Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv"

Transkript

1 Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv. Værst ramt i krisens år var industrien, byggeriet og en række af de private serviceerhverv, der sidste år havde produktionsfald på mere end 1 pct. I den anden ende af skalaen er brancher som finansiering og forsikring, der på trods af finanskrisen hærgen har haft en pæn fremgang. af stud. polit. Jeppe Druedahl chefanalytiker Frederik I. Pedersen 31. marts 21 Analysens hovedkonklusioner De nyeste nationalregnskabstal viser, at BNP i 29 faldt med 4,9 procent. Tallene viser samtidig en enorm forskel på, hvor hårdt de forskellige dele af dansk erhvervsliv har været ramt af krisen. I den ene ende har vi brancher som industri, byggeog anlæg samt handel, hotel og restauranter, der sidste år oplevede fald i produktionen på mere end 1 pct. I den anden ende har vi brancher som finansiering og forsikring samt udlejning og ejendomsformidling, der sidste år havde pæn positiv vækst. Den vækstmæssige nedtur afspejler sig ligeledes i beskæftigelsesudviklingen i de enkelte brancher. De værst ramte brancher har oplevet beskæftigelsesfald på 1 pct. eller mere. Kun offentlige og personlige tjenester oplevede sidste år beskæftigelsesfremgang. Finansiering og forsikring har overraskende nok og på trods af finanskrisens hærgen tabt relativt få job sidste år. Beskæftigelsesindikatorerne peger på fortsatte beskæftigelsesfald for de private hovederhverv i starten af 21, om end den mest eksplosive udvikling synes at ligge bag os. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Dansk økonomi blev hårdt ramt i krisens rædselsår Nye reviderede nationalregnskabstal for 4. kvartal 29 viser, at det samlede fald i BNP fra hele 28 til hele 29 blev næsten 5 pct. I figur 1 ses udviklingen i BNP (sæsonkorrigeret) de seneste år på kvartaler. Som det fremgår, har perioden fra været et sandt rædselsår for dansk økonomi, hvor BNP-faldet har været rekordstort. Samtidig er forskellen mellem de nye reviderede nationalregnskabstal og de foreløbige tal så lille, at den ikke kan ses i figur 1. Dermed tegner vendingen i dansk økonomi i 2. halvår 29 stadig meget svag. Figur 1. Udviklingen i BNP (sæsonkorrigeret) mia. kæde 2-priser mia. kæde 2-priser BNP, 4. kvt. Revideret BNP, 4. kvt. Foreløbige 325 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. De reviderede nationalregnskabstal ændrer ikke udsigterne for væksten i 21. AEs vurdering er derfor fortsat, at væksten i 21 vil blive forholdsvis svag, og at vi skal ind i 211 og 212, før der kommer så meget gang i dansk økonomi, at vi kan forvente en reel vending på arbejdsmarkedet. Krisen ramte skævt i dansk erhvervsliv Dykker man længere ned i de nye tal, er der imidlertid store forskelle i, hvilke dele af erhvervslivet der virkelig mærkede krisen kradse. BNP faldt sidste år med 4,9 pct., mens egenproduktionen målt ved BVT dvs. BNP ekskl. indirekte skatter, subsidier mv. viste et lidt mindre fald på 4¼ pct. Som tabel 1 viser, dækker dette overordnede billede over en række enorme forskelle på tværs af dansk erhvervsliv. Hvor nogle erhverv har haft enorme aktivitetsfald, har andre erhverv faktisk haft fremgang. 2

3 Tabel 1. Erhvervsudvikling - vækst og beskæftigelse Andel BVT, 29 BVT BVT Beskæftigelse 3. kvt kvt. 9 Pct. pct. (2- kæde-priser) pct. 1. personer I alt 1, -,5-4,2-5,7-165 Landbrug mv. 1,1 3,3-1,6-2,5-2 Råstofudvinding 2,7-7,1-1,, Industri 12,9 -,3-11,8-15,7-62 Energi og vandforsyning 1,8 16,9-11,3, Bygge- og anlæg 5, -5,3-12,2-11,1-21 Handel, hoteller og restauranter 13,2-3,5-12,7-5,9-34 Transport, post og tele 6,3 -,1-9,5-9,8-18 Finansiering og forsikring 7,1 1, 6,4-4,5-4 Udlejning og ejendomsformidling 11,7 1,5 3, -7,4-4 Forretningsservice 8,6-2, -,9-8,1-27 Offentlige og personlige tjenester 29,8,8 2,6,9 9 Anm: Sæsonkorrigerede tal. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Værst ramt sidste år var industrien, bygge- og anlægssektoren, energi og vandforsyning samt handel, hotel og restauranter, hvor egenproduktionen (BVT) faldt mere end 1 pct. Dernæst har vi transport, post og tele samt råstofudvinding med fald i underkanten af 1 pct. Forretningsservice og landbrug mv. havde mindre nedgang. Modsat var der fortsat pæn fremgang inden for finansiering og forsikring, udlejning og ejendomsformidling samt inden for offentlige og personlige tjenester. Finansiering og forsikring tabte relativt få job under finanskrisen Den vækstmæssige nedgang afspejler sig ligeledes i beskæftigelsesudviklingen. De erhverv, der sidste år havde de største fald i egenproduktionen, er typisk også de erhverv, der fra arbejdsmarkedets toppunkt i 28 til udgangen af 29, havde de største fald i beskæftigelsen, dvs. de største tab af arbejdspladser. Det viser tabel 1. Inden for industrien faldt beskæftigelsen med 15,7 pct., hvilket svarer til 62. personer. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægssektoren faldt med 11 pct. eller 21. personer. I transport samt post og tele faldt beskæftigelsen med 1 pct., hvilket svarer til 18. personer. På trods af store produktionsfald inden for råstofudvinding samt energi og vandforsyning er disse erhverv så mandskabslette, at der ikke er registreret nogen beskæftigelsesnedgang her. For energi- og vandforsyning skal udviklingen formentlig også ses i lyset af en stor aktivitetsfremgang i 28. Kigger man på handel, hoteller og restauranter har aktivitetsfaldet været betydeligt større end faldet i beskæftigelsen 6 pct. eller 34. personer. Det kan tale for, at der udestår endnu en tilpasning i beskæftigelsen her i nedadgående retning. Modsat har der inden for udlejning og ejendomsformidling 3

4 samt forretningsservice være en nedgang i beskæftigelsen, der virker kraftigere i lyset af udviklingen i egenproduktionen. Endelig kan det bemærkes, at der tilsyneladende ikke har været større tab af arbejdspladser inden for finansiering og forsikring. Beskæftigelsen er siden toppunktet faldet med ca. 4. personer svarende til 4½ pct. Det er umiddelbart overraskende i lyset af finanskrisens hærgen, men hænger på den anden side nogenlunde sammen med, at der netop i dette erhverv var en pæn aktivitetsfremgang sidste år. Offentlige og personlige tjenester, der især dækker den offentlige sektor, havde fra toppunktet som det eneste erhverv en beskæftigelsesfremgang på,9 pct. (9. personer). Denne fremgang skal blandt andet ses i lyset af en pæn stigning i det offentlige forbrug, men også at mange offentlige institutioner i lyset af krisen har kunnet erstatte vikarer (ansat i den private sektor) med rigtige ansatte i den offentlige sektor. Konjunkturindikatorer peger på fortsatte tab af arbejdspladser Konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik indeholder virksomhedernes vurdering af den faktiske og forventede beskæftigelsesudvikling. Selvom de overordnede konjunkturindikatorer for industrien og de private serviceerhverv har rettet sig meget det seneste år, så ligger beskæftigelsesindikatorerne fortsat i det negative spektrum for disse erhverv. For bygge- og anlægssektoren er der ikke sket nogen nævneværdig forbedring af konjunkturindikatorerne ej heller for beskæftigelsen. Beskæftigelsesindikatoren for den samlede industri er gået markant op det seneste halve år, men fra et rekordlavt niveau, så indikatoren er stadig negativ. Det fremgår af figur 2, der sammenholder beskæftigelsesindikatoren med udviklingen i industriens beskæftigelse fra nationalregnskabet. Indikatoren taler for yderligere fald i industriens beskæftigelse i starten af 21, men tyder omvendt på, at det mest eksplosive er lagt bag os. Figur 2. Beskæftigelse og beskæftigelsesindikator for industrien Pct personer Indikator (industri) Ændring i NR-beskæftigelse, (højre akse) -15 Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder frem til og med marts 21, hvorefter der er forlænget med beskæftigelsesforventningerne. Beskæftigelsesindikatoren er sæsonkorrigeret og rykket tre måneder frem. Beskæftigelsen er målt ved ændringen i nationalregnskabets opgørelse, to kvartalers glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og AE. 4

5 Figur 3 viser beskæftigelsesindikatoren for de private serviceerhverv sammenholdt med beskæftigelsen fra nationalregnskabet. Som det fremgår, er også denne indikator ændret markant det seneste år, men selvom indikatoren er steget, peger den fortsat på tab af arbejdspladser, når vi ser på starten af 21. Figur 3. Beskæftigelse og beskæftigelsesindikator for private serviceerhverv Pct personer Indikator (privat service) Ændring i NR-beskæftigelse, (højre akse) Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder frem til og med marts 21, hvorefter der er forlænget med beskæftigelsesforventningerne. Beskæftigelsesindikatoren er sæsonkorrigeret. Beskæftigelsen er målt ved ændringen i nationalregnskabets opgørelse, to kvartalers glidende gennemsnit. Servicesektorens konjunkturindikator starter først i 2. Kilde: Danmarks Statistik og AE. Figur 4 (nedenfor) viser beskæftigelsesindikatoren for bygge- og anlægssektoren sammenholdt med udviklingen i nationalregnskabet. Selvom indikatoren er steget lidt på det seneste, ligger den stadig totalt underdrejet. Det peger på fortsat stort beskæftigelsesfald i bygge- og anlægssektoren i starten af 21. Den hårde vinter hjælper ikke på dette billede. Samlet set flugter indikatorerne fint med dels den fortsatte store nedgang, der ifølge de nye nationalregnskabstal var i beskæftigelsen i 4. kvartal 29, dels med AEs seneste prognose for de tre private hovederhverv. Her ventes fald over hele linjen i 21, om end betydeligt mindre end i 29. Først i 211 forventer vi en stabilisering og en vending i beskæftigelsen for de private serviceerhverv. 5

6 Figur 4. Beskæftigelse og beskæftigelsesindikator for bygge- og anlæg Pct personer Indikator (Bygge- og anlæg) Ændring i NR-beskæftigelse, (højre akse) Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder frem til og med marts 21, hvorefter der er forlænget med beskæftigelsesforventningerne Beskæftigelsesindikatoren er sæsonkorrigeret. Beskæftigelsen er målt ved ændringen i nationalregnskabets opgørelse, to kvartalers glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og AE. 6

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere