Referat. Der er modtaget 35 besvarelser ud fra 56 udsendte spørgeskemaer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Der er modtaget 35 besvarelser ud fra 56 udsendte spørgeskemaer."

Transkript

1 Referat Mødedato: Mandag den 19. maj 2014 kl i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Mona, Kaisa, Ri og Rikke Afbud: Louise, Cecilie og Marianne Referent: Kaisa Dato Emne 19/5 Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde ok Hvem er referent? 19/5 Forældreemne: Status på ny brødordning i vuggestuen. Har der været nogle forældrereaktioner? Opgave/ Ansvarlig Kaisa Deadline Status En forælde, der har taget kontakt til personalet. Han var utilfreds med det nye tidspunkt, da hans barn kommer senere, og derfor ikke får noget af brødet. Det kræver en ekstra opmærksomhed fra personalets side, at tjekke, at brødet er i huset til kl Den nye ordning fungerer fint i forhold til børnene. 19/5 Samarbejde omkring udviklingsaftale om fælles sprog og forståelse i distrikt Pedersborg: I Pedersborg har vi lavet en fælles udviklingsaftale. Den 5. maj mødtes team 0, storbørnsvoksne fra daginstitutionerne samt lederne til en fælles konference med udviklingskonsulent Jacob Folke Rasmussen. Inden da havde forældrene til Pilotbørnene samt 09 børnene svaret på et spørgeskema omkring, hvordan de oplever, at vi taler med/om samt inddrager dem i forhold til deres børn. Om ca. 1½ år vil vi igen sende spørgeskemaet ud for at se, om der er sket i ændring i forhold til første spørgeskema. Fremadrettet vil Lisbeth (leder af Pedersborg Børnehus) eller Elsebeth (leder af Magdalenehave) deltage i de samarbejdsmøder, der i distriktet omkring brobygning, for at fastholde fokus på det fælles anerkendende sprog og forståelse set i inklusionsøjemed. Der er modtaget 35 besvarelser ud fra 56 udsendte spørgeskemaer. Generelt er der flotte besvarelser i forhold til, hvordan forældrene oplever, at personalet taler med/til/om børnene og forældrene samt at vi ser intentionerne bag børnenes handlinger. Der er mange forældre, der svarer neutral vedr. spørgsmål, der handler omkring den pædagogiske måde, vi indretter aktiviteterne efter børnenes behov. Her har vi et oplysningsarbejde foran os. 1

2 Der er et udviklingsarbejde i forhold til at formulere spørgsmålene anderledes, for at tegne mere præcis billede af forældres opfattelse af fælles sprog og forståelse. Spørgeskemaet sendes igen om 1,5 år. 19/5 Evaluering af dialogmøde med BUU: Ri, Casper, Mona, Louise, Nadja og Mette deltog i mødet. Om kvalitet i daginstitutioner. Der blev drøftet mange meninger om, hvad god kvalitet er i en daginstitution, men der var ikke mange forslag til, hvad der bør gøres anderledes i fremtiden. Det virkede som om politikerne havde det svært med at finde ud af, hvilken rolle de havde i det forum. 19/5 Frokostordning i VVK: Kommunalbestyrelsen skal give forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et fælles sundt frokostmåltid minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år. Ordningen skal være ophørt senest seks måneder efter forældrebeslutningen om fravalg. Tilbuddet om frokostordning har tidligere år bestået af en smurt madpakke fra en ekstern leverandør. Forældrebetalingen vil ved tilvalg af frokostordning forhøjes med det beløb, som frokostordningen koster. Det er to år siden, at forældrebestyrelsen i VVK sidste gang to stilling til til- eller fravalg af frokostordning. Husets personale vil stemme nej tak til tilbuddet. Det nye ordning vil negativt påvirke dagsrytmen i huset og vil komme til at ødelægge forud planlagte aktiviteter. NEJ tak Betina giver kommunen besked 19/5 Planlægge sommerfest den 20. juni: Klovn kl (samme klovn som sidst) Nadja har lavet sedler om hjælp til bord og oprydning. Forælde tilmelding sker ved barnets stue. Børneintra har ikke virket til dette formål. Der spørges Oggels is, om de vil lavet et godt tilbud om is til festen, som forældreforeningen evt. kan sælge. Der bruges ansvarsområde lister for at planlægge arbejdet. Hvem kommer og hjælper før festen: Mette, Betina, Casper & Nadja, Ri, Louise Efter festen: Rikke, Mona, Kaisa Resten af bestyrelsen skal også spørges! Kaisa & Nadja tager kaffemaskiner med hjemmefra. Evt. flere maskiner med. 2

3 19/5 Læreplan: Forskellige læreplansaktiviteter fra den 10. marts til 7. maj (Flere af dem foregår ofte i perioden): Piloter bl.a. Ny Nordisk Skole med fokus på matematik (matematiske, sproglige, personlige, sociale og motoriske kompetencer) Ansigtsmaling (farvelære, kulturelle, personlige, sociale og motoriske kompetencer) Perler (farvelære, finmotoriske, personlige, sproglige og sociale kompetencer) Motorik (grovmotoriske, sansemotoriske, sociale, sproglige og kulturelle kompetencer) Sprog (personlige, sproglige og sociale kompetencer) Pynt til vinduer (finmotoriske, farvelære, personlige, sproglige og sociale kompetencer) Ler (finmotoriske, personlige, sociale og sproglige kompetencer) Legepladsdage, Ny Nordisk Skole, cykler, mooncars, svævebane, vand, sand, mudder, finde ting i naturen til NNS (matematiske, personlige, sociale, sproglige, kulturelle, sansemotoriske, fin- og grovmotoriske kompetencer samt natur og naturfænomener) Magnatiles, klippe i blade og lave collage (finmotoriske, matematiske, sociale og sproglige kompetencer samt kulturelle udtryksformer og værdier) Færdigøre Pilotmalerier m. limlak (finmotoriske, sproglige, sociale kompetencer samt kulturelle udtryksformer og værdier) Piloter på jagt efter foråret (natur og naturfænomener, NNS, matematisk/logisk sans, personlige, motoriske, sociale og sproglige kompetencer) Legeplads med musik, fedtfarver på staffeli (natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier, farvelære, motoriske, sociale og sproglige kompetencer) Motorikhurlumhej for langstrømper samt Piloterne (grovmotoriske, sansemotoriske, sociale, sproglige og kulturelle kompetencer) Klippe og lave perler (farvelære, finmotorik, sociale og sproglige kompetencer) Fødselsdage (Kulturelle, sproglige, personlige og sociale kompetencer) Modellervoks (farvelære, sanse- og finmotoriske, sociale og sproglige kompetencer) NNS opgaver for 09 erne (NNS, koncentration, farve- og tallære, finmotorik, sociale og sproglige kompetencer) Påskeharens værksted bl.a. dekorere æsker og så karse (kulturelle udtryksformer og værdier, Natur og naturfænomener, farvelære, finmotoriske, sansemæssige, sproglige og sociale kompetencer) Hemmeligheder (sanser, sproglige, sociale, motoriske kompetencer samt farvelære) Pilottur (natur og naturfænomener, trafiklære, motoriske, sproglige og sociale kompetencer) Påskefrokost (Kulturelle traditioner, motoriske, sociale, Betina lægger oversigten på hjemmesiden. 3

4 personlige og sproglige kompetencer) Smør selv dage (Kulturelle traditioner, motoriske, sociale, personlige og sproglige kompetencer) Musikdag optagelse af CD (musiske, sproglige, personlige og sociale kompetencer) Indkøring af nye børns samt fri leg (personlige, sociale og sproglige kompetencer) NNS opgaver, perleplader og påskeharens værksted (NNS, matematiske, kulturelle udtryksformer og værdier, Natur og naturfænomener, farvelære, finmotoriske, sansemæssige, sproglige og sociale kompetencer) Rullemadras på bakken (natur og naturfænomener, motoriske, sociale og sproglige kompetencer) Storbørns-opgaver til Løvehjerter og Langstrømper (NNS, matematiske, sproglige, sociale og motoriske kompetencer) Maling med vandfarver (farvelære, finmotorisk kulturelle, sproglige, sanser og sociale kompetencer) Legetøjsdag (personlige, sproglige, sociale og motoriske kompetencer) Sy i klude (farvelære, finmotoriske, sproglige og sociale kompetencer) 19/5 Prognose over antal børn fordelt hen over året samt økonomi. Som verden ser ud nu, har vi et forventet gennemsnitlige børnetal på 30,42 vug og 72,39 bh. Hvis året også ender ud med dette, så skal vi have tilført kr. Budgetforsikringspuljen på minimum en 1% skal bringes i spil i år. Det svarer til kr. På sidste BUU-møde, var politikkerne ikke så tilfredse med de store overførelser fra 2013 til For VVK vedkommende drejer det sig om , der forventes at blive brugt til lønninger. Vi må prøve at styre tættere, selv om det er svært. Noget af overskuddet fra sidste år stammer fra forsikringspuljen, der blev ophævet sidst på året. Betina og Nadja arbejder intensivt for at styre økonomien mere tæt, selv om der er udfordring i forhold til sygedagpengerefusion, selv små udsving i børnetal betyder meget (udmeldelse pr. 1. juli i stedet for 1. august), forsikringspuljen og udfordringen med at de faglige organisationer nødigt vil accepterer tidsbegrænsede stillinger. Generelt har økonomien det fint. Der er slået en tidsbegrænset pædagogstilling op fra 15. juni til 31. december. Dannie er blevet fastansat. Fra januar med 32 timer om ugen, ansat til hele huset. 19/5 Produktivitetsforbedringer kapacitetstilpasning på dagtilbud: Den 2. juni skal BUU tage stilling til produktivitetsforbedringer 4

5 på daginstitutionsområdet, herunder: Kapacitet institutionslukninger o Landsbybørnehuset o En institution i Pedersborg o Institutionen på Lundtoftevej i Dianalund Dagpleje får en ny ressourcetilpasningsmodet - tilsvarende daginstitutionerne Dagplejebørn sendes i gæstepleje i den kommende institution fra de er to år Åbningstider reducere åbningstiden til 52 timer om uge Lukkedage øge antallet af lukkedag til 20 Efterfølgende vil beslutningerne sendes i høring fra den 6. juni til 12. august. Endelig beslutning forventes at ske af BUU den 2. september. - Betina har været med til Visions møde med borgmesteren. Her blev det understreget, at Sorø kommune vil markere sig som en kommune med plads til børn, moderne og innovative institutioner samt sammenhængende familieliv - Prognoserne viser, at der er alt for mange pladser i børneinstitutionerne i i Pedersborg distrikt. Den endelig beslutning træffes først af BUU d. 2. september i økonomiudvalget samt dernæst i byrådet d. 17. september Vi skal have lavet en ny bestyrelsesmødedato for juni, for at vi kan være med til at lave et høringssvar inden udgang af juni. Det bliver d kl Der skal eventuelt skrives en info besked til forældre, når vi har mere at vide om sagen. Der udarbejdes en procesplan for, hvordan huset vil håndtere situationen, hvis VVK bliver udnævnt som lukningstruet. 19/5 Reklame? Morten har undersøgt via Niels Urban, hvad det vil koste at have en bande på Sorø Frejas stadionbane. Det koster kr. om året + indkøb af bande hos C2-reklame (koster kr.). Hvad tænker vi om dette? Bestyrelsen synes, at det er en god idé. Vi bliver synlige og ser det som en god mulighed for at reklamere for huset. Skal vi (forældrebestyrelsen) reklamere for VVK til grundlovsdagsarrangement i Sorø ved at dele flyvers ud? Vi finder ud, om der er nogle stykker, der vil være med til arrangementet. Evt. Lisbeth, Kaisa & Louise. Betina Evt. Lisbeth, Kaisa & Louise. 5

6 20/3 Evaluering af inde oprydningsdag : Deltagende forældre: 21 Deltagende personale: 4 - Godt arrangement - Pænt resultat - Meget overskueligt planlagt arbejde - Der er flere opgaver til næste gang, men overordnet et tilfredsstillende resultat. - Succes gentages, når behovet melder sig. 19/5 Forældreforening - status: Louise, Kaisa og Lisbeth kommer med en status. - Der er kommet 2 tilbagemeldinger fra forældre. Der laves ikke infomøde før fælles forældreaften. Der bliver informeret om foreningen og samlet adresser for forældre, der er interesserede. - Rikke ringer til Okkels is og spørger efter et godt tilbud til vores sommerfest. - Vi skal have startet op med forældreforening inden sommerfest. Af Kaisa, Louise og Lisbeth. 19/5 Vigtige datoer: Rikke Kaisa, Louise og Lisbeth Pilotkoloni: Mandag den 26. maj onsdag den 28. maj Bedsteforældredag: Onsdag den 28. maj kl Sommerfest: Fredag den 20. juni kl Høringsperiode for budget 2015: 25. august 15. september Pilotkoloni: Tirsdag den 9. september torsdag den 11. september Forældremøde med valg til bestyrelsen: Torsdag den 25. september kl Pippiuge: Tirsdag den 30. september fredag den 3. oktober Fotodag: Fredag den 7. november Ishøj Teater: Fredag den 21. november Bedsteforældredag: Fredag den 28. november kl

7 Julefest med Lucia: Torsdag den 11. december kl Eventuelt: Næste møde: Generel orientering Betina forventer ikke, at Christian kommer tilbage. Der kigges på økonomien i forhold til nyansættelse Vuggestuen: Nye børn i vuggestuen Startet i børnehave Dagligdagen i vuggestuen Liyah er startet på Tyttebøvserne1/5 Karsten er startet på krudtuglerne 1/5 Gloria starter på tyttebøvserne 1/6 Leonora er startet på løvehjerterne 1/5 Leah starter på løvehjerterne 1/6 Karoline starter på langstrømperne 1/6 Pr. 1. maj har vi 31 børn Vi nyder vejret ude. Vi laver dagens aktiviteter udenfor, blandt andet har vi madrasser, trampolin, lege på bakken osv. Nye tiltag Inddelingen af børn i hhv. småbørnsgruppen, mellemgruppen og storbørnsgruppen ændrer sig løbende. Der vil derfor hænge en oversigt over indkrydsningsskærmen, så forældre og personale kan se, hvilke børn der er i hvilke grupper. De børn der er i storbørnsgruppen skal ligge deres madpakker i køleskabet i fællesrummet hver dag. Vi har fået ny brødordning. Dette medfører, at brødet skal være afleveret om morgenen inden kl eller dagen før. Børnene får brød om formiddagen og frugt om eftermiddagen. Børnene skal derfor kun have 1 frugtbøtte med, som afleveres i køleskabet i fællesrummet. Oskars mor har lavet et skriv om valg af det rigtige brød. Det ligger både på børneintra og hjemmesiden. Andet BT har været en gang hver anden måned på Pedersborg Skole for at supervisere dem i Marte Meo. Dette er gennemført nu. Nadja er i gang med Teori U uddannelse i Odense, ca. 2 dage om måneden. Nadja skal afsted sidste gang i slutningen af maj. Steffenie er begyndt i vuggestuen. Hun er PA (pædagogisk assistent studerende) og skal være her fra d. 10. marts til og med 22. juni Steffenie er rigtig dygtig, og hun indgår i vores hverdag på fineste vis. Hun laver forskellige projekter med forskellige børn. B.la. sprogkiste, vaske hænder, kropsbevidsthed, natur og kreativitet, samt er sammen med Janne og piloterne til NNS. Børnehave: Nye børn Malte: Langstrømperne (fra dagpleje) Fabienne: Løvehjerterne (fra udlandet) Victoria: Løvehjerterne (vuggestuen) 7

8 Dagligdagen i børnehaven Vi arbejder fortsat med aldersintegrationen og oplever, at børnene gerne blander sig. De børn der tidligere har tøvet med at bevæge sig rundt i huset, ses oftere i de modsatte ender. Vi har løbende stuemøder torsdage formiddag, hvilket skifter imellem der forskellige stuer. For at sikre, at de voksne også kommer rundt, byttes et personale fra pilotstuen ud med et personale fra den stue, der ikke har legepladsdag om tirsdagen. Det er vigtigt, at de voksne kommer rundt på forskellige stuer, for at lære børnene bedre at kende, samt at udbrede tilgangen til Ny Nordisk Skole. Nu er det mildere i vejret, derfor er det endnu engang vigtigt, at sikre barnets garderobe er udstyret med det passende tøj til årstiden. Nye tiltag Der arbejdes med udarbejdelsen af en litteratur og sangkanon i Pedersborg distrikt (børnehaverne samt skolen), dog arbejdes der med det samme, i sprog erfa gruppen, hvor der kommer en temadag for Annette. Vi afventer og ser om disse to tiltag kan arbejde sammen. Sprog Fortsætter som vanligt. Motorik Der er nu et hold, der kører fast hver onsdag 20 min. Derudover skiftes to hold hver onsdag til at have 45 min. motorik. Piloter: Vi arbejder i øjeblikket med børnekunst, og der er overvejelser om, hvordan vi afslutter dette forløb. Derudover arbejder vi løbende med NNS og bogstaver, samt de lyde de repræsenterer. Overordnet arbejdes samtidig med sociale kompetencer. Langstrømper: Der arbejdes med de sociale kompetencer, samt tilgang til Ny Nordisk Skole. Derudover forskellige værksteds/stueaktiviteter. Løvehjerterne: Der arbejdes med de sociale kompetencer, samt tilgang til Ny Nordisk Skole. Derudover med forskellige værksteds/stueaktiviteter. 8

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig. Louise

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig. Louise Referat Mødedato: Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Mette og Betina Forældre: Lisbeth, Mona, Kaisa, Ri, Cecilie, Louise og Rikke Afbud: Nadja og Casper

Læs mere

Der er mad til bestyrelsesmødet

Der er mad til bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar 2016 Mødedato: Torsdag d. 7. januar 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Rikke,

Læs mere

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig Referat Mødedato: 25. november 2013 kl. 18.00 i Villa Villakulla. Louise; Mette P, Kaisa og Lisbeth sørger for lidt aftensmad. Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth,

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. Husk at melde dig. møde

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. Husk at melde dig. møde Referat Mødedato: 22. maj 2013 kl. 18.00 i Villa Villakulla (Uden mad) Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Kaisa, Mona, Marianne, Louise og Lars Afbud: Nina Referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015 Mødedato: Mandag den 2. marts 2014 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Ri, Kaisa, Karina,

Læs mere

Deadline. Status. Ansvarlig

Deadline. Status. Ansvarlig Referat Mødedato: 24/4 12 kl. 18.00 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja. Mette og Betina Forældre: Casper, Søren, Lars, Nina, Kaisa, Mette, Lisbeth og Rikke Afbud: Louise Referent: Nadja

Læs mere

Status. Deadline. Ansvarlig

Status. Deadline. Ansvarlig Mødedato: 29/8 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette, Janne, Betina Forældre: Casper,Kaisa, Bodil, Stina, Mette og Søren Afbud: Louise, Nadja og Michael Referent: Bodil Dato

Læs mere

Status. Deadline. Ansvarlig

Status. Deadline. Ansvarlig Mødedato: 23/1 12 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Casper, Søren, Lars, Lisbeth, Mette og Rikke Afbud: Nina, Kaisa, Janne, Louise og Mette Referent: Nadja

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016 Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Mona,

Læs mere

Deadline. Status. Ansvarlig. fra de enkelte stuer, der ligger på hjemmesiden. Det direkte link er: http://boerneintra.soroe.dk/frontend.aspx?

Deadline. Status. Ansvarlig. fra de enkelte stuer, der ligger på hjemmesiden. Det direkte link er: http://boerneintra.soroe.dk/frontend.aspx? Mødedato: 30/11 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja, Janne, Betina Forældre: Casper,Kaisa, Søren, Lars, Lisbeth, Nina, Louise og Rikke Afbud: Mette Referent: Louise

Læs mere

om konkrete problemstillinger. I tilslutning til ordinært møde i Børn og Undervisningsudvalget afholdes dialogmøde med dagplejens forældrebestyrelse.

om konkrete problemstillinger. I tilslutning til ordinært møde i Børn og Undervisningsudvalget afholdes dialogmøde med dagplejens forældrebestyrelse. Mødedato: 24/1 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja, Janne, Betina Forældre: Casper, Mette, Bodil og Kaisa. Afbud: Stina, Louise, Søren, Birgitte, Michael og Mette Referent:

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort.

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort. Referat Mødedato: 3. oktober 2012 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette og Betina Forældre: Casper, Louise, Kaisa, Lisbeth, Mona, Sofie, Marianne og Rikke Afbud: Nadja, Lars og Nina

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2015 Mødedato: Mandag den 27. april 2014 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Ri, Kaisa,

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig Referat Mødedato: 29. november kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Lars, Louise, Kaisa, Lisbeth, Nina, Mona og Marianne. Afbud: Mette og Casper Referent: Louise

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 5. september 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 5. september 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 5. september 2016 Mødedato: Mandag den 5. september 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Eva, Nadja, Mette P og Betina Forældre: Kaisa, Louise,

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 31. maj 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 31. maj 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 31. maj 2016 Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 18.15 21.15 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Mona,

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning September 2015 Bestyrelsen i Villa Villakulla (VVK) Bestyrelsen består af 9 forældre valgt blandt vuggestuens og børnehavens forældrekreds, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 9. november 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 9. november 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 9. november 2016 Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 kl. 18.15 21.15 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Daniel, Kaisa, Mona, Karina,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Mødedato: 30/ kl

Mødedato: 30/ kl Mødedato: 30/8 2010 kl. 17.30 Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Mette P. Og Janne Forældre: Michael, Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte, Mette og noget af tiden Katrine. Referent: Caroline

Læs mere

Mødedato: 22/ kl Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Janne Forældre: Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte. Referent: Caroline

Mødedato: 22/ kl Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Janne Forældre: Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte. Referent: Caroline Mødedato: 22/6 2010 kl. 17.30 Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Janne Forældre: Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte Referent: Caroline Dato Emne Opgave/ Ansvarlig 22/6 Godkendelse og underskrivning

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

MAJ 2015. Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er som bekendt en lukkedag. For tilmeldte børn i området, er der pasning i Nøddehegnet.

MAJ 2015. Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er som bekendt en lukkedag. For tilmeldte børn i området, er der pasning i Nøddehegnet. MAJ 2015 KOM MAJ, - DU SØDE MILDE. Så er vi allerede nået til maj måned det betyder forhåbentlig sol og varme og at foråret er rigtig på vej, hvor alt springer ud, så maj måned er mere end velkommen. Nu

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår Til Jer Alle. Å r s p l a n

Glædelig Jul og Godt Nytår Til Jer Alle. Å r s p l a n Kommende møder i Bestyrelsen Torsdag den 16.01.14 Tirsdag den 18.3.14 Info om valg til bestyrelsen kommer senere. Glædelig Jul og Godt Nytår Til Jer Alle. Å r s p l a n 2 0 1 4 På glædeligt Gensyn i 2015

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 Mødedato: Mandag den 1. juni 2014 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Ri, Kaisa,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod.

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod. Velkommen. Vi er en lille, hyggelig institution med ca. 40 pladser. Vi lægger vægt på fællesskaber og et godt, samt motion og udeliv. Vi er i 2014 blevet certificeret til en DGI institution. Vi er derfor

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af beslutningsreferat 2. Generel orientering fra formanden Kommentar til budget 2014 Billund Kommune.

1. Godkendelse og underskrift af beslutningsreferat 2. Generel orientering fra formanden Kommentar til budget 2014 Billund Kommune. Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 21.10.13 kl. 18-20.30 på Trehøjevej Deltagere: Keld Hansen, Rikke Hansen, Trille Kaldahl Selvarajah, Maria Louise Fabricius, Connie H. Jensen, Helle Vejrum og Karin

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2014 Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 kl. 17.30 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth,

Læs mere

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr.

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Esbønderup Børnehus Aktuel Læreplan

Esbønderup Børnehus Aktuel Læreplan 1 Esbønderup Børnehus Aktuel Læreplan 2 Aktuel Læreplan Følgende 6 temaer er det lovbestemte udgangspunkt for læreplanen: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse

Læs mere

Velkommen til Højvangshaven

Velkommen til Højvangshaven Velkommen til Højvangshaven Højvangshaven er præget af glæde og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Telefonnr. Hoved nr. 76 16 64 80 Kontor 76 16 64 81 Fællesrum i bhv. 76 16 64 82 Grøn stue

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Referat bestyrelsesmøde den 27. oktober 2014 Tid og sted: Gult mødelokale, Solsikken, Gislinge Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Fraværende uden

Læs mere

Mad og måltider i Børnehuset Basthøj

Mad og måltider i Børnehuset Basthøj Mad og måltider i Børnehuset Basthøj Overordnede mål: Basthøj kost- og bevægelsespolitik tager afsæt i Egedals kommunes politik samt Ganløse Slagslundes bestyrelses overordnede mål for mad, måltid og bevægelse.

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere