Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev November 2011"

Transkript

1 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev November 2011

2 Hvad sker der i foreningen? Det er et travlt efterår for bestyrelsen med at få vores kampagne til at forløbe, som vi gerne have den til. Der er næsten ugentlige møder, men det forløber efter planen. Filmene til undervisning og visning i danskernes akademi på DR 2 bliver færdig i midten af oktober, og samtidig er vi nået langt med vores nye hjemmeside, der bliver færdig sidst i oktober. Foreningens deltagelse i Lægedagene i Bella Centeret fra den 14. november til den 18. november er også ved at være på plads, så kom og besøg os der. Vi er på stand A-018A. Foreningen får gratis 25 invitationskort. De uddeles efter først til mølle princippet til interesserede ved henvendelse til foreningen. Foreningen er begyndt på at lave en ungdomsafdeling, som Ditte står for. Vi vil skrive mere i kommende foreningsblade om dette emne. Vi har oprettet en Facebook gruppe beregnet for unge med Horton. Her kan unge med Horton kontakte hinanden og udveksle oplysninger. Vi har samtidig oprettet en Facebook side til Dansk Horton Hovedpineforening. Foreningen har fået gode kontakter til Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og andre sundhedsforeninger. Vi har også holdt møde med Hovedpine- og Migræneforeningen, Migrænikerforbundet og Trigeminus- foreningen, hvor vi blev enige om at afholde fælles arrangementer, hvor det kunne lade sig gøre. I december vil vi mødes igen i et forsøg på at starte et bredere samarbejde. Samtidig er vi gået ind i samarbejdet med andre foreninger i patientmødestedet, hvor vi også kan træffes (se andet sted i bladet). Bent Ove Larsen redaktør ÅBENT HUS Dansk Hovedpine Center Glostrup Hospital, Auditorium A (ved hovedindgangen) Lørdag den kl Alle interesserede, patienter, pårørende og Sundhedspersonale er velkomment. Gratis adgang Sprog: 1. halvdel vil delvist foregå på engelsk, ellers dansk Velkomst Professor Rigmor H. Jensen Neuromodulation. Er det en mulighed for de kroniske hovedpinepatienter? Rigmor H. Jensen Neurostimulation for cluster headache - preliminary results. Principal Scientists Anthony Carpaso and Amy Goodman, ATI, USA PAUSE Trigeminusneuralgi Nyt behandlingsforløb Overlæge Lars Bendtsen og Afdelingslæge Aydin Gozalov Ansigtssmerter og tandlægebehandling, er der en sammenhæng? Professor Søren Hillerup, Rigshospitalet Spørgsmål til lægerne ved Dansk Hovedpinecenter

3 Medlemsundersøgelse Dansk Horton Hovedpineforening Generelt: Navn: November 2011 Kære medlem af Dansk Horton Hovedpineforening, Bestyrelsen i DHH har i dette efterår besluttet at gennemføre en medlemsundersøgelse, som vi håber, at du vil være med i. Vi har brug for dine inputs for bedre at kunne tilrettelægge foreningens fremtidige arbejde, så din deltagelse har stor betydning. Et af formålene med undersøgelsen er at få kortlagt, hvorvidt der er opbakning til et nyt netværksinitiativ indenfor DHH, der hedder Unge med Horton. Et netværk du kan læse mere om andre stedet i medlemsbladet og/eller på vores hjemmeside. Blandt alle de indsendte besvarelser trækker vi lod om et gavekort til en landsdækkende kæde besvarelserne skal være indsendt pr. post til DHH, Postboks 18, 3630 Jægerspris inden den 31/ , men det er også muligt at besvare spørgeskemaet online. På foreningens hjemmeside findes der på forsiden et link til undersøgelsen. På forhånd mange tak for din deltagelse! Med venlig hilsen Freddie Nielsen, Formand - DHH Adresse: Telefon/mobil: Fødselsår: Medlemskab: Hvornår blev du medlem af DHH?: Hvorfor meldte du dig ind?: Er du pårørende eller Horton-patient?: Informationsniveau: DHH vil gerne fremme en bedre kommunikation mellem foreningen og dets medlemmer. Derfor vil vi gerne vide mere om, hvilke informationskanaler du gør brug af, og om du evt. har forbedringsforslag. Hvor ofte læser du foreningens medlemsblad? (altid, af og til, aldrig) Ville du foretrække at få tilsendt en elektronisk version af bladet frem for en trykt udgave? (ja/nej, jeg ville foretrække både en trykt og en elektronisk version) Hvor ofte besøger du foreningens hjemmeside? (ugentligt, månedligt, sjældent, aldrig) Hvor ofte besøger du Hortonforum? (ugentligt, månedligt, sjældent, aldrig) I hvilket omfang er du tilfreds med den information, som DHH er afsender af? (meget tilfreds, tilfreds, neutral, utilfreds, meget utilfreds) Hvordan kan DHH forbedre sin information til medlemmerne? Unge med Horton: Unge med Horton er et nyt uformelt netværk for unge mennesker med

4 Hortons, som indtil videre eksisterer på Facebook. Formålet med netværket er, at unge får mulighed for at skrive/tale/mødes med andre unge, der er i samme situation som dem selv. På længere sigt er det ambitionen, at der bliver afholdt fysiske Unge med Horton -arrangementer rundt omkring i landet. Da projektet imidlertid er meget nyt vil vi meget gerne undersøge, hvorvidt der blandt DHH s nuværende medlemmer er personer, som har lyst til at blive involveret i netværket. Har du eller en i din omgangskreds lyst til at blive kontaktet med mere information om det nye netværk Unge med Horton? (ja det har jeg personligt lyst til, ja det har en i min omgangskreds - nej) Hvis det er en i din omgangskreds, hvad er vedkommendes kontaktoplysninger: Hvad skal netværket tilbyde for, at det er attraktivt for dig at deltage: Har du forslag eller ideer til, hvordan DHH kan få flere medlemmer unge 30 år? Evt.: Unge med Horton et nyt uformelt netværk Unge med Horton er et uformelt netværk for personer, der selv har Hortons hovedpine. Unge, der er pårørende til f.eks. familiemedlemmer eller venner med Hortons, er også meget velkomne til at deltage. Netværket er startet i efteråret 2011 for at skabe en platform, hvor det er muligt at dele historier, stille spørgsmål og lære andre unge med Hortons at kende. Netværket er tænkt som et hjælpemiddel, et sted til at komme af med sine tanker og snakke med andre unge i samme situation som en selv. For på den måde at gøre det nemmere at finde ud af hvordan andre lever med Horton, og hvordan man evt. selv kan acceptere at skulle leve med Horton. Indtil videre eksisterer netværket kun på Facebook søg efter Unge med Horton, men den langsigtede ambition er, at netværket skal være tovholder for fysiske arrangementer og events i de større danske byer. Alle er meget velkomne til at byde ind med, hvad de har på hjerte. Netværket er netop etableret for, at unge kan kommunikere direkte med andre unge, der kender til de udfordringer, som er forbundet med Hortons hovedpine. I forvejen er der mange, som f.eks. bruger Hortonforum.dk, men denne side er særlig målrettet unge mennesker. Gode ideer og forslag til, hvad der skal foregå på Facebook-pagen modtages meget gerne. Tovholder for netværket er Ditte M. Hellestrup hun kan kontaktes via Facebook eller pr. mail Mange tak for din hjælp! Vi håber, at du får gavn af netværket. Og at du har lyst til at invitere andre til Facebook-pagen, der kan have glæde af tilbuddet. Kontingent: Da vi har nogle medlemmer der melder sig ind i foreningen uden at betale deres kontingent, og vi synes, at det er forkert over for de medlemmer, der betaler, har vi besluttet, at de, der ikke har betalt deres kontingent for 2011 inden den 1. december, vil blive slettet fra foreningen. Har du mistet girokortet kan du indbetale på reg konto Hilsen kasseren

5 Information vedrørende behandling af Medicin overforbrugshovedpine på Dansk Hovedpinecenter På Dansk Hovedpinecenter tilbyder vi i øjeblikket 3 forskellige typer behandling af medicinoverforbrugshovedpine. Der er 2 ambulante forløb, enten en hovedpineskole, som er et kursusforløb der løber over flere måneder eller en individuel behandlingsplan, som tilpasses den enkelte patient. For de patienter, der har et stort eller lang varigt overforbrug af stærk hovedpinemedicin, andre sygdomme eller ikke har mulighed for ambulant forløb af geografiske eller andre årsager, tilbyder vi et behandlingsforløb på 14 dage under indlæggelse (se beskrivelse på dk/menu/afdelinger/dansk_hovedpinecenter/praktisk+information/ Indlæggelse.htm ) Når indlæggelsesdatoen er fastlagt indkaldes der til et orienteringsmøde for patienten og dennes pårørende 3-4 uger forinden. Her bliver hele forløbet gennemgået i detaljer og man møder de andre patienter, der skal indlægges. Ligeledes udleveres skriftlig information. Vi ønsker dermed at forberede patienterne og deres familier bedst muligt inden indlæggelsen, og der er mulighed for at stille spørgsmål til personalet. Under indlæggelsen stopper de fleste patienter brat med deres smertestillende medicin og der tilbydes nødmedicin efter behov. Der kan dog opleves forskelle i den givne behandling og medicinering, da behandlingen så vidt muligt søges tilpasset til den enkelte patient. Ligeledes er der tilbud om samtale med psykiater, samt gruppebehandling med psykolog og fysioterapeut under indlæggelsen. Det vanlige behandlingsforløb er planlagt til at vare i 14 dage, men der kan optræde forskellige forhold som komplikationer, stort medicinforbrug eller andre sygdomme, der betinger en forlænget indlæggelse. Ved udskrivelsen medgives alle patienter en skriftlig mødeplan og der informeres igen om det videre forløb. Ligeledes opfordrer vi til en mundtlig eller skriftlig evaluering af forløbet, således at personalet kan lære af erfaringerne og at behandlingen kan optimeres yderligere. Vi tilstræber altid at afstemme forventningerne realistisk til indlæggelsesforløbet og til efterbehandlingen. Hovedpine kan desværre ikke helbredes endnu, men langt de fleste af vore patienter får det meget bedre med færre og mildere hovedpineanfald efter et afgiftningsforløb. Vi oplever dog også meget store, individuelle forskelle på patienterne, på deres sygdomsforløb og medicinforbrug, så det er en konstant udfordring at afstemme forventninger og behandlingsforløb. En vedvarende dialog før, under og efter indlæggelsen er dog vigtig for alle parter. Hovedpine plager flere Knap en million danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden. Sammenknebne øjne, kvalme og smerter, der dunker i panden, tindingen eller i baghovedet. Hovedpine har langt de fleste prøvet. Men for stadig flere er smerterne evigt tilbagevendende danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine, viser nye tal. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden. - Det rammer rigtig mange, og det er bekymrende. Alt for mange spiser håndkøbsmedicin og slår smerterne hen med, at de går over igen, siger Rigmor Jensen, professor i hovedpinesygdomme på Dansk Hovedpine Center, Glostrup Hospital. I en undersøgelse Sundhedsprofil 2010 fra Sundhedsstyrelsen og Institut for Folkesundhed oplyser 16 procent af befolkningen over 16 år, at de lider af migræne eller hyppige anfald af hovedpine. Særlig plaget er kvinder i 35 til 54-års-alderen, hvor næsten hver tredje oplyser, at de enten har migræne eller hyppige anfald af hovedpine. - I stedet for at søge læge er der en tendens til, at kvinder affinder sig med smerterne og tror, at hovedpine er en naturlig del af det at være kvinde, siger Rigmor Jensen. Migræne står for en lille del af stigningen, men det er især den mindre smertefyldte spændingshovedpine, som er i vækst. Den skyldes ofte stramme nakkemuskler, og selv om ingen ved det med sikkerhed, så kan stress og arbejde foran computeren være en af forklaringerne, siger fysioterapeut Martin B. Josefsen. - For mange fortsætter arbejdsdagen hjemme, fordi de synes, at de hele tiden skal kunne kontaktes via s eller sms er. Jeg kan kun anbefale at slukke, når man kommer hjem, siger Martin B. Josefsen, der har specialiseret sig i hovedpinepatienter og desuden er formand for Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi under Danske Fysioterapeuter. Rigmor Højland Jensen

6 Sumavel Dosepro, nålefri injektion Godkendt af lægemiddelstyrelse Sumavel er et alternativ til injektioner, man undgår nålen. Dumavel foregår ved at der via højtryk presses små dråber sumatriptan gennem huden. Apparatet er til engangsbrug. Jeg tror, det er temmelig dyrt ca. 550,-. Kr. for to doser. Hver injektion indeholder 6 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat) i o, 5 ml opløsning. Bivirkningerne er dog de samme som i sumatriptan. Kan bruges hvor man hurtig skal have sin migræne på plads ved arbejde, møder og lignende. Sumavel bør kun bruges, hvor der er stillet en klar diagnose af migræne eller Hortons hovedpine. Sumavel er til akut behandling af migræne med eller uden aura, eller Hortons hovedpine. Må ikke anvendes profylaktisk. Bør ikke anvendes af folk med hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, lever- og nyrerskader samt storrygere. Er man overfølsom for sulfonamider, kan der udvises en allergisk reaktion. Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig brug af triptaner og naturlægemidler, der indeholder perikon. Køb det ikke på nettet, men tal med lægen eller en neurolog inden I prøver Sumavel. Læs evt. også om produktet på lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Norsk studie viser, at mangel på D-vitamin kan give hovedpine Et studie gennemført på Oslo Universitets sundhedsinstitut har vist, at personer med for små koncentrationer af D-vitamin i kroppen tre gange oftere led af hovedpine sammenlignet med en gruppe forsøgspersoner med helt normale D-vitamin-værdier. Dette fund overrasker os. Der findes kun lidt forskning på dette område, og hovedpine har sammensatte årsager, men vi tror, vitamin D-mangel er en af mange mulige årsager, siger lederen af forsøget, læge Kirsten Knutsen, Oslo Universitet. Det er forholdsvis ny viden, at D-vitaminmangel er så udbredt, og lægerne bør nu være mere opmærksomme på, at dette kan være en af årsagerne til hoved-pine og muskelplager. Den norske undersøgelse, som er publiceret i Scandina-vian Journal Of Primary Health Care, September 2010, Vol. 28, No. 3, viser helt præcist, at mere end 15 % af patienterne med for lidt D-vitamin døjede med hovedpine, mod fem % af dem med normale D-vitamin-koncentrationer dvs. tre gange så mange. Lægerne har kunnet konstatere, at så snart man får hævet D-vitaminniveauet i kroppen, klager forsøgspersonerne sjældnere over hovedpine. Studiet viser også, at personer med for lave værdier af D-vitamin i blodet også oplevede ikke specifikke muskelsmerter og/eller træthed. Lidt om hvad der skrives om på Hortonforum i øjeblikket Kære Hortonforum, Først TUSIND tak fordi det her sted eksisterer - jeg har grædt mange timer her foran skærmen imens jeg gennem de sidste 6 måneder har tygget mig igennem hvert et komma herinde, når det hele blev for meget, for svært, for sørgeligt, for rædselsfuldt o.s.v. Men jeg har trods alt fundet trøst, fundet støtte i andres historier - og ikke mindst fundet en masse viden om det her satans monster, der i perioder forsøger at overtage min mands, mine børns og mit liv. Som pårørende er det - er vi herhjemme enige om - omtrent lige så slemt at eksistere, som patienten har det under anfald. Det kan godt være at vi ikke får smerter, der når KIP 10 rent fysisk, men den smerte vi kan have indeni, kan i perioder blive helt ubærlig. Alle de følelser man sidder med som pårørende til en kronisk diagnose som Hortons, som vi så fik leveret som: den værst tænkelige diagnose, som man ikke lige dør af, har lige nu kostet mig en sygemelding på diagnosen posttraumatisk stressreaktion og belastningsreaktion. Som uddannet terapeut, har jeg naturligvis henvendt mig til egen læge og har fået de 12 gange psykologhjælp, som pårørende til kronisk syge kan få og har det nu en del bedre. Men jeg har ingen andre steder herinde læst om, at folk benytter sig af dette og får den hjælp, de har mulighed for at få, billigere end ellers. Derfor undrer det mig, at jeg ingen steder har kunnet finde tilbud om hjælp til den følelsesmæssige del af det at have Hortons eller især være pårørende til Hortonpatienter. Kan det virkelig passe, alle I erfarne patienter herinde?

7 Jeg er helt klar over, at Hortonforeningen er en lille forening og at Horton er en forholdsvis smal diagnose i fht. antallet af patienter. Men jeg ved, hvad der findes af hjælp til mange andre grupper af pårørende og patienter. Jeg undrer mig bare... Derudover er der mange, der har/er børn af Hortonpatienter, som også har det svært. Det er en stor byrde at være barn af en kronisk syg i det hele taget! Nå, men jeg ville egentlig bare høre, om det virkelig kan passe, at der ikke er nogle deciderede tilbud til Horton-pårørende, for så må det da virkelig foranstaltes! Og jeg skal naturligvis gerne gå i front for et sådant eventuelt projekt. Bedste hilsner Rikke, der lige brugte alle 7 ugers sommerferie sammen med Hortonmonsteret, og derefter gik i dørken! Gift med verdens dejligste mand - og derfor også med Horton-helvedet i perioder. Hej Rikke, og velkommen til forum. Ingen tvivl om det, Hortons forandrer livet for både patienter og pårørende. Os patienter skylder vores pårørende meget, og et liv uden den hjælp vi får vil for mange nok være utænkelig. Og du har ret i, at Dansk Horton Hovedpineforening er en lille patientforening, og vi fylder ikke meget i det store hovedpine-billede, hvor migræne er den hovedpineform, folk kender bedst. Netop kendskabet til Hortons hovedpine er derfor det, der først og fremmest bliver brugt kræfter på i foreningen - især lige nu, hvor der arbejdes intenst på at synliggøre de 1,5 million kr. foreningen har fået tildelt via finansloven. Disse penge er øremærkede til en oplysningskampagne blandt det sundhedsfaglige personale - for på den måde at fange flere Hortonpatienter. 1,5 million kr. lyder af meget (og er det også set med vores øjne), men når alt skal produceres af professionelle, så rækker pengene alligevel ikke så langt. Det går så ud på at få mest muligt for pengene, og her er selve Hortons hovedpine og dermed patienten, prioriteret som nr. 1. DHH har desværre ikke ressourcer til at hjælpe pårørende på andet niveau end eksempelvis dette forum - dertil er foreningen desværre for lille. Og du har da helt ret, de pårørende mangler et sted, hvor de kan få hjælp. Jeg har ikke noget bud på, hvor man går hen og får hjælp - og jeg er sikker på, at der er flere, der er i din båd. Der er sikkert ikke overskud blandt patienterne til at løfte denne sag, men hvis du - måske i samarbejde med andre pårørende - vil stille ressourcer til rådighed, så vil det da være pragtfuldt. Du er meget velkommen til at sende Morten eller mig en PB, med et udkast til hvordan du kunne foreslå dette struktureret, og hvad der skal til for at dette projekt lykkes. Skal resultatet styres her i forum, og i så fald hvordan? Mens du tænker, så vil Morten og jeg også tænke - så vi glæder os til at høre fra dig igen. Hilsen Bent Frederiksen Pårørendeforum: Jeg syntes, at det er en rigtig god ide, Rikke kommer med. Det har jeg her i bladet efterlyst i flere år uden den store respons. Det kan ikke passe, at der ikke er nogen pårørende i foreningen, der ikke gerne vil snakke eller skrive med andre pårørende om, hvordan de overlever i de perioder, hvor deres pårørende har Horton anfald. Der er sikker mange, der har nogle gode råd til, hvordan de klarer det, og så må vi ikke glemme børnene i den forbindelse. Det er hårdt som barn at se sin mor eller far lide på den måde. Det kender jeg selv fra mine egne børn. Se at komme ud af busken og deltag i snakken. Husk at dine erfaringer måske kan være med til at gøre hverdagen lettere for en anden pårørende. Gå ind på og deltag i snakken eller skriv til HortonNyt på mail Så vi kan få en god ide til at vokse. Jeg vil gerne være med til at få en god dialog i gang. Hilsen Bent Ove Larsen, Redaktør HortonNyt Patientmødestedet: Et mødested for patienter, pårørende og personalet Formålet med patientmødestedet: At skabe rammer for et mødested hvor patienter, pårørende og personalet kan mødes og få inspiration og viden om patientnære emner.

8 I patientmødestedet på Glostrup Hospital deler frivillige fra forskellige patientforeninger deres viden og erfaring son patient eller pårørende i et sygdomsforløb. I patientmødestedet kan du: Få information og hente materialer om patientnære emner fra mange forskellige patientforeninger, Glostrup Hospital, Regionen og kommuner. Tale om at leve med sygdommen som patient eller pårørende Høre om andres erfaringer med at være patient eller pårørende i sundhedsvæsenet Mød patientforeningerne, hent information og deltag i arrangementer: Patientmødestedet er et samarbejde mellem patientforeningernes lokale afdelinger og Glostrup Hospital. Med i samarbejdet lige nu er: Diabetesforeningen Foreningen af Kroniske smertepatienter (FAKS) FAKS Ungdom HjerneSagen Hjerneskadeforeningen Hjerteforeningen Hortons Hovedpineforening Høreforeningen Kræftens Bekæmpelse Lungeforeningen Parkinsonforeningen Øjenforeningen. Hvem kan bruge patientmødestedet? Stedet henvender sig til patienter, pårørende, ansatte på hospitalet og borgerne i lokalområdet. Hvor ligger det? Patientmødestedet er indrettet i et hyggeligt lokale i hospitalets forhal, tæt på indgang 3 mellem caféen og ortopædkirurgisk ambulatorium. Yderligere info: Du kan se, hvornår de forskellige patientforeninger har træffetid på opslagstavlen i Patientmødestedet, på KAI eller på Her kan du også læse om de forskellige foredrag og arrangementer i tilknytning til Patientmødestedet. Horton Hovedpineforeningen træffes i efteråret på disse datoer: Tirsdag 1. november kl Tirsdag 6. december kl Foreningen i DR2, Danskernes Akademi. I løbet af november/december bliver der forhåbentlig mulighed for at se foreningens nye film om Hortons hovedpine. I løbet af sommeren/ efteråret har foreningen betalt firmaet Mayday for at lave en film, der kan vises i TV og dermed forhåbentlig gøre mange flere opmærksom på sygdommen. Hold derfor øje med programoversigten så du også kan få glæde af oplysningerne. I den forbindelse vil foreningen gerne sende en tak til de personer med Hortons hovedpine, som frivilligt har stillet sig til rådighed for dette projekt som skuespillere. Også tak til Rigmor Jensen, der med sin viden har stillet sig til rådighed. Du kan på alle tider af døgnet hente pjecer. Mandage kl , tirsdage kl og torsdage kl kan du møde frivillige repræsentanter fra en af patientforeningerne. Derudover holdes der forskellige foredrag, oplæg og temaeftermiddage i tilknytning til Patientmødestedet. Der arbejdes løbende med at udvide kredsen af foreninger og med at udvikle tilbuddet i øvrigt.

9 Lægedagene i Bella Centret, 14. november 18. november Foreningen har satset hårdt i efteråret. Vi har betalt for at være med på lægedagene i Bella Centret, København. I de omtalte dage vil 12 af foreningens medlemmer skiftes til at være på udstillingen i forbindelse med lægedagene. Formålet er selvfølgelig at gøre opmærksom på Hortons Hovedpine. I bestyrelsen mener vi, at der er alt for ringe kendskab til sygdommen blandt læger. Bestyrelsen mødes søndagen før til arbejdet med at gøre udstillingsstanden klar til de 5 dage lægedagene strækker sig over. På udstillingen vil vi uddele USB-stik med fire 2 minutters film. Filmene viser bl.a. anfaldet, konsekvensen, og diagnosen. Desuden har vi fået fremstillet et antal kuglepenne med logo som uddeles til interesserede. På udstillingen har vi desuden mulighed for at uddele foreningens plakat, folder og gamle foreningsblade. Vi har på udstillingen lejet en stor TV-skærm, hvor der i hele ugen vil blive vist en speciel film beregnet som blikfang. Foreningens hjemmeside skifter i disse dage udseende, så vi har fremstillet en speciel folder i satte design, som kun er beregnet for lægedagene. Har du lyst til at kigge forbi, er du selvfølgelig hjertelig velkommen. Der er mange udstillere, bl.a. Statens Serum Institut, Kræftens Bekæmpelse, Grønlandske Sundhedsvæsen, Sundhed dk., i alt ca. 60 udstillere, så der er nok at se på. Foreningen har fået tilsendt 25 gratis billetter. De kan rekvireres hos formanden, så længe vi har. Foreningen har nu kontaktpersoner 9 steder: Knud Aronsson, Herning Jette Kristensen, Randers Vivi Lynge, Grønland Anne Thomsen, Nordjylland Jakob Hallin, Sydfyn Jørgen Drage Rasmussen, Esbjerg Erling Sigaard, Lolland Ellen Grüener, Vestsjælland Svend Erik Kristensen, Midtfyn ( ) Kontakten opnås ved henvendelse til formanden Postboks 18, 3630 Jægerspris Eller eller fax Dansk Horton Hovedpineforening Postboks 18, 3630 Jægerspris Fax Hjemmeside: Danske-Bank: reg Nr konto nr HortonNyt udgives som medlemsblad af Dansk Hortons Hovedpine-forening (DHH) Næste nummer forventes at udkomme i januar 2012 Deadline for næste nummer er den 1. januar 2012 Vi håber at medlemmerne har lyst til at skrive indlæg. HortonNyt er redigeret af Bent Ove Larsen hortonforeningen.dk Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi har planlagt årsmødet 2012 i København, lørdag, den 31. marts 2012

10 Motiv på forsiden er fra Bramsnæs Vig

11

RAPPORT #2. Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige

RAPPORT #2. Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige RAPPORT #2 Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige Læger advarer mod piller, som er skyld i både dødsfald og mange alvorlige sygdomme. Kæmpe plakater og reklamer på nettet opfordrer forbrugerne

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Information til patienter med Medicinoverforbrugshovedpine Et pilotstudie

Information til patienter med Medicinoverforbrugshovedpine Et pilotstudie Information til patienter med Medicinoverforbrugshovedpine Et pilotstudie v/sygeplejerske Annette Vangaa Rasmussen Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afd. Glostrup Hospital Dansk Hovedpinecenter Indviet

Læs mere

Dansk Horton. Nyhedsbrev. Hovedpineforening Oktober 2009

Dansk Horton. Nyhedsbrev. Hovedpineforening Oktober 2009 Dansk Horton Nyhedsbrev Hovedpineforening Oktober 2009 Hortonmasken Optimer din ilt behandling: Resultater fra hortonmaske brugerundersøgelsen: 81% - 89% 59% 91% Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. august

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev august 2011

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev august 2011 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev august 2011 Velkommen tilbage efter en forhåbentligt god ferie uden for meget hovedpine. Bestyrelsen har i sommer haft travlt med at planlægge oplysnings-kampagnen

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine!

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Hvad er Horton Hovedpine Horton Hovedpine er en meget Smerterne varer typisk fra 15 min. smertefuld hovedpine, som består til 3 timer. De kan

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Hvidovre Kære modtager af Opus nyhedsbrev. Tusind tak til alle jer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig (eller afmelde sig) løbende

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening. Nyhedsbrev januar 2011

Dansk Horton Hovedpineforening. Nyhedsbrev januar 2011 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev januar 2011 Pressemeddelelse Dansk Horton Hovedpineforening har netop fået en meget glædelig oplysning fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselotte Blixt.

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Måske behøver din næste hovedpine aldrig at blive til noget? Gode råd ved spændingshovedpine

Måske behøver din næste hovedpine aldrig at blive til noget? Gode råd ved spændingshovedpine Måske behøver din næste hovedpine aldrig at blive til noget? Gode råd ved spændingshovedpine Spændingshovedpine er den mest udbredte hovedpine Næsten alle voksne har oplevet at have hovedpine i en eller

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af brystvorte

Patientvejledning. Rekonstruktion af brystvorte Patientvejledning Rekonstruktion af brystvorte Efter at have fået rekonstrueret dit bryst, kan du få genskabt brystvorten. Vi kan lave en ny brystvorte af huden fra dit bryst. Det foregår i lokalbedøvelse.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT.

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT. Kære X:IT deltagere Årets runde af X:IT workshops er nu slut, og du får her en sammenfatning af, hvad der blev diskuteret på møderne. På mange skoler går det rigtig godt med X:IT. Men der er også udfordringer

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere