Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer"

Transkript

1 Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske i de forskellige former for træer, vil de blive beskrevet under ét, og kun der, hvor forskellene optræder, vil dette blive nævnt. Family Tree Maker Generelt kan viftetræer ikke indeholde billeder, og det skyldes, at programmet så skulle kunne bøje billederne, og det er ikke muligt folk ville også komme til at se lidt mærkelige ud i hovederne, hvis den øverste del af billedet skulle gøres bredere end den nederste del! Når du skal ændre indholdet i dit træ, er det primært disse 2 menupunkter, der skal bruges: Ser vi på indholdsmenuen først (her taget fra et forfædretræ): I venstre side findes de poster (oplysninger) du kan vælge at have med i hver kasse. Det er dels de Fakta, der findes om personerne både dem, der er standard, men også de evt. Fakta navne, du selv har tilføjet. Herudover er der nogle statistiske såsom Alder ved død, Alder ved fødsel af første barn eller Antal børn (for denne person) og lignende. Desuden er der helt nede i bunden af listen i venstre side 3 poster, Egen tekst, Blank linie & Linie i kasse og specielt den sidste finder jeg ret god, og du kan allerede se, at jeg har valgt den i højre side. Du kan maks. vælge 50 forskellige oplysninger, der skal med i hver kasse men, det kommer til at blive for uoverskueligt. Over 10 kan ikke anbefales af hensyn til læseren. Klik på den første (vi vender tilbage til de andre senere i denne skrivelse), omkring hvilke oplysninger vi vil have med i hver kasse, kommer denne dialogboks frem: Når du skal vælge, kan du enten markere en, og derefter klikke på > i midten, eller du kan dobbeltklikke på den, du ønsker. Når du har udført ovenstående på en post, åbner der sig i langt de fleste tilfælde en ny dialogboks, der kan se således ud: Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

2 Hvis boksen ikke er mærket af, kommer det altså kun i de kasser, hvor du har den pågældende information om personen. I den sidste ramme kan du vælge, om du vil have din kildeinformation med også for dette Fakta navn. Her bliver du præsenteret for de muligheder, du har for lige netop dette felt. Det er den samme dialogboks, der kommer frem, hvis du allerede har en post i højre side, markerer den, og klikker på Muligheder i midten. Her bestemmer du, om du kun vil have datoen med, og om du vil have dato og kommentar/ sted, om du vil have dette i 2 linier, om du kun vil have kommentar/sted, eller kun start og slutdato (kun årene kommer med). Det næste valg er, om træet kun skal indeholde foretrukne datoer/steder. Hvis du har anvendt samme Fakta navn mere end en gang for en person, markerer hakket her, at det kun er den, der er markeret på Mere om siden (du kan på denne side selv vælge, hvilken der skal være den foretrukne i den lille kasse i højre side ud for Fakta navnet hvis den er grå, er der ikke noget alternativt Fakta), der kommer med i træet for dette Fakta navn. Den sidste mulighed er, hvorvidt du vil tillade orddeling, forstået på den måde, at hvis FTM kan optimere træet bedre, såfremt dette er accepteret, så gør den det. Når du klikker OK, kommer du tilbage til denne dialogboks, som var den, du kom fra: Afhængig af hvilken du krydser af, vises det forneden i Eksempel, hvorledes det kommer til at se ud (ordet Født er også kun med som eksempel). I højre side vælges, om du vil inkludere Fakta navnet (hvilket jo nok er klogt), samt om du vil have det skrevet fuldt ud eller forkortet. Du kan også vælge, om du vil have skrevet bogstavet i mellem datoen og stedet, samt om du vil have inkluderet navnet på tomme Fakta. Det skal forstås på den måde, at har du som eksempel valgt at ville have døbt med, men ikke har dåbsdatoer eller steder for alle personerne, så skrives der ikke Døbt (uden anden information) i alle personers kasser, medmindre du mærker boksen af. Du vil her kunne se dine valg. I ovenstående eksempel betyder \\ i navnet, at jeg har valgt at efternavnet skal ned i linie 2, og i Født, at stedet også skal ned i linie 2. Viet dato/sted vil derimod stå på en linie. Om det er et godt valg, skal jeg lade være usagt, men det tjener eksemplets magt. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

3 I midten er der også mulighed for at vælge Font (skrifttype mv.), men det kan også gøres et andet sted (mere herom senere). Hvis du nu i venstre side klikker på Billede/ objekt kommer denne dialogboks frem: Der er også en knap, hvor du kan vælge et billede/objekt for de personer, der ikke har noget foretrukket billede i scrapbogen. Jeg bruger ikke denne, da den er med til at tage plads op i træet. Efter at jeg har tilføjet information om personens evt. død, ser den oprindelige dialogboks således ud: Du kan have 3 billeder fra personens scrapbog (og 3 fra ægteskabsscrapbogen med i hver kasse når der vælges Ægteskabsbillede /objekt, som er næsten nederst i listen), men det anbefales at starte med ét billede af hver slags i hver kasse. Du kan også vælge dem efter kategori eller type, og da begge er brugerdefinerede kan jeg ikke skrive om dem, men prøv selv at leg lidt med det. I næste ramme til venstre kan du vælge, om du vil have den tekst og dato du placerede ved billedet med. Jeg har samtidigt markeret navnet i øverste linie, og i midten kan jeg nu benytte >, <, <<, Font, Muligheder & Flyt ned (da navn står øverst, kan jeg jo ikke flytte den op). Ved at markere en af dem, kan du altså flytte om på rækkefølgen af dem, og evt. også fjerne den ( < ). Skal alle poster væk, så brug << Specielt om personens navn er der en række indstillingsmuligheder, og der klikkes på muligheder, og denne dialogboks kommer frem: I højre kasse bestemmer du billedets placering i kassen. Jeg bruger personligt altid at klikke på den venstre, når det er billeder af personer, og den højre, når det er billeder fra ægteskaber (det kan være bryllups- eller senere parbilleder af personerne i forholdet). Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

4 Det næste valg er, om du ønsker efternavnet skrevet med store bogstaver i hver kasse. Du behøver altså ikke skrive alle personers efternavne med store bogstaver, for at få det udskrevet således. Næste valg er Orddeling, og det fungerer ganske som beskrevet tidligere. I den nederste ramme Eksempel kan du se dine valg efterhånden, som de er gjort også som tidligere. Selve navneformatet vender jeg tilbage til, da det er en ny undermenu. Sættes der en markering i Inkluder Hr./Frk. vil dette komme foran hver persons navn, medmindre der i titelfeltet på Rediger person er indsat en titel på personen. Bemærk, at alle kvinder er Frk. medmindre der er sat kryds i den næste kasse, Brug giftenavne for kvinder (så ændre Frk. i linien ovenover sig i øvrigt til Fru!). Bliv endelig ikke frustreret, hvis det giftenavn, du ser for kvinder i træet ikke lige var det, du forventede. På Rediger person for gifte kvinder! er der mulighed for at definere dette. Standardformatet er sat til Fornavn, mellem & giftenavn. Den næste mulighed er, at du kan bruge personens Alias, hvor dette er indtastet, (og når muligheden er valgt) enten i stedet for personens navn, eller mellem personens mellemnavn og efternavn. Som du kan se i de poster, jeg har valgt, så har jeg Alias som en selvstændig post lige under navnet, og som du senere vil se, så står det blot med mindre typer. Øverst i den næste kolonne finder du en ramme med Nummer. Det første valg er, om du vil inkludere personens referencenummer, som det fremgår på Rediger person. For at få referencenumre med, kræver det, at denne mulighed er valgt i Opsætningen af FTM under Referencenumre. Den næste mulighed er, om du ønsker at bruge standard anenumre ved navn. Muligheden findes kun i Standard forfædretræ. Det skal først og fremmest bemærkes, at disse anenumre beregnes ud fra den person (proband), der var valgt, da træet blev tegnet, og ikke ud fra dig selv!. En fleksibilitet, der gør, at du kan lave forfædretræer for enhver person i din fil, og stadig få korrekte anenumre med. Standard er første Ane nummer sat til 1, men det kan du selv ændre, hvis det er større anetavler, du ønsker udskrevet, og lagt i forlængelse af hinanden. Fra listen over poster, der skal med, findes anenummeret også, men så kommer det ud på en linie for sig selv, og ikke i forbindelse med navnet, men det er jo en smagssag. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

5 Muligheden er der, for de, der ønsker dette. Den sidste ramme er valgmulighederne for, om du vil have kilder med ud i det træ, og hvorledes du ønsker dette for dette Fakta navn. Nu tilbage til valgmuligheden for navn i træer. Når du klikker på den lille nedpil til højre ud for Format og i enden af navnet, ser det således ud: Et udsnit af træet vil se således ud med ovenstående indstillinger: Og du kan nu vælge en række formater for udskrift af navnet. Eksperimentér lidt med de forskellige alternativer, og du vil opleve de mange muligheder på udskriften. HUSK, at har du valgt noget, du IKKE ønsker, er det ret nemt, at lave det om. Når du ikke finder en mulighed for at efternavnet skal stå med STORE bogstaver, er det fordi denne mulighed er separat i et tidligere omtalt menupunkt. Når du har klikket OK her, og OK fra dialogboksen nedenfor, så vil dine egne helt personlige valg fremgå af det træ, du ser på skærmen: Ovenstående er et lille udsnit af et af mine egne forfædre træer. Bemærk, at hovedparten af informationen allerede er centreret, bortset fra informationen om vielse. Det korrigerer vi senere. Menuen vi er i gang med ser således ud: Næste mulighed er Personer, der skal med. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

6 Denne mulighed er ikke aktiv i forfædretræer, men udelukkende i efterkommertræer, hvor der kan laves et direkte efterkommertræ. Når du vender tilbage til den tidligere dialogboks, ser den nu således ud: Når du klikker på denne mulighed, kommer denne dialogboks frem: Probandens navn kommer frem, og du kan vælge at få vist kun direkte efterkommere fra probanden, og en selvvalgt person. Klikker du på knappen Ændre anden person, åbner der sig en ny dialogboks: Hvis ikke du selv satte markering i Kun direkte efterkommere fra, så har FTM selv sat det nu, og muligheden for at inkludere søskende til direkte efterkommere er nu gjort valgbar. Prøv at eksperimentér lidt med at slå den til eller fra. Forskellen over til din dialogboks er navnene, da disse jo kun er i min fil. Den næste mulighed i Indholdsmenuen: er Titel & fodnote. Når der klikkes på den, kommer denne dialogboks frem: Boksen er den samme som Indeks over personer, men nu indholder den kun de personer, der er direkte efterkommere efter probanden. Vælg en person, og klik OK. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

7 Denne dialogboks er ens, uanset om det er forfædre- eller efterkommertræer. I timeglas- og alle-i-et træer ser dialogboksen således ud: Dialogboksen er ens i layoutet for alle træer, men skifter selvfølgelig tekst, afhængig af hvilket træ du står i. Her kan du skrive din egen titel (overskrift), og din egen fodnote, og du kan få en kasse omkring fodnoten. Den næste mulighed i Indholdsmenuen er: Du kan klikke op eller ned på de små pile til højre for antallet, eller markere tallet, og skrive et nyt. FTM er standard sat til 4 generationer for alle træer, så det skal du selv ind og rette til. Den sidste post i denne del af menuen er Muligheder. Når du klikker på den, kommer denne dialogboks frem: Antal generationer der vises. Når du klikker på den, kommer denne dialogboks frem: Mulighederne er de samme i forfædretræer, blot er teksten lidt anderledes. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

8 I efterkommertræer er det kun de 2 første, der findes, og i viftetræer, kan den øverste ikke vælges. Markerer du den øverste, Navngiv rækker som Forældre,.. vil der i venstre side af træet blive vist, hvilken generation det er i forhold til probanden. Family Tree Maker Markerer du muligheden for Inkluder dobbelte personer hver gang de optræder, vil efterkommere efter indgifte fætre og kusiner blive vist 2 gange under hver af de 2 personer, og der vil være et nummer i en firkantet parentes, så du kan se, hvilke personer, der er de samme. Hvis du klikker på Træ format, får du denne dialogboks frem: På samme måde vil anefald (samme person optræder flere gange) blive vist i forfædretræer. Vælger du muligheden at inkludere tomme grene i forfædretræ, kan du tydelig se, hvor du mangler noget. Men lad være med at gøre det med 99 generationer valgt. Der skal så laves et træ, der indeholder efterfulgt af 25 nuller kasser. Et ekstremt stort tal, som FTM også vil brokke sig over, og reducere. Til sidst kan du i forfædretræer vælge om du vil vise søskende til enten probranden og/eller søskende til probandens aner. Vi er nu færdige med det, træerne kan indeholde, og skal nu over til at formatere det vi har valgt, samt træets udseende omkring rammer mv. Den menu ser således ud: Denne er fra standardefterkommertræet, men kan se lidt andeledes ud i de andre træer, men en del er fælles for dem alle. I denne er der øverst 2 typer, enten boglayout eller eget layout. I boglayout optimerer Family Tree Maker træet til at være på så få sider (side størrelse opsættes i Filer, Udskriftsopsætning, hvor også marginer vælges) som muligt, og således at der laves henvisninger til, på hvilken side træet fortsætter, samt hvilken side det kommer fra. Denne opsætning er specielt velegnet til bøger, og har du ikke selv valgt den, når du Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

9 inkluderer et træ i en bog, konverterer Family Tree Maker automatisk til dette layout. I boglayout er nogle af indstillingerne ikke relevante, og bliver derfor automatisk grå (inaktive). I eget layout kan du vælge det grafiske layout, og om træet skal centreres på siden (-erne), og om kasserne må overlappe sideskift, samt om kasserne skal have samme størrelse. Family Tree Maker I standard forfædretræ, er der en mulighed mere: Du kan her vælge at rotere træet omkring centrum, samt at flippe teksten, således du ikke skal stå på hovedet for at læse den del, der er på den anden side. Eksperimentér selv lidt med de forskellige muligheder, til du finder lige præcis den, som passer bedst til dig. Den næste mulighed i menuen: Øverst til venstre kan du klikke på Pas til side, og Family Tree Maker vil da sørge for, at op til 4 generationer af forfædre kan være på én side. Den vil selv rette til mht. antallet af oplysninger i kasserne, men de mest basale vil være der. Der vil ikke være plads til fotos, med mindre du har mulighed for at skrive ud på A3. er Maksimal kassebredde. Når du klikker på den kommer denne dialogboks: I viftetræer ser menuen lidt anderledes ud, og der er også nogle andre muligheder: Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

10 Kassen er den samme i alle træer, bortset fra viftetræer, hvor den maksimale bredde for billeder naturligvis ikke findes, jvf. ovenfor. Hvis du synes kasserne er for små, eller Family Tree Maker enten afkorter informationen eller selv sætter den ned på næste line, bør du måske gøre kassebredden lidt større. Du styrer det i tiendedele af millimeter! Den næste mulighed i menuen: Her har du 3 faneblade Kasser, Rammer & Linier, hvor den med Kasser er åben. Her kan du vælge mellem 6 forskellige kassetyper for henholdsvis kvinder, mænd og personer af ukendt køn, samt billeder du har lagt separat ind i træet, og tekster, der ligeledes er lagt separat ind i træet (mere herom lidt senere). Herudover kan du, for hver kassetype du vælger, bestemme hvilken farve omridset af kassen skal have, om kassen skal fyldes ud med en bestemt farve og hvilken farve, samt hvilken farve skyggen skal have, hvis du har valgt en type med skygge. Farven på skriften i selve kassen vælger du et andet sted (mere herom senere). Du kan også vælge at farvelægge hver generation for sig. er Kasse-, linie- & rammemuligheder, og når du klikker på den, ser du denne dialogboks: Så får alle personers kasser i den samme generation den samme farve, men Family Tree Maker vælger selv, hvilken farve der skal tildeles de enkelte generationer. Når du klikker på fanen Rammer, kommer denne dialogboks frem: Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

11 Når du klikker Ændre for den første person, får du samme type dialogboks som vist tidligere med de personer, der er i din fil med relation til dette træ. Når du har valgt den første person, og klikket OK, kan du klikke på Ændre for person nummer 2, og samme dialogboks kommer frem, og når valget er gjort, og du har klikket OK, vil Family Tree Maker vise en linie mellem disse 2 personer, i den farve, du har valgt. Her kan du vælge hvilke rammer du vil have omkring dit træ, ingen eller 5 andre typer. Du kan også vælge, hvilken farve rammen skal have, samt hvilken farve baggrunden skal have. Husk i den forbindelse på, at bruger du en blækprinter, så er det ret store mængder blæk, der går til at udskrive en baggrunds-farve. Når du klikker på fanen Linier, kommer denne dialogboks frem: Du kan nu grafisk følge hvorledes relationen er skabt mellem disse 2 personer. Hvis du har adopterede børn eller lignende i din fil, kan du få disse til at blive vist med stiplede linier, hvis du markerer den nederste kasse. Den næste mulighed i menuen: er Skrifttype for tekst, og når du klikker på den, ser du denne dialogboks: Her kan du vælge mellem 3 forskellige linietyper i dit træ, samt hvilken farve linien skal have. I næste ramme kan du få vist en linie efter eget farve valg mellem 2 personer i dit træ. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

12 De ting, der står i den venstre kasse, og som skal formateres afhænger af de valg, du gjorde under Oplysninger, der skal med i hver kasse. er Vis Side Linier, og med den markeret, kan du se, hvorledes dit træ tager sig ud på siden, som her: Du kan nu vælge hver enkelt i venstre side, eller hvis flere af dem skal formateres ens, kan du holde Ctrl tasten på dit tastatur nede, mens du vælger dem (standard Windows mulighed), og når du har valgt, kan du i højre side vælge hvilken Font (skrifttype), størrelse, stil (fed, skråskrift osv.), farve & justering (venstre, centrer eller højre), som du ønsker dit valg skal være. Ved at klikke i boksen nedenunder kan du også vælge, om de(n) skal være understreget. Når du f.eks. har valgt skrifttypen, kan du i Eksempel i nederste venstre hjørne se, om denne understøtter de danske bogstaver. Den sidste mulighed i menuen: Hvor kasser helt tydeligt overlapper sideskift. Her kan du se såvel din sidestørrelse, som de marginer du anvender, naturligvis kun når skærmbilledet er større, end det udsnit, der er vist her. Jeg har den altid slået til, så jeg kan se, om der er nogle marginer, der bør sættes ned eller op, hvis jeg f.eks. vil have rykket en tekst længere ned på siden, så øger jeg top marginen. Venligst bemærk, at hver gang et træ er tegnet på skærmen, kan du i nederste linie i højre side se, hvor stort det er i cm (hvis du Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

13 anvender denne målestok), og du kan også se, hvor mange generationer, træet omfatter. Hvis der står 4, har du sikkert ikke fået ændret standardindstillingen, men hvis der står f.eks. 7 og du har den maksimale sat til 99, er du ret sikker på, at du har alle med, og du ved, at træet indeholder disse 7 generationer. Det kan se således ud: I nogle af træerne ændres musemarkøren til denne figur, når du sætter den hen på en kasse: Dette betyder, at du er i et af de træer, hvor det er muligt at flytte på kasserne. Hold venstre musetast nede, og prøv at flytte en kasse eller en gren. Herfra kan du dels indsætte billeder i dit træ og også indsætte en helt separat tekst, og placere begge dele helt efter dit eget valg. Du vælger selv, hvor dit billede skal komme fra en fil, scanner eller et, du allerede har i din scrapbog. Du bestemmer også selv størrelsen på billedet, og du kan endvidere fade (fortone) billedet fra 0 til 100%, så det ikke virker så markant i træet. Du vælger endvidere selv størrelsen og skrifttypen for den tekst, du sætter. Billeder og tekster du lægger ind, vil hvis du prøver at placere dem ovenpå en kasse eller streg, altid være bag disse, da træet har første prioritet. Du kan også indlægge et baggrundsbillede i de fleste træer. Menuen ser således ud: Du kan ikke ændre slægtskaber på denne måde, blot ændre udseendet af det automatisk dannede træ. Et andet menupunkt jeg vil nævne er billede/objekt menuen: Her kan du vælge et billede, der ligger på din HD, og du kan vælge om billedet skal være centreret eller gentaget side om side, så mange gange pladsen tillader. Hvis billedet er centreret, kan du endvidere vælge at få det tilpasset til træets kanter. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

14 Proportionerne på billedet ændres ikke, men det gøres så stort som muligt. Ydermere kan du igen tone billedet, så det ikke kommer til at virke for dominerende i træet. Når så du har lavet en masse ved sådan et træ, er det hensigtsmæssigt at gemme hele dette træ, som en gemt rapport. Gå til Filer, og vælg enten Gem <navnet på den rapport/træ du står i>. Hvorvidt du vælger det menupunkt, der også har ordet <som> i enden, er ligegyldigt, da du får denne dialogboks uanset hvilken du vælger når det er første gang, du vil gemme denne rapport: Family Tree Maker foreslår selv et navn, men du kan selv ændre det til et, du mener, er det rigtige. Alle de gemte rapporter, du har lavet, vil også blive vist som Disponible elementer (i venstre side efter Pladsholder), når du står i menuen for bøger. Du kan herefter anvende dem i bøger, dog således at træer automatisk laves om til at være i boglayout, så de passer i en bog. Til sidst kan jeg oplyse, at du generelt kan højreklikke i træer og rapporter, og så får du vist præcist de muligheder, du har adgang til lige der. Her er et eksempel fra et af træerne: Du skal ikke lade dig forvirre af, at der ikke er noget i din boks, når du åbner den. Ovenstående er fra min fil, og jeg har rigtig mange gemte rapporter. Ole P. Bielefeldt 4. september af 14

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere