Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev November 2011"

Transkript

1 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev November 2011

2 Hvad sker der i foreningen? Det er et travlt efterår for bestyrelsen med at få vores kampagne til at forløbe, som vi gerne have den til. Der er næsten ugentlige møder, men det forløber efter planen. Filmene til undervisning og visning i danskernes akademi på DR 2 bliver færdig i midten af oktober, og samtidig er vi nået langt med vores nye hjemmeside, der bliver færdig sidst i oktober. Foreningens deltagelse i Lægedagene i Bella Centeret fra den 14. november til den 18. november er også ved at være på plads, så kom og besøg os der. Vi er på stand A-018A. Foreningen får gratis 25 invitationskort. De uddeles efter først til mølle princippet til interesserede ved henvendelse til foreningen. Foreningen er begyndt på at lave en ungdomsafdeling, som Ditte står for. Vi vil skrive mere i kommende foreningsblade om dette emne. Vi har oprettet en Facebook gruppe beregnet for unge med Horton. Her kan unge med Horton kontakte hinanden og udveksle oplysninger. Vi har samtidig oprettet en Facebook side til Dansk Horton Hovedpineforening. Foreningen har fået gode kontakter til Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og andre sundhedsforeninger. Vi har også holdt møde med Hovedpine- og Migræneforeningen, Migrænikerforbundet og Trigeminus- foreningen, hvor vi blev enige om at afholde fælles arrangementer, hvor det kunne lade sig gøre. I december vil vi mødes igen i et forsøg på at starte et bredere samarbejde. Samtidig er vi gået ind i samarbejdet med andre foreninger i patientmødestedet, hvor vi også kan træffes (se andet sted i bladet). Bent Ove Larsen redaktør ÅBENT HUS Dansk Hovedpine Center Glostrup Hospital, Auditorium A (ved hovedindgangen) Lørdag den kl Alle interesserede, patienter, pårørende og Sundhedspersonale er velkomment. Gratis adgang Sprog: 1. halvdel vil delvist foregå på engelsk, ellers dansk Velkomst Professor Rigmor H. Jensen Neuromodulation. Er det en mulighed for de kroniske hovedpinepatienter? Rigmor H. Jensen Neurostimulation for cluster headache - preliminary results. Principal Scientists Anthony Carpaso and Amy Goodman, ATI, USA PAUSE Trigeminusneuralgi Nyt behandlingsforløb Overlæge Lars Bendtsen og Afdelingslæge Aydin Gozalov Ansigtssmerter og tandlægebehandling, er der en sammenhæng? Professor Søren Hillerup, Rigshospitalet Spørgsmål til lægerne ved Dansk Hovedpinecenter

3 Medlemsundersøgelse Dansk Horton Hovedpineforening Generelt: Navn: November 2011 Kære medlem af Dansk Horton Hovedpineforening, Bestyrelsen i DHH har i dette efterår besluttet at gennemføre en medlemsundersøgelse, som vi håber, at du vil være med i. Vi har brug for dine inputs for bedre at kunne tilrettelægge foreningens fremtidige arbejde, så din deltagelse har stor betydning. Et af formålene med undersøgelsen er at få kortlagt, hvorvidt der er opbakning til et nyt netværksinitiativ indenfor DHH, der hedder Unge med Horton. Et netværk du kan læse mere om andre stedet i medlemsbladet og/eller på vores hjemmeside. Blandt alle de indsendte besvarelser trækker vi lod om et gavekort til en landsdækkende kæde besvarelserne skal være indsendt pr. post til DHH, Postboks 18, 3630 Jægerspris inden den 31/ , men det er også muligt at besvare spørgeskemaet online. På foreningens hjemmeside findes der på forsiden et link til undersøgelsen. På forhånd mange tak for din deltagelse! Med venlig hilsen Freddie Nielsen, Formand - DHH Adresse: Telefon/mobil: Fødselsår: Medlemskab: Hvornår blev du medlem af DHH?: Hvorfor meldte du dig ind?: Er du pårørende eller Horton-patient?: Informationsniveau: DHH vil gerne fremme en bedre kommunikation mellem foreningen og dets medlemmer. Derfor vil vi gerne vide mere om, hvilke informationskanaler du gør brug af, og om du evt. har forbedringsforslag. Hvor ofte læser du foreningens medlemsblad? (altid, af og til, aldrig) Ville du foretrække at få tilsendt en elektronisk version af bladet frem for en trykt udgave? (ja/nej, jeg ville foretrække både en trykt og en elektronisk version) Hvor ofte besøger du foreningens hjemmeside? (ugentligt, månedligt, sjældent, aldrig) Hvor ofte besøger du Hortonforum? (ugentligt, månedligt, sjældent, aldrig) I hvilket omfang er du tilfreds med den information, som DHH er afsender af? (meget tilfreds, tilfreds, neutral, utilfreds, meget utilfreds) Hvordan kan DHH forbedre sin information til medlemmerne? Unge med Horton: Unge med Horton er et nyt uformelt netværk for unge mennesker med

4 Hortons, som indtil videre eksisterer på Facebook. Formålet med netværket er, at unge får mulighed for at skrive/tale/mødes med andre unge, der er i samme situation som dem selv. På længere sigt er det ambitionen, at der bliver afholdt fysiske Unge med Horton -arrangementer rundt omkring i landet. Da projektet imidlertid er meget nyt vil vi meget gerne undersøge, hvorvidt der blandt DHH s nuværende medlemmer er personer, som har lyst til at blive involveret i netværket. Har du eller en i din omgangskreds lyst til at blive kontaktet med mere information om det nye netværk Unge med Horton? (ja det har jeg personligt lyst til, ja det har en i min omgangskreds - nej) Hvis det er en i din omgangskreds, hvad er vedkommendes kontaktoplysninger: Hvad skal netværket tilbyde for, at det er attraktivt for dig at deltage: Har du forslag eller ideer til, hvordan DHH kan få flere medlemmer unge 30 år? Evt.: Unge med Horton et nyt uformelt netværk Unge med Horton er et uformelt netværk for personer, der selv har Hortons hovedpine. Unge, der er pårørende til f.eks. familiemedlemmer eller venner med Hortons, er også meget velkomne til at deltage. Netværket er startet i efteråret 2011 for at skabe en platform, hvor det er muligt at dele historier, stille spørgsmål og lære andre unge med Hortons at kende. Netværket er tænkt som et hjælpemiddel, et sted til at komme af med sine tanker og snakke med andre unge i samme situation som en selv. For på den måde at gøre det nemmere at finde ud af hvordan andre lever med Horton, og hvordan man evt. selv kan acceptere at skulle leve med Horton. Indtil videre eksisterer netværket kun på Facebook søg efter Unge med Horton, men den langsigtede ambition er, at netværket skal være tovholder for fysiske arrangementer og events i de større danske byer. Alle er meget velkomne til at byde ind med, hvad de har på hjerte. Netværket er netop etableret for, at unge kan kommunikere direkte med andre unge, der kender til de udfordringer, som er forbundet med Hortons hovedpine. I forvejen er der mange, som f.eks. bruger Hortonforum.dk, men denne side er særlig målrettet unge mennesker. Gode ideer og forslag til, hvad der skal foregå på Facebook-pagen modtages meget gerne. Tovholder for netværket er Ditte M. Hellestrup hun kan kontaktes via Facebook eller pr. mail Mange tak for din hjælp! Vi håber, at du får gavn af netværket. Og at du har lyst til at invitere andre til Facebook-pagen, der kan have glæde af tilbuddet. Kontingent: Da vi har nogle medlemmer der melder sig ind i foreningen uden at betale deres kontingent, og vi synes, at det er forkert over for de medlemmer, der betaler, har vi besluttet, at de, der ikke har betalt deres kontingent for 2011 inden den 1. december, vil blive slettet fra foreningen. Har du mistet girokortet kan du indbetale på reg konto Hilsen kasseren

5 Information vedrørende behandling af Medicin overforbrugshovedpine på Dansk Hovedpinecenter På Dansk Hovedpinecenter tilbyder vi i øjeblikket 3 forskellige typer behandling af medicinoverforbrugshovedpine. Der er 2 ambulante forløb, enten en hovedpineskole, som er et kursusforløb der løber over flere måneder eller en individuel behandlingsplan, som tilpasses den enkelte patient. For de patienter, der har et stort eller lang varigt overforbrug af stærk hovedpinemedicin, andre sygdomme eller ikke har mulighed for ambulant forløb af geografiske eller andre årsager, tilbyder vi et behandlingsforløb på 14 dage under indlæggelse (se beskrivelse på dk/menu/afdelinger/dansk_hovedpinecenter/praktisk+information/ Indlæggelse.htm ) Når indlæggelsesdatoen er fastlagt indkaldes der til et orienteringsmøde for patienten og dennes pårørende 3-4 uger forinden. Her bliver hele forløbet gennemgået i detaljer og man møder de andre patienter, der skal indlægges. Ligeledes udleveres skriftlig information. Vi ønsker dermed at forberede patienterne og deres familier bedst muligt inden indlæggelsen, og der er mulighed for at stille spørgsmål til personalet. Under indlæggelsen stopper de fleste patienter brat med deres smertestillende medicin og der tilbydes nødmedicin efter behov. Der kan dog opleves forskelle i den givne behandling og medicinering, da behandlingen så vidt muligt søges tilpasset til den enkelte patient. Ligeledes er der tilbud om samtale med psykiater, samt gruppebehandling med psykolog og fysioterapeut under indlæggelsen. Det vanlige behandlingsforløb er planlagt til at vare i 14 dage, men der kan optræde forskellige forhold som komplikationer, stort medicinforbrug eller andre sygdomme, der betinger en forlænget indlæggelse. Ved udskrivelsen medgives alle patienter en skriftlig mødeplan og der informeres igen om det videre forløb. Ligeledes opfordrer vi til en mundtlig eller skriftlig evaluering af forløbet, således at personalet kan lære af erfaringerne og at behandlingen kan optimeres yderligere. Vi tilstræber altid at afstemme forventningerne realistisk til indlæggelsesforløbet og til efterbehandlingen. Hovedpine kan desværre ikke helbredes endnu, men langt de fleste af vore patienter får det meget bedre med færre og mildere hovedpineanfald efter et afgiftningsforløb. Vi oplever dog også meget store, individuelle forskelle på patienterne, på deres sygdomsforløb og medicinforbrug, så det er en konstant udfordring at afstemme forventninger og behandlingsforløb. En vedvarende dialog før, under og efter indlæggelsen er dog vigtig for alle parter. Hovedpine plager flere Knap en million danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden. Sammenknebne øjne, kvalme og smerter, der dunker i panden, tindingen eller i baghovedet. Hovedpine har langt de fleste prøvet. Men for stadig flere er smerterne evigt tilbagevendende danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine, viser nye tal. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden. - Det rammer rigtig mange, og det er bekymrende. Alt for mange spiser håndkøbsmedicin og slår smerterne hen med, at de går over igen, siger Rigmor Jensen, professor i hovedpinesygdomme på Dansk Hovedpine Center, Glostrup Hospital. I en undersøgelse Sundhedsprofil 2010 fra Sundhedsstyrelsen og Institut for Folkesundhed oplyser 16 procent af befolkningen over 16 år, at de lider af migræne eller hyppige anfald af hovedpine. Særlig plaget er kvinder i 35 til 54-års-alderen, hvor næsten hver tredje oplyser, at de enten har migræne eller hyppige anfald af hovedpine. - I stedet for at søge læge er der en tendens til, at kvinder affinder sig med smerterne og tror, at hovedpine er en naturlig del af det at være kvinde, siger Rigmor Jensen. Migræne står for en lille del af stigningen, men det er især den mindre smertefyldte spændingshovedpine, som er i vækst. Den skyldes ofte stramme nakkemuskler, og selv om ingen ved det med sikkerhed, så kan stress og arbejde foran computeren være en af forklaringerne, siger fysioterapeut Martin B. Josefsen. - For mange fortsætter arbejdsdagen hjemme, fordi de synes, at de hele tiden skal kunne kontaktes via s eller sms er. Jeg kan kun anbefale at slukke, når man kommer hjem, siger Martin B. Josefsen, der har specialiseret sig i hovedpinepatienter og desuden er formand for Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi under Danske Fysioterapeuter. Rigmor Højland Jensen

6 Sumavel Dosepro, nålefri injektion Godkendt af lægemiddelstyrelse Sumavel er et alternativ til injektioner, man undgår nålen. Dumavel foregår ved at der via højtryk presses små dråber sumatriptan gennem huden. Apparatet er til engangsbrug. Jeg tror, det er temmelig dyrt ca. 550,-. Kr. for to doser. Hver injektion indeholder 6 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat) i o, 5 ml opløsning. Bivirkningerne er dog de samme som i sumatriptan. Kan bruges hvor man hurtig skal have sin migræne på plads ved arbejde, møder og lignende. Sumavel bør kun bruges, hvor der er stillet en klar diagnose af migræne eller Hortons hovedpine. Sumavel er til akut behandling af migræne med eller uden aura, eller Hortons hovedpine. Må ikke anvendes profylaktisk. Bør ikke anvendes af folk med hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, lever- og nyrerskader samt storrygere. Er man overfølsom for sulfonamider, kan der udvises en allergisk reaktion. Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig brug af triptaner og naturlægemidler, der indeholder perikon. Køb det ikke på nettet, men tal med lægen eller en neurolog inden I prøver Sumavel. Læs evt. også om produktet på lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Norsk studie viser, at mangel på D-vitamin kan give hovedpine Et studie gennemført på Oslo Universitets sundhedsinstitut har vist, at personer med for små koncentrationer af D-vitamin i kroppen tre gange oftere led af hovedpine sammenlignet med en gruppe forsøgspersoner med helt normale D-vitamin-værdier. Dette fund overrasker os. Der findes kun lidt forskning på dette område, og hovedpine har sammensatte årsager, men vi tror, vitamin D-mangel er en af mange mulige årsager, siger lederen af forsøget, læge Kirsten Knutsen, Oslo Universitet. Det er forholdsvis ny viden, at D-vitaminmangel er så udbredt, og lægerne bør nu være mere opmærksomme på, at dette kan være en af årsagerne til hoved-pine og muskelplager. Den norske undersøgelse, som er publiceret i Scandina-vian Journal Of Primary Health Care, September 2010, Vol. 28, No. 3, viser helt præcist, at mere end 15 % af patienterne med for lidt D-vitamin døjede med hovedpine, mod fem % af dem med normale D-vitamin-koncentrationer dvs. tre gange så mange. Lægerne har kunnet konstatere, at så snart man får hævet D-vitaminniveauet i kroppen, klager forsøgspersonerne sjældnere over hovedpine. Studiet viser også, at personer med for lave værdier af D-vitamin i blodet også oplevede ikke specifikke muskelsmerter og/eller træthed. Lidt om hvad der skrives om på Hortonforum i øjeblikket Kære Hortonforum, Først TUSIND tak fordi det her sted eksisterer - jeg har grædt mange timer her foran skærmen imens jeg gennem de sidste 6 måneder har tygget mig igennem hvert et komma herinde, når det hele blev for meget, for svært, for sørgeligt, for rædselsfuldt o.s.v. Men jeg har trods alt fundet trøst, fundet støtte i andres historier - og ikke mindst fundet en masse viden om det her satans monster, der i perioder forsøger at overtage min mands, mine børns og mit liv. Som pårørende er det - er vi herhjemme enige om - omtrent lige så slemt at eksistere, som patienten har det under anfald. Det kan godt være at vi ikke får smerter, der når KIP 10 rent fysisk, men den smerte vi kan have indeni, kan i perioder blive helt ubærlig. Alle de følelser man sidder med som pårørende til en kronisk diagnose som Hortons, som vi så fik leveret som: den værst tænkelige diagnose, som man ikke lige dør af, har lige nu kostet mig en sygemelding på diagnosen posttraumatisk stressreaktion og belastningsreaktion. Som uddannet terapeut, har jeg naturligvis henvendt mig til egen læge og har fået de 12 gange psykologhjælp, som pårørende til kronisk syge kan få og har det nu en del bedre. Men jeg har ingen andre steder herinde læst om, at folk benytter sig af dette og får den hjælp, de har mulighed for at få, billigere end ellers. Derfor undrer det mig, at jeg ingen steder har kunnet finde tilbud om hjælp til den følelsesmæssige del af det at have Hortons eller især være pårørende til Hortonpatienter. Kan det virkelig passe, alle I erfarne patienter herinde?

7 Jeg er helt klar over, at Hortonforeningen er en lille forening og at Horton er en forholdsvis smal diagnose i fht. antallet af patienter. Men jeg ved, hvad der findes af hjælp til mange andre grupper af pårørende og patienter. Jeg undrer mig bare... Derudover er der mange, der har/er børn af Hortonpatienter, som også har det svært. Det er en stor byrde at være barn af en kronisk syg i det hele taget! Nå, men jeg ville egentlig bare høre, om det virkelig kan passe, at der ikke er nogle deciderede tilbud til Horton-pårørende, for så må det da virkelig foranstaltes! Og jeg skal naturligvis gerne gå i front for et sådant eventuelt projekt. Bedste hilsner Rikke, der lige brugte alle 7 ugers sommerferie sammen med Hortonmonsteret, og derefter gik i dørken! Gift med verdens dejligste mand - og derfor også med Horton-helvedet i perioder. Hej Rikke, og velkommen til forum. Ingen tvivl om det, Hortons forandrer livet for både patienter og pårørende. Os patienter skylder vores pårørende meget, og et liv uden den hjælp vi får vil for mange nok være utænkelig. Og du har ret i, at Dansk Horton Hovedpineforening er en lille patientforening, og vi fylder ikke meget i det store hovedpine-billede, hvor migræne er den hovedpineform, folk kender bedst. Netop kendskabet til Hortons hovedpine er derfor det, der først og fremmest bliver brugt kræfter på i foreningen - især lige nu, hvor der arbejdes intenst på at synliggøre de 1,5 million kr. foreningen har fået tildelt via finansloven. Disse penge er øremærkede til en oplysningskampagne blandt det sundhedsfaglige personale - for på den måde at fange flere Hortonpatienter. 1,5 million kr. lyder af meget (og er det også set med vores øjne), men når alt skal produceres af professionelle, så rækker pengene alligevel ikke så langt. Det går så ud på at få mest muligt for pengene, og her er selve Hortons hovedpine og dermed patienten, prioriteret som nr. 1. DHH har desværre ikke ressourcer til at hjælpe pårørende på andet niveau end eksempelvis dette forum - dertil er foreningen desværre for lille. Og du har da helt ret, de pårørende mangler et sted, hvor de kan få hjælp. Jeg har ikke noget bud på, hvor man går hen og får hjælp - og jeg er sikker på, at der er flere, der er i din båd. Der er sikkert ikke overskud blandt patienterne til at løfte denne sag, men hvis du - måske i samarbejde med andre pårørende - vil stille ressourcer til rådighed, så vil det da være pragtfuldt. Du er meget velkommen til at sende Morten eller mig en PB, med et udkast til hvordan du kunne foreslå dette struktureret, og hvad der skal til for at dette projekt lykkes. Skal resultatet styres her i forum, og i så fald hvordan? Mens du tænker, så vil Morten og jeg også tænke - så vi glæder os til at høre fra dig igen. Hilsen Bent Frederiksen Pårørendeforum: Jeg syntes, at det er en rigtig god ide, Rikke kommer med. Det har jeg her i bladet efterlyst i flere år uden den store respons. Det kan ikke passe, at der ikke er nogen pårørende i foreningen, der ikke gerne vil snakke eller skrive med andre pårørende om, hvordan de overlever i de perioder, hvor deres pårørende har Horton anfald. Der er sikker mange, der har nogle gode råd til, hvordan de klarer det, og så må vi ikke glemme børnene i den forbindelse. Det er hårdt som barn at se sin mor eller far lide på den måde. Det kender jeg selv fra mine egne børn. Se at komme ud af busken og deltag i snakken. Husk at dine erfaringer måske kan være med til at gøre hverdagen lettere for en anden pårørende. Gå ind på og deltag i snakken eller skriv til HortonNyt på mail Så vi kan få en god ide til at vokse. Jeg vil gerne være med til at få en god dialog i gang. Hilsen Bent Ove Larsen, Redaktør HortonNyt Patientmødestedet: Et mødested for patienter, pårørende og personalet Formålet med patientmødestedet: At skabe rammer for et mødested hvor patienter, pårørende og personalet kan mødes og få inspiration og viden om patientnære emner.

8 I patientmødestedet på Glostrup Hospital deler frivillige fra forskellige patientforeninger deres viden og erfaring son patient eller pårørende i et sygdomsforløb. I patientmødestedet kan du: Få information og hente materialer om patientnære emner fra mange forskellige patientforeninger, Glostrup Hospital, Regionen og kommuner. Tale om at leve med sygdommen som patient eller pårørende Høre om andres erfaringer med at være patient eller pårørende i sundhedsvæsenet Mød patientforeningerne, hent information og deltag i arrangementer: Patientmødestedet er et samarbejde mellem patientforeningernes lokale afdelinger og Glostrup Hospital. Med i samarbejdet lige nu er: Diabetesforeningen Foreningen af Kroniske smertepatienter (FAKS) FAKS Ungdom HjerneSagen Hjerneskadeforeningen Hjerteforeningen Hortons Hovedpineforening Høreforeningen Kræftens Bekæmpelse Lungeforeningen Parkinsonforeningen Øjenforeningen. Hvem kan bruge patientmødestedet? Stedet henvender sig til patienter, pårørende, ansatte på hospitalet og borgerne i lokalområdet. Hvor ligger det? Patientmødestedet er indrettet i et hyggeligt lokale i hospitalets forhal, tæt på indgang 3 mellem caféen og ortopædkirurgisk ambulatorium. Yderligere info: Du kan se, hvornår de forskellige patientforeninger har træffetid på opslagstavlen i Patientmødestedet, på KAI eller på Her kan du også læse om de forskellige foredrag og arrangementer i tilknytning til Patientmødestedet. Horton Hovedpineforeningen træffes i efteråret på disse datoer: Tirsdag 1. november kl Tirsdag 6. december kl Foreningen i DR2, Danskernes Akademi. I løbet af november/december bliver der forhåbentlig mulighed for at se foreningens nye film om Hortons hovedpine. I løbet af sommeren/ efteråret har foreningen betalt firmaet Mayday for at lave en film, der kan vises i TV og dermed forhåbentlig gøre mange flere opmærksom på sygdommen. Hold derfor øje med programoversigten så du også kan få glæde af oplysningerne. I den forbindelse vil foreningen gerne sende en tak til de personer med Hortons hovedpine, som frivilligt har stillet sig til rådighed for dette projekt som skuespillere. Også tak til Rigmor Jensen, der med sin viden har stillet sig til rådighed. Du kan på alle tider af døgnet hente pjecer. Mandage kl , tirsdage kl og torsdage kl kan du møde frivillige repræsentanter fra en af patientforeningerne. Derudover holdes der forskellige foredrag, oplæg og temaeftermiddage i tilknytning til Patientmødestedet. Der arbejdes løbende med at udvide kredsen af foreninger og med at udvikle tilbuddet i øvrigt.

9 Lægedagene i Bella Centret, 14. november 18. november Foreningen har satset hårdt i efteråret. Vi har betalt for at være med på lægedagene i Bella Centret, København. I de omtalte dage vil 12 af foreningens medlemmer skiftes til at være på udstillingen i forbindelse med lægedagene. Formålet er selvfølgelig at gøre opmærksom på Hortons Hovedpine. I bestyrelsen mener vi, at der er alt for ringe kendskab til sygdommen blandt læger. Bestyrelsen mødes søndagen før til arbejdet med at gøre udstillingsstanden klar til de 5 dage lægedagene strækker sig over. På udstillingen vil vi uddele USB-stik med fire 2 minutters film. Filmene viser bl.a. anfaldet, konsekvensen, og diagnosen. Desuden har vi fået fremstillet et antal kuglepenne med logo som uddeles til interesserede. På udstillingen har vi desuden mulighed for at uddele foreningens plakat, folder og gamle foreningsblade. Vi har på udstillingen lejet en stor TV-skærm, hvor der i hele ugen vil blive vist en speciel film beregnet som blikfang. Foreningens hjemmeside skifter i disse dage udseende, så vi har fremstillet en speciel folder i satte design, som kun er beregnet for lægedagene. Har du lyst til at kigge forbi, er du selvfølgelig hjertelig velkommen. Der er mange udstillere, bl.a. Statens Serum Institut, Kræftens Bekæmpelse, Grønlandske Sundhedsvæsen, Sundhed dk., i alt ca. 60 udstillere, så der er nok at se på. Foreningen har fået tilsendt 25 gratis billetter. De kan rekvireres hos formanden, så længe vi har. Foreningen har nu kontaktpersoner 9 steder: Knud Aronsson, Herning Jette Kristensen, Randers Vivi Lynge, Grønland Anne Thomsen, Nordjylland Jakob Hallin, Sydfyn Jørgen Drage Rasmussen, Esbjerg Erling Sigaard, Lolland Ellen Grüener, Vestsjælland Svend Erik Kristensen, Midtfyn ( ) Kontakten opnås ved henvendelse til formanden Postboks 18, 3630 Jægerspris Eller eller fax Dansk Horton Hovedpineforening Postboks 18, 3630 Jægerspris Fax Hjemmeside: Danske-Bank: reg Nr konto nr HortonNyt udgives som medlemsblad af Dansk Hortons Hovedpine-forening (DHH) Næste nummer forventes at udkomme i januar 2012 Deadline for næste nummer er den 1. januar 2012 Vi håber at medlemmerne har lyst til at skrive indlæg. HortonNyt er redigeret af Bent Ove Larsen hortonforeningen.dk Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi har planlagt årsmødet 2012 i København, lørdag, den 31. marts 2012

10 Motiv på forsiden er fra Bramsnæs Vig

11

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev august 2011

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev august 2011 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev august 2011 Velkommen tilbage efter en forhåbentligt god ferie uden for meget hovedpine. Bestyrelsen har i sommer haft travlt med at planlægge oplysnings-kampagnen

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening. Nyhedsbrev januar 2011

Dansk Horton Hovedpineforening. Nyhedsbrev januar 2011 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev januar 2011 Pressemeddelelse Dansk Horton Hovedpineforening har netop fået en meget glædelig oplysning fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselotte Blixt.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening

Dansk Horton Hovedpineforening Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev maj 2011 Dansk Horton Hovedpineforening Referat af årsmøde 9.april 2011 ad 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Niels Bogø, som blev enstemmigt valgt. Ad 2.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister Pårørende til en kronisk smertepatient Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister FORORD... Kære pårørende At leve sammen med en af os der har kroniske smerter er ingen dans

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere