Væghængt kondenserende gaskedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væghængt kondenserende gaskedel"

Transkript

1 O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW

2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd og symbolforklaring 4. Sikkerhedsforskrifter 4. Symbolforklaringer 4 Leveringsomfang 5 3 Kedeloplysninger 6 3. Anvendelse 6 3. EU-konformitetserklæring Typeoversigt Typeskil Kedelbeskrivelse Tilslutningstilbehør Dimensioner kedelopbygning ZWB kedelopbygning ZSB Eldiagram 4 3. Tekniske data 6 3. Kondensatanalyse mg/l 8 7 Opstart 3 7. Før opstart 3 7. Start og stop kedel Start centralvarme Centralvarmestyring Efter ibrugtagningen Kedler med varmtvandsbeholder: Indstilling af varmtvandstemperatur ZWB-kedler - indstilling af varmtvandstemperatur Varmtvandsmængde/-temperatur Sommerdrift (ingen opvarmning, kun varmtvandsproduktion) Frostbeskyttelse Tastspærre Fejl Termisk desinfektion ved kedler med varmtvandsbeholder Pumpeblokeringsbeskyttelse 36 4 Forskrifter 9 5 Installation 0 5. Vigtige råd 0 5. Vælg opstillingsrum 5.3 Forinstallation af rørledninger 5.4 Montage af kedel Afprøv tilslutninger Kaskadeløsning 5 6 Eltilslutning 6 6. Generelt 6 6. Nettilslutning Tilslutning af tilbehør Åbning af Heatronic Tilslutning af varmestyring eller fjernbetjeninger Tilslutning af beholderen Tilslutning af temperaturbegrænser TB i gulvvarmeanlæg Tilslutning af cirkulationspumpe Udskiftning af netkabel 30

3 da Indholdsfortegnelse 3 8 Individuel indstilling Mekaniske indstillinger Check ekspansionsbeholder størrelse Ændring af pumpens kurve Indstilling af Heatronic Betjening af Bosch Heatronic Varmeydelse (service-funktion.a) Varmtvandsproduktion (service-funktion.b) Pumpekoblingstype for varmedrift (service-funktion.e) Maksimum-fremløbstemperatur (service-funktion.b) Udluftningsfunktion (service-funktion.c) Termisk desinfektion (servicefunktion.d) Automatisk taktspærre (service-funktion 3.A) Taktspærre (service-funktion 3.b) Reguleringsdifferens (service-funktion 3.C) Advarselstone (service-funktion 4.d) Fyldeprogram til vandlås (service-funktion 4.F) Reset af eftersyn (service-funktion 5.A) Ændring af kanalens anvendelse ved en -kanal-timer (service-funktion 5.C) Vis eftersyn (service-funktion 5.F) Kald sidst gemte fejl frem (service-funktion 6.A) Driftslampe (service-funktion 7.A) Minimum-varmtvandsmængde (Service-funktion 7.C) (ZWB) Tilslutning af fremløbsføler f.eks. trevejsventil (service-funktion 7.d) Reset kedlen (Heatronic 3) til standardindstilling (service-funktion 8.E) Reaktionsforsinkelse varmtvandsaktivering (service-funktion 9.E) (ZWB) Pumpeefterløbstid (service-funktion 9.F) 4 Eftersyn og vedligeholdelse 47. Checkliste for vedligeholdelse (Vedligeholdelsesprotokol) 48. Beskrivelse af forskellige vedligeholdelsestrin 48.. Si i koldtvandsrøret (ZWB) 49.. Pladevarmeveksler (ZWB) Gasarmatur Hydraulisk enhed Trevejsventil Pumpe og returfordeler 5..7 Kontrol af varmeblok, brænder og elektroder 5..8 Rengøring af kondensatvandlås Membran i blandeanordningen Kontrol af sikkerhedsventil til varmeanlæg 54.. Kontrollér ekspansionsbeholder 54.. Centralvarmeanlæggets påfyldningstryk Check elledningerne Rengøring af andre komponenter 55.3 Tømning af den vægophængte gaskedel 55 3 Tillæg Visninger i displayet Fejl Gas-indstillingsværdier Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB 4.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZWB 8.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZWB Gastypeindstilling Indstilling af gas/luftforhold Kontroller gastilslutnings flowtrykket 44 0 Kontrol af røggasværdier Skorstensfejertaste Tæthedskontrol af røgkanalen CO-måling i røggas 45 4 Opstartsprotokol 6 Stikordsregister 6 Miljøbeskyttelse 46

4 4 Sikkerhedsråd og symbolforklaring da Sikkerhedsråd og symbolforklaring. Sikkerhedsforskrifter Ved gaslugt: B Luk gashanen ( side 3). B Åbn vinduerne. B Tænd/sluk ikke elektriske kontakter. B Sluk åben ild. B Tilkald straks gasleverandøren og en aut. vvs-installatør. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen ( side 3). B Åbn døre og vinduer. B Tilkald VVS-installatør. Installation, ændringer B Installation samt ændringer på kedlen må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. B Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. B Hvis forbrændingsluften tages fra rummet må luftåbninger i døre, vinduer og vægge ikke lukkes eller gøres mindre. Ved efter installation af tætte vinduer skal der til stadighed sikres forsyning af friskluft (i tilfælde af at forbrændingsluften tages fra rummet). Termisk desinfektion af varmtvandsbeholderen B Fare for skoldning! Overvåg ubetinget driften ved temperaturer over 60 C. Information til kunden B Informer kunden om kedlens funktion og betjening. B Gør kunden opmærksom på, at han ikke selv må foretage ændringer eller reparationer.. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel. Service B Vi anbefaler, at der tegnes et serviceabonnement med en autoriseret vvs-installatør, der inkluderer et serviceeftersyn hvert andet år eller 3000 m³ gas. B Brugeren er ansvarlig for anlæggets sikkerhed og miljøvenlighed. B Anvend kun originale reservedele! Eksplosive og let brændbare stoffer B Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f.eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Forbrændings-/rumluft B Forbrændings/rumluft skal holdes fri for aggresive stoffer (som f.eks. kulbrinteforbindelsen som indeholder klor og fluor). Derved undgår man korrosion.

5 da Leveringsomfang 5 Leveringsomfang O 3 4 Fig. Væghængt gaskedel til centralvarme Klap (med fastgørelsesmateriale) 3 Fastgørelsesmateriale (skruer med tilbehør) 4 Vejledninger til apparatets dokumentation Supplerende materiale for fagmanden (ikke indeholdt i leveringen) Som supplement til de medleverede tryksager fås følgende materiale: Reservedelsliste Servicevejledning (til fejldiagnose/fejlafhjælpning og funktionskontrol) Dette materiale kan bestilles hos Boschinformationstjeneste. Kontaktadressen findes på bagsiden af nærværende installationsvejledning.

6 6 Kedeloplysninger da 3 Kedeloplysninger ZSB-kedler er varmekedler med integreret 3-vejsventil for tilslutning af en indirekte opvarmet beholder. ZWB-kedler er kombikedler til opvarmning og varmtvandsproduktion med gennemløbsprincippet. 3. Anvendelse Kedlen må kun installeres i lukkede centralvarmesystemer. På grund af typegodkendelsen behøves ingen vandmangelsikring. Anden brug er ikke efter bestemmelserne. Skader som følge af denne dækkes ikke af garantien. Erhvervsmæssig og industriel anvendelse af kedlerne til opvarmning af procesvarme er ikke tilladt. 3. EU-konformitetserklæring Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG og de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Kedlen opfylder kravene til kondenserende kedler. Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG og de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Indholdet af kvælstofoxider i røggassen ved testbetingelser i henhold til DIN 470 T8 (udgave marts 990) ligger under80 mg/ kwh. Kedlen er godkendt iht EN 677. Prod.-ID-Nr. CE-0085 BS053 Kategori II H 3B/P (0, 8-30) Kedeltype C 3X, C 33X, C 43X, C 53, C 63, C 83X, B 3, B 33 Tab. 3.3 Typeoversigt ZSB 4-3C 3 S0800 ZSB 4-3C 3 S0800 ZSB -3C 3 S0800 ZSB -3C 3 S0800 ZWB 8-3C 3 S0800 ZWB 8-3C 3 S0800 Tab. Z Centralvarmekedel S Beholdertilslutning W Varmtvandsopvarmning B Kondenserende teknik 4 Varmeydelse indtil 4 kw Varmeydelse indtil kw 8 Varmtvandsydelse indtil 8 kw -3C Version 3 Naturgas H 3 F-gas S0800Specialnummer Danmark Angivelse af prøvegas med kodetal og gasgruppe iht. EN 437: Tal Wobbe-indeks (W S ) (5 C) Gasfamilie 3,7-5, kwh/m 3 Naturgas, type H 3 0,-4,3 kwh/m 3 Flydende gas 3B/P Tab Typeskil Typeskiltet (43) sidder nederst til højre på kabinet ( figur 3). Her finder De kedelydelse, bestillingsnummer, tilladelsesdatoen og fremstillingsdato (FD i kode).

7 da Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse Kedel for vægmontage uafhængig af skorsten og rumstørrelse. intelligent varmepumpeaktivering ved tilslutning af klimastyret varmestyring Heatronic 3 med -leder-bus Tilslutningskabel med netstik Display Automatisk tænding Modulerende drift Fuldsikret via Bosch Heatronic med ioniseringsovervågning og magnetventiler iht EN 98 Min. cirkulationsvandsmængde ikke nødvendig Egnet til gulvvarmeanlæg Tilslutningsmulighed for dobbeltrør til røggas/forbrændingsluft Ø 80/5 eller separat rør eller enkeltrør Ø 80 Regulerbar ventilator Præmixbrænder Temperaturføler og termostat for opvarmning Temperaturføler i fremløb Temperaturbegrænser i 4 V-strømkreds 3-trins centralvarmepumpe, med aut. udlufter Sikkerhedsventil, manometer, ekspansionsbeholder Tilslutningmulighed for beholder-ntc Røggastemperaturbegrænser (0 C) Varmtvandsprioritering 3-vejs-ventil med motor (ZWB, ZSB) Pladevarmeveksler (ZWB) Integreret opfyldningsenhed (ZWB)

8 8 Kedeloplysninger da 3.6 Tilslutningstilbehør Her kan du finde en liste med typisk tilbehør. Hvis du ønsker en fuldstændig oversigt over tilbehøret, der kan leveres, bedes du henvende dig til producenten. Aftrækstilbehør Monteringsbeslag Klimastyring f.eks. FW 00, FW 00 Rumtemperaturstyring f.eks. FR 00, FR 0 Fjernbetjeninger FB 00, FB 0 KP 30 (kondensathævepumpe) NB 00 (neutraliseringsbox) Tilbehør nr. 49 eller 430 (sikkerhedsgruppe) Tragtvandlås med tilslutningsmulighed til kondensat og sikkerhedsventil nr. 43

9 da Kedeloplysninger Dimensioner min. 0 min * * O Fig. * til vedligeholdelse og service

10 0 Kedeloplysninger da 3.8 kedelopbygning ZWB O Fig. 3

11 da Kedeloplysninger Forklaring til figur 3: Heatronic 3 Hovedafbryder 3 Kontrollampe til brænderdrift 4 Servicetast 5 Skorstenfejerknap 6 Fremløbstermostat 7 Her kan evt. indsættes styring eller regulator 8 Varmtvands temperaturregulator 9 Tastspærre 0 eco-taste reset-taste Manometer 3 Display 4 Fremløbsledning 5 Varmtvandsføler (ZWB) 6 Pladevarmeveksler (ZWB) 7 3-vejs-ventil 8 Kondensatvandlås 9 Motor 0 Målestuds til gennemstrømningstrykket for gastilslutningen Indstillingsskrue min. gasmængde Fremløbsledning 3 Fremløbsføler 4 Ekspansionsbeholder 5 Indsugning af forbrændingsluft (separat rør) 6 Indsugning af forbrændingsluft 7 Røgrør 8 Ophængningslasker 9 Blæser 30 Blandeenhed 3 Sugerør 3 Spejl 33 Varmeblok-termostat 34 Elektrodesæt 35 Røggastermostat 36 Kondensatkar 37 Dæksel serviceåbning 38 Automatisk udluftning 39 Kontakt pumpe-omdrejningstal 40 Centralvarmepumpe 4 Turbine (ZWB) 4 Kondensatslange 43 Typeskilt 44 Tømmehane 45 Returledning 46 Indgang for koldt vand 47 Gas 48 Udløb varmt vand 49 Sikkerhedsventil (varmekreds)

12 Kedeloplysninger da 3.9 kedelopbygning ZSB O Fig. 4

13 da Kedeloplysninger 3 Forklaring til figur 3: Heatronic 3 Hovedafbryder 3 Kontrollampe til brænderdrift 4 Servicetast 5 Skorstenfejerknap 6 Fremløbstermostat 7 Her kan der installeres en klimastyring eller en timer (tilbehør) 8 Varmtvandstermostat 9 Tastelås 0 eco-taste reset-taste Manometer 3 Display 4 Fremløbsledning 5 3-vejs-ventil 6 Kondensatvandlås 7 Motor 8 Målestuds til gennemstrømningstrykket for gastilslutningen 9 Indstillingsskrue min. gasmængde 0 Fremløbsledning Fremløbsføler Ekspansionsbeholder 3 Indsugning af forbrændingsluft (separat rør) 4 Indsugning af forbrændingsluft 5 Røgrør 6 Ophængningslasker 7 Blæser 8 Blandeenhed 9 Sugerør 30 Spejl 3 Varmeblok-termostat 3 Elektrodesæt 33 Røggastermostat 34 Kondensatkar 35 Dæksel serviceåbning 36 Automatisk udluftning 37 Kontakt pumpe-omdrejningstal 38 Centralvarmepumpe 39 Kondensatslange 40 Typeskilt 4 Tømmehane 4 Returledning 43 Returtilslutning 44 Gas 45 Beholderfremløb 46 Sikkerhedsventil (varmekreds)

14 4 Kedeloplysninger da 3.0 Eldiagram LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V R Fig. 5

15 da Kedeloplysninger 5 Tændtransformer Fremløbstermostat 3 Klemliste 30 V AC 4 Sikring T,5 A (30 V AC) 5 Varmtvandstermostat 6 Tilslutning temperaturovervågning TB (30 V AC) 7 Tilslutning cirkulationspumpe 8 Sikring T 0,5 A (5 V DC) 9 Sikring T,6 A (4 V DC) 0 Kodestik Transformator Hovedafbryder 3 Tilslutningskabel med stik 4 ved ZWB varmtvandsføler ved ZSB tilslutning af fremløbsføler f.eks. hydraulisk trevejsventil. 5 Gasarmatur 6 Røggastermostat 7 Fremløbsføler 8 Tændelektrode 9 Overvågningselektrode 0 Varmeblok-termostat Blæser Turbine (ZWB) 3 Centralvarmepumpe 4 3-vejs-ventil (ZSB, ZWB) 5 Tilslutning af varmepumpe (primær kreds) 6 Tilslutning af BUS-deltager f.eks. varmestyring 7 Tilslutning TR00, TR00, TRQ, TRP 3 8 Tilslutning udeføler 9 Tilslutning beholderføler (NTC)

16 6 Kedeloplysninger da 3. Tekniske data ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... Enhed Naturgas Propan ) Butan Naturgas Propan ) Butan maks. nominel varmeydelse (P maks ) 40/30 C kw 4, 4, 4,,8,7,7 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 50/30 C kw 4, 4, 4,,6,6,6 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 80/60 C kw 3,0 3,0 3,0 0,3 0,3 0,3 maks. nominel varmebelastning (Q maks ) varme kw 3,3 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 min. nominel varmeydelse (P min ) 40/30 C kw 3,7 6,3 7, 8,,6,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 50/30 C kw 3,7 6,3 7, 8,0,5,5 min. nominel varmeydelse (P min ) 80/60 C kw 3,3 5,7 6,5 7,3 0,5 0,5 min. nominel varmebelastning (Q min ) varme kw 3,4 5,8 6,6 7,5 0,8 0,8 maks. nominel varmeydelse (P nw ) varmt vand kw 3,0 3,0 3,0 0,4 0,4 0,4 maks. nominel varmebelastning (Q nw ) varmt vand kw 3,3 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 Gastilslutningsværdier Naturgas H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,4 - -, - - F-gas (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,0,0 -,5,5 Tilladt gastilslutningstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansionsbeholder Fortryk bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalindhold l Regneværdier for diameterberegning iht. DIN 4705 Røggasmassestrøm max./ min.last. g/s 5,8/,6 5,8/,6 5,/,6 9,0/3,5 9,0/4,8 9,6/4,7 Røggastemperatur (80/60 C) max./min.last. C 69/58 69/58 69/58 8/6 8/6 8/6 Røggastemperatur (40/30 C) max./min.last. C 49/30 49/30 49/30 60/3 60/3 60/3 Resterende transporthøjde Pa CO ved max. nominel varmeydelse % 9,4 0,8,4 9,6 0,8,5 CO ved min. nominel varmeydelse % 8,6 0,5,0 8,7 0,5,0 Røggasgruppe iht G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -gruppe Kondensat maks. kondensatmængde (t R = 30 C) l/h,,,,7,7,7 ph-værdi ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Generelt Elektr. spænding AC... V Frekvens Hz Max. optagen effekt vamedrift W EMC-grænseværdiklasse - B B B B B B Støjtryksniveau db(a) Beskyttelsesgrad IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D Max. fremløbstemp. C ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 Maks. till. driftstryk (P MS ) varme bar Tilladte omgivelsestemperaturer C Nominel indhold (centralvarme) l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Vægt (uden emballage) kg Dimensioner B x H x D Tab. 4 ) Standardværdi for flydende gas ved stationære beholdere med indhold op til 5000 l mm 400 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x 370

17 da Kedeloplysninger 7 ZWB 8-3 C... Enhed Naturgas Propan ) Butan maks. nominel varmeydelse (P maks ) 40/30 C kw,8,7 4,5 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 50/30 C kw,6,6 4,7 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 80/60 C kw 0,3 0,3 3,0 maks. nominel varmebelastning (Q maks ) varme kw 0,8 0,8 3,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 40/30 C kw 8,,6,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 50/30 C kw 8,0,5,5 min. nominel varmeydelse (P min ) 80/60 C kw 7,3 0,5 0,5 min. nominel varmebelastning (Q min ) varme kw 7,5 0,8 0,8 maks. nominel varmeydelse (P nw ) varmt vand kw 7,4 7,4 7,4 maks. nominel varmebelastning (Q nw ) varmt vand kw 8,0 8,0 8,0 Gastilslutningsværdier Naturgas H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,8 - - F-gas (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,,0 Tilladt gastilslutningstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansionsbeholder Fortryk bar 0,5 0,5 0,5 Totalindhold l Varmt vand maks. varmtvandsmængde l/min Udløbstemperatur t Z C maks. indløbstemperatur for koldt vand C Maks. tilladt varmtvandstryk bar Min. flydetryk bar 0,3 0,3 0,3 Specifik gennemstrømning efter EN 65 l/min 3,0 3,0 3,0 Regneværdier for diameterberegning iht. DIN 4705 Røggasmassestrøm max./ min.last. g/s,9/3,5,3/4,9,6/4,7 Røggastemperatur (80/60 C) max./min.last. C 94/6 94/6 94/6 Røggastemperatur (40/30 C) max./min.last. C 60/3 60/3 60/3 Resterende transporthøjde Pa CO ved max. nominel varmeydelse % 9,6 0,8,5 CO ved min. nominel varmeydelse % 8,7 0,5,0 Røggasgruppe iht G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -gruppe Kondensat maks. kondensatmængde (t R = 30 C) l/h,7,7,7 ph-værdi ca. 4,8 4,8 4,8 Generelt Elektr. spænding AC... V Frekvens Hz Max. optagen effekt vamedrift W EMC-grænseværdiklasse - B B B Støjtryksniveau db(a) Beskyttelsesgrad IP X4D X4D X4D Max. fremløbstemp. C ca. 90 ca. 90 ca. 90 Maks. till. driftstryk (P MS ) varme bar Tilladte omgivelsestemperaturer C Nominel indhold (centralvarme) l 3,0 3,0 3,0 Vægt (uden emballage) kg Dimensioner B x H x D mm 400 x 850 x x 850 x x 850 x 370 Tab. 5

18 8 Kedeloplysninger da 3. Kondensatanalyse mg/l Ammonium, Nikkel 0,5 Bly 0,0 Kviksølv 0,000 Cadmium 0,00 Sulfat Chrom 0, Zink 0,05 CFCgasser 0,00 Kul brinte 0,05 Tin 0,0 Vanadium 0,00 Kobber 0,08 ph-værdi 4,8 Tab. 6

19 da Forskrifter 9 4 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen: Nationale byggeregulativer Bestemmelser fra gasleverandøren EnEG (Lov om energibesparelse) EnEV (Forordning om energibesparende isolering og energibesparende anlægsteknik i bygninger) Direktiver for fyrrummet eller bygningsvedtægterne for Forbundslandene, direktiver for montering og installation af centrale fyrrum. DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gasund Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Arbejdsblad G 600, TRGI (tekniske bestemmelser for gasinstallationer) Arbejdsblad G 670, (opstilling af gaskedler i rum med mekaniske udluftningsanlæg) TRF 996 (Tekniske regler for flydende gas) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Gasreglementets bestemmelser DIN 988 TRWI (Tekniske regler for brugsvandsinstallationer) DIN 4708 (Centrale varmtvandsinstallationer) DIN 4807 (ekspansionsbeholdere) DIN EN 88 (varmesystemer i bygninger) DIN VDE 000, del 70 (installation af stærkstrømsanlæg med nominelle spændinger indtil 000 V, rum med badekar eller brusebad) Derudover skal følgende bestemmelser følges ved installation i Danmark: Bygningsreglementet Stærkstrømsreglementet Gasreglementet

20 0 Installation da 5 Installation Fare: Eksplosionsfare! B Luk gashanen, før der arbejdes på gasførende dele. B Udfør en tæthedskontrol efter arbejde på gasførende dele. Kedelinstallation, tilslutning af gas- og aftrækssystem samt idriftsætning må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. Elinstallation skal udføres iht stærkstrømsreglement. 5. Vigtige råd Kedlens vandindhold ligger under 0 liter. B Før installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Åbne centralvarmeanlæg B Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Anlæg med naturlig cirkulation B Slut kedlen til rørnettet via en trevejsventil med slamudskiller. Gulvvarme B Overhold datablad om anvendelse af Boschgaskedler ved gulvvarme. Forzinkede radiatorer og rørledninger Gør følgende for at undgå gasdannelse: B Brug ikke galvaniserede radiatorer og rørledninger. Neutraliseringsenhed Hvis bygningsmyndighederne kræver en neutraliseringsenhed: B Brug neutraliseringsboks NB 00. Brug af rumtemperaturstyring B Der bør ikke installeres en termostatventil på radiatoren i referencerummet. Frostbeskyttelsesmidler Følgende frostbeskyttelsesmidler er tilladt: Beskrivelse Rustbeskyttelsesmidler Følgende rustbeskyttelsesmidler er tilladt: Tætningsmiddel Det kan efter vor erfaring give problemer med tilsætning af tætningsmidler i centralvarmevandet (aflejringer i varmeveksler). Dette frarådes derfor. Strømningsstøj Gør følgende for at undgå strømningslyde: B Installér en overløbsventil (tilbehør nr. 997) eller en 3- vejs-ventil ved varmeanlæg med to rør på den fjerneste radiator. Etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier Alle etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier kan anvendes. Forfilter (ZWB-kedler) Gør følgende for at undgå grubetæring: B Montér et forfilter. Koncentration Varidos FSK - 55 % Alphi - Glythermin NF 0-6 % Tab. 7 Beskrivelse Nalco % Sentinel X 00, % Copal % Tab. 8 Koncentration Flydende gas For at beskytte kedlen mod for højt tryk (TRF): B Installér et trykinstrumentpanel med sikkerhedsventil. Cirkulationspumpe Den anvendte cirkulationspumpe skal have følgende tilslutningsværdier: 30 V AC, 0,45 A, cos ϕ = 0,99.

21 da Installation 5. Vælg opstillingsrum Forskrifter til opstillingsrum Kedlen er ikke egnet til udendørs installation. Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. B Overholdelse af de gældende regler i landet. B Overhold installationsvejledninger for aftrækstilbehør for min. indbygningsmål. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. 5.3 Forinstallation af rørledninger Forsigtig: Bær aldrig kedlen ved at holde i Heatronic, og læn dig ikke op ad den. B Fjern emballagen og følg instruktionerne på denne. Opsætning på væg B Der er ikke behov for særlig beskyttelse af væggen. Væggen skal være jævn og kunne bære kedlens vægt. B Fastgør monteringsskabelonen, som er vedlagt vejledningen, på væggen, og sørg for en minimumafstand på 0 mm til siden ( fig. ). B Bor hullerne til skruekrogene (Ø 8 mm) og monteringspladen efter monteringsskabelonen. B Ved behov: Bor hul i væggen til røggastilbehøret. Overfladetemperatur Max. overfladetemperaturen ligger under 85 C. Der kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brændbare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrifter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes. F-gas anlæg under jordhøjde Kedlen opfylder kravene i TRF 996 afsnit 7.7 ved opstilling under jordniveau. Vi anbefaler installation af en magnetventil, tilslutning til IUM. Derved frigives forsyningen af flydende gas kun efter varmeaktivering. Fig. 6 Monteringsskabelon O B Fjern monteringsskabelonen. B Montér de medfølgende skruekroge med dyvler. B Montér monteringspladen (tilbehør) med det vedlagte fastgørelsesmateriale.

22 Installation da Gas- og vandtilslutninger 00 = = 00 = = R 3/4" R 3/4" R 3/4" R /" R 3/4" R /" 8 9 R /" 0 R 3/4" 3 4 R /" 5 R 3/4" 0 35 Fig Eksempel: monteringsplade nr. 993 beholdertilslutning på væg Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmereturhane (extraudstyr) O Fig Eksempel: Monteringsplade nr. 99 med fyldeanordning nr. 995 til Tyskland kombikedler ZW... Til væg Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmtvandshane (extraudstyr) 9 Koldtvandshane (extraudstyr) 0 Hane Varmereturhane (extraudstyr) O ) gashane, i Tyskland foreskrevet med termisk spærreanordning

23 da Installation = = Montage af kedel Forsigtig: Kedlen kan beskadiges hvis der er slam eller andet i rørledningen. B Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter. B Fjern fastgørelsesmaterialet på rørene. Tag kabinettet af R 3/4" R /" R /" R 3/4" 4 R 3/4" Kabinettet er sikret mod åbning med skruer (el-sikkerhed). B Husk altid at sikre kabinettet med disse skruer. B Fjern de to sikringsskruer på kedlens underside. B Træk kabinettet frem, og tag det af oppefra R Fig. 9 Eksempel: Monteringsplade nr. 004 med fyldeanordning til Østrig kombikedler ZW.. Indmuret Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmtvandshane (extraudstyr) 9 Koldtvandshane (extraudstyr) 0 Fyldeanordning (Østrig) Varmereturhane (extraudstyr) Tragtvandlås (extraudstyr) B Gasrør dimensioneret iht Gasreglementet. B Alle rørforbindelser i varmesystemet skal kunne klare et tryk på 3 bar og i varmtvandskredsen et tryk på 0 bar. B Anbring en hane på et lavt liggende sted ved anlægget til fyldning og aftapning af anlægget. Fig O B Anbring en udluftningsventil på det højeste sted. ) gashane, i Tyskland foreskrevet med termisk spærreanordning

24 4 Installation da Fastgørelse af kedel B Læg pakninger på monteringspladens tilslutninger. B Hæng kedlen op på de to kroge () på væggen. Tragtvandlås tilbehør nr. 43 Med tilbehør nr. 43 sikres det, at vandet og kondensatet ledes korrekt ud af sikkerhedsventilen. B Installér afløbet af korrosionsbestandige materialer (ATV-A 5). Hertil hører: stentøjsrør, hårde PVC-rør, PVC-rør, PE- HD-rør, PP-rør, ABS/ASA-rør, støbejernsrør med indvendig emaljering eller belægning, stålrør med kunststofbelægning, ikke-rustende stålrør, borosilikatglasrør. B Montér afløbet direkte på en DN 40-tilslutning. Forsigtig: B Afløbet må ikke ændres eller lukkes. B Læg slangerne, så de har fald O Fig. Ophængning af kedlen Kroge B Stram rørtilslutninger med møtrikker. Montering af slange fra sikkerhedsventilen DN R Fig O Fig.

25 da Installation 5 Montering af klappen B Læg gummi () og () (leveringsomfang) under betjeningsfeltet. Montér kun gummiet () løst. B Sæt stiften (3) ind i gummiet () på klappen til højre. B Åbn klappen (4), og anbring begge gummidele under betjeningsefeltet. B Luk klappen. Klappen går i indgreb. 3 4 Fig. 6 Fastgøring af røggastilbehøret O Fig. 4 Montering af klappen, Gummi 3 Stift på klappen 4 Klap B For at åbne klappen: Tryk øverst i midten af klappen, og slip igen. Klappen går op. Fig O Aftræksføring B Læg en egnet drosselskive med pakning på røggasmanifolden. B Sæt røggastilbehøret på, og skru det fast sammen med drosselskiven O Røggastilbehør/adapter Skruer 5.5 Afprøv tilslutninger Vandtilslutninger B Åbn servicehane for centralvarmefremløb og returløb og fyld centralvarmeanlægget. B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger (prøvetryk: max.,5 bar på manometer). B Åbn koldtvandshanen på apparatet og varmtvandshanen på et tapsted, indtil der løber vand ud (prøvetryk: maks. 0 bar). B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger. Gasledning B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod overtrykskader (max. tryk 50 mbar). B Tæthedsprøv gasledningen. B Udfør trykudligning. 5.6 Kaskadeløsning Drift af ZSB-kedler uden varmtvandsbeholder B Luk varmt- og koldtvandstilslutningen på monteringspladen med tilbehør nr. 3. Se installationsvejledning for aftrækstilbehøret for nærmere information om installation.

26 6 Eltilslutning da 6 Eltilslutning 6. Generelt Fare: Fare for elektrisk stød! B Før arbejde med elektriske dele skal disse være i spændingsfri tilstand (Sikring, hovedafbryder). Alle regulerings-, styre- og sikkerhedskomponenter til kedlen er forbundet og kontrolleret, så de er driftsklar. Overhold sikkerhedsforholdsreglerne efter VDE-forskrifterne 000 samt bestemmelserne fra elselskabet. I rum med badekar eller brusebad må kedlen kun tilsluttes via et HPFI-relæ. Der må ikke sluttes andre forbrugere til tilslutningskablet. Træk kablet lodret op og væk i sikkerhedsområde. 6. Nettilslutning B Sæt strømstikket i en stikkontakt med beskyttelseskontakt (uden for sikkerhedsområde og ). Hvis kablet ikke er langt nok, skal det forlænges, kapitel 6.3. Brug følgende kabeltyper: HO5VV-F 3 x 0,75 mm eller HO5VV-F 3 x,0 mm Hvis kedlen sluttes til i sikkerhedsområde eller, forlænges kablet, kapitel 6.3. Brug følgende kabeltype: NYM-I 3 x,5 mm B Foretag el-tilslutning over en afbryderkontakt med min. 3 mm Kontaktafstand (f.eks.. sikringsenhed, afbryderkontakt. 6.3 Tilslutning af tilbehør 6.3. Åbning af Heatronic 5cm Forsigtig: Kabelrester kan beskadige Heatronic. B Afisoler kun kablerne uden for Heatronic. For etablering af eltilslutningerne skal Heatronic klappes ned og åbnes på siden med tilslutninger. Fig R B Tag kabinettet af ( side 3). B Løsn skruen, og klap Heatronic ned. Sikkerhedsområde, direkte over badekarret Sikkerhedsområde, en omkreds på 60 cm omkring badekar/brusebad Tofaset net (IT) B For at sikre tilstrækkelig inoniseringsstrøm skal der indsættes en modstand (best.-nr ) mellem N-ledning og beskyttelsesledningstilslutning. -eller- B Brug skilletransformeren, tilbehør nr O Sikringer Kedlen er sikret med tre sikringer. De sidder på printpladen ( figur 5, side 4). Fig. 8 Der er reservesikringer på bagsiden af afdækningen ( figur 9).

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 65 065 DK (007/09) OSW da da Indholdsfortegnelse

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK da da Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Væghængt kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Væghængt kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 613 303-00.1O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder

Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder 6 70 64 7-00-O Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder EuroPur-Acu ZWSB /8-3 da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 613 303-00.1O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende gaskedel. Condens 6000 W CSW 30-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 642 486 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel. Condens 6000 W CSW 30-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 642 486 (2011/09) DK 6 70 64 474-00.O Kondenserende gaskedel CSW 30-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

Condens 6000 W CSW 14/75-3 A I CSW 24/75-3 A. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Condens 6000 W CSW 14/75-3 A I CSW 24/75-3 A. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 800 30-00.O Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 4/75-3 A I CSW 4/75-3 A Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol 6 720 619 599-00.1O SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol ZBS 14/210 S-3 MA... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSE -3 A... ZSE 8-3 A... ZR 4-3 A... EuroPur-Kombi ZWE 35-3 A... DK etjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og

Læs mere

Milton HighLine. Kondenserende gaskedel. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi. Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Milton HighLine. Kondenserende gaskedel. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi. Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 552(2011/05)DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder ZWSB 30-4 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 720 613 303-00.1O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWB 35-3 A... da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 615 085 DK (2007/09) OSW 2 da da Indholdsfortegnelse

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder ZWSB 30-4 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Installationsvejledning Geminox Egalis Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer: NGVB 23-1 H Installation og service må kun udføres af en autoriseret

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWB 35-3 A...

Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWB 35-3 A... 6 720 613 303-00.1O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWB 35-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning Installationsvejledning EuroCompact Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 01.01.02 DK Med naturligt aftræk og åbent forbrændingskammer: ZWSE 23 3 MFK Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer:

Læs mere

EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 63 303-00.O Kondenserende gaskedel ZSB 4-3 E.. ZSB -3 E.. ZWB 8-3 E.. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 6 0 60 8 Da (99.09) OSW ZS - MF A... 99-./O For Deres sikkerhed I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... Installations- og betjeningsvejledning. Sikkerhedshenvisninger:

Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... Installations- og betjeningsvejledning. Sikkerhedshenvisninger: 6 720 607 848 DK (05.11) SM Installations- og betjeningsvejledning Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... med elektronisk tænding og tredobbelt sikkerhed via ionisationssonde,røggasovervågning og temperaturbegrænsning

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR 6 720 810 367 (2014/02) BD-dk Brugervejledning ZEM SOLAR Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder 6720808446-00.1GX ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

EuroPur-Acu ZWSB 22/28-3. Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder

EuroPur-Acu ZWSB 22/28-3. Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder 70 4 7-00-O Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder EuroPur-Acu ZWSB /8-3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Lade- og omladestation TS1-3, TS2-3, TS3-3, TS4-3, TS5-3. Anlægsteknik for lade- og omladesystem. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Lade- og omladestation TS1-3, TS2-3, TS3-3, TS4-3, TS5-3. Anlægsteknik for lade- og omladesystem. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Anlægsteknik for lade- og omladesystem Lade- og omladestation Monterings- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere