PPR som kompetenceudvikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPR som kompetenceudvikler"

Transkript

1 PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet for PPR-ledere Indhold Konferencen har fokus på, hvordan PPR kan bidrage med kompetenceudvikling for hele 0-18 årsområdet. Målgruppe Forvaltningsledelse, PPR-ledere og medarbejdere, skoleledere, dagtilbudsledere mv. P R O G R A M 9.30 Ankomst og kaffe Velkommen og præsentation af konferencen Dorthe Møller, souschef i KL s Center for Børn og Uddannelse Jan Kirkegaard, formand for Landssamrådet for PPR-ledere Fremtidens PPR En direktørs visioner og ønsker for PPR. Hvad er perspektiverne for PPR set i lyset af opgaven med lokal kapacitetsopbygning? Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune Kompetenceudvikling i praksis Hvordan får kompetenceudvikling effekt i praksis? Læringsmiljøer, kompetencestrategi og transfer. Bent Gringer, chefkonsulent, Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling Overgang til workshops workshoprunde

2 Inklusionsvejledere som lokale ressourcepersoner i dagtilbud og skoler 2. Temapakker fra PPR 3. Aktionslæring som metode til implementering af inklusionsfremmende tiltag 4. Behovstilpasse ydelser skoler og PPR Frokost Et læringsforløb Langeland Kommune har haft et samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Hvad er de kommunale erfaringer med et sådant forløb? Hvordan kan kommuner samarbejde med læringskonsulenterne, så det skaber læring for alle led i kommunen? Lone Bjerregaard, skole- og dagtilbudschef i Langeland Kommune Pernille Matthiesen, konsulent, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kaffepause workshoprunde Samskabelse af tiltag mellem skole og PPR 6. Kompetenceudviklende forløb for dagplejen 7. Samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og PPR 8. Robot velfærdsteknologi i PPR PPR-praksis i en brydningstid Pædagogisk-psykologisk praksis befinder sig aktuelt i en brydningstid med ændret juridisk grundlag og forskellige typer af krav om øget brugerorientering, praksisnærhed, ensartethed i betjeningen, mere didaktisk sparring, inklusionssparring samt konsultativ bistand. Hvilken betydning kan det få for PPR og kommunerne? Thomas Szulevicz, cand. Psych. Ph.d og lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Afslutning og farvel og tak for i dag 2

3 W ORKSHOPS 1. runde 1. Inklusionsvejledere som lokale ressourcepersoner i dagtilbud og skoler PPR i Aarhus Kommune gennemførte i et kompetenceudviklingsprojekt Fællesskaber for Alle En af indsatserne var uddannelse af inklusionsvejledere i alle dagtilbud og skoler i Aarhus. Ønsket var lokal kapacitetsopbygning. Workshoppen sætter fokus på inklusionsvejledernes opgaver og ansvarsområder i Skåde Dagtilbud og på Sødalskolen og de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder. PPR og lokal kapacitetsopbygning Fra inklusionsvejleder til refleksionsvejleder Sødalskolens fællesskaber Ledelsesmæssig bevågenhed og klar strategi Tina Andreassen, refleksionsvejleder, Skåde Dagtilbud Camilla Moldt, dagtilbudsleder, Skåde Dagtilbud Christina Rieks-Pedersen, inklusionsvejleder på Sødalskolen Stine Clasen, udviklingskonsulent, PPR Aarhus Kommune 2. Temapakker fra PPR Målrettede og tidsafgrænsede indsatser målrettet de voksne omkring børn PPR i Greve Kommune har siden 2010 arbejdet med udvikling, afprøvning og implementering af Temapakker. Temapakker er målrettede og tidsafgrænsede indsatser til de voksne omkring børn med henblik på at styrke børns trivsel og læring. Aktuelt tilbydes i alt 12 temapakker, som pædagoger og lærere kan bestille uden indstilling af enkeltbørn. I workshop har fokus på udviklingen af temapakker med udgangspunkt i samarbejdspartneres ønsker, og de muligheder og dilemmaer PPR har erfaret undervejs. I workshoppen gives også et konkret eksempel på en temapakke og et samarbejdsforløb. Jane Larsen, ressourcepædagog, PPR Greve Kommune Else-Marie Mathiasen, psykolog, PPR Greve Kommune Lone Christensen, udviklingskonsulent, PPR Greve Kommune 3. Aktionslæring som metode til implementering af inklusionsfremmende tiltag PPR i Kolding Kommune har i samarbejde med dagtilbud faciliteret en aktionslærningsproces. Det faglige indhold retter fokus mod dagplejerens relationskompetence og kvaliteten af det samspil og samvær mellem dagplejeren og barnet, der er altafgørende for barnets udvikling og en inkluderende praksis. PPR i Kolding arbejder på samme måde med udvikling af social inklusion via aktionslæring på daginstitutionsområdet. Den enkelte daginstitution udvælger 3

4 selv hvilke inklusionsfremmende tiltag der skal være fokus på og implementeres via aktionslæring. Joan Lindskov, Leder af dagplejen i Kolding Kommune Anne Maria Ruwald, Psykolog i Kolding Kommune Dorte Møberg, AKT-konsulent i Kolding Kommune 4. Behovstilpasse ydelser Skoler og PPR Aalborg Kommune har flere års erfaring med at udvikle og gennemføre forventningsafstemningsmøder med skoler, hvor målet har været specifikt at tilpasse PPR s ydelser til kommunens skoler, der varierer meget såvel med hensyn til elevtal som med lokalt uddannede ressourcepersoner. Der vil blive præsenteret inspirationsmateriale til brug ved forventningsa f- stemningsmøderne. Flemming Engel, leder af PPR i Aalborg Kommune 2. runde 5. Samskabelse af tiltag mellem skole og PPR Solrød Kommune har planlagt en workshop som en gensidig refleksion over, hvordan PPR sammen med skolen kan udvikle nye tiltag til gavn for alle elever. Der er således ikke tale om en salgstale om en succes, men et oplæg til en udforskning af, hvordan og hvad der skal til, for at vi i fællesskab kan skabe nye måder at rådgive på. Udgangspunktet er en konkret udfordring, hvor nogle lærere har ét ønske og PPR mener, at der skal gøres noget andet. Sammen har skole og PPR udtænkt en helt tredje løsning. Workshoppen handler ikke om denne specifikke løsning, men om hvordan man kan komme frem til sammen at skabe nye måder at tænke og arbejde på, der ikke er bundet op på koncepter, metoder eller evidensbaserede programmer. Jeanne Zaar, inklusionsvejleder i Solrød Kommune Brian Venneberg, skoleleder i Solrød Kommune Kirsten Torp, PPR-konsulent i Solrød Kommune Laura Trads, PPR-psykolog i Solrød Kommune Jacob Stenholt, leder af PPR i Solrød Kommune 6. Kompetenceudviklende forløb for dagplejen Skanderborg Kommune har iværksat et kompetenceudviklende forløb for dagplejen. I forløbet er der fokus på at øge og styrke viden om tidlig tilknytning og det gode samspil mellem dagplejer og barn. Der bliver lagt vægt på, hvordan man som dagplejer og pædagogisk leder i dagplejen kan arbejde nysgerrigt og konstruktivt med at udvikle den pædagogiske praksis omkring disse temaer. På workshoppen vil der blive fortalt om: Etablering af forløbet og samarbejdet med dagplejens medarbejdere om dette. 4

5 Overvejelser omkring forløbets form og indhold. Forløbets faser og mulighederne i det vedvarende makkerskab mellem PPR og dagplejen. Dilemmafeltet omkring de pædagogiske lederes dobbeltrolle (tilsynsførende med vejlederfunktion). Bestræbelserne på at gøre viden praksisrelevant og anvendelig, herunder vægtning af oplæg, øvelser og at komme ud i praksis. Camilla Leth Magnussen, pædagogisk konsulent Skanderborg Kommune Tina Faurholt, psykolog Skanderborg Kommune 7. Samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og PPR Aarhus Kommune eksperimenterer med at udvikle samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og PPR. Samarbejdsaftalerne danner grundlaget for en beskrivelse af de udviklingstiltag og fokuspunkter det faste samarbejde mellem dagtilbuddet og PPR skal have. Samarbejdsaftalen indgås med ledelsen i dagtilbuddet og de fagpersoner, der er knyttet til stedet, og vil som sådan variere meget fra dagtilbud til dagtilbud. Birthe Grønbæk, dagtilbudsleder i Aarhus Kommune Pernille Serup Norddam, psykolog i Aarhus Kommune Hanne de Place, PPR-leder i Aarhus Kommune 8. Robot velfærdsteknologi i PPR PPR i Greve Kommune har det sidste års tid anvendt en robot sammen med unge i folkeskolen præget af autisme. I arbejdet med robotten er der fokus på at styrke de unges talenter og deres fællesskaber med andre unge. Teknologien og robotforløbet har overrasket og givet langt større effekt end forventet. Anvendelsen af robotten ser ud til at kunne styrke unge præget af autisme både socialt og i at udvikle et talent for tekniske fag og programmering. Robotten vil således bidrage til at de unge får et helt andet afsæt til en ungdomsuddannelse, som ellers kunne være vanskelig at gennemføre. Robotforløbet er udviklet og gennemført af Greve Kommune og den socialøkonomiske virksomhed Actura, der bl.a. har bidraget med viden og praktik. Helene Thorn, leder af PPR i Greve Kommune 5

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed 2015 2. halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012

Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012 Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012 Indhold Opgaven... 2 Opgaveløsningen... 3 Vidensgrundlag... 3 Samarbejde med landets kommuner... 3 Information om Gåhjemmøder... 3 Efteruddannelsesforløb...

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere