Skolerigsdag Kode til læring SR januar-1. februar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolerigsdag 2013. Kode til læring SR13 31. januar-1. februar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center"

Transkript

1 Skolerigsdag 2013 Kode til læring SR januar-1. februar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center

2 Skolerigsdag 2013 Kode til læring SR13 KL har hermed fornøjelsen af at invitere til Skolerigsdag 2013: Kode til læring SR13. Læringsmiljø er kode til læring. Skolerigsdagen undersøger og diskuterer de mange koder til læring i et digitalt læringsmiljø og skolens evne til at skabe læringsmiljøer for alle børn.

3 Torsdag den 31. januar Ankomst og morgenkaffe Besøg standene Åbning af Skolerigsdag 2013 Velkomst Formand for KL s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl En fagligt stærk folkeskole, hvor flere børn lærer mere Børne- og undervisningsminister Christine Antorini Kode til læring SR13 Formand for KL Erik Nielsen Uddannelse er velfærdssamfundets grundsten Uddannelse er afgørende for at opretholde velfærd og velstand i en globaliseret verden. Det er også helt afgørende for at sikre lige muligheder og en lige indkomstfordeling. Danmark står over for en stor udfordring kvaliteten af uddannelserne skal forbedres, og den uddannelsesmæssige restgruppe skal reduceres. Og der er ikke udsigt til væsentligt flere ressourcer til at nå disse mål! Professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet Behov for innovative læringsmiljøer OECD-rapporten Læringens natur har fokus på, at læringsmiljøerne for børn og unge skal forandres for at leve op til det 21. århundredes krav. Forskning peger entydigt på, at børnenes læring skal være i centrum. Det betyder, at undervisningen skal være velorganiseret med faglige og sociale fællesskaber og tilpasset det enkelte barn. Oplægget giver eksempler fra den nyeste forskning på, hvordan skoler kan arbejde med dette. Senior Analyst David Istance, OECD Frokost Besøg standene Læring med it læring om it It i skolen giver nye muligheder for, at børnene kan lære mere. It vil forandre og udvikle fagene og lærernes arbejde. Men det kræver, at lærerne kender teknologiens potentialer samt har mod og lyst til at udvikle undervisningen. Lærernes faglige og pædagogiske viden skal i spil. Der skal trædes nye veje med kompetenceudvikling i skolens dagligdag. Viden kan ikke uden videre overføres fra forskning til praksis. Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet og forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA UC

4 14.15 Pause Temamøder Skolerigsdagens deltagere vælger enten ét langt temamøde eller to korte. Vælg mellem: temamøde 1, 2, 3 eller 4 eller to af temamøderne 5, 6, 7 eller Temamøde 1 Dansk og it Temamøde 2 Matematik og it Temamøde 3 Fremmedsprog og it Temamøde 4 Naturfag og it Temamøde 5 Klar, parat, start overgang fra intern skole til folkeskole Temamøde 6 Den kommunale kode til inklusion Temamøde 7 Læring med it i dagtilbud Temamøde 8 Ungdomsuddannelsen starter i folkeskolen Pause Temamøde 5 Klar, parat, start overgang fra intern skole til folkeskole Temamøde 6 Den kommunale kode til inklusion Temamøde 7 Læring med it i dagtilbud Temamøde 8 Ungdomsuddannelsen starter i folkeskolen Pause Pause Scenen er sat for en ny skole Mungo Park Allerød har som vision at være på evig opdagelsesrejse og udvikle morgendagens scenekunst og stjerner. Fortidens succesforestillinger kan være en sovepude for et teater som for en skole. Udvikling og forandring er et grundvilkår. Det kræver idealisme, vovemod og lederskab. Eksempler fra teatret giver inspiration til en ny skole. Bered dig på en god optakt til en festlig aften. Direktør Martin Lyngbo, Mungo Park Allerød Pause Festmiddag og musik Festen slutter

5 Temamøder kl (inkl. pause) It kan motivere og styrke elevernes læring. Digitale læremidler udvider læringsmulighederne for alle elever, uanset hvordan de lærer. Men it kan også ændre fagene. De fire lange temamøder indledes med en forskers perspektiv på it i et fag. Derefter gennemfører deltagerne et kort digitalt læringsforløb. Hver deltager medbringer sin egen opladte bærbare computer, tablet eller smartphone. Temamøde 1 Dansk og it De digitale mediers udbredelse i og uden for undervisningen påvirker danskfagets mål og indhold. Den største forandring er eksplosionen af nye interaktive teksttyper som hjemmesider, computerspil, sociale medier mm. Temamødet viser, hvordan de nye udtryks- og kommunikationsformer kan bruges til at skabe læring. Deltagerne bedes medbringe en bærbar computer. Lektor Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet Pædagogisk konsulent Andreas Binggeli, UCC Mødeleder: Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Henrik Christensen Temamøde 2 Matematik og it Digitale værktøjer i matematik giver helt nye pædagogiske muligheder. Computeren gør det lettere at løse mange matematiske problemstillinger og muliggør, at eleverne arbejder undersøgende og eksperimenterende. Temamødet viser, hvordan de digitale muligheder kan anvendes i matematikundervisningen i indskoling og udskoling. Deltagerne bedes medbringe en bærbar computer. Lektor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet Matematikvejleder Lis Zacho, Frederiksberg Kommune Pædagogisk konsulent Kirsten Spahn, UCC Mødeleder: Næstformand for KL s Børne- og Kulturudvalg Lars Krarup Temamøde 3 Fremmedsprog og it It kan være med til at øge børns kompetencer i fremmedsprog i en globaliseret verden. Eleverne møder sprog, især engelsk, når de går på nettet. Der er fokus på, at børn skal lære sprog tidligere i deres skoleforløb. Temamødet viser, hvordan de nye teknologier, herunder tablets, kan være med til at udvikle elevernes fremmedsproglige kompetence i indskolingen. Deltagerne kan med fordel medbringe en tablet, men bærbar computer og smartphone vil også kunne bruges. Lektor Bente Meyer, Aalborg Universitet Chefkonsulent, ph.d. Mads Bo-Kristensen, Vejle Digitale Skoler Mødeleder: Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Tatiana Hjorth Sørensen

6 Temamøder kl (inkl. pause) Temamøde 4 Naturfag og it Digitale redskaber og spil til naturfagsundervisningen giver elever og lærere adgang til nye, kreative læringsmiljøer. Nye læreprocesser, redskaber, aktører og samarbejde kommer i spil. Temamødet viser, hvordan dette kan føre til motiverende undervisning i naturfag og bedre læring for børnene. Deltagerne bedes medbringe en bærbar computer eller tablet. Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Adjunkt Christine Enø Helmudt, UC Metropol Naturfagslærer og it-vejleder Daniel Sonne, Gentofte Kommune Mødeleder: Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Arly Eskildsen

7 Temamøder kl og Temamøde 5 Klar, parat, start overgang fra intern skole til folkeskole Regeringen og KL er enige om, at færre børn skal gå i interne skoler. Folkeskolen skal inkludere flere børn med særlige behov. Det handler om at bygge bro og indgå et forpligtende partnerskab mellem den interne skole og folkeskolen. Folkeskolen skal være klar, og barnet eller den unge skal være både socialt og fagligt parat. Forstander Søren Skjødt og skoleleder Jens Frederiksen, Døgninstitutionen Godhavn Skoleleder Sus Emmery, Gentofte Kommune Mødeleder: Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Laura Hay Temamøde 6 Den kommunale kode til inklusion Der er national konsensus om inklusion. Loven om specialundervisning er ændret, og der er aftalt mål for udviklingen. Kommunerne står nu over for at omstille sig, så langt færre børn modtager specialtilbud samtidig med, at alle børn lærer mere. Silkeborg Kommune har politisk arbejdet målrettet med inklusion. Der er bl.a. indført en ny struktur og kompetenceløft for medarbejdere ved skolerne. Formand for Børne- og Ungeudvalget Søren Kristensen og skolechef Huno Jensen, Silkeborg Kommune Mødeleder: Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Anne Vang

8 Temamøder kl og Temamøde 7 Læring med it i dagtilbud Roskilde Kommune arbejder målrettet med it i dagtilbud for at styrke børnenes læring. Fx leger og arbejder børnene i dagtilbud med digitale billeder, fortællinger, skattejagter og mikroskoper. Målet er, at børnene bruger de digitale medier aktivt og kreativt, når de udvikler sig og lærer, og at de voksne følger op på børnenes digitale læring. Det er vigtigt, at lederen går forrest og inspirerer. Udviklingskonsulent Helle Mitzi Christiansen og pædagogisk leder Marlene Vorborg Jensen, Roskilde Kommune Mødeleder: Formand for KL s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl Temamøde 8 Ungdomsuddannelsen starter i folkeskolen I udviklingsprojektet FUEL samarbejder folkeskoler med erhvervsskole og gymnasium. Elever i 10. klasse har undervisningsdage på erhvervsskolens linjer. Og elever i 9. klasse har undervisning i fysik eller matematik på gymnasiet. Rødovre Kommune præsenterer projektet. Et panel med repræsentanter fra skolerne og ungdomsuddannelserne svarer på spørgsmål fra tilhørerne. Skolechef John Kronbak, skoleleder Inge Vestergaard og afdelingsleder Rasmus Bøje, Rødøvre Kommune Uddannelsesleder Stephanie Halse, CPH West Rektor Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium Mødeleder: Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Kaare Graversen

9 Fredag den 1. februar Godmorgen Eleverne kender koden til læring Formand for KL s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl Formand for Danske Skoleelever Vera Rosenbeck 9.15 Det skal give mening! At skabe mening er et af de mest grundlæggende behov for mennesket. Alle individer stræber efter mening. Og for børn og unge er det derfor afgørende for faglig og personlig udvikling, at skolen og deltagelse i fællesskaber giver mening. Det skaber motivation, læringslyst og energi til at handle. Dette må ind i den pædagogiske verden, hvis vi skal yde alle børn og unge retfærdighed. Læge og hjerneforsker Kjeld Fredens 9.55 Inklusion kræver visionære løsninger Der er behov for en ny og visionær faglighed, hvis ønsket om inklusion ikke skal betyde børn og unge på tålt ophold i det almene fællesskab. Inklusion handler om at insistere på, at alle børn og unge har udviklingspotentialer. Der er risiko for, at de voksne ser for meget på børnenes problemadfærd og symptomer og for lidt på deres muligheder. Inklusion er ikke blot et skole- og institutionsanliggende det kræver inddragelse og samarbejde på tværs. Traditionelle begreber og organiseringer må kigges efter i sømmene. Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz, PsykCentrum Pause Besøg standene Skarpere ledelse til en ny skole Det stiller skarpe krav til både politikere og ledere at lede forandring af folkeskolen igennem. Troværdighed er en forudsætning. I strategien for Et skarpere DR skal ledelsen prioritere rammerne, holde fast i målene, sætte det rigtige hold og få processerne til at køre. Ledelsen skal have overblikket, men lærere og pædagoger er bedre til at udvikle opgaverne. Ledelse handler om at samle og skabe engagement. Generaldirektør Maria Rørbye Rønn, DR Afslutning Glimt fra Skolerigsdagen Frokostsandwich til at tage med

10 Praktiske oplysninger Sted Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg Start Torsdag den 31. januar 2013 kl Morgenkaffe fra kl Slut Deltagerpris Fredag den 1. februar 2013 kl Frokostsandwich tages med kr. + moms for konferencen, uden festmiddag og uden hotel. 500 kr. + moms for festmiddagen. Tilmelding På Tilmelding er bindende pr. 7. december Deltagerne vil blive tilmeldt i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages. Hotel Hotelværelser kan bestilles via formular på Kategori A enkelt kr dobbelt kr Kategori B enkelt kr dobbelt kr Kategori C enkelt kr dobbelt kr Tjek ind fra kl Værelserne reserveres efter først til mølle princippet. Transport Flybilletter kan bestilles via formular på Følgende flyafgange/priser er reserveret til Skolerigsdagens deltagere indtil 9. november 2012: SAS: København/Aalborg den 31. januar 2013 kl Pris t/r kr Aalborg/København den 1. februar 2013 kl Norwegian: København/Aalborg den 31. januar 2013 kl Pris t/r kr Aalborg/København den 1. februar 2013 kl Priserne er gældende, så længe der er ledig kapacitet på ovenstående flyafgange. Såfremt den valgte flyafgang er optaget, vil deltagerne få tilbudt alternative afgange. Hvis du ændrer din flyreservation efter den 9. november 2012, er det forbundet med merudgift. Der arrangeres fælles bustransport, der passer med ovenstående flyafgange. Information om Fagligt indhold: Chefkonsulent Dorthe Møller, tlf konferencen Praktiske forhold: Projektmedarbejder, Dorthe Lehm Jensen, tlf Spørgsmål om hotelreservation: VisitAalborg, tlf Produktion: Kommuneforlaget A/S. Foto: Claus Ørsted

KL s Børn & Unge Topmøde 2015. Fællesskaber nye, flere og bedre. 29.-30. januar 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center

KL s Børn & Unge Topmøde 2015. Fællesskaber nye, flere og bedre. 29.-30. januar 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center KL s Børn & Unge Topmøde 2015 Fællesskaber nye, flere og bedre 29.-30. januar 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center 2 KL s Børn & Unge Topmøde 2015 Fællesskaber nye, flere og bedre Velkommen til KL s

Læs mere

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Netværkets Fælles Produkt, november 2012 Indledning Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt. Næsten alle

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

28.-29. februar 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus

28.-29. februar 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus 28.-29. februar 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus Børnetopmøde 2008 Børneliv i balance En sand bølge af reformer skyller ind over kommunerne og skaber nye rammer og vilkår for udvikling af kvaliteten

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Sluk for hovedløse indkøb. t e m a o m i t / / s i d e 1 4

Sluk for hovedløse indkøb. t e m a o m i t / / s i d e 1 4 28 Lærerne på standby Sluk for hovedløse indkøb Genstart it-didaktikken Den digitale skole ligger i dvale Lærerne er parate til at bruge it, men tekniske problemer og gammelt udstyr sætter en stopper for

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere