A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Registrerede Mærker. Varemærker."

Transkript

1 VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 11. September 1929 Kl. 11 af Semperil" Osterreichisch-Amerikanische Gummiwerke Akliengesellschaft, Fabrikation af og Handel med Gummivarer og M o L L lignende Produkter samt almindelig Varehandel, WieD i Østrig, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Moll. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. Marts 1929 registreret i W^ien bl. a. for Asbest, Halata, Ben, Guttaperka, Træ, Horn, Kautsjuk, Læder, Surrogater og Erstatningsmidler for disse Stoffer og Varer fremstillede af nævnte Stoffer til teknisk, kirurgisk, hygiejnisk og kemisk Brug og til Anvendelse ved Leg og Sport samt til Bygnings-, Transport- (Hjulringe), Bjærgværks-, Beklædnings- og Mærkningsøjemed samt Stopbøsningspakninger. Mærket er her kun registreret for disse Varearter. Reg Nr Anmeldt den 14. September 1929 Kl. 11^ v af Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Spritfabrikation, Køben- I havn, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Levo. Mærket er registreret for Spirituosa, Vine, 01, Mineralvande, Frugtsafter, alkoholfri Drikkevarer, Druesukker, Gær og Tørgær, fremstillet af Pressegær til Bagebrug, Bærme, alle Slags P'oderblandinger, Bagepulver, Eddike, Kolonialvarer, Chokolade, Tobak, Cigarer, Cigaretter, Konditorvarer, Kager, Kartoffelmel, Kartoller og Stivelse. DRUSAN Reg Nr Anmeldt den 7. November 1929 Kl. 10 af Karl Schultz' kemiske Fabrik, Fabrikation af kemisktekniske Artikler, København, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Drusan. Mærket er registreret for Frugtsalt og Mineralsalt i Pulver- og Tabletform. Reg Nr Anmeldt den 9. November 1929 Kl, 11^^ af Helge Poulsen og Kaj Emil Bast, Gros- Æjk handel, Frederiksberg, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Bacco. Mærket er registreret for Barberblade og andre Barberartikler (undtagen Barberpensler [Koste] og Barberremme). Reg Nr Anmeldt den 12. November 1929 Kl. 11^^ af Fultograph GesellschaJt m. b. H. (Osterreich) Apparate und Fultograpli Zubehor filr Bild-Rundfunk und -Telegraphie, Fabrikation, Wien i Østrig, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Fultograph. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Oktober 1927 registreret i Wien for kemiske Produkter til industrielle og videnskabelige Formaal, derunder Imprægneringsmidler, saavel som strøm- og lysfølsomme Substanser, Metalvarer, Værktøj og Instrumenter til Overføring af Billeder, Bogstaver, Tale, Lyd, Kort, Skrift, Tegn og Tegninger, derunder a) grafiske og b) fysikalske Apparater, derunder ad a) Metalraster og Kopierapparater og ad b) akustiske, elektrokemiske, elektrostatiske og optiske Apparater og disses Dele, saavel som Hjælpeapparater dertil samt Papirvarer, derunder Papirraster. Den 14. December 1927 er der tilført det østrigske Varemærkeregister, at Anmeldernes Firma er ændret til det her angivne.

2 346 Reg Nr Anmeldt den 19. November 1929 Kl, 11^^ af Heinrich Bassat, Staalvarefabrikation, Solingen - Merscheid i Tyskland, og registreret den 21. December s. A. Et paa Højkant staaende Barberblad, paa hver sin Side af hvilket ses en Hund. Tværs over Barberbladet staar Ordet: Bonzo. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Maj 1927 registreret i Berlin den 24. December s. A. i Klasse 9 b for tynde Barberblade. Den 12. December 1919 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmelderens Bopæl nu er som her angivet. Reg Nr Anmeldt den 22. November 1929 Kl. 10 af Petersen & Sørensen, Tobaksfabrikation, Horsens, og registreret den 21, December s. A. Ordet: Vitus med en Streg under. Mærket er registreret for alle Slags Tobaksvarer. Reg Nr Anmeldt den 25. November 1929 Kl. 11^" af Carl Ludvig August Hersleb Abildgaard, Fremstilling af Kunstindustri- og Sløjdgenstande, Frederiksberg, og registreret den 21. December s. A. Foran et skjoldlignende, skraveret Felt ses i et aflangt skraveret Felt Ordet: Metaipiastik. Mærket er registreret for Metalarbejder i Forbindelse med Træ, Glas og Keramik, Tin-, Messing- og Kobberplader, kemiske, kemisk-tekniske Præparater og Artikler til Brug i videnskabeligt og industrielt Øjemed, Pudse- og Rensemidler, Tegninger og Forbilleder paa Papir, Stof og Metal, trykte og skrevne Vejledninger, Værktøj, herunder Modellerjern, Spartler, Punsler, Huggepiber, Sømdrivere, Dorne, Hammere, Sakse, Kuglejern og Perlejern. Reg Nr Anmeldt den 25. November 1929 Kl. 11^^ af Johns-Manville Corporation, Fabrikation, New ^ U'll lork i de forenede Stater, og registreret den 21. Decem- WJIi ber s. A. Ordet: Flexstone. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Maj 1917 registreret i Washington den 9, Oktober s. A. i Klasse 12 for Asbesttagbeklædning. Den 22. August 1927 er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere, l{(g Nr Anmeldt BLOMST den 28, November 1929 Kl. 10^ af De forenede Margarinefabrikker, A.-S., Groshandel, København, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Blomst. Mærket er registreret for Margarine og alle andre spiselige Fedtstott'er af animalsk og vegetabilsk Oprindelse.

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker 347 Reg Nr Anmeldt den 26. November 1929 Kl. 11 af Axel Ruben Johansson, Vadskeri, København, og registreret den 21. December s. A. Ordet: City. Mærket er registreret for Vadsketøj. CITY Reg Nr Anmeldt den 27. November I V I \ / r~" r^"t" I, 1929 Kl. 11^^ af Glent & Co., Handel med Filter- I \l V H H\ I II materialer, København, og registreret den 21. Decem- ^ V Lm I I S I I her s. A. Ordet; Invertit. Mærket er registreret for Filtermaterialer og Materialer til Behandling af Vand. Reg Nr Anmeldt den 29. November 1929 CTACCAkm Kl. 11 af Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen, Maskin- wlaowanu fabrikation, Silkeborg, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Stassano. Mær- Let er registreret for Mælk, Fløde, Smør samt andre Mejeriprodukter, Kunstmælk, Kunstfløde og andre Næringsmidler samt Maskiner til Fremstilling og Behandling af Næringsmidler. Reg Nr Anmeldt den 29. November 1929 Kl. 11 *^ af samme, og registreret den 21. Decem- STASSANISERET ber s. A. Ordet: Stassaniseret. Mærket er registreret for Mælk, Fløde, Smør samt andre Mejeriprodukter, Kunstmælk, Kunstfløde og andre Næringsmidler samt Maskiner til Fremstilling og Behandling af Næringsmidler. Reg Nr Anmeldt den 30. November 1929 m m, Kl. 11^ af The American Tobacco Co., A-S., Handel med IWj I t Tobak, København, og registreret den 21. December s. A. '» I L» L». I«X Ordet: Melek. Mærket er registreret for Cigarer, Cigarillos, Cerutter, Cigaretter, Røg-, Skraa- og Snustobakker. Reg Nr Anmeldt den 12. December 1929 Kl. 10^ af Vimmelskaftets Thehandel ved Smith & Jørgensen, Handel med The, København, og registreret den 21. s. M. Et indisk Gudebillede paa en Sokkel, hvorpaa staar Ordet; Nirvana. Mærket er registreret for The og Kakao.

4 348 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr AiiiiiekU den 9. December 1929 Kl. 11^ af Naamlooze Vennootschap Handelsmatschappij voorheen 0si6ck & Co., Handel, Amsterdam i Holland, og registreret den 21. s. M. En Mand med opsmøgede Ærmer og en stor Hat. I højre Arm holder han en Kurv med Æg. I Baggrunden ses et Hus og et Træ. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. August 1929 registreret i 's-gravenhage den 20. s, M. for Hønsefoder. Reg Nr Anmeldt den 10. December 1929 Kl. 11^ af Interessentskabet Frederick Shoesmith og Harold Shoesmith, Fabrikation af kosmetiske Artikler, Glasgow i England, og registreret den 21. s. M. En mørk rektangulær Etikette, i hvilken ses et stiliseret Grantræ. Under Etiketten læses Ordet: Salpine anbragt over en bølget Streg. Mærket er registreret i London den 16. Maj 1929 i Klasse 48 for Badesalte (ikke medicinsk behandlede) til Toiletbrug. SALPINE Reg Nr Anmeldt den 10. December 1929 Kl. 11^^ af Parfumerie Houbigant Société Anonyme, Parfumefabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 21. s. M. Mærket bestaar af tre Dele. 1) En rektangulær gylden, mønstret Etikette, 2) en Flakon med en trekantet Etikette, hvori staar Ordene: Bois Dormant, 3) en trekantet gylden Etikette med Ordene: Bois Dormant. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Oktober 1929 registreret i Paris i Klasse 58 for alle Slags Parfumeriprodukter, Sæber og Sminker.

5 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesinærker. 349 Reg Nr Anmeldt den 11. Deceiujjer 1929 Kl. 10 af Oscar Charles Victor Lundgreen, Groshandel, Frederiksberg, og registreret den 21. s. M. I Midten af en cirkulær sort Etikette ses en Ugle omgivet af Anmelderens Navn og Hjemsted. Mærket er registreret for Automater og mekaniske Spil. Reg Nr Anmeldt den 11. December 1929 Kl. 10 af A.-S. J. H. Grabow & Co., Køb og Salg, Import og Eksport af Foderstoffer, Korn og Kunstgødning samt Fabrikation af Kemikalier, Horsens, og registreret den 21. s. M. Et Tyrehoved i Profil i en Cirkel. Mærket er registreret for Foderblandinger og Kemikalier til Brug i Landbruget. Reg Nr Anmeldt den 11.December 1929 Kl. 10 " af Société Anonyme Parfums Cheramy", Parfumefabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 21. s. M. Mærket bestaar af tre Dele. 1) En aflang Etikette med afrundede Hjørner og i hvis Midte ses et aabent Vindue med Himlen i tre forskellige blaa Farver som Baggrund. Inden for Vinduet ses i en Vase en stiliseret rød Blomst samt Ordene: Ciel BIeu og Anmeldernes Navn og Hjemsted, 2) en Flakon med nogle Striber og en Etikette, hvori over et Baand med Indskrift ses en Blomst og Blade, 3) en formindsket Gengivelse af den paa Flakonen anbragte Etikette i blaa, røde og grønne Farver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Oktober 1929 registreret i Paris i Klasse 58 for Parfumeriprodukter, Sæber og Sminker.

6 350 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Rog Nr Anmeldt den 13. December 1929 Kl. ll^*' af Vørkaufsgømeinschaft bohniischer Tafelglasfabriken A.-G., Glasvarefabrikation, Prag 1 Czeckoslovakiet, og registreret den 21. s. M. Ordet: Vitrax indenfor en takket Cirkel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. November 1929 registreret i Prag for alle Slags Bordglas. VITRAX Reg Nr Anmeldt den 13. December 1929 Kl. 11^0 af samme, og registreret den 21. s. M. Ordet: Vitrea inden for en takket Cirkel Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. November 1929 registreret i Prag for alle Slags Bordglas. VITREA Reg Nr Anmeldt den 9. December 1929 Kl. 10' af A.-S. De forenede Bryggerier, Bryggeri, København, og registreret den 21. s. M. En oval Etikette med hvid Kant, og som ved en Tværdeling er delt i en mørk og en lysere Halvdel. I den mørke Halvdel staar Bogstaverne: KB under en Krone.

7 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker Ueg Nr Anmeldt den 9. December 1929 Kl. 10^" af samme, og registreret den 21. s. M. En oval Etikette med hvid Kant, og som ved en Tværdeling er delt i en blaa og en rød Halvdel. I den blaa Del staar Bogstaverne KB under en Krone. KB Reg Nr Anmeldt den 9. December 1929 Kl. 10^" af samme, og registreret den 21. s. M. En oval Etikette med hvid Kant, og som ved en Tværdeling er delt i en blaa og en rød Halvdel. Reg Nr Anmeldt den 7. December 1929 Kl. 11^^ af A-S. Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Manufakturhandel, København, og registreret den 21. s. M. Ordet: Dea. Mærket er registreret for alle Slags Manufakturvarer, derunder Beklædningsartikler.

8 352 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 13. December 1929 Kl. 10^^ af Cliquot Club Company, Fabrikation og Handel, 31illis i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret den 21. s. M. En Eskimo, deri F'avnen holder en Flaske, over Ordene: Clicquot Club, skrevet i lo Linjer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. Juni 1927 registreret i Washington den 29. November s. A. i Klasse 45 for kulsyreholdige Drikkevarer, der er fri for Alkohol, Korn og Malt og sælges som Afholdsdrikke, samt Safter og Ekstrakter til Anvendelse ved Tilberedning af nævnte Drikke, nemlig Ingefærøl, Sarsafarilla og andre aromatiske Drikke. Reg Nr Anmeldt den 25. November 1929 METRO Kl. 11^ af Metrolub" Gesellschalt mit beschrankter Haftung, Handel, Wiesbaden i Tyskland, og registreret den 21. December s. A. Ordet: Metro. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. April 1927 registreret i Berlin den 25. Juni 1928 i Klasse 10 for Smøreapparater, Smørenipler, Smørepresser, Fedtpumper, Fedtsprøjter og Paafyldningsanordninger til disse samt Bestanddele dertil, Tilbehør til motordrevne Køretøjer, Luftfartøjer og Vandfartøjer, nemlig Rat, Støddæmpere, Fjederbremser, Vognløftere, Hældningsmaalere, Lufttrykmaalere til Luftringe og Ventiler til Luftslanger. Den 11. November 1929 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Firma er ændret som her angivet. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April fra den 17. December 1929 at regne: Reg Nr. 88. fra den 18. December 1929 at regne: Reg Nr (Soeiété å responsabilité limitée Laboratoires du Docteur Maurice Leprince, Paris i Frankrig), Nr. 618, 619, fra den 20. December 1929 at regne: Reg Nr. 1099, 1100, 1102 (Ferodo, Limited, Chapel-en-le-Frith Derbyshire i England), 1107 (Schering-Kahlbaum Aktiengesellschaft, Berlin i Tyskland), 1108, 1109 (Olsted Kalksandstensfabrik ved H. J. Henriksen & O. Kahler, Korsor), 1110, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, (P. Baunsgaard, Aarhus). Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 17. December 1929: Reg Nr. 87, den 18. December 1929: Reg Nr. 611, 612, 617, 621, 622. den 20. December 1929: Reg Nr. 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1111, 1113, 1114, 1122, 1123 (A.-B. Ringstorps Chokladfabrik, Ringstorp ved Helsingborg i Sverige). Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Abonnementsprisen for Aargangen 1929 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postliontorer, i København tillige af Direlitoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr. Kbhv.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall

H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall * Etiketten findes i sort / grøn størrelse 52 mm x 33

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 111. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11^^ p.. af Kalle & Co., A-G., kemisk Fabrikation, Wiesbaden-Biebrich a. L«I Rh. i Tyskland,

Læs mere

^ VAREogFÆLLESMÆRKER

^ VAREogFÆLLESMÆRKER ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 395. Anmeldt den 17. November 1928 Kl. 10^'' af Pro-phy-lac-tic Brush Company, Fabrikation af Tandbørster, IVorthampton i Hampshire

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868 Ole Christian Green og Actie Tændstikfabriken Godthaab De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall De med ^ markerede

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 1. Anmeldt den 9. Marts 1929 Kl. 10 al' Landbrugsministeriet, København, og registreret den 20. April s. A. En i en Cirkel indtegnet

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives at Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesniærker, Kommunevaaben

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 678. Anmeldt den 24. Februar 1934 Kl. 10 "W 7"g^ af Firmaet Brogaard & Jensen, Radiofabrikation, Odense, og ml Jtl^w 1 #V registreret

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland August DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 717. Anmeldt den 12. Juli 1930 Kl. 11^"^ af Somervell Brothers, Limited, Fabrikation, Kendal i Westmorland i England og registreret

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

gældende for 2014 grøn/sort/hvid antracit

gældende for 2014 grøn/sort/hvid antracit Artikelnr. Leverandør og Importør i Danmark Mål D.kr/stk. D.kr./stk. Søndergård Artikler, Søndergård Alle 22, 6500 Vojens gældende for 2014 grøn/sort/hvid antracit tlf.: 4574833901 - www.soendergaardhegn.dk

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Februar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 653. Anmeldt den 8. Juni 1925 Kl. af Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Stuttgart i Tyskland,

Læs mere

STUDIETURS TRØJER COLLECTION. Kontaktperson: Privatadr.:

STUDIETURS TRØJER COLLECTION. Kontaktperson: Privatadr.: STUDIETURS TRØJER COLLECTION T-shirts / Hoodies / Zip Hoodies Sweatshirts / Pants College Jakker 16 Skole: Klasse: Kontaktperson: Privatadr.: Mobil: E-mail: Afrejsedato: Rejsemål: Udfyld bestillingssedlen

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

Markedsfokus på Saudi-Arabien

Markedsfokus på Saudi-Arabien Markedsfokus på Saudi-Arabien September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker, Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker, Varemærker. Nn 20. 1920. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker, Varemærker. Reg. 1920 Nr. 551. Anmeldt den 9. April 1920 Kl. 10^ ar ^ ^ Tex Bygnings Material Co., Bendix k Co., Fabrikation af Bygnings- materialier,

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

STUDIETURS TRØJER BESTILLINGSLISTE

STUDIETURS TRØJER BESTILLINGSLISTE NY KOLLEKTION 12/13 NY KOLLEKTION STUDIETURS TRØJER BESTILLINGSLISTE Skole: Klasse: Kontaktperson: Privatadr.: Mobil: Afrejsedato: E-mail: Rejsemål: Udfyld bestillingssedlen bagerst i kataloget og send

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere