Berlins erhvervsliv i topform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlins erhvervsliv i topform"

Transkript

1 NR. 4/ ÅRGANG 4 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S Øvrige tjenesteydelser industri Byggeri Offentlige tjenesteydelser, sundhed & uddannelse Handel,transport, hotel & restauration virksomhedstjenesteydelser Jord & ejendomme Information & Finans & kommunikation forsikring Berlins erhvervsliv i topform

2 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL PERIODEN 1/1-30/ /1-30/ Nettoomsætning Dagsværdiregulering Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Periodens resultat INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhvervslivet i Berlin 6 Lejemål får nyt liv 8 Universitetsbyen med de mange muligheder 12 Glimmer og glitter Investeringsejendomme til dagsværdi Balancesum Egenkapital eksklusiv minioritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie efter skat 4,65 kr. 6,07 kr. Egenkapital forrentning efter skat 3,95% 5,54% Soliditetgrad 32,69% 31,39% AKTIEN Kurs pr. 30/9 84,0 80,5 Indre værdi 119,73 110,94 Kurs/Indre værdi pr. 30/9 0,71 0,73 Omsætning PORTEFØLJEN Antal ejendomme 21 Antal lejemål 703 UDGIVELSE EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Antal m UDVIKLING I AKTIEKURS OG INDRE VÆRDI 130 REDAKTION Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen LAYOUT/PRODUKTION/FOTO Charlotte Baagø SKRIBENTER Charlotte Baagø TRYK Zeuner Grafisk, Odder BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. FORSIDEN Charlotte Baagø Indre værdi Aktiekurs 60 januar 2013 april 2013 juli 2013 oktober 2013 januar 2014 april 2014 juli 2014 oktober 2014 DOWNLOAD MATERIALE Periodemeddelelsen for perioden: 1. januar september 2014 for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S kan downloades som PDF-fil på: 2 DECEMBER 2014

3 SELSKABETS DRIFT Tilfredsstillende resultat i tredje kvartal EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i årets første ni måneder realiseret et resultat før skat på 13,1 mio. kr. Forventningerne til årets resultat fastholdes. HOVEDAKTIVITETER OG NØGLETAL FOR PERIODEN: EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i tredje kvartal 2014 realiseret et resultat før skat på i alt 3,1 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Det betyder, at resultatet for perioden 1. januar september før skat er 13,1 mio. kr. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 2,1 mio. kr. Det betyder, at resultatet for perioden 1. januar september har været 5,8 mio. kr. Forpligtigelsen af selskabets SWAPafdækning er i perioden faldet med 0,2 mio. kr. Der er i perioden foretaget værdiregulering for i alt 1,0 mio. kr., svarende til 0,11% af selskabets samlede anlægsaktiver. Selskabets indre værdi er i perioden steget med 0,67% til 119,73. Børskursen er i perioden faldet fra 94,0 til 84,0 svarende til et fald på 10,6%. Selskabets tomgang er 0,5% for boliger og 4,2% for erhverv pr. 30. september 2014, i alt 1,0% (7 lejemål). Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,1% for perioden. Soliditeten udgør 32,69%. De likvide beholdninger udgør 4,7 mio. kr. LEDELSENS FORVENTNINGER Resultatet for perioden 1. januar september 2014 før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 5,8 mio. kr. Selskabet er tilfreds med resultatet. Selskabet fastholder, at forventningerne til EBVAT for regnskabsåret 2014 vil ligge i intervallet 6,0-6,8 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme. Vurderinger af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som beskrevet i årsrapporten, fastholdes for den resterende del af regnskabsåret. Tomgangen forventes at ligge i niveauet 2% for boliger og ca. 4% for erhverv. Under hensyntagen til normal udskiftning af lejere og istandsættelse af lejligheder, inden nye lejere kan flytte ind, mener selskabet, at det er urealistiske at få en lavere tomgang. Det igangsatte renoveringsprojekt i årets første kvartal forventes stadig afsluttet første halvår Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 10,2 mio. kr. som kan bruges til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene. DECEMBER

4 ØKONOMI OG ERHVERV Berlins erhvervsliv i topform Servicevirksomhederne trives i Berlin og byens erhvervsvenlige miljø har stor tiltrækningskraft på nye virksomheder. Til sammen er udviklingen med til at skabe en øget beskæftigelse, som placerer Berlin i toppen af flere tyske erhvervsstatistikker. Af Ulla Sørensen BNP I % FORDELT PÅ BRANCHER I BERLIN % 13% 4% 24% 13% 7% 15% 3% 14% Det berlinske erhvervslandskab er forskelligt fra det, man finder i Tyskland som helhed. Fremstillingsvirksomhederne udgør en relativ lille andel i økonomien, og servicevirksomhederne desto mere. Industri inklusivt byggeri bidrager i Tyskland som helhed med ca. 30% og tjenesteydelser med ca. 70% til det samlede BNP. Til sammenligning er fordelingen i Berlin henholdsvis ca. 17% og 83%. I figuren illustrerer de blå farver fremstillingsindustrien og de røde/gule farver servicesektoren. ØKONOMISK VÆKST I TYSKLAND OG BERLIN 2013 var et vanskeligt år i Tyskland, hvilket er afspejlet i en beskeden økonomisk vækst på 0,4%. Årsagen var især, at industrisektoren havde det svært. Også i Berlin havde industrivirksomhederne udfordringer, men effekten på den samlede økonomi var begrænset, året endte med en vækst i økonomien på 1,2%. Industri Byggeri Handel, transport, hotel og restauration Information og kommunikation Finans og forsikring Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg I år er der sket en ændring til det bedre for den tyske økonomi. BNP var de første seks måneder steget med 1,7% i Tyskland. Forventningerne til året som helhed er en vækst på 1,3% til 1,5%. I Berlin er økonomien tilsyneladende relativ stabil. Væksten i BNP har i de første seks måneder i år været 1,2%. Forklaringen på, at den økonomisk vækst i Berlin i 2013 var højere end i Tyskland som helhed, hænger sammen med byens erhvervsstruktur. Dels er der den store overvægt i servicesektoren, og dels er økonomien i servicevirksomhederne særligt i Berlin ikke så afhængig af de Jord og ejendomme Virksomheds-tjenesteydelser Offentlige tjenesteydelser, sundhed og uddannelse Øvrige tjenesteydelser økonomiske konjunkturer, som industrisektoren for eksempel er. Omsætningen i de virksomheder, der rådgiver og servicerer erhvervslivet, steg sidste år, og som altid, var også turistsektoren en væsentlig faktor bag den positive økonomiske udvikling. Sammen med en markant lønstigning, der har fået privatforbruget i den tyske hovedstad til at stige, medførte den øgede turiststrøm et omsætningsboost i detailsektoren. BESKÆFTIGELSEN STIGER I BERLIN På beskæftigelsessiden har udviklingen været meget positiv i Berlin, hvilket er med til at tegne billedet af en by i frem- 4 DECEMBER 2014

5 UDVIKLINGEN I ERHVERVSAKTIVE I BERLIN SAMMENLIGNET MED TYSKLAND SOM HELHED 2,6-0, ,6 1,4 1,7 2,1 1,2 1,8 1,8 0,1 gang. Siden 2006 har Berlin via en aktiv erhvervspolitik haft en større vækst i beskæftigelsen, end den vi har set i Tyskland som helhed. Og i første kvartal i år har Berlin lagt sig i spidsen foran både Hamborg og Bayern. I forhold til samme tidspunkt sidste år er beskæftigelsen vokset med 1,4% i årets første tre måneder. Det er naturligvis i serviceerhvervene, der skabes flest jobs i Berlin godt alene i I sektoren Tjenesteydelser til erhvervslivet, som blandt andet indeholder finans- og forsikringsvirksomheder samt virksomheder, der arbejder inden for jord og ejendomme, er beskæftigelsen steget med 2,2% i Bevæger vi os uden for serviceerhvervene, har der været fremgang i bygge- og anlægssektoren. Her er beskæftigelsen steget med 1,6% i ,77 MIA. KR. INVESTERET I NYE ERHVERVSTILTAG Hvad, der ligger bag den særligt gunstige udvikling i beskæftigelsessituationen i Berlin sammenlignet med andre af Tysklands delstater, er vanskeligt at pege ud. 0,5 1,1 1,5 1, * Tyskland Berlin Kilde: Arbeitskreis *Første kvartal ,1 0,6 Berlin Hamborg Bremen Bayern TYSKLAND Schles.-Holstein Niedersachsen Nordrh.-Westf. Hessen Bad.-Württemb. Rheinl.-Pfalz Sachsen Brandenburg Saarland Thüringen Sachs.-Anhalt Meck.-Vorpom. 1, ,8 1, Men en del af forklaringen hænger sammen med byens erhvervsvenlige politik, der betyder, at Berlin også ligger helt i toppen af statistikken, når der måles på flest nyetablerede virksomheder. Tallene tegner et billede af en iværksættervenlig by. Alene inden for informations- og teknologisektoren blev der i 2012 etableret nye stillinger som følge af nyetablerede virksomheder. I 2013 er der samlet set blevet investeret næste 2,77 mia. kr. i 258 nye virksomheder og udvidelsesprojekter. Tilsammen er disse ansvarlige for at have skabt over nye arbejdspladser sidste år. Når man spørger iværksætterne og virksomhedsejerne, hvorfor de har valgt Berlin, er begrundelserne mange. Nogle nævner, at byen har forstået at give unge iværksættere med gode ideer det rette miljø til, at disse SALDO MELLEM NYSTIFTEDE OG LUKKEDE VIRKSOMHEDER I 2013 PR INDBYGGERE Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg DECEMBER

6 PORTEFØLJEN ideer kan modnes. Andre nævner den gode adgang til veluddannede medarbejdere og den veludbyggede infrastruktur. Også adgangen til et godt forskningsmiljø og tekniske kompetencer bliver fremhævet samt byens geografiske beliggenhed centralt i EU. Største børsintroduktion i 14 år Den største børsnotering inden for teknologivirksomheder i 14 år blev en realitet, da Zalando gik på børsen for godt to måneder siden og solgte aktier til en samlet værdi af 40 mia. kr. Koncernen, der har sit hovedsæde i Friedrichshain, Berlin, er vokset eksplosivt og er i dag Europas største online-modetøjsbutik medarbejdere er beskæftiget i koncernen heraf flere i Berlin, hvor også deres it-team, der har ansvaret for driften og udviklingen af nethandelssystemet, har til huse. Efter børsintroduktionen havde koncernen vanskeligt ved at fastholde tilliden hos investorerne, og kursen faldt derfor i oktober, men har i november bevæget sig opad igen. Zalando leverede sit første plus på bundlinjen i halvårsregnskabet umiddelbart før introduktionen på børsen. Der hersker derfor stor spænding på markedet om, hvorvidt online-butikken også fremover kan vokse i samme høje tempo og samtidig levere et positivt resultat. Tesla indtager Berlin Det amerikanske elbil-ikon, Tesla, har kørt luksusbilen Tesla S ind i en ny flagskibsforretning på Kurfürstendam. Forretningen skal fungere som showroom og give berlinerne mulighed for en prøvetur. Tesla S er 100% eldrevet, og der er ikke gået på kompromis med hverken design, udstyr eller komfort. Teslas forretning på Kurfürstendam er placeret lige ved siden af Apples flagskib i Berlin, og det er ikke tilfældigt. De to californiske teknologikoncerner har meget tilfælles og henvender sig i stor udstrækning til den samme målgruppe. Flyt en væg og få flere lejere For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S handler det om, at lejemålene skal kunne tiltrække så attraktive og så mange lejere som muligt. Derfor er det nogle gange hensigtsmæssigt at vælte en væg i et lejemål for at bygge den op et andet sted. Af Ulla Sørensen Et lejemål har i langt de fleste tilfælde både det, man kalder brugbare kvadratmeter og spildplads. Der efterstræbes naturligvis mest af det første, da regulære rum automatisk giver flere anvendelsesmuligheder. I to af selskabets ejendomme er der sket ændringer i nogle lejemåls indretning med henblik på at gøre disse attraktive for en bredere kundegruppe, og derved kunne få en højere leje. I den ene ejendom fik tre små erhvervslejemål nyt liv. De var placeret ved side af hinanden på stueplan og som sådan henvendt til lejere inden for detailsektoren. Adgangsforholdene var dog ikke hensigtsmæssige særligt et af lejemålene, hvor indgangen foregik fra gården, var af den grund vanskelig at leje ud. Da alle tre lejemål på et tidspunkt var ledige samtidig, blev det derfor besluttet at lægge dem sammen til et stort og dermed øge antallet af potentielle lejere. I en anden ejendom, var en række boliglejemål ufleksibelt indrettet. Der var en del gangareal, som var vanskelige at udnytte. Desuden var de indrettet med to store værelser. Ved at flytte rundt på væggene og ændre indretningen fik disse toværelseslejligheder et ekstra værelse. Der blev åbnet ud til gangarealet, så de døde kvadratmeter kunne få nyt liv ved at blive inddraget i lejlighedens øvrige rum. Den nye indretning betød desuden, at et tidligere gangareal fik større brugsværdi ved 6 DECEMBER 2014

7 at blive en del af boligens nye køkken. Plantegningerne viser, hvordan et af lejemålene så ud før og efter ombygningen. Den nye indretning betyder, at lejemålene i dag både henvender sig til familier med børn, til studerende, til par og til singler. Køkken Bad Gang Entré Generelt har ombygningerne øget lejemålenes attraktionsværdi. Det har været nemt at finde lejere til dem og samtidig har selskabet kunnet hæve lejen pr. kvadratmeter i alle lejemålene. Stue Værelse Værelse Køkken Entré Bad Her er vist et eksempel på, hvordan de døde kvadratmeter er inddraget i lejlighedens øvrige rum og er med til at skabe en mere hensigtsmæssig indretning: Øverst ses lejligheden før ombygning og nederst efter. Stue Værelse DECEMBER

8 UDDANNELSE BERLIN som uddannelsesby Technische Universität (TU Berlin). Berlin har stolte traditioner som uddannelsesby og har udklækket både nobelpristagere, kendte kunstnere og store tænkere. Der er desuden stort fokus på at sætte viden i spil ved at uddannelses- og forskningsinstitutter indgår i tæt samarbejde med erhvervslivet. Af Ulla Sørensen Berlin er ikke overraskende en stor studieby. I alt er primært unge i gang med en videregående uddannelse i byen og de store universiteter har langt hovedparten af de studerende indskrevet. Godt har deres daglige gang på et af Berlins fem universiteter. Mens de øvrige er indskrevet på Fachhochschulen og Kunsthochschulen eller en af de mange private Hochschulen. OPBYGNINGEN AF DET TYSKE UDDANNELSESSYSTEM I Tyskland hører ansvaret for forskning og videregående uddannelser under hver enkelt delstat. Forbundsstatens indflydelse begrænses til at have udarbejdet nogle overordnede retningslinjer, de videregående uddannelsesinstitutioner skal følge. Retningslinjerne skal sikre et minimum af ensartethed mellem de 16 delstaters uddannelsessystemer. I 1970 erne og 80 erne var uddannelsessystemet i Tyskland igennem en reform, som tildelte de Technische Hochschulen (ingeniørhøjskolerne) del i flere forskningsmidler og herunder også retten til at ansætte Ph.d.-studerende et privilegium, der indtil da havde været forbeholdt universiteterne. Ved samme lejlighed skiftede flere af institutionerne også betegnelsen Hochschule ud med Universität og kom til at hedde Technische Universität (TU): TU München, TU Dortmund, TU Berlin osv. Den seneste forandring har været at tilpasse uddannelsessystemet til de internationale krav. Uddannelserne er således, lige som vi kender det i Danmark, blevet opdelt i bachelor- og masterniveauer. 8 DECEMBER 2014

9 Studerende på Humboldt Universität. Technische Universität Berlin og Hochschule für Technik und Wirtschaft. Tilsammen har de fire uddannelsesinstitutioner godt studerende indskrevet fordelt på ca. 385 studielinjer. Universität der Künste Berlin beskriver sig selv som motoren, der holder Berlins kulturscene og kreative virksomheder kørende. En påstand der hænger sammen med de talenter, skolen hvert år udklækker. Universitetet tiltrækker unge, som ønsker en akademisk uddannelse inden for billedkunst, musik, medie og design eller scenekunst. Og ud på scenen kommer de. Næsten dagligt kan byens borgere og gæster nyde godt af universitetets arbejde, når de studerende stiller produkterne af deres kundskaber til rådighed for offentligheden ved udstillinger, koncerter, teaterforestillinger, viseaftner, foredrag m.v. Over 500 kulturelle arrangementer bliver det til på et år. Humboldt-Universität zu Berlin er Berlins ældste universitet, grundlagt i 1810 af Wilhelm von Humboldt den første til at forene forskning med undervisning. Universitetets første bygning blev opført på Unter den Linden, hvilket understreger de stolte traditioner, der udspringer her fra. Blandt de mest kendte, der har studeret på Humboldt-Universität, er Otto von Bismarck og Karl Marx. Derudover kan universitetet bryste sig af, at 29 personligheder med tilknytning til universitetet har modtaget nobelprisen. Berlins ældste universitet Humboldt på Unter der Linden Et meget stort antal af de videregående uddannelsesinstitutioner er private. Disse er typisk etableret af kirkelige institutioner eller private virksomheder for at tilgodese en særlig niche, som ikke dækkes af de statslige institutioner. Udbyderne har fået retten til at formidle en akademisk uddannelse under de samme rammebetingelser, som gælder for de statsligt drevne videregående uddannelsessteder og fagligheden er derfor på niveau med universiteterne. For de studerende betyder det, at uddannelsesudbuddet i Tyskland er enormt. NOBELPRISTAGERE, TØJMÆRKER, KUNST OG TEKNIK Berlin har et massivt antal af muligheder for at uddanne sig på et bachelor- og/ eller masterniveau Der er et bredt udvalg af statsligt drevne universiteter og Fachhochschulen samt en vifte af private Hochschulen. Vi har valgt at beskrive fire af de mest fremtrædende statslige institutioner: Universität der Künste Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Udover at være de første til at forene forskning og undervisning er universitetet også gået forrest, når det gælder at nedbryde de traditionelle faggrænser særligt mellem de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Humboldt-Universität har erkendt, at det er komplekse spørgsmål, der optager verden i dag og derfor helt nødvendigt, at antropologen, neurologen, fysikeren og filosoffen samarbejder om deres forskning. Denne udvikling bliver bevidst fremmet i deres forskningsprogrammer. Midt i Charlottenburg/Wilmersdorf ligger Campus Charlottenburg, som er det primære hjemsted for Technische Universität Berlin (TU Berlin). Det er et af de største tekniske universiteter i Tyskland og har en meget international profil. I alt 20% af de studerende har en anden nationalitet end tysk. Her uddannes ingeniører, og det kan derfor virke pudsigt, at universitetet deler Campus med det tidligere omtalte Universität der Künste. Det kreative miljø fra nabouniversitetet er dog langt mere end blot et DECEMBER

10 UDDANNELSE Det videnskabelige universitetsbiblioteket på Humboldt, er et af verdens mest avancerede. underholdende element. Der foregår et tæt samarbejde mellem de to forskellige fagområder, særligt når det gælder at finde innovative løsninger, hvor teknologi og design skal spille sammen for at kunne fungere. Generelt er universitetet meget orienteret mod erhvervslivet. De 20 virksomheder, der hvert år udspringer fra TU Berlin, er det mest synlige bevis herfor. Studiemiljø på Technische Universität (TU Berlin). Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) udbyder uddannelser inden for teknik, datalogi, business og grafisk Hochschule für Technik und Wirtschaft. Tøjmærket er blandt andet repræsenteret på Berlins modemesse. kunst. Særligt uddannelserne inden for de mere specialiserede retninger er meget populære og studierne har derfor adgangsbegrænsninger. Skolen har sit eget tøjmærke, 30 paar haende. Det er studerende, der designer tøjet, og de står også for markedsføring og salg. Mærket er blandt andet repræsenteret på den berlinske modemesse. ERHVERVSLIVETS RANGLISTE Der bliver hvert år udformet adskillige lister som rangerer universiteter og andre højere læreranstalter i forhold til hinanden. Listen fra i år fortæller, at det kan være en rigtig god idé at studere på Humboldt Universität eller Freie Universität Berlin, hvis man læser humaniora. De er med på listen over verdens bedste universiteter som henholdsvis nummer 22 og 28 i verden inden for dette fagområde. Lige som vi kender det fra diskussionen i Danmark, har man også i Tyskland fokus på, at de studerende skal kunne bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannede. For at vurdere, hvordan det går, måler erhvervslivet skolerne og de forskellige studieretningers evne til at løse den opgave. Det undersøges blandt andet, i hvor høj grad de studerende inddrager praksis i studiet. Berlins videregående uddannelsesinstitutioner klarer sig godt i undersøg-elsen og har haft markante fremskridt. I år har både Technische Universität og Hochschule für Technic und Wirtschaft tre fag med i top 10. Erhvervslivet stiller dog ikke kun krav til de tyske videregående uddannelsesinstitutioner der følger forskningsmidler med. I år har de tyske virksomheder øget andelen af midler med 2%, så der i 2014 bliver fordelt 1,3 mia. euro til forskning i Tyskland. TU Berlin har fået 20 mio. euro af disse private midler. ADLERSHOF SCIENCEPARK Samspillet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner spiller i det hele taget en stor rolle. Sydvest for Berlins centrum ligger Tysklands største forskningspark: Adlershof Science and Technology Park. Scienceparken 10 DECEMBER 2014

11 Instituttet for bæredygtig forskning på Adlershof. FOTONIK OG OPTIK Der forskes blandt andet i laser- og røntgenteknologi, samt udvikling i LED-lys. BIOTEKNOLOGI Der forskes blandt andet i udvikling af medicin og miljøteknologi. MIKROSYSTEM TEKNOLOGI Der forskes blandt andet i præcisionstestning af ingeniørmæssige produkter, vakuum-teknologi og kemisk analyse. ANALYTISK TEKNOLOGI Der forskes blandt andet i adskillelse af stoffer, adskillelse af molekyler og undersøgelser ved hjælp af et mikroskop. dækker et areal på 1,6 km 2 og er teknologicenter for viden og forskning inden for fotonik og optik, bioteknologi, mikrosystem-teknologi, vedvarende energi, it og medier samt analytisk teknologi. Det er ligeledes her Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tysklands center for luft- og rumfart) har hjemme sammen med Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (Tysklands forsøgscenter for luftfart). Berlin har valgt at samle disse højteknologiske områder under et tag for at fremme forskningen, udviklingen og dermed muligheden for at skabe nye forretningsområder. Det er derfor naturligt, at de naturvidenskabelige uddannelser fra Humboldt Universität sammen med en lang række andre videnskabelige institutter og knap 1000 private virksomheder har etableret sig her. Et af de mest højprofilerede forskningsområder for øjeblikket er vedvarende energi. Ledelsen på Adlershof udtaler herom: Vi er fortræffeligt positioneret til at blive Tysklands model for energiomlægning (væk fra atomkraft og fossile brændsler). Vi har en unik koncentration af analytisk ekspertise, som vi for øjeblikket er i gang med at bringe tættere sammen under Analytic City Adlershofs tag. Udtalelsen er rammende for, hvad der er Adlershof Science Parks mission og styrke. BERLIN OGSÅ FOR DANSKE STUDERENDE Langt de fleste universiteter og Fachhochschulen i Berlin har uddannelser, som henvender sig til et internationalt publikum. Her foregår undervisningen på engelsk. Der er med andre ord ingen grund til at lade det tyske sprog være en barrier for at tænke Berlin ind som en potentiel studieby for danske studerende. En opfordring til at tænke den mulighed ind i studieplanerne er hermed givet videre. DECEMBER

12 Af Charlotte Baagø Glimmer og glitter Af Charlotte Baagø Har man besluttet at tage på juleshopping i Berlin, vil man næppe blive skuffet. Når det kommer til julemarkeder, julelys og julestemning holder tyskerne fanen højt. I byen findes flere store julemarkeder, blandt andet ved Gendarmenmarkt og ved das Rote Rathaus. Her sælges alt fra glühwein og ristede kastanjer til julepynt og kunsthåndværk. Træerne langs boulevarderne Ku damm og Unter der Linden er pyntet med tilsammen mere end 160 km lyskæder, som lyser vintermørket op. Det berømte stormagasin KaDeWe s årlige juleudsmykning er noget af det mest populære. Hvert år julepyntes hele stormagasinet fra kælder til kvist i en grad, som næsten ikke kan beskrives. For mange Berlinere er det en fast årlig juletradition at besøge Ka- DeWe for at opleve årets juleudsmykning. Fantasien kender ingen grænser, og alle sejl bliver sat til, når de overdådige dekorationer med masser af bånd, gran og glitrende julekugler bygges op så store, at man kan gå rundt i dem. Fast inventar i stueetagen er altid det meterhøje juletræ og den legendariske KaDeWe-julemand. Efter at have set juleudsmykningen, kan det anbefales at besøge gourmetafdelingen på 6. sal. Her tilbydes et kæmpe udvalg af julespecialiteter og andre lækkerier noget for enhver smag og pengepung. Fra restauranten er der desuden en glimrende udsigt over byen. Også udenfor er KaDeWe smukt lyst op og de store facadevinduer mod Tauentziensstraße pyntet så overdådigt, at de udstillede produkter nærmest spiller en sekundær rolle. I vintermørket tiltrækker de glitrende vinduer mange forbipasserende, både indbyggere og turister. På linje med andre stormagasiner i Paris, London og New York sætter også KaDeWe en ære i at have byens flotteste julevinduer. Den slags bliver ofte fotograferet af entusiastiske fotografer, som viser deres billeder på fotoblogs på internettet. Så er julestemningen ikke helt i top ved turens start, vil den helt sikkert være steget ganske betragteligt efter et besøg i det juleudsmykkede KaDeWe. Reserveret til PostDanmark

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati

Læs mere

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S NR. 2/2013 - ÅRGANG 3 Udvikling i pagt med Berlins særkende Berlin har oplevet en markant vækst. Den proces, som blev sat i gang for at sætte Berlin

Læs mere

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten er fra vinteren /2014 i Berlin og viser udsigterne fra lejlighederne

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark

En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark NR. 2/2011 - ÅRGANG 1 En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Den imponerende lufthavnsbygning er 1,2 km lang og rummer 9.000

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN G R I F F I N B E R L I N H I G H E N D A / S 2 Griffin Berlin High End A/S Griffin Berlin

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Stagis A/S Kompagnistræde 14b,

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere