Landinspektørens Meddelelsesb 1ad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektørens Meddelelsesb 1ad"

Transkript

1 Landinspektørens Meddelelsesb 1ad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Redaktion og annonceekspedition samme sted Hjemmeside: fax: Redaktør: Landinspektør Kjeld Lohmann Schøler ISSN årgang nr. 7 Indholdsfortegnelse side 82 Meddelelsesbladet 2003 Udsendelser til medlemmer Sekretariatets telefontider Personalia 83 Faglig kalender 84 Indkaldelse til generalforsamling i DdL 85 Indkaldelse til generalforsamling i PLF 86 Fra medlem L itteratu rd ag om K nud Søren sen s fo rfattersk ab - in d læ g af J. S tau n sk jæ r L an d in sp ek tø r får p ræ m ie om ferietip s - in d læ g af J. S tau n sk jæ r Kommende arrangementer fra Fynske Planlæggere 87 Oversigtsliste afgangsprojekter 88 Love og bekendtgørelser m.v. 91 Annoncer Stillin g er tilb yd es 92 Den gyldne Kølle - De blå sider - 45 Ministerielle skrivelser m.m. D irek to ratet for F ø d ev aree rh v erv 47 Fra domstolene m.v. Fra Sekretariatet Sekretariatet holder ferielukket fra mandag den 14. juli - fredag den 18. juli 2003 begge dage incl.

2 2003 side 82 Landinspektørens Meddelelsesblad Meddelsesbladet 2003 Udsendelser til medlemmer Nr. Deadline Udkommer ca 1 23/12 15/1 2 24/1 15/2 3 25/2 15/3 4 25/3 15/4 5 25/4 15/5 6 23/5 16/6 7 25/6 15/7 8 (gf-nr.) 1/7 18/8 9 25/8 15/ /9 15/ /10 15/ /11 15/12 Den 4. juni 2003 Landinspektørens Meddelelsesblad, 45. årgang nr. 6 Stillingsannoncer Ekspedition: Pris: Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg Telefon Telefax kr. pr. spaltemm. + moms Minimumspris 650 kr. + moms. Sekretariatets telefontider Mandag - torsdag kl fredag kl Personalia Runde fødselsdage Den 16. august 2003 fylder landinspektør Ole Brande- Lavridsen 70 år. Den 20. august 2003 fylder landinspektør Mogens C. Larsen 80 år. Ansættelser Den 1. februar 2003 er landinspektør Lroels Bjørn Heebøll Hansen ansat i Støvring kommune. Den 1. maj 2003 er landinspektør Bø Fritz Giode ansat i Scankort A/S, Taastrup Den 1. juni 2003 er landinspektør Anne Justesen ansat i Herning kommune Den 1. juni 2003 er landinspektør Jørgen Kristensen ansat i Aars kommune. Den 1. august 2003 er landinspektør Signe Schouw Pedersen ansat i LE34 I/S, Ballerup.

3 Landinspektørens Meddelelsesblad 2003 side 83 Faglig kalender Danske aktiviteter: august 2003 afholder Aalborg Universitet Trafikdage. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 4. september 2003 afholder Miljøministeriet, Landsplanafdelingen og Skov & Landskab (FSL) i samarbejde med Have & Landskabsrådet, Friluftsrådet konference om fremtidens byrum på Dansk Design Center i København. Nærmere oplysninger kan fås hos FSL (Karin Gregersen, 5. september 2003 afholder DdL og PLF ordinær generalforsamforsamling på Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel i Odense. 16. september 2003 afholder Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg Seminar om Digitale planer i Torvehallerne, Vejle oktober 2003 afholder Dansk Byplanlaboratorium. Det 53. danske Byplanmøde på Bornholm. 6. oktober 2003 afholder Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg kurset Andels- og lejeboliger - etablering og drift på Scandic Hotel Sydhavnen, København oktober 2003 afholder Geoforum Danske Kortdage i Kolding. 30. oktober 2003 afholder Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg seminaret Landinspektørvirksomhed -forretning? på Comwell Middelfart november 2003 afholder Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg kurset Lokalplaner, servitutter og tinglysning i Torvehalleme, Vejle. 20. november 2003 afholder Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg kurset Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning på Aalborg Universitet. 3. december 2003 afholder Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg kurset Visualisering, medier og formidling på Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia. 30. januar -1. februar 2004 afholder foreningen fagligt møde på Hotel Nyborg Strand. 23. april 2004 afholder LgE generalforsamling på Hotel Nyborg Strand. Internationale aktiviteter: FIG Fédération Internationale des Géométres december 2003 afholdes 2nd FIG Regional Conference and the loth Anniversary of onight - Urban-Rural Interrelationsship for Sustainable Environment, Marrakech, Morocco maj 2004 afholdes FIG Working Week and 27. General Assembly, Athen oktober 2004 afholdes FIG Regional Conference for Asia and the Pacific Organised by FIG, i Jakarta, Indonesia maj 2005 afholder FIG Working Week and 28. General Assembly, Cairo. 27. august - 3. september 2006 afholdes 23. FIG kongres and 29. FIG - General Assembly, Miinchen, Tyskland. Andre internationale aktiviteter: oktober 2003 afholder IFHP Cities & Markets in Urban Development World Congress, Vienna maj 2003 afholder ASPRS 2003 Annual Conference Technology: Converging at the Top o f the World i Alaska.

4 2003 side 84 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Til medlemmerne 12. juni 2003 jr.nr Foreningens ordinære generalforsamling 2003 afholdes på Radisson SAS H. C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense fredag den 5. september 2003 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og mindst 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 2002 til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent til foreningen og fonds 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 9. Eventuelt Formandens skriftlige beretning om foreningens virksomhed 2002/2003, de til dagsordenen hørende bilag og meddelelser i anledning af generalforsamlingen bekendtgøres i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet, der udkommer i august. På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Jens Bruun Andersen formand

5 Landinspektørens Meddelelsesblad 2003 side 85 Praktiserende Landinspektørers Forening Til foreningens medlemmer 4. juni 2003 jr. nr Foreningens ordinære generalforsamling 2003 afholdes på Hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, fredag den 5. september 2003 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2002 til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingentsum for år Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 6. Valg af formand 7. Øvrige valg 6. Eventuelt De til dagsordenen hørende bilag samt meddelelser i anledning af generalforsamlingen bekendtgøres i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet, der udkommer i august måned. Den skriftlige beretning om foreningens virksomhed 2002/03 udsendes særskilt til medlemmerne umiddelbart før generalforsamlingen. Opmærksomheden henledes på, at forslag eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. august 2003, jf. 5 stk. 3 i PLF's love. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Henning Elmstrøm formand

6 2003 side 86 Landinspektørens Meddelelsesblad Fra medlem Litteraturdag om Knud Sørensens forfatterskab Lørdag den 23. august afholdes på Tolne Efterskole en litteraturdag om Knud Sørensens (KVL 1952) forfatterskab. Dagen afvikles med foredrag, oplæsning, film, frokost, vandretur i Tolne Skov og Bakker, flere foredrag og fællessang. Billetprisen er 300 kr. Interesserede kan henvende sig til: Vendsyssel Litterære Selskab, Sindal Bibliotek, Torvegade 15, 9870 Sindal. Tlf Jørgen Staunskjær Landinspektør får præmie om ferietips Danmarks Turistråd afholdt i begyndelsen af året en konkurrence om gode ferietips i Danmark i Syv forslag blev præmierede, deraf et indsendt af landinspektør Gert Alsted (KVL 1958) og hans kammerat Arnvig Bidstrup. Jyllands-Posten omtaler 26. juni forslaget således: "De danske kyster er unikke naturstier. De er frit tilgængelige for alle til fods, og man kan ikke fare vild, selv om der - heldigvis - mangler skilte, pointerer pensioneret landmåler og naturvandrer Gert Alsted fra Ringkøbing. Man har havet på enten højre eller venstre side." Nærmere omtales en for mig særdeles velkendt økyst, nemlig kysten omkring Anholt. Jeg kan ligesom Gert Alsted varmt anbefale turen, der er 26 km lang tager en god dag med en god, stor mulepose. Jørgen Staunskjær Kommende arrangementer fra Fynske Planlæggere 1. arrangement - efteråret 2003 UDFLUGT TIL STRYNØ Strynø er en ø ud for Langeland på 494 ha med ca. 200 indbyggere. Hovedparten af bebyggelsen er velbevaret og velholdt, og byen er stadig en fin helhed. Rudkøbing Kommune vedtog en lokalplan i 2002 for Strynø og Strynø Kalv for at bevare Strynø by i sin helhed, bl.a. sporene efter middelalderlandsbyen, og bygninger og anlæg i det åbne land. Fyns Amt har i regionplanen udpeget Strynø som særligt bevaringsværdigt landsbyejerlav. Arkæolog Jens Bech, som bor på Strynø, vil være guide, og byplanarkitekt Jens Østergaard Larsen, Rudkøbing Kommune vil undervejs fortælle om lokalplanen. Fredag den 22. august 2003 med færge fra Rudkøbing Havn kl Hjemkomst til Rudkøbing kl Færgebilletten koster 55 kr. På Strynø GI. Mejeri kan spises for en pris af 100 kr/kuvert. Billet og mad bestilles i forbindelse med bindende tilmelding senest tirsdag den 12. august 2003 til Jane Vestergaard på tlf eller 2. arrangement - efteråret 2003 ODENSE - SVENDBORG MOTORVEJ Arkitekt og planlægger Ejner Overlund fra Arkitektfirmaet Møller og Grønborg i Århus vil give en visualiseret oplevelse af den Sydfynske motorvej, nu hvor den bliver en realitet. Vi går bag om projektet og ser på de landskabelige og udviklingsmæssige aspekter i projektet. Torsdag den 25. september 2003 kl på Odense Slot, indgang C

7 Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider 2003 side 45 Ministerielle skrivelser m.m. Om dispensation fra afstandsgrænsen på 10 km ved erhvervelse har Direktoratet for FødevareErhverv i brev af 15. juli 2002 (93S ) udtalt: Jordbrugskommissionen for B Amt har den 15. oktober 2001 spurgt, hvordan kravet i landbrugslovens 16, stk. 3, nr. 4, om, at alle de efter erhvervelsen ejede og medejede landbrugsejendomme skal ligge inden for en vejafstand på 10 km fra den ejendom, hvor ejeren bor el ler tager fast bopæl, skal adm inistreres. Kommissionen kan ikke se af lov, cirkulære eller andet retningsgivende materiale, om der kan meddeles dispensation fra dette krav i en række bestemte situationer. Det drejer sig om situationer, hvor en person (A) ejer en landbrugsejendom (bopælsejendommen). Senere er A lovligt blevet ejer/m edejer af en landbrugsejendom, der ligger m ere end 10 km fra bopælsejendommen, hvilket f.eks. kan ske ved arv, hvor der ikke gælder nogen afstandsgrænse. Ved erhvervelse af yderligere en landbrugsejendom, som ligger inden for 10 km regnet fra bopælsejendommen, kan A ikke erklære sig bekræftende i forhold til lovens 16, stk. 3, nr. 4, og er hvervelsen kræver derfor en dispensation. Jordbrugskommissionen opregner yderligere en række forskellige situationer, hvor denne problematik gør sig gældende. Det gælder f.eks. i de situationer, hvor en person i forvejen er medejer af en ejendom, som ligger mere end 10 km væk. Det kan f.eks. være en person, som ejer kapital i et 20-selskab uden at være "landm and i selskabet", eller en situation, hvor en person er medejer af en ejendom efter reglerne om anpartserhvervelse i lovens 18 a uden at være ankermand. Jordbrugskommissionen ønsker direktoratets holdning til, i hvilket omfang der k a n /b ø r meddeles dispensation i disse situationer, herunder om det gør en forskel, om afstanden mellem ejendommene er under 15 km - altså om ejendommene kan samdrives, jf. landbrugslovens 9. Endvidere ønsker kommissionen direktoratets stilling tagen til, hvordan reglerne skal adm inistreres i relation til jordbrugsbedrifter i udlandet, herunder hvordan reglerne skal forstås, hvis en person ejer kapital i et selskab, som ejer en jordbrugsbedrift i udlandet. Endelig henleder kommissionen direktoratets opmærk somhed på, at der på side 4 i vejledningen til skemaet vedrørende personers erhvervelse af landbrugsejen domme er en tekst om begrebet vejafstand, som ikke ses at være i overensstemmelse med bestemmelsens faktiske indhold. D irektoratets bem æ rkninger Det frem går af 16, stk. 3, nr. 4, i landbrugsloven (lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli 1999), at hvis en erhverver, dennes ægtefælle eller børn under 18 år i forvejen er ejer eller medejer af en eller to landbrugs ejendomme, herunder jordbrugsbedrifter i udlandet, kan den pågældende erhverve adkomst på yderligere en landbrugsejendom, hvis alle de efter erhvervelsen ejede ejendomme ligger inden for en vejafstand på 10 km, reg net som anført i 9, stk. 2, 2. pkt., fra den ejendom, hvor ejeren bor eller tager fast bopæl. Hvis en person (A) således lovligt er blevet ejer/medejer af en landbrugsejendom, der ligger mere end 10 km fra den ejendom, hvor A bor, og A ønsker at erhverve yder ligere en landbrugsejendom, som ligger inden for 10 km regnet fra bopælsejendommen, kan A ikke erklære sig bekræftende i forhold til lovens 16, stk. 3, nr. 4, og er hvervelsen kræver derfor en dispensation. Det fremgår af 66 i landbrugslovscirkulæret (cirkulære nr. 26 af 22. februar 2000), at der i ganske særlige tilfælde kan meddeles tilladelse efter lovens 18 til erhvervelse af en landbrugsejendom med en mindre overskridelse af afstandsgrænsen på 10 km, jf. lovens 16, stk. 3, nr. 4. Ved vurderingen af, om afstandsgrænsen på 10 km kan fraviges, skal der ifølge 66, stk. 2, lægges vægt på 1) om udvidelse af en bestående gartnerivirksomhed stiller særlige krav til jordbonitet eller produktionsap parat på den erhvervede ejendom, 2) om den hidtil ejede ejendom ligger nær kyster, større skove eller byer mv., således at mulighederne for at købe ejendom nr. 2 eller 3 er stærkt begrænset, eller 3) om der er tale om en midlertidig situation, hvor er hververen f.eks. forpligter sig til at afhænde den eller de i forvejen ejede ejendomme, eller hvis der er tale om en situation, der er omfattet af landbrugslovens 18, stk. 4, som omhandler særlige situationer, hvor der kan med deles tilladelse, selvom landbrugslovens betingelser ikke er opfyldt, f.eks. hvor ejendommen helt eller delvis agtes anvendt til forhold af ikke-jordbrugsmæssig ka rakter. De situationer, som jordbrugskommissionen ønsker belyst, er derimod ikke omtalt i cirkulæret. Hvis der er tale om erhvervelse af ejendom nr. 2, er der normalt ikke problemer med reglerne, idet den restriktive bestemmelse i cirkulærets 66 er fuldt ud dækkende i disse situationer. Hvis der derimod er tale om erhvervelse af ejendom nr. 3, omtaler cirkulæret ikke de situationer, hvor afstanden mellem ejendom nr. 1 og 2 er mere end 10 km. Det fremgår af bemærkningerne til ændringen af land brugsloven i 1999, at den foreslåede ændring af bestem melsen i lovens 16, stk. 3, er af redaktionel karakter, idet den skal tydeliggøre, at ejendommene til enhver tid skal kunne drives sammen, medmindre der meddeles dispensation efter lovens 18.

8 2003 side 46 Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at bestem melsen ikke skal være til hinder for, at en person, der ved arv eller familiehandel er blevet ejer af to landbrugs ejendomme, der ligger mere end 10 km fra hinanden, vil kunne få tilladelse til at erhverve en ejendom nr. 3, hvis denne ligger inden for en vejafstand på 10 km fra den ejendom, hvor den pågældende bor. Den ændrede formulering skal bl.a. præcisere, at bopælspligten ved erhvervelse af ejendom nr. 3 i fri handel skal opfyldes inden for afstandsreglen på 10 km, og at det således er en forudsætning for erhvervelsen, at erhververen opfylder bopælskravet i mindst 8 år efter erhvervelsen, enten fra en ejendom som den pågældende i forvejen er ejer eller medejer af inden for en vejafstand på 10 km fra den erhvervede ejendom eller ved at tage fast bopæl på den erhvervede ejendom. Da dette princip fremgår af bemærkningerne til ændrin gen af landbrugsloven i 1999, skal det lægges til grund ved vurderingen af, om der kan meddeles dispensation fra afstandsgrænsen i lovens 16, stk. 3, nr. 4 - uanset at dette princip ikke fremgår af landbrugslovscirkulæret, hvilket det retteligt burde have gjort. Bemærkningerne fastlægger således som princip, at der ved erhvervelse af yderligere en landbrugsejen dom i visse situationer kan meddeles dispensation fra afstandsgrænsen på 10 km, hvis en person efter land brugsloven i forvejen er lovlig ejer eller medejer af to landbrugsejendomme med en indbyrdes vejafstand på mere end 10 km, jf. nedenfor. Dette gælder også, selv om ejendommene ligger i så stor afstand fra hinanden, at der ikke kan ske sam drift efter landbrugslovens regler. Der lægges således især vægt på, at bopælskravet opfyldes inden for afstandsgrænsen på 10 km, medens der lægges mindre vægt på, at ejendommene kan drives sammen. På baggrund heraf vil der således kunne dispenseres ved erhvervelse af yderligere en landbrugsejendom, hvis en person i forvejen er lovlig ejer eller medejer af to landbrugsejendomme, herunder jordbrugsbedrifter i udlandet, med en indbyrdes vejafstand på mere end 10 km. Det er dog en forudsætning for erhvervelsen, at erhververen opfylder bopælskravet i mindst 8 år efter erhvervelsen fra en ejendom, som den pågældende i for vejen er ejer eller medejer af, og at denne ejendom ligger inden for en vejafstand på 10 km fra den erhvervede ejendom eller at erhververen opfylder bopælskravet ved at tage fast bopæl på den erhvervede ejendom. Dette gælder både de situationer, hvor en person lovligt er ejer af en anpart på 1/5 eller derover af en landbrugs ejendom (f.eks. ved at vedkommende har erhvervet en anpart af en landbrugsejendom efter reglerne i lovens 18a, stk. 1, uden at være ankermand) eller ejer af mindst 1/5 af kapitalen i et selskab, der ejer en landbrugsejen dom (f.eks. ved at vedkommende har erhvervet kapital i et 20-selskab, uden at være landmanden i selskabet). For så vidt angår 20-selskaber er det underordnet, om en person erhvervede sin del af selskabskapitalen før ændringen af landbrugsloven i 1999, hvor det kun var landmanden i selskabet, som blev betragtet som medejer af ejendommen, eller efter ændringen i 1999, hvorefter en person blev anset som medejer af ejendom men, hvis vedkommende ejede mindst 1/5 af selskabs kapitalen. Eksempel: En landmand (A) har i 1990 erhvervet en landbrugsejendom på Øerne, som han bor på. I 2000 køber han sammen med sin bror efter reglerne i land brugslovens 18 a, stk. 1, en landbrugsejendom i Nord jylland med broderen som ankermand. Den eneste betingelse A skal opfylde i forbindelse hermed er, at han ikke efter erhvervelsen vil være ejer eller medejer af mere end 3 landbrugsejendomme, jf. 18 a, stk. 1, nr. 3. I 2002 ønsker han at købe en landbrugsejendom nr. 3, som ligger inden for en vejafstand på 10 km fra hans bopælsejendom på Fyn. Han kan ikke erhverve denne ejendom uden tilladelse, da betingelsen i lovens 16, stk. 3, nr. 4, ikke er opfyldt. I medfør af ovennævnte princip kan jordbrugskommissionen i denne situation meddele dispensation fra afstandsgrænsen, da den erhvervede ejendom ligger inden for 10 km fra den landbrugsejendom, som han bor på. Hans bopælsforp ligtelse på 8 år, som indtræder i forbindelse med købet af ejendom nr. 3, kan herefter kun opfyldes på en af de to ejendomme på Fyn. Med hensyn til spørgsmålet om erhvervelse af kapital i et 20-selskab - for andre end landmanden i selskabet - gælder, at en person, der efter lovens 20, stk. 1, nr. 2, erhverver aktier eller anparter, der udgør 1/5 eller derover af selskabets kapital, efter lovens 18 a, stk. 5, betragtes som medejer af den landbrugsejendom, der ejes af selskabet. Den pågældende skal derfor opfylde betingelserne i lovens 18 a, stk. 1, nr. 3, for personlig erhvervelse af en ideel anpart af ejendommen. Den pågældende må derfor ikke efter erhvervelsen af aktier eller anparter i et 20-selskab være ejer eller medejer af mere end 3 landbrugsejendomme, herunder jordbrugs bedrifter i udlandet, jf. 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 624 af 26. juli Det er således fælles for hhv. erhvervelse af en anpart på 1/5 eller mere i en landbrugsejendom efter reglerne i lovens 18 a, stk. 1 (ikke ankermanden) og for er hvervelse af 1/5 eller mere af kapitalen i et 20-selskab (ikke landmanden i selskabet), at den eneste begræns ning er, at erhververen ikke ved erhvervelsen vil blive ejer eller medejer af mere end 3 landbrugsejendomme, herunder jordbrugsbedrifter i udlandet. Der gælder altså ikke nogen afstandsgrænse ved sådanne er hvervelser, jf. dog nedenfor om erhvervelse af yderligere en landbrugsejendom. Dette svarer til bemærkningerne til ændringerne af lovens 20 i 1999, hvoraf det fremgår, at en investor, der ejer 20 pct. eller derover af selskabskapitalen i et eller flere 20-selskaber, der ejer en landbrugsejendom, efter ændringen vil blive betragtet som medejer af de pågældende landbrugsejendomme. Hvis vedkommende derfor vil erhverve yderligere en landbrugsejendom el ler en anpart i en sådan ejendom, skal betingelserne for personlig erhvervelse af ejendommen (lovens 16, 17, 17a, 18 og 18 a) opfyldes. Dette gælder både i forhold til begrænsningen på 3 ejendomme og til afstandsgrænsen på højst 10 km. Efter lovens 16, stk. 1, nr. 3, og 16, stk. 3, skal der tillige tages hensyn til, om erhververen er ejer eller medejer af jordbrugsbedrifter i udlandet. Ved disse bestemmelser må der tages udgangspunkt i, at begre

9 Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider 2003 side 47 bet jordbrugsbedrift i udlandet forstås på samme måde som en landbrugsejendom i Danmark, jf. "Jordlovgivning", 1997, side 524 ff, og at begrebet medejer må forstås således, som det defineres i lovens 18 a, stk. 5, uanset at denne bestemmelse efter sin ordlyd alene omhandler landbrugsejendomme. Det er derfor direktoratets opfattelse, at en person, der ejer 1/5 eller derover af kapitalen i et selskab, der ejer en jordbrugsbedrift i udlandet, må anses for at være medejer af den pågældende bedrift. Hvis vedkommende samtidig ejer en landbrugsejendom i Danmark og ønsker at erhverve yderligere en landbrugsejendom, kan erhvervelsen således ikke ske ved erklæring, når jordbrugsbedriften i udlandet ligger i en større afstand end 10 km. Jordbrugskommissionen kan i denne situation meddele dispensation efter det ovenfor nævnte princip, da vedkommende må anses for at være lovlig ejer/medejer af den pågældende jordbrugsbedrift i udlandet. Jordbrugskommissionens henvendelse er foranlediget af en konkret ansøgning, og kommissionen har vedlagt en kopi af udkast til afgørelse. Direktoratet har ikke vurderet det fremsendte udkast til afgørelse, da direktoratet alene kan/må forholde sig til principielle spørgsmål. Jordbrugskommissionen må derfor træffe sin afgørelse på grundlag af de anførte generelle principper. Afslutningsvis har kommissionen i sit brev henvist til, at det er misvisende, at det fremgår af vejledningen til skemaet "Personers erhvervelse af en landbrugsejendom", at "Kravet i lovens 16, stk. 3, nr. 4, om, at den erhvervede ejendoms jorder skal ligge inden for en vejafstand på 10 km fra den ejendom, hvor ejeren bor eller tager fast bopæl, regnet som anført i lovens 9, stk. 2, indebærer, at ejendommene til enhver tid skal kunne drives sammen efter reglerne i lovens 9, stk. 1, medmindre der kan meddeles dispensation." Direktoratet kan hertil oplyse, at der er tale om en tekst fra vejledningen, som gjaldt før ændringen af landbrugsloven i Ved en fejltagelse er denne tekst desværre ikke blevet ændret i forbindelse med den ændrede formulering af bestemmelsen i lovens 16, stk. 3, nr. 4. Direktoratet er ved at skulle lave et nyt oplag af vejledningen, og i forbindelse hermed vil denne tekst blive ændret. Fra Domstolene m.v. Refereret og kommenteret af Lars Ramhøj Tinglysningsafgift ved tinglysning af påtegning af to ejerpantebreve (Toldskat afgørelse af 15. maj 2003, jr.nr. 05/ ) I forbindelse med sammenlægningssag blev der udfærdiget respektpåtegninger i form af separate allonger på to ejerpantebreve, som begge var i ejerens besiddelse. Ved tinglysningen blev begge påtegninger afgiftberigtiget med 1400 kr. Landinspektøren, som forestod den matrikulære sag, rettede efterfølgende henvendelse til afgiftmyndigheden (ToldSkat, Høje Taastrup) med henblik på at få afklaret forståelsen af tinglysningsafgiftlovens 7, hvor det af stk. 2 fremgår, at anmeldelse af dokumenter, der angår "flere rettigheder af samme type vedrørende samme ejendom i samme anmeldelse kun udløser en afgift, selvom indføringerne vedrører flere forskellige rettigheder, såfremt de forskellige rettigheder er mellem de samme parter". Eller sagt på en anden måde, hvis tinglysningen vedrører samme slags rettighed (her pantebreve) i samme ejendom, hvor rettigheden angår de samme parter (typisk ejeren og samme realkreditinstitut), skal der kun betales én gang tinglysningsafgift på 1400 kr. forudsat, at der et tale om samme anmeldelse. Landinspektøren ønskede oplyst, om der på den baggrund skulle betales én eller to gange tinglysningsafgift. Afgiftmyndigheden kunne støtte sin afgørelse på en helt tilsvarende sag, hvor Landsskatteretten havde fundet, at hver allonge skulle afgiftberigtiges. På den baggrund fandt afgiftmyndigheden, at betingelserne i den nævnte bestemmelse ikke var opfyldt, hvorfor allogerne var afgiftberigtiget korrekt. Afgiftmyndigheden nævner i sin afgørelse også bestemmelserne om tinglysning a f ændringspåtegninger på dokumenter. Det skal som hovedregel ske på selve dokumentet (med genpart til akten). I praksis accepteres dog tinglysning a f ændringer på "løse erklæringer" efter TL 11, stk. 2, på det der med en fællesbetegnelse kaldes ''uomsættelige pantebreve", ligesom påtegninger på flere pantebreve mellem samme debitor og kreditor kan udarbejdes på en fælles allonge - også kaldet en "samlepåtegning". Ejerpantebreve er imidlertid omsættelige og må derfor påtegnes særskilt. Spørgsmålet her var, om det forhold, at påtegningerne blev anmeldt samtidigt, opfyldte lovens forudsætning om, at tinglysningen skal foregå "i samme anmeldelse" - eller om der herved forstås "samme dokument". Det var det, der blev taget stilling til i ovennævnte sag (LSR offentliggjort i Tidsskrift for skatter og afgifter, SKM LSR), hvor Landsskatteretten fandt, "at det forudsætningsvis a f lovens ordlyd sammenholdt med forarbejderne fremgår, at det er en betingelse for, at der i tilfælde som det omhandlede, alene udløses tinglysningsafgift med én gange den faste afgift, at der foreligger samme dokument (eller samme elektroniske transaktion)". Altså: En nødvendig (men ikke tilstrækkelig) forudsætning for,

10 2003 side 48 Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider at der kun udløses én gang tinglysningsafgift ved tinglysning på pantebreve er, at det sker som en "samlepåtegning" på uomsættelige pantebreve. udgave ved Kirsten Nørgaard og Lilian Hindborg, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, hvor der redegøres udførligt for lovreglerne og for retspraksis. Tinglysningsafgiftloven med kommentarer foreligger nu i 2. Refereret og kommenteret af Lars Ramhøj Spørgsmålet om, hvorvidt en landinspektørs arbejde svarede til det, der var rekvireret (Responsumudvalget) I forbindelse med en verserende retssag om betaling af et landinspektørfirmas arbejde bad advokaten for et byggefirma Responsumudvalget om at tage stilling til en række spørgsmål. Efter det oplyste bestilte byggefirmaet telefonisk "et plangrundlag" over en ubebygget, mindre ejendom i byzone med henblik på projektering af 8 boliger. Landinspektørfirmaet oplyste for udvalget, at der ikke var overensstemmelse mellem det registrerede skel og grænserne i marken, hvorfor der blev foretaget en skelfastlæggelse og indhentet skelerklæring fra 10 naboer. Ejendommen blev herefter opmålt med henblik på fremstilling af en situationsplan, som også indeholdt et nivellement af en række punkter på grunden. Advokaten anmodede Responsumudvalget om tage stilling til om det er god landinspektørskik at igangsætte et så omfattende arbejde på grundlag af en telefonisk henvendelse uden at sikre sig, at kunden har forstået omfanget af den bestilte opgave om arbejdet - henset til at landinspektørfimaet tidligere havde udarbejdet et måleblad over indkørslen til ejendommen - var nødvendigt for at søge om byggetilladelse hvor meget af det udførte arbejde, der i benægtende fald var nødvendigt og hvad de ville koste, samt om det ville have været tilstrækkeligt at indmåle 11 skelpunkter Responsumudvalget fandt det helt normalt, at landinspektøren på grundlag af en telefonisk henvendelse udfører et arbejde, som det skete her - især når det drejer sig om en professionel rekvirent, men at det påhviler landinspektøren at vurdere, at det arbejde, der udføres svarer til det, der er rekvireret. Udvalget anså det for nødvendigt, at skellene på situationsplan svarer til de faktiske ejendomsgrænser, og at det udførte arbejde var nødvendigt, når det drejer sig om et område, hvor skellene er fastlagt ved målinger, der er mere end 20 år gamle. Udvalget kunne ikke afgøre, om nivellementet var nødvendigt i det konkrete tilfælde, men tilkendegav, at det var normalt, at det blev foretaget til brug for detailprojektering. Udvalget udtalte videre, at omfanget af arbejdet ved skelfastlæggelse ikke kan defineres på forhånd, men at regningens størrelse for dette arbejde ikke afveg fra, hvad der kan forventes. Der er ingen regler om - og mig bekendt heller ingen PLF retningslinjer eller anbefalinger for håndtering af rekvisitioner. Det er næppe heller muligt at regulere i detaljer, idet en række forhold spiller ind: hvem der rekvirer (professionel eller en privatperson), opgavens karakter (standardopgave eller specialopgave), arbejdets omfang og omstændighederne i øvrigt (f.eks. om der er tidspres). Det er mit indtryk, at rekvisitioner i stor udstrækning sker telefonisk, og at der kun undtagelsesvis kvitteres skriftligt for rekvisitionen - hvilket rimeligvis skyldes, at det i praksis sjældent giver problemer, at aftalen blot foreligger mundtligt. Efter min mening påhviler det imidlertid i tvivlstilfælde landinspektøren - som den professionelle - at dokumentere/ sandsynliggøre, at det arbejde, der er udført svarer til det, der er rekvireret. Personligt ville jeg nok overveje at give rekvirenten en skriftlig tilbagemelding på rekvisitionen i hvert fald i de tilfælde, hvor det rekvirerede arbejde har et større omfang eller ikke har standardkarakter. Men er det ikke værd at overveje, om god klientpleje tilsiger, at der altid kvitteres skriftligt for rekvisitioner? Så må omstændighederne afgøre, hvor specifik denne tilbagemelding udformes; man kan f.eks. henvise til vedtægtens beskrivelser a f standardydelserne, hvis rekvisitionen har standardkarakter. Men ikke for detaljeret og med forbeholdfor arbejder, hvis omfang ikke kan defineres på forhånd. Er der aftalt en beløbsramme, må den medtages. Det kan da næppe være uoverkommeligt. Og for mig at se såvel ganske fornuftigt som rimeligt.

11 Landinspektørens Meddelelsesblad 2003 side 87 Oversigtsliste afgangsprojekter Deltagere: Sider: 154 Søren Bredal Henriksen Jacob Winkel Paw Bro Larsen Fremtidens regionplan - som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan Beskrivelse: Afgangsprojektet undersøger, om og i givet fald hvordan regionplanen kan håndtere en dobbeltrolle som både et godt administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Baggrunden for diskussionen af denne dobbeltrolle er, at regionplanlægningen netop nu er underkastet et eftersyn, af det af miljøministeren nedsatte Regionplanudvalg, med henblik på at forenkle og udvikle regionplanlægningen. Afgangsprojektets analyser tager udgangspunkt i problemstillingen: På den ene side udtrykker mange - heriblandt Regionplanudvalget - ønske om, at regionplanens rolle skal være både et godt administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. På den anden side er det uklart, hvad der ligger i de to begreber samt om denne dobbeltrolle kan - og i givet fald hvordan den skal - varetages. Begreberne bestemmes med udgangspunkt i en analyse af, hvilke roller regionplanen skal varetage. Ud fra denne begrebsudvikling gives via eksempler forslag til, hvordan regionplanen kan styrkes som godt administrationsgrundlag henholdsvis strategisk udviklingsplan. Det konkluderes, at fremtidens regionplan tillige kan være kendetegnet ved at opfylde begge begreber, og at regionplanen faktisk styrkes herved.

12 2003 side 88 Landinspektørens Meddelelsesblad Love og bekendtgørelser m.v. 32. marts 2003 bekendtgørelse nr. 288 om ikrafttræden for Ribe Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. 14. maj 2003 bekendtgørelse nr. 349 om administration af jordkøbslovens bestemmelser om statens forkøbsret m.m. 15. maj 2003 bekendtgørelse nr. 460 om ikrafttræden for Sønderjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. 28. maj 2003 bekendtgørelse nr. 391 om ændring af lov om vandløb m.v. 28. maj 2003 lov nr. 392 om ændring af lov om beskyttelse af de ydre kog i Tøndermarsken. 28. maj 2003 lov nr. 406 om ændring af lov om boligbyggeri, lov om bygnings- og boligregistrering og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Mulighed for afskæring af klageadgang) 6. juni 2003 bekendtgørelse nr. 475 om ændring af bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning. 7. juni 2003 bekendtgørelse nr. 477 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. (EF - fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og ramsarområder). 10. juni 2003 lov nr. 436 om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Bekæmpelse af rockerkriminalitet og andre organiseret kriminalitet.) 10. juni 2003 lov nr. 440 om ændring af lov om planlægning. (Byomdannelse.) 10. juni 2003 lov nr. 452 om ændring aflov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. (Modregning ved kommuners afståelse m.v. af energivirksomheder, sikring af el- og varmepriser, forbrænding af kød og benmel, søledningsanlæg til mindre øer m.v.) 10. juni 2003 lov nr. 454 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 12. juni 2003 lovbekendtgørelse nr. 494 af lov om udstykning og anden registrering i matriklen. 12. juni 2003 bekendtgørelse nr. 495 om skelforretninger. (Samtidig ophæves bekg. nr. 688 af 16. juni 2001 vedr. samme.) 12. juni 2003 bekendtgørelse nr. 496 om Landinspektørnævnet. (Samtidig ophæves bkg. nr. 926 af vedr. samme). 24. juni 2003 Kjeld Lohmann Schøler

13 Landinspektørens Meddelelsesblad 2003 side 89 Årsmødet o Arsmødets samlede program Fredag den 5. september PLF afholder generalforsamling Ledsagertur Frokost DdL afholder generalforsamling Middag med efterfølgende bal Natmad Lørdag den 6. september Morgenmad Porto Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg.

14 2003 side 90 Landinspektørens Meddelelsesblad Praktiske oplysninger Indkvartering og bespisning Årsmødet finder sted på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, hvor indkvartering og fællesspisning foregår. Priserne for bespisning og overnatning er følgende: Fredag ledsagertur inkl. frokost...kr. 150 frokost inkl. 1 øl + (kaffen v/gf-lokale)...kr. 240 festmiddag (vin ad lib., kaffe, musik, natmad) kr. 425 overnatning på enkeltv. inkl. morgenmad... kr. 850 overnatning på dobb.v. inkl. morgenmad...kr. 475 Pris*for 1 pers. (enk.v)for hele arr. fredag/lørdag, kr Pris* for 1 pers (dobb.v) fo r hele arr. fredag/lørdag kr * bemærk eksklusiv prisen på ledsagerturen Tilm elding Såfremt medlemmerne ønsker at deltage i fællesarrangementer (indkvartering, bespisning mm.) skal tilmelding være sekretariatet i hænde senest den 1. august Tilmelding foretages på nedenstående tilmeldingsblanket eller online på Ledsagertur Ledsagere ser på Odense bys seværdigheder og specialiteter i samarbejde med lokal kendt. Turen har afgang fra SAS H.C. Andersen Hotel kl og slutter samme sted ca. kl Afregning Indbetales det samlede beløb på giro nr (mrk. generalforsamling) samtidig med tilmeldingen eller senest den 1. august 2003 sender sekretariatet billetter pr. på det bestilte. Selvfølgelig er det også muligt ved ankomst at finde sekretariatets skranke og betale her. Refusion af rejseudgifter for arbejdsledige Der vil kunne ydes tilskud til befordring i Danmark for heltidsarbejdsledige medlemmer. Medlemmer, der ønsker dette tilskud, skal meddele sekretariatet dette skriftligt senest den 1. august Tilskuddet vil andrage den del af rejseudgiften, der overstiger 125 kr. - beregnet efter prisen for 2. kl. togbillet. Tilskuddet vil blive udbetalt ved henvendelse til foreningens sekretariat under årsmødet på SAS H.C. Andersen Hotel i Odense. Refusion af rejseudgifter for ALF'ere ALF'ere, der ikke kan opnå tilskud efter ovennævnte bestemmelse, vil kunne opnå tilskud fra ALF til befordring i Danmark. Tilskuddet vil andrage den del af rejseudgiften, der overstiger 125 kr. - beregnet efter prisen for 2. kl. togbillet. Medlemmer, der ønsker dette tilskud, skal meddele sekretariatet dette skriftligt senest den 1. august I modsat fald vil tilskuddet ikke blive udbetalt! Tilskuddet ydes af ALF og vil blive udbetalt ved henvendelse til foreningens sekretariat under årsmødet. Husk, at du kan tilmelde dig online på Navn: Kandidatårgang By: Navn på ledsager: Jeg ønsker at deltage i fællesarrangementer i forbindelse med foreningens årsmøde fredag den til lørdag den ved at afkrydse blandt nedennævnte muligheder: 1 usluttet forening 1JLF PALF ALF l_l Deltager Ledsager Overnatning såfremt muligt: Enkeltværelse på SAS H.C. Andersen Hotel i Odense... Dobbeltværelse på SAS H.C. Andersen Hotel i Odense Sørger selv for indkvartering... Samlet beløb indsættes på reg. nr konto senest den Samlet beløb betales ved ankom st...q Ledsagertur... Frokost fredag... Festmiddag/bal fredag... Overnatning fredag/lørdag...

15 Landinspektørens Meddelelsesblad 2003 side 91 Regler for stillingsopslag på DdL's hjemmeside og i Meddelelsesbladet. Straks efter at stillingsannoncen er modtaget i sekretariatet eller på aftalt dato lægges stillingsannoncen ud på DdL's hjemmeside og forbliver der til ansøgningsfristen er udløbet. Der vil også være henvisning fra PLF's hjemmeside, (www.plf.dk) Med mindre ansøgningsfristen måtte være udløbet, optages annoncen endvidere i de følgende nummer af Meddel-Meddelelsesbladet. Annonceprisen baseres på spaltemm. prisen for optagelse af stillingsannonce i Meddelelsesbladet. Priser på Stillingsannonce og udsendelsesplan for 2003 findes på side 82. Landinspektør (eller ingeniør) Til omgående tiltrædelse i alsidig praksis søger vi en landinspektør, nyuddannet kandidat eller med nogen praktisk erfaring, men frem for alt med lysten til at virke som praktiserende landinspektør. Dit udgangspunkt vil være i Maribo, hvor vi er ni medarbejdere, der arbejder i nye og lyse lokaler midt i byen, som er en hyggelig "købstad" med domkirke og gymnasium i overordentlig smukke omgivelser. Men dit virke vil primært være overalt på Lolland, hvor vi i en meget lang periode har haft meget travlt med meget forskelligartede opgaver. Vi besidder og behersker moderne teknik og løser alsidige, såvel matrikulære som tekniske arbejdsopgaver. Senest har vi deltaget i udviklingsarbejdet omkring MIA, matrikulær information og ajourføring. Vi er åbne for nye ideer og lægger vægt på, at du har interesse og flair for landmåling, EDB, IT og GIS samt matrikulært og teknisk arbejde, og at du tillige med gode samarbejdsevner, engagement og godt humør glider ind i vores rare omgangstone. Passer kemien og er lysten der til at drive selvstændig virksomhed, vil der efter en periode være gode muligheder for at indtræde som medindehaver. Ansøgning sendes snarest til Landinspektør Erik Juhl Christensen Vestergade Maribo. Tlf.: kont. Tlf.: priv. Mobil: Telefax hvor yderligere oplysninger også kan fås. Mindsteløn ALF har pr. 1. januar 2003 fastsat mindstelønnen for privatansatte med-lemmer af ALF til: kr. pr. måned incl. eget bidrag og arbejdergivers pensionsbidrag. Reguleringen er excl. eventuelle anciennittetsstigninger 9650

16 2003 side 92 Landinspektørens Meddelelsesblad Den gyldne Kølle Landinspektøremes årlige golfmatch spilles torsdag den 4. september på Odense Eventyr Golf Klub's bane, Falen 227, Odense. Banen ligger 5 min. fra Odense centrum og er en mesterskabsbane i let kuperet terræn med vandløb og søer. Første hold slår ud kl. 13, følgende hold med henholdsvis 7 & 8 min. interval. Der spilles stableford. Softspikes påbudt. Deltagerliste og starttider sendes ud ca. 1 uge før. Efter matchen serveres en golfbuffet m. efterfølgende kaffe i klubbens restaurant. ( ca. kl. 19.) Vinderne kåres. Fra foreningens side er der et ønske om at styrke generalforsamlingen, hvorfor golfdeltagere opfordres til at deltage i foreningernes øvrige arrangementer og festmiddagen fredag, hvor det er planen at " Den gyldne Kølle " overrækkes. Pris for hele arrangementet 450 kr. Greenfee 250 kr. ( alle må betale fuld greenfee pga. tidsbestilling) Buffet 200 kr. ( excl. drikkevarer) Af hensyn til endelig reservering af starttider er sidste tilmeldingsfrist torsdag den 14. august til Sonja, Landinspektørerne Jeppesen og Bjerre, Fredericiagade 17, 6000 Kolding. Tlf Fax Husk at oplyse adresse og hep. Tilmelding er bindende. Det har jo været nødvendigt at ændre på arrangementet i forhold til tidligere - vi vil foreslå, vi bruger lidt tid om aftenen til at drøfte, hvordan vi fremover ønsker matchen afholdt. VEL MØDT til alle til en rigtig god dag på Odense Eventyr!! De bedste hilsener Jakob Kolind og Ruth Dittmer.

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247 KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 70 20 97 90 FAX 33 93 17 55 DATO: 28. februar 2008 J.NR.: REF.: ale Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. april 2008 i Odense I henhold

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg Til Grundtvigsk Forums medlemskredse København, d. 29. august 2017 Indbydelse til Grundtvigsk Forum årsmøde 2017 Hermed indbydes til at deltage i Grundtvigsk Forums årsmøde, der afholdes: Fredag d. 27.

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

En forårsdag i TIVOLI

En forårsdag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En forårsdag i TIVOLI Tirsdag den 12. april fra kl. 11.00-17.00 byder vi alle medlemsfamilier velkommen til en herlig dag i Danmarks verdensberømte forlystelsespark

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør L, at der ikke var en fast og entydig

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

En dejlig dag i TIVOLI

En dejlig dag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En dejlig dag i TIVOLI Tirsdag den 13. april fra kl. 11.00 17.00 byder vi hele familien velkommen til et lukket arrangement, hvor man kan tilbringe en herlig dag

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 24. november 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 24. november 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Geopartner Landinspektører CVR 20014784 Att.: Christian Holmgaard Graversen chg@geopartner.dk Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 2fa Jordrup By, Jordrup ejet af AG Boliginvest Aps

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere