Gør brug af din ret til at få indflydelse i din sektor, deltag i sektorårsmøderne, se inde i bladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør brug af din ret til at få indflydelse i din sektor, deltag i sektorårsmøderne, se inde i bladet"

Transkript

1 RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 2/2007 Den der ikke tør vælge ad hvilken vej han vil gå, ender som sten i den trappe, de stærke vil træde på. Carl Scharnberg Gør brug af din ret til at få indflydelse i din sektor, deltag i sektorårsmøderne, se inde i bladet

2 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Allan Hørsted (ansvarshavende) Karen Sørensen, redaktør Kontaktpersoner i sektorerne: Social- og sundhedssektoren: Inge Rasmussen Kost- og servicesektoren: Inge-Lise Christensen Teknik- og servicesektoren: Ib Fisker Knudsen Pædagogisk sektor: Birgit Nielsen A-kassen: Anne-Lise Adamsen Pensionist- og efterlønsklubben: Inger Loff Oplag: eks. Tryk: NOTAT Grafisk, Tlf Tryksag NOTAT Grafisk INDHOLD: Side Leder... 3 Meddelelser fra afdelingen: 40-års jubilarer, 25-års jubilarer... 6 Pen-Sam... 6 Indkaldelse til generalforsamling... 7 Kursusafdelingen... 8 A-kassen: Ferie 2007, restferie for VEU-godtgørelse Hvis du bliver arbejdsløs Kost- og servicesektoren: Studietur Sektorårsmøde Social- og sundhedssektoren: Temadag Sektorårsmøde Pædagogisk sektor: En dag før jul i Udebørnehaven Sektorårsmøde Skriftlig beretning Motionsaften med faggruppeklubben Den grimme ælling Teknik- og servicesektoren: Sektorårsmøde Sektorformanden ophører Pensionist- og efterlønsklubben: Årsmøde Diverse Ferietur til Rügen Min sønderjydske barndom LO Faglige Seniorer Kryds og Tværs Når børn vokser op og ender i kriminalitet Udgivelsesdatoer for foa-netværket 2007 Bladnummer Deadline Udgivelsesdato 3/ marts april / april juni / juni august / august september / oktober november 2007

3 foa-netværket 3 Allan Hørsted, afdelingsformand Hvem får skovlen under hvem? Regeringen har vedtaget en kvalitetsreform, der skal sikre og udvikle kvaliteten i den offentlige sektor, skriver de. Samtidig skinner det igennem, at der bliver iværksat krav til en gennemgribende løbende dokumentation af resultater og til ressourceforbrug og i forhold til andre sammenlignelige institutioner. Regeringens mål er, at strategien for sikring af kvaliteten i den offentlige sektor skal ligge færdig inden sommerferien Jeg er ikke i tvivl, det handler mere om at skabe et grundlag for at afvikle store dele af den offentlige sektor gennem etablering af øget brugerbetaling, udlicitering og privatisering. Vi må og skal gå til modangreb på statsminister Anders Fogh Rasmussens ulmende plan om at omlægge Danmark fra socialstat til minimalstat. Gør vi ikke det, ender det med, at den offentlige service bliver en handelsvare, som investorer skal tjene profit på - en borgerservice, der kun bliver tilgængelig for dem, der kan betale og en heraf følgende forringet livskvalitet for dem, der ikke kan betale! Det er derfor meget vigtigt, at vi alle aktivt går ind i strategidrøftelserne her i det første halvår, så strategien bliver udvikling af den offentlige sektor. Nedenfor er nævnt nogle få af regeringens 33 mål i kvalitetsreformen. Her er der plusser såvel som minusser at spore. Vort mål må være, at vi alle kæmper for at få dyrket plusserne i MEDudvalgene. I forhold til MED-udvalgene vender vi tilbage med en fælles strategiplan for FOA Randers afdelings område. Klare og konkrete mål for service på de enkelte institutioner/områder En ledelseskultur, der lægger vægt på mål og resultater frem for detailstyring, og som fremmer nytænkning Motiverende og resultatorienteret ledelse Inddragelse og nyttiggørelse af personalets viden og erfaring fra det daglige professionelle arbejde med borgerne i udviklingen af den offentlige service Et godt arbejdsmiljø Frit valg på alle centrale serviceområder, så der er et alternativ Konkurrence om at levere serviceydelser bedst og billigst ved systematisk at inddrage private leverandører gennem udbud, udlicitering og nye samarbejdsformer De 33 mål samt hele kvalitetsreformen kan ses på vor hjemmeside randers Dersom kommunalbestyrelserne i Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs samt Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland tager regeringens kvalitetsreform alvorligt, vil vi se, at ledelserne i alle MED-udvalgene helt af egen drift vil tage disse 33 mål op og udarbejde kvalitetsnormerne i henhold hertil men lad os nu se, det bliver sikkert dig og dine MED-repræsentanter, der nødvendigvis skal gøre det! FOA Fag og Arbejde Randers Afdeling Postbox 346 Østergade Randers har følgende åbningsog telefontider: Randers kontoret: Mandag fra kl og fra kl Tirsdag fra kl Onsdag fra kl og fra kl Torsdag fra kl og fra kl Fredag fra kl Grenaa kontoret: Mandag fra kl og fra kl Tirsdag Lukket (kun telefon) Onsdag fra kl og fra kl Torsdag (kun telefon) åbent kl Fredag Lukket (kun telefon) Kontoret i Randers har følgende numre: Tlf Fax Kontoret i Grenaa Ågade 2A har følgende numre: Tlf Fax

4 4 FOA Randers præsenterer i dette og de følgende numre Ansatte og valgte i FOA Randers og på Grenaa kontoret Daglig Ledelse Allan Hørsted afdelingsformand Marianne Carøe afdelingsnæstformand Gitte Johansen faglig sekretær, uddannelsesansvarlig for tillidsvalgte Faglige sekretærer Hanne Tinggaard Bak arbejdsmarkedspolitik Aage Florin Thorvaldsen arbejdsskadeslovgivning Karen Ø. Sørensen MED/SU aftaler, arbejdsmiljøpolitik, redaktør Henriette Wessberg uddannelse tillidsvalgte uddannelsesplanlægning Frank Kold Sørensen socialrådgiver Bente Refslund konsulent

5 foa-netværket 5 Social- og sundhedssektoren (en stilling i sektoren er pt. ubesat) Inge R. Rasmussen sektorformand Tove Dahl Andersen sektornæstformand Mie Ø. Christensen faglig sekretær Pædagogisk sektor Hanne Lønvig sektorformand Birgit Højsted Nielsen sektornæstformand Camilla Flarup Kristensen sektornæstformand Kost- og servicesektoren Teknisk sektor Inge-Lise Christensen sektorformand Flemming Ranch Jensen sektorformand

6 6 40-ÅRS JUBILARER 8. januar 2007 Social- og sundhedsassistent Inger Margrethe Nielsen, Regionshospitalet Randers 9. januar 2007 Serviceleder Erling Sørensen, Randers Rådhus 25 ÅRS JUBILARER April 2006 Sygehjælper Else Margrethe Sørensen, Bakkegården, Randers Kommune December 2006 Plejehjemsassistent Susanne D. Lejel, Bakkegården, Randers Kommune Januar 2007 Dagplejer Inge Lise Dahl Sørensen, Randers Kommune Hjemmehjælper Anette Tovgaard Nielsen, Områdecenter Dronningborg, Randers Kommune Sygehjælper Vita Yde-Nielsen, Bakkegården, Randers Kommune NÆSTE TRÆFFEDAG RANDERS: Mandag den 19. februar 2007 Mandag den 19. marts 2007 Mandag den 16. april 2007 Mandag den 21. maj 2007 Mandag den 18. juni 2007 GRENAA: Torsdag den 1. marts 2007 Torsdag den 29. marts 2007 Torsdag den 3. maj 2007 Torsdag den 7. juni 2007 Husk du skal aftale tid med Pen-Sam Århus tlf Du kan træffe en Pen-Sam vejleder på afdelingens kontor i Randers, Østergade 12, på ovennævnte dato i tidsrummet fra kl samt på afdelingens kontor i Grenaa, Ågade 2, 2., på ovennævnte dato i tidsrummet fra kl Vejlederen vil være dig behjælpelig med oplysninger om din pensionsordning og de muligheder, du har i Pen-Sam Liv, såsom: Ydelser Rådgivning Hjemmebesøg Offentlige ydelser Informationsmøder Kurser for tillidsrepræsentanter Lejligheder i pensionskasserne, byggerier m.v. Du kan træffe aftale om et fast tidspunkt, der passer dig ved henvendelse til: Pen-Sam Århus, Nørreport 26, 1., 8000 Århus C, tlf

7 foa-netværket 7 Generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i FOA Fag og Arbejde, Randers afdeling TORSDAG DEN 26. APRIL 2007 KL I Ridehuset v/værket, Mariagervej 6 i Randers (Der serveres en let anretning kl ) Foreløbig dagsorden: 1. Beretning 2. Regnskab 3. Budgetramme 4. Indkomne forslag 5. Lovændringsforslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til afdelingsbestyrelsen m.v. A Afdelingsrepræsentant fra Teknik- og servicesektoren Henning B. Eriksen - modtager genvalg - (4-årig periode) B Afdelingsrepræsentant fra Kost- og servicesektoren Pia Lone Pedersen - modtager ikke genvalg - (4-årig periode) C Afdelingsrepræsentant fra Pædagogisk sektor Dorthe Madsen - modtager ikke genvalg - (4-årig periode) D Afdelingsrepræsentant fra Social- og sundhedssektoren Charlotte Andreasen - modtager ikke genvalg (4-årig periode) E Suppleant for afdelingsrepræsentant fra Teknik- og servicesektoren John Pedersen - modtager ikke genvalg - (4-årig periode) F Suppleant for afdelingsrepræsentant fra Kost- og servicesektoren Inger Buhr Rasmussen - modtager genvalg - (4-årig periode) G Suppleant for afdelingsrepræsentant fra Pædagogisk sektor Lissa Olufson - modtager ikke genvalg - (4-årig periode) H Suppleant for afdelingsrepræsentant fra Social- og sundhedssektoren Ingelise Thomasen - modtager ikke genvalg - (4-årig periode) I Fanebærersuppleant - posten står p.t. ubesat (3-årig periode) Indkomne forslag samt kandidatforslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest torsdag den 22. marts Der gøres opmærksom på, at medlemmer fra Teknik- og servicesektoren har fortrinsret til valg under punkterne A. og E., medlemmer fra Kost- og servicesektoren har fortrinsret til valg under punkterne B. og F., medlemmer fra Pædagogisk sektor har fortrinsret til valg under punkterne C. og G., og at medlemmer fra Social- og sundhedssektoren har fortrinsret til valg under punkterne D. og H. Regnskabet ligger til gennemsyn på afdelingskontorerne i Randers og Grenaa fra onsdag den 18. april 2007, ligesom kopi kan afhentes efter aftale. Endelig dagsorden udsendes med foa-netværket 6 dage forud for generalforsamlingen. Der serveres et let traktement kl Ønsker du at deltage i dette, bedes du udfylde og indsende kuponen bag i bladet senest onsdag den 18. april Generalforsamlingen begynder kl Afdelingsbestyrelsen

8 8 FOA Randers præsenterer i dette og de følgende numre Ansatte og valgte i FOA Randers og på Grenaa kontoret Østergade 10 Kursusafdelingen Lotte Boye Agda Andreasen Jette Kock Pt. sygemeldt Maltha Hansen Søren Nielsen Ann-Grith Tetens, praktikant

9 foa-netværket 9

10 10 OBS OBS OBS VEU-godtgørelse (Voksen Efteruddannelse) Hvis du allerede nu ved, hvornår du skal holde ferie, meddel det da STRAKS til Jobcentret, hvis du vil være sikker på at kunne holde din ønskede ferie. Du kan søge om VEU-godtgørelse gennem din fagforening, hvis du opfylder følgende kriterier: 1. Du er medlem af A-kassen og er dagpengeberettiget 2. Du har et tab af arbejdsmulighed eller arbejdsindtægt under deltagelse på kurset/uddannelsen Opfylder du disse 2 kriterier og berettiger kurset/uddannelsen til VEU-godtgørelse, søges godtgørelsen på et skema, du får udleveret på uddannelsesstedet under kurset/uddannelsen. Hvis din arbejdsgiver udbetaler dig din sædvanlige løn under kurset/uddannelsen, kan de søge om refusion på samme skema. Hvis du derimod IKKE får din sædvanlige løn under kurset/uddannelsen, får du selv udbetalt VEU-godtgørelsen. Ligeledes vil du selv få udbetalt VEUgodtgørelsen, hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse (kontakt eventuelt din a-kasse) SAMTI- DIG med, at du opfylder de to ovennævnte kriterier. Satsen på VEU-godtgørelse er pt. kr. 683,00 om dagen. Når du udfylder ansøgningsskemaet om VEU-godtgørelse, er det MEGET VIGTIGT, at du husker at udfylde ALLE FELTER. Modsat - er vi nødt til at returnere skemaet til dig - hvilket kan medføre forsinkelse af udbetalingen af VEU-godtgørelsen enten til dig selv eller til din arbejdsgiver. Er du i tvivl om noget omkring VEUgodtgørelse, er du meget velkommen til at kontakte: På Randers-kontoret: Mariann Ullits Dreholt På Grenaa-kontoret: Kaja Gissel A-kassen Restferie for 2005 afholdes senest den 30. april 2007 HUSK at restferie for optjeningsåret 2005 skal afholdes senest den 30. april A-kassen

11 foa-netværket 11 Hvis du bliver arbejdsløs Hvis du står overfor at blive ledig fra dit job eller allerede er arbejdsløs, bør du bl.a. være opmærksom på følgende forhold: Kontakt FOA ved opsigelse Bliver du sagt op, skal du kontakte FOA for at få konstateret, om opsigelsen er berettiget, herunder om opsigelsesvarslet er korrekt. En fratræden med for kort varsel kan betyde en periode uden dagpenge i A-kassen. Siger du selv op, bør du forinden opsigelsen kontakte A-kassen og få oplyst dine rettigheder og pligter som arbejdsløs. Hvis du står overfor at sige op eller blive sagt op på grund af samarbejdsvanskeligheder på din arbejdsplads, skal du altid kontakte FOA, inden du foretager dig noget. Dette er vigtigt i forhold til, om A-kassen har mulighed for at undgå at idømme en karantæne. Fremmøde første ledige dag På den første ledige hverdag efter dit arbejdsforhold er ophørt, skal du tilmeldes jobcentret som ledig. Du kan tilmelde dig enten direkte hos FOA/ OAA, på jobcentret eller hvis du har adgang til internet via Først fra det tidspunkt du er tilmeldt, kan der udbetales dagpenge. Ligeledes vil en eventuel karantæne først begynde at blive afviklet fra den dag, du tilmelder dig. Ledighedspapirer Når du tilmelder dig, får du udleveret ledighedserklæring og fraværserklæring. Foruden den udfyldte ledighedserklæring og fraværserklæring skal du aflevere følgende til A-kassen: Løndokumentation for de seneste 1924 løntimer (deltidsforsikrede 1258 løntimer) svarende til 14 måneders lønsedler Opsigelse/ansættelseskontrakt, hvis du er blevet sagt op Oversigt over fravær de sidste 14 måneder (fraværserklæring). Fravær er f.eks. ferie, sygdom, fri for egen regning, kurser m.m. Kontonummer og pengeinstituttets registreringsnummer Skatteoplysninger. Har du frikort, skal det afleveres, da vi skal opbevare det under ledighed Har du brug for hjælp ved udfyldelsen af ledighedspapirerne, er du naturligvis altid velkommen på kontoret enten i Grenaa eller i Randers, men det vil være en stor hjælp for os, såfremt du har udfyldt så meget som muligt af ledighedspapirerne. Når du bliver ledig, er det vigtigt, at du snarest muligt og inden 1 måned efter, du har meldt dig ledig, opretter dit CV i CVbanken på Dagpengekort Dagpengekortet skal indsendes/afleveres til os den anden sidste søndag i måneden. Husk at betale dit kontingent til tiden, så dine penge ikke unødigt forsinkes. Sygdom under arbejdsløshed Hvis du bliver syg, mens du er ledig, er du ikke berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge, men skal have sygedagpenge fra din kommune. På den første sygedag skal du kontakte jobcentret og sygemelde dig. Glemmer du at meddele jobcentret, at du er syg, og indkalder de dig f.eks. til møde, og du udebliver, grundet du er syg, kan det koste dig en udelukkelse fra dagpenge i 3 uger. Du skal også ringe til A-kassen og meddele, at du er syg. Vi sender dig et sygedagpengeskema, som du skal videresende til socialforvaltningen i din kommune senest en uge efter din første sygedag. Når du igen er rask, skal du huske at raskmelde dig på jobcentret samt indsende dokumentation for ophør af sygedagpenge til din a-kasse (sidste udbetalingsspecifikation fra Sygedagpengekontoret). Endelig skal du huske at påføre dit dagpengekort»s«ud for de dage, du har været sygemeldt. Hvis du er ansat/ afløser og får løn for nogle timer på dine sygedage, skal du anføre dette ud for hver enkelt dag som»sygdom med løn for timer«. Arbejde på nedsat tid Hvis du får arbejde på mindre end fuld tid, og din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel fra din side, skal du have en frigørelsesattest for at være berettiget til supplerende dagpenge. Du skal sikre dig, at du får frigørelsesattesten, inden du tiltræder arbejdet. A-kassen skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at ansættelsen er begyndt. Fristen regnes fra den dag, hvor arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. For deltidsforsikrede gælder særlige regler for udbetaling af supplerende dagpenge. Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte A-kassen.

12 12 FOA Randers præsenterer i dette og de følgende numre Ansatte og valgte i FOA Randers og på Grenaa kontoret A-kassen Randers Flemming Jensen A-kasseleder Lene Overgaard Irene Bulow Johansen Tina Pejstrup Dorte Larsen Jette Amtkjær Nielsen

13 foa-netværket 13 Anne-Lise Adamsen Britta Wedel Rasmussen Lise Boesen Mariann Ullits Dreholt Mette Ravnholt-Jacobsen Pia Karn I næste nummer præsenteres Grenaa kontoret.

14 14 Kost- og servicesektoren Studietur til forbundshuset og Folketinget for medlemmer i Kost- og servicesektoren Fredag den 27. april 2007 Program: Kl Ca. kl Kl Kl Busafgang fra FOA Randers (Trapsgade) Besøg forbundshuset med rundvisnig og en snak med formand/næstformand i vor sektor Frokost og afslutning i forbundshuset Gina-Liisborg, Besøg og rundvisning i Folketinget sektornæstformand Torben Hansen (miljøordfører for Socialdemokratriet) vil vise os rundt og fortælle noget om arbejdsgangen i Folketinget, og hvordan en arbejdsdag kan se ud Ann Marie Liepke, sektorformand Vi forventer at være færdige i Folketinget ved 16-tiden, så der lige kan være plads til en time på strøget, inden vi kører hjem igen. Aftensmad på hjemturen og forventet hjemkomst til Randers kl Sektoren betaler bus og fortæring - men ikke daglønstab. Vi ser frem til at være sammen med jer på turen til vort forbundshus. Din tilmelding skal være sektoren i hænde senest mandag den 2. april 2007 ved indsendelse af kupon bag i bladet eller på På vegne af sektorbestyrelsen i Kost- og servicesektoren Inge-Lise Christensen

15 foa-netværket 15 Sektorårsmøde i Kost- og servicesektoren onsdag den 21. februar 2007 kl Der er spisning fra kl A. Velkomst B. Valg af dirigent C. Godkendelse af dagsorden Da vi er tæt på fastelavn, synes vi i sektoren, det er en god ide med en gang tøndeslagning. DAGSORDEN 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering fra sektoren (og faggrupperne) 4. Indkomne forslag 5. Valg A. Sektorformand Inge-Lise Christensen for 4 år (modtager genvalg) B. Bestyrelsesmedlem for 2 år, rengøringsledere, da Astrid Bülow er stoppet 6. Valg af faggrupperepræsentanter: A. Faggruppe 1 Køkken B. Faggruppe 2 Rengøring C. Faggruppe 3 Staten D. Faggruppe 4 Kantineledere E. Faggruppe 5 Rengøringsledere F. Faggruppe 6 Private højskoler G. Faggruppe 7 Serviceassistenter 7. Sektorens fremtidig virke 8. Afslutning/tøndeslagning Vel mødt til årsmøde Husk at melde dig til, vi har brug for din mening for, at vi kan gøre det bedre. Tilmeld dig på kuponen bag i bladet eller på senest den 15. februar På sektorens vegne Inge-Lise Christensen sektorformand

16 16 Social- og sundhedssektoren Social- og sundhedssektoren indbyder til Temadag for alle sektorens medlemmer Mandag den 5. marts 2007 kl i Medlemshuset, Østergade 12, Randers (indgang Trapsgade) Skab trivsel på din arbejdsplads Vi indbyder dig til en spændende temadag, hvor vi skal kigge nærmere på din og dine kollegers trivsel på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøafdelingen i det gamle Århus Amt har i samarbejde med Randers Centralsygehus udarbejdet en rapport om, hvad der skaber TRIVSEL, og hvad der skaber MISTRIVSEL på en arbejdsplads. Temadagen vil tage udgangspunkt i denne aktuelle rapport og give dig og dine kolleger redskaber til at skabe god trivsel på lige netop JERES ARBEJDSPLADS. Rammeprogrammet vil blive udleveret på dagen. Praktiske oplysninger: Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker i kantinen. Sektoren er vært ved dagens traktementer. Økonomi: Sektoren har desværre ikke mulighed for at dække tabt arbejdsfortjeneste til denne aktivitet, du bedes derfor søge tjenestefri med løn eller bruge en fridag/feriedag. Tilmelding: Du bedes tilmelde dig på servicekuponen bag i bladet hurtigst muligt og senest den 26. februar Vel mødt og på gensyn mandag den 5. marts 2007 Social- og sundhedssektoren Inge Rasmussen

17 foa-netværket 17 Dagsorden til sektorårsmøde Onsdag den 28. februar 2007 i Medlemshuset, Østergade 12, Randers (indgang Trapsgade) Kl Fællesspisning Kl Åbning af årsmødet A. Godkendelse af forretningsorden B. Valg af dirigent 1. Nedsættelse af stemmeudvalg 2. Orientering/beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg: Sektorformand Inge Rasmussen (modtager genvalg) Faglig sekretær Mie Christensen (modtager genvalg) 5. Delmøder Følgende faggrupper skal foretage valg af faggrupperepræsentant/suppleant. Faggrupperepræsentanter er også sektorbestyrelsesmedlemmer. Plejehjemsassistenter (4 år) Sygehjælpere (4 år) Beskæftigelsesvejledere (2 år) Handicaphjælpere (2 år) Portører (1 år) Undervisningsassistenter (2 år) Handicapledsagere (2 år) Tilsynsførende assistenter (3 år) Ledere (3 år) 6. Resultat af delmøder 7. Afslutning Tilmelding til spisning på servicekuponen bag i bladet senest den 22. februar 2007 med morgenposten. På sektorbestyrelsens vegne Inge Rasmussen sektorformand

18 18 Pædagogisk sektor En dag før jul i Udebørnehaven Jeg har valgt at skrive et lille indlæg til vort blad om arbejdet i den børnehave, jeg er ansat i: Udebørnehaven i Langå. Jeg har gået og grublet over, hvordan jeg bedst kan beskrive den, men hvis vi skal have det hele med, bliver det vist for omstændigt. Dog bliver jeg nødt til lige at komme ind på strukturen for, at I bedre kan få indsigt i vor hverdag. Udebørnehaven er en børnehave med 49 børn fordelt på 3 grupper: Ræveunger, Ugleunger og Egernunger. Når børnene møder om morgenen, leger de alle sammen på stuen og i køkken/ alrummet og laver ting som i enhver anden børnehave. Det gør de indtil klokken bliver Ved denne tid skal der ryddes op, tisses af og vi skal iføres tøj efter årstiden og vejret. Når klokken bliver 9, tager de tre grupper til hvert deres bestemmelsessted, enten på gåben eller med bus. Vi er sjældent det samme sted to dage i træk, og børnene lærer skovene, byen og nærområdet at kende. Alt efter det sted vi tager hen, og hvilket tema/indsatsområde vi nu lige har gang i, laver vi forskellige aktiviteter. Børnene får selvfølgelig også lov til at udforske og lege på stedet. Vi spiser oftest madpakker der, hvor vi er på tur, og her synger vi, fortæller historier og taler med børnene om ting, de har på hjertet. Efter madpakker enten går eller kører vi med skolebussen hjem til børnehaven, hvor vi går på legepladsen sammen med de andre børn. Det er vejret, som bestemmer, hvor længe vi kan være ude, og hvis det er muligt, spiser vi frugt på legepladsen. Om sommeren er vi ude til lukketid. Børnene leger, hvor de nu har lyst. Vi har lidt skov til vor udeareal, i sandkassen, på gyngerne og i skuret. Vi klatrer, saver, snitter, bygger huler og af og til tænder vi også bål, som vi gjorde det en solskinsdag i december - Det var onsdag den 20. december Denne dag havde vi, ud over det sædvanlige, ikke planlagt nogen tur ud af huset. Men efter at alle børnene havde været samlet og hørt om nisserne Tiske og Taske, og vi havde sunget nogle julesange, dukkede julemanden op! Han havde godteposer med, men han havde hørt, hvor gode børnene var til at synge, så det måtte han lige høre igen. Efter at børnene havde skrålet om nissefar, julegrød og banjomus, skulle julemanden også lige se, om de alle kunne gå på line Det kunne de heldigvis alle sammen, og så havde de fortjent en godtepose. Efter madpakker gik vi på legepladsen, hvor vi tændte op på bålpladsen. Vejret var som før omtalt pragtfuldt, og børnene kom og gik til bålet, som de havde lyst til. Mange satte sig og fik en lille sludder med en voksen, det er nemlig i sådanne øjeblikke, der er ekstra god tid til nærhed! Da bålet var klar, poppede vi popcorn, lavede popcornhalskæder og ristede skumfiduser til den store guldmedalje. Det var en rigtig hyggelig dag, både for børn og voksne, og jeg håber, at 2007 byder på mange andre spændende og livsbekræftende oplevelser. Vi er jo heldigvis alle i vort fag så privilegerede nogenlunde selv at kunne bestemme, hvordan vor arbejdsdag skal se ud, og om vi vil glædes over det! Skrevet af: Anette U. Christensen

19 foa-netværket 19 Faggruppeklubben DEN GRIMME ÆLLING (Dagplejere i den gamle Purhus Kommune) Kalder sammen til en hyggelig motions aften, hvor krop og latter muskler vil blive rørt. HVOR! Vi mødes torsdag den 8. marts 2007 kl på Fårup Skole i F. fløjen. HVORFOR! Vi har fået fat i Gitte Larsen, som vil instruere os i at danse linedance, og efterfølgende slutter vi af med kaffe og kage. Tilmelding til Ulla på tlf eller til Laila på tlf senest den 6. marts Vi glæder os til at se jer. Hilsen Laila, Britta, Henriette og Ulla HUSK afdelingsarrangement NÅR BØRN VOKSER OP...se bagsiden

20 20 Pædagogisk sektor Sektorårsmøde for alle medlemmer i Pædagogisk sektor mandag den 19. februar 2007 kl i Medlemshuset, Østergade 12, Randers (Indgang i Trapsgade) A. Velkomst B. Valg af dirigent Vi starter med spisning kl a. Sektorformand Hanne Lønvig b. Bestyrelsesmedlem dagplejer Ulla Søgård (Randers) DAGSORDEN Karin Mathiesen (Norddjurs) 1. Godkendelse af dagsorden Jonna Eriksen (Randers) c. Bestyrelsesmedlem dagplejepædagog Conny Fabricius (Randers) 2. Godkendelse af forretningsorden d. Bestyrelsesmedlem omsorgsmedhjælper (ingen) 3. Beretning e. Bestyrelsessuppleant dagplejer Grethe Møller (Favrskov) 4. Indkomne forslag: Ingen Ny kandidat Elsy Thomsen (Favrskov) Ny kandidat Ulla Ravbjerg (Favrskov) 5. Vedtægtsændring f. Bestyrelsessuppleant dagplejepædagogerne (ingen) 6. Valg: g. Eventuelt afledte valg 7. Faglig debat Temaer: - Strukturændring i FOA Randers - Forslag til Pædagogisk sektor i fremtiden Den nye kommunesammensætning og FOAs struktur Nye former for klubber i de nye kommuner 8. Afslutning. Ønsker du at deltage i spisning kl , som består af en lun anretning og fælles hygge, er det nødvendigt, at du tilmelder dig på servicekuponen eller mail senest den 15. februar Med venlig hilsen Pædagogisk sektor Hanne Lønvig sektorformand

21 foa-netværket 21 Skriftlig beretning Pædagogisk sektor kan nu gøre status for endnu et år, et år der på mange områder har været anderledes, end vi tidligere har oplevet. Mange spændende nye tiltag er i støbeskeen, men ikke ret meget er færdig og på plads. Kommunesammenlægningerne har medført et hav af nye opgaver, der strukturelt skal løses. Processen fortsætter ind i det nye år, hvor vi håber, arbejdet på de forskellige områder falder på plads. Velkommen til Favrskov, som er den nye kommune i FOA sammenhæng. Det har været en helt speciel opgave at få indarbejdet alle de nye medlemmer og hermed nye arbejdspladser, som vi ikke tidligere har haft kendskab til. Det bliver en af de opgaver, der skal løses i I en overgangsperiode vil vi udvide sektorbestyrelsen med 3 tilforordnede fra sektorbestyrelsen i Silkeborg, Århus og Viborg. Det er vigtigt, at FOA kan trække på de gode tillidsrepræsentanter, der er i vore nye kommuner og gøre brug af den viden, der er til rådighed. Farvel til Mariager De nye kommunegrænser betyder, at vi har sagt farvel til sektorens medlemmer i Mariager Kommune med undtagelse af Havndal, som bliver i Randers. Det er med stor vemod at sige farvel til så mange mennesker, nogle har jeg kendt igennem de sidste 25 år, og andre har været med i det faglige arbejde. Jeg håber, at de vil få en god oplevelse i den nye FOA afdeling. Ændring i sektorledelsen Den tidligere næstformand for pædagogmedhjælperne holdt 1. maj Pædagogmedhjælpergruppen skulle derfor udpege en ny repræsentant, da det stod klart, at Henrik W. Christensen ikke vendte tilbage. Den nye næstformand Camilla Flarup Kristensen startede den 15. september 2006 og er konstitueret i sektoren frem til, sammenlægningsprotokollatet udløber 1. april I den periode fra maj til september 2006 var vi derfor kun to til at betjene medlemmerne. Vi beklager, hvis der er medlemmer, der har ventet på besked. Strukturdebat Efter forbundets strukturkongres i januar 2006 skal FOA Randers nu i gang med tilpasning og ændringer, så vi efterlever forbundslovene. Samtidig vil der komme forslag om lokale ændringer af strukturen, som skal debatteres blandt medlemmerne og endelig ved-

22 22 Pædagogisk sektor tages på en generalforsamling på et senere tidspunkt. De 4 nye kommuner i FOA Randers fra 1. januar 2007: Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Favrskov Kommune Randers Kommune Vi skal til at arbejde med forskellige strukturer på børneområdet - Dagplejen er organiseret på forskellige måder, Norddjurs har beholdt en dagplejeleder og en souschef, samtidig kører distriktsmodellen videre i Auning indtil videre. Syddjurs har valgt at opdele i to distrikter med hver sin dagplejeleder. Favrskov har en dagplejeleder og tre distriktsledere. Randers har også beholdt en dagplejeleder og tre teamledere. Assentoft vil som i Auning fortsætte distriktsmodellen indtil videre. - Dagplejepædagogerne vil i alle områder få forskellige ændringer ud fra den lokale struktur. Selve arbejdet vil formodentlig fortsætte i den udvikling, der altid er på området. - Ledere og områdeledere, distriktsledere, koordinatorer, teamsledere, ja - der bliver mange titler at holde styr på. Vi mangler stadig at lønforhandle en del af de nye titler på plads. - Pædagogmedhjælpere, institutionerne og skoleområdet, her får vi ikke de store ændringer i strukturen. - Omsorgs- og pædagogmedhjælpere fra de gamle amts arbejdspladser vil i stor udstrækning opleve forandring, når det bliver kommunale arbejdspladser. Nogle pædagogmedhjælpere, der arbejder på Socialpædagogernes Landsforbunds område, skal overgå til FOAs overenskomst. Vi er i øjeblikket ved at afklare, hvor og hvem de er. Arbejdet med ny MED-struktur Det har været en kæmpe opgave for de tillidsvalgte, og det er ikke helt på plads endnu. Faglig sekretær Karen Sørensen har forhandlet de overordnede aftaler på plads i alle fire kommuner. Det har været et stort arbejde, som vi siger Karen tak for. Nu er sektoren i gang med at forhandle de enkelte faggruppers lokale aftaler om MED, TR og SR aftaler. Forhåndsaftaler Nu er tiden også inde til at komme i gang med sammenskrivning af alle forhåndsaftalerne. Sektoren har sammen med tillidsrepræsentanterne, forsøgt at forberede denne proces så godt som muligt. Det bliver en stor og spændende opgave at få færdiggjort. Tillids- og sikkerhedsrepræsentantnetværk TR-netværk og SR-netværk er et af de vigtigste faglige redskaber, vi har i sektoren, her arbejdes med medlemmernes nutid og fremtid i tæt samarbejde på tværs af kommunerne. Det er både udviklende og ressourcebesparende, derfor vægter vi disse arbejdsopgaver meget højt. Det er sektorens mål at bevare og udbygge disse gode aktive netværk. Dagplejepædagogerne Netværk og faglige aktiviteter for dag-

23 foa-netværket 23 plejepædagogerne har ikke været på så højt et niveau i sektoren i det forløbne år, der har været holdt møder omkring kommunesammenlægningen og konsekvenserne. Derudover har dagplejepædagogerne været meget aktive i forbindelse med de lokale omstruktureringer og udvikling af den fremtidige dagpleje. Ingen har siddet med hænderne uvirksomme i skødet. Det er blevet til mange fine resultater på det pædagogiske område. Morgentelefonen er en opgave, der skal forhandles på plads i de kommuner, hvor der sker ændringer. Kvalitetsløft i dagplejen - Lærerplaner, stor pædagogisk indsats, udvikling og opkvalifikation. Succesen har været synlig og mærkbar, det har medført stor mangel på dagplejere i mange kommuner. Der har været mange opfindsomme og utraditionelle kampagner for at få kvalificerede dagplejere ansat. Gæsteplejehuse Hadsten, Midtdjurs og Rosenholm har fået etableret gæsteplejehuse nu, vi vil måske se udviklingen gå den vej, hvis der ikke kan ansættes nok dagplejere. Det er en meget dyr løsning for kommunerne, så vi håber, der kan findes almindelige dagplejepladser nok til at dække gæsteplejen. Opsigelser Der har været helt utrolig mange opsigelser af pædagogmedhjælpere i det forløbne år, det grænser til det uanstændige, når der samtidig er så mange ansættelser af tilskudsjob i daginstitutionerne. At få et ganske almindeligt fuldtidsjob som pædagogmedhjælper er som at vinde i lotto. Arbejdsnedlæggelse i daginstitutionerne I dagene fra 27. september til den 5. oktober 2006 oplevede vi arbejdsnedlæggelser i tre af vore fire nye kommuner. Pædagogmedhjælperne Ny Randers, Favrskov og Syddjurs kommuner valgte at udtrykke deres utilfredshed med de kommunale budgetter ved at samles til faglige møder med håb om ad den vej at komme i dialog med politikerne. I alle kommuner blev personalet i daginstitutionerne hørt, og nogle steder rykkede det også lidt rundt i budgetterne, blandt andet i Ny Randers, hvor den varslede modulordning blev gjort frivillig, og i stedet blev der lavet en rammebesparelse. I Ny Randers varede arbejdsnedlæggelsen 7 dage, i Syddjurs var det 2 dage, og i Favrskov varede det 4 dage, inden arbejdet blev genoptaget. Det betød, at ca. 450 pædagogmedhjælpere fra FOA Randers var omfattet af strejken. Arbejdsmiljø i fokus sammen med BUPL omkring sikkerhedsrepræsentanter i daginstitutionerne Tema i 2006 har været stress. Der er ikke ret mange af vore sikkerhedsrepræsentanter for pædagogmedhjælperne, der har deltaget i de faglige tiltag. Det er en af de ting, vi må sætte mere fokus på, da arbejdsmiljøet er en af de vigtigste ting at forbedre, set ud fra sygestatistikker. Det skal tages alvorligt OGSÅ af arbejdsgiverne. Det psykiske arbejdsmiljø på vore arbejdspladser er ikke godt nok! Mange af vore medlemmer har haft så dårlige oplevelser på deres arbejdsplads, at de bliver langtidssygemeldt og mister deres job. Det er hårdt for en person, som føler sig dårligt behandlet af både ledere og kolleger, og alt for ofte bliver FOA først inddraget, når personen er kørt så langt ud, at en sygemelding er eneste udvej. De personer er meget svære at samle op igen, alt deres selvværd er gået helt i bund. De personer har brug for, at vi i sektoren giver os tid til at lytte til dem, være med dem som bisidder ude i kommunerne. Det er en opgave, vi vægter meget højt men også en opgave, der tager meget tid. Samtidig ligger der også en opgave både for os i sektoren og vore sikkerhedsrepræsentanter i at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø, men vi kan ikke gøre det alene, I skal som medarbejdere og kolleger være en del af den opgave i det daglige og være med til at tage ansvar.

24 24 Pædagogisk sektor Store forandringer i Pædagogisk sektor - udviklingen går meget stærkt - stor tilgang af medlemmer og hermed også af opgaver. Hvordan ser det så ud nu: Medlemstal Dagplejere Pædagogmedhjælpere Dagplejepædagoger Dagplejeledere Souschefer Stedfortræder Områdeleder 0 Afdelingsleder 0 Teamsleder 0 Pædagogiskkonsulenter Pladsanviser Omsorgsmedhjælper Omsorgs- og pædagogmedhjælper 0 Til rådighed andet 0 Fritvalg børnepasser Hjemmedagplejer I alt flere medlemmer i Pædagogisk sektor efter et farvel til Mariager og goddag til Favrskov. Det er bestyrelsens håb, at mange medlemmer vil møde op og være med til at forme fremtidens pædagogiske sektor i FOA den 19. februar Vi starter som nævnt i indkaldelsen med hyggelig fællesspisning - efter ønske fra medlemmerne. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Hanne Lønvig sektorformand

25 foa-netværket 25 Teknik- og servicesektoren Dagsorden til sektorårsmøde Teknik- og servicesektoren Tirsdag den 20. februar 2007 kl i Medlemshuset, Østergade 12, Randers (indgang Trapsgade) Velkomst DAGSORDEN: 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Orientering fra sektoren 5. Indkomne forslag 6. Valg: Sektorformand Flemming Ranch Jensen (modtager ikke genvalg) 7. Eventuelt afledte valg 8. Eventuelt Tilmelding til årsmødet skal ske på servicekuponen senest den 13. februar På sektorens vegne Flemming Ranch Jensen sektorformand

26 26 Teknik- og servicesektoren Pensio Sektorformanden ophører Indkomne forslag Sektorbestyrelsen indstiller hermed Ib Fisker Knudsen til posten som formand i Teknik- og servicesektoren til årsmødet Flemming Ranch Jensen Efter 12 års virke har sektorformand Flemming Ranch Jensen i Teknik- og servicesektoren valgt at takke af i forbindelse med sektorens årmøde i februar Det skulle jo ske på et tidspunkt, og med alle de ændringer, der sker i forbindelse med nye kommuner, ny region og mange medlemmer inden for vort område, der skal have ny arbejdsgiver, så var det mest rimeligt at give plads til en ny formand, som kan sætte sit eget præg på sektorens fremtidige arbejde, siger Flemming Ranch Jensen. Det giver mig også mulighed for at lægge mere energi i mit hverv som tillidsmand for skolepedellerne i den nye Randers Kommune. Ring Hvis du skal i kontakt med Pensionist- og efterlønsklubben, kan du ringe direkte på tlf. nr i åbningstiden i klubben, som er fra kl hver onsdag. Udenfor åbningstiden kan du ringe på afdelingens nummer, På bestyrelsens vegne Bente Friis, formand Pensionist- og efterlønsklubbens formand: Bente Friis Ydervangen Randers tlf træffes på afdelingskontoret hver onsdag fra kl »GEMYTTERNE DJURSLAND«Formand Inga Kold træffes på

27 foa-netværket 27 nist- og efterlønsklubben Husk årsmøde Torsdag den 22. februar 2007 kl Medlemshuset, Østergade 12, Randers (indgang Trapsgade) DAGSORDEN: 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Nedsættelse af stemmeudvalg 5. Orientering fra klubben 6. Indkomne forslag 7. Valg Valg af formand Bente Friis modtager genvalg 8. Klubbens fremtidige virke 9. Afslutning Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes tilmelding ske senest den 14. februar 2007 på servicekuponen bag i bladet. Banko Torsdag den 8. marts 2007 kl Husk brød til kaffen. Tilmelding senest den 7. marts 2007 på servicekuponen bag i bladet. Alle arrangementer afholdes i Medlemshuset, Østergade 12, Randers (indgang Trapsgade) med mindre andet er nævnt. Vi besøger Kulturhistorisk Museum Torsdag den 22. marts 2007 kl Emnet: Fra Købsstad til Industriby. Mødested ved Kulturhuset. Tilmelding senest den 14. marts 2007 på servicekuponen bag i bladet.

28 28 Pensionist- og efterlønsklubben Ferietur i uge 34/2007: Rejsemål: Rügen. Pris pr. person: Kr ,00 i dobbeltværelse tillæg for eneværele kr. 525,00. Inklusiv i prisen: Eksklusiv i prisen: Betaling: Ophold på godt hotel i værelser med privat bad/toilet med 4 x 1/2 pension, begyndende med aftensmad søndag den 19. august 2007 og afslutter med morgenmad torsdag den 23. august Rejsegarantifond. Rejseleder. Drikkevarer og øvrige måltider, entreer, forsikringer, kollektiv afbestillingsbeskyttelse. Depositum: Kr. 500,00 pr. person. Restbeløb: 1 måned før afrejse. Se mere i næste blad. Min sønderjydske barndom Torsdag d. 12. april 2007 kl Foredraget Min sønderjydske barndom ved Edith Aller, Randers. Husk brød til kaffen. Tilmelding senest den 11. april 2007 på servicekuponen bag i bladet. LO Faglige Seniorer Den 24. april Møde i TIB s lokaler i Lorentzgade 17, Randers. Hvad vil vi med ældre? Seniorpolitik i ældreområdet med formand for sammelægningsrådet Kirsten Thorhauge og formand for 3F i Randers Svend Erik Christensen, der vil belyse, hvad fagbevægelsen gør for at indpasse seniorerne i den nye storkommune? Der er ingen tilmelding.

29 foa-netværket Servicekupon 29 TILMELDING TIL MØDE SÆT Sidste KRYDS Dato tilmelding Side Navn: Adresse: LEDSAGER Generalforsamling Når børn vokser op Kost- og servicesektoren Studietur Årsmøde Social- og sundhedssektoren Skab trivsel på din arbejdsplads Årsmøde Pædagogisk sektor: Årsmøde Teknik- og servicesektoren: Årsmøde Pensionist- og efterlønsklubben: Årsmøde Banko Kulturhistorisk Museum Min sønderjydske barndom Any-klubben Any-klubben underholder med revy og sang Torsdag den 26. april 2007 kl Tilmelding senest den 25. april 2007 på servicekuponen. Postnr.: Arbejdsplads: Telefon arb.: Sektor: Tillidshverv: Ledig: By: Telefon privat: Faggruppe: Henvendelse omkring tilmelding/afmelding rettes til sekretariatet. Ved for mange tilmeldte får du besked, hvis du ikke kan deltage. Hjælp FOA med at give dig en god service! Kun én person på hver kupon.

30 NÅR BØRN VOKSER OP OG ENDER I KRIMINALITET FOA sætter fokus på ungdomskriminalitet Afdelingen inviterer til foredrag/debat indenfor det pædagogiske område MANDAG DEN 23. APRIL 2007 KL i Medlemshuset, Østergade 12, Randers (indgang i Trapsgade). Vi har inviteret psykolog og forstander på Grenen Lars Emil Andersen til at holde et foredrag om den voksende ungdomskriminalitet. Hvorfor bliver de unge voldelige? Hvad kan vi som forældre, bedsteforældre eller pårørende gøre for, at unge ikke ender i vold? Hvordan kan du i dit daglige arbejde med børn og unge gøre en forskel? Hvad sker der med de unge, der anmeldes til politiet? Hvor bliver de unge anbragt, når de har fået en dom, og har de en fremtid efter anbringelsen? Maskinel magasinpost Bladnr FOA Fag og Arbejde Østergade Randers Adressefelt Hvis du ønsker at deltage i dette arrangement, skal du af hensyn til kaffe/te tilmelde dig på servicekuponen bag i bladet eller på senest den 16. april På afdelingens vegne Allan Hørsted afdelingsformand

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Køkken- og Rengøringssektoren...4 Faggruppelandsmøde...5 Faglige udvalg...6 Overenskomstforhandlinger...7

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 Pædagogisk sektor FOA Fag og Arbejde, Randers 2 1. Forord Pædagogisk sektorbestyrelse i FOA Fag og Arbejde Randers har udarbejdet denne virksomhedsplan. Det er vort håb, at virksomhedsplanen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Onsdag, den 27. oktober 2010 kl på Hotel E4, Maribo

Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Onsdag, den 27. oktober 2010 kl på Hotel E4, Maribo Til bestyrelsen Maribo, den 11. november 2010. Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Onsdag, den 27. oktober 2010 kl. 13.00 på Hotel E4, Maribo Indkaldte deltagere til bestyrelsesmødet.

Læs mere

December Nr. 4 2005 Årgang 11

December Nr. 4 2005 Årgang 11 December Nr. 4 2005 Årgang 11 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE OAA - Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2, Postboks 195 3600 Frederikssund Leder

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FOA og 3F går til kamp mod forringelser af efterlønnen

FOA og 3F går til kamp mod forringelser af efterlønnen På åbent hus dagen på Randers Social- og Sundhedsskole demonstrerede social- og sundhedsassistenterne deres viden om tryksår....se side 12 RANDERS AFDELING 19. ÅRGANG NR. 2/2011 OBS Ny aktivitetsdag 5.

Læs mere

Helle Marqweis, Rikke Jensen, Pernille Dalsgaard

Helle Marqweis, Rikke Jensen, Pernille Dalsgaard Referat af bestyrelsesmøde den 25.01.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen. A-kasseleder: Medarbejdere:

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Hanne, Mariann, Gitte, Malene DAGSORDEN: 94. Valg af dirigent. 2 95. Valg af referent.

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007

RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007 RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Allan Hørsted (ansvarshavende) Karen Sørensen, redaktør Kontaktpersoner i sektorerne: Social-

Læs mere

Lommebogen for 2009 følger med dette nummer RANDERS AFDELING 17. ÅRGANG NR. 1/2009

Lommebogen for 2009 følger med dette nummer RANDERS AFDELING 17. ÅRGANG NR. 1/2009 Lommebogen for 2009 følger med dette nummer RANDERS AFDELING 17. ÅRGANG NR. 1/2009 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Inge-Lise Christensen (ansvarshavende) Karen Sørensen,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Referat FOA Køges generalforsamling torsdag den 23. mats 2017 kl På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge

Referat FOA Køges generalforsamling torsdag den 23. mats 2017 kl På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge Referat FOA Køges generalforsamling torsdag den 23. mats 2017 kl. 19.00 På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge 1. Valg af dirigenter Carsten Juncher Christensen og Britt Petersen er valgt. 2. Valg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA på arbejdspladsbesøg på Regionshospitalet Randers se side 4 og 5 RANDERS AFDELING 16. ÅRGANG NR. 2/2008

FOA på arbejdspladsbesøg på Regionshospitalet Randers se side 4 og 5 RANDERS AFDELING 16. ÅRGANG NR. 2/2008 FOA på arbejdspladsbesøg på Regionshospitalet Randers se side 4 og 5 RANDERS AFDELING 16. ÅRGANG NR. 2/2008 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Allan Hørsted (ansvarshavende)

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

En palet af faggrupper

En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder F O A F A G O G A R B E J D E Januar 2013 En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder sådan gør vi! Politisk ansvarlige: Karen Stæhr (Social- og Sundhedssektoren) Gina Liisborg (Kost-

Læs mere

FOA ønsker alle et godt nytår. 18. årgang Nr. 1/2010

FOA ønsker alle et godt nytår. 18. årgang Nr. 1/2010 FOA ønsker alle et godt nytår Randers Afdeling 18. årgang Nr. 1/2010 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Inge-Lise Christensen (ansvarshavende) Karen Sørensen, redaktør

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

40 års jubilæum. 18. årgang Nr. 2/2010

40 års jubilæum. 18. årgang Nr. 2/2010 40 års jubilæum Randers Afdeling 18. årgang Nr. 2/2010 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Inge-Lise Christensen (ansvarshavende) Karen Sørensen, redaktør Kontaktpersoner

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 5/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Til stede:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

RANDERS AFDELING 16. ÅRGANG NR. 1/2008. 40 år i statens, amtets og kommunens tjeneste. Læs artiklen på side 4-5...

RANDERS AFDELING 16. ÅRGANG NR. 1/2008. 40 år i statens, amtets og kommunens tjeneste. Læs artiklen på side 4-5... RANDERS AFDELING 16. ÅRGANG NR. 1/2008 40 år i statens, amtets og kommunens tjeneste. Læs artiklen på side 4-5... 2 INDHOLD: Side Leder... 3 40 år i statens, amtets og kommunens tjeneste... 4 40 års og

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08.04. 2014 Skrevet af: Per Til: Afd. bestyrelsen Referat: Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 2. april fra 18.30 21.00, spisning fra 18.00 18.30. Tilstede: Lone Smedegaard,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 13. oktober 2010 i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 13. oktober 2010 i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 13. oktober 2010 i afdelingen lokaler Fraværende: Dorthe Smedegaard, Lisbeth Madsen, Kirsten Kallesøe, Dorthe Larsen, Malene Jørgensen. Kurt Schougaard

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Fraværende: 1 Dirigent Bente Jakobsen 2 Godkendelse af referat. 2.1 Referat fra mødet den 25. januar 2010 Godkendt 3 Åbent for tilføjelser

Fraværende: 1 Dirigent Bente Jakobsen 2 Godkendelse af referat. 2.1 Referat fra mødet den 25. januar 2010 Godkendt 3 Åbent for tilføjelser Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22.02.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. august 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. august 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. august 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Helle Bøgh, Kurt Sørensen, Annette Dietz, Mariann Uth Schou, Lisbeth Madsen DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Tirsdag, den 22. februar 2011 kl på Rødbyvej 71, Nakskov.

Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Tirsdag, den 22. februar 2011 kl på Rødbyvej 71, Nakskov. Maribo, den 25. februar 2011. Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Tirsdag, den 22. februar 2011 kl. 17.30 på Rødbyvej 71, Nakskov. Indkaldte deltagere til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen:

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

Faggruppen for Ledere og mellemledere

Faggruppen for Ledere og mellemledere Faggruppen for Ledere og mellemledere Dag 1. Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Velkomst v. Conni Kraul. Præsentation af deltagerne i gruppen. 2. Valg af ordstyrer og referent Rosa Demuth er

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere