Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus"

Transkript

1 Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg TEL: FAX:

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Online-support fra Kamstrup Nyhedsopdatering Opret målere via.kem-fil i PcBase Water Importer kundedata i PcBase Water Lav backup af PcBase Water-database Overfør kundedata via PcTermPro III Tilføj målere til en gruppe/rute PcBase Water Opret målergruppe Tilføj målere til gruppe Angiv jobtype for målerne PcBase Water Sorter rute PcBase Water Forbered rute til MT Pro-håndterminal PcBase Water Modtag rute(r) på MT Pro-håndterminal Aflæs ruter med MT Pro-håndterminal Send aflæsningsdata fra MT Pro-håndterminal til pc Indlæs aflæsningsdata fra MT Pro-håndterminal i PcBase Water-database PcTermPro III Eksporter aflæsningsdata til en fil, der kan bruges i et afregningssystem PcBase Water FAQ i

4

5 IIInst 1 Introduktion Dette dokument kan bruges som hjælp til at komme i gang med at bruge af PcBase Water. Der er i dokumentet lagt vægt på at forklare de nye funktioner i programmerne PcBase Water og PcTermPro III, når man skal bruge systemet sammen med Kamstrups håndterminal MULTITERM Pro (MT Pro). Dokumentet er ment som et opslagværk. Du kan anvende indholdsfortegnelsen til at finde din opgave og herefter slå op på den pågældende side. Her finder du en vejledning i, hvordan opgaven skal udføres med skærmbilleder osv. Der er taget udgangspunkt i følgende programversioner: - PcBase Water, version K1 - PcTermPro III, version M1 - MT Pro, version AD1 Dokumentet er en oversættelse af dokumentet Getting started with PcBase Water and MT Pro wm- Bus, rev I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den oversatte tekst, er den engelske tekst gældende. 1.1 Online-support fra Kamstrup Klik på linket support.kamstrup.dk for at få online-support. 1.2 Nyhedsopdatering Besøg vores website, og få den nyeste information om automatisk måleraflæsning (Automatic Meter Reading), energimålere og andre interessante produkter: Send os en , hvis du har yderligere spørgsmål, eller kontakt os på følgende adresse: Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg Tlf.: Fax: THG/

6 2 Opret målere via.kem-fil i PcBase Water Der kræves datadekrypteringsnøgler for at kunne oprette wm-bus-målere i PcBase Water. Disse nøgler gemmes i.kem-filer, som du modtager fra Kamstrup via . Filerne skal gemmes på pc en for at kunne indlæses. Åbn en fra Kamstrup. Klik på linket i en, og gem filen et sted, hvor du kan finde den igen. Figur 2-1 Åbn PcBase Water-programmet, og vælg Fil Importér KEM-fil Figur 2-2 Angiv den.kem-fil, som skal importeres. Klik evt. på Gennemse for at finde filen. Figur THG/

7 Vælg filen, og klik på Open. Figur 2-4 Indtast dit kundenr. Dette findes på din ordrebekræftelse. Klik på Importér. Figur 2-5 Figur 2-6 Målerne er nu indlæst i databasen. 3 THG/

8 3 Importer kundedata i PcBase Water Kundedata for målere importeres ved hjælp af funktionen Generisk Importformat i PcTermPro III. Følgende kundedata kan importeres: Kundenr., Målernr., Postnr., By, Adresse, Forbrugernavn, Målerplacering, Fritekst1, Gruppe, Aflæsningstype og Forbrugsart. Dette kræver, at man laver et udtræk fra sit afregningssystem, som ser ud som følger: Figur 3-1 Udtrækket skal gemmes i en.txt-fil, som i eksemplet ovenfor hedder stamdata.txt. OBS! LAV ALTID EN BACKUP AF PCBASE WATER INDEN OVERFØRSEL AF KUNDEDATA. 3.1 Lav backup af PcBase Water-database Hvis der er behov for at lave store ændringer i en database, anbefales det at tage en backup, inden dette udføres. Det anbefales desuden jævnligt at tage en backup af sit PcBase Water-system. Sådan laves en backup: 1. Vælg Fil Opsætning Figur THG/

9 2. Klik på Arkiv. 3. Klik på Gennemse for at vælge, hvor backup-filen skal gemmes. Figur Klik på Udfør for at udføre backuppen. Figur THG/

10 3.2 Overfør kundedata via PcTermPro III Åbn PcTermPro III-programmet. 1. Vælg Kundedata. 2. Klik på Generisk Importformat. Figur Vælg skabelon for den fil, som skal anvendes til at overføre data til PcBase Water. 4. Vælg den importfil, som skal importeres. Figur THG/

11 5. Vælg den fil, der er genereret fra kundeinformationssystemet. 6. Klik på Open. Figur Klik på Overfør data til Kamstrup database. Figur THG/

12 8. Data er nu blevet importeret i PcBase Water. Klik på OK. Figur 3-9 Åbn PcBase Water, og klik på Quick Config for at kontrollere målerne. Figur 3-10 Med denne arbejdsgang opdateres alle informationer om målerne. 8 THG/

13 4 Tilføj målere til en gruppe/rute PcBase Water Hvis man vil aflæse en rute med flere målere, skal målerne oprettes i en gruppe. 4.1 Opret målergruppe Åbn PcBase Water-programmet. 1. Klik på Grupper. 2. Klik på Ny. Figur THG/

14 3. Angiv et gruppenavn for ruten, f.eks. Rute Vest. 4. Vælg gruppetypen wm-bus-rute. 5. Klik på OK. Figur 4-2 Gruppen Rute Vest er nu oprettet, og de ønskede målere skal tilføjes til gruppen. 10 THG/

15 4.2 Tilføj målere til gruppe 1. Marker den oprettede gruppe Rute Vest. 2. Klik på Målere. Figur Klik på Tilføj. Figur THG/

16 4. Vælg de målere, der skal indgå i gruppen Rute Vest. Målerne kan markeres enten med musen eller ved at bruge Windows-genvejstasterne: Tryk på CTRL+A for at markere alle målere. * i øverste venstre hjørne har samme funktion. Hold CTRL-tasten nede for at udvælge målere, der ikke er i rækkefølge. Hold SHIFT-tasten nede for at vælge flere målere i rækkefølge. I eksemplet nedenfor er alle målere valgt (Ctrl+A eller *): Figur 4-5 OBS Det anbefales, at en rute maks. indeholder 500 målere. 5. Klik på Tilføj og herefter på Luk. Herefter tilføjes alle målere til gruppen Rute Vest. 12 THG/

17 6. Klik på Luk. Figur 4-6 Alle målere er nu tilføjet til gruppen Rute Vest. Figur THG/

18 4.3 Angiv jobtype for målerne PcBase Water 1. Marker alle målere via CTRL+A eller ved at klikke på *, så alle målere er markeret med blå. 2. Højreklik i kolonnen Jobtype. 3. Vælg Water wm-bus. Figur Klik på Gem i DB. Figur 4-9 I PcBase Waters hjælpefunktion F1 under Appendix E kan man finde en komplet liste over aflæsningsjob. 14 THG/

19 4.4 Sorter rute PcBase Water Til slut skal ruten sorteres. 1. Klik på Adresse for at sortere ruten efter adresse. 2. Klik på Yes for at sortere ruten efter adresse og dermed ændre rækkefølgen for målerne. 3. Klik på Gem i DB for at gemme rækkefølgen. Figur 4-10 Ruten kan også sorteres ved hjælp af de grønne pile. Klik på Gem i DB efter sorteringen for at gemme rækkefølgen. Tip: Vær opmærksom på, hvordan adresserne er stavet. Håndterminalen vil opfatte adresserne forskelligt, hvis de ikke er stavet på samme måde (f.eks.: Vestergade og Vester-gade ). 15 THG/

20 5 Forbered rute til MT Pro-håndterminal PcBase Water Når en rute skal overføres til MT Pro-håndterminalen, gøres dette via MT Pro-rute. 1. Klik på MT Pro-rute. Figur Vælg den bruger, som skal have ruten. Brugernavnet skal være det samme som på MT Prohåndterminalen. Klik på Save for at gemme rutefilen under den valgte bruger. Figur 5-2 Når der klikkes Save, bliver ruten gjort klar på pc en. Ruten får det samme navn som gruppenavnet. Gem altid ruterne der, hvor programmet foreslår det. 16 THG/

21 3. Klik på OK. Figur 5-3 Ruten er nu gjort klar til modtagelse på MT Pro-håndterminalen. 17 THG/

22 6 Modtag rute(r) på MT Pro-håndterminal Åbn MT Pro-programmet på MT Pro-håndterminalen. 1. Klik på 4: Modtag ruter i hovedmenuen for at modtage ruterne, som er genereret i PcBase Water. 2. Klik på Vælg. Figur 6-1 Figur Klik på den eller de ruter, der ønskes overført til MT Pro-håndterminalen, og tryk på ENTER for at markere dem med et flueben. 4. Klik på Hent rute for at overføre de markerede ruter til håndterminalen. Figur 6-3 Herefter fortæller håndterminalen, at der ikke er flere ruter tilbage på pc en, da de nu er overført. 18 THG/

23 7 Aflæs ruter med MT Pro-håndterminal Åbn MT Pro-programmet på MT Pro-håndterminalen. 1. Klik på 1: Læs fra rute i hovedmenuen for at aflæse ruterne, som er genereret i PcBase Water. 2. Klik på Vælg. Figur 7-1 Figur Marker den eller de ruter, der skal aflæses, og tryk på ENTER for at markere dem med et flueben. 4. Klik på Start aflæsning for at starte aflæsningen af målerne på den eller de valgte ruter. Figur THG/

24 Figur 7-4 Figur 7-5 Tryk på ENTER for at se aflæsningen på gadeniveau. Tryk på ENTER igen for at se målere på husnummerniveau. Figur THG/

25 Klik på Tilbage tre gange, når aflæsningen er afsluttet. Figur 7-7 Du kommer nu tilbage til hovedmenuen: Figur THG/

26 8 Send aflæsningsdata fra MT Pro-håndterminal til pc Åbn MT Pro-programmet på MT Pro-håndterminalen. 1. Klik på 5: Send data i hovedmenuen. 2. Klik på Vælg. Figur 8-1 Figur Marker den eller de ruter, der skal sendes til pc en. Tryk på ENTER for at markere dem med flueben. 4. Klik på Send filer for at sende filerne til pc en. Figur 8-3 Figur Hvis en rute, der sendes til pc'en, indeholder målere, der ikke er blevet aflæst, bliver du spurgt, om du ønsker at beholde ikke-aflæste målere på håndterminalen. 22 THG/

27 Klik på Nej, hvis du ikke ønsker at beholde ikke-aflæste målere på håndterminalen. Klik på Ja, hvis du ønsker at beholde ikke-aflæste målere på håndterminalen for at kunne aflæse dem på et senere tidspunkt. Håndterminalen genererer nu en ny rute med de målere, der ikke er blevet aflæst. Denne rute kan kendes ved, at rutenavnet har fået tilføjet et m for manglende. 6. Klik på Tilbage for at komme til hovedmenuen. Her kan du i meddelelsesfeltet se, at der er en rute med en måler i håndterminalen, som endnu ikke er aflæst. Figur 8-5 Aflæsningerne er IKKE indlæst i databasen endnu dataene er kun overført fra håndterminalen til pc en. Dataene skal efterfølgende importeres i PcBase Water. 23 THG/

28 9 Indlæs aflæsningsdata fra MT Pro-håndterminal i PcBase Water-database PcTermPro III Åbn PcTermPro III-programmet. Programmet indlæser nu automatisk de aflæsningsdata i PcBase Water, som er blevet overført til pc en fra håndterminalen, da programmet blev åbnet. Figur 9-1 Data er nu indlæst i PcBase Water. Klik på Yes for at slette den oprindelige dataimportfil. 24 THG/

29 10 Eksporter aflæsningsdata til en fil, der kan bruges i et afregningssystem PcBase Water Åbn PcBase Water. 1. Klik på Eksport. 2. Vælg Aflæsninger 3. Vælg hvilken periode, der ønskes data fra. 4. Vælg Eksportformat. 5. Marker Skærm under Eksporter til (for kontrol). Figur Klik på Eksporter. Filen vises nu på skærmen. Kontroller, at filen ser ud som ønsket: Figur 10-2 Klik på Luk. 25 THG/

30 7. Marker Fil under Eksporter til, og klik på Eksporter. Figur 10-3 Der genereres nu en eksportfil med aflæsningerne. 8. Navngiv filen. 9. Klik på Save for at gemme den. Filen skal gemmes et sted, hvor man efterfølgende kan finde den i kundeinformationssystemet, når man skal importere aflæsningerne. Figur 10-4 OBS Gem filen, hvor forbrugerprogrammet forventer at finde den i importmæssigt øjemed. 26 THG/

31 Figur 10-5 Filen er nu gemt. Tip: Det er valgfrit, hvor man vil gemme sine eksportfiler. Under Opsætning og fanebladet Filer kan man opsætte en sti til, hvor de som standard skal gemmes. Det er en fordel at sætte stien op til, hvor kundeinformationssystemet forventer at finde filerne. 27 THG/

32 11 FAQ Jeg kan ikke få håndterminalen til at forbinde til min pc. Hvad gør jeg? Lav et reset på håndterminalen. Hold BLÅ FN+RØD ENTER-tasterne nede i ca. 7 sek. Genstart evt. pc en. Hvordan sletter jeg en rute på håndterminalen? Vælg Læs fra rute. Marker ruten. Tryk BLÅ FN og efterfølgende BKSP. Hvorfor er der Heat wm-bus-aflæsningsjob på min håndterminal, når jeg kun har brug for vand? Kan disse slettes? Ja, disse kan slettes. Vælg Manuel aflæsning. Vælg wm-bus. Marker den skabelon, der skal slettes. Tryk BLÅ FN og efterfølgende BKSP. Jeg har overført mine aflæsninger fra håndterminalen, men kan ikke finde dem i PcBase Water. Hvad gør jeg? Data er sikkert ikke blevet indlæst efter overførelse. Åbn PcTermPro III. Data vil nu blive indlæst i PcBase Water. Egne Notater: 28 THG/

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere