9. Ergo - og fysioterapeutisk udredning og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Ergo - og fysioterapeutisk udredning og behandling"

Transkript

1 9. Ergo - og fysioterapeutisk udredning og behandling Baggrund Den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske indsats til personer med Duchennes muskeldystrofi har til hensigt a) at forsinke og mindske de komplikationer der opstår som følge af den tiltagende kraftnedsættelse b) at vejlede om de aktiviteter, muligheder, tilpasninger og justeringer der giver muligheder for at kunne leve et socialt aktivt liv sammen med familie og venner. Da muskelkraften og funktionen hele tiden ændres, må undersøgelse og intervention løbende justeres, så den nødvendige indsats iværksættes og tilpasses. For at kunne yde en optimal rådgivning er det vigtigt, at terapeuterne har et godt kendskab til sygdomsforløbet. Organiseringen af denne rådgivning er forskellig i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark varetages den terapeutiske rådgivning næsten altid i samarbejde med RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, mens rådgivningen i Sverige og Norge varetages i et samarbejde mellem habiliteringsklinikkerne og neurologiklinikkerne på sygehusene. Den ergo-/fysioterapeutiske undersøgelse Der er forskellige traditioner for hvilke faggrupper der laver hvilke undersøgelser - både mellem landene og inden for det enkelte land. Nedenfor er angivet en samlet skematisk oversigt over de terapeutiske undersøgelser (skema 1). Den fortsatte progressionen af sygdommen og drengens/den unges fortsatte udvikling kræver hyppig kortlægning af færdigheder og aktivitetsmuligheder. En sådan kortlægning sker gennem samtaler med drengen/den unge, hans familie og lokale fagpersoner, samt funktionstest og andre undersøgelser. En grundig anamnese/udredning med oplysning om funktionsniveau og behov for praktisk hjælp hjemme, i fritiden og i børnehaven/skolen hører med til alle undersøgelserne på alle tidspunkter i forløbet. Regelmæssig og systematisk undersøgelse og dokumentation er vigtigt for at kunne følge sygdommens forløb og for at kunne anbefale den rette intervention på det rette tidspunkt. Det er vigtigt at undersøgelserne følger en så ensartet protokol som muligt, hvilket giver større mulighed for at lave sammenlignelige undersøgelser og dermed udføre projekter på et fælles nordisk grundlag. Den ergo-/fysioterapeutiske undersøgelse vil gennem forløbet variere, afhængig af drengens/den unges funktionsniveau, hvorfor der anvendes en opdeling før ophør af gangfunktion gående, og efter ophør af gangfunktion.

2 Skema 1 Terapeutiska undersökningar. ** undersøgelser som ikke benyttes av alle fagmiljøer. Gående Aktivitetsanalyse Funktionstest ADL-taxonomin** (1), COPM (2), (Pedi)** (3) Tidstest (min/sek): 6 min. Gangtest (4), 10 meter-gang, fire-trins-trappe, rejse sig fra gulv. North Star(5,6), Brookes armskala (7), Vignos (8), Jebsen Taylor håndfunktionstest ** (9) Holdning/ rygundersøgelse Muskeltest Ledbevægelighed Lungefunktion Undersøgelse af stående stilling herunder stand-/balanceben Undersøgelse af siddende stilling (10) Foto af siddende og stående (forfra, bagfra, fra siden) (med markeringer på ryggen og bækkenet) Manuel muskeltest (11), Kvantitativ muskeltest (dynamometer) ** (12,13,14,15,16,17,18) Ledmåling af arme, hand, ben, nakke, gapefunksjon (19). Måling af den forcerede vitalkapacitet (FVC) (20), måling af Host-PEF Efter ophør af gangfunktion Aktivitetsanalyse Funktionstest Ryg-/siddeundersøgelse COPM **(2), ADL-taxonomin, Brooke (7), EK-skala (21), Jebsen Taylor handfunktionstest **(9) Siddeanalyse på briks og i kørestol Undersøgelse af evne til at køre kørestolen, betjene kjørefunksjon og dataudstyr (22)

3 Muskeltest Ledbevægelighed Manuel muskeltest (11), Kvantitativ muskeltest/dynamometer(12-18) Som tidligere, men mere omfattende måling af håndens og fingrenes bevægelighed og opmærksomhed på forebyggelse av redusert munnåpning (19) Lungefunktion Måling af den forcerede vitalkapacitet (FVC) med og uden korset.(20) Måling af Host-PEF Andet Registrering af evt. smerte, Modified Brief Pain Inventory ** (23) Retningslinjer for behandling Der findes kun begrænset evidens for virkningen af de terapeutiske interventioner der iværksættes ved denne sygdom. Interventionen bygger på en årelang fælles erfaring brugere og terapeuter imellem. Der er til stadighed brug for at udvikle metoder, der kan dokumentere effekten af behandlingen. En fælles nordisk protokol med ensartethed i undersøgelser og intervention vil give mulighed for i fremtiden at evaluere behandlingstiltagene ved Duchennes muskeldystrofi. Behandlingen skal varetages og implementeres lokalt, i samarbejde med terapeuter med specialviden om sygdommen. Dette gælder såvel i barne-/ungdomslivet som i voksenlivet. Det er vigtigt at vejlede om gode hvile-/lege-/arbejdsstillinger i hjemmet, børnehaven og skolen for at svække udviklingen af kontrakturer. Gennem hele forløbet vejledes i træning og øvelser i forhold til inaktivitetsatrofi (17) / brug af hjælpemidler og gode udgangsstillinger, som kan sikre optimalt udgangspunkt for brug af de svage muskler. Årsagerne til gangophør er nedsat muskelkraft kombineret med kontrakturer i hofter, knæ og fødder. Kontrakturudviklingen kan svækkes med udspænding og bandagering (18). Målet er at fastholde selvstændig gang længst muligt. Drenge med Duchennes muskeldystrofi bliver afhængige af hjælpemidler i tidlig alder. Hjælpemidlerne skal kompensere for tabte funktioner, samt være til hjælp for den voksne hjelperen (19). Tekniske hjælpemidler vil give barnet/den unge mulighed for fortsat at deltage i leg og samvær med jævnaldrende, selv om muskelkraften er nedsat. For at tekniske hjælpemidler skal fungere optimalt, kræves et tilrettelagt miljø både hjemme, i børnehaven/skolen og i fritiden. Siddestillingen i kørestolen er af stor betydning for funktionen og for forebyggelse af yderligere komplikationer som håndfunktion og graden af rygskævhed. Det er gennem hele forløbet vigtigt at rådgive om bedst mulig udnyttelse af lungekapaciteten med modstandsånding og hostehjælp. Anbefalinger At drenge med Duchennes muskeldystrofi fra diagnosticeringstidspunktet henvises til ergo- og fysioterapeutisk behandling som tilrettelægges og justeres i samarbejde med terapeuter med specialviden.

4 At drengen efter diagnosen vurderes af terapeuter med specialviden inden for neuromuskulære sygdomme 1-2 gange årligt. Intervallet mellem undersøgelserne afhænger af alder, sygdommens progression og funktionsniveau. At den terapeutiske intervention tilrettelægges efter principper specificeret i Retningslinjer for ergoog fysioterapeutisk intervention (skema 2).

5 Skema 2. Terapeutiska anbefalinger/interventioner Funksjons- og aktivitetsnedsettelse Gående fase Sen gangfase Siddende fase/kørestol Nedsatt hånd-og armstyrke Vansker med å reise seg fra golvet. Vansker med å gå i trapper og over lengere strekninger, spesielt ute i ulendt terreng. Slitsomt å sykle pga. nedsatt balanse og muskelstyrke Nedsat udholdenhed Vansker med å løfte armene mot tyngdekraften. Vansker med å sette seg opp fra liggende og reise seg fra stol. Vansker med å gå inne og ute. Ikke selvstendig i personlig hygiene. Slitsomt å skrive over tid. Nedsatt tempo. Vansker med å spise og drikke selv Greier ikke endre stilling i seng eller stol. Snues flere ganger på natten. Trenger hjelp ved all av- og påkledning, samt til personlig hygiejne Kropsfunktion Træning/fysisk aktivitet Konditionstræning (24) Svømning anbefales en gang om ugen. Cykel Undgå fysisk træning med maksimal belastning og eksentrisk muskelarbejde (24) Konditionstræning (24) Svømning (evt. varmtvandsbassin) anbefales en gang om ugen. Undgå fysisk træning med maksimal belastning og eksentrisk muskelarbejde Ledet aktiv træning (aktivt understödd träning) Konditionstræning Svømning i varmtvandsbassin fortsættes så længe det er muligt. Undgå fysisk træning med maksimal belastning og eksentrisk muskelarbejde Ledet aktiv træning (aktivt understödd träning) Kontrakturprofylakse Udspænding for hoftefleksorer, Tensor fascia lata, haser og akillessener - i begyndelsen som kontrol hos fysioterapeut - men tidligt som daglige øvelser. Få langvarige stræk er bedre end mange kortvarige (om muligt aktive, ellers passivt). Toleds-muskler skal udspændes over begge led samtidig. Opmærksomhed på begyndende stramning i kjeveledd. Som tidligere + øvelser for underarme (pro- /supination), handleder, fingrar og nakke, som er vigtige områder i forhold til siddestilling og evne til at køre elstol. Øvelser for gapefunksjon/forebygging av redusert munnåpning Jævnlig fysioterapi som behandling, kontrol og supervision. Daglige øvelser ved hjælper eller forældre. Daglige øvelser som tidligere. Øvelserne bliver mere og mere passive øvelser og ikke udspænding. Fysioterapi som behandling, kontrol og supervision. Bandagering Fodortoser til natten formidle henvisning til ortopæd/bandagist så tidligt som muligt, allerede inden stramning i akillessenerne (25) Fodortoser til natten (24) Lange benskinner evt. forudgået af seneforlængende operation*. Fodskinner til brug om dagen i kørestol. Formidle henvisning til ryg- ortopæd, når den unge sidder asymmetrisk, og/eller når han ikke kan sidde opret. Håndortoser - opmærksomhed på håndortoser

6 Stå-funktion Ved leg anbefales det at stå op ved et højt bord. I den sene gangfase kan ståstøtte anbefales en time dagligt. I forbindelse med gangophør tilbydes behandling med lange benskinner eller ståstøtte. Det anbefales at stå mindst to timer dagligt, når gangen er ophørt (26) Ståfunktion kan kombineres med en funktion på elkørestolen ved kontraktur i de lange fingerflexorer (ved dorsalfleksion 50 med strakte fingre). Som tidligere i skinner, vippeleje eller kørestol.. Ståfunktionen ophører, hvis kontrakturer hindrer en symmetrisk stilling med opret ryg. Sidde- Funktion Opmærksomhed på siddestilling i børnestol/ manuel kørestol. Barnet bør sidde opret, uden abduktion af lår. Stol med svingbar fotplate, svankstöd. Manuell rullestol med stöd i ländryggen, lårstöd och höftbälte Arbeidsstol med elektrisk løft og fotbrett Når elkørestol tilpasses sidde-stillingen jævnligt, så drengen/den unge sidder symmetrisk med lordose og symmetrisk sittställning, hvis nødvendigt anvendes kroppsnær sidestøtte, lårstöd, hoftebelte Elsele introduceres tidligt. Informere om vigtigheden af stillingsskift. Ved de første tegn til synlig rygskævhed skal henvisning til ortopædkirurg sikres. Siddestillingen tilpasses ved behov også efter rygoperation for at give arm- og håndfunktion optimale forudsætninger. Om der ikke kan opnås symmetrisk siddestilling i kørestolen, anvendes kropsstøtter for at stabilisere kroppen i midtlinien. Videre spesialtilpassing av rullestolen: ge armoch handfunktion optimala förutsättningar - bål och nacke symmetrisk ställning - komfortabelt sittande med tryckavlastande dyna Respiration Vejledning i dyb vejrtrækning, pustelege, svømning under vand. Instruktion i hostestøtte. Aktivitet og deltagelsesniveau Vejledning om aktiviteter Vejledning om leg og aktiviteter i hjem og børnehave Som tidligere. Afhængig af lungefunktion og behov instrueres i modstandsånding eksempelvis pepmaske/ cpapsystem. Som i første kolonne, og sikre at vejledningen også sker i skolen Oplysning om mulig handicapidræt Som tidligere Der instrueres i stillingsskift ved lungeinfektioner. Henvisning til respirations-center efter deres kriterier. Ved nedsat hostekraft kan hostemaskine anvendes, vurdering og ordination sker via sygehus/kompetencecenter. Oplysning om mulig handicapidræt

7 Mobilitet og forflytning Lavt giret sykkel, hjelpemotor eller støttehjul. Tandemsykkel. Lett manuell rullestol for transport eller egenforflytning/moped Transportvogn også i terrenget. Lette sko med god støtte Elektrisk rullestol inne/ute eller moped Høyderegulerbart bord Personløfter Ramper Bilstöd* Som föregående åldersgrupp, men opmærksom på Rullestol med påmontert respirator Arm-/håndfunksjon Tilpasse lekesituasjonen og valg av leker. Lette leker, gode tynne/tykke grep, Positioner av händerna i aktiviteter och i rullstol. Elektriske leker Lette skriveredskap Tidlig datoranvändning och tangentbordsträning i ordbehandlingsprogram Positioner av händerna i aktiviteter och i rullstol. Anpassning av styrfunktion på Elektrisk rullstol, ( betjening og Kjørespake på forskjellig side vil øke symmetri) Omgivelseskontroll for å styre ulike funksjoner i omgivningen og påkalle oppmerksomhet Alternative styringsmetoder (scanner, hagestyring) Henvisning til specialist i rehabiliteringsteknologi Av-og påkledning Måltid Søvn Store og romslige klær. Posisjonering i seng, med god symmetri og hindre økte feilstillinger. Varme votter og sokker evt. isydde varmetråder Høyderegulerbar seng med elektrisk hodegjerde. Lettere, lengere bestikk Lettere glass Forhøyningsbord ved spising Dynamiske armstøtter (manuelle /elektriske) Elektrisk vendelaken/vendemadrass Trykkavlastende madrasser. Høytafon (toveis) for å påkalle hjelp om natten Bad, dusj og toalettbesøk Benk eller dusjstol til å sitte på pga. nedsatt muskelkraft och balanse Dusj-og toalettstol, badekarløfter Toalettstøtte og armlener Toalett med vask og tørkefunksjon Elektrisk høyderegulerbart stelle-og dusjbord Elektrisk tandborste Elektrisk høyderegulerbart stelle-og dusjbord Som föregående fase Omgivelsesniveau Tilrettelegging av boligen Sikre adkomst for rullestol ved ytterdør. Fjerne dørterskler. Elektriske døråpnere. Begynne vurdering og planlegging av evt. bygningsmessige Adkomst og tilgjengelighet for elektrisk rullestol Plass nok til gutt i rullestol, hjelper og hjelpemidler i alle aktuelle rom. Sikre gutten størst mulig selvstendighet Sikre gode arbeidsforhold for hjelpere Som föregående fase. Omgivelseskontroll for å styre ulike funksjoner i omgivningen og påkalle oppmerksomhet Planering för eget boende

8 endringer/bygge nytt pga. mangel på areal og god løsning (27) (personløfter mm) Barnehage Skole/uddannelse/ arbejde/fritid Rådgivning/tilpassing av inne/utemiljø i barnehage og skole. Begynne planlegging av fysisk tilrettelegging av framtidig skole Sommarläger Fysisk tilrettelegging av skolen for framkommelighet Dobbel sett med skolebøker for å redusere på tunge vesker Dator Tilrettelegge dataarbeidsplass Skoletransport/Taxi Planlegge fysisk tilrettelegging for framtidig ungdomsskole Fritidsintressen/hobby Handikappidrott Sommarläger Vid byte av skola anpassning av skolmiljön. Anpassa styrsätt till datorn. Fritidsintressen/hobby Handikappidrott Sommarläger Videregående skole/utdannelse, valg av arbeid/sysselsetting Personhjelp * Assistent til praktisk hjelp i barnehage Løfteteknik til forældre og børnehave, når barnet skal have hjælp til at rejse sig. Assistent til praktisk hjelp i skol. Ledsagere i fritid Som föregående åldersgrupp Sosiale foranstaltninger * Vurdering av merutgifter til - transport - avlastning - bekledning - strøm, varme mm i bolig Lønnskompensasjon til foreldrene pga hjelpebehov Revurdere merutgifter Avlastning i / utenfor hjemmet Revurdere merutgifter Avlastning i / utenfor hjemmet Arbeide med den unges selvstendighet i forhold til sociale foranstaltninger Ved 18 år stillingtagen til: Pension/revalidering Boform, type personhjelp, personlige assistenter * På disse områdene er det andre fagpersoner som bistår i forholdt til selve søknadsprosessen f.eks. sosionom. Ergoterapeut kan skrive uttalelser for hjelpebehovet.

9 Referencer 1. Sonn U, Törnqvist K. ADL-taxonomin, version III. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Stockholm COPM/Canadian occupational Performance Measure. Manual - Nacka Pedi/Pediatric Evaluation of Disability Inventory PEDI Research Group. Manual - Boston McDonald CM, Henricson EK, Han JJ, Abresch RT, Nicorici A, Elfring GL, Atkinson L, Reha A, Hirawat S, Miller LL. The 6-minute walk test as a new outcome in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve Apr;41(4): Scott OM, Hyde SA, Goddard, Dubowitz Quantification and muscle function in children : a prospective study in Duchenne Muscular Dystrophy. Muscle & Nerve 1982;5: ) 6. Mazzone ES, Messina S, Vasco G, Main M, Eagle M, D'Amico A et al. Reliability of the North Star Ambulatory Assessment in a multicentric setting. Neuromuscul Disord. 2009;19: Brooke MH et al.: Clinical trial in Duchenne dystrophy. The design of a protocol. Muscle & Nerve 1983;6: Vignos PJ, Spencer GE, Archibald KC: Management of progressive muscular dystrophy in childhood. JAMA 1963;184: Jebsen RH, Taylor N, Trieschmann RB, Trotter MJ, Howard LA. An objective and standardized test of hand function. Arch Phys Med Rehab 1969;63: Undersøgelsesskema fra Siddeprojekt, Muskelsvindfondens Udviklingscenter Daniels L, Williams M, Worthingham CA. Muscle testing: Techniques of Manual Examination. Philadelphia: W.B. Saunders, Nordenskiöld UM, Grimby G. Grip Force in patients with Rheumatoid arthritis and fibromyalgi and in helthy subjects, A study with the Grippit instrument. Scan J Rheumatol. 1993;22: Häger-Ross C, Rösblad B. Norms for Grip strength in chijldren age 4-16 years. Acta Paediatrica 2002;91: Hyde SA, Goddard CM, Scott OM. The myometer: the development of a clinical tool. Physiotherapy Dec;69(12): Eek MN, Kroksmark AK, Beckung E.Isometric muscle torque in children 5 to 15 years of age: normative data. Arch Phys Med Rehabil 2006 Aug;87(8): Mathiowetz V et al, Grip and Pinch Strength: Normative Data for Adults, Arch phys med Rehabil, 1985; 66: Mathiowetz V, Wiemer DM, Federman SM, Grip and Pinch Strength: Norms for 6- to 19- Year-Olds, Am J Occup Ther 1986 Oct;40(10):705-11

10 18. Lee-Valkov PM et al, Measuring Normal Hand Dexterity Values in Normal 3-, 4-, and 5- Year-Old Children and Their Relationship with Grip and Pinch Strength, J Hand Ther. 2003;16: American Academy of orthopedic surgeons. Joint motion;: Method of measuring and recording 1965 E&S Livingstone, Edinburgh and London 20. Lyager S, Steffensen B, Juhl B (1995) Indicators of need for mechanical ventilation in Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy. Chest 108: ) 21. Steffensen, Hyde, Lyager, Mattsson: Validity of the EK scale: a functional assessment of nonambulatory individuals with Duchenne muscular dystrophy or Spinal muscular atrophy.: Physiotherapy Research International 6(3) , Wheelchair Provision for Children and Adult with Muscular Dystrophy and other Neuromuscular Conditions. Best Practice Guidelines march 2011 (www.muscular-dystrophy.org) 23. Engel JM, Kartin D, Carter GT, Jensen MP, Jaffe KM. Pain in youths with neuromuscular disease. Am J Hosp Palliat Care Oct-Nov;26(5): Fowler WM Jr. Role of physical activity and exercise, training in neuromuscular deseases. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81: Hyde et al. A randomised comparative study of two methods for controlling TA contracture in Duchenne muscular dystrophy Neuromuscular Disorders 10(2000) Galasko CS, Williamson JB, Delaney CM. Lung function in Duchenne muscular dystrophy. Eur Spine J. 1995;4: Eva Lund. Tekniske hjelpemidler og boligtilpasning for gutter med muskeldystrofi av type Duchenne. Kan köbes gennem den Norske muskelforeningen. 1997

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt: 22. April 2014 Revision: 22. Oktober 2014 Udløb: 21. April 2017

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter December 2010 Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter - herunder beskrivelse af specifikke ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud til kræftpatienter

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide FORORD Denne familieguide er en opsummering af det internationale konsensusprogram for Kongenit muskeldytrofi, som er blevet til med hjælp fra

Læs mere

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering

Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Bacheloropgave afleveres 07.01.2014 Professionshøjskolen University College Nordsjælland Udarbejdet

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

7: Hjælpemidler, bolig, transport

7: Hjælpemidler, bolig, transport : Hjælpemidler, bolig, transport Sammenfatning ALS-patientens behov ændres hurtigt. Det stiller store krav til organisering, planlægning og samarbejde mellem faggrupperne. De fremtidige behov for hjælpemidler

Læs mere

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter.

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter. !! "#$ Resume Ved Regionssygehuset i Silkeborg gennemføres et flerårigt projekt, som har til formål at forbedre funktionsevne og arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke lidelser

Læs mere

Fysioterapeut Gurli Thinghuus Petersen,

Fysioterapeut Gurli Thinghuus Petersen, Specifik stabilitetstræning af lumbalcolumna Case rapport om specifik stabilitetstræning af lumbalcolumna og manuel terapi til kronisk lænderygpatient med recidiverende lænderygsmerter og muskulær dysbalance

Læs mere

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18 Indholdsfortegnelse Introduktion side 3 Måling af ledbevægelighed side 4 Albue fleksion/ekstension side 7 Underarm supination side 8 Underarm pronation side 9 Håndled fleksion/ekstension side 10 Håndled

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

evaluering af muskelstyrke i klinisk praksis

evaluering af muskelstyrke i klinisk praksis side 10 fysioterapeuten nr. 12 august 2010 Evaluering af muskelstyrke er en vigtig klinisk kundskab, der udført på en faglig forsvarlig og professionel måde, kan bidrage med vigtig information i forhold

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte.

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte. Den thoracolumbale overgang - som udgangspunkt for refereret smerte. Ejnar Thorsen Case Rapport Fagforum for Muskeloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende udtryk for

Læs mere

Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C

Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C 13-01-2011 Fysioterapeutuddannelsen UNIVER- SITY COL- LEGE LIL- LEBÆLT Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - Et kvantitativt studie Udarbejdet af: Maria Aagaard

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

University College Lillebælt

University College Lillebælt University College Lillebælt Antal anslag: 77.877 Antal anslag i begrebsdefinitioner: 652 Antal anslag i alt: 78.529 Antal anslag i bilag: 13.796 I opgaven henvises der til transskriptioner og materiale,

Læs mere

14. januar 2011 / 93. årgang. Når korsbåndet ryger. Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade.

14. januar 2011 / 93. årgang. Når korsbåndet ryger. Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade. 14. januar 2011 / 93. årgang 01 Når korsbåndet ryger Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade. 8-19 side 02 fysioterapeuten nr. 01 januar 2011 Find de etiske retningslinjer

Læs mere

værd at vide om Rygmarvsskader

værd at vide om Rygmarvsskader værd at vide om Rygmarvsskader 2 værd at vide om rygmarvsskader Hvad er en rygmarvsskade? Rygmarvsskader er en samlet betegnelse for en række forskellige skader på rygmarven, som er den samling af nerver,

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 1 PEDI

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 2 PEDI

Læs mere