DEN GODE START - EN GUIDE TIL ESBJERG, RIBE OG HELE DIN NYE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GODE START - EN GUIDE TIL ESBJERG, RIBE OG HELE DIN NYE KOMMUNE"

Transkript

1 DEN GODE START - EN GUIDE TIL ESBJERG, RIBE OG HELE DIN NYE KOMMUNE DEN GODE START Lokal tips. Attraktior Lgpladsr. Evts for tilflyttr. Kust. Natur Mødstdr. Praktisk iformatio. Årlig bgivhdr. Sport Musik. Social tværk Parkr Og mgt mr

2 Idholdsfortgls Vlkomm til Esbrg Kommu... 3 Hold dig opdatrt... 4 Hmmsidr Social mdir Apps... 4 Årlig bgivhdr i Esbrg... 5 Årlig bgivhdr i Rib Årlig bgivhdr i ærhd Aktivittr for bør i Esbrg Lgpladsr Kulturll istitutior Musr for bør Uddørs aktivittr for bør Aktivittr for bør i Rib Lgpladsr Kulturll istitutior Musr for bør Uddørs aktivittr for bør Aktivittr for bør id for kørafstad Aktiv sport og tilskursport Sportsfacilittr i Esbrg Sportsfacilittr i Brammig Sportsfacilittr i Rib Elitsport og uddals i Esbrg og Rib Tilskursport i Esbrg og Rib Wllss Musik og tatr i Esbrg Musik og tatr i Rib Musr og kust i Esbrg Musr og kust i Rib Bibliotkr Biografr God stdr at kd i Esbrg Mødstdr Sightsig i Esbrg Nyd parkr og atur God stdr at kd i Rib Mødstdr Sightsig i Rib Nyd parkr og atur Forslag til aturoplvlsr og udflugtr Særligt for tilflyttr Oli uivrs for tilflyttr Evts for tilflyttr Ntværk Frivilligt arbd Kursr og voksuddals Markdr Praktisk iformatio Offtlig trasport Adrssr på togstatior og bustrmialr Lufthav Shoppig Akutumr Skadstu Vigtig tlfoumr og adrssr i Esbrg.. 54 Vigtig tlfoumr og adrssr i Rib

3 DEN GODE START VELKOMMEN TIL ESBJERG KOMMUNE Som tilflyttr ka dt i start vær svært at fid d populær stdr, hvor folk møds. Måsk vil du gr fid t godt std til picic, t bål til Sakt Has, d bdst lgpladsr llr t std at lær y mskr at kd. Magasit hr r t forsøg på at giv dig d idsigt, dr gør dt lttr for dig at komm godt i gag hr i områdt. Vi fokusrr på Esbrg og Rib, dr r d to størst byr i Esbrg Kommu, m hr r også forslag til udflugtr og sværdighdr, dr liggr lidt lægr væk. Når du bgydr at udforsk områdt, vil du hlt sikkrt opdag mgt adt d dt, vi har md hr. Du r mgt vlkomm til at kotakt os, hvis du stødr på ogt, som du sys skal md i æst udgav af magasit. Bar skriv til 3

4 HOLD DIG OPDATERET Hmmsidr Som y i kommu r dtt ogl af d vigtigst hmmsidr: tilflyttruivrs md iformatio om Tilflyttrsrvic, boligudlr, vts for tilflyttr mm. fritidsuivrs md vtkaldr og ovrsigt ovr forigr mm. kommus officill hmmsid md slvbtig mm. turistiformatior, dr også ka vær god, år ma r y i Esbrg turistiformatior, dr også ka vær god, år ma r y i Rib Social mdir Du ka følg yhdr for tilflyttr hr: Facbook: Nw i Esbrg / Ny i Esbrg (på dask og glsk) Twittr: Nw i Esbrg (på glsk) Facbook: EsbrgK (på dask og glsk) Altrativt ka du tilmld dig t glsksprogt yhdsbrv for tilflyttr på I Esbrg kommu fidr du mr d 500 forigr som varirr fra hobbyaktivittr til sport og tværk. Du får dt bdst ovrblik ovr dm i app EsbrgLiv, dr ud ovr folkoplysd forigr også præstrr tværk og kommrcill tilbud som for ksmpl dasskolr, ridskolr og yogakursr. Dsud fids diss apps: VisitEsbrg turistiformatior, dr også ka vær god, år ma r y i Esbrg VisitRib turistiformatior, dr også ka vær god, år ma r y i Rib Kogåsti om atur Natioalpark Vadhavt om atur Kust i Esbrg Kommu om kust og kustvts Esbrg Fstug program og iformatio om Esbrg Fstug Esbrg Rock Fstival iformatio om d årlig fstival 4 Apps - EsbrgLiv D app givr dig dt samld ovrblik ovr fritidstilbud i områdt. Du ka fid alt lig fra cafr til forigr, spillstdr og attraktiv stdr i atur. EsbrgLiv idholdr også kaldr md arragmtr i hl områdt.

5 DEN GODE START ÅRLIGE BEGIVENHEDER I ESBJERG I Esbrg og Rib afholds dr hvrt år tilbagvdd bgivhdr, og hrudr får du ovrsigt ovr årts gag, så du ikk går glip af ogt. Du ka aturligvis også fid diss vts på llr i app EsbrgLiv. Motorcyklparad Skærtorsdag marts llr april Torsdag før påsk afholds dr hvrt år motorcyklparad i Esbrg. Parad r af d størst i Damark, og dr dltagr hvrt år omkrig motorcyklistr. Parad startr kl på Torvt i Esbrg og fortsættr ad Skolgad, Stradbygad, Frodsgad, Jagtv, Stradby Kirkv, Spagsbrg Kirkv, Parkv, Tarphagv, Guldagrv og Ravsbrgv. Hvis vrt r godt møds mag på Torvt vd frokosttid llr ftr parad. Folk & Fæstival sidst i ma Fstival Folk & Fæstival har sid 2013 hvrt år frt folkmusikk. Udr fstival spillr dask og itratioal musikr folkmusik på cafr og adr stdr rudt omkrig i by. Esbrg Rock Fstival midt ui i Esbrg Udr Esbrgs årlig rock fstival gæstr båd dask og itratioal av by i wkd. Fstival varr to dag og løbr af stabl i Gryd i Vogsbølpark. Sakt Has d 23. ui Sakt Has aft r dt mgt populært at samls på diss stdr i Esbrg: Lrgravspark Dtt r dt størst Sakt Has-arragmt i Esbrg, og hr fidr du mag aktivittr for bør. Som ogt særligt ka ma hr oplv, at bålt flydr i midt af sø, hvilkt r t utroligt smukt sy. Du fidr Lrgravspark i områdt mllm gadr Rig, Gammlby Rigv, Grudtvigs All og Ribgad i Esbrg. Hrtig Strad Folk samls som rgl på strad omkrig kl. 18, og bålt tæds omkrig kl Esbrg Hav Sydvst, Frdrikshavsgad 6, 6700 Esbrg. Jr Stadio Fasav 2, 6705 Esbrg Ø. Aktivittr for bør bgydr kl , og bålt tæds kl Sædd Kirk Fyrv 30, 6710 Esbrg. Aktivittr for bør startr kl , og bålt tæds omkrig kl Kvaglud Kirk Kvagludpark 18, 6705 Esbrg. Aktivittr for bør startr kl , og bålt tæds kl Dsud afholdr mag byr og ladsbyr drs g Sakt Has-arragmtr. Oft r dt lokalråd llr d lokal forigr, dr står for arragmtr. Gratis sommrudrholdig uli i Esbrg, Rib og Brammig Hvrt år i uli tilbydr Esbrg Kommu ugtlig gratis kocrt i Esbrg, Rib og Brammig. Dr afholds kocrtr for bør om formiddag og for voks om aft. I Esbrg afholds kocrtr i Bypark vd sid af Musikhust. Esbrg Fstug august Hvrt år i august ka du oplv Esbrg Fstug, som varr i ovr ug. Fstug r ksplosio af kulturll bgivhdr. Kom til gratis kocrtr, tag dl i aktivittr for bør, kustudstilligr og mgt mr. Nogl af d mgt populær aktivittr r op air kocrtr på Torvt, i Gryd og i Tobakks gård. Musikk spædr fra opra til pop, og kocptt Mad I Esbrg skabr mulighdr for y og ksprimtrd musik. Også folkmusik har plads i fstug. Alt i alt bydr fstug hvrt år på mr d 135 forskllig arragmtr. Europæisk cotairkust udr Esbrg Fstug i august Udr Esbrg Fstug i august afholdr Esbrg Hav d størst udstillig md cotairkust i Europa. På udstillig visr amatørr og profssioll kustr drs arbd i 70 skibscotair på hav. Mad i Esbrg udr Esbrg Fstug i august Mad i Esbrg r 4-dags musikfstival md musik, dr har røddr i Esbrg. Md musik fra y lokal bads og tablrd bads tiltrækkr Mad i Esbrg rocktusiastr fra hl ladt og r t af hødpuktr udr Esbrg Fstug. 5

6 Itratioal Dag frdag i Esbrg Fstug i august På Itratioal Dag forvadls Torvt i Esbrg til kulturl basar md itratioal mad, kust og hådværk. Itratioal tværk og lokal tisk gruppr præstrr drs kulturll baggrud md t væld af oplvlsr md das, sag, modshows og mad fra hl vrd. På d hygglig og fstlig dag møds mag forskllig kulturr. Esbrg Itratioal Chambr Music Fstival - august Kammrmusikfstival blv afholdt først gag i 1999, og fidr u std hvrt år h ovr to wkdr i august. Fstival bydr på itratioal kammrmusikr og kustr fra adr grr og målt r at skab samarbd og itratioal udviklig i musik og kust. Kocrtr ka oplvs i d fatastisk omgivlsr på Musikkosrvatorit i Esbrg og i d smukk Nordby Kirk på Faø. Esbrg Kustdag august/sptmbr Esbrg Kustdag basrs altid på t tma. Nogl år præstrs udstillig gm rækk midr udstilligr rudt om i by, og adr år samls d på é stor fælls udstillig. Xtrm Madhørm Th cross coutry ru is a macho rac oly for adult m. It is o of a kid i Dmark. It taks plac i sv of th largst citis ad Participats will ru through mud ad svral othr challgs dsigd to plas th macho ssatio. You ca ithr ru idividually or as a tam. Aftr th rac all participats ar ivitd to a Octobr Fstival with plty of br ad good music. I Esbrg th vt is hostd by Esbrg Atltik og Motio (Esbrg Track ad Fild) ad Esbrg Firmaidræt (Esbrg Corporat Sports). Vadhavsfstival i sptmbr Vadhavsfstival afholds i hl Vadhavsrgio, som spædr ovr Esbrg, Rib, Faø, Tødr og Vard. Fstival afholds hvrt adt (lig) år, og afholds drfor i 2016, 2018 osv. Udr fstival frs vadhavts uikk atur md kustrisk udtryksformr, for at idfag ds særlig åd og idtitt. Blå Dør kustudstilligr sidst i sptmbr E grupp lokal kustr i Esbrg ivitrr til særlig udstilligr ug i sptmbr. Udstilligr forgår typisk i kustrs gallrir i og omkrig Esbrg. Læs mr om d flr d 20 kustr hr: Good Music Fstival ovmbr Good Music r -dags fstival som afholds gag om årt på Esbrg Musikkosrvatorium. Musikk r skrvt af d studrd og opførs af d studrd, dr stillr op md g bads og orkstr. Fstival r gratis, m musikkosrvatorit modtagr gr doatior. html Julmad kommr til Esbrg sidst i ovmbr D sidst frdag i ovmbr kommr ulmad til Esbrg for at tæd ultræt på Torvt. Dt r bgivhd, dr sættr gag i ulhygg for mag mskr i Esbrg. Mag møds på hav for at modtag ulmad llr vtr på ham på Torvt vd dt lill ulmarkd, hvor ma ka køb uldkoratior, sød sagr og varm drikk. 6

7 DEN GODE START 7

8 8

9 DEN GODE START ÅRLIGE BEGIVENHEDER I RIBE Rib Classic fra april til sptmbr Hvrt år i priod fra april til sptmbr møds biltusiastr og r af klassisk bilr i Rib. Dt forgår om tirsdag fra klokk ca. 18. Fra ma til august forgår arragmtr på Hovdg, og rst af sæso samls d på parkrigsplads mllm Føtx og Kvickly. Itratioalt vikigmarkd april/ ma Rib Vikigctr afholdr hvrt år t stort vikigmarkd i slutig af april llr i start af ma. Hudrdvis af vikigr fra hl Europa kommr til Rib for at dltag i fstlighdr, som varr syv dag. Ma ka oplv t vikigmarkd md hådværk, rollspil og vikigshows. Tulipafst midt ma D årlig Tulipafst i Rib r mgt populær og tiltrækkr folk fra hl rgio. Tulipafst afholds i ma og ikludrr kocrtr, markdr, t lill tivoli og t tulipaoptog. Middlaldrmarkd midt i ui D ad wkd i ui r dr hvrt år middlaldrmarkd i Rib. Dt forgår lørdag og sødag fra kl ctralt i Rib tæt på Must Ribs Vikigr. Sakt Has 23. ui Dt størst Sakt Has-arragmt i Rib afholds i Rib Roklub, hvor hks bræds af på t bål i Hovdg. Rib Roklub, Erik Mvds V 16, 6760 Rib Gratis sommrudrholdig uli i Esbrg, Rib og Brammig Hvrt år i uli tilbydr Esbrg Kommu ugtlig gratis kocrtr i Esbrg, Rib og Brammig. I Rib r dr børudrholdig på plads vd domkirk klokk 16. Maritim Dag i Rib først lørdag i uli Maritim Dag i Rib afholds hvr sommr på Skibbro lags Rib Å. Hr ka ma oplv skib, rbfltig og t markd md fisk, lokal øl og produktr fra Vadhavt. Du ka fid mr iformatio om Maritim Dag i Rib på Rib Dyrsku sidst frdag i uli Hvr sommr afholds dr t årligt dyrsku på Hovdg i Rib. Dr r bladt adt markd, kvæg, små dyr, aktivittr for bør og udrholdd kokurrcr. Dr ka købs adgagsbillttr på stdt. Rib Jazz Fstival sidst wkd i uli Jazzfstival afholds på forskllig cafr, rstauratr, hotllr, musr og uddørsområdr i Rib by. Rib Vifstival start sptmbr Rib Vifstival afholds hvrt år i d først wkd i sptmbr. I to dag ka dr prøvsmags vi fra hl vrd i d middlaldrlig bymidt. Vadhavsfstival i sptmbr Vadhavsfstivall afholds i hl Vadhavsrgio, som spædr ovr Esbrg, Rib, Faø, Tødr og Vard. Fstival afholds hvrt adt (lig) år, og afholds drfor i 2016, 2018 osv. Udr fstival frs vadhavts uikk atur md kustrisk udtryksformr, for at idfag ds særlig åd og idtitt. Rud Lagaard Fstival først wkd i sptmbr Fstival frr kompoist Rud Lagaard og adr klassisk kompoistr fra omkrig år Fstival afholds i og omkrig Rib Domkirk. Kulturat oktobr, sødag i ug 42 Hvrt år på Kulturatt ka du oplv gratis udstilligr, kocrtr og bgivhdr på d lokal kulturistitutior i Esbrg, Rib og Brammig. Kulturatt r populær kulturl bgivhd, som afholds i mag dask byr. Ptrs ul sidst i ovmbr og hl dcmbr I Rib bgydr ulsæso i d først advtswkd, hvor ulmad vækks, så ha ka tæd ultræt vd Domkirk. Dr tilbyds gratis varm kakao til all. Dr afholds mag ularragmtr i Rib i dcmbr for ksmpl ulmarkd, ul på Quds gård (d gaml købmadsbutik) og musikarragmtr i hl by. Du ka hvrt år fid d kompltt ovrsigt ovr ularragmtr i Rib på 9

10 10

11 DEN GODE START ÅRLIGE BEGIVENHEDER I NÆRHEDEN Skovs Dag ma, ladsdækkd Hvrt år typisk d først sødag i ma ivitrr Dask Skovforig til udrholdd og oplysd dag i skov rudt omkrig i ladt. Mag stdr ka ma komm md på guidt tur, og bør ka dltag i forskllig aktivittr. Du fidr list ovr mulighdr på hmmsid. Marbækdag ma i Marbæk Dag bydr på aktivittr i atur. Dr arragrs mag forskllig uddørsoplvlsr i d uikk Marbæk Platag, som r dl af Natioalpark Vadhavt. Faø Rockr ma på Faø Hvrt år tiltrækkr fstival musiklskr til d to dag lag fstival. Faø Itratioal Dragfstival ui på Faø Udr d årlig dragfstival ka bsøgd mød æst dragr i all tæklig formr, størrlsr og tmar flyv rudt i luft ovr Ridby Strad. Dltagr fra hl vrd kommr i ui til Faø for at dltag i fstival. Fstival strækkr sig ovr fir dag. I bgydls af august r dr også mulighd for at oplv Famili Dragfstival md fokus på aktivittr for bør. Musikfstival Ow Luft Kåsrt ui i Vard I by Nordskov, dr liggr øst for Vard, orgaisrr d lokal sportsforig årlig musikfstival md vlkdt dask pop- og rockbads. Fstival tiltrækkr gæstr og r hurtigt udsolgt. Faikrdag på Faø uli på Faø På markdt i Nordby ka du oplv frig af øs kultur og histori. Nyd parad, musik, das og aktivittr for bør, og få t glimt af d traditioll Faø-dragtr, dr u ku kommr frm vd særlig llighdr. D trd sødag i uli ka bsøgd hvrt år ovrvær ligd bgivhd på Sødrhodag på d sydlig dl af Faø. Faø Fr Folk Fstival uli på Faø Fstival md avat-gard musik og ytækd kust. Vard Å Dag august i Vard E bgivhd målrttt turistr og lokal md itrss i atur, kultur og lokal produktr fra områdt omkrig Vard. Bsøg hmmsid for iformatio omkrig dato og std for d forskllig aktivittr Flr bgivhdr på Faø Du ka fid list ovr d forskllig årlig fstivalr på Faø på hmmsid 11

12 Smdgad Smdgad Smdgad Krogv Nø k t lv olbakk lig k 12 AKTIVITETER FOR BØRN I ESBJERG Lgpladsr Stradskov Lgplads i Bypark Du fidr lgplads i Bypark bag vd 447 Musikhust på Havgad Måghø 18, 6700 Esbrg. Lgplads r idhgt og r t populært udflugtsstd for båd familir og istitutior. Nordr Dokka rihav Dokhav Vstr Dokka C M Nilss Isladsgad Bov Køl htladska gad V Fokk Stålv Toldbodv ka Stormgad 5. bassi Tobispir Tampka Orkyka Rø Gravludv Nptuv Hækk Skipprgad Krøv Østr Dokka Søsport Vogsbølparks lgplads D stor lgplads liggr i d ordlig dl af park, ær Gl. Vardv, lig ovr for Blu 1. bassi Watr Ara. Mag mdbrigr mad til hygglig skovtur, og bør ydr bladt adt svævba. Molv Doggrka Gl Vardv Sildsø Høluds All Skolgad Sildka Tobiska Sprligv Britaiav Dokk Nordsøka Læssv Hulv Vogsbøl 6. bassi Sø Eg All H ugiv Brillsør Hvilligv Vikigka Guldbrgs All Torskka Kaal 2. bassi Stagt Klydst Løig Oliv Kaplv Kogsgad krigska Rælig Plak Borgrgad Fiskrihavsgad Bypark Østr Havv Rødspættka hav Søv N Vogsbøl Park Norgsgad Damarksgad Torvt Havgad Ø Forhavska Pir 1 Fiskrv Rødspættv Auktioska Takbrov Fiskrihav Shtladska Parksvigt Parksvigt Sødr Fovrfldv Bådbrogad Fokk Isbrogad Fovrfld Bæk Isigka astl- ftgad Spagsbrg Kirkv Holm Bæk v Nw- Smør- stikkr- s Egladsgad Vstrhavsgad H E Bluhms V Hækk Hrtigv Hallv Skipprgad Vagrv 5. bassi Tobispir Farv. Ka Norddalspark Norddalspark Fovrfld Tør All Graly All Bov Køl Birk All Tampka Orkyka Elm All Eg All Krøv Bøg All Gravludv Parkv Eg All Sildsø Havdigv Egpark Østrgad Bavhøv Auktiosgad Sildka Tobiska Sprligv Nordsøka Eg All Norddalspark Eggårdsv Læssv Eg All Spagsbrg Møllbæk Stradby- Strad- Jrbagad N Trafikhav Vogsbøl Egv Egsvigt Morsøgad Eghø Esbrg Statio Østrgad park Fiskbrogad Hvilligv Torskka 2. bassi Søsport Srlv Blomstrpark Exrsgad Estrupv Oliv Stormgad Esbrg Statio Exrsgad Gasværksgad Jrbagad A Adrss V Exrsgad Fysgad Vogsbøl Exrsgad a Lrgravsparks lgplads H.C. Ørstds lgplads Lgplads liggr i d sydvstlig dl af Lrgravspark, Stradskov tæt på hørt mllm Gamml- Ørstdsgad. Du fidr d lill lgplads i midt af H.C. by Rigv og Grudvigs Allé. Vogsbøl Park Gasvæ Rørkærsgad Rømøgad Tglværksgad Gammlby Rigv Grådybpark N J Poulss V Samsøgad Th Hlgoladsgad Trafikhavska Cotairka Butmagrv Egdal Eghavv Læsøgad Fiskrihavsgad Rødspættka Butmagrtoft Pir 1 Nyhavsgad Nat v Egbakk Grimsbyv Fovrfld Bæk Måghø Bådbrogad Fiskrv Rødspættv 1. bassi Auktioska Takbrov Isbrogad Isigka V Dahls V Jørg E Hass Pdrss V H C Adr- svigt Stradby Gl Færgv Pdr Willmosgad Skrams Gad Adgagsv Cort Adlrs G. Tværka v Hrtigv Dag Vstrhavsgad H E Bluhms V Vogsbøl Sø Grøgad Mar b ækv R Maøgad Rig Ribgad Lrgravspark rs Holm Bæk Vogsbøl Park Tordskoldsg Mågpark Baggss All Grudtvigs All Toftsv Stradbyparks lgplads Stradby Du fidr lgplads ær hørt mllm Spagsbrgad og Nygårdsv. 447 Hallv Vagrv Farv. Ka Fovrfldsti Skrå g Kogad D Lauritzs V Gl Va Primulav Sylvstrv Violv Erathisv Stradskovsti Havdigv Egpark Vstrhavsgad Spagsbrg Møllbæk E rikss v Gad Nils Juls Nørvag Faøgad Gl Vardv Vd Skov ddybt Nygårdsv Stradbygad Sælladsgad Do k v str Dokka Søv Vogsbøl Egv Egsvigt Morsøgad Eghø park Fiskbrogad Auktiosgad Skovv Vogsbøl Egdal Trafik Skovkat Stradby 447 Eghavv Læsøgad Grådybpark A Adrss V N J Poulss V Samsøgad Filadsgad Th Hlgoladsgad Nyhavsgad Egbakk Isladsgad Stålv Dokhav Nørrvig Sødrvig Østrvig Grådybt Gormsgad Rolfsgad V Spagsbrggad Dahls V Jørg E Hass Pdrss V svigt Gl Færgv Stradskovsti Pdr Stormgad Toldbodv Nordr Dokka Willmosgad Skrams Gad Adlrs G. V Ol Rømrs V Vogsbøl Sø Mar b ækv tr Dokka iav Hulv Ka Ldrs All Kroprissgad Frodsgad Skolgad uls Nørvag Faøgad bakk Stradby- Strad- Målrhusv Ku- Gl Vardv Gl Vardv Nils Bohrs V Vd Skov rg F I.C. Møllr -park Jylladsgad Bakkv Dal Kogsgad Holmsti Holmv Høvags Tværv Valmuv Høvags Parkv Vog sbølv Borgrgad Kirkgad Klitv Esbrg Statio Spagsbrg lgplads Spagsbrg lgplads r tilgæglig fra Dal llr Bakkv, og d r værd at ld ftr, da båd træhus og svævba r populær bladt bør. 447 Bypark v Holm Svdsgad Østr Havv bakk Grøig Spagsbrg Kirkv Skræt Stradby Kirkv Skoldsgad Skovv Nygårdsv ddybt Nygårdsv Stradbygad mgad Skovsti Nørrskov Sælladsgad Søv Skovkat Filadsgad Ø Forhavs Kløvrv H C Ørstds Gad Nørrgad Gyvlv Ørtoftv Haraldsgad Torvgad Norgsgad Damarksgad Torvt Havgad E 20 Høtoftv Egladsgad Høvags All Bavhøv Fissgad Høvagsh Pdr Gyds Svrrigsgad Østrgad Jrbagad av Spagsbrghav V xrsgad Kirsbærv Spagsbrg Spagsbrg Møllbæk Holm Bæk Mågpark Nørrvig Sødrvig Østrvig Grådybt Gormsgad Spagsbrggad Hospitalsv Skolgad Stradby Rolfsgad tormgad Humlv Møllgårdsv Ol Rømrs V Møllparkv Skoldsgad Nygårdsv Spagsbrg Møllv Spagsbrg Møllsø Nils Bohrs V Baldursgad Torvgad Edlsv Blommv Boldsagr Kroprissgad Frodsgad Edlsv Kvædv Tværvag Pdr Gyds V Birkdals All Jylladsgad Lud All Bakkv Holmsti Høvags Tværv Valmuv Hybv Frihdsv Vog sbølv Dal Høvags Parkv Holmv Valdmarsg Barksg Kirkgad Exrsgad Ebær Kudsgad Klitv Svdsgad Ewalds- Målrhusv Ku- Smørstikkr- Butmagrvægt Holm- Gasværksgad Mttsv Dorthasv Mariv Hygg All Sophiv Nørrbrogad Rmis v Fysgad So Grøig Spagsbrg Kirkv Skræt Stradby Kirkv Skoldsgad Nygårdsv Tarpsti H C Ørstds Gad Nørrgad Kogsgad Borgrgad Torvgad Ø s tr Gsigsti Norgsgad Damarksgad Torvt dsgad H C Ørstds Gad Gyvlv Slåv Svalv Ørtoftv Rørkærsgad Haraldsgad Fissgad Tglværksgad Torvgad Fiss Høtoftv Blå Svrrigsgad Østrgad R Esbrg Statio Høvags All Lygbys Spurvv Nils Lambrtss Rossti Drøg. V Amagrv Storgad Ewaldskrog Rømøgad bakk Grøgad Falkv Stærv All Pdr Gyds Svrrigsgad Slåv Høvagsh øbærv ss All av S S Tuø v Spagsbrghav V a H Drachmas All Maøgad Røbærsti Solsortv ltholms røv Bag Vib Kirsbærv Spagsbrg Baldursgad Torvgad Blommv Boldsagr Kvæd Mø Rig Læ Tværvag J Aakær Rosvæg Edlsv Edlsv Frihdsv Do Pdr Gyds V Birkdals All Lud All Bark Jrbagad Exrsgad Rørkæ Kudsgad Valdmarsg Barksg Spagsbrgsti L

13 Hd Ra s ti bs Kr Ro Am u ald ds s V Sød r is v Va K v d m a art d r s Va G rr dv sig i ær s s tir igv ks ti r ti I d u d va r sk Sø s v Sti gård ku Vldtoft a k k d t g R i ig g s G l v a pp Po Brbr isv r Lu bakkd Golf v v Ko r Syrv Græ rv Gl V a rd v æ g s A g ll G s i V s tr Grø bæ kv t r Sø yrv vli g Sø v d r ris Ha r gå rds v ti M g v Elsdyrv S k o l ark p Skolbakk R sd Møl rs All Fras All Ægirs All Tøm rrv Sæddig Valha llas All Gla rm Vid ars All Ydus All Godthåbs All Lagladsv Btzs All v S ol s o r t Spurvv stris Gfio Parkv Tar pha gv dv l v ag ÅdalspaBragsv rk l u s os Dr Styrm Åm o Krogv to g r Gr s A s Ed ls v G yd s V St Glarmstrv 6-12, 6710 Esbrg s g P d r ti s Sp or tsv Tøm rrv Edls v P d al Åd Da l i g S olva g Frd Guldagrsti Hådv æ Vølud rkrsv v ti stris I d u ad ssti Sæddig a d yd s s pa V r k S td yrom rtahd sv æ g t a sv ga r v rg Hådv ærk Kv sti kol H d rt i gs rs g ldu Ba t Styrr vds væ m a g o Åb ak rg sb g Sp a Gla rm bølv S dr To b ølsti Sky ttvæ Sø drk T To gt Tar pha gv S v S ky t t Sø d gs v g t S ø dr va k v Åda lspark s hø s A S dd ll Nø g ba kk a irk vk g va H o r l g t v E Sørmv s g Ha s s rt s am o s va Sødrrisgård MoEl va g g V V Gl SkNovrupv Solgli g v ag g ov ly m ts A st Bø a rt ll S dka srv A ll v r s ti FPil a rv va s i g G r d Sø g v a g gv i Sæddig R Odi Tø mr rv V strg ad Murrv - S m d v k Hav bo rg K v a rtr v G sti sv Hav r væ tu t s s s V J r Ba k Sk or k s sti op p p o t rt kks trgt æ r d k Su v R a sm u Sky tt s Su rd sv D g Kud g Iv i DEN GODE START r s ti v Na s ti Hddamm s Sø pio - g Gulda ris d ikuvs of r ks v Gsig Møl l bakk Bæ s i g rr is Jagtv Sø d å St g G yl r Ask Nørrris p r t s paarksti tm a Kirkv Bø dkrv Sødr G t i Fu World Esbrg sv år d g I Fu World ka du bladt adt Hkast dig ovr d St miigolf. aktivittr som go-kart, v bowlig llr Ulv B æ v rr Jr v H ø ahar v g g Fu World også rstaurat, og mag pa rv ds V Brolægggrv Ri rk Hask Eg i E g ri rstau g s s kombirr bowlig md middag v a Lr h Fi Gsigst i v GNordr l øs pp gad Bør ig v rat. Dr skal btalsalltr. Po r Ug lv v v Elmgad Stra dby Æblv v Å a lsig Rigv h av Sæddd Hygg All Amov g r sv st ti i g st si Eggård St hu G ggrvfortu a Alrl r i d Has Eg ds V gst No si Pala toks All G r d Malrv Sø Hrm odsv s Al l L V J s Ådal Å t o f t Birkdals All v Fortua All Ca rstss All g kk S dkrv S dv ti a g gr srvøv lda Gu ø a r ba Am ag rv a l tho lmsv æk Fyrpa llb rkø Mo M sti Tu av sti S St r H Tø mrhrv rv Mur Bø dkrv S s ti k g di æd t væ t g røg g å a m l st ddi G ud ak S m d v yr Da Sæ v K ir k vb t va Bgoiv Pr æ s Fr isv ig v ag Ås gt væ g lv v Solsikkv Lupiv K rs Åda ls rk Li Læ Tu ti sti Søgård v dvæ rks H md als All væ d d t s å v gv st rv a la ø Gr lipa v Fr i M tt v æv g t G Mim rs si All Blåbrggå rd S kols S t k us Gu d gågmorvs v æ g t K ro Sus å v v Gfios All v St hu gt N ll ik Ir i s Ko gå væ g c i t rv a bæk Møll v dr dby æ rv Fu g l b a k k v Lgplads på Birkdals Allé H ø ag t rv Brolæggrv riv sb D i d lill a Th ors v St Mhygglig ø lv lill lgplads liggr b rt s s m a L Nordr s Gsigst l Boldsagr i N i t V park vd Birkdals Allé. ds Ør t o f trh kæ g Rytt rvæ Stra Tv st i Søgå v Hrti r gst S tdæsrø i Sv al v k Malrv ark H ya K ir rk t b rg Ågma t Vo t Jagtv æ Å t ræ t g Vi b Sk g t æ gs ds v ti a ig Sk olsti g a st rv ss al Åd Sp g Ht rt - as Guldr All All Sk o vb u lla s l øl stris I d u Sæddig v ti sti Gs ig v Gr å Tarp s ik s s v Ø s t r Sy lv st r Er Holm - Holm sti H øvags P a rk v ft to Hø B ut m a Ni ls B ohr s V v g r v E bæ rv r r M v Hådv ærk SødrK lø v dal rv gg E H A ll r gs db Gul ll A ll ds v tu N p lu v rs t Hø s V ls MN i v Fy r v ra rv Fy G g væ A ll sv ri g J r Bir ti Gla rm No r sv å rd Eg Sø Ho lm v Tar pha gv dd Tøm rrv a ls p a rk EGuld g agrsti A Skolllb akk A l l v Bø All g lv Ka d gå v a g Lid Ådalspa rk v rd Va Gl sv rs kk A rl Ka St a g va g Gra v Elm a d ps v hø ba v A ll N p g Lort Mø ll ts rs V a S tr Sø p kæ k r K ir v æ Taurus v Sl s lu d t dv v Birk Ki gos v s Carst V Hau chs V tu Er v ik s Hø s v lu ds A ll Gul H Tau s s db r gs V Tø A ll r A ll Bi rk A ll ls dv æ v Id r lv Ka a g rk s pa Åm o r v st MN i k æ So ts v l ba kk ptku ysv tp ar g Br N J P ss t r V s Exrs gad Sy lv rv v ra G Gru å rd gg B ut mbaor g gr v rv æ sv Eg Fy All A r v l l Eg E kk l ba p F m Guldagrsti k ak sv ri g J r Bø All g Fy V All Ex ag J r b g t H d t v i g s A ll d kæ rs H v d ba kk A ll ds lu Hø r s gad ad kk ba d H E gnla p d t u sg a d v So v a Gul dv F æ db F y s m g r hø g g a s d t Tø v A Søl l r ba A ll k k Rørk Bi rk ærsg ad Karl ps A a A d ll d rs G rø g Elm ad s v ts S tr v ad N p tu Øs trg rs kæ d H g Br Åb st pa r Ku ds k g ad Ky æ Id r s V ls MN i v t J P ss t r V s ft ga d V st k ra Ba Mø g l l No r dda Åd ls p a al rk Lud sg a d Fis g ad Torv rv Fy v ra g væ r rg Bo R All d Kirk g a ds gad ad Jyll a G St ik v As i rg Af rik av 13 Stradskov b os Fovrf Måd gs R t v r fl i g t ksv a Væ B æk Par i g E gv Vogsbøl Park C l Egv ksv g l Måd v Sp v Ho lm ov r F Par dv g d Sø ftka Vogs bø lu k b Ly v av d ia Vstkr a Gy t Hø Tv vag æ s r v Spa Tåsigv g sbval rmgu v M Idu s Rø v Måd øllbæ k H u giv Måd Spa Gr Sa Zo d Ko iv E rg ig ø r G g r b or T tr yøv Sæ i Kl ka ti s bs Kr S m d v ov rfldv No rd r F v Nibv g rv Sc t Ha s V Vø v Parc l v 191 v v Di g Li d V Øst rh a Sæb y v rv v R øm rs V s v s d r l Egv Lø gstø Ra drs Li dholmv Siøv Gav ø v Ly øv Æ r øv Bogø v O l o ft Sø Må NC adav H ø r r i g v Skiv v rg sb v Jr a gdkrv S pbø rm ark Sø d rb akk g l Eg Al l Paradis- s- vi gt Brø d r sl v v Sø d r Al Vogsbøl v Sød mm ag rt sør Grø v Bæk rfld v o igv F Fy lby R v rp ar SildsøGam m Ka sta i Vogsbøl Sø k Mø llb æk Brillsør Vogs bø k l ø d rsm ha v Eg Bu tm øllv lb y M Ø st ar lv No rd dals v Sø s t r rk v dv v g r Ga Stradskovkv d ia v ls pa d v Sky dbav Darumv ak M Pi l p lv d da r fl A ll To H a ss Pop sti No r Fo v t St av a s v lu Måghø dr i g V d sk v rs ra S447 pa gsb r g Sa hara Am rik a Fo v rf l d S kol All Sø ksv arib rg s av H JLP tu All E s kil s g s i t h Sæddig Fy rp ar ks t i v ä Jy v v a rw ll St g Nør rs ko v ma s v sa g av upv Gr ø Ch I g lli B d r rk i Gr Es tr k v Al l v Di g sv v pa Bæk rfld Fov Ly Mu a dv y Str rfldv sv rd r Fov Brorso molb Ga m N Sø iv Vø v Parcstl bs Kr Sc t Siøv Ha s V ø v gårds Gavd r r g fts st dd All sa St u c k b Gammlby Fovrfld L To Ky Sæ v Pag hs v t v æ hø v Sm ø rstik krv Sildsø Brillsør ti ms Li d g s All rø h r a l st D Estrupv Ly øv B lic v B a v FrdriksAll v br Boggø Æ r øv g d ss al Åd A l l A ll os t g. ra ad o Th k s ærs l R l d va a Eg St k sg ad ar Ig m a A ll darulsv No rdg d tv i g s Sø s t r k J Aa g Rørkær St r g ka Fovrfld S i Ø Forhav s Sæddig P dd E 20 irk sti s lsrpa Fo v rf l d S kol h ma ll d da A No r r ac HD l d v sti s vr f t o Ro d r ag F A r r ll d d H C s A Å g ssø s dd bd i gt gb y s v i Sæ Ly All a ar k Sc t Ha s V Sæ Øs tr Hav Bypark v ov rfldv No rd r F o g ad N ør r b rvø v Parc lv Siøv Gav ø v v k Di g ar Ly øv stp Ky v Bogø v Li d Æ r øv ddig sv dd St Nø g Sophiv r K r bs p va ykak d Havrvag Sæ d Lavdlv d i g R igv Sp rogøv Ål d v d i æ g R i F rrikhds v S lgv s a Ha s s sti Ky s t p Ha ra ld Ko ralv ag Bygvag Hirsvag v s gad F y rpa rk R m i s v M ll a g V S Li dholmv m v a g All N ils Lø s Brov tr Sv d s p K r bs p Ko gå væ sg a d Fy rr A ll Rugvag G si g s Hvdvag ar gøv gt ro s Sp t Pil k- st i Golf g v a g r v a g r gs All v b S l g u o li L s P v lv t æ Hå væ s t ræra Mus Ko G si Korva g Str yø bask k rv g t v Eat & Play g l u d All Fy Grø v All Sk dho ls lmv rp Li s s o s ar o v W ks Al b r Eat & Play r t lglad md aktivittr for Gud t i l y T yt Vald Fy s å v D mvars g al rp m os vogså st Tåsigv Åhar æ Ka stali bør i all aldr. Lgladt g r d a rk y t øg ligv v us ø M y gv Å tr S t v m K r b sp ar k Ba rk Grøt ar rstaurat og mag kombirr bsøg i s i rgv s k Ebærst Ålb o g Tighø ø v k old s R sv Å d d a ga d ls v æ Fy lgladt md bruch, frokost llr middag. g t St hu rp iv Tåsigv ar ggrv Fovrflds ti Ka st a H u giv T o k l l brov skal dals park Abtals tr til lgladt. gårds a d NordDr S l g l l t o r K r b sp ar k Ho Al A v trups os lds H s v s r a d tla w Srlv rgå r d M al E ø t v rv B E Ewaldsø t Tømrrv 13-15, 6710 Esbrg. R i r HCØ r æ Ca a Svrr rs tds i bakk M ari sk igsg ad S G ad Ra ø ac hb d ks Å k r v a g All A Par Fov H u giv t i arksv ksv ll prfld Ko Nø rr Brolæ park M ø ggrv i g ti H g ad v Nord dals g l t Skovs u Ewaldsa v Pri m lat Hy bv P Lgplads på Fiskriog Søfartsi S krog Nordr t Gsigst rlv u Ly i Årh usv s lav Fyrpa ig C.g C rks ti dd Bl o Bagg ss All øllr v Sæ must N Esbrg a o m rg r rborg v t rk kk t sg a d st r rv Par Mur Spagsbrg V g Hospitalsv Sk ad p ar k Chr PFa b rsvio ksv lvs Statio Paå vræ Kog i g Rich Møllsø drå lu d kv K og Søfartsmusts uddørsfacilittr Sø a l rd V t Væ DFiskriV a ma d v V s H brik s v Pri m g rksg a Gu Era Magoliv ulavhors Ly t d lgplads md t maritimt tma. g ikludrr Å t o f t C this v Færøv v B Åda ls So v l M o l V h av mst æk V ak Når lbtr til must r btalt ka ma også Miolv Tø mr rv r p a r k llb Pa r Carl s iav ø y ic RTorvt k ø g G r u Ri ä v d o g k l d Plo ol ga r a v B u krv l l v Fr Væ b sg adbytt tm uddørsfacilittr. Mag g M S der V yk k væ igv lykøbr i gh Sæ d r - R A ll Åglt a th dd iagg r dig ds øis v Kol di g v S æ g t a r k sb R ig Ma ø ga d g Bu tm m v v p t S sæsokort, hvis d øskr at komm oft. s sti al gysrt a ok Bo rgrg Sæddi Røgad v p ds ba o ft S Fy rpa a d Øllgår T gl v æ kk rk R rk Vr a sg o g B si sg Lrgravspark u li g Dr ø tm ly Jako b G Hav ga v æ ag r h ad Sp A ll d g t Gas væ ds Eg Al l r

14 14

15 Kulturll istitutior Kulturskol Kulturskol r hlt spcil istitutio drvt af Esbrg Kommu. Dt r t mgt populært std for bør, dr ka lær at spill musik, das ballt, spill tatr, skriv, mal, lav skulpturr llr syg i kor. Du skal vær opmærksom på, at mag tilmldr drs bør i god tid, og at dr drfor ka vær vtlist på ogl hold. Især balltli, som r dl af D Koglig Ballt, r mgt populær. Kulturskol tilbydr også timr for voks, og ogl aktivittr forgår på kommus folkskolr. S skols hmmsid for flr dtalr. Isladsgad 50, 6700 Esbrg Esbrg Bør- & Ugdomstatr Esbrg Bør- & Ugdomstatr optrædr typisk md to forstilligr hvrt år. Bør ka bliv dl af tatrt år d r fyldt fm år. Når dr skal øvs til forstillig, møds tatrgrupp gag om ug. Mødr blivr dog mr hyppig op til forstillig. Også mag voks mldr sig til tatrt og optrædr t på sc, lavr kostumr llr spillr musik. Tatrgrupps forstilligr afholds på forskllig stdr i områdt, hrudr tatrt i Borgrgad, på Fiskri- og Søfartsmust og i sommrtid i Nørrskov. Borgrgad 25, 6700 Esbrg. Kulturhus vd tatrklubb Fugl Føiks Fugl Føiks r tatrklub for bør og ug. Fugl Føix har dsud cirkusklass for bør og voks, som hvrt år afholdr flr små forstilligr. Bør ka typisk bliv dl af tatrt år d r fyldt fir år, og d ka bliv dl af cirkusst år d r fyldt ott år. Også mag voks mldr sig til klubbs aktivittr og syr t kostumr llr spillr musik. Fugl Føiks lokalr fugrr også som t lill kulturhus, og all r vlkom til at kigg id, år dr r aktivittr i hust. Amagrv 10, 6700 Esbrg. GAME Strtmkka GAME Sttmkka r t mkka for gadidræt båd ud og iddørs. Hr ka ug for ksmpl prøv kræftr md strtbaskt, parkour, hiphop, d-værkstd, graffitiskol, skataralr og mgt mr. Ma ka t mld sig id llr btal for klt dag. Hl dt uddørs skatraral r gratis at brug. Nørrbrogad 1C, 6700 Esbrg. gamdmark.org/gam-strtmkka-sbrg Musr for bør Fiskri- og Søfartsmust På Fiskri- og Søfartsmust ka bsøgd oplv sælr i dt stor sælari og s på fisk og adr fascird og dyr i akvarit. Bsøgd ka også lær mr om forholdt mllm mskr og havt i udstilligr om fiskri, avigatio og udrvadsatur. Must har også stor uddørs udstilligr, hvor bsøgd ka udforsk d maritim atmosfær og s ægt fiskrbåd af træ, gamml smd og hav som d så ud i gaml dag. Uddørsfacilittr idholdr også lgplads. Dr skal btals tr. Tarphagv 2, 6710 Esbrg. Esbrg Kustmusum Nogl af udstilligr på Esbrg Kustmusum rttr sig mod dt ygr publikum md itraktiv aktivittr for bør. Til tidr tilbyds dr workshops for bør. Du fidr Esbrg Kustmusum i Musikhust, Havgad 20, 6700 Esbrg. Esbrg Musum Esbrg Musum visr bladt adt t rkostrurt bymilø som Esbrg så ud omkrig Musts tmatisk udstilligr skiftr løbd og ka for ksmpl omfatt sport, musik llr bsættlsstid. Bmærk at must i hl 2017 r udr omfattd ombygig og drfor ku holdr åbt for bookd grupprudvisigr i udstillig MODSTAND. Torvgad 45, 6700 Esbrg. 15

16 Uddørs aktivittr Midtgård åb økologisk gård Midtgård tilbydr mag aktivittr for bør, og all r vlkom til at komm på bsøg. Mag bør kdr gård fra bsøg md drs børhav llr skol, og dt r også populært for familir at bsøg gårds dyr, yd mdbragt picic, gå tur i skov og brug gårds facilittr. Id for åbigstid ka bør bladt adt brug iddørs hopppud. Ravsbrgv 6, 6710 Esbrg V. Myrthugård Natur- & Kulturformidligsctr Myrthugård r t godt startstd for gåtur md famili llr picic. Du r vlkomm på all tidspuktr, og id for åbigstid ka aturvldr svar på all di spørgsmål. Vadhavsområdt r omfattt af UNESCOs list ovr aturarv. På Myrthugård r dr også gratis offtlig udstillig om vadhavsrgio. Myrthuv 39, 6710 Esbrg V. Dyrhav Dyrhav r park i Nørrskov vd sid af Vogsbølpark. Du r vlkomm til at fodr parks hort md sud mad som gulrøddr llr æblr. Brød og pasta ka gør hort syg, så giv dm dlig ikk dt. Dyr r vlig, og dt r t godt std for bør. Du ka komm id i park via port på Parkv og Gl. Vardv, hvor bil ka parkrs. På cykl llr til fods ka du komm drtil md Krbssti. D lill dyrhav i Vogsbølpark Dt r også muligt at fodr hort gm t hg i d østlig sid af Vogsbølpark, ku kort gåtur fra Vogsbølparks lgplads. 16

17 g a d r P Dovs Slipp V Støck l ålggrøft by b Vstrå Sct Pdrs Gad Hudgad 24 Klostrgad Kølholts Slipp Vægtrgad Ludgård AKTIVITETER FOR BØRN I RIBE Storg Lgpladsr Stampmøll Å Lustrupdal Sct Cathariæ Kurvholm Brorsosv Saltgad Sct Nicola Dagmarsgad Kammrslus Idvidig Lustrupholm Væddrkær Sdr. Farup Klæggrav Rib Dig Plata g v Tv dg ad J. Lauritzs Giørtz Gad Tglgårds Bakk Østrfr Mlbyv td raly Mlbyv Sødrfr Sct Jørgs V Odis All Ros Rib Statio Rib Østrå Dgv Ø Vdstd Mark Tulipav Haulud B Moltks All Lid All Pil All Kastai All Skovbrydr Droig Dagmars V Møllv Irisv Myt v Bllisv Nørr marksv D Nordr Klæggrav Ribrhus Slotsbak Albrt Sk Mlbrodr Brrumv Åkadv Gdagr V Simo Hass Valdmar Srs All Holmv Tødrv V Bøg All Digfr Vstr Nørrholm Eg Gamml Rib Å Ydr Brrum Høgholm Eg Brrum Bak Ndrg Østr Nørrholm Eg Rib Holm DEN GODE START Tglgårds Bakk Miidyrhav Ribrlud Lgplads i Tag Skov Slagfr I park fidr du lgplads, t picicområd og forskllig børvlig dyr. Hr r plads i træ md t picic- og grillområd. Østrmad I Tag Skov liggr dr aturispirrt lg- Hovdg bladt adt gdr og kægurur. Nørrlud Tagv, Tyrg6760 Rib. Dr r to idgag til park, som du fidr Rib Statio på Pil Allé 6, 6760 Rib og Rib Platag Tridg Bøg Allé, 6760 Rib. Tag Mukg Hgludsv Drost Pdrs Sct Clms Gad ls Gad Roagrv Gråbrd Torv Skovgad Erik Mvds V Sct Laurtii Gad Korsbrødrgad Sportsv Trpagrsv Åhavv Horsgag Nygad Gra Stampmøllv Lustrupv Hids F Tagv Gl Åv Havdal Ydr Agrv Kichsv Parkv Kaalsti Willmosv Vdlsv Damhus Rigv Skibbro Fiskrg Grøgad Præst gad Sødr por Svigad vsgad Hauludv Skolg ad Brdslipp Skomagrslipp Mllmslipp Torvt Ryk Id Trmassv Stadiov Høvægt Damv Hadrslvv Bordigsv Idræts All tsgad Puggårdsgad Bi spg a d Kirkgårds All Lgplads vd Kammrslus Dr liggr lill lgplads md trampoli ær digt. Områdt r også dligt til gåtur lags å llr digt. Mukg Brrumv 30, 6760 Rib. ib r Egvag Rib Vstrå Østr Vdstd V Lagagr 11 Blæsbrg Tglgårds Bakk Toft Kil Egdragt Dgv Mlvag Ri Rib Nør-Eg Dag Bro- agr Dgsti Tørrsagr Møllv Ribrhus Slotsbak Albrt Sk Midtfr Holmv Farupv Tødrv P Dovs Slipp V Støck Egv Hudgad Kiærsv 437 Sct Pdrs Gad Has Jacobs V Jrkærv Sct Clms Gad Østrfr ls Gad Gråbrd Torv Skovgad Lustrup Klostrgad N ørr Kølholts Slipp Vægtrgad Jacob A Riis V Adrsmid lu d p a rk Kudsv Sct Cathariæ Birkv Bøgv Popplv Elmv Stampmøll Å Kaalhusv Fiss v Tolvskår 11 Hovdg Kurvholm Brorsosv Saltgad Sct Nicola Rigv Nipsv Dagmarsgad Plata g v Riddrmadsv Graabrdgad Ndrdamm Mllmdamm Slotsgad Smdgad Stbogad Grydrgad Ovrdamm Kogsgad Badstugad Sortbrd.g Smallslipp Tømmrgag Tv dg ad J. Lauritzs Giørtz Gad Odis Lustrupholm Ros Sct Jørgs V All Maglgård Ydr Brrum s V Smiariv Rib Statio Rib Østrå Svakærv Lagg Tulipav Moltks All Lid All Pil All Kastai All Droig Dagmars V Irisv Myt v Bllisv Blokv rs V Nørr marksv Åkadv V Simo Hass Valdmar Srs All Lustruplud Riddrmadsv Ndrdamm Mllmdamm vrmm Badstugad Sortbrd.g Tømmrgag Storksø Bøg All Nipså 179 V Sødr kaal Hgludsv Drost Pdrs Lgplads i Klostrhav 24 I park Klostrhav liggr dr lgplads, hvor båd bør og voks ka yd udsigt ud ovr g. Brorsosv, 6760 Rib. Erik Mvds V Sct Laurtii Gad Horsgag Sødrfr Korsbrødrgad Nygad Gra Stampmøllv Skibbro Grøgad Præst gad Sødr por Svigad Fiskrg Skolg ad vsgad Brdslipp Skomagrslipp Torvt Ryk Id Mllmslipp tsgad Puggårdsgad Damv Dgv Bi spg a d Kirkgårds All Ø Vdstd Mark P Dovs Slipp V Støck Hudgad Skovbrydr 24 Klostrgad Møllv Sct Pdrs Gad Kølholts Slipp Vægtrgad Ribrhus Slotsbak Albrt Sk Holmv Sct Cathariæ Mlbrodr Kurvholm Brorsosv L u dgaardsv Stampmøll Å Saltgad Sct Nicola Gdagr Sct Clms Gad ls Gad Tødrv Roagrv Gråbrd Torv Dagmarsgad Plata g v Tv dg ad J. Lauritzs Skovgad Erik Mvds V Sct Laurtii Gad Horsgag Giørtz Gad Korsbrødrgad Nygad Gra Stampmøllv Riddrmadsv Graabrdgad Solsortvgt Kogsgad Badstugad Sortbrd.g Smallslipp Tømmrgag Odis Trpagrsv Åhavv Lustrupv Obb Tagv Gl Åv kærp Obbkærv Sportsv Galgmarksgrøft Galgbakk Willmosv Vdlsv Havdal Kichsv Parkv Damhus Sct Jørgs V Hovdg All Ros Skibbro Grøgad Præst gad Sødr por Svigad Fiskrg Hauludv Rib Statio Rib Østrå av Skolg ad vsgad Skovgårdsv Brdslipp Moltks All Lid All Pil All Skomagrslipp Torvt Ryk Id Mllmslipp tsgad Puggårdsgad Kastai All Damv Bi spg a d Kirkgårds All Rib Nørrmark Statio Platagv Stærv Trmassv Stadiov Høvægt Nørr marksv Tvd Kammrslusv Slagfv Tag Platag Stor Åslyg Mllmdamm 437 Sbltag Tvd Gamm Ptr Nipså Lgplads i Rib Vikigctr Sabsbo Lgplads i Rib Vikigctr Tag Holm givr bør mulighd for at lg i og omkrig d små Stor Kobro Silkhol hus i Midgård, idsaml bræd, lg kok Mukg og lav søm ud af træ. Når tr til Rib Tolvskår Vikigctr r btalt får du også Lagg adgag til lgplads. Lustrupv 4, Lustrupholm, 6760 Rib. Droig Dagmars V P Dovs Slipp V Støck Hudgad 24 Sct Pdrs Gad Klostrgad V Simo Hass Valdmar Srs All Kølholts Slipp Vægtrgad Hadrslvv Nørrtoft Bordigsv Idræts All V Egv Fasav Kiærsv Stampmøll Å Bøg All Frdsv Hgludsv Drost Pdrs Lustrupdal Sct Cathariæ Kurvholm Brorsosv 437 Nørrmarksv Has Jacobs V Trolsv Saltgad Sct Nicola Åhavv Lærkvægt Trpagrsv Obb Jacob A Riis V Skyttv Gl Åv Gl Viklv Kudsv Tagv Løvsagrvægt Svalvægt Vibvægt kærpark G v Uglvægt Dagmarsgad Birkv Bøgv Popplv Elmv Havdal Fiss v Kichsv Parkv Høvægt Mukg idrmark S k Drosslvægt Obbkærv Sportsv Plata g v Tv dg ad J. Lauritzs Ndrdamm Mllmdamm Slotsgad Smdgad Stbogad Grydrgad Ovrdamm Kogsgad Badstugad Sortbrd.g Smallslipp Tømmrgag Giørtz Gad Odis Falkv Willmosv Vdlsv Lustrupholm Travægt Ovrdamm Stadiov Nipsv Kiærsv Torums All Sppvgt Musvitvægt Tor skadvægt Sct Jørgs V All Ros Moltks A Rib Østrå Tulipav Bordigsv Trmassv Idræts All Egv Haulud Bæk Lid All Pil All Kastai All Droig Dagmars V Bllisv Has Jacobs V grs All Klydvægt Spurvvægt Msvægt Maglgård Klostrmark Lims V Port Toft Irisv Myt v Nørr Simo Hass V s All Sorsigv Ørvægt Hlvægt Høgvægt Mågvægt Nattrgalvægt Riddrmadsv Duvægt Graabrdgad Ndrdamm Mllmdamm Slotsgad Smdgad Stbogad Grydrgad Trvægt Gltvægt Mosv Smiariv Svakærv Åkadv Jacob A Riis V Kudsv Valdmar Srs All Birkv Bøgv Popplv Elmv Fiss v Klostr Jasmipark Skrivrs V Storksø Bøg All Egpark Hortvad Å Brrumv Nipsv Nørr Syrpark Hgludsv Drost Pdrs V Åhavv Torums All Lustruplud Sportsv Trpagrsv Lustrupv Lill Hids F Gl Åv Faigrs All Wil Vdls V Tagv Sø Høv Klostrm Lims V Muk Damhus Hadr Smia Sva Lus S

18 Kulturll istitutior Kulturskol Kulturskol drivs af Esbrg Kommu og r t mgt populært std for bør at lær at spill musik, das ballt, spill tatr, skriv, mal, lav skulpturr llr syg i kor. I Rib tilbydr Kulturskol aktivittr i Smiari- Hust, og dt forgår i kustrummt udr bibliotkt. SmiariHust, Simo Hass V 1-3, 6760 Rib. Rib Rock-kor Når bør kommr i 7. klass ka d start i t rockkor på Kulturskol. Fid mr iformatio om kort på ribrock-kor Musr for bør Musum Ribs Vikigr Bsøgd på must Ribs Vikigr ka oplv Ribs histori fra Vikigtid, gm Middlaldr og frm til år Must tilbydr rkostrurd omgivlsr fra Vikigtid og Middlaldr, og hr r forskllig spcialudstilligr og mag aktivittr for bør. Odis plads 1, 6760 Rib. Rib Kustmusum Kustmust opfordrr bør til at komm id og lg på must. Kældr r dsigt som lill fi guldaldrstu, og hr ka bør for ksmpl lg, at d r dl af t kustværk, læs i kustbøgr llr tg. Sct. Nicola Gad 10, 6760 Rib. Ribs Vikigctr På Rib Vikigctr ka du rs 1300 år tilbag i tid til dgag, hvor vikigr rgrd i Rib. I Rib Vikigctr ka du oplv rkostrurt ladsby fra vikigtid, hvor du ka s, hvorda vikigr bod og arbdd. Dr skal btals tr. E gag om årt afholdr Vikigctrt t itratioalt vikigmarkd. Læs mr om markdt udr afsittt om Årlig bgivhdr. Lustrupv 4, 6760 Rib. 18 Vadhavsctrt I Vadhavsctrt ka du fid udstilligr om atur og kultur i Vadhavsområdt. Naturvldr fra Vadhavsctrt tilbydr alvrds forskllig tur ud i atur, og mag af dm r også børvlig. Okholmv 5, 6760 Vdstr Vdstd, Rib.

19 DEN GODE START Uddørs aktivittr for bør Storksø Storksø r t godt std at fisk, og omkrig sø ka ma hold picic llr gå tur. Hauludv 164, 6760 Rib. Favrholt Skov I Favrholt Skov fidr du god vadrstir, sø, aturlgplads og græsmarkr md kør, gris og hst. Bakkv, 6760 Rib. Hav bag Rib Kustmusum Rib Kustmusum tilbydr stor hav, hvor ma ka spill uddørs spil, hold picic llr bar yd atur. Hav liggr bag must og græsr op til Rib Å. Sct. Nikola Gad 10, 6760 Rib. Udflugtr i atur Vadhavsctrt arragrr mag spædd tur ud i atur. Hold ø md turkaldr på hmmsid. Hr fidr du også d særlig katgori Mst for bør. Tur md traktorbuss til Madø Båd bør og voks ka yd tur md d spcialbyggd traktorbus, dr kørr ud til Madø 11 km. ud i Vadhavt. Ovrfart tagr ca. 40 miuttr og tidspuktr r afhægig af tidvadt. 19

20 AKTIVITETER FOR BØRN INDEN FOR KØREAFSTAND 20 Laladia i Billud E lill tims kørsl fra Esbrg i ordlig rtig fidr du Laladia, dr r t stort iddørs vad- og udrholdigslad. Dr skal btals tr. Ellhammrs Allé 3, 7190 Billud. Lgolad i Billud E lill tims kørsl fra Esbrg i ordlig rtig fidr du vrds først Lgolad (tæt på Laladia), dr bydr på mass spædd aktivittr for bør. Dr skal btals tr, og mag familir købr årskort, så d ka bsøg park oft. Nordmarksv 9, 7190 Billud. Madsby Lgpark ær Frdricia Madsby Lgpark har aktivittr for d små bør. Park liggr lidt ovr tims kørsl fra Esbrg i østlig rtig. Dr r gratis adgag til park, dr har stor lgplads, picic- og grillfacilittr, moocar-ba, dyr og sø, hvor ma ka sl i robåd og kaor. Id imllm r dr markdr og forskllig shows i park. Lumbysv 45, 7000 Frdricia. Blåvad Zoo Lidt ovr halv tims kørsl fra Esbrg i ordlig rtig fidr du Blåvad Zoo. Dt r lill zoo md omkrig 400 dyr - også mr ksotisk dyr som løvr, kamlr, zbrar og abr. D små bør r glad for kældyrsområdt, hvor d ka klapp gdr, kair og hst. Dr r også lgpladsr, picicområdr og mulighd for at rid på poyr. Dr skal btals tr. Østr Hdv, 6857 Blåvad. Eghav Dyrpark ær Brørup Lidt ovr 20 miuttrs kørsl fra Esbrg i østlig rtig fidr du Eghav Dyrpark (ær Brørup og Holstd). I dyrhav fidr du t kældyrsområd md kair, marsvi, fugl, hst og t par kamlr. Du fidr i dyrhav dsud grill- og picicfacilittr samt café. Dr skal btals tr. Surhavv 14, 6650 Brørup. Lgborg i Vard Ca. 20 miuttrs kørsl fra Esbrg i ordøstlig rtig fidr du aktivittr for båd bør og ug. I Lgborg r dr t picicområd, hvor du ka mdbrig di g mad llr du ka køb d på stdt. Dr skal btals tr. Roustv 87, 6800 Vard. Blåvad Lglad Ca. 35 miuttrs kørsl fra Esbrg i ordlig rtig fidr du Blåvad Lglad, som idholdr iddørs lgborg, badlad og miigolf. Blåvad Lglad liggr på campigplads Hvidbrg Strad Campig. Dr skal btals tr, år ma ikk r gæst på campigplads. Hvidbrg Stradv 27, 8657 Blåvad. SaWst vd Nørr Nbl SaWst bydr båd på t badlad, adr familiaktivittr og rstauratr. SaWst liggr tims kørsl fra Esbrg i ordlig rtig, tæt på Nørr Nbl. Dr skal btals tr. Vstrhavsv 81, 6830 Nr. Nbl. Ballopark ær Oksbøl I Vrøgum tæt på Oksbøl, dr liggr ca. 25 miuttrs kørsl fra Esbrg i ordlig rtig, fidr du Ballopark. Park idholdr t stort, grøt områd md stor lgplads, vollyballfacilittr og grill- og picicområdr. I d omkrigliggd skov ka du også yd atur på tur på af vadrstir. Bauhøv 22 A, Vrøgum, 6840 Oksbøl. Parks idgag liggr på Bauhøv i Vrøgum. Jyllad Park Zoo E tims kørsl fra Esbrg fidr du Jyllads Park Zoo, hvor du ka s løvr, abr og giraffr. Park har dsud t stort kældyrsområd, hvor bør ka fordr dyr, rid på poyr, sl llr kør tur i t lill tog. Dr skal btals tr. Haustrupv 13, 6920 Vidbæk.

21 DEN GODE START Lpus Actio Park Lidt udr tims kørsl fra Esbrg i ordlig rtig fidr du Lpus Actio Park i by Outrup. Du ka hr vælg mllm lag rækk aktivittr som for ksmpl gokart, sgway, golf og krolf og mag adr uddørs spil. Bør ka også hygg sig på d mag hoppborg og trampolir. Dr skal btals tr. Nymidgabv 200, 6855 Outrup. Glad Zoo i Litrup Ca. 20 miuttrs kørsl fra Esbrg (15 fra Rib) fidr du glad Zoo, dr bydr på mr d 80 forskllig ksotisk dyr- og fuglartr. Dr r bladt adt t tropisk alæg md slagr, abr og t væld af farvrig fugl. Dr skal btals tr, og hvis ma øskr at komm oft, ka ma køb sæsokort. Givskud Zoo og Løvpark Halvad tims kørsl fra Esbrg fidr du Givskud Zoo, hvor du ka oplv ksotisk dyr. Dyr ss på safari til fods, i bil llr md safaritogt. Givskud Zoo tilbydr også stor lgplads og t kældyrsområd md gdr. Dr skal btals tr. Løvparkv 3, 7323 Giv. 21

22 AKTIV SPORT OG TILSKUERSPORT 22 Dr r god mulighdr i hl Esbrg Kommu uast om du øskr at hpp på t af vors mag profssioll hold llr du slv vil i træigstøt. D klt forigr fidr du i app EsbrgLiv llr på og hrudr r dr ovrsigt ovr d fysisk facilittr og ovr lithold. Sportsfacilittr i Esbrg Esbrg Sport & Evt Park (SEPE) r paraplyorgaisatio, dr tilbydr utallig sportsfacilittr for båd tilskur og dltagr i og omkrig Esbrg. SEPE rådr bladt adt ovr facilittr til fodbold, atltik, svømig, tis, crickt, hådbold, amrikask fodbold, ishocky, curlig og skøtløb. Hvis du mldr dig id i sportsklub har du mulighd for at dltag på fritidsbasis llr som litudøvr. Hvis du fortrækkr at s på, r dr optimal mulighdr for at yd d lokal sport fra tilskurrækkr. Esbrgs lokal fodboldhold, EfB, har stærk lokal fabas. Du ka i fodboldsæso s kamp og oplv hmmholdts popularitt på Blu Watr Ara. Mag af d sportsfacilittr som r bskrvt d for s af Esbrg Sport & Evt Park, og liggr i ærhd af Gl. Vardv, ord for Vogsbølpark. Blu Watr Ara uddørs ara Blu Watr Ara brugs til mag forskllig uddørs sportsbgivhdr og r hmmba for Esbrgs profssioll fodboldhold, EfB. Gl. Vardv 62, 6700 Esbrg. Blu Watr Dokk iddørs ara Blu Watr Dokk brugs til mag forskllig iddørs sportsbgivhdr såsom profssioll hådbold-, baskt- og vollyballkamp. Dokk brugs også llighdsvist til iddørs kocrtr i samarbd md d stor kocrthus i Esbrg. Gl. Vardv 62, 6700 Esbrg Graly Hocky Ara iddørs skøtara Graly Hocky Ara afholdr profssioll ishockykamp og brugs til træig af bys ishocky- og kustskøtklubbr. Ara r åb for offtlig skøtig flr gag om ug. Gl. Vardv 62, 6700 Esbrg Du ka fid mr iformatio om mulighd for at skøt i Graly Hocky Ara og på d gratis offtlig skøtba som tablrs på Torvt i vitrmådr på Graly Spdway Ara ara for motorsport På Graly Spdway Ara r dr mulighd for spdway, cross-cart og rally-cross. Hr r to spdwaybar, mtr ba og kallrtba. Tighdv 7, 6715 Esbrg (Korskro). Vldtoft Idrætspark I udkat af Esbrg liggr Vldtoft Idrætspark, som tilbydr mag iddørs og uddørs sportsfacilittr og sportsaktivittr. Sportsv 17-19, 6705 Esbrg Ø. Esbrg Curlig Hal Curlighall brugs af curligklubb og til profssioll curligkamp, m facilittr og curligudstyr ls også ud til offtlig curlig på timbasis. Gl. Vardv 82, 6700 Esbrg. Esbrg Atltikstadio Uddørsfacilittr på Esbrg Atltikstadio brugs til båd lit-atltik og af forigr. Du fidr Esbrg Atltikstadio på Gl. Vardv 84, 6700 Esbrg. Du ka fid mr iformatio om Esbrgs atltikklub på Tisbar Q-Star Courts r uddørs tisbar, som bytts af båd lit-spillr og af forigr. Du fidr tisfacilittr Q-Start Courts på Gl. Vardv 82, 6700 Esbrg. Fodboldbar Dr fids flr uddørs fodboldbar i Esbrg Sport & Evt Park, hrudr båd græs-, grus- og kustgræsba. Facilittr brugs af flr forskllig forigr, hrudr EfB. Gl. Vardv 88, 6700 Esbrg. Drudovr fids dr mag lokal bar som brugs af forigr rudt omkrig i Esbrg, samt i byr og ladsbyr. Esbrg Cricktalæg Esbrg Cricktalæg ikludrr kuststofblagt ba, har plads til tilskur og r hmstd for d lokal cricktklub. Gl. Vardv 88, 6700 Esbrg.

23 DEN GODE START 23

24 Esbrg Badmitoctr Esbrg Badmitoctr bytts båd af litspillr og af forigr. Grådybt 71, 6700 Esbrg. GAME Strtmkka Gam Sttmkka r t mkka for gadidræt båd ud og iddørs. Hr ka ug for ksmpl prøv kræftr md strtbaskt, parkour, hiphop, d-værkstd, graffitiskol, skataralr og mgt mr. Ma ka t mld sig id llr btal for klt dag. Hl dt uddørs skatraral r gratis at brug. Nørrbrogad 1C, 6700 Esbrg. gamdmark.org/gam-strtmkka-sbrg Svømmstadio Damark Svømmstadio og badlad Svømmstadio Damark r dt størst af si slags i Damark. Dt bytts til profssioll svømmkokurrcr, m r også åb for offtlig svømig. Forud åb svømmbar og mulighd for vadgymastik r dr sauar, spabad samt t spædd badlad for bør og barlig sæl. Dr skal btals t idgagsbløb. Gl. Vardv 60, 6700 Esbrg. Svømmfacilittr Dr fids flr forskllig svømmhallr i Esbrg Kommu, for ksmpl på offtlig skolr og sportsctr. Svømmfacilittr på d offtlig skolr bytts typisk af forigr og drs mdlmmr. Sportsfacilittr i Brammig Kultur- og Fritidsctr Brammig Kultur- og Fritidsctr r t stort sportskomplks, som ikludrr træigsområdr, squashbar, daslokalr og bordtisfacilittr. Idræts Allé 10, 6740 Brammig. Brammig Svømmhal Svømmhall i Brammig ikludrr t 25 mtr kokurrcsvømmbassi md sks svømmbar, t børbassi, saua og dampbad. Dr skal btals t idgagsbløb. Idræts Allé 10, 6740 Brammig. Svømmfacilittr Dr fids flr forskllig svømmhallr i Esbrg Kommu, for ksmpl på offtlig skolr og sportsctr. Svømmfacilittr på d offtlig skolr bytts typisk af forigr og drs mdlmmr. Sportsfacilittr i Rib Ribhall Ribhall r t sports- og vtctr, hvor dr forgår mag forskllig sportsaktivittr som for ksmpl badmito og iddørs klatrig. Ribhall r tilkyttt Dahostl og fids på Skt. Pdrs Gad 16, 6760 Rib. Rib Fritidsctr & Svømmbad Rib Fritidsctr idholdr forskllig sportshallr til for ksmpl badmito, hådbold, basktball og vollyball såvl som iddørs fodbold, iddørs klatrvæg, tisfacilittr og t motiosctr. Dr skal til viss aktivittr btals tr. Rib Svømmbad bstår af tr bassir, hrudr t tumligbassi og t børbassi. Dsud r dr t dykkrområd md mulighd for at dykk på båd 1, 3 og 5 mtr. Dr r også 42 mtr lag vadrutsba for bør og voks. Dr skal btals tr. Simo Hass V 8, 6760 Rib. Svømmfacilittr Dr fids flr forskllig svømmhallr i Esbrg Kommu, for ksmpl på offtlig skolr og sportsctr. Svømmfacilittr på d offtlig skolr bytts typisk af forigr og drs mdlmmr. Fitss World i Rib I dt kommrcill træigsctr r dr mulighd for styrk-, koditios- og holdtræig. Ctrt r dl af d ladsdækkd kæd 24

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Frdriksværk-Hudstd kommu Nøgltal for bustrafikk Jauar 27 April 27 Idholdsfortgls Idldig Bus- og togtrafik Trafikkort Passagrtal Hrdag Lørdag Sø- og hlligdag Id- og udfor kommu Bgrbsafklarig Idldig Nærværd

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod?

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod? NR. 9 FORÅR 2011 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3i1 ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL Læs sid 9 Børs Voksvr r startt i Østrby Bliv frivillig voksv Sid 6 Stgårdsvj får si g basardag Skal du hav bod? Sid

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant!

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant! Vi r ikk udkat. Vi r på forkat! 2013 På forkat samm FREDERIK r hadlsstadsforig md kat og lokal ambitior. I 2013 vil vi hav fokus på srvic, udvis mr iitiativ og bliv mr sylig, så vi samm md mdlmmr ka styrk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Vejle Bybusser: Oversigtskort - Gyldig: 29 Juni 2014

Vejle Bybusser: Oversigtskort - Gyldig: 29 Juni 2014 523 Frost vej GREJS DTC Stif tsv 5 526 ej Sys selv ej 11 GREJSDALEN ten rtof ager vej Hæld rk s v BREDBALLE ej ba kk ema ke e Enghavevej esg En gv ej Kir Rødkildev ej Vejle Trafikcenter BYBÆK VEJLE Tirsbæ

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV

ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV DET GAMLE SYDHAVNEN + Byliv omkring Borgbjrgvj og Mozartsvj - Butiksliv mindr attraktivt for studrnd + Klassisk bystruktur - Gadr og pladsr, mnnsklig skala + Aktiv

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang.

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang. Kursr i ODENE - Visull mdir og kommuikatio - forår 0 JANUAR FEBRUAR MART APRI Nytårsdag kærtorsdag agfrdag 0 0 0 0 Påskdag. Påskdag Rt til ædrigr forbholds. Vi udviklr og tilbydr løbd y kursr, så tilmld

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere