Berlins erhvervsliv i topform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlins erhvervsliv i topform"

Transkript

1 NR. 4/ ÅRGANG 4 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S Øvrige tjenesteydelser industri Byggeri Offentlige tjenesteydelser, sundhed & uddannelse Handel,transport, hotel & restauration virksomhedstjenesteydelser Jord & ejendomme Information & Finans & kommunikation forsikring Berlins erhvervsliv i topform

2 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL PERIODEN 1/1-30/ /1-30/ Nettoomsætning Dagsværdiregulering Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Periodens resultat INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhvervslivet i Berlin 6 Lejemål får nyt liv 8 Universitetsbyen med de mange muligheder 12 Glimmer og glitter Investeringsejendomme til dagsværdi Balancesum Egenkapital eksklusiv minioritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie efter skat 4,65 kr. 6,07 kr. Egenkapital forrentning efter skat 3,95% 5,54% Soliditetgrad 32,69% 31,39% AKTIEN Kurs pr. 30/9 84,0 80,5 Indre værdi 119,73 110,94 Kurs/Indre værdi pr. 30/9 0,71 0,73 Omsætning PORTEFØLJEN Antal ejendomme 21 Antal lejemål 703 UDGIVELSE EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Antal m UDVIKLING I AKTIEKURS OG INDRE VÆRDI 130 REDAKTION Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen LAYOUT/PRODUKTION/FOTO Charlotte Baagø SKRIBENTER Charlotte Baagø TRYK Zeuner Grafisk, Odder BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. FORSIDEN Charlotte Baagø Indre værdi Aktiekurs 60 januar 2013 april 2013 juli 2013 oktober 2013 januar 2014 april 2014 juli 2014 oktober 2014 DOWNLOAD MATERIALE Periodemeddelelsen for perioden: 1. januar september 2014 for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S kan downloades som PDF-fil på: 2 DECEMBER 2014

3 SELSKABETS DRIFT Tilfredsstillende resultat i tredje kvartal EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i årets første ni måneder realiseret et resultat før skat på 13,1 mio. kr. Forventningerne til årets resultat fastholdes. HOVEDAKTIVITETER OG NØGLETAL FOR PERIODEN: EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i tredje kvartal 2014 realiseret et resultat før skat på i alt 3,1 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Det betyder, at resultatet for perioden 1. januar september før skat er 13,1 mio. kr. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 2,1 mio. kr. Det betyder, at resultatet for perioden 1. januar september har været 5,8 mio. kr. Forpligtigelsen af selskabets SWAPafdækning er i perioden faldet med 0,2 mio. kr. Der er i perioden foretaget værdiregulering for i alt 1,0 mio. kr., svarende til 0,11% af selskabets samlede anlægsaktiver. Selskabets indre værdi er i perioden steget med 0,67% til 119,73. Børskursen er i perioden faldet fra 94,0 til 84,0 svarende til et fald på 10,6%. Selskabets tomgang er 0,5% for boliger og 4,2% for erhverv pr. 30. september 2014, i alt 1,0% (7 lejemål). Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,1% for perioden. Soliditeten udgør 32,69%. De likvide beholdninger udgør 4,7 mio. kr. LEDELSENS FORVENTNINGER Resultatet for perioden 1. januar september 2014 før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 5,8 mio. kr. Selskabet er tilfreds med resultatet. Selskabet fastholder, at forventningerne til EBVAT for regnskabsåret 2014 vil ligge i intervallet 6,0-6,8 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme. Vurderinger af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som beskrevet i årsrapporten, fastholdes for den resterende del af regnskabsåret. Tomgangen forventes at ligge i niveauet 2% for boliger og ca. 4% for erhverv. Under hensyntagen til normal udskiftning af lejere og istandsættelse af lejligheder, inden nye lejere kan flytte ind, mener selskabet, at det er urealistiske at få en lavere tomgang. Det igangsatte renoveringsprojekt i årets første kvartal forventes stadig afsluttet første halvår Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 10,2 mio. kr. som kan bruges til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene. DECEMBER

4 ØKONOMI OG ERHVERV Berlins erhvervsliv i topform Servicevirksomhederne trives i Berlin og byens erhvervsvenlige miljø har stor tiltrækningskraft på nye virksomheder. Til sammen er udviklingen med til at skabe en øget beskæftigelse, som placerer Berlin i toppen af flere tyske erhvervsstatistikker. Af Ulla Sørensen BNP I % FORDELT PÅ BRANCHER I BERLIN % 13% 4% 24% 13% 7% 15% 3% 14% Det berlinske erhvervslandskab er forskelligt fra det, man finder i Tyskland som helhed. Fremstillingsvirksomhederne udgør en relativ lille andel i økonomien, og servicevirksomhederne desto mere. Industri inklusivt byggeri bidrager i Tyskland som helhed med ca. 30% og tjenesteydelser med ca. 70% til det samlede BNP. Til sammenligning er fordelingen i Berlin henholdsvis ca. 17% og 83%. I figuren illustrerer de blå farver fremstillingsindustrien og de røde/gule farver servicesektoren. ØKONOMISK VÆKST I TYSKLAND OG BERLIN 2013 var et vanskeligt år i Tyskland, hvilket er afspejlet i en beskeden økonomisk vækst på 0,4%. Årsagen var især, at industrisektoren havde det svært. Også i Berlin havde industrivirksomhederne udfordringer, men effekten på den samlede økonomi var begrænset, året endte med en vækst i økonomien på 1,2%. Industri Byggeri Handel, transport, hotel og restauration Information og kommunikation Finans og forsikring Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg I år er der sket en ændring til det bedre for den tyske økonomi. BNP var de første seks måneder steget med 1,7% i Tyskland. Forventningerne til året som helhed er en vækst på 1,3% til 1,5%. I Berlin er økonomien tilsyneladende relativ stabil. Væksten i BNP har i de første seks måneder i år været 1,2%. Forklaringen på, at den økonomisk vækst i Berlin i 2013 var højere end i Tyskland som helhed, hænger sammen med byens erhvervsstruktur. Dels er der den store overvægt i servicesektoren, og dels er økonomien i servicevirksomhederne særligt i Berlin ikke så afhængig af de Jord og ejendomme Virksomheds-tjenesteydelser Offentlige tjenesteydelser, sundhed og uddannelse Øvrige tjenesteydelser økonomiske konjunkturer, som industrisektoren for eksempel er. Omsætningen i de virksomheder, der rådgiver og servicerer erhvervslivet, steg sidste år, og som altid, var også turistsektoren en væsentlig faktor bag den positive økonomiske udvikling. Sammen med en markant lønstigning, der har fået privatforbruget i den tyske hovedstad til at stige, medførte den øgede turiststrøm et omsætningsboost i detailsektoren. BESKÆFTIGELSEN STIGER I BERLIN På beskæftigelsessiden har udviklingen været meget positiv i Berlin, hvilket er med til at tegne billedet af en by i frem- 4 DECEMBER 2014

5 UDVIKLINGEN I ERHVERVSAKTIVE I BERLIN SAMMENLIGNET MED TYSKLAND SOM HELHED 2,6-0, ,6 1,4 1,7 2,1 1,2 1,8 1,8 0,1 gang. Siden 2006 har Berlin via en aktiv erhvervspolitik haft en større vækst i beskæftigelsen, end den vi har set i Tyskland som helhed. Og i første kvartal i år har Berlin lagt sig i spidsen foran både Hamborg og Bayern. I forhold til samme tidspunkt sidste år er beskæftigelsen vokset med 1,4% i årets første tre måneder. Det er naturligvis i serviceerhvervene, der skabes flest jobs i Berlin godt alene i I sektoren Tjenesteydelser til erhvervslivet, som blandt andet indeholder finans- og forsikringsvirksomheder samt virksomheder, der arbejder inden for jord og ejendomme, er beskæftigelsen steget med 2,2% i Bevæger vi os uden for serviceerhvervene, har der været fremgang i bygge- og anlægssektoren. Her er beskæftigelsen steget med 1,6% i ,77 MIA. KR. INVESTERET I NYE ERHVERVSTILTAG Hvad, der ligger bag den særligt gunstige udvikling i beskæftigelsessituationen i Berlin sammenlignet med andre af Tysklands delstater, er vanskeligt at pege ud. 0,5 1,1 1,5 1, * Tyskland Berlin Kilde: Arbeitskreis *Første kvartal ,1 0,6 Berlin Hamborg Bremen Bayern TYSKLAND Schles.-Holstein Niedersachsen Nordrh.-Westf. Hessen Bad.-Württemb. Rheinl.-Pfalz Sachsen Brandenburg Saarland Thüringen Sachs.-Anhalt Meck.-Vorpom. 1, ,8 1, Men en del af forklaringen hænger sammen med byens erhvervsvenlige politik, der betyder, at Berlin også ligger helt i toppen af statistikken, når der måles på flest nyetablerede virksomheder. Tallene tegner et billede af en iværksættervenlig by. Alene inden for informations- og teknologisektoren blev der i 2012 etableret nye stillinger som følge af nyetablerede virksomheder. I 2013 er der samlet set blevet investeret næste 2,77 mia. kr. i 258 nye virksomheder og udvidelsesprojekter. Tilsammen er disse ansvarlige for at have skabt over nye arbejdspladser sidste år. Når man spørger iværksætterne og virksomhedsejerne, hvorfor de har valgt Berlin, er begrundelserne mange. Nogle nævner, at byen har forstået at give unge iværksættere med gode ideer det rette miljø til, at disse SALDO MELLEM NYSTIFTEDE OG LUKKEDE VIRKSOMHEDER I 2013 PR INDBYGGERE Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg DECEMBER

6 PORTEFØLJEN ideer kan modnes. Andre nævner den gode adgang til veluddannede medarbejdere og den veludbyggede infrastruktur. Også adgangen til et godt forskningsmiljø og tekniske kompetencer bliver fremhævet samt byens geografiske beliggenhed centralt i EU. Største børsintroduktion i 14 år Den største børsnotering inden for teknologivirksomheder i 14 år blev en realitet, da Zalando gik på børsen for godt to måneder siden og solgte aktier til en samlet værdi af 40 mia. kr. Koncernen, der har sit hovedsæde i Friedrichshain, Berlin, er vokset eksplosivt og er i dag Europas største online-modetøjsbutik medarbejdere er beskæftiget i koncernen heraf flere i Berlin, hvor også deres it-team, der har ansvaret for driften og udviklingen af nethandelssystemet, har til huse. Efter børsintroduktionen havde koncernen vanskeligt ved at fastholde tilliden hos investorerne, og kursen faldt derfor i oktober, men har i november bevæget sig opad igen. Zalando leverede sit første plus på bundlinjen i halvårsregnskabet umiddelbart før introduktionen på børsen. Der hersker derfor stor spænding på markedet om, hvorvidt online-butikken også fremover kan vokse i samme høje tempo og samtidig levere et positivt resultat. Tesla indtager Berlin Det amerikanske elbil-ikon, Tesla, har kørt luksusbilen Tesla S ind i en ny flagskibsforretning på Kurfürstendam. Forretningen skal fungere som showroom og give berlinerne mulighed for en prøvetur. Tesla S er 100% eldrevet, og der er ikke gået på kompromis med hverken design, udstyr eller komfort. Teslas forretning på Kurfürstendam er placeret lige ved siden af Apples flagskib i Berlin, og det er ikke tilfældigt. De to californiske teknologikoncerner har meget tilfælles og henvender sig i stor udstrækning til den samme målgruppe. Flyt en væg og få flere lejere For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S handler det om, at lejemålene skal kunne tiltrække så attraktive og så mange lejere som muligt. Derfor er det nogle gange hensigtsmæssigt at vælte en væg i et lejemål for at bygge den op et andet sted. Af Ulla Sørensen Et lejemål har i langt de fleste tilfælde både det, man kalder brugbare kvadratmeter og spildplads. Der efterstræbes naturligvis mest af det første, da regulære rum automatisk giver flere anvendelsesmuligheder. I to af selskabets ejendomme er der sket ændringer i nogle lejemåls indretning med henblik på at gøre disse attraktive for en bredere kundegruppe, og derved kunne få en højere leje. I den ene ejendom fik tre små erhvervslejemål nyt liv. De var placeret ved side af hinanden på stueplan og som sådan henvendt til lejere inden for detailsektoren. Adgangsforholdene var dog ikke hensigtsmæssige særligt et af lejemålene, hvor indgangen foregik fra gården, var af den grund vanskelig at leje ud. Da alle tre lejemål på et tidspunkt var ledige samtidig, blev det derfor besluttet at lægge dem sammen til et stort og dermed øge antallet af potentielle lejere. I en anden ejendom, var en række boliglejemål ufleksibelt indrettet. Der var en del gangareal, som var vanskelige at udnytte. Desuden var de indrettet med to store værelser. Ved at flytte rundt på væggene og ændre indretningen fik disse toværelseslejligheder et ekstra værelse. Der blev åbnet ud til gangarealet, så de døde kvadratmeter kunne få nyt liv ved at blive inddraget i lejlighedens øvrige rum. Den nye indretning betød desuden, at et tidligere gangareal fik større brugsværdi ved 6 DECEMBER 2014

7 at blive en del af boligens nye køkken. Plantegningerne viser, hvordan et af lejemålene så ud før og efter ombygningen. Den nye indretning betyder, at lejemålene i dag både henvender sig til familier med børn, til studerende, til par og til singler. Køkken Bad Gang Entré Generelt har ombygningerne øget lejemålenes attraktionsværdi. Det har været nemt at finde lejere til dem og samtidig har selskabet kunnet hæve lejen pr. kvadratmeter i alle lejemålene. Stue Værelse Værelse Køkken Entré Bad Her er vist et eksempel på, hvordan de døde kvadratmeter er inddraget i lejlighedens øvrige rum og er med til at skabe en mere hensigtsmæssig indretning: Øverst ses lejligheden før ombygning og nederst efter. Stue Værelse DECEMBER

8 UDDANNELSE BERLIN som uddannelsesby Technische Universität (TU Berlin). Berlin har stolte traditioner som uddannelsesby og har udklækket både nobelpristagere, kendte kunstnere og store tænkere. Der er desuden stort fokus på at sætte viden i spil ved at uddannelses- og forskningsinstitutter indgår i tæt samarbejde med erhvervslivet. Af Ulla Sørensen Berlin er ikke overraskende en stor studieby. I alt er primært unge i gang med en videregående uddannelse i byen og de store universiteter har langt hovedparten af de studerende indskrevet. Godt har deres daglige gang på et af Berlins fem universiteter. Mens de øvrige er indskrevet på Fachhochschulen og Kunsthochschulen eller en af de mange private Hochschulen. OPBYGNINGEN AF DET TYSKE UDDANNELSESSYSTEM I Tyskland hører ansvaret for forskning og videregående uddannelser under hver enkelt delstat. Forbundsstatens indflydelse begrænses til at have udarbejdet nogle overordnede retningslinjer, de videregående uddannelsesinstitutioner skal følge. Retningslinjerne skal sikre et minimum af ensartethed mellem de 16 delstaters uddannelsessystemer. I 1970 erne og 80 erne var uddannelsessystemet i Tyskland igennem en reform, som tildelte de Technische Hochschulen (ingeniørhøjskolerne) del i flere forskningsmidler og herunder også retten til at ansætte Ph.d.-studerende et privilegium, der indtil da havde været forbeholdt universiteterne. Ved samme lejlighed skiftede flere af institutionerne også betegnelsen Hochschule ud med Universität og kom til at hedde Technische Universität (TU): TU München, TU Dortmund, TU Berlin osv. Den seneste forandring har været at tilpasse uddannelsessystemet til de internationale krav. Uddannelserne er således, lige som vi kender det i Danmark, blevet opdelt i bachelor- og masterniveauer. 8 DECEMBER 2014

9 Studerende på Humboldt Universität. Technische Universität Berlin og Hochschule für Technik und Wirtschaft. Tilsammen har de fire uddannelsesinstitutioner godt studerende indskrevet fordelt på ca. 385 studielinjer. Universität der Künste Berlin beskriver sig selv som motoren, der holder Berlins kulturscene og kreative virksomheder kørende. En påstand der hænger sammen med de talenter, skolen hvert år udklækker. Universitetet tiltrækker unge, som ønsker en akademisk uddannelse inden for billedkunst, musik, medie og design eller scenekunst. Og ud på scenen kommer de. Næsten dagligt kan byens borgere og gæster nyde godt af universitetets arbejde, når de studerende stiller produkterne af deres kundskaber til rådighed for offentligheden ved udstillinger, koncerter, teaterforestillinger, viseaftner, foredrag m.v. Over 500 kulturelle arrangementer bliver det til på et år. Humboldt-Universität zu Berlin er Berlins ældste universitet, grundlagt i 1810 af Wilhelm von Humboldt den første til at forene forskning med undervisning. Universitetets første bygning blev opført på Unter den Linden, hvilket understreger de stolte traditioner, der udspringer her fra. Blandt de mest kendte, der har studeret på Humboldt-Universität, er Otto von Bismarck og Karl Marx. Derudover kan universitetet bryste sig af, at 29 personligheder med tilknytning til universitetet har modtaget nobelprisen. Berlins ældste universitet Humboldt på Unter der Linden Et meget stort antal af de videregående uddannelsesinstitutioner er private. Disse er typisk etableret af kirkelige institutioner eller private virksomheder for at tilgodese en særlig niche, som ikke dækkes af de statslige institutioner. Udbyderne har fået retten til at formidle en akademisk uddannelse under de samme rammebetingelser, som gælder for de statsligt drevne videregående uddannelsessteder og fagligheden er derfor på niveau med universiteterne. For de studerende betyder det, at uddannelsesudbuddet i Tyskland er enormt. NOBELPRISTAGERE, TØJMÆRKER, KUNST OG TEKNIK Berlin har et massivt antal af muligheder for at uddanne sig på et bachelor- og/ eller masterniveau Der er et bredt udvalg af statsligt drevne universiteter og Fachhochschulen samt en vifte af private Hochschulen. Vi har valgt at beskrive fire af de mest fremtrædende statslige institutioner: Universität der Künste Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Udover at være de første til at forene forskning og undervisning er universitetet også gået forrest, når det gælder at nedbryde de traditionelle faggrænser særligt mellem de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Humboldt-Universität har erkendt, at det er komplekse spørgsmål, der optager verden i dag og derfor helt nødvendigt, at antropologen, neurologen, fysikeren og filosoffen samarbejder om deres forskning. Denne udvikling bliver bevidst fremmet i deres forskningsprogrammer. Midt i Charlottenburg/Wilmersdorf ligger Campus Charlottenburg, som er det primære hjemsted for Technische Universität Berlin (TU Berlin). Det er et af de største tekniske universiteter i Tyskland og har en meget international profil. I alt 20% af de studerende har en anden nationalitet end tysk. Her uddannes ingeniører, og det kan derfor virke pudsigt, at universitetet deler Campus med det tidligere omtalte Universität der Künste. Det kreative miljø fra nabouniversitetet er dog langt mere end blot et DECEMBER

10 UDDANNELSE Det videnskabelige universitetsbiblioteket på Humboldt, er et af verdens mest avancerede. underholdende element. Der foregår et tæt samarbejde mellem de to forskellige fagområder, særligt når det gælder at finde innovative løsninger, hvor teknologi og design skal spille sammen for at kunne fungere. Generelt er universitetet meget orienteret mod erhvervslivet. De 20 virksomheder, der hvert år udspringer fra TU Berlin, er det mest synlige bevis herfor. Studiemiljø på Technische Universität (TU Berlin). Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) udbyder uddannelser inden for teknik, datalogi, business og grafisk Hochschule für Technik und Wirtschaft. Tøjmærket er blandt andet repræsenteret på Berlins modemesse. kunst. Særligt uddannelserne inden for de mere specialiserede retninger er meget populære og studierne har derfor adgangsbegrænsninger. Skolen har sit eget tøjmærke, 30 paar haende. Det er studerende, der designer tøjet, og de står også for markedsføring og salg. Mærket er blandt andet repræsenteret på den berlinske modemesse. ERHVERVSLIVETS RANGLISTE Der bliver hvert år udformet adskillige lister som rangerer universiteter og andre højere læreranstalter i forhold til hinanden. Listen fra i år fortæller, at det kan være en rigtig god idé at studere på Humboldt Universität eller Freie Universität Berlin, hvis man læser humaniora. De er med på listen over verdens bedste universiteter som henholdsvis nummer 22 og 28 i verden inden for dette fagområde. Lige som vi kender det fra diskussionen i Danmark, har man også i Tyskland fokus på, at de studerende skal kunne bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannede. For at vurdere, hvordan det går, måler erhvervslivet skolerne og de forskellige studieretningers evne til at løse den opgave. Det undersøges blandt andet, i hvor høj grad de studerende inddrager praksis i studiet. Berlins videregående uddannelsesinstitutioner klarer sig godt i undersøg-elsen og har haft markante fremskridt. I år har både Technische Universität og Hochschule für Technic und Wirtschaft tre fag med i top 10. Erhvervslivet stiller dog ikke kun krav til de tyske videregående uddannelsesinstitutioner der følger forskningsmidler med. I år har de tyske virksomheder øget andelen af midler med 2%, så der i 2014 bliver fordelt 1,3 mia. euro til forskning i Tyskland. TU Berlin har fået 20 mio. euro af disse private midler. ADLERSHOF SCIENCEPARK Samspillet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner spiller i det hele taget en stor rolle. Sydvest for Berlins centrum ligger Tysklands største forskningspark: Adlershof Science and Technology Park. Scienceparken 10 DECEMBER 2014

11 Instituttet for bæredygtig forskning på Adlershof. FOTONIK OG OPTIK Der forskes blandt andet i laser- og røntgenteknologi, samt udvikling i LED-lys. BIOTEKNOLOGI Der forskes blandt andet i udvikling af medicin og miljøteknologi. MIKROSYSTEM TEKNOLOGI Der forskes blandt andet i præcisionstestning af ingeniørmæssige produkter, vakuum-teknologi og kemisk analyse. ANALYTISK TEKNOLOGI Der forskes blandt andet i adskillelse af stoffer, adskillelse af molekyler og undersøgelser ved hjælp af et mikroskop. dækker et areal på 1,6 km 2 og er teknologicenter for viden og forskning inden for fotonik og optik, bioteknologi, mikrosystem-teknologi, vedvarende energi, it og medier samt analytisk teknologi. Det er ligeledes her Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tysklands center for luft- og rumfart) har hjemme sammen med Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (Tysklands forsøgscenter for luftfart). Berlin har valgt at samle disse højteknologiske områder under et tag for at fremme forskningen, udviklingen og dermed muligheden for at skabe nye forretningsområder. Det er derfor naturligt, at de naturvidenskabelige uddannelser fra Humboldt Universität sammen med en lang række andre videnskabelige institutter og knap 1000 private virksomheder har etableret sig her. Et af de mest højprofilerede forskningsområder for øjeblikket er vedvarende energi. Ledelsen på Adlershof udtaler herom: Vi er fortræffeligt positioneret til at blive Tysklands model for energiomlægning (væk fra atomkraft og fossile brændsler). Vi har en unik koncentration af analytisk ekspertise, som vi for øjeblikket er i gang med at bringe tættere sammen under Analytic City Adlershofs tag. Udtalelsen er rammende for, hvad der er Adlershof Science Parks mission og styrke. BERLIN OGSÅ FOR DANSKE STUDERENDE Langt de fleste universiteter og Fachhochschulen i Berlin har uddannelser, som henvender sig til et internationalt publikum. Her foregår undervisningen på engelsk. Der er med andre ord ingen grund til at lade det tyske sprog være en barrier for at tænke Berlin ind som en potentiel studieby for danske studerende. En opfordring til at tænke den mulighed ind i studieplanerne er hermed givet videre. DECEMBER

12 Af Charlotte Baagø Glimmer og glitter Af Charlotte Baagø Har man besluttet at tage på juleshopping i Berlin, vil man næppe blive skuffet. Når det kommer til julemarkeder, julelys og julestemning holder tyskerne fanen højt. I byen findes flere store julemarkeder, blandt andet ved Gendarmenmarkt og ved das Rote Rathaus. Her sælges alt fra glühwein og ristede kastanjer til julepynt og kunsthåndværk. Træerne langs boulevarderne Ku damm og Unter der Linden er pyntet med tilsammen mere end 160 km lyskæder, som lyser vintermørket op. Det berømte stormagasin KaDeWe s årlige juleudsmykning er noget af det mest populære. Hvert år julepyntes hele stormagasinet fra kælder til kvist i en grad, som næsten ikke kan beskrives. For mange Berlinere er det en fast årlig juletradition at besøge Ka- DeWe for at opleve årets juleudsmykning. Fantasien kender ingen grænser, og alle sejl bliver sat til, når de overdådige dekorationer med masser af bånd, gran og glitrende julekugler bygges op så store, at man kan gå rundt i dem. Fast inventar i stueetagen er altid det meterhøje juletræ og den legendariske KaDeWe-julemand. Efter at have set juleudsmykningen, kan det anbefales at besøge gourmetafdelingen på 6. sal. Her tilbydes et kæmpe udvalg af julespecialiteter og andre lækkerier noget for enhver smag og pengepung. Fra restauranten er der desuden en glimrende udsigt over byen. Også udenfor er KaDeWe smukt lyst op og de store facadevinduer mod Tauentziensstraße pyntet så overdådigt, at de udstillede produkter nærmest spiller en sekundær rolle. I vintermørket tiltrækker de glitrende vinduer mange forbipasserende, både indbyggere og turister. På linje med andre stormagasiner i Paris, London og New York sætter også KaDeWe en ære i at have byens flotteste julevinduer. Den slags bliver ofte fotograferet af entusiastiske fotografer, som viser deres billeder på fotoblogs på internettet. Så er julestemningen ikke helt i top ved turens start, vil den helt sikkert være steget ganske betragteligt efter et besøg i det juleudsmykkede KaDeWe. Reserveret til PostDanmark

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje

København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje Sagsnr. E5783 Nyistandsat Godt naboskab Gode parkeringsmuligheder LEJEPROSPEKT STRANDLODSVEJ Beskrivelse af lejemål Ejendom med kreative naboer

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration H39 Flensburg : Fleksibilitet Midt i byen - en ny kontorgeneration Mojn - og hjertelig velkommen H39 præsenterer sig I fremtidens forretningscenter H39 finder firmaer fra alle brancher og af enhver størrelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere