Vejledning i brugen af. NemBørn. Side 1 af 45

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brugen af. NemBørn. Side 1 af 45"

Transkript

1 Vejledning i brugen af NemBørn Side 1 af 45

2 Indhold 1 Hvad er NemBørn? Personalenet fanen Ledelse Personalenet fanen Ledelse - Børn Oprettelse af stuer og grupper Personalenet fanen Ledelse Børn Stue- og gruppetilknytninger Personalenet fanen Ledelse Personale Oprettelse eller redigering af medarbejdere Personalenet fanen Ledelse Personale Stuetilknytning Personalenet fanen Ledelse Personale Personaleoversigt Personalenet fanen Ledelse Planer Personalenet fanen Ledelse Temadokumentation Personalenet fanen Ledelse - Bestyrelse (forældreråd) Oprettelse af bestyrelsesmedlemmer Personalenet fanen Ledelse - Bestyrelse (forældreråd) Udsendelse af dagsordener og referater til forældrebestyrelsen Personalenet fanen Ledelse -NemFoto installation Stuenet fanen Galleri Foto til behandling Personalenet fanen Ledelse Oprettelse af NemMapper Personalenet fanen Ledelse - Ressourcer Oprettelse af Ressourcer Personalenet fanen Dialog Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Dagbog Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Aktivitet Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Opslag Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Invitation Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Madplaner Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Nyheder Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Post Informationer om børnene Personalenet fanen Børn Personalenet fanen Børn Fremmøde, Afhentning og registrering af afhentning Personalenet fanen Børn Fravær og registrering af fravær Personalenet fanen Børn Turliste Personalenet fanen Børn Ferieliste Side 2 af 45

3 2.24 Personalenet fanen Børn Invitationer Personalenet fanen Børn Kartotekskort Personalenet fanen Børn NemKontakt Personalenet fanen Børn Fuldmagter Personalenet fanen Børn Allergikere, Kosthensyn m.m Personalenet fanen Børn Forældrestatistik Informationer om/til personalet Personalenet fanen Personale Personalenet fanen Personale Registrer fravær Temadokumentation Personalenet fanen Dokumentation opret og brug temadokumentation Personalenet fanen NemForum Oprettelse af et forum Personalenet fanen Pædagogik Hjemmesiden Redigering af børnehavens hjemmeside Log på og log af Redigering af børnehavens hjemmeside Oprettelse af menupunkter topog venstremenupunkter Redigering af børnehavens hjemmeside Indholdet på en side Redigering af børnehavens hjemmeside Redigering og brugen af billeder på hjemmesiden Redigering af børnehavens hjemmeside Bokse på undersiderne Side 3 af 45

4 1 Hvad er NemBørn? NemBørn er den enkelte daginstitutions administrative og pædagogiske redskab. NemBørn er den enkelte forælders personlige, digitale adgang til daginstitutionens dagligdag. NemBørn indeholder seks forskellige kanaler til informationsdeling / kommunikation: 1. PersonaleNet 2. StueNet 3. ForældreNet 4. EntreNet 5. NemMobil 6. Hjemmeside Alle kanaler er opbygget med ekstrem fokus på brugervenlighed, og alle komponenter følger samme intuitive principper for anvendelse. NemBørn kræver derfor ingen forudgående it-kundskaber for hverken personale, administration eller forældre. Side 4 af 45

5 2 Personalenet fanen Ledelse Fra fanen ledelse har du følgende faner Børn Personale Planer Temadokumentation Bestyrelse NemFoto Ressourcer 2.1 Personalenet fanen Ledelse - Børn Oprettelse af stuer og grupper Det først du gør, når du tager NemBørn i brug er at få oprettet de stuer og grupper, der skal være i børnehaven. I dropdownmenuen vælger du, om du vil lave en stue eller en gruppe, når du har valgt dette, så hopper du videre til næste boks, hvor du navngiver stuen eller gruppen. Du slutter nu af med at klikke på Opret. Din nye stue eller gruppe blive nu vist i oversigten Du kan til enhver tid ændre navnet på stuen eller gruppen. Ændring af navn gør du ved at vælge Rediger, og du får derefter mulighed for at skrive i boksen, du kan selvfølgelig Fortryde din indtastning. Du vælger Gem, hvis din navneændring skal gemmes. 2.2 Personalenet fanen Ledelse Børn Stue- og gruppetilknytninger Side 5 af 45

6 Fra fanen Børn har du mulighed for at se de børn går du ind på fanen Stuetilknytning eller Gruppetilknytning. Fra de to faner har du mulighed for at tilknytte de børn, der går i børnehaven til de oprettede stuer og grupper. Du klikker i den boks som passer til den stue eller gruppe, som barnet skal tilknyttes. OBS Et barn kan kun gå på én stue, men et barn kan tilhøre flere forskellige grupper. Nye børn der er kommet til børnehaven, men endnu ikke er blevet tilknyttet en stue fremgår med en * foran der navn, så du kan se, at dette barn skal sættes på en stue Personalenet fanen Ledelse Personale Oprettelse eller redigering af medarbejdere Når du tager NemBørn i brug skal du have oprettet dine medarbejdere, så de også kan bruge NemBørn. Du skal bruge cpr.nr. på dine medarbejdere, når du går i gang med denne opgave. Oprettelse af medarbejderen sker på fanen Ledelse Personale - Redigér personale, hvor du fra dropdown menuen for Opret ny vælger hvilken rettighed medarbejderen skal have i NemBørn. Du går nu til næste boksen med CPR-nummer hvor du indskriver medarbejderens cpr. nr. Du afslutter med at vælge Opret. Side 6 af 45

7 Medarbejderen fremgår herefter i oversigten. Du kan til enhver tid ændre navn eller rettighed for den enkelte medarbejder. Du vælger Rediger, herefter har du mulighed for at ændre i medarbejderens navn, dennes rettigheder til NemBørn og du har mulighed for at give medarbejderen en titel. Hvorfor kan du ændre i medarbejderens navn?...jo det kan du, fordi der kan være en medarbejdere som har en mellemnavn, som denne ikke bruger, så dette kan man slette, hvorefter det nye navn fremgår på medarbejderen Personalenet fanen Ledelse Personale Stuetilknytning Fra fanen Personale Stuetilknytning skal du have knyttet medarbejderne til den stue som de arbejder i. Du klikker i boksen for den stue som medarbejderen skal tilknyttes. Side 7 af 45

8 2.2.3 Personalenet fanen Ledelse Personale Personaleoversigt Fra fanen Personaleoversigt kan du vælge hvilke informationer, der skal publiceres på børnehavens hjemmeside om medarbejderne. Du vælger Rediger, hvorefter du får mulighed for at tilføje informationer på den enkelte medarbejder. Du vælger i Medarbejdervisningen om den indskrevne data skal vises på børnehavens hjemmeside. Under Medarbejdervisning kan du i dropdown menuen vælges Vises ikke, og så kommer informationerne ikke ud på hjemmesiden 2.3 Personalenet fanen Ledelse Planer På Personalenet Ledelse finder du fanen Planer, her har du mulighed for at lægge virksomheds- og læreplan ind for institutionen. Du klikker på Opret plan, og får nu mulighed for at skrive planen i systemet, men du kan også uploade en fil. Når du har klikket på Opret plan får du vist følgende skærmbillede. Side 8 af 45

9 Du navngiver planen, navngivningen er den titel, som kommer med ud på hjemmesiden. Du kan skrive planen direkte i den editor/tekstområdet, som du får vist, men du kan også vælge at uploade en fil fra din pc, hvis du vil uploade din fil, vælger du ved Vedhæft fil at Gennemse, hvor du så kommer ind i dit filarkiv. Når du er færdig med arbejdet på planen, så vælger du Publicer plan. Du kan til enhver tid lægge en plan i Kladde, hvis du pludselig bliver kaldt væk. 2.4 Personalenet fanen Ledelse Temadokumentation Du har i NemBørn mulighed for at gemme dokumentation omkring eksempelvis børnemiljøvurderinger, denne kortlægning af børnemiljøet i institutionen kan ligge i NemBørn, hvor du kan lave en præsentation på emnet. Du starter med at gå i Ledelse og på fanen Temadokumentation, hvor du opretter emnet for temadokumentation. Side 9 af 45

10 Ved Opret dokumentationstema med navnet skriver du titlen på temadokumentaiton, og du vælger hvilket dokumentationsår. Når disse to ting er gjort vælger du Opret. Herefter er emnet tilgængeligt på Dokumentation undermenuen Temadokumentation. Du læse mere om Temadokumentation i afsnit Personalenet fanen Ledelse - Bestyrelse (forældreråd) Oprettelse af bestyrelsesmedlemmer På fanen Bestyrelse har du mulighed for at oprette din forældrebestyrelse til børnehaven. Du skal bruge cpr.nr. på dine forældre, når du går i gang med denne opgave. Du kan i dropdown menuen vælge forskellige roller, når du opretter den pågældende forældre. Du går efter til boksen med CPR nummer og indskriver forælderens cpr. nr. Du afslutter med Opret Herefter fremgår forældren i oversigten. 2.6 Personalenet fanen Ledelse - Bestyrelse (forældreråd) Udsendelse af dagsordener og referater til forældrebestyrelsen Fra fanen Referat kan du sende dagsordener og referater ud til alle forældrene i din børnehave eller du kan vælge kun at sende til forældrebestyrelsen. Side 10 af 45

11 Dokumenter som du uploader og vælger følgende dagordens eller referattype - Åben dagsorden til møde, Dagsorden til generalforsamling, Åbent referat eller Referat fra generalforsamling vil gå ud til alle forældre. Hvis du kun vil have dagsordenen eller referatet ud til bestyrelsen så vælger du Lukket dagsorden til møde eller Lukket referat fra møde. 2.7 Personalenet fanen Ledelse -NemFoto installation Billeder siger mange gange meget mere end ord. NemBørn giver mulighed for at forældrene kan se de oplevelser, som I har med børnene. Det er nemt at lægge mange billeder tilgængelig for forældrene. Du installerer NemFoto læs separat vejledning. 2.8 Stuenet fanen Galleri Foto til behandling På Stuenet fanen Galleri finder du menuen Foto til behandling, her se du de billeder, du har lagt via NemFoto. Du fordeler billederne ved henholdsvis at krydse af eller vælger ved rullemenuen hvem der skal se billederne. Side 11 af 45

12 Ved Publicer til forældre til børn i v i denne sendes billedet ud til alle forældrene. Ved Publicer til følgende børns eget galleri kan du i drodown menu udvælge de(t) børn billedes skal publiceres til. Ved Tilknyt NemMapper tilknyttes billedet til en given NemMappe. Du kan også Frigiv foto til Dokumentation - her gemmes billedet i Jeres Dokumentations arkiv PersonaleNet her vises billedet på Jeres PersonaleNet Hjemmeside billedet frigives til at det kan bruges på hjemmesiden Diasshow billedet frigives til at vises i diasshowet som kører på Entrenet og på forældrenenes adgang til NemBørn Portrætfoto her har du mulighed ved for at uploade et billede af f.eks. dine medarbejdere, og disse frigives til hjemmesiden. OBS når først der er lagt et billede på en medarbejder kan dette ikke slettes, men du kan uploade et nyt, såfremt du er utilfreds med det allerede frigivede. Når du arbejder med billedet har du mulighed for at Tilknyt lyd, du har mulighed for at tilknytte lyd til et billede NemUdsnit, du har mulighed for at beskære et billede, og dermed udelade en del af det faktiske billede du har taget Roter, du har mulighed for at rotere et billede Side 12 af 45

13 Det sidste du vælger er Publicer, herefter er billedet gjort tilgængeligt. 2.9 Personalenet fanen Ledelse Oprettelse af NemMapper Du skriver din titel på NemMapper i rubrikken efter Opret ny NemMappe, og vælger Opret. Herefter vil NemMappe fremgå i oversigten. Du bruger NemMapper til at kategorisere dine billeder, såfremt du gerne vil lægge dem i bestemte mapper. Efterfølgende kan søges på NemMappen i Galleri Arkiv. Side 13 af 45

14 2.10 Personalenet fanen Ledelse - Ressourcer Oprettelse af Ressourcer Du kan oprette ressourcer til at du i børnehaven kan fortælle at den enkelte ressource bliver brugt. Du oprettter en ressource ved at skrive i rubrikkerne efter Opret ny ressource, hvor du navngiver din ressourcer og evt. en beskrivelse, hvor du giver en kort beskrivelse af ressourcen. På NemKalender kan bl.a. oprette en aftale, der indikere at den pågældende ressource bliver brugt den dag Personalenet fanen Dialog I NemBørn har du forskellige muligheder for at skrive til forældrene. På Personalenet fanen Dialog finder du underfanerne Dagbøger, Aktivitet, Opslag, Invitationer, Madplaner og Nyheder. Alle menuerne er forskellige kommunikationskanaler til forældrene. De er opbygget efter samme koncept, så der er genkendelighed. Side 14 af 45

15 2.12 Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Dagbog Du vælger hvem der skal modtage din kommunikation, her bruger du dropdown menu til at udvælge modtagere. Du kan vælge at skrive ud til hele børnehaven, udvalgte stuer og grupper eller udvalgte børn. Herefter giver du dagbogen en overskrift og skriver en tekst til forældrene. Du har mulighed for at indsætte Foto til dagbogen, enten ved at trykke i Foto, hvor du får mulighed for at udvælge et billede ELLER du kan vælge at sættes dagens fotoserie på dagbogen. Du har mulighed for at tilknytte en bilag til Dagbogen, når du trykker Tilknyt bilag, får du mulighed for at udvælge et bilag fra dit arkiv. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme en dagbog, hvis du ikke er færdig med den, og vil arbejde den senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Side 15 af 45

16 Du har altid mulighed for at se den dagbog. der er sendt til forældrene. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer den udsendte dagbog. Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til en allerede publiceret dagbog, kan du redigere i dagbogen, og derefter publicere du dagbogen igen, og det vil være den opdaterede dagbog som forældrene får vist Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Aktivitet Du vælger hvem der skal modtage din kommunikation, her bruger du dropdown menu til at udvælge modtagere. Du kan vælge at skrive ud til hele børnehaven, udvalgte stuer og grupper eller udvalgte børn. Herefter giver du Aktiviteten en overskrift og skriver en tekst til forældrene. Du skal vælge hvornår aktiviteten skal starte og slutte dato- og tidspunktmæssigt, og så skal du vælge hvornår Aktiviteten skal vises fra og med og til og med Du har mulighed for at tilknytte et bilag til Aktiviteten, når du trykker Tilknyt bilag, får du mulighed for at udvælge et bilag fra dit arkiv. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme en aktivtet, hvis du ikke er færdig med den, og vil arbejde den senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Du genfinder din kladde under Arkiv, og vælger Rediger, og kan herefter arbejde videre med aktivitet. Side 16 af 45

17 Du har altid mulighed for at se den aktivitet. der er sendt til forældrene. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer den udsendte aktivitet. Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til en allerede publiceret aktivitet, kan du redigere i aktiviteten, og derefter publicere du aktiviteten igen, og det vil være den opdaterede aktivitet som forældrene får vist. Side 17 af 45

18 2.14 Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Opslag Du vælger hvem der skal modtage din kommunikation, her bruger du dropdown menu til at udvælge modtagere. Du kan vælge at skrive ud til hele børnehaven, udvalgte stuer og grupper eller udvalgte børn. Herefter giver du opslaget en overskrift og skriver en tekst til forældrene. Du skal vælge hvornår Aktiviteten skal vises fra og med og til og med. Du har mulighed for at tilknytte et bilag til Opslag, når du trykker Tilknyt bilag, får du mulighed for at udvælge et bilag fra dit arkiv. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme et opslag, hvis du ikke er færdig med det, og vil arbejde det senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Du genfinder din kladde under Arkiv, og vælger Rediger, og kan herefter arbejde videre med opslaget. Side 18 af 45

19 Du har altid mulighed for at se det opslag. der er sendt til forældrene. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer det udsendte opslag. Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til et allerede publiceret opslag, kan du redigere i opslaget, og derefter publicere du opslaget igen, og det vil være det opdaterede opslag som forældrene får vist Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Invitation Du vælger hvem der skal modtage din kommunikation, her bruger du dropdown menu til at udvælge modtagere. Du kan vælge at skrive ud til hele børnehaven, udvalgte stuer og grupper eller udvalgte børn. Herefter giver du invitation en overskrift og skriver en tekst til forældrene. Du skal vælge hvornår invitationen skal starte og slutte dato- og tidspunktmæssigt, og så skal du vælge hvornår invitationen skal vises fra og med og til og med Du har mulighed for at indsætte svarknapper til forældrene, så når de ser din invitation, så kan de give en tilbagemelding til dig, om de kommer og de kan skrive hvor mange de kommer. Side 19 af 45

20 Du har mulighed for at tilknytte et bilag til Invitation, når du trykker Tilknyt bilag, får du mulighed for at udvælge et bilag fra dit arkiv. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme en invitation, hvis du ikke er færdig med den, og vil arbejde den senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Du genfinder din kladde under Arkiv, og vælger Rediger, og kan herefter arbejde videre med invitation. Du har altid mulighed for at se den invitation. der er sendt til forældrene. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer den udsendte invitation. Side 20 af 45

21 Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til en allerede publiceret invitation, kan du redigere i invitationen, og derefter publicere du invitationen igen, og det vil være den opdaterede invitation som forældrene får vist Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Madplaner Du vælger hvem der skal modtage din kommunikation, her bruger du dropdown menu til at udvælge modtagere. Du kan vælge at skrive ud til hele børnehaven, udvalgte stuer og grupper eller udvalgte børn. Du skal vælge fra hvilken mandag madplanen skal vises i datofeltet. Herefter giver du madplanen en overskrift og skriver planen ind i oversigten. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme en madplan, hvis du ikke er færdig med den, og vil arbejde den senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Du genfinder din kladde under Arkiv, og vælger Rediger, og kan herefter arbejde videre med madplan.. Side 21 af 45

22 Du har altid mulighed for at se den madplan. der er sendt til forældrene. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer den udsendte madplan. Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til en allerede publiceret madplan, kan du redigere i madplanen, og derefter publicere du madplanen igen, og det vil være den opdaterede madplan som forældrene får vist. Side 22 af 45

23 2.17 Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Nyheder Du vælger hvem der skal modtage din kommunikation, her bruger du dropdown menu til at udvælge modtagere. Du kan vælge at skrive ud til hele børnehaven, udvalgte stuer og grupper eller udvalgte børn. Herefter giver du nyheden en overskrift, du har mulighed for at skrive en teasertekst en tekst og derefter skriver du den samlede tekst til forældrene. Du skal vælge datoen for nyheden og så skal du vælge hvornår nyheden skal vises fra og med og til og med Du har mulighed for at tilknytte et bilag til Invitation, når du trykker Tilknyt bilag, får du mulighed for at udvælge et bilag fra dit arkiv. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme en nyhed, hvis du ikke er færdig med den, og vil arbejde den senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Du genfinder din kladde under Arkiv, og vælger Rediger, og kan herefter arbejde videre med nyhed.. Side 23 af 45

24 Du har altid mulighed for at se den nyhed, der er sendt til forældrene. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer den udsendte nyhed. Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til en allerede publiceret nyhed, kan du redigere i nyheden, og derefter publicere du nyheden igen, og det vil være den opdaterede nyhed som forældrene får vist. Side 24 af 45

25 2.18 Personalenet fanen Dialog Oprettelse af Post Her har personalet på alle institutioner mulighed for at kommunikerer med hinanden. Dvs. at det er en internt mailfunktion for denne gruppe medarbejdere. Der kan sendes til enkelte medarbejdere, stuer, grupper eller hele institutionen. Du vælger modtagere i en dropdown menu. Der kan også sendes epost til forældre. Det sidste du skal gøre er at publicere emnet. Du kan altid gemme en post, hvis du ikke er færdig med den, og vil arbejde den senere, det gør du ved at trykke på Gem Kladde. Du genfinder din kladde under Arkiv, og vælger Rediger, og kan herefter arbejde videre med post. Du har altid mulighed for at se den post. Du har under fanen Arkiv mulighed for at vist og du redigerer den udsendte post. Hvis du fra Arkiv vælger Rediger til en allerede publiceret post, kan du redigere i posten, og derefter publicere du posten igen, og det vil være den opdaterede post som modtagerne får vist. Side 25 af 45

26 Side 26 af 45

27 2.19 Informationer om børnene Personalenet fanen Børn På fanen Personalenet Børn har en oversigt over de informationer, der er tilgængelige om børnene, og du har forskellige muligheder 2.20 Personalenet fanen Børn Fremmøde, Afhentning og registrering af afhentning På de to menuer Fremmøde og Afhentning har du mulighed for at hvornår børnene er kommet og gået. Side 27 af 45

28 Du har mulighed for hurtigt og nemt at se, hvor mange børn der er i børnehaven idag. Du har under Afhentning mulighed for at Registre afhentning på et barn. Egentlig er det forældrene der skal indberette denne oplysning via deres univers, men det er muligt for dig også at lave eller ændre i denne registrering. Du trykker på det barn som ændringen skal laves på, hvorefter følgende billeder vises: Du kan ændre i tidspunkterne for afhentningen ved at trykke i feltet ved Tidspunkt eller ved at trykke på uret. Du kan ændre hvem der henter barnet ved at trykke i dropdownmenuen. Det sidste du skal gøre er at vælge Godkend Personalenet fanen Børn Fravær og registrering af fravær Du har under Fravær en oversigt over fraværet for de børn, som forældrene har anmeldt fravær på. Du har under Registre fravær mulighd for at registrere på et barn. Egentlig er det forældrene der skal indberette denne oplysning via deres univers, men det er muligt for dig også at lave eller ændre i denne registrering. Der er mulighed for at melde sygdom, lus og ferie/fridag på under Registre fravær. Du trykker på det barn som ændringen skal laves på, hvorefter følgende billede eksempelvis vises for ferie: Side 28 af 45

29 Du indskriver den nødvendige information, og afslutter med at trykke på Publicer Personalenet fanen Børn Turliste På menuen turlisten har du mulighed for at se, hvilke kontaktdata der ligger på de forskellige børn, såfremt du står og har brug for at komme i kontakt med forældrene, når I er på tur 2.23 Personalenet fanen Børn Ferieliste På menuen ferieliste har du mulighed for du forskellige muligheder for at se, hvordan forældrene har meldt ferie ind på deres børn Personalenet fanen Børn Invitationer Når du fra Dialog Invitation har sendt en invitation ud til forældrene har du under Invitationer mulighed for at se, hvem der har svaret på en invitation og hvilke forældre der mangler at give et svar Personalenet fanen Børn Kartotekskort Fra forældrenes univers har de mulighed for at indskrive kontaktdata og oplysninger omkring deres barn, den information som forældrene indskriver kan I se under Kartotekskort. Eksempel: Alberte Akselbo må deltage i udflugter Alberte Akselbo må deltage i badning under pædagogisk opsyn Side 29 af 45

30 Alberte Akselbo må køre i privatbil lovligt fastspændt Alberte Akselbo må efter mundtlig aftale hentes af andre end forældre Foto og video af Alberte Akselbo må vises til alle forældre til børn på Alberte Akselbos stue Foto og video af Alberte Akselbo må vises til alle forældre til børn i hele institutionen Foto og video af Alberte Akselbo må vises på Galaksens offentlige hjemmeside 2.26 Personalenet fanen Børn NemKontakt Fra NemKontakt har du mulighed for at skrive en Post ud direkte til en given forældre og du mulighed for at sende en sms til en forældre. Hvis forældrene ikke har indskrevet et mobilnummer eller en mailadresse, vil de to knapper Skriv SMS og Skriv NemPost ikke være synlige Personalenet fanen Børn Fuldmagter Under fuldmagter får du forskellige undermenuer, når du trykker på disse får du en oversigt over de børn, hvor forældrene har givet deres fuldmagt til at de må deltage i den givne aktivitet eller fotopubliceringer. Side 30 af 45

31 2.28 Personalenet fanen Børn Allergikere, Kosthensyn m.m. Under Allegikere, Kosthensyn, Telefonliste, Adresseliste, Fødselsdage. Præsentation finder du forskellige oplysninger omkring børnene i din børnehave Personalenet fanen Børn Forældrestatistik Du kan være ude for at forældre giver dig et ring, og spørger om hjælp onkring deres univers. Du har mulighed for mens du sidder med forældren at tage et kig ind i deres verden. Det er kun NemBørn oplysninger du har adgang til, og dermed har mulighed for at hjælpe dem. Du trykker på forældrenes navn, hvorefter deres univers åbnes og I kan snakke om, hvad forældren er i tvivl om, og du kan give dem en hånd med at komme videre Informationer om/til personalet Personalenet fanen Personale På fanen Personalenet Personale har en oversigt over de informationer, der er tilgængelige om/til personalet, og du har forskellige muligheder Personalenet fanen Personale Registrer fravær Du har fra Personalenet Registrer fravær mulighed for at registrer fravær ferie og sygdom - på børnene i din børnehave. Side 31 af 45

32 For at kunne bruge oversigten for eksempelvis Ferieliste skal alle børn have registreret ferie, og hvis forældrene ikke kan / vil gøre det fra deres univers, har du mulighed for at gøre det i Registrer fravær. Du trykker på det navn, som du ønsker at registre fravær for, og nedenstående mulighed bliver tilgængelig. Du indskrive informationerne, og vælger som det sidste Publicer Temadokumentation Du har i NemBørn mulighed for at gemme dokumentation omkring eksempelvis børnemiljøvurderinger, denne kortlægning af børnemiljøet i institutionen kan ligge i NemBørn, hvor du kan lave en præsentation på emnet Personalenet fanen Dokumentation opret og brug temadokumentation Hvis du ikke allerede har oprettet emner til dokumentation skal du starte med at gå i Ledelse og på fanen Temadokumentation, hvor du opretter emnet for temadokumentation. Herefter er emnet tilgængeligt på Dokumentation undermenuen Temadokumentation. Under Dokumenter skriver du titel og tekst til emnet, og vælger som det sidste publicer. Side 32 af 45

33 Du har mulighed for at tilknytte billeder til dokumentationen. Du går på Stuenet Galleri på undermenuen Foto til behandling, og her uploader du billederne som du vil bruge, og krydser af i Temadokumentation. Se mere om upload af billeder i afsnit 2.8. Tilbage til Personalenet Dokumentation og undermenuen Foto til temadokumentation, når du vælger Rediger, får du mulighed i rullemenuen at udvælge dit oprettede emne Personalenet fanen NemForum Oprettelse af et forum Når du ønsker at oprette et forum, trykker du på knappen Opret forum. Når du har trykket på Opret forum, åbnes nedenstående boks, hvor du udvælger hvem der skal se og skrive i dit oprettede forum. HUSK at den person som oprettet et forum, også skal medtage sig selv i forummet. Du navngiver dit forum under Forum, skriver en mindre teaser om forummet og hvad forum skal bidrage med og til. Side 33 af 45

34 Forummet er nu tilgængeligt for den modtagergruppe du har udvalgt. Du kan til enhver tid ændre i teksten til forummet eller slette forummet. Side 34 af 45

35 Når du har oprettet forummet, er næste trin at du laver et emne som deltagerne skal diskutere. Du trykket på dit forum i venstremenuen, hvorefter du får mulighed for at trykke på Opret emne. Når du har trykket på Opret emne, skal du give emnet en titel, samt en introduktion til emne altså det første indlæg i forummet. Det sidste du gør, når du har skrevet færdig, er at trykke på Publicer. Side 35 af 45

36 2.35 Personalenet fanen Pædagogik Under fanen Pædagogik finder du de publicerede åbne bestyrelsesreferater, læreplan og virksomhedsplan. Side 36 af 45

37 3 Hjemmesiden 3.1 Redigering af børnehavens hjemmeside Log på og log af Generelt Der en sammenhæng mellem PersonaleNet og Hjemmesiden, hvilket betyder at flere information, der lægges ind på PersonaleNet automatisk bliver lagt på hjemmesiden, det drejer sig om følgende, - Personalet - Bestyrelsen/forældreråd - Planer - Nyheder På disse faner på hjemmesiden skal der ikke ske redigering, da informationerne som nævnt automatisk kommer fra PersonaleNet, når der her sker redigering på nævnte områder. Når du skal redigere en hjemmeside, starter du med at åbne den pågældende hjemmeside i din browser. Herefter klikker du på Rediger indhold. Du skal nu logge dig på med din personlige NemID. En medarbejder NemID kan ikke bruges. Din hjemmeside er tilgængelig for dig, alle de steder hvor du har internet, og den eneste nøgle du altid skal have med dig for at komme på hjemmesiden for at redigere er din personlige NemID. Husk Når du bruger din personlige NemID er det meget vigtigt, at du aktivt lukker alle browsere ned, når du er færdig med at redigere hjemmesiden og dermed benytte din NemID/digital signatur. Når du er logget på hjemmeside, kan du i højre side over menubjælken se der står nu: Redigér indhold og Log af. Side 37 af 45

38 Klik på Rediger indhold og du er i gang. Og når du er færdig med at lave din hjemmeside vælger du log af. OBS Da det er muligt at tilgå din hjemmeside, hvor som helst når som helst, kan det være vigtigt, hvis I er to eller flere redaktører på siden, at I aftaler, hvem der redigerer hvilke sider, når I går i gang med dette arbejde Princippet for al redigering i NemPublicer er at man redigerer direkte på hjemmesiden. Man sidder altså ikke i et eller systems backend og arbejder, som vi kender det fra andre cms-system. Det gør hele redigeringsprocessen intuitiv og dermed meget nemmere. 3.2 Redigering af børnehavens hjemmeside Oprettelse af menupunkter top- og venstremenupunkter Når du har klikket på Rediger indhold er du klar til at redigere. Nu skal vi oprette og slette menupunkter. Vi starter med menupunkter i den øverste menubjælke. Flyt musen hen over Forside. Du ser nu en knap med Opret menupunkt, når du kører musen henover området. Tryk på den. Du får nu muligheden for at oprette menupunkter i menubjælken. Skriv punktets navn og klik på Publicer. Gentag den fremgangsmåde for hvert punkt. Side 38 af 45

39 Hvis du efterfølgende vil rette i et af menupunkternes navne fører du musen hen til punktet. I den menu du nu får frem, klikker du på Rediger og kan nu rette i navnet. Hvis du vil ændre på rækkefølgen af punkterne, så skal du stille dig på et af de punkter, som du vil flytte. Du skal nu klikke på en af pilene for at flytte menupunktet. Nu skal vi oprette menupunkter i venstre-menuen. Før musen henover den tomme vandrette bjælke lige under dit navn og klik på Opret. OBS Der vil være punkter, der ikke er mulige at slette, da det er definerede visninger, der skabes automatisk fra Personalenet eksempelvis Personalet og Bestyrelsen. Nu kan du så skrive navnet på det første punkt i venstremenuen og herefter trykke på Publicer. Side 39 af 45

40 Hvis du skal oprette flere punkter på samme niveau i venstremenuen stiller du dig over det første punkter, og fremgangsmåden er nu den samme som ved første punkt. Skal du rette i eller slette punktet fører du musen henover menupunktet og du får nu en kendt menu frem med rediger, slet osv. Det er samme menu du skal bruge hvis du skal lave punkter under et af menupunkterne i venstremenuen. Klik på Opret. Skriv menunavn og tryk Publicer. Side 40 af 45

41 3.3 Redigering af børnehavens hjemmeside Indholdet på en side Indholdet til de enkelte menupunkter består af foto, overskrift, brødtekst, bilag og Nembokse. I dette afsnit skal vi se på overskrift og brødtekst. I feltet Dokumenttitel kan du skrive en titel der skal vises for siden. Du fører musen henover ordet Dokumenttitel, og når du gør det kommer Rediger muligheden frem. Du skriver den tekst du gerne vil have, du behøver ikke ændre teksten, da denne egentlig blot er en kopi af den tekst som du valgte til venstremenuen. Du afslutter med at trykke på Publicer. Side 41 af 45

42 Du redigerer, indsætter eller sletter tekst i brødtekstfeltet. Hold musen over Dokumentindholdfeltet og klik på Rediger. Når alt indhold er lagt på klikker du på Publicer. (Husk at Publicere hvis du glemmer det, så er det arbejde du lige har lavet væk). Hvis du vil rette noget i den tekst du har lagt på så holder du musen over brødteksten og klikker på Rediger. Side 42 af 45

43 3.4 Redigering af børnehavens hjemmeside Redigering og brugen af billeder på hjemmesiden Det er nemt at arbejde med billeder på hjemmesiden. Man skal ikke have billederne bearbejdet i et billedbehandlingsprogram inden de kan bruges. Man skal ikke tænke på opløsning, størrelse eller udsnit. Billederne lægges bare direkte i billeddatabasen, hvorefter man laver det udsnit man skal bruge. Principperne er de samme uanset, hvor på hjemmesiden man skal bruge et billede. Billeder der skal være tilgængelig på hjemmesiden, skal uploades fra Stuenet Galleri læs mere om fotobehandling i afsnit 2.8 Du kan/skal gøre forskelligt for at få billedet på hjemmesiden Billeder som du har sat afkrydsning i Hjemmeside kan du finde og bruge på institutionens hjemmeside. Du går hen over starten af området for billedet, og du får Rediger frem, som mulighed. Og du trykker på Rediger. Du får nu følgende muligheder: Når du tager din hjemmeside i brug, vil det første du skal gøre er at vælge Opret nyt fotoudsnit Side 43 af 45

44 Du får nu nedenstående billede, hvor du får mulighed for at lave en søgning. Du udvælger det billede du vil have vist på siden. Herefter klikker du på Luk. For at se billedet skal du endelig klikke på Vis indhold. Side 44 af 45

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere