Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/"

Transkript

1 Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand) (NJS), Trine Berthold (TB), Peder Elgaard (PE), Marianne Kazar (MK), Anna Valtonen (AV), Boris Brorman Jensen (BBJ), Albin Frech (AF) og Adnan Brkic (AB) Desuden deltog: Torben Nielsen (rektor) (TNI), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef) (JHJ), Charlotte Bundgaard (prorektor) (CB), og Lene Rimpler (sekretær og referent) (LR) Ved punkt 4 om ny skole deltog desuden: Arkitekt skolens rådgiver i byggespørgsmål Kim Christiansen (KC), kontorchef Signe Primdal Kæregaard, Bygningsstyrelsen (SPK). Trine Berthold deltog ikke i behandlingen af punkt 4. Dagsorden: 0. Velkommen til nye studentermedlemmer. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat (bilag) 3. Orientering fra bestyrelsesformanden 4. Ny Skole - Proces og status for Ny Skole v. rådgiver Kim Christiansen - Fremlæggelse v. Bygningsstyrelsen 5. Rektors ledelsesberetning inkl. (bilag): - opfølgning udviklingskontrakt (bilag) - justering af VIP-organisering (bilag) - Internationalisering (bilag) - Beskæftigelsesoversigt (bilag) - Forretningsordnen underskrives - regnskabsopfølgning (bilag) v. adm. chef 6. Budget 2014 (bilag) v. adm. chef 7. Rektors resultatlønskontrakt for 2014 (bilag) - drøftes med afsæt i udviklingskontrakt 13/14 og resultatlønskontrakt 13 (bilag) 8. Bestyrelsens selvevaluering (bilag) 9. Evt. 1

2 0. Bestyrelsesformanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter; Albin Frech og Adnan Brkic, der er valgt for perioden frem til 1. februar Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. september 2013 blev godkendt med en enkelt rettelse; side 4 i referatet (side 6 i bestyrelsesmaterialet 28. nov.) Afsnit 5, 2. linje udviklingskontrakten rettet til resultatlønskontrakten. 3. Orientering fra bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden orienterede om, at hun sammen med rektor har været til møde i ministeriet om ny skole efter at uddannelsesministeren offentligt havde tilkendegivet sit ønske om, at der bygges en ny arkitektskole i Aarhus på de tidligere godsbanearealer. Ministeriet ønsker snarest at få at vide, hvordan Arkitektskolen ønsker at gennemføre projektet. Og om det skal ske i samarbejde med Bygningsstyrelsen eller en privat investor. Bestyrelsesformanden beklagede, at tingene i øjeblikket går meget hurtigt, men opfordrede alle til at gå positivt ind i arbejdet, og melde tilbage, hvis der måtte opstå tvivlsspørgsmål. 4. Ny skole Trine Berthold var ikke til stede under dette punkt, da hun som ansat i et arkitektfirma er inhabil. Skolens rådgiver, arkitekt Kim Christiansen, præsenterede et forslag til en procedure for realisering af projektet, der indbefatter en arkitektkonkurrence. KC foreslår, at proceduren udarbejdes således, at der holdes en prækvalifikation blandt indkomne bidrag fra arkitektfirmaer, hvorefter der i en anden runde udpeges en vinder blandt de bydende arkitekter. Bygherren vil herefter sikre, at der kan gennemføres en totalentreprise med en totalleverandør - hvortil den vindende arkitekt er tilknyttet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Hvordan totalentreprenøren vælges, skal bygherren redegøre for. Kontorchef Signe Primdal Kæregaard, Bygningsstyrelsen, gav udtryk for, at en procedure, som indeholder en arkitektkonkurrence, og hvor styrelsen entrere med en totalentreprenør, der arbejder sammen med den vindende arkitekt, er mulig. 2

3 Bestyrelsesformanden orienterede om, at der vil være omkostninger i forbindelse med udskrivning af en arkitektkonkurrence. Bestyrelsesformanden orienterede herefter om de to veje, der tegner sig nu: 1) Bygningsstyrelsen som bygherrer eller 2) En privat investor som bygherrer. På det foreliggende grundlag fandt bestyrelsesformanden, at den sikre vej ville være at bruge Bygningsstyrelsen fremfor en privat investor. Styrelsen er en del af staten og har stor erfaring med at opføre uddannelsesinstitutioner, mens der ville være en ikke ubetydelig finansiel risiko ved at entrere med en privat investor. Skolen er ikke rustet til at påtage sig en økonomisk risiko for den fremtidige leje. Bestyrelsen diskuterede herefter de forskellige løsningsmodeller i forhold til samarbejde henholdsvis med en privat investor eller Bygningsstyrelsen; hvem har ansvaret for projektet, høringsfrister, aktstykker, tidsfrister, specifikationskrav mm. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at der var meget kort tid til at sætte sig tilstrækkelig grundigt ind i de to alternativer, men accepterede også, at bestyrelsen skulle handle hurtigt og måtte vælge den økonomisk set mest sikre vej. Bestyrelsen enedes om, at projektet skal tilrettelægges således, at der afholdes en arkitektkonkurrence. Der var desuden enighed om, at Bygningsstyrelsen er den foretrukne bygherrer. Bestyrelsesformanden bad således Kim Christiansen og Signe Primdal Kæregaard om straks at undersøge, hvorledes Bygningsstyrelsen kan igangsætte processen snarest muligt på grundlag af bestyrelsens beslutning. Rektor oplyste, at Uddannelsesministeriet ville blive orienteret om bestyrelsens beslutning på et møde i ministeriet den 29. november Rektors ledelsesberetning Da forrige punkt på dagsordenen fyldte meget, henviste rektor til de omdelte bilag vedrørende ledelsesberetningen. Dog orienterede rektor om de organisationsændringer, der er foretaget på ledelsesniveau. Rektor har kun fået positive tilbagemeldinger fra personalet omkring ændringerne. Det næste skridt i omstruktureringen har fokus på platforme og studios. Bestyrelsen diskuterede og enedes om, at der om et års tid skal foretages en evaluering af omstruktureringen. Marianne Kazar opfordrede ledelsen til, at man er opmærksom på kom- 3

4 petenceudvikling af de ledere, der nu har personaleansvaret på VIPområdet. Ligeledes opfordrede MK til, at forretningsordenen overholdes, så de råd og udvalg der findes, bruges på den anviste måde. Rektor orienterede også om, at der i øjeblikket gennemføres en ansættelsesprocedure for 4 VIP-stillinger ansættelserne forventes at træde i kraft februar Rekrutteringen af nye VIP er fortsætter i 2014 med ca. 6-7 nye forskningsbaserede stillinger. Derudover er man pt også i gang med en ansættelsesproces i forbindelse med ansættelsen af en ny prorektor fra 1. februar Rektor gennemgik udviklingskontrakten. Vi er godt på vej til at opfylde de stillede krav. Bestyrelsesformanden fremhævede, at Arkitektskolens kandidater klarer sig relativt godt i beskæftigelsesstatistikken. Med henvisning til forrige møde, er forretningsordenen nu tilrettet. Den blev herefter underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. Jørgen Hedegaard-Jensen gennemgik 3. kvartals driftsregnskab. Regnskabet viser et overskud på 7,1 million kr. Heraf bliver 4 million kr. reserveret til forskning og udvikling i 2014 og frem. Rekrutteringen af nye VIP er er ikke gået så hurtigt som forventet, derfor er der midler hertil, som endnu ikke er brugt. De tilskudsfinansierede aktiviteter er for nedadgående. Man vil fremover sætte flere kræfter ind på at få flere eksterne midler til skolen, men det tager tid, før resultaterne ses i regnskabet. 6. Budget 2014 v/ administrationschefen JHJ orienterede om budgettet for Der er kun få afvigelser fra materialet siden sidste møde. Bestyrelsen havde få spørgsmål, som JHJ besvarede. Bestyrelsen godkendte enstemmigt det fremlagte budget for Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at der kan komme nye udgifter til arkitektkonkurrencen om den nye skole, som i givet fald skal drøftes med ministeriet. 7. Rektors resultatlønskontrakt for 2014 Bestyrelsesformanden gennemgik kravene til rektors resultatlønskontrakt (RRK). Udviklingskontrakten er gennemgået under pkt. 5, og her er skolen godt på vej til at opfylde alle de stillede krav. Rektor skal fremsende oplæg til nye optagelseskriterier. Oversigt over skolens strategi og kommunikation er endnu ikke færdigbearbejdet. Det samme gælder programmet for ledelsesudviklingen. Bestyrelsesformanden vil udarbejde Resultatlønskontrakt for rektor for

5 8. Bestyrelsens selvevaluering Bestyrelsesformanden bad hvert enkelt bestyrelsesmedlem om en kort vurdering af arbejdet i bestyrelsen: Peder Elgaard (PE): Tilfreds med bestyrelses arbejde. Ønsker større kobling mellem detailopgaver og det strategiske arbejde - tydeligere overblik over detaljerne og det lange lys, så tiden bruges på bedste måde. Marianne Kazar (MK): Lidt for intensive møder, for mange punkter og for meget materiale. Ikke svarende til mødernes længde. Nille Juul Sørensen (NJS): Enig med både PE og MK. Få det væsentlige frem og nedton det øvrige. For meget mødemateriale alt for detaljeret. Ønsker at blive orienteret, når der forhandles med ministeriet. Boris Brorman Jensen (BBJ): Vi skal være mere klare i mæglet i forhold til det væsentlige. Og vi skal være bedre til at bruge de eksterne bestyrelsesmedlemmer i dagligdagen. Anna Valtonen (AV): Fokusere på det væsentlige. Det øvrige, skal blot være til orientering. Kunne ønske sig, at bestyrelsesmaterialet var på engelsk, og at der var en dybere baggrundsviden. Trine Berthold: Vi skal se de direkte linjer. Ønsker at bestyrelsesmaterialet visualiserer dette. Ingelise Bogason: Mener, at bestyrelsen er kommet rigtig langt. Projekt ny skole er et meget stort projekt i så ung en bestyrelse. De studerende udtalte sig ikke, da det var deres første bestyrelsesmøde. 9. Evt. Intet. 5

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl,

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere