at få vist kun direkte efterkommere fra probanden, og en selvvalgt person. Klikker du på knappen Ændre anden person, åbner der sig en ny dialogboks: Hvis ikke du selv satte markering i Kun direkte efterkommere fra, så har FTM selv sat det nu, og muligheden for at inkludere søskende til direkte efterkommere er nu gjort valgbar. Prøv at eksperimentér lidt med at slå den til eller fra. Forskellen over til din dialogboks er navnene, da disse jo kun er i min fil. Den næste mulighed i Indholdsmenuen: er Titel & fodnote. Når der klikkes på den, kommer denne dialogboks frem: Boksen er den samme som Indeks over personer, men nu indholder den kun de personer, der er direkte efterkommere efter probanden. Vælg en person, og klik OK. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

7 Denne dialogboks er ens, uanset om det er forfædre- eller efterkommertræer. I timeglas- og alle-i-et træer ser dialogboksen således ud: Dialogboksen er ens i layoutet for alle træer, men skifter selvfølgelig tekst, afhængig af hvilket træ du står i. Her kan du skrive din egen titel (overskrift), og din egen fodnote, og du kan få en kasse omkring fodnoten. Den næste mulighed i Indholdsmenuen er: Du kan klikke op eller ned på de små pile til højre for antallet, eller markere tallet, og skrive et nyt. FTM er standard sat til 4 generationer for alle træer, så det skal du selv ind og rette til. Den sidste post i denne del af menuen er Muligheder. Når du klikker på den, kommer denne dialogboks frem: Antal generationer der vises. Når du klikker på den, kommer denne dialogboks frem: Mulighederne er de samme i forfædretræer, blot er teksten lidt anderledes. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

8 I efterkommertræer er det kun de 2 første, der findes, og i viftetræer, kan den øverste ikke vælges. Markerer du den øverste, Navngiv rækker som Forældre,.. vil der i venstre side af træet blive vist, hvilken generation det er i forhold til probanden. Family Tree Maker Markerer du muligheden for Inkluder dobbelte personer hver gang de optræder, vil efterkommere efter indgifte fætre og kusiner blive vist 2 gange under hver af de 2 personer, og der vil være et nummer i en firkantet parentes, så du kan se, hvilke personer, der er de samme. Hvis du klikker på Træ format, får du denne dialogboks frem: På samme måde vil anefald (samme person optræder flere gange) blive vist i forfædretræer. Vælger du muligheden at inkludere tomme grene i forfædretræ, kan du tydelig se, hvor du mangler noget. Men lad være med at gøre det med 99 generationer valgt. Der skal så laves et træ, der indeholder efterfulgt af 25 nuller kasser. Et ekstremt stort tal, som FTM også vil brokke sig over, og reducere. Til sidst kan du i forfædretræer vælge om du vil vise søskende til enten probranden og/eller søskende til probandens aner. Vi er nu færdige med det, træerne kan indeholde, og skal nu over til at formatere det vi har valgt, samt træets udseende omkring rammer mv. Den menu ser således ud: Denne er fra standardefterkommertræet, men kan se lidt andeledes ud i de andre træer, men en del er fælles for dem alle. I denne er der øverst 2 typer, enten boglayout eller eget layout. I boglayout optimerer Family Tree Maker træet til at være på så få sider (side størrelse opsættes i Filer, Udskriftsopsætning, hvor også marginer vælges) som muligt, og således at der laves henvisninger til, på hvilken side træet fortsætter, samt hvilken side det kommer fra. Denne opsætning er specielt velegnet til bøger, og har du ikke selv valgt den, når du Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

9 inkluderer et træ i en bog, konverterer Family Tree Maker automatisk til dette layout. I boglayout er nogle af indstillingerne ikke relevante, og bliver derfor automatisk grå (inaktive). I eget layout kan du vælge det grafiske layout, og om træet skal centreres på siden (-erne), og om kasserne må overlappe sideskift, samt om kasserne skal have samme størrelse. Family Tree Maker I standard forfædretræ, er der en mulighed mere: Du kan her vælge at rotere træet omkring centrum, samt at flippe teksten, således du ikke skal stå på hovedet for at læse den del, der er på den anden side. Eksperimentér selv lidt med de forskellige muligheder, til du finder lige præcis den, som passer bedst til dig. Den næste mulighed i menuen: Øverst til venstre kan du klikke på Pas til side, og Family Tree Maker vil da sørge for, at op til 4 generationer af forfædre kan være på én side. Den vil selv rette til mht. antallet af oplysninger i kasserne, men de mest basale vil være der. Der vil ikke være plads til fotos, med mindre du har mulighed for at skrive ud på A3. er Maksimal kassebredde. Når du klikker på den kommer denne dialogboks: I viftetræer ser menuen lidt anderledes ud, og der er også nogle andre muligheder: Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

10 Kassen er den samme i alle træer, bortset fra viftetræer, hvor den maksimale bredde for billeder naturligvis ikke findes, jvf. ovenfor. Hvis du synes kasserne er for små, eller Family Tree Maker enten afkorter informationen eller selv sætter den ned på næste line, bør du måske gøre kassebredden lidt større. Du styrer det i tiendedele af millimeter! Den næste mulighed i menuen: Her har du 3 faneblade Kasser, Rammer & Linier, hvor den med Kasser er åben. Her kan du vælge mellem 6 forskellige kassetyper for henholdsvis kvinder, mænd og personer af ukendt køn, samt billeder du har lagt separat ind i træet, og tekster, der ligeledes er lagt separat ind i træet (mere herom lidt senere). Herudover kan du, for hver kassetype du vælger, bestemme hvilken farve omridset af kassen skal have, om kassen skal fyldes ud med en bestemt farve og hvilken farve, samt hvilken farve skyggen skal have, hvis du har valgt en type med skygge. Farven på skriften i selve kassen vælger du et andet sted (mere herom senere). Du kan også vælge at farvelægge hver generation for sig. er Kasse-, linie- & rammemuligheder, og når du klikker på den, ser du denne dialogboks: Så får alle personers kasser i den samme generation den samme farve, men Family Tree Maker vælger selv, hvilken farve der skal tildeles de enkelte generationer. Når du klikker på fanen Rammer, kommer denne dialogboks frem: Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

11 Når du klikker Ændre for den første person, får du samme type dialogboks som vist tidligere med de personer, der er i din fil med relation til dette træ. Når du har valgt den første person, og klikket OK, kan du klikke på Ændre for person nummer 2, og samme dialogboks kommer frem, og når valget er gjort, og du har klikket OK, vil Family Tree Maker vise en linie mellem disse 2 personer, i den farve, du har valgt. Her kan du vælge hvilke rammer du vil have omkring dit træ, ingen eller 5 andre typer. Du kan også vælge, hvilken farve rammen skal have, samt hvilken farve baggrunden skal have. Husk i den forbindelse på, at bruger du en blækprinter, så er det ret store mængder blæk, der går til at udskrive en baggrunds-farve. Når du klikker på fanen Linier, kommer denne dialogboks frem: Du kan nu grafisk følge hvorledes relationen er skabt mellem disse 2 personer. Hvis du har adopterede børn eller lignende i din fil, kan du få disse til at blive vist med stiplede linier, hvis du markerer den nederste kasse. Den næste mulighed i menuen: er Skrifttype for tekst, og når du klikker på den, ser du denne dialogboks: Her kan du vælge mellem 3 forskellige linietyper i dit træ, samt hvilken farve linien skal have. I næste ramme kan du få vist en linie efter eget farve valg mellem 2 personer i dit træ. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

12 De ting, der står i den venstre kasse, og som skal formateres afhænger af de valg, du gjorde under Oplysninger, der skal med i hver kasse. er Vis Side Linier, og med den markeret, kan du se, hvorledes dit træ tager sig ud på siden, som her: Du kan nu vælge hver enkelt i venstre side, eller hvis flere af dem skal formateres ens, kan du holde Ctrl tasten på dit tastatur nede, mens du vælger dem (standard Windows mulighed), og når du har valgt, kan du i højre side vælge hvilken Font (skrifttype), størrelse, stil (fed, skråskrift osv.), farve & justering (venstre, centrer eller højre), som du ønsker dit valg skal være. Ved at klikke i boksen nedenunder kan du også vælge, om de(n) skal være understreget. Når du f.eks. har valgt skrifttypen, kan du i Eksempel i nederste venstre hjørne se, om denne understøtter de danske bogstaver. Den sidste mulighed i menuen: Hvor kasser helt tydeligt overlapper sideskift. Her kan du se såvel din sidestørrelse, som de marginer du anvender, naturligvis kun når skærmbilledet er større, end det udsnit, der er vist her. Jeg har den altid slået til, så jeg kan se, om der er nogle marginer, der bør sættes ned eller op, hvis jeg f.eks. vil have rykket en tekst længere ned på siden, så øger jeg top marginen. Venligst bemærk, at hver gang et træ er tegnet på skærmen, kan du i nederste linie i højre side se, hvor stort det er i cm (hvis du Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

13 anvender denne målestok), og du kan også se, hvor mange generationer, træet omfatter. Hvis der står 4, har du sikkert ikke fået ændret standardindstillingen, men hvis der står f.eks. 7 og du har den maksimale sat til 99, er du ret sikker på, at du har alle med, og du ved, at træet indeholder disse 7 generationer. Det kan se således ud: I nogle af træerne ændres musemarkøren til denne figur, når du sætter den hen på en kasse: Dette betyder, at du er i et af de træer, hvor det er muligt at flytte på kasserne. Hold venstre musetast nede, og prøv at flytte en kasse eller en gren. Herfra kan du dels indsætte billeder i dit træ og også indsætte en helt separat tekst, og placere begge dele helt efter dit eget valg. Du vælger selv, hvor dit billede skal komme fra en fil, scanner eller et, du allerede har i din scrapbog. Du bestemmer også selv størrelsen på billedet, og du kan endvidere fade (fortone) billedet fra 0 til 100%, så det ikke virker så markant i træet. Du vælger endvidere selv størrelsen og skrifttypen for den tekst, du sætter. Billeder og tekster du lægger ind, vil hvis du prøver at placere dem ovenpå en kasse eller streg, altid være bag disse, da træet har første prioritet. Du kan også indlægge et baggrundsbillede i de fleste træer. Menuen ser således ud: Du kan ikke ændre slægtskaber på denne måde, blot ændre udseendet af det automatisk dannede træ. Et andet menupunkt jeg vil nævne er billede/objekt menuen: Her kan du vælge et billede, der ligger på din HD, og du kan vælge om billedet skal være centreret eller gentaget side om side, så mange gange pladsen tillader. Hvis billedet er centreret, kan du endvidere vælge at få det tilpasset til træets kanter. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

14 Proportionerne på billedet ændres ikke, men det gøres så stort som muligt. Ydermere kan du igen tone billedet, så det ikke kommer til at virke for dominerende i træet. Når så du har lavet en masse ved sådan et træ, er det hensigtsmæssigt at gemme hele dette træ, som en gemt rapport. Gå til Filer, og vælg enten Gem <navnet på den rapport/træ du står i>. Hvorvidt du vælger det menupunkt, der også har ordet <som> i enden, er ligegyldigt, da du får denne dialogboks uanset hvilken du vælger når det er første gang, du vil gemme denne rapport: Family Tree Maker foreslår selv et navn, men du kan selv ændre det til et, du mener, er det rigtige. Alle de gemte rapporter, du har lavet, vil også blive vist som Disponible elementer (i venstre side efter Pladsholder), når du står i menuen for bøger. Du kan herefter anvende dem i bøger, dog således at træer automatisk laves om til at være i boglayout, så de passer i en bog. Til sidst kan jeg oplyse, at du generelt kan højreklikke i træer og rapporter, og så får du vist præcist de muligheder, du har adgang til lige der. Her er et eksempel fra et af træerne: Du skal ikke lade dig forvirre af, at der ikke er noget i din boks, når du åbner den. Ovenstående er fra min fil, og jeg har rigtig mange gemte rapporter. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

For at logge ind click på Log ind ved login skærmen skal du indtaste din email addresse og dit password (som du fik sendt pr mail).

For at logge ind click på Log ind ved login skærmen skal du indtaste din email addresse og dit password (som du fik sendt pr mail). Københavns Dykkerklub hjemmeside manual. Dette er en gennemgang af nogle af de funktioner som vores hjemmeside har. Hvis du kommer ind på siden uden af være logget ind ser sitet således ud: For at logge

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere