MedWin laboratorieskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedWin laboratorieskema"

Transkript

1 MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej Hjørring Dusager Aarhus N Lautrupvang Ballerup Telefon: Telefon Service Desk: CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Det nye laboratorieskema... 3 Beskrivelse af knapperne i værktøjslinien... 4 Markering af flere prøver/resultater... 8 Højreklik på markerede prøver Manuel oprettelse af prøver/resultater Sletning af godkendte prøver Fejl ved afslutning af Rekvisition af laboratorieprøver Opsætning af gruppefarver BMI kode opsætning Udskrift INR skema Oprettelse af grupper Information om et resultat Godkendelse af laboratoriesvar Beskrivelse af knapperne i værktøjslinien side 2 af 26

3 Det nye laboratorieskema Det nye laboratorieskema er nu aktivt. Gul pil ved et resultat viser det ligger under grænseværdien Rød pil ved et resultat viser det ligger over grænseværdien Blåt udråbstegn bruges når værdier ikke giver mening f.eks. hvis max grænseværdi er mindre end min. grænseværdi. Laboratoriesvar der ligger under godkendelse af lab.svar og endnu ikke er behandlet, vises fremhævet og kursiv. Laboratoriesvar fra eget laboratorie, der ikke er godkendte er skrevet med blåt. Dette icon ud for en prøve, viser det er en del af en sammenlægning af generiske ens prøver. side 3 af 26

4 Beskrivelse af knapperne i værktøjslinien Udskriv prøver/ Opsætning af grupper m.v. resultater Opfrisk Overfør de valgte prøver til.. Link til laboratoriesvar portal Slå sammenlægning af generiske ens prøver til/fra Laboratorievejledning Vis grupperede prøver/vis Rekvirer prøver hos WebReq ikke grupperede prøver Rekvirer prøver Vis kun grupperede resultater Vis Graf Vis / Skjul grænseværdier <Udskriv prøver / resultater>: Udskriv nyeste Udskriver nyeste prøver/resultater - dvs. der findes værdier for nyeste dato i labskemaet. Udskriv udvalgte Udskriver udvalgte prøver / resultater. Udskriv alle Udskriver komplet lab. skema - alle prøver og resultater. <Opfrisk>: Opdaterer skærmbilledet. <Slå sammenlægning af generisk ens prøver til> / <Slå sammenlægning af generisk ens prøver fra> (Ctrl + F): Er denne knap aktiveret er det muligt at lægge generiske ens prøver sammen. Klik på den første prøve der skal indgå i sammenlægningen. Hold Ctrl nede samtidig med der klikkes på de prøver der skal indgå i sammenlægningen. Når prøverne er markeret, peges med musen på en af de markerede prøver, højreklik og vælg hvilken prøve resultaterne skal vises under. side 4 af 26

5 Disse prøver vil herefter blive vist sammenlagt, næste gang <Sammenlægning af generisk ens prøver > aktiveres. Skal sammenlægningen ophæves igen, markeres prøven, højreklik og vælg Fjerne. Det vil være muligt at fjerne alle prøverne i sammenlægningen eller blot enkelte prøver. <Vis grupperede prøver> / <Vis ikke grupperede prøver>: Prøverne sorteres efter farven på den gruppe de tilhører / Sortering af prøverne efter grupper (farver) ophæves. <Vis kun grupperede resultater >: Viser kun de resultater / prøver der tilhører en gruppe. Denne knap er kun aktiv hvis den foregående <Vis grupperede prøver> er aktiveret. <Vis/Skjul grænseværdier> Det er muligt at vise eller skjule kolonnen med grænseværdierne. <Vis Graf>(Ctrl + space): Viser grafer for de markerede prøver/resultater. side 5 af 26

6 <Rekvirer prøver> Herunder rekvireres de prøver som man selv tager i praksis, og hvor resultaterne skal indtastes manuelt. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet Manuel oprettelse af prøver/resultater. side 6 af 26

7 <Rekvirer prøver hos WebReq>: Kalder op til WebReq. <Laboratorievejledning>: Det er muligt at se yderligere vejledning til en laboratorieprøve, hvis vejledningen findes. Der kaldes op til labvejledning.dk. <Link til laboratoriesvar portal>: Dette link giver adgang til alle patientens laboratoriesvar på laboratoriesvar portalen. <Overfør de udvalgte prøver til..>: Henvisning Overfører de valgte prøver/resultater til en henvisning. Epikrise Overfører de valgte prøver/resultater til enten svarbrev eller korrespondance. Patient Overfører de valgte prøver/resultater til en besked til patienten. Klippebord Overfører de valgte prøver/resultater til computerens hukommelse, med mulighed for at indsætte andre steder. Disse muligheder fremkommer også ved at højreklikke på et resultat. <Opsætning af grupper m.v.> Gruppefarveopsætning: Grupperne deles op i 2 typer: WebReq og Egne. WebReq grupperne er defineret fra WebReq. Grupperne under Egne er de grupper der i klinikken er oprettet under Kartoteker Laboratorie grupper For at lette overskueligheden kan grupperne tildeles en farve, der gør det muligt at sortere prøverne i laboratorieskemaet. Farverne til WebReq tildeles af EG Data Inform, hvorimod farverne på Egne er valgfrie. Valg af farver til grupperne er beskrevet i afsnittet Opsætning af gruppefarver. BMI kodeopsætning: Herunder er det muligt at vælge hvilke laboratoriekoder der skal anvendes i forbindelse med udregning af BMI. Opsætningen gælder for alle patienter. Omsætning af BMI er beskrevet i afsnittet BMI Kode Opsætning. side 7 af 26

8 Markering af flere prøver/resultater Ved at holde Ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de ønskede resultater, kan man markere prøver med forskellig placering i skemaet. Hele kolonner kan også markeres ved klik på overskriften/datoen: Ved at klikke på et resultat og holde Shift nede, når der klikkes på et nyt restultat, bliver de mellemliggende resultater markeret. I dette eksempel er der klikket på 1,6(nederst til højre). Derefter holdes shift nede og der er klikket på 140/70: side 8 af 26

9 I dette eksempel er der klikket på 3,7 øverst, shift holdes nede og der klikkes på 5,9: side 9 af 26

10 Højreklik på markerede prøver Ved at pege med musen på en markeret prøve og højreklikke kommer følgende muligheder: Henvisning Epikrise Patient Klippebord Vis detaljer Der vil herunder være mulighed for at overføre til de forskellige henvisningstyper. Resultaterne vil blive lagt ind i feltet Undersøgelsesresultater under Anamnese. Mulighed for at overføre resultatet til Korrespondance eller Svarbrev. Der kan sendes en besked til patienten. Resultatet lægges i maskinens hukommelse og kan indsættes andre steder end i de allerede nævnte. Er kun muligt når der kun er en prøve markeret. Viser yderligere informationer om den markerede prøve Indtast resultat Mulighed for at indtaste et nyt resultat til den markerede prøve. side 10 af 26

11 Manuel oprettelse af prøver/resultater Det er muligt hurtigt at tilføje et nyt resultat til en allerede anvendt prøve. Klikke på prøvenavnet, et af de tidligere resultater eller et tomt felt i laboratorieskemaet, højreklik og vælg Indtast prøveresultat. I det nye skærmbillede er det nu muligt, hurtigt at indtaste et nyt resultat. Klik herefter på <Gem>. Klik på knappen <Rekvirer prøver>. Følgende skærmbillede vises side 11 af 26

12 1. Værktøjslinien: <Vis resultater>/<vis Rekvisitioner>: Ved klik på <Vis resultater>, vises alle godkendte rekvistioner, som findes på patienten. Ved klik på <Vis rekvisitioner> returneres til ikke godkendte rekvisitioner. <Marker alle prøver>: Alle prøver, enten i den valgte gruppe eller det valgte laboratorie markeres og kan dermed tilføjes/rekvireres på én gang. <Tilføj prøve(r)>: Den markerede prøve tilføjes/rekvireres. Det er også muligt at rekvirere en prøve ved at dobbeltklikke på den. <Påsæt d.d. på alle>: Er der rekvireret flere prøver kan der med klik på denne knap påsættes d.d. på alle prøver på én gang. <Godkend alle>: Alle prøverne bliver markeret som godkendte. Egne prøver der ikke er godkendte, vises med blå tekst i laboratorie skemaet. <Afslut>: Afslutter og lukker skærmbilledet Rekvisition af laboratorieprøver. 2. Faneblade: Grupper: Laboratorie: Nedenunder vises de grupper der er oprettet. Til højre vises de prøver der findes under den valgte gruppe. Nedenunder vises en oversigt over laboratorier. Til højre vises de prøver der findes i det valgte laboratorie 3. Oversigt over rekvirerede prøver. Er der valgt <Vis resultater> i værktøjslinien, vil alle prøver blive vist, både godkendte og rekvirerede. Er der valgt <Vis rekvisitioner> i værktøjslinine, vil kun vises de prøver der er rekvirerede og ikke godkendte. side 12 af 26

13 Sletning af godkendte prøver Klik på <Vis resultater> for at få alle godkendte prøver. Klik på den grå firkant yderst til venstre, på den prøve der skal slettes. Hele linien skal være markeret. Det er muligt at slette flere prøver på én gang: Markering af en samlet gruppe af prøver: Klik på den første prøve der skal slettes, hold Shift-tasten nede og klik på den sidste prøve der skal slettes. Alle prøverne i dette interval bliver markeret. Markering af prøver der ikke ligger samlet: Klik på den første prøve der skal slettes, hold Ctrl-tasten ned medens der klikkes på de øvrige prøver der skal markeres. Når de ønskede prøver er markeret trykkes på Delete-tasten på tastaturet. side 13 af 26

14 Fejl ved afslutning af Rekvisition af laboratorieprøver Det nye laboratorieskema er meget følsomt over for prøver/resultater der ikke er korrekt udfyldt. Mangler f.eks. prøvedato på prøver, der er importeret i forbindelse med skift fra andet lægesystem til MedWin, visens denne fejlmeddelelse: og den fejlbehæftede prøve er markeret med et udråbstegn. Fejlen afhjælpes ved at indtaste de manglende oplysninger. Herefter kan skærmbilledet Rekvisition af laboratorieprøver afsluttes. side 14 af 26

15 Opsætning af gruppefarver Farverne til WebReq grupperne tildeles af EG Data Inform, hvorimod farverne på Egne er valgfrie. I laboratorieskemaet er det herefter muligt at få vist udvalgte prøvegrupper på egne (MedWin) og WebReq prøver. Der vises en knap med de enkelte grupper og den tilhørende farve, som den aktive patient har prøver til. Knapperne kan aktiveres/deaktiveres afhængig af hvilke grupper/prøver der ønskes vist. Prøvernes farve er valgt under knappen <Gruppefarve opsætning> og er den samme farve, der vises yderst til venstre på de enkelte prøver, når der er valgt <Vis grupperede prøver>. side 15 af 26

16 BMI kode opsætning Vælg laboratorie: Det er muligt at vælge mellem de forskellige laboratorier der ligger i systemet. 2. Oversigt over alle de laboratoriekoder der findes i det valgte laboratorie. Vælges System udvalgte vil der her vises de laboratoriekoder der vedrører højde og vægt, fra alle laboratorierne. Klik på den kode der skal tilføjes og klik derefter på knappen <Tilføj> værktøjslinien. Det vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at vælge Vægt og højde fra Eget laboratorie og fra IUPC. 3. Oversigt over de koder der er valgt. Når der registreres et højde og vægt - resultat på en af disse koder, vil der automatisk blive beregnet et BMI - resultat. Der kan beregnes 1 BMI - resultat pr. dag. Ved at klikke på <Fjern> i værktøjslinien, fjernes den markerede laboratoriekode under Udvalgte laboratorikoder. side 16 af 26

17 Udskrift Det er muligt at udskrive nyeste, udvalgte eller alle lab.prøver til Windows standard printer under knappen Udskriv prøver/resultater i værktøjslinien. Det er også muligt at udskrive til Klippebord (computerens hukommelse) under knappen Overfør de udvalgte prøver til. i værktøjslinien, eller ved at højreklikke på et at de markerede prøveresultater. side 17 af 26

18 INR skema I tilknytning til MedWin s laboratorieskema er et særskilt INR-Skema, hvori patienternes koagulationsprøver automatisk afsættes i et INR-diagram. På denne måde opnås et klart overblik over en patients udviklingsforløb og man har da et bedre grundlag for at justere medicineringen. Resultaterne i INRskemaet hentes fra laboratorieskemaet. INR-Skemaet hentes frem i Menulinien Patient INR-skema samt som knap i Laboratorieskemaet Første gang INR-Skemaet vises for en patient, vil det være tomt, da der ikke er lavet referencer til nogle laboratorieprøver på forhånd. INR-Skemaet viser alle prøver på patienten, som har en reference, dog vil kun det sidste års prøver være at se, når man åbner skemaet. Ønsker man at se prøver, der er mere end et år gamle, fjernes markeringen i feltet Indlæs kun prøver for det sidste år. Der vises kun 10 prøver ad gangen. Med Scrollbar en nederst i billedet kan man selv vælge, hvilke 10 prøver, man vil se. 1. CPR: Indtast CPR-nr. i Speedbar en og den pågældende patient bliver aktiv. side 18 af 26

19 2. Individuelle oplysninger: Denne række af felter er til indtastning af individuelle oplysninger på den aktuelle patient. 3. Dato, Måling, Medicin: Her vil fremgå dato og prøveresultat (måling). Til hver prøve kan der tilknyttes en medicineringstekst (medicin). Ønskes en mere detaljeret medicinering dobbeltklikkes eller tastes Enter i det pågældende felt, hvorved der vises en ugeplan med medicineringstekst til hver ugedag samt et længere felt til fri tekst. Funktionsknapper: <Opsætning>: <Farver>: <Udskrift>: <Rekvisition>: Laboratorieprøver/-referencer oprettes her. Man skal angive laboratorium og prøvekode. Det er muligt at søge på prøverne ved at klikke <Søg prøve>. Når den ønskede prøve er fundet, klik <OK>. Herefter skal man klikke på <Tilføj> for at indsætte laboratorium og prøvekode på listen. Slut af med <OK> Farverne på grafen kan justeres med denne knap. Farvevalget vil ikke påvirke udskriften. Udskriver INR-Skemaet. Husk valg af printer, bakke og antal eksemplarer. De generelle oplysninger, grafen samt medicineringen vil blive vist på udskriften. Er den detaljerede medicinering udfyldt for den aktuelle prøve, vil denne komme med på udskriften. Returnerer til laboratorierekvisitionsbilledet. Bemærk, at det ikke er muligt at rekvirere eller slette prøver i INR-Skemaet dette skal gøres i Laboratorieskemaet! side 19 af 26

20 Oprettelse af grupper Prøvegrupper til anvendelse i laboratorieskemaet oprettes og ændres under menupunktet Kartoteker Laboratorie grupper. Formålet med at oprette grupper er at lette overskueligheden i laboratorieskemaet samt ved indtastning af labsvar. Laboratorieskemaet er beskrevet i afsnit 3.5. Vælg laboratorium: Vælg sortering: Søg: Her vælges hvilke laboratorier der ønskes vist. Det valgte i første felt er betydende for hvilke laboratorier det er muligt at vælge i det næste felt. Heri vælges hvilken orden prøverne ønskes vist. Sorteret efter Kode, Orden eller Navn. Efter indtastning af 2 tegn i dette felt, går søgning i gang. Funktionsknapper: <Slet gruppe>: Marker gruppen i listen og klik på <Slet gruppe>. <Ny gruppe>: For at oprette en ny gruppe, skrives navnet på gruppen i tekstfeltet nederst til venstre. Klik på <Ny gruppe> for at tilføje gruppen i listen. Vær opmærksom på, at to grupper godt kan have samme navn. <Med> (tilføjelse af prøver til gruppen): Vælg først den ønskede gruppe i listen til venstre. Hvis gruppen allerede indeholder prøver, vil disse fremkomme i listen nederst til højre. Vælg derefter det laboratorium, som prøven kommer fra. I listen under det valgte laboratorium vælges nu den eller de prøver, som skal føjes til gruppen. Klik side 20 af 26

21 herefter på <Med> for at tilføje prøverne til gruppen. Prøverne vil nu være at se nederst i højre hjørne. Vær opmærksom på, at samme prøve kun kan forekomme en gang i samme gruppe. <Top>, <Op>, <Ned>, <Bund>: Anvendes til at flytte rundt på prøvernes rækkefølge. Marker en prøve i listen nederst til højre og brug <Top>, <Op>, <Ned> og <Bund> til at flytte prøven i listen. <Slet prøve>: Vælg den ønskede gruppe i listen. Marker den eller de prøver, der ønskes slettet, i listen nederst til højre og klik på <Slet prøve>. Bemærk, at selv om alle prøverne i en gruppe slettes, betyder det ikke, at gruppen også slettes. <Luk>: Lukker skærmbilledet. side 21 af 26

22 Information om et resultat Ved dobbeltklik på et resultat vises en boks med informationer om den konkrete prøve. F.eks. vises de grænseværdier, der var på prøven da resultatet blev lagt ind. Denne mulighed fremkommer også ved at højreklikke på et resultat og vælge Vis detaljer. Boksen fjernes igen ved klik på X i boksens øverste højre hjørne. side 22 af 26

23 Godkendelse af laboratoriesvar Der nu også et nyt skærmbillede til godkendelse af laboratoriesvar. Godkendelse af laboratoriesvar findes stadig under Kommunikation EDI Laboratoriesvar (Shift+Ctrl+F7) Laboratoriesvar der ikke er læst/set af det ind loggede initial vises med fed skrift. Et billede af en person og et kryds yderst til venstre, viser at patienten ikke er oprettet i MedWin. Patienten er oprettet i MedWin og tilmeldt Cure4You. I kolonnen Status viser resultaterne i forhold til grænseværdierne: Gul pil viser at resultatet ligger under grænseværdierne. Rød pil viser at resultatet ligger over grænseværdierne. Blåt udråbstegn bruges når værdier ikke giver mening f.eks. hvis max grænseværdi er mindre end min. grænseværdi. side 23 af 26

24 Både rød og gul pil i samme felt viser der er flere svar i et prøvebundt og der er svar der ligger både over og under grænseværdierne. Det er muligt at sortere visningen, ved at klikke på overskrifterne i kolonnerne, hvis de skal sorteres stigende eller faldende efter dato, initial, ydernr., cpr-nr. m.v. Er den gule bjælke over teksten Forsendelser, er det det markerede bundt der godkendes. Er den gule bjælke over teksten Resultater, er det det markerede resultat i bundtet der godkendes. side 24 af 26

25 Beskrivelse af knapperne i værktøjslinien Godkend prøve(r)/prøvebundt Markér prøve(r)/prøvebundt som set Vis alle /Vis ikke sete Fokus i aktive patients resultater Slet prøve(r)/prøvebundt Vis alle/vis egne Opfrisk Udskriv Vis alle / Vis aktive patients resultater Godkend prøve(r)/prøvebundt og send svar til patienten <Godkend prøve(r)/prøvebundt> (Alt+G): Prøverne godkendes og lægges i patientens lab.skema. Herefter vises prøverne ikke længere med fed og kursiv i laboratorieskemaet. <Godkend prøve(r)/prøvebundt og send svar til patient> (Ctrl+B): Denne knap er kun aktiv hvis patienten er tilmeldt Cure4you. Prøverne godkendes og lægge i patientens lab.skema. Desuden er det muligt at sende et svar til patienten. Prøverne vises herefter ikke længere med fed og kursiv i laboratorieskemaet. <Markér prøve(r)/prøvebundt som set> (Alt+S): Svaret vil blive markeret som læst af det indloggede initial. Prøverne vil herefter ikke længere være markeret med fed skrift for det det indloggede initial. <Udskriv prøve(r)/prøvebundt>(ctrl+p): Udskrift af den valgte prøve(bundt). <Slet prøve(r)/prøvebundt>(delete): Sletter den valgte prøve. <Vis alle prøver/prøvebundter / Vis egne prøver/prøvebundter>(alt+i): Det er muligt at vælge mellem at vise alle prøverne eller kun prøver til det indloggede initial. <Vis alle ikke sete og sete>(ctrl+e): Det er muligt at vælge mellem at få vist alle prøver (både sete og ikke sete) eller at få vist ikke sete prøver. side 25 af 26

26 <Vis alle patienters resultater / Vis kun aktive patients resultater>(ctrl+a): Muligt at få vist alle resultater eller kun resultaterne til den aktive patient. <Fokus i aktive patients resultater>(ctrl+f): Denne knap er standard aktiveret når man går ind i godkendelse af lab.svar. Focus vil være på den aktive patients lab.svar hvis de findes. Det vil betyde at hvis der ændres aktiv patient, medens godkendelse af lab.svar er aktivt, vil MedWin stille sig på det svar der måtte være til den nye aktive patient. <Opfrisk>(Alt+O): Opdaterer oversigten med de senest modtagne lab.svar, de markeringer for læst der måtte være sat af andre i praksis i mellemtiden m.v. Det er muligt at godkende et enkelt resultat, ved at klikke på resultatet i den nederste del af skærmbilledet og derefter klikke på. side 26 af 26

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Svarbreve og Korrespondance

Svarbreve og Korrespondance Kom godt i gang med: Svarbreve og Korrespondance EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 3.87.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende undersøgelsessvar

NOVAX Lægesystem. Manglende undersøgelsessvar NOVAX Lægesystem Manglende undersøgelsessvar Indholdsfortegnelse Undersøgelsessvar-funktionen... 2 Fanen Manglende undersøgelsessvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående...

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar NOVAX Lægesystem Manglende laboratoriesvar Indholdsfortegnelse Laboratoriesvar-funktionen... 2 Fanen Manglende laboratoriesvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående... 4

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

3.85.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.85.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.85.103 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

XMO Quickguide V8 - 1 -

XMO Quickguide V8 - 1 - XMO Quickguide V8-1 - XMO Quickguide Menu... - 4 - Generel beskrivelse af XMO menu punkter.... - 4 - Hjælpemenuen.... - 5 - Patient ... - 6 - Søg patient... - 6 - Søg patient & patientstamkort...

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

6. Klik på når du er færdig med at tilføje kreditorer til din foretrukne liste.

6. Klik på når du er færdig med at tilføje kreditorer til din foretrukne liste. Oprettelse af rekvisitioner/faktura-godkendelse Rekvisitioner Begynd med at oprette foretrukne kreditorer 1. Kreditor-Kreditor-Foretrukne. 2. Klik på for at oprette ny. 3. Angiv søgekriterier for den ønskede

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq Hjælp til profiler i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Gennemgang af klinik profiler... 3 2.1 Klinik profiler... 3 2.2 Oprettelse af klinik profiler... 4 2.3 Profil oplysninger...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere