Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halsafdelingen, HE Vest og Hørklinikken, HEV (Viborg) Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdeling, AUH 2014 målbeskrivelsen Godkendt den 12. maj 2016 af DRRLV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne ansættelse: Høreklinikken Viborg, HE Vest Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet Oto-, Rhino-, Laryngologi er beskrevet i målbeskrivelsen hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af del elektroniske logbog Adgang til logbogen sendes til uddannelseslægen i dagene omkring ansættelsesstart i uddannelsesforløbet. I logbogen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord forventes det, at den uddannelsessøgende læge begynder at forberede sin forskningstræning i tidlig fase af hoveduddannelsen. Den uddannelsessøgende skal træffe aftale med en vejleder, og finde et emne til forskningstræningsprojektet, samt sørge for at gennemføre forskningstræningens modul I, Kursus i videnskabelig metode, som udbydes af Health, Århus Universitet. Det specialespecifikke forskningstræningsmodul II forventes udbudt med 1,5 års mellemrum. Under hoveduddannelsen skal der gennemføres i alt 12 kurser, nemlig 7 specialespecifikke, 3 generelle og 2 forskningstræningskurser. Det regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg anbefaler at både afdelinger og uddannelsessøgende læger sørger for at der gennemføres 2 kurser pr halvårlig ansættelse under hoveduddannelsen, så fraværet til kurser fordeles jævnt over hele hoveduddannelsesforløbet. Det samme gør sig gældende med hensyn til ferie, at afdelinger og uddannelsessøgende bør fastholde, at der afholdes 3 ugers ferie pr halvårlig ansættelse. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 4. ansættelse HEV, Øre-, Næse-, Halsafdelingen HEV, Høreklinikken Speciallægepraksis i Videreuddannelsesregion AaUH, Øre-, Næse-, Halsafdeling Nord Varighed 18 mdr Varighed 6 mdr Varighed 6 mdr Varighed 18 mdr 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. ansættelse: Regionshospitalet Holstebro, Øre-næse-hals afdelingen ( Øre-næse-halsafdelingen er en funktionsbærende enhed indenfor specialet med fuld hovedfunktion og med regionsfunktion i en del specialfunktioner for ca indbyggere fra den vestlige del af Region Midt. Afdelingen er involveret i den primære udredningen og diagnostik af maligne hoved-hals tumorer, mens behandlingen heraf foregår på Øre-næse-hals afdelingen, Aarhus Universitetshospital. Afdelingen dækker i øvrigt alle områder indenfor specialet med undtagelse af svære ansigtstraumer, der ligeledes foregår på Aarhus Sygehus. Afdelingen omfatter hovedafdelingen i Holstebro (øre-næse-halsafdeling og audiologisk afdeling, 5+1 overlæger, 4 afdelingslæger, 10 uddannelsessøgende læger) og den audiologiske klinik i Viborg (med en audiologisk overlæge). Desuden betjenes Regionshospitalet Herning efter aftale med øre-næse-hals tilsynsfunktioner. På Regionshospitalet Herning ligger Fælles Akut Modtage Afdeling, FAM, men for enkelte specialer, herunder øre-næse-hals, foregår modtagelsen af de akutte patienter som regel i Holstebro. Øre-næse-halsafdelingen i Holstebro består af operationsgang, ambulatorium, audiologisk afdeling og sengeafsnit. Ca. 75% af patienterne modtages fra praktiserende speciallæger, og resten af patienterne henvises fra almen praksis, tandlæger og amtets øvrige sygehuse og afdelinger. Se i øvrigt Generel introduktionsbeskrivelse for uddannelsessøgende læger Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 4

5 Uddannelsessøgende læger deltager i afdelingens almindelige kliniske i forhold til uddannelsesniveauet. Vagtfunktion Læger i hoveduddannelse indgår i et fast 8-skiftet forvagtsrul med akut vagt i dagtiden på ambulatoriet indtil kl og herefter på sengeafdelingen indtil næste morgen kl Vagtfunktionen varetages fra kl til som tilstedeværelse på sygehuset og herefter som tilkald fra bolig. Vagtt består i dagtiden i modtagelse af akutte øre-næse-hals patienter i ambulatoriet og gennemførelse af akutte tilsyn for andre afdelinger. I vagtperioden efter kl består vagtt af gennemførelse af tilsyn på akut opererede patienter ved komplikationer og akutte tilsyn for andre afdelinger, modtagelse af akutte patienter på sengeafdelingen og aftenstuegang på sengeafdelingen. Introduktionslæger indgår som udgangspunkt ikke i vagtberedskabet i vagttiden fra kl til Dette er forbeholdt læger ansat i hoveduddannelsesstilling. Introduktionslæger kan dog i fornødent omfang have akutfunktion i dagtiden og derved opnå denne kompetence. Vagtfunktionen varetages af den uddannelsessøgende læge i tæt sam med den vagthavende speciallæge (bagvagt), som har det endelige ansvar for patientbehandlingen. Ved alt andet end rutinepræget konfereres med speciallægen. Dette gælder specielt ved ny indlagte patienter og ved forværring af eksisterende sygdomstilstande hos indlagte patienter. Arbejdet for den uddannelsessøgende læge er i høj grad selvstændigt. De behandlede patienter vil som udgangspunkt konfereres med speciallægen, men vil ligeledes kunne ses af speciallægen ved tvivlsspørgsmål eller uklarheder. Herved sikres supervision af det gennemførte. Stuegang Hver formiddag gennemføres en uddybende stuegang på sengeafdelingen. Denne gennemføres på skift af samtlige afdelingens læger. Når stuegangen gennemføres af en uddannelsessøgende læge vil der altid kunne konfereres med en speciallæge. Et passende antal gange vil den uddannelsessøgende læge sammen med sin hovedvejleder gennemføre en superviseret og evalueret stuegang for at kunne dokumentere og signere de til denne funktion hørende kompetencer i målbeskrivelsen. Ambulatorium Den uddannelsessøgende læge indgår som alle andre afdelingens læger i ambulatorie funktionen. Der vil typisk være tale om: - akut ambulatorium (modtagelse af akutte patienter udefra samt tilsyn på patienter fra andre afdelinger) - pakke ambulatorium (modtagelse af patienter til udredning for hoved-hals kræft) - alment ambulatorium (modtagelse af patienter til forundersøgelse til elektive operationer og kontroller efter operation eller igangsat behandling) I ambulatoriet er der som regel mindst én speciallæge tilknyttet. Det forventes derfor som udgangspunkt, at alle patientbehandlinger konfereres med en speciallæge. Herved opnås supervision af den af den uddannelsessøgende læge gennemførte anamneseoptagelse, undersøgelse og plan- 5

6 lagte behandling. Afhængig af patientkategori og uddannelsessøgende lægens opnåede kompetence kan der dog med tiden justeres på denne regel således at konfereringen kun behøver at foregå ved tvivlsspørgsmål. Et passende antal gange vil uddannelsessøgende læge blive superviseret og evalueret af sin hovedvejleder i de forskellige ambulatoriums funktioner for at kunne dokumentere og signere de til denne funktion hørende kompetencer i målbeskrivelsen. Operationsgang Uddannelsessøgende læger vil som udgangspunkt læres op i de i målbeskrivelsen anførte kirurgiske kompetencer. Afhængigt af uddannelsesniveauet vil den enkelte uddannelsessøgende læge i forbindelse med planlægningen af afdelingens operationsprogram kunne tildeles bestemte typer operationer. En specifik planlægning af den enkelte uddannelsessøgende læges operative oplæring aftales med hovedvejlederen, som i sam med den uddannelsessøgende læge udfærdiger en detaljeret individuel uddannelsesplan, som løbende justeres i forbindelse med vejledersamtalerne. Det påhviler den enkelte uddannelsessøgende og hovedvejlederen sammen med den bookingsansvarlige at sørge for, at den individuelle uddannelsesplan kan gennemføres. Opnåede kirurgiske kompetencer skal hurtigst muligt meddeles den bookingansvarlige, således at der fremadrettet er mulighed for at anvende de respektive ny erhvervede kirurgiske kompetencer ved at allokere de dertil hørende operationer til den uddannelsessøgende læge. Generelt forventes følgende operationer foretaget af: Introduktionslæger - Paracentese/tubulation - Adenotomi - Tonsillektomi - Reposition af næsefraktur - A. temporalis biopsi - Primærsuturering af traumatiske sår Tidlig fase uddannelsessøgende læger - alle ovenstående - Pharyngo-laryngoskopi hos voksne - Fleksibel oesophagoskopi hos voksne - Fleksibel bronchoskopi hos voksne - Excision af hudtumorer (lipom, atherom, dermoidcyster) - Excision af cervikal lymfeknude (simpel, uden nervestimulator) - Incision af cervikale abscesser Sen fase uddannelsessøgende læger - alle ovenstående - Rigid oesophagoskopi inkl. fremmedlegemefjernelse hos voksne - Rigid bronchoskopi hos voksne - Evakuering af othæmatom - Evakuering af septumhæmatom - Excision af laterale halscyster 6

7 - Excision af cervikale lymfeknuder (avancerede, med nervestimulator) - Deltagelse i gennemførelse af o Septumplastik o Excision af gld. submandibularis I øvrigt forventes, at den uddannelsessøgende læge deltager i afdelingens øvrige operationer som assistent eller observatør. Fokuseret ophold Som en del af den tidlige hoveduddannelse skal den uddannelsessøgende læge på et 14 dages varende fokuseret ophold ved Tand-, mund-, og kæbekirurgisk afdeling i Aarhus for at opfylde uddannelsesprogrammets målsætning vedrørende bl.a. ansigtsfrakturer. Opholdet bør afvikles i løbet af de første 12 måneder af den tidlige hoveduddannelse, og det er den uddannelsessøgendes eget ansvar at aftale tidspunkt med uddannelsesansvarlige overtandlæge. Der foreligger en detaljeret oversigt over de under opholdet forventede opnåede kompetencer. Attestation af opnåelse af disse kompetencer forestås af den uddannelsesansvarlige overtandlæge og kontrasigneres af den uddannelsesansvarlige overlæge på Øre-næse-halsafdelingen. Undervisning Konferencer Ved morgenkonferencen, som efterfølger røntgenkonferencen, hvor afdelingens aktuelle røntgenbilleder gennemgås, samles alle læger samt en koordinerende operations- og ambulatorie sygeplejerske og en sygeplejerske fra sengeafdelingen. Det sidste døgns akut indlagte patienter gennemgås, evt. justeres behandlingsplanen. Herefter gennemgås alle indlagte patienters aktuelle status og ved behov justeres også deres behandlingsplan. Gennemgangen foregår i plenum i tæt sam mellem uddannelsessøgende lægerne og speciallægerne. Ved behov diskuteres forskellige behandlingsmuligheder. Diskussion af heraf afledte generelle betragtninger forekommer ligeledes tit. Samtlige syv lægeroller kan herved blive berørt og give yderligere kompetenceforøgelse. Formaliseret undervisning: Der afholdes regelmæssig undervisning onsdag mellem kl og Aktiviteterne omfatter dels staff meetings, som afholdes af samtlige af hospitalets afdelinger én gang om måneden, dels undervisning afholdt af afdelingens læger. Undervisningen indeholder gennemgang af vigtige sygdomsenheder i oto-rhino-laryngologien, beretninger fra konference eller kursusdeltagelse, instruktioner i klinisk udstyr og meget andet. Aktiv involvering af den uddannelsessøgende læge i undervisningsaktiviteten er obligatorisk og en del af målbeskrivelsen. Alle uddannelsessøgende læger forventes at besvare de af afdelingen udsendte ugeopgaver (5 spot-essay spørgsmål om udvalgte emner) på internettet. For at kunne honorere målbeskrivelsens kompetencekrav om teoretisk viden (medicinsk ekspert), aftales systematisk gennemgang af oto-rhino-laryngologisk litteratur. For introduktionsstillingen anvendes Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi. Therese Ovesen og Christian von Buchwald, Munksgaard. For hoveduddannelses stillingerne anvendes Otorhinolaryngology, Head and Neck SurgeryEditors: Anniko, M., Bernal-Sprekelsen, M., Bonkowsky, V., Bradley, P., Iurato, S. (Eds.). 7

8 Den uddannelsessøgende forventes at forberede sig vedrørende nærmere aftalte emner i de anførte lærebøger. I forbindelse med vejledersamtaler bliver disse emner gennemgået og - såfremt tilfredsstillende fremlagt - kvitteret med kompetence underskrift i logbogen. Kurser og kongresser Afdelingen fremmer deltagelse i specialerelevante kurser og kongresser. Ansøgningen stiles skriftligt til den ledende overlæge (skema findes online under formulardelen på intranettet). Obligatoriske kurser har til enhver tid fortrinsret. I sam med de øvrige ØNH-afdelinger arrangerer Øre-næse-halsafdelingen Ø i Uddannelsesregion Nord 3 uddannelsesdage for introduktionslæger årligt (annonceres over arbejdsmail). De afholdes skiftevis på de forskellige afdelinger. Der er mødepligt og dermed lønkompensation på uddannelsesdagene. Forskning Alle læger i hoveduddannelse skal gennemføre et forskningstræningsmodul bestående af: - Modul I (arrangeres af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet) - Modul II (udbydes af Videreuddannelsesregionerne, men er specialespecifikt for otorhinolaryngologi) Afdelingen faciliterer gennemførelse af forskningsprojekter i forbindelse med bl.a. forskningstræningsmodulet og den forskningsansvarlige speciallæge vil kunne være behjælpelig med inspiration for emnet, udfærdigelse af projektprotokollen og projektets praktiske gennemførelse. 2. ansættelse: Høreklinikken Viborg, HE Vest Ansættelsesstedet generelt Høreklinikken på Regionshospitalet Viborg hører ledelsesmæssigt under ØNH afd. Holstebro, men fungerer som en selvstændig enhed. Afdelingen er normeret med en audiologisk overlæge og en uddannelsessøgende læge i hoveduddannelse. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Overlægen er den specialeansvarlige leder på høreklinikken og har således ansvaret for den daglige uddannelse af de yngre læger og fungerer som vejleder/uddannelsesansvarlig overlæge og ansvarlig for diagnostik og behandling m.m. På klinikken er ansat et antal audiologiassistenter, der laver høreprøver samt tilpasser og justerer høreapparater. Til klinikken er der tilkoblet øreprop-tekniker (øp), som tager aftryk og fremstiller ørepropper. Klinikkens audiotekniker står for vedligeholdelse af det audiologiske udstyr, herunder klinikkens IT systemer. Derudover er der ansat to hørepædagoger til voksne og en til børnene. Høreklinikken i Viborg er et ekspertområde inden for ØNH-området og omfatter diagnostisk, ikkekirurgisk behandling og rehabilitering af børn og voksne med hørenedsættelse, tinnitus og hyperakuse. Endvidere er fagområdet involveret i forebyggelse og tidlig opsporing af hørenedsættelse, herunder screening af nyfødte for hørenedsættelse. Desuden varetager afdelingen auditory brainstem response (ABR), undersøgelse af pt. med henblik på Cochlear Implant (CI) og Bone anchored hearing aid (BAHA) operation. 8

9 3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. (indsæt LINK). Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste sakses fra målbeskrivelsens logbog. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: OTOLOGI OG OTONEUROLOGI (HO) 9

10 Nr Kompetence Konkretisering af kompetence HO1 Diagnosticere og behandle kroniske/komplicerede infektiøse/inflammatoriske tilstande i ydre øre og øregang Kronisk/eksematøs ekstern otitis Perichondrit Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder 1. Aud Pr 2. Observation af klinisk HO2 HO3 Diagnosticere og redegøre for behandlingen af Kongenitte deformiteter i ydre øre og øregang Akvisitte deformiteter i ydre øre og øregang Behandle aures alatae (D) og behandle simple præaurikulære fistler (C) Præ-aurikulær fistel Microti Anoti A-kursus Audiologi Selvstudie Godkendt A-kursus Plastik af ydre øre Kompetencedokumentation for korrektion for aures alatae i kittellommebog HO4 Kutane neoplasier Præ-aurikulære vedhæng Observation af klinisk Diagnosticere tumorer i og omkring ydre øre og i øregang HO5 Fjerne mindre, velafgrænsede tumorer i og omkring ydre øre Præaurikulære vedhæng Observation af klinisk 6-12 HO6 HO6. Behandle traumatiske af- Suturere større skader på ydre øre 10 Observation af klinisk

11 fektioner af ydre øre og øregang Behandle othæmatom HO7 HO7. Diagnosticere, samt behandle eller visitere traumatiske trommehinde- og mellemøretilstande Barotraume Hæmatotympanum Otoliquorrhoe Observation af klinisk HO8 HO8. Diagnosticere og kende behandling af komplikationer til akut og kronisk mellemøreinfektion Herunder foretage paracentece og tubulation (D) Mastoiditis Meningitis Case-gennemgang Kompetencedokumentation for tubulation i kittellommebog. Observation af klinisk X Gennemgang af case ved hovedvejleder HO9 HO9. Diagnosticere og konservativt behandle kroniske mellemøreinfektioner og inflammationer. Oprense operationskaviteter Observation af klinisk X HO10 HO10. Diagnosticere og kende behandlingen af choleste- Mellemøre- /øregangskolesteatom Case-gennemgang Observation af klinisk

12 atom Gennemgang af case ved hovedvejleder HO11 HO11. Diagnosticere og visitere glomustumor Angive symptomer og fund der giver mistanke om glomustumor Selvstudie Struktureret vejledersamtale HO12 HO13 HO12. Diagnosticere årsager til konduktivt høretab og redegøre for behandlingen Diagnostisere, udrede og selvstændigt behandle vestibulære årsager til akut og anfaldsvis svimmelhed. Mestre relevante bedside undersøgelser (I11), samt repositionsmanøvrer. Tolkning af kalorisk test. Sequelae otiditis, otosklerose, andre årsager til konduktivt høretab. Kende principperne for høreforbedrende operationer. Have kendskab til høreapparat behandling og rådgive herom. BPPV (Epley s og Barbeque manøvrer) Mb. Meniere Neuritis vestibularis Labyrintitis Zoster oticus/ Ramsay- Hunt Svimmelhed associeret med sudden deafness Transportsyge Case-gennemgang 12 Observation af klinisk Observation af klinisk Gennemgang af case ved hovedvejleder HO14 Have kendskab til og kun- Commotio labyrinthii A-kursus Vestibulo- 12- X Inkl 2 dages opfølgning på aud afd 6-12

13 ne visitere årsager til kronisk vestibulært udløst svimmelhed Temporalbens-fraktur (herunder perilymfatisk fistel) Buegangsdehiscens Fobisk postural vertigo Barotraume Bilat. vestibulopati EVA-syndrom gi/otoneurologi Fokuseret ophold i vestibulogisk/otoneurologisk ambulatorium Godkendt A-kursus. Fokuseret ophold i Otoneurologisk ambulatorium 18 HO15 Have kendskab til og kunne visitere andre årsager til vertigo, herunder centrale årsager. Mestre HINTS-test og tolke resultat. (HINTS: HeadImpulse, Nystagmus, Skew Test) Kende VOR og test af denne med/uden visual fixation. Kende indikationer for akut MR skanning og neurologisk vurdering Kende avancerede undersøgelser herunder: VNG, VHIT, VEMP, SVV/SVH. Cerebellart infarkt Hjernestammeinfarkt Dissemineret sklerose (Migræne Ass. Vertigo) Tumor fossa posterior Vaskulit/ karmalformation Se HO HO16 Diagnosticere, udrede og visitere perifer og central facialisparese. Gradere perifer parese iht House- Brackmann skala. Kende behandling af perifer facialis parese' Perifer kontra central parese Tolke relevant biokemi/mikrobiologi, objektive/otoneurologiske fund og billeddiagnostiske undersøgelser. 13 Observation af klinisk HO17 Diagnosticere, udrede og Observation af klinisk X

14 visitere patienter med andre kranienervepareser, samt patienter med ansigtssmerter Abducens-, hypoglossus-, vagus og accessoriusparese Trigeminusneuralgi Myoser Sinuitis Atypiske ansigtssmerter Temperomandibular joint dys-funktion HO18 Udrede sudden deafness og redegøre for evt. behandling Tolke audiometri og otoneurologisk undersøgelse Observation af klinisk

15 AUDIOLOGI (HA) Nr Kompetencer Konkretisering af kompetence HA1 HA1. Optage en specifik audiologisk anamnese og tilrettelægge et audiologisk udredninings-program til kvantitativ og kvalitativ måling af hørelsen Læringsstrategi Case-gennemgang Kompetencevurderingsmetoder Observation af klinisk X Gennemgang af case ved hovedvejleder HA2 Foretage en klinisk vurdering af hørelsen og udføre umaskeret toneaudiometri, impedansundersøgelse og screening for otoakustiske emissioner Stemmegaffeltests Rentonetærskler Tympanometri Compliance Øregangsvolumen Stapediusreflekser TEOAE, DPOAE Observation af klinisk X HA3 HA4 Tolke resultatet af en standardaudiometrisk undersøgelse. Vurdere evt. behov for obj. audiometri og simulationstests. Redegøre for maskeringsprincipper og fejlkilder Iværksætte screening for vestibularis Tonetærskler med luft- og benledning Taletærskel Skelneevne Impedansundersøgelse Gellé test Observation af klinisk Anvende audiologiske kriterier for Observation af klinisk X X 15

16 schwannom eller anden cerebellopontin vinkeltumor screening (f.eks. asymmetrisk/ensidig hørenedsættelse, ensidig tinnitus) MR-scanning, ABR Case-gennemgang Gennemgang af case ved hovedvejleder HA5 Topisk diagnosticere hørenedsættelse og foreslå en sandsynlig ætiologi Observation af klinisk X HA6 HA7 Redegøre for de hyppigste risikofaktorer for og årsager til kongenit eller i barndommen erhvervet hørenedsættelse og foreslå ætiologisk udredning. Foreslå aldersrelevant adfærdsaudiometri og elektrofysiologiske høreus. til børn og kunne tolke resultaterne af adfærdsaudiometrien Kende det neonatale hørescreeningsprogram Kende betydningen af tidlig diagnostik og intervention ved kongenit eller tidligt erhvervet hørenedsættelse hos spædbørn Kende de hyppigste risikofaktorer for og årsager til kongenit eller i barndommen erhvervet hørenedsættelse A-kursus Audiologi Selvstudie 16 Struktureret vejledersamtale Selvstudie Struktureret vejledersamtale X HA8 Iværksætte audiolo- Redegøre for betydningen Observation af klinisk X X

17 HA9 gisk vurdering efter meningitis Foreslå mulig behandling ved hørenedsættelse betinget af malformation, infektion, traume, toksisitet, degeneration, neoplasi og autoimmune, vaskulære, eller metaboliske sygdomme af snarlig audiologisk udredning og evt. behandling med cochlear implantat efter meningitis pga risikoen for cochleær fibrosering/ossifikation Sequelae otidis Traumatisk trommehindeperforation Barotraume Observation af klinisk X HA10 Foreslå relevant hørehabilitering med høreapparat, høreforbedrende kirurgi eller en kombination hos børn og voksne og foreslå egnet høreapparattype Kende indikationerne for høreapparatbehandling, herunder monaural/binaural behandling. Kende mulighederne og begrænsningerne i forskellige udformninger af høreapparat, forskellig signalbehandling og funktionaliteter. Kende basale principper for høreapparattilpasning og behov for efterkontrol. Kunne foreslå behandling med CROS og bicros. Kunne identificere og håndtere komplikationer til høreapparatbehandling. Kende kontraindikationer for høreapparatbrug. Kende indikationer og hovedtrækkene i behandling Case-gennemgang Gennemgang af case ved hovedvejleder. X 17

18 HA11 Visitere børn og voksne til vurdering med henblik på behandling med cochlear implant. med BAHS Kende indikationer for henvisning til CI-center. Kende hovedtræk i præoperativ udredning. Kende hovedtræk i implantation og post-operativ optræning Observation af klinisk X HA12 HA13 Udrede subjektiv og objektiv tinnitus, og hyperakuse og foreslå behandling Kende til avanceret elektrofysiologisk audiologisk diagnostik Diagnosticere evt. bagvedliggende behandlingskrævende tilstand. Vurdere tinnitus klinisk betydning og behandlingsindikation. Kende principperne i gængse behandlingsmetoder Elektrocochleografi Cortical and brainstem auditory evoked potentials Electrically evoked potentials A-kursus Audiologi Selvstudium Struktureret vejledersamtale Struktureret vejledersamtale X X RHINOLOGI (HR) Nr Kompetence Konkretisering af kompetence HR1 Næsefraktur Udrede og behandle traumer af ydre næse, septum og cavum nasi inkl. fremmedlegemer samt komplikationer hertil: Foretage reposition af kompliceret næsefraktur Behandle septumhæmatom/-absces Septumhæmatom/- absces Hæmatom/absces i ydre næse Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder Observation af klinisk 18

19 HR2 Redegøre for diagnosticering og behandling af rhinoliquorhoe Selvstudium Struktureret vejledersamtale HR3 Optage anamnese, udrede og indlede behandling af infektiøse/inflammatoriske lidelser i cavum nasi og sinus paranasalis. Kunne foretage: Nasal endoskopi Kæbehulepunktur (D) Medicinsk behandling Parakliniske undersøgelser inkl.biopsi Allergiske årsager Rhino-sinuitis Cystisk fibrose Relation til astma - United Airways Wegeners granulomatose Kompetencedokumentation for kæbehulepunktur/sinuskopi i kittellommebog. Struktureret klinisk observation ved MiniCex i kittellommebog. X HR4 Redegøre for principper i behandlingen af akut og kronisk rhinosinuitis m/u polypose iht. EPOS. Udrede og behandle rhinosinuitis, herunder komplikationer samt redegøre for: Billeddiagnostik Medicinsk behandling Kirurgisk behandling, herunder FESS og FESS med navigation Suppurative komplikationer med involvering af orbita Intrakranielle komplikationer Barotraume Case-gennemgang Observation af klinisk Gennemgang af case ved hovedvejleder HR5 Diagnosticere neoplasier i vestibulum/cavum nasi og sinus Angiofibrom Invert papillom Superviseret kli- Observation af klinisk 12-19

20 paranasalis: Tolke CT/MR scanning Bioptere Kendskab til national vejledning for udredning og behandling af sinonasalcancer (DAHANCA) Kendskab til kraniebasis kirurgi Sino-nasal cancer nisk Case-gennemgang Gennemgang af case ved hovedvejleder 18 HR6 Kendskab til allergologisk udredning, rådgivning og behandling af patienter med kronisk rhinosinuitis, herunder kunne redegøre for indikationerne for og principperne i allergenspecifik immunterapi. Kunne tolke Skin Prick Test (SPT). Relevante akutte allergiske reaktioner (urticaria, rhinitis, konjunktivitis, angioødem og anafylaksi) på allergener i miljøet, i medikamenter og ved insektstik Kronisk allergisk rhinitis A-kursus Paraklinik og Næsebihuler Observation af klinisk X Redegøre for principperne i specifik IgE in vitro diagnostik. HR7 Diagnosticere og behandle kongenitte og erhvervede deformiteter af ydre næse og septum: Vurdere såvel funktionelle som kosmetiske klager Beherske kliniske metoder til vurdering af luftpassagen Kendskab til objektive metoder til vurdering Septumdeviation Deformiteter af ydre næse Frakturfølger Observation af klinisk Kompetencedokumentation for korrektion af septum nasi i kittellommebog. 20

21 af luftpassagen Foretage ukompliceret septumkorrektion Foretage turbinoplastik Kendskab til rhinoplastik med åben og lukket teknik Kompetencedokumentation for turbinoplastik i kittellommebog. HR8 Redegøre for udredning og behandling af choanal atresi Selvstudium Struktureret vejledersamtale LARYNGOLOGI (HL) Nr Kompetence Konkretisering af kompetence HL1 Dysfoniske tilstande Optage anamnese og diagnosticere organiske og funktionelle, kongenitte stemmelidelser og instituere kirurgisk, medicinsk eller logopædisk behandling, herunder foretage: Fleksibel laryngoskopi Stroboskopisk undersøgelse og diagnostik Redegøre for organisationen af taleforsorgen Laryngomalaci Vocal Cord Dysfunction (VCD) Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO) Læringsstrategi Case-gennemgang Kompetencevurderingsmetoder Observation af klinisk Gennemgang af case ved hovedvejleder 1-6 HL2 Kende benigne lidelser i stru- Reinkes ødem Observation af klinisk 21

22 ben. Noduli Cyster/sulci HL3 Have kendskab til stemmeanalyse Være bekendt med de enkelte parametre i analyserne og deres anvendelighed. A-kursus Endoskopi Godkendt kursus 6-12 HL4 Diagnosticere og iværksætte udredningsprogram hos patienter med stemmebåndsparese Mistanke om : Thyroidea cancer Lungecancer Oesophagus cancer Rheumatologiske lidelser Observation af klinisk HL5 HL6 Kendskab til behandling af ensidig stemmebåndsparese: Sam med logopæd Kendskab til kirurgisk behandling Kendskab til behandling af dobbeltsidig recurrensparese: Foretage trakeotomi Kendskab til arytenoidektomi Biokemi Tolke billeddiagnostik Mistanke om : Thyroideaecancer Lungecancer Rheumatologiske lidelser Deltagelse i foniatrisk ambulatorium Observation af klinisk Observation af klinisk Kompetencedokumentation for tracheotomi i kittellommebog

23 HL7 Kendskab til benigne og maligne tumorer i larynx, herunder: Diagnosticere/behandle cancer laryngis i henhold til nationale retningslinjer (DAHANCA & DANGLOT) Kunne udføre direkte (mikro)laryngoskopi Larynxpapillomer Behandling af larynxcancer Behandling af præmaligne lidelser Observation af klinisk Kompetencedokumentation for direkte (mikro)laryngoskopi i kittellommebog HL8 Kunne udrede og foretage akut primær behandling af traumer mod larynx Larynxfraktur Larynxødem Luftvejsobstruktion Observation af klinisk HOVED HALSKIRURGI (HH) Nr Kompetence Konkretisering af kompetence HH1 Lateral halscyste/fistel Optage anamnese, undersøge, og diagnosticere medfødte sygdomme på hoved-hals, samt kranio-faciale misdannelser. Herunder: Tolke billeddiagnostik Assistere ved kirurgisk fjernelse af lateral halscyste/fistel Assistere ved fjernelse af Median halscyste Kongenitte neoplasier Torticollis Læbe-ganespalte Kraniofaciale malformationer ØNH relevante syndromer Læringsstrategi Case-gennemgang Kompetencevurderingsmetoder Gennemgang af case ved hovedvejleder Kompetencedokumentation for ekstirpation af median halscyste i 23

24 median halscyste kittellommebog. Kompetencedokumentation for ekstirpation af lateral halscyste i kittellommebog. HH2 Behandle simple hudrelaterede tumorer på hoved og hals. Herunder kunne foretage: Lokalanæstesi Korrekt excision og anvendelse af suturteknikker (D) Herunder kunne redegøre for: Risikofaktorer og komplikationer ved operation på hals generelt Præ-operativ information Post-operative observationer Ateromer Hudtumorer Chondrodermatitis nodularis Observation af klinisk dokumenteret i kittellommebog Kompetencedokumentation for ekstirpation af hudrelateret tumorer i kittellommebog HH3 Varetage behandling af ukomplicerede traumatiske bløddels- læsioner og foreslå behandling af komplicerede læsioner Traume mod hals Stiklæsioner Nerveaffektion Tolke billeddiagnostik Observation af klinisk HH4 Diagnosticere, samt kende til og Mandibelfrakturer (corpus, 12-24

25 starte behandling af frakturer i ansigt og basis cranii. Herunder kunne: Tolke billeddiagnostik Klinisk vurdere syn, øjenbevægelser, audiologiske og vestibulære funktioner, sensibilitet, tandforhold og sammenbidsfunktion Redegøre for og assistere ved behandlingen af ansigtsfrakturer Kende indikationer for akut kirurgisk intervention ramus og collum) Mellemansigtsfrakturer (maxil, zygoma og orbita) Overansigtsfrakturer (næse, nasoethmoidal og os frontale) Tindingebensfrakturer Case-gennemgang Observation af klinisk Gennemgang af case ved hovedvejleder 18 HH5. Varetage kirurgisk og medicinsk behandling af bløddelsinfektion og sår på hals, herunder: Kirurgisk behandling med incision, drænage og revision af abscesser (D) Mikrobiologisk udredning Medicinsk behandling Sekundær suturering Have kendskab til, samt kunne initiere behandlingen af sjældne, men alvorlige bløddelsinfektioner på halsen Abscesser Fistler Fremmedlegemer Re-blødning Drænbehandling Odontogene abscesser. Nekrotiserende fasciitis (B) Lemierres syndrom (B) Case-gennemgang Kompetencedokumentation for kirurgisk incision, drænage og revision af abscesser i kittellommebog. Gennemgang af case ved hovedvejleder HH6 Diagnosticere lymfadenopati på halsen og tumor colli hos børn og voksne, herunder tilrettelægge udredningsprogram med anvendelse og tolkning af : Mikrobiologiske under- Bakterielle infektioner, herunder mykobakterier Virale infektioner Benigne tumorer Observation af klinisk

26 søgelser Biokemi FNA UL af hals Billeddiagnostik Kompetencedokumentation for ekstirpation af lymfeknude i kittellommebog herunder fremlæggelse af udfyldt OSATS. Iværksætte relevant behandling Fjerne solitær lymfeknude HH7 HH8 Ved mistanke om hovedhalskræft foretage udredning i henhold til gældende nationale vejledninger (DAHANCA). Herunder: Relevante skopier Biopsi FNA Vejledning omkring misbrug/ernæring Ordinere og tolke billeddiagnostik TNM klassifikation Canceranmeldelse Redegøre for behandling Informere patient om malignt svar Henvise til onkologisk afdeling Kendskab til DAHANCA Henvisning til relevant rehabilitering Diagnosticere kirurgisk relevante sygdomme i glandula thyroidea. Herunder: Pharynx cancer Rhinopharynxcancer Cavum oris cancer Lymfom Metastase fra ukendt primær tumor Pharynx cancer Øvre esophagus cancer C. Thyreoidea Thyroidea cancer Multinodøs struma Solitær knude i gl. thyroidea Case-gennemgang Observation af klinisk Gennemgang af case ved hovedvejleder Observation af klinisk

27 Behandle komplikationer til thyroidektomi Assistere til thyroidektomi Tolke præ- og postoperativ paraklinik og billeddiagnostik Struma Toksisk struma Kompetencedokumentation for thyroidektomi i kittellommebog. HH9 Kendskab til kirurgisk behandling af hyperparathyroidisme, herunder foretage: Tolkning af parakliniske undersøgelser Diagnosticere og behandle hormonelle konsekvenser og bivirkninger efter operation Primær og tertiær hyperparathyroidisme Selvstudium Struktureret vejledersamtale 6-12 HH10 Redegøre for teoretiske forhold ved anvendelse af UL og udføre systematisk UL- undersøgelse af hals. Gl. thyroidea Gl. submandibularis Gl. parotis Anvende doppler til bedømmelse af flow Lymfeknude diagnostik UL vejledt FNA Beskrivelse af patologiske fund A-kursus Billeddiagnostik Kompetencedokumentation for ULskanning af hals i kittellommebog, hertil fremlæggelse af dokumentation for én udfyldt OSAUS HH11 Diagnosticere og behandle sialolithiasis, sialoadenitis og sialose: Kendskab til sialoendoskopi Fjerne spytsten i ductus submandibularis Assistere ved fjernelse af gl. submandibularis Sarkoidose Ranula Autoimmune lidelser Mb Sjøgren Xerostomi Drooling/sialorhoe Observation af klinisk Kompetencedokumentation for 27

28 excision af gl submandibularis i kittellommebog. HH12 Udrede neoplasier i gl. parotis og submandibularis, sublingualis og de små spytkirtler. Have kendskab til pakkeforløb og national vejledning for spytkirtelkræft (DAHANCA) Have kendskab til almindelige benigne diagnoser ved neoplasier i spytkirtler Have kendskab til behandling af kirurgiske komplikationer, herunder Freys syndrom, paralyse af n.facialis Informere patienten om kirurgiske risici ved spytkirtelkirurgi Selvstudium Struktureret vejledersamtale HH13 Diagnosticere og behandle patienter med ætsninger eller fremmedlegemer i spiserøret, samt redegøre for behandling af eventuelle komplikationer Foretage rigid oesofagoskopi Foretage fleksibel oesofagoskopi Kompetencedokumentation for oesophagoskopi i kittellommebog. HH14 Diagnosticere og behandle patienter med fremmedlegemer i Færdighedstræning i simulator Kompetencedokumentation for bronkoskopi i kittellommebog. 28

29 bronkierne Foretage rigid bronkoskopi Foretage fleksibel bronkoskopi HH15 Redegøre for biologiske effekter af ioniserende stråling, samt behandlingsmuligheder Konventionel strålebehandling Hyperfraktionering Hypofraktionering Accelereret strålebehandling IMRT Konkomittant kemoradioterapi Radiosensitizer A-kursus Hovedhals Fokuseret onkologisk ophold Selvstudie Godkendt kursus 6-12 HH16 Kende principper og indikationer forstrålebehandling og systemisk anti-neoplastisk behandling med kurativt og palliativt sigte Vurdere patientens komorbiditet Indtegning af konturer i sam med radiolog. A-kursus Hovedhals Fokuseret onkologisk ophold Godkendt kursus 6-12 Selvstudie HH17 Informere om, diagnosticere og behandle de almindeligste forekommende tidlige og sene komplikationer til strålebehandling Dysfagi Mundtørhed Hudforandringer Slimhindeforandringer Osteoradionekrose A-kursus Hovedhals Fokuseret onkologisk ophold Godkendt kursus Gennemgang af case ved hovedvejleder 6-12 Selvstudie HH18 Udrede og diagnosticere snorken og søvnapnø hos børn og voksne. Kunne rådgive om profylakse og henvise til behandling: Søvnmonitorering Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Upper Airway Resistance Case-gennemgang Observation af klinisk

30 HH19 Kendskab til CPAP- og BIPAP-behandling Kendskab til kirurgiske behandlingsmuligheder af obstruktiv søvnapnø Kendskab til andre søvnlidelser Kendskab til de medicolegale regler vedr. føreregnethed ved OSA Udrede og diagnosticere dysphagi. Kendskab til funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion (FEES) og videoflouroskopi Syndrome (UARS) Adenoide vegetationer Tonsilhypertrofi Laryngomalaci Nasalstenose Kraniofaciale malformationer Ernæringsproblemer Aspiration Observation af klinisk HH20 Kendskab til follow-up efter behandling af hoved-hals cancer. Rehabilitering Logopæd Opfølgningsprogram Udredningsprogram ved mistanke om recidiv Klinisk vurdering efter radioterapi Genoptræningsplan Observation af klinisk KOMMUNIKATOR Nr Kompetencer Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder H1 Godkendt U-kursus i kommunikation Formidle besked om livstruende sygdom og sikre patientens forståelse U-kursus i kommunikation Fokuseret ophold på onkologisk afdeling. Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX 30

31 H2 Etablere forståelig kommunikation mellem de ansvarlige sundhedsmedre, patienten og dennes pårørende Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX. H3 Kommunikere med personer, hvor kommunikationen kan være vanskelig, herunder med hørenedsættelse, psykisk syge, personer med anden etnisk-kulturel baggrund og akut kriseramte. herunder audiologisk afdeling og praksisophold Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedback samt refleksion over gennemført Mini-CEX H4 Kommunikere med børn og forældre, herunder kunne etablere kontakt til børn i undersøgelsessituationer herunder audiologisk afdeling og praksisophold Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX SAMARBEJDER H5 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder Sam med læger fra andre specia- Tværfagligt kursus i ledelse(sol) Godkendt kursus 31

32 ler herunder sam i tværfagligt teams. herunder audiologisk afdeling og praksisophold 360-graders feedback Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX H6 Sam skriftligt med læger fra andre afdelinger og i primærsektor (epikriser, henvisninger etc) herunder audiologisk afdeling og praksisophold Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX H7 Sam med palliative team, praksissektor, hjemmesygeplejerske eller onkologisk afdeling f.eks. om den terminale patient Herunder praksisophold Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX H8 Kende og anerkende andre medrgruppers ekspertise og rolle f.eks. sygeplejersker, audiologiassistenter, audiologopæder, teknikere m.fl. herunder audiologisk afdeling og praksisophold Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedback samt refleksion over gennemført Mini-CEX H9 Fungere i et interdi- Kompetencevurderingen udgøres af 12-18

33 ciplinært team (f.eks. cochlear implant team, thyroideateam) og kunne påtage sig en ledende rolle i et team herunder audiologisk afdeling og praksisophold struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedback samt refleksion over gennemført Mini-CEX SUNDHEDSFREMMER H10 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetode Rådgive om sundhedsfremmende adfærd af betydning i oto-rhino-laryngologi, herunder tobak, alkohol, ernæring og støj, livsstilsproblemer herunder audiologisk afdeling og praksisophold Struktureret vejledersamtale X H11 Anvende gældende lovgivning og retningslinjer for mistanke om arbejdsbetinget sygdomme, herunder kunne informere patient og pårørende, og foretage relevante anmeldelser.. Diverse kurser herunder audiologisk afdeling og praksisophold Struktureret vejledersamtale X H12 Redegøre for høreomsorgens organisering, således at patienter med hørenedsættelse kan rådgives og visiteres hensigtsmæssigt Herunder tilbud om hørepædagogisk vejledning og Teoretisk kursus herunder audiologisk afdeling og praksisophold Struktureret vejledersamtale X 33

34 H13 høretekniske hjælpemidler. Vejlede om profylakse for at forhindre eller begrænse udvikling af hørenedsættelse hos børn og voksne Gruppediskussion og varetagelse af praktisk Struktureret vejledersamtale X H14 Redegøre for anmeldelsespligten for erhvervsbetinget høreskade Udfylde de gældende blanketter herunder audiologisk afdeling og praksisophold og teoretisk kursus Struktureret vejledersamtale. X LEDER/ADMINISTRATOR/ORGANISATOR H15 H16 H17 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder Visitere patienter i forhold til gældende regler om frit sygehusvalg og vurdere henvisninger i forhold til behandlingsbehov. Redegøre for lovgivning og regelsæt for journalindsigt, klageadgang og patientforsikring Lede en klinisk situation, hvor teamet er tværfagligt sammensat, herunder indtage en lederrolle i akutte, Tværfagligt kursus i ledelse og administration Struktureret vejledersamtale 6-12 Diverse kurser Struktureret vejledersamtale Tværfagligt kursus i ledelse Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedbacksamt refleksion over gennemført Mini-CEX 34

35 kritiske situationer, herunder prioritere t, lede og organisere behandlingen af den kritisk syge patient Simulator træning H18 Planlægge det daglige i afdelingen Indgå i arbejdstilrettelæggelse Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedback H19 H20 Kendskab til rationel praksisdrift Udføre en korrekt diagnosekodning og ydelsesregistrering Praksisstyring (daglige drift; personale; økonomi) Behandlingskodning Ydelsesregistrering Struktureret vejledersamtale Diverse kurser Struktureret vejledersamtale X AKADEMIKER/FORSKER OG UNDERVISER H21 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder Anvende evidensbaseret medicin herunder: formulere et problem søge litteratur tolke litteraturen sammenfatte resultaterne formidle resultaterne Forskningstræningsmodul som led i den lægelige videreuddannelse Fremlæggelse ved afdelingsundervisning, konference eller journalclub Gennemført videnskabelig evaluering af undervisningsgrundlag ved vejleder. 35

36 H22 H23 Opsøge, vurdere og formidle ny viden indenfor specialets og tilgrænsende specialers emnekreds Undervise studenter, kolleger og andet personale Forskningstræningmodul som led i den lægelige videreuddannelse Undervisning af andre og fremlæggelse ved afdelingsundervisning og konference Godkendt kursus Gennemført undervisning Vejlederfunktion PROFESSIONEL Nr Kompetencer Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder H24 Fastholde og udvikle egen faglig kompetence Selvstudium Struktureret vejledersamtale H25 H26 Vurdere og handle på etiske problemer, som optræder i det kliniske, herunder de etiske problemer der knytter sig til screening, genetisk rådgivning, genoplivning mv. Prioritere egen arbejdsindsats og prioritere mellem forskellige arbejdsfunktioner Udføre etisk analyse af klinisk problem Motivere valg fra etiske betragtninger Kommunikere etiske overvejelser til sundhedspersonale, patienter og pårørende Diverse teoretiske kurser herunder audiologisk afdeling og praksisophold Struktureret vejledersamtale Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedback samt refleksion over gennemført Mini-CEX

37 H27 Udvise passende personlige og mellemmenneskelig professionel adfærd herunder audiologisk afdeling og praksisophold Kompetencevurderingen udgøres af struktureret vejledersamtaler baseret på 360 grades feedback samt refleksion over gennemført Mini-CEX 37

38 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1. ansættelse: Regionshospitalet Holstebro, Øre-næse-hals afd, Mesterlære - i kliniske situationer vil mere erfarne kolleger vejlede og instruere samt supervisere den uddannelsessøgende, som herved trinvis tilegner sig kompetencen til at kunne mestre den givne aktivitet. Færdighedslaboratorium - den uddannelsessøgende vil opleve simulering af bestemte kliniske situationer ved hjælp af fantomer. Herved opnås indsigt i og træning af korrekt diagnose og behandling af en given sygdomstilstand (f.eks. den akut respirationstruede patient). Bestemte operative processer kan trænes ved computersimulation eller ved hjælp af kadaverøvelser (som f.eks. mastoidektomi). Talekonference - den uddannelsessøgende deltager i tværfaglig konference mellem laryngolog og talepædagog hvor patienten undersøges og vurderes og den mest optimale behandling planlægges. Selvstudium - den uddannelsessøgende tilegner sig selvstændigt teoretisk viden gennem lærebøger, tidsskriftsartikler, internettet samt ved deltagelse i relevante kurser. Varetagelse af klinisk - den uddannelsessøgende deltager aktivt i det kliniske og får herved indsigt i specialets opgaver. Alle 7 lægeroller bliver herved berørt i større eller mindre omfang. Kompetencevurderingsmetoder De erhvervede kompetencer evalueres ved hjælp af forskellige strategier i henhold til målbeskrivelsens oversigt: Journalaudit - En evaluering af den uddannelsessøgendes arbejdspraksis i form af en superviseret og struktureret gennemgang af egne journaler, patientforløb, arbejdsprocedurer og lignende. Cases - Er journaler valgt af den uddannelsessøgende, som kan danne basis for en lærings- og evalueringssamtale indenfor det pågældende aktuelle emne. Porteføljeoptegnelser - Vurdering af porteføljeoptegnelser baseret på en samtale mellem den uddannelsessøgende og en bedømmer med udgangspunkt i den uddannelsessøgendes egne porteføljeoptegnelser. Bedside - En vurdering baseret på observation af den uddannelsessøgendes praksis i en klinisk situation under samtidig eller direkte efterfølgende samtale med redegørelse for den uddannelsessøgendes overvejelser i forbindelse med vedkommendes handlinger og deres teoretiske baggrund. 360 graders evaluering - En struktureret og konstruktiv evaluering med feedback til den uddan- 38

39 nelsessøgende i forhold til kompetencer inden for områderne kommunikator, samr, professionel og leder/administrator. Foretages 1 gang i introstillingen og 1 gang i hvert underelement af hoveduddannelsen. Struktureret kollegial bedømmelse (Mini-CEX) - En evaluering af den uddannelsessøgende, baseret på observation af denne i den daglige kliniske praksis, suppleret med den uddannelsessøgendes redegørelse for de teoretiske baggrunde for dennes handlinger. Struktureret vejledersamtale - En samtale mellem den uddannelsessøgende og vejlederen, der afhandler i forvejen definerede områder, men som ikke har præg af overhøring. Godkendt kursus - En skriftlig udtalelse fra kursusleder, at kursisten har opfyldt kursets mål. Bedømmelse af opgave - En skriftlig udtalelse fra vejleder eller anden kompetent person om kvaliteten af en udført opgave. De kirurgiske færdigheder evalueres på baggrund af forskellige kompetenceniveauer i kittellommebogen Kompetenceniveau A. Har set, hørt eller læst om: Normalt vil det indebære, at man har over været proceduren. Kompetenceniveau B. Kan udføre proceduren under nøje supervision (ved operative indgreb vil vejleder typisk være på stuen, evt. i vask). Kompetenceniveau C. Kan udføre proceduren under nogen supervision. (Ved operative indgreb vil vejleder typisk være orienteret med henblik på evt. assistance). Kompetenceniveau D. Kan udføre proceduren uden supervision. Operative procedurer kan typisk udføres i vagten med vejleder på tilkald fra hjemmet. Kompetenceniveau E. Kan supervisere og undervise i proceduren, (typisk skal kursisten have superviseret yngre kolleger 5 eller flere gange i proceduren) Hvem vejleder: På ansættelsestidspunktet er der udpeget en hovedvejleder, som varetager introduktionssamtalen og de senere vejledersamtaler. Introduktionssamtalen er planlagt til at finde sted i løbet af de første to uger af ansættelsen. I løbet af de første to ugers ansættelse er der skemalagt et introduktionsprogram, hvor den uddannelsessøgende læge kommer gennem de fleste stationer i afdelingen med planlagt vejledning ved rutineret personale de enkelte steder, det være sig læger, sekretærer og sygeplejersker. Derefter er der skiftende arbejdsopgaver med forskellige vejledningsniveauer. Afhængigt af uddannelseslægens rutine i arbejdsopgaverne vil der være en læge i et parallel-ambulatorium, eller den uddannelsessøgende læge må på eget initiativ efter behov opsøge vejledning hos særligt kyndige kolleger Skemalægning af vejledning og kompetencevurdering Arbejdsplanen lægges ca. 2 måneder frem af afdelingens planlægningsmedr med udgangspunkt i uddannelsesprogrammerne og efter diverse input fra ledende overlæge, uddannelseslæ- 39

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i hoveduddannelsesstilling i oto-rhinolaryngologi er udarbejdet

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling, AaUH og Audiologisk afdeling, AaUH Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdelingen, HE Vest

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halsafdeling H, AUH og Audiologisk klinik, AUH Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdelingen, HE Vest Målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oto-, Rhino-, Laryngologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling, AaUH og Audiologisk afdeling, AaUH Og Speciallægepraksis Og Øre-, Næse-, Halsafdeling H, AUH 2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. SLB Vejle Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. SLB Vejle Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Region Syddanmark Oto-rhino-laryngologi SLB Vejle Odense Universitetshospital Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Øre-næse-hals Klinikken Sygehus Sønderjylland Sønderborg

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Øre-næse-hals Klinikken Sygehus Sønderjylland Sønderborg Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Region Syddanmark Øre-næse-hals Klinikken Sygehus Sønderjylland Sønderborg Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse og

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i audioli ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den 8. marts 2004 Uddannelsesprram for ansættelse i audioli som reservelæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg.

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi Hoved og Halskirurgi Juli 2015 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Øre-Næse

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition Dansk Selskab for Vestibulogi Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi August 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 1.1. Oversigt over

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 4. januar 004 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Region Syddanmark OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt Uddannelsesprram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 28. januar 2004 Uddannelsesprram for tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Esbjerg Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Region Syddanmark. Esbjerg Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Region Syddanmark Esbjerg Odense Universitetshospital pril 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse og afgrænsning af specialet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. Svendborg Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Oto-rhino-laryngologi. Svendborg Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Region Syddanmark Oto-rhino-laryngologi Svendborg Odense Universitetshospital Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Revideret den 25. august 2014 1. Krav til udstyr 1.1. Apparatur på behandlingsstedet Det blev undersøgt,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere