Berlins erhvervsliv i topform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlins erhvervsliv i topform"

Transkript

1 NR. 4/ ÅRGANG 4 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S Øvrige tjenesteydelser industri Byggeri Offentlige tjenesteydelser, sundhed & uddannelse Handel,transport, hotel & restauration virksomhedstjenesteydelser Jord & ejendomme Information & Finans & kommunikation forsikring Berlins erhvervsliv i topform

2 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL PERIODEN 1/1-30/ /1-30/ Nettoomsætning Dagsværdiregulering Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Periodens resultat INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhvervslivet i Berlin 6 Lejemål får nyt liv 8 Universitetsbyen med de mange muligheder 12 Glimmer og glitter Investeringsejendomme til dagsværdi Balancesum Egenkapital eksklusiv minioritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie efter skat 4,65 kr. 6,07 kr. Egenkapital forrentning efter skat 3,95% 5,54% Soliditetgrad 32,69% 31,39% AKTIEN Kurs pr. 30/9 84,0 80,5 Indre værdi 119,73 110,94 Kurs/Indre værdi pr. 30/9 0,71 0,73 Omsætning PORTEFØLJEN Antal ejendomme 21 Antal lejemål 703 UDGIVELSE EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Antal m UDVIKLING I AKTIEKURS OG INDRE VÆRDI 130 REDAKTION Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen LAYOUT/PRODUKTION/FOTO Charlotte Baagø SKRIBENTER Charlotte Baagø TRYK Zeuner Grafisk, Odder BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. FORSIDEN Charlotte Baagø Indre værdi Aktiekurs 60 januar 2013 april 2013 juli 2013 oktober 2013 januar 2014 april 2014 juli 2014 oktober 2014 DOWNLOAD MATERIALE Periodemeddelelsen for perioden: 1. januar september 2014 for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S kan downloades som PDF-fil på: 2 DECEMBER 2014

3 SELSKABETS DRIFT Tilfredsstillende resultat i tredje kvartal EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i årets første ni måneder realiseret et resultat før skat på 13,1 mio. kr. Forventningerne til årets resultat fastholdes. HOVEDAKTIVITETER OG NØGLETAL FOR PERIODEN: EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i tredje kvartal 2014 realiseret et resultat før skat på i alt 3,1 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Det betyder, at resultatet for perioden 1. januar september før skat er 13,1 mio. kr. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 2,1 mio. kr. Det betyder, at resultatet for perioden 1. januar september har været 5,8 mio. kr. Forpligtigelsen af selskabets SWAPafdækning er i perioden faldet med 0,2 mio. kr. Der er i perioden foretaget værdiregulering for i alt 1,0 mio. kr., svarende til 0,11% af selskabets samlede anlægsaktiver. Selskabets indre værdi er i perioden steget med 0,67% til 119,73. Børskursen er i perioden faldet fra 94,0 til 84,0 svarende til et fald på 10,6%. Selskabets tomgang er 0,5% for boliger og 4,2% for erhverv pr. 30. september 2014, i alt 1,0% (7 lejemål). Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,1% for perioden. Soliditeten udgør 32,69%. De likvide beholdninger udgør 4,7 mio. kr. LEDELSENS FORVENTNINGER Resultatet for perioden 1. januar september 2014 før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 5,8 mio. kr. Selskabet er tilfreds med resultatet. Selskabet fastholder, at forventningerne til EBVAT for regnskabsåret 2014 vil ligge i intervallet 6,0-6,8 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme. Vurderinger af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som beskrevet i årsrapporten, fastholdes for den resterende del af regnskabsåret. Tomgangen forventes at ligge i niveauet 2% for boliger og ca. 4% for erhverv. Under hensyntagen til normal udskiftning af lejere og istandsættelse af lejligheder, inden nye lejere kan flytte ind, mener selskabet, at det er urealistiske at få en lavere tomgang. Det igangsatte renoveringsprojekt i årets første kvartal forventes stadig afsluttet første halvår Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 10,2 mio. kr. som kan bruges til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene. DECEMBER

4 ØKONOMI OG ERHVERV Berlins erhvervsliv i topform Servicevirksomhederne trives i Berlin og byens erhvervsvenlige miljø har stor tiltrækningskraft på nye virksomheder. Til sammen er udviklingen med til at skabe en øget beskæftigelse, som placerer Berlin i toppen af flere tyske erhvervsstatistikker. Af Ulla Sørensen BNP I % FORDELT PÅ BRANCHER I BERLIN % 13% 4% 24% 13% 7% 15% 3% 14% Det berlinske erhvervslandskab er forskelligt fra det, man finder i Tyskland som helhed. Fremstillingsvirksomhederne udgør en relativ lille andel i økonomien, og servicevirksomhederne desto mere. Industri inklusivt byggeri bidrager i Tyskland som helhed med ca. 30% og tjenesteydelser med ca. 70% til det samlede BNP. Til sammenligning er fordelingen i Berlin henholdsvis ca. 17% og 83%. I figuren illustrerer de blå farver fremstillingsindustrien og de røde/gule farver servicesektoren. ØKONOMISK VÆKST I TYSKLAND OG BERLIN 2013 var et vanskeligt år i Tyskland, hvilket er afspejlet i en beskeden økonomisk vækst på 0,4%. Årsagen var især, at industrisektoren havde det svært. Også i Berlin havde industrivirksomhederne udfordringer, men effekten på den samlede økonomi var begrænset, året endte med en vækst i økonomien på 1,2%. Industri Byggeri Handel, transport, hotel og restauration Information og kommunikation Finans og forsikring Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg I år er der sket en ændring til det bedre for den tyske økonomi. BNP var de første seks måneder steget med 1,7% i Tyskland. Forventningerne til året som helhed er en vækst på 1,3% til 1,5%. I Berlin er økonomien tilsyneladende relativ stabil. Væksten i BNP har i de første seks måneder i år været 1,2%. Forklaringen på, at den økonomisk vækst i Berlin i 2013 var højere end i Tyskland som helhed, hænger sammen med byens erhvervsstruktur. Dels er der den store overvægt i servicesektoren, og dels er økonomien i servicevirksomhederne særligt i Berlin ikke så afhængig af de Jord og ejendomme Virksomheds-tjenesteydelser Offentlige tjenesteydelser, sundhed og uddannelse Øvrige tjenesteydelser økonomiske konjunkturer, som industrisektoren for eksempel er. Omsætningen i de virksomheder, der rådgiver og servicerer erhvervslivet, steg sidste år, og som altid, var også turistsektoren en væsentlig faktor bag den positive økonomiske udvikling. Sammen med en markant lønstigning, der har fået privatforbruget i den tyske hovedstad til at stige, medførte den øgede turiststrøm et omsætningsboost i detailsektoren. BESKÆFTIGELSEN STIGER I BERLIN På beskæftigelsessiden har udviklingen været meget positiv i Berlin, hvilket er med til at tegne billedet af en by i frem- 4 DECEMBER 2014

5 UDVIKLINGEN I ERHVERVSAKTIVE I BERLIN SAMMENLIGNET MED TYSKLAND SOM HELHED 2,6-0, ,6 1,4 1,7 2,1 1,2 1,8 1,8 0,1 gang. Siden 2006 har Berlin via en aktiv erhvervspolitik haft en større vækst i beskæftigelsen, end den vi har set i Tyskland som helhed. Og i første kvartal i år har Berlin lagt sig i spidsen foran både Hamborg og Bayern. I forhold til samme tidspunkt sidste år er beskæftigelsen vokset med 1,4% i årets første tre måneder. Det er naturligvis i serviceerhvervene, der skabes flest jobs i Berlin godt alene i I sektoren Tjenesteydelser til erhvervslivet, som blandt andet indeholder finans- og forsikringsvirksomheder samt virksomheder, der arbejder inden for jord og ejendomme, er beskæftigelsen steget med 2,2% i Bevæger vi os uden for serviceerhvervene, har der været fremgang i bygge- og anlægssektoren. Her er beskæftigelsen steget med 1,6% i ,77 MIA. KR. INVESTERET I NYE ERHVERVSTILTAG Hvad, der ligger bag den særligt gunstige udvikling i beskæftigelsessituationen i Berlin sammenlignet med andre af Tysklands delstater, er vanskeligt at pege ud. 0,5 1,1 1,5 1, * Tyskland Berlin Kilde: Arbeitskreis *Første kvartal ,1 0,6 Berlin Hamborg Bremen Bayern TYSKLAND Schles.-Holstein Niedersachsen Nordrh.-Westf. Hessen Bad.-Württemb. Rheinl.-Pfalz Sachsen Brandenburg Saarland Thüringen Sachs.-Anhalt Meck.-Vorpom. 1, ,8 1, Men en del af forklaringen hænger sammen med byens erhvervsvenlige politik, der betyder, at Berlin også ligger helt i toppen af statistikken, når der måles på flest nyetablerede virksomheder. Tallene tegner et billede af en iværksættervenlig by. Alene inden for informations- og teknologisektoren blev der i 2012 etableret nye stillinger som følge af nyetablerede virksomheder. I 2013 er der samlet set blevet investeret næste 2,77 mia. kr. i 258 nye virksomheder og udvidelsesprojekter. Tilsammen er disse ansvarlige for at have skabt over nye arbejdspladser sidste år. Når man spørger iværksætterne og virksomhedsejerne, hvorfor de har valgt Berlin, er begrundelserne mange. Nogle nævner, at byen har forstået at give unge iværksættere med gode ideer det rette miljø til, at disse SALDO MELLEM NYSTIFTEDE OG LUKKEDE VIRKSOMHEDER I 2013 PR INDBYGGERE Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg DECEMBER

6 PORTEFØLJEN ideer kan modnes. Andre nævner den gode adgang til veluddannede medarbejdere og den veludbyggede infrastruktur. Også adgangen til et godt forskningsmiljø og tekniske kompetencer bliver fremhævet samt byens geografiske beliggenhed centralt i EU. Største børsintroduktion i 14 år Den største børsnotering inden for teknologivirksomheder i 14 år blev en realitet, da Zalando gik på børsen for godt to måneder siden og solgte aktier til en samlet værdi af 40 mia. kr. Koncernen, der har sit hovedsæde i Friedrichshain, Berlin, er vokset eksplosivt og er i dag Europas største online-modetøjsbutik medarbejdere er beskæftiget i koncernen heraf flere i Berlin, hvor også deres it-team, der har ansvaret for driften og udviklingen af nethandelssystemet, har til huse. Efter børsintroduktionen havde koncernen vanskeligt ved at fastholde tilliden hos investorerne, og kursen faldt derfor i oktober, men har i november bevæget sig opad igen. Zalando leverede sit første plus på bundlinjen i halvårsregnskabet umiddelbart før introduktionen på børsen. Der hersker derfor stor spænding på markedet om, hvorvidt online-butikken også fremover kan vokse i samme høje tempo og samtidig levere et positivt resultat. Tesla indtager Berlin Det amerikanske elbil-ikon, Tesla, har kørt luksusbilen Tesla S ind i en ny flagskibsforretning på Kurfürstendam. Forretningen skal fungere som showroom og give berlinerne mulighed for en prøvetur. Tesla S er 100% eldrevet, og der er ikke gået på kompromis med hverken design, udstyr eller komfort. Teslas forretning på Kurfürstendam er placeret lige ved siden af Apples flagskib i Berlin, og det er ikke tilfældigt. De to californiske teknologikoncerner har meget tilfælles og henvender sig i stor udstrækning til den samme målgruppe. Flyt en væg og få flere lejere For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S handler det om, at lejemålene skal kunne tiltrække så attraktive og så mange lejere som muligt. Derfor er det nogle gange hensigtsmæssigt at vælte en væg i et lejemål for at bygge den op et andet sted. Af Ulla Sørensen Et lejemål har i langt de fleste tilfælde både det, man kalder brugbare kvadratmeter og spildplads. Der efterstræbes naturligvis mest af det første, da regulære rum automatisk giver flere anvendelsesmuligheder. I to af selskabets ejendomme er der sket ændringer i nogle lejemåls indretning med henblik på at gøre disse attraktive for en bredere kundegruppe, og derved kunne få en højere leje. I den ene ejendom fik tre små erhvervslejemål nyt liv. De var placeret ved side af hinanden på stueplan og som sådan henvendt til lejere inden for detailsektoren. Adgangsforholdene var dog ikke hensigtsmæssige særligt et af lejemålene, hvor indgangen foregik fra gården, var af den grund vanskelig at leje ud. Da alle tre lejemål på et tidspunkt var ledige samtidig, blev det derfor besluttet at lægge dem sammen til et stort og dermed øge antallet af potentielle lejere. I en anden ejendom, var en række boliglejemål ufleksibelt indrettet. Der var en del gangareal, som var vanskelige at udnytte. Desuden var de indrettet med to store værelser. Ved at flytte rundt på væggene og ændre indretningen fik disse toværelseslejligheder et ekstra værelse. Der blev åbnet ud til gangarealet, så de døde kvadratmeter kunne få nyt liv ved at blive inddraget i lejlighedens øvrige rum. Den nye indretning betød desuden, at et tidligere gangareal fik større brugsværdi ved 6 DECEMBER 2014

7 at blive en del af boligens nye køkken. Plantegningerne viser, hvordan et af lejemålene så ud før og efter ombygningen. Den nye indretning betyder, at lejemålene i dag både henvender sig til familier med børn, til studerende, til par og til singler. Køkken Bad Gang Entré Generelt har ombygningerne øget lejemålenes attraktionsværdi. Det har været nemt at finde lejere til dem og samtidig har selskabet kunnet hæve lejen pr. kvadratmeter i alle lejemålene. Stue Værelse Værelse Køkken Entré Bad Her er vist et eksempel på, hvordan de døde kvadratmeter er inddraget i lejlighedens øvrige rum og er med til at skabe en mere hensigtsmæssig indretning: Øverst ses lejligheden før ombygning og nederst efter. Stue Værelse DECEMBER

8 UDDANNELSE BERLIN som uddannelsesby Technische Universität (TU Berlin). Berlin har stolte traditioner som uddannelsesby og har udklækket både nobelpristagere, kendte kunstnere og store tænkere. Der er desuden stort fokus på at sætte viden i spil ved at uddannelses- og forskningsinstitutter indgår i tæt samarbejde med erhvervslivet. Af Ulla Sørensen Berlin er ikke overraskende en stor studieby. I alt er primært unge i gang med en videregående uddannelse i byen og de store universiteter har langt hovedparten af de studerende indskrevet. Godt har deres daglige gang på et af Berlins fem universiteter. Mens de øvrige er indskrevet på Fachhochschulen og Kunsthochschulen eller en af de mange private Hochschulen. OPBYGNINGEN AF DET TYSKE UDDANNELSESSYSTEM I Tyskland hører ansvaret for forskning og videregående uddannelser under hver enkelt delstat. Forbundsstatens indflydelse begrænses til at have udarbejdet nogle overordnede retningslinjer, de videregående uddannelsesinstitutioner skal følge. Retningslinjerne skal sikre et minimum af ensartethed mellem de 16 delstaters uddannelsessystemer. I 1970 erne og 80 erne var uddannelsessystemet i Tyskland igennem en reform, som tildelte de Technische Hochschulen (ingeniørhøjskolerne) del i flere forskningsmidler og herunder også retten til at ansætte Ph.d.-studerende et privilegium, der indtil da havde været forbeholdt universiteterne. Ved samme lejlighed skiftede flere af institutionerne også betegnelsen Hochschule ud med Universität og kom til at hedde Technische Universität (TU): TU München, TU Dortmund, TU Berlin osv. Den seneste forandring har været at tilpasse uddannelsessystemet til de internationale krav. Uddannelserne er således, lige som vi kender det i Danmark, blevet opdelt i bachelor- og masterniveauer. 8 DECEMBER 2014

9 Studerende på Humboldt Universität. Technische Universität Berlin og Hochschule für Technik und Wirtschaft. Tilsammen har de fire uddannelsesinstitutioner godt studerende indskrevet fordelt på ca. 385 studielinjer. Universität der Künste Berlin beskriver sig selv som motoren, der holder Berlins kulturscene og kreative virksomheder kørende. En påstand der hænger sammen med de talenter, skolen hvert år udklækker. Universitetet tiltrækker unge, som ønsker en akademisk uddannelse inden for billedkunst, musik, medie og design eller scenekunst. Og ud på scenen kommer de. Næsten dagligt kan byens borgere og gæster nyde godt af universitetets arbejde, når de studerende stiller produkterne af deres kundskaber til rådighed for offentligheden ved udstillinger, koncerter, teaterforestillinger, viseaftner, foredrag m.v. Over 500 kulturelle arrangementer bliver det til på et år. Humboldt-Universität zu Berlin er Berlins ældste universitet, grundlagt i 1810 af Wilhelm von Humboldt den første til at forene forskning med undervisning. Universitetets første bygning blev opført på Unter den Linden, hvilket understreger de stolte traditioner, der udspringer her fra. Blandt de mest kendte, der har studeret på Humboldt-Universität, er Otto von Bismarck og Karl Marx. Derudover kan universitetet bryste sig af, at 29 personligheder med tilknytning til universitetet har modtaget nobelprisen. Berlins ældste universitet Humboldt på Unter der Linden Et meget stort antal af de videregående uddannelsesinstitutioner er private. Disse er typisk etableret af kirkelige institutioner eller private virksomheder for at tilgodese en særlig niche, som ikke dækkes af de statslige institutioner. Udbyderne har fået retten til at formidle en akademisk uddannelse under de samme rammebetingelser, som gælder for de statsligt drevne videregående uddannelsessteder og fagligheden er derfor på niveau med universiteterne. For de studerende betyder det, at uddannelsesudbuddet i Tyskland er enormt. NOBELPRISTAGERE, TØJMÆRKER, KUNST OG TEKNIK Berlin har et massivt antal af muligheder for at uddanne sig på et bachelor- og/ eller masterniveau Der er et bredt udvalg af statsligt drevne universiteter og Fachhochschulen samt en vifte af private Hochschulen. Vi har valgt at beskrive fire af de mest fremtrædende statslige institutioner: Universität der Künste Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Udover at være de første til at forene forskning og undervisning er universitetet også gået forrest, når det gælder at nedbryde de traditionelle faggrænser særligt mellem de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Humboldt-Universität har erkendt, at det er komplekse spørgsmål, der optager verden i dag og derfor helt nødvendigt, at antropologen, neurologen, fysikeren og filosoffen samarbejder om deres forskning. Denne udvikling bliver bevidst fremmet i deres forskningsprogrammer. Midt i Charlottenburg/Wilmersdorf ligger Campus Charlottenburg, som er det primære hjemsted for Technische Universität Berlin (TU Berlin). Det er et af de største tekniske universiteter i Tyskland og har en meget international profil. I alt 20% af de studerende har en anden nationalitet end tysk. Her uddannes ingeniører, og det kan derfor virke pudsigt, at universitetet deler Campus med det tidligere omtalte Universität der Künste. Det kreative miljø fra nabouniversitetet er dog langt mere end blot et DECEMBER

10 UDDANNELSE Det videnskabelige universitetsbiblioteket på Humboldt, er et af verdens mest avancerede. underholdende element. Der foregår et tæt samarbejde mellem de to forskellige fagområder, særligt når det gælder at finde innovative løsninger, hvor teknologi og design skal spille sammen for at kunne fungere. Generelt er universitetet meget orienteret mod erhvervslivet. De 20 virksomheder, der hvert år udspringer fra TU Berlin, er det mest synlige bevis herfor. Studiemiljø på Technische Universität (TU Berlin). Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) udbyder uddannelser inden for teknik, datalogi, business og grafisk Hochschule für Technik und Wirtschaft. Tøjmærket er blandt andet repræsenteret på Berlins modemesse. kunst. Særligt uddannelserne inden for de mere specialiserede retninger er meget populære og studierne har derfor adgangsbegrænsninger. Skolen har sit eget tøjmærke, 30 paar haende. Det er studerende, der designer tøjet, og de står også for markedsføring og salg. Mærket er blandt andet repræsenteret på den berlinske modemesse. ERHVERVSLIVETS RANGLISTE Der bliver hvert år udformet adskillige lister som rangerer universiteter og andre højere læreranstalter i forhold til hinanden. Listen fra i år fortæller, at det kan være en rigtig god idé at studere på Humboldt Universität eller Freie Universität Berlin, hvis man læser humaniora. De er med på listen over verdens bedste universiteter som henholdsvis nummer 22 og 28 i verden inden for dette fagområde. Lige som vi kender det fra diskussionen i Danmark, har man også i Tyskland fokus på, at de studerende skal kunne bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannede. For at vurdere, hvordan det går, måler erhvervslivet skolerne og de forskellige studieretningers evne til at løse den opgave. Det undersøges blandt andet, i hvor høj grad de studerende inddrager praksis i studiet. Berlins videregående uddannelsesinstitutioner klarer sig godt i undersøg-elsen og har haft markante fremskridt. I år har både Technische Universität og Hochschule für Technic und Wirtschaft tre fag med i top 10. Erhvervslivet stiller dog ikke kun krav til de tyske videregående uddannelsesinstitutioner der følger forskningsmidler med. I år har de tyske virksomheder øget andelen af midler med 2%, så der i 2014 bliver fordelt 1,3 mia. euro til forskning i Tyskland. TU Berlin har fået 20 mio. euro af disse private midler. ADLERSHOF SCIENCEPARK Samspillet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner spiller i det hele taget en stor rolle. Sydvest for Berlins centrum ligger Tysklands største forskningspark: Adlershof Science and Technology Park. Scienceparken 10 DECEMBER 2014

11 Instituttet for bæredygtig forskning på Adlershof. FOTONIK OG OPTIK Der forskes blandt andet i laser- og røntgenteknologi, samt udvikling i LED-lys. BIOTEKNOLOGI Der forskes blandt andet i udvikling af medicin og miljøteknologi. MIKROSYSTEM TEKNOLOGI Der forskes blandt andet i præcisionstestning af ingeniørmæssige produkter, vakuum-teknologi og kemisk analyse. ANALYTISK TEKNOLOGI Der forskes blandt andet i adskillelse af stoffer, adskillelse af molekyler og undersøgelser ved hjælp af et mikroskop. dækker et areal på 1,6 km 2 og er teknologicenter for viden og forskning inden for fotonik og optik, bioteknologi, mikrosystem-teknologi, vedvarende energi, it og medier samt analytisk teknologi. Det er ligeledes her Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tysklands center for luft- og rumfart) har hjemme sammen med Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (Tysklands forsøgscenter for luftfart). Berlin har valgt at samle disse højteknologiske områder under et tag for at fremme forskningen, udviklingen og dermed muligheden for at skabe nye forretningsområder. Det er derfor naturligt, at de naturvidenskabelige uddannelser fra Humboldt Universität sammen med en lang række andre videnskabelige institutter og knap 1000 private virksomheder har etableret sig her. Et af de mest højprofilerede forskningsområder for øjeblikket er vedvarende energi. Ledelsen på Adlershof udtaler herom: Vi er fortræffeligt positioneret til at blive Tysklands model for energiomlægning (væk fra atomkraft og fossile brændsler). Vi har en unik koncentration af analytisk ekspertise, som vi for øjeblikket er i gang med at bringe tættere sammen under Analytic City Adlershofs tag. Udtalelsen er rammende for, hvad der er Adlershof Science Parks mission og styrke. BERLIN OGSÅ FOR DANSKE STUDERENDE Langt de fleste universiteter og Fachhochschulen i Berlin har uddannelser, som henvender sig til et internationalt publikum. Her foregår undervisningen på engelsk. Der er med andre ord ingen grund til at lade det tyske sprog være en barrier for at tænke Berlin ind som en potentiel studieby for danske studerende. En opfordring til at tænke den mulighed ind i studieplanerne er hermed givet videre. DECEMBER

12 Af Charlotte Baagø Glimmer og glitter Af Charlotte Baagø Har man besluttet at tage på juleshopping i Berlin, vil man næppe blive skuffet. Når det kommer til julemarkeder, julelys og julestemning holder tyskerne fanen højt. I byen findes flere store julemarkeder, blandt andet ved Gendarmenmarkt og ved das Rote Rathaus. Her sælges alt fra glühwein og ristede kastanjer til julepynt og kunsthåndværk. Træerne langs boulevarderne Ku damm og Unter der Linden er pyntet med tilsammen mere end 160 km lyskæder, som lyser vintermørket op. Det berømte stormagasin KaDeWe s årlige juleudsmykning er noget af det mest populære. Hvert år julepyntes hele stormagasinet fra kælder til kvist i en grad, som næsten ikke kan beskrives. For mange Berlinere er det en fast årlig juletradition at besøge Ka- DeWe for at opleve årets juleudsmykning. Fantasien kender ingen grænser, og alle sejl bliver sat til, når de overdådige dekorationer med masser af bånd, gran og glitrende julekugler bygges op så store, at man kan gå rundt i dem. Fast inventar i stueetagen er altid det meterhøje juletræ og den legendariske KaDeWe-julemand. Efter at have set juleudsmykningen, kan det anbefales at besøge gourmetafdelingen på 6. sal. Her tilbydes et kæmpe udvalg af julespecialiteter og andre lækkerier noget for enhver smag og pengepung. Fra restauranten er der desuden en glimrende udsigt over byen. Også udenfor er KaDeWe smukt lyst op og de store facadevinduer mod Tauentziensstraße pyntet så overdådigt, at de udstillede produkter nærmest spiller en sekundær rolle. I vintermørket tiltrækker de glitrende vinduer mange forbipasserende, både indbyggere og turister. På linje med andre stormagasiner i Paris, London og New York sætter også KaDeWe en ære i at have byens flotteste julevinduer. Den slags bliver ofte fotograferet af entusiastiske fotografer, som viser deres billeder på fotoblogs på internettet. Så er julestemningen ikke helt i top ved turens start, vil den helt sikkert være steget ganske betragteligt efter et besøg i det juleudsmykkede KaDeWe. Reserveret til PostDanmark

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Halvårsrapportens fotos Motiverne i halvårsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 31. MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Årsrapportens fotos Motiverne i årsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 09.03.2011. - CMYK PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2014 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

HALVÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2014 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. juni CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i halvårsrapporten er fra vinteren /

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2015 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

HALVÅRSRAPPORT 2015. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2015 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. juni CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen

Læs mere

PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR 2017 PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelsens fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer fra udvalgte

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Økonomi Side 1 af 6 Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Succesrigt forretningsår 2013: Beckhoff Automation øger omsætningen med 7 % til 435 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 2014

Periodemeddelelse 2014 Periodemeddelelse Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. september Periodemeddelelsens FOTOS Motiverne i periodemeddelelsen er fra vinteren / i Berlin og viser udsigten

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

NR. 4/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

NR. 4/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 4/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S KONCERN HOVED- OG NØGLETAL INDHOLD 3 Selskabets drift 4 Berlin vokser opad 8 Spreeparken genåbner 10 Berlin som Global City 10

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelsens fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer fra udvalgte S-

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Periodemeddelelse 2015

Periodemeddelelse 2015 Periodemeddelelse Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 31. marts CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 PERIODEMEDDELELSENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin.

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere