Tabel label 331. Meteorologiske forhold pa på Fmroerne. Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe FarocIslands.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel label 331. Meteorologiske forhold pa på Fmroerne. Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe FarocIslands."

Transkript

1 Fxroerne Færøerne Tabel label. Meteorologiske forhold pa på Fmroerne. Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe FarocIslands. Thorshavn Januar Februar Mart, Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. 9 0 Nov. Dec. Året Aret A.. Middeltemperatur (celcius) (cekius) 9,,,,,, 0, 0,9 0,,,,, 9,, 0,,9, 9, 9, 0,,9,0,,9, 9,,,,,0 9, 0,0 0,,,,0,, 9,,,,9,,, 0, 9,,,,0,,9 9,,9,,,9 9,,9 0, 9,0,9,,, B. Nedbør, Nedbor, mm , i. Fugtighedsgrad, pct KILDE Kim,,,: : Meddelt sti of Meteorologisk Institut på pa grundlag af vejrtelegrammerne. vejrtelegransmerne. TRANSLATION. rranslati0n. - - HEADING. Columns -: the the months; : : the the year. - - FRONT COLUMN. COLUMN, A: mean temperature; B: precipitation; C: relative nidity. in per cent. humidity, Tabel. Folkenixtngde, Folkernængde, area! og administrativ inddeling. Population, Popuiation, area, and administrative division. Folkemmngde Folkemærsgde Areal km km. september,eptember 90 Befolk- Læg':.. ning,.. nings- twthed tæthed PrtestegælgTlter' pr. km dittrik- Bygder Sogne Prmste- Valgdistrikterter 9 0 IC distrik- Færøerne Mereerne i alt ,, 0 Norderoernes syssel ,, 0 Oster() østerø syssel 9,,. Strome Strømø syssel ,9 9, Heraf Thorshavn ,,.. Vágo Vågø syssel 0 0,9, Sando Sandø syssel 9 9 0,,9 Sudero Suderø nordre syssel.. S \ i J i søndre f 0 9,, Sudero sondre syssel f f 99 )99 0,0, $ fi Færøerne er beliggende mellem '' og '' nordlig bredde og 'l' og l' vestlig længde. øer er beboede. hvoraf de Største er Strømø &NM. FEroerne er beliggende mellern ' og ' nordlig bredde og ' og ' vestlig lxngde. oer er beboede. hvoraf de storste er Stromo ; km'), ), Ostero østen, ( km'), ), Vågø Vágo ( km'), ), Suderø Sudety ( km') ) og Sandø Sande) ( km'). ). Ved en en i i 9 foretagen opmåling opmaling af af måleborctsblade malebordsblade opgjordea opgjordes Fwroernes Færøernes kystlinie til I.0,0 km. Registerfolketallet er pr.. december 9 opgjort til til 0, heraf Norderoernes Norderøernes syssel, Ostero østerø syssel 9, itromo trømø syssel (Thorshavn 9 0), Vago Vågø syssel, Sande; Sandø syssel 99 og Sudero Suderø syssel 9. Lagtingsvalget d.. november 9: : Folkeflokken 0 stemmer - mandater (ved valget d.. november 9 ) 0 stemmer - mandater), mandater). iambandspartiet ambandspartiet 0 -- (9 -- ), Socialdemokratiet - ( - ). - ), Selvstyrepartiet 9 -- ( - ), TjoOveldisfiokken TjoOveldisflokken - : - ), Fremskridtspartiet - I,, (udenfor partierne ). ). I alt ( (9 9-0) - 0) og og stemmeprocent ttemmeprocent (). (). Folketingsvalget pa på (ærøerne, mroerne, se tabel 9. KILDE: [(SLOE: Materiale i Departesnentet. Departementet. TRANSLATION. FRANSLATION. - HEADING, Columns -: population; : : area in in sq.km; sq.kin; : : density per sq.km; : inhabited places; 9: parishes; 0: pastorages; pastoragea; : t : election districts; : public health districts.

2 Tabel. Befolkningens Befolkrnngens fordeling 90 efter kon, køn, alder og og zagteskabe.lig ægteskabelig stilling. stifling. The population populatin 90 by sex, age, and marital status. Ugifte Gifte og sre separerede Enkestand Fraskilte Tilsammen Aldersklasser Mænd Mend Kvinder Mænd Mend Kvinder Mænd Mend Kvinder Mænd Nand Kvinder, Mænd Mend Kvinder I S 9 0 II 0- Ai- år » v 99E -9» » >>» » ø» og derover Tilsammen Kiune: KILDE : Materiale i i Departementet. TRANSLATION. - HEADING, Columns -: -: single; single; - -: married and and separated; -: -: widowed; -: -: divorced; 9-Il: 9-: total;,,,, and 9 males;,,,, and 0: females; : : total. - FRONT CoLusce: CoLumN: age groups from 0 year to 0 years and over, and total. Tabel. Befolicningens Befolkningens fordeling efter erhvervshovedgrupper og arbejdsstilling i I The population by industry and industrial status 90. Landbrug Fiskeri dustri og Flandel Handel In- Bygge- Ad-. Transmini- anlægs- erysce og og hvalfangst handvirksætninsxtning og anlxgs- og Om- omportstration Service- Formue, rente, erhverv gartnerværvxrsomhevirksomhed liberale og virk- somhed Uoplyst, h d støttelse stottelse erhvery under- erhverv erhvery 9 00 II A.-H. Hele Befolkningen a. Mænd Mxnd b. Kvinder A. Selvstændige Selvstxndige a. Mænd Mend 9 b. Kvinder B. Fiskere uden nærmere nzermere angivelse 0' a a a 0' C. Funktionærer, Funktionxrer, tjenestemxnd tjenestemænd 9 90 a. Mænd Mzend 9 9 b. Kvinder i). D. Arbejdere a. Mænd Mxnd b. Kvinder - E. Rente, understøttelse understottelse o.. a a. a a. Mænd Mtend a. a b. Kvinder a a F. Hushjælp Hushjxp G.Husmodre H. Born, studerende a. Msend Mænd b. Kvinder Heraf kvinder. KILDE: : Materiale i Departementet. TRANSLATION. - HttADtNG, HEADING, Column : agriculture and gardening; : fishing and whaling; : manufacturing; : : construction; : : commerce; commerce: : : transport activity; : administration istratiori and professional services; : : other service industries; 9: 9: industry not not known; 0: fortune, interests, etc.' : total. - FRONT COLUMN, A-H: A H: total; a: a: males; b: b: females; A: A: self-employed, directors and managers; B: fishermen (status not known) C: salaried employees, public servants; D: wage earners; E: private means, interest, pension; F: F: domestic servants; G: G: wives doing domestic wort. wors only; H: children, students.

3 Tabel. Fodte Fødte og dude. døde. Births and deaths. kilde: KILDE: Materiale i Departementet. Departemerstet. TRANSLATION. - HEADING, Columns -: -: live-born children; -: still-born children; -9: deaths; 0-: deaths under year of age;,,,, and 0: males;,,, and : females;,, 9, and : total, Tabel,. Dodsarsagerne Dødsårsagerne 9. Causes of death 9. Alder International år år - At- Ar DomeDkiatur under - - nomenklatur og derover 9 9 år år B Mænd Mænd liste ár ar.r ma,nd Kvinder Mmnd Kvinder 9 B Lungetuberkulose I I B Anden tuberkulose B - Infektionssygdomme i B Ondartede svulster - B 9 Godartede og uspecificerede svulster B 0 Sukkersyge - i BB Anæmi Aneemi B Karsygdomme Karsygclomme i centralnervesystemet 9 9 B Meningitis (dog ikke tuberkuløs, tuberkulos, syfihitisk syfilitisk el. meningokok) B Hjertesygdomme, kroniske, rheumatiske B Hjertesygdomme, arterioscierotiske arteriosclerotiske og degenerative B Andre hjertesygdomme 9 9 B Forhøjet Forhojet blodtryk med hjertesygdom - B 9 Forhøjet Forhojet blodtryk uden hjertesygdom - - B 0 Influenza I B Lungebetændelse Lungebetzendelse - B Bronchitis B Mavesar Mavesår og sar sår på pa tolvfingertarmen - B Blindtarmsbetændclse Blindtarmsbetsendelse - B Ileus og brok I B Gastroenteritis, tyndtarms- og tyktarmskatarrh B Levercirrhose I i B Nefritis og nefrose B 9 Prostata hypertrofi -. B 0 Komplikationer ved svangerskab, fødsel fodsel og barselseng B Medfødte Medfodte misdannelser - - B Fødselslæsioner Fodselskesioner rn. m. m B Infektioner hos nyfødte nyfodte B Andre sygdomme hos nyfodte nyfødte - - B Alderdomssvaghed og ikke definerede sygdomme B Alle andre sygdomme BN -0 Ulykker - BN Heraf frakturer o. lign I Ialt International Statistical Classification of Causes of Death (World Health Organisation, Geneva 9). Abbreviated list. KILDE: : Meddelt of af Sundhedsstyrelsen. TRANSLATION. - HEADING, Columns -: -: age, age, under year year to to years and over; and : males; and : females; and 9: total. - FFaosrr RONT COLUMN, see table 0. Fxroerne Færøerne Levendefodte Dødfødte DodfØdte Døde Dode Heraf dede døde under i kr år Drenge I Piger / I Drenge Piger Mænd Mmnd Kvinder 9 Drenge 0 Piger II I ! Causes of death 9. nn nn n

4 Tabel. Anmeldte sygdomstilfzelde sygdomstilfælde 9 Diseases reported 9. Under - - Ai. år ar år ar Mzend Mænd - ar år ar år og derover Kvinder Mænd Mxnd Kvinder Tyfus -. Typhoid fever Paratyfus - Paratyphoid fever Hjernehindebetænd. Hjernehindebetxnd Meningitis Akut bornelammelse, børnelammelse, paralytisk - paral. para-acute Acute poliomyelitis, Hjernebetændelse, Hjernebeteendelse, akut Acute epidensic epidemic encepepidemisk - halitis Hjernebetændelse, Hjernebetzendelse, andre Other and unspecif. former - - i - - encephalitis Akut mavetarm-mavetarm-gastro-enteritis Gastro-enteritis and diinfektion arrhoea Skarlagensfeber - - Scarlet fever Alm. haisbetændelse halsbetxndelse I 9 Angina and tonsillitis Rosen Erysipelas Kighoste Whooping-cough Meeslinger Mæslinger i - - i i 0 Measles Rode hunde - German measles Skålkopper Skalkopper 9 ii - 0 Chicken-pox Fåresyge nresyge Mumps Epid. leverbetændelso leverbetxndelse - - Infections hepatitis Mononucleose -» mononucleosis Epid. svimmelhed - - Epidemic nausea Gigtfeber Rheumatic fever Akut infektion infektion i ovre luft- i øvre luft-acute upper Acute upper respiratory veje infection Influenza Influenza Lungebetxndelse Lungebetændelse Pneumonia Akut brystkatar 0 9 Acute bronchitis Bylder og blæreudslet blxreudslet hos Boils and pemphigus nyfødte nyfoclte neonatorum Fnat 9 0 Scabies Lungetuberkulose Tuberculosis of respiratory system Erhvervet syfihis syfilis - Acquired syphilis Gonorre Gonorré Gonorrhoea Venerisk sår - Soft chancre KILDE: Mcddelt Meddelt af Sundhedsstyrelsen. TRANSLATION. - HEADING, Columns -: age, under year to years and over; and males; and : : females; and 9: 9: total. Tabel. Medicinalpersonalet m. v. Medical personnel, etc. Medical personnel, etc. Læger Lager Apoteker I ale alt Tandlagemedre mødre plejersker plejersker Egentlige Hand- Distri- Jorde- Syge- Lands- Prakt. Sygehus. Sygehuslxger. apoteker læger leeger læger læger lager læger kobs- udsalg læger Jaeger buerende 9 0.december december december Heraf 0 underordnede læger. lager. Ansat pa på sygehusene. Kst.tsø: KILDE : Meddelt Mcddelt af af Sundhedsstyrelsen. TRANSLATION. - - HEADINO. HEADING. Columns -: -: physicians; : : total; total; : : medical officers; : doctors with private practice; : : doctors in in hospitals; : dentists; : midwives; : hospital nurses; -0: drugstores; : ordinary dispensing chemist's shops; 9: 9: shops for buying medicine without prescription; 0: doctors distributing medicine.

5 9 Færøerne Fzeroerne Tabel 9. Sygehuse 9. Hospitals 9. Læger Aut, Senge Lager Aut. syge- Udskrevne Sygedage for ud- Dødsfald døde plejersker patienter Dodsfald skrevne og dode patienter Thorshavn, Dr. Alexandrines hospital 00 Klaksvig sygehus 9 99 Tvera Tverå sygehus pa på Sudero Suderø 9 0 IaltI KILDE: : Meddelt af Sundhedsstyrelsen. TRANSLATION. - HaADINO, HEADING, Column I: : beds; : : doctors; : : hospital nurses; : : discharged patients; : deaths; : patient days. Tabel 0. Kvwg- Kvæg- og fårehold arehold saint samt kartoffelhost. kartoffelhøst. Cattle- and sheep-keeping and potato crop. I I 9 9 I Kvæghold Kv&ghold Cattle-keeping Antal besætninger besxtninger 9 0 Number of herds Hornkvæg Hornkvxg i alt Total cattle heraf koer køer og kvier, Of this: cows and heifers der har kzelvet kælvet having calved Fdrehold Fårehold Sheep-keeping Antal får far. december Number of sheep December Antal lam i sommertiden Lamb in summer season Slagtninger: far får og lam Slaughterings: sheep and lamb Kartoffelhost Kartoffeihost Potato-crop Antal dyrkere 0 Number of growers Dyrket areal i i 000 m m Area, 000 sq. m. Kartoffelhøsten Kartoffelhosten i i tønder tonder Crop, 00 kilos KiLDE KILDE: : Indberetninger fra fxrfaske færøske myndigheder. label Tabel. Lagerbeholdninger af af fiskeriprodukter pa på Faaroerne. Færøerne. Stock of fish sh produce in the Faroe Islands. I.. okt. 9. jan april 99. juli 9. okt. 9 Mxngde Mængde Værdi Vwrdi Mængde Mwrigde Værdi Vwrdi Mængde Mzengde Vwrdi Værdi Mængde Mwngde Vwrdi Værdi Mængde Mxngde Vxrdi Værdi I tons 000 kr. tons 000 kr. kr, tons 000 kr. tons 000 kr. tons 000 kr. Klipfisk, tilvirket Split cod, prepared Klipfisk u. tilvirkn.. 9 Split cod, unprepared Saitfisk Saltfisk pa på lager Saitfish, Saltfish, in stock Saitfisk, Saltfisk, hjemkommet, Saltfish arrived but not men ikke landet landed Sild Herrings Agnsild 9 9 Bait-fish Tran Oil Andre fiskeriprodukt Other fish products all Total KILDE: : Indberetninger fra fieroske færøske myndigheder. TRANSLATION. - HEADING, Column : quantity; : value. *

6 0 Tabel. Faeroernes Færøernes vareindforsel vareindførsel pa på S.I.T.C. varegrupper og oprindelseslande 9. Imports by S.I.T.C. groups and countries of origin 9. Imports by S.I.T.C. groups and countries of origin 9. n...nnnnn n Ovrige øvrige. Danmark I'sorge Danmark' Norge U.K. Vesttyskland lande Andre I 000 kr. 00 Levende dyr Kod Kød og kodvarer IVIejeriprodukter Mejeriprodukter og æg 0 Fiskeriprodukter til næringsbrug nxringsbrug ) Korn og kornvarer Frugt og grønsager gronsager Sukker og sukkervarer 9 0 Kaffe, kakao, chokolade, te, krydderier Foderstoffer Andre næringsmidler nxringsmidler 0 Drikkevarer 9 - Tobak 0 Huder og skind, uberedte - Oliefro, Oliefrø, -nodder og -kerner Gummi, irk rå, heru. syntetisk og regenereret Træ, Trx, tommer tømmer og kork 9 Papirmasse og -affald Spindestoffer Godningsstoffer Gødningsstoffer og mineraler, rå 9 0 Malme og metalaffald - 9 Forsk. Forsk, animalske og veget. veget, materialer, rà rå - 0 Kul, koks, briketter Flydende braendsel, brændsel, smoreolier smøreolier m.v Gas, elektrisk strøm strom - Animalske olier og fedtstoffer 0 Vegetabilske olier og fedtstoffer, uhxrdet uhærdet Anim. og veg. veg, olier og fedtst., bearb.; ; vox - Kemiske rástoffer råstoffer og forbindelser - 0 Tjxre Tjære og rà rå kemik. (fra kul, min. min, olie, gas) - - Farve- og garvestoffer - 9 Farmaceutiske Farmaeeutiske prxparater præparater Vellugt. olier, parfume, kosmetik, weber sæber 0 0 Godningsstoffer, Gødningsstoffer, bearbejdede Spnengstoffer Sprængstoffer m.v Plast, ubearbejdet og halvfabrikata 9 9 Andre kemiske produkter 0-9 Læder, Larder, lædervarer, lzedervarer, beredte pelsskind Gummivarer Træ- Trx- og korkvarer, undt. møbler mobler Papir, pap og varer heraf Garn, metervarer og færdige fxrdige tekstilvarer Varer af ikke-metalliske mineraler Jern og stål stal Andre metaller Metalvarer, mere bearbejdede Maskiner, undt. elektriske Elektr. maskiner, apparater og tilbehor tilbehør Transportmidler Bygningstilbehør, Bygningstilbehor, belysningsartikler 9 9 Mobler Møbler og tilbehor tilbehør C 0 Kufferter, tasker og lignende varer - - Klædningsstykker Klxdningsstykker Fodtøj Fodtoj 99 0 Instrumenter (undt. musik-), fotoart., ure Andre forbrugsvarer m.v. 9 9 Postpakker, uspecificeret Militærvåben Militaerváben og -ammunition ali ANM. Den anvendte vareopdeling er SITC, rev. (Standard International Trade Classification, 90 Revision). Indførseisværdien Indforselsvxrdien for varer fra det øvrige ovrige Danmark er c.i.f.-værdien, beregnet pa på grundlag af den danske udforselsstatistik; udførselsstatistik; for andre lande er c.i.f.-værdien anmelcit anmeldt direkte. direkte, Se note, tabel. KILDE: : Danmarks vareindførsel vareindfarsel og -udfersel -udforsel 9 (Stat. Tabelværk Tabelvxrk 9). TRANSLATION. - HEADING, Column I: : the rest of Denmark; : Norway; : Sweden; : U.K.; : West Germany; : : other countries; : : total. - - FRONT COLUMN: see table.. GENERAL NOTE: the figures relating to to Denmark indicate c.i.f.-values according to to the the Danish export statistics; figures relating to the other countries indicate c.i,f.-values c.i.f.-values directly declared. - NOTE: : Sec See note table.

7 Færøerne Fxrcierne Udførsel af varer fra Færøerne til det øvrige Danmark og udlandet. Tabel. Udforsel af varer fra Fmroerne till det civrige Danmark og udlandet. g.. -) Exports from the Faroe Islands to the rest of Denmark and to foreign countries. SITC I (rev.) 9 9 vare-nr. tons 000 kr. tons 000 kr. 0.. Fersk fisk 9 9 Fresh fish Øvrige Ovrige Danmark 9 Norge 0 Norway Irland Eire U.K. 9 U.K. Vesttyskland West Germany 0.. Helleflynder, fersk 0 9 Halibut, fresh Øvrige Ovrige Danmark 9 Norge - - Norway Sweden U.K. U.K. Vesttyskland West Germany 0.. Sild, fersk 9 9 Herring, fresh 0.. Sild, fersk Herring, fresh 0.. Sildehaj, fersk 9 Porbeagles, fresh Øvrige Ovrige Danmark 9 Italien 0 Italy 0.. Fiskefilet, fersk Fishfillet, fresh Øvrige Ovrige Danmark Sweden Czekoslovakiet 09 Czechoslovakia U.K. 0 9 U.K. Ungarn Hungary Østtyskland Osayskland 0 East Germany U.S.A. U S A U.S.A. 0.. Rogn, fersk - Spawn, fresh Øvrige Ovrige Danmark - 9 U.K. - U.K. 0.. Saltfisk 9 0 Salted codfish Øvrige Ovrige Danmark 9 0 Norge Norway - - Sweden Grækenland Grzekenland 0 0 Greece Italien 9 9 Italy Schweiz - 0 Switzerland Spanien Spain U.K. 9 9 U.K. Vesttyskland 9 West Germany 0.. Saltsild Salted herrings Øvrige Ovrige Danmark Norge Norway Sweden U.S.S.R U.S.S.R. Østtyskland Osttyskland 0 9 East Germany 0.. Anden saitfisk saltfisk 9 Other salted fish Øvrige Ovrige Danmark - - Sydvestafrika - 9 South-West Africa 0.. Klipfisk Split cod Øvrige Ovrige Danmark 9 0 Italien Italy Spanien Spain Vesttyskland 0 9 West Germany Sydvestafrika South-West Africa Brasilien 0 Brazil Indien Indian Union - -

8 Tabel Tab&. Udforsel Udførsel af varer fra Færøerne Fmroerne til det ovrige øvrige Danmark og udlandet. (s. -) Exports from the Faroe Islands to the rest of Denmark and to foreign countries. (s. -) SITC (rev.) vare-nr. 9 9 tons 000 kr. tons 000 kr. 0.. Rogn, salt 9 Spawn, salted - - Sweden 0.. Hummer 0 Lobster U.S.A. U S A - - U.S.A Fiskehermetik 0 Fish, canned 0..0 Kryddersild Herrings, preserved with spices øvrige Ovrige Danmark Sweden 0.. Fiskemel 09 Fish meal Sweden Vesttyskland 9 0 West Germany 0.. Sildemel 0 9 Herring meal 0.. Hvalmel 0 Whale meal..9 Uberedte skind Skins, undressed øvrige Ovrige Danmark Sweden U.K. 9 0 U.K...0 Minkskind 0. 9 Mink skins U U.K. K U.K... Uld Sheep's wool..0 Klude 0 0 Rags..0 Gammelt jern, jernaffald - - Scrap iron 9..9 Fiskeaffald 0 Fish waste 0 9 Finland 9 - Finland - Sweden 9..9 Minkfoder 0 Mink food 9 Norge Norway 0 Sweden.. Levertran 0 9 Cod liver oil øvrige Ovrige Danmark Sweden Norge 0 Norway.. Sildetran 0 0 Herring oil.. Hvaltran 0 0 Whale oil.. Uldgarn 0 9 Woollen yarn.. Skibe Ships Sydafrikanske Republik Republic of South Africa.. Strikkede varer 9 Knitted goods 0 Belgien-Luxembourg Sweden - 0 Belgium-Luxembourg Holland Netherlands U.K U.K. Vesttyskland West Germany Andre varer 0 Goods n. e. s. 99 U.K. - - U.K Yotal Total ANM. Arm. Hvor der ikke er er anfort anført landefordeling, er Danmark forbrugsland. forbrugsiand. KILDE: Danmarks vareindforsel vareindførsel og -udførsel -udforsel 9 (Stat. Tabelvxrk Tabelværk 9). TRANSLATION. - GENERAL NOTE: : Where Where no no distribution by by countries is is given, Denmark is is country of of consumption.

9 Færøerne Fzeroerne Tabel. Fmroernes Færøernes vareomsmtning vareomsætning med det Øvrige øvrige Danmark og udlandet. External trade of the Faroe Islands with the rest of Denmark and foreign countries. Indførsel Indforsel Udførsel Udforsel Oprindelseslande Countries of origin'! origin'/ Forbrugslande Forbrugsiande Countries of consumption 000 kr. Øvrige Danmark Finland 9 - Finland Island - - Iceland Norge Norway 0 0 Sweden Belgien-Luxembourg 9 - Belgium-Luxembourg Czekoslovakiet 90 Czechoslovakia Frankrig France Grækenland Graekenland Greece Holland Netherlands Irland 99 - Eire Italien 00 Italy Polen Poland Schweiz - Switzerland U.S.S.R The Soviet Union Spanien 0 Spain U.K U.K. Ungarn Hungary Vesttyskland 9 West Germany Østrig Ostrig Austria Østtyskland Osttyskland _ 0 East Germany Argentina - - Argentina Brasilien - 0 Brazil Canada - - Canada U U.S.AS A 9 9 U.S.A. Indian Indien - Indian Union Japan - - Japan Andre lande 9 - Other countries I Ialt Total Indforsel Indførsel fra»øvrige»ovrige Danmark» Danmark«omfatter varer, der er er importeret fra fra det det øvrige ovrige Danmark, af of såvel save' dansk som fremmed oprindelse. Medregnet under Vesttyskland. KILDE: : Danmarks vareindforsel vareindførsel og -udforsel -udførsel 9 (Stat. Tabelvmrk Tabelværk 9). TRANSLATION. - HEADING, Columns -: import; ; -: export. - NOTE: Items where»rest of Denmark«Denmarka is given as country of origin comprise goods of Danish as well as foreign origin imported from rest of Denmark. Tabel. Registrerede skibe på pa mindst 0 BRT pr.. december 9. Registered ships of at least 0 gross reg, reg. tons Dec. 9. Passagerskibe Tørlastskibe Torlastskibe Fiskerfartojer Fiskerfartøjer Andre Antal i BRT Antal BRT Antal BRT Antal BRT Antal BRT NRT! 9 0 to HK A. Dampskibe ' B. Motorskibe l AB. A-B. Tilsammen l 00 0 Heraf i offentlig eje Hvalfangerskib. Heraf i tankskib på pa BRT. sandpumper og havundersøgelsesskib. havundersogelsesskib. KILDE: : Danmarks skibsliste 9. TRANSLATION. - HEADING, Columns - -: : passenger ships; -: dry cargo ships; -: -fl: fishing vessels; ; -: other; 9-: : total; ;,,,, and 9: number;,,,, and 0: gross reg. tons; : net. reg. tons; : h. p. - FRONT COLUMN, A: A: steamships; ; B: B: motorships; ; A B: A-B: total; of this Goverment owned.

10 Tabel. Skibsfarten mellem Faeroerne Færøerne og det ovrige øvrige Danmark 9. Shipping between the Faroe Islands and the rest of Denmark 9. Udgaede Udgåede fra Fxrcierne Færøerne til evrige øvrige Danmark I Indgåede Indgaede til Færøerne Fxrcierne fra øvrige evrige Danmark Skibe med ladning Ledige skibe Skibe Tried med ladning Ledige skibe Skibenes nationalitet Antal NRT Indladet gods Antal NRT I Antal, NRT Udlosset gods Antal NRT 9 0 tons A. Danske (incl. færøske) fxroske) B. Islandske C. Norske D. Svenske E. Tyske F. Engelske G. Hollandske A G. AG. Alm. fragtfart Passagerfart ANAL ANM. Angaende Angående antallet af fwroske færøske skibe ved udgangen af 9, se tabel. Se endvidere anm. til tabel. KILDE: : Materiale i Departementet. TRANSLATION.- - HEADING, Columns Colunsns -: vessels cleared for the rest of Denmark; -0: vessels entered from the rest of Denmark; - and -: with cargo; - and 9-0: in ballast;,,,, and 9: number;,,,, and 0: net register tons; : : goods loaded; ; : : goods unloaded. - FFRONT COLUMN, A: Danish (incl. Faroese); B: Icelandic; C: Norwegian; D: Swedish; E: German; F: English; G: G Dutch; A-G: total. tons Antal registrered motorkoretøjer. Tabel. Antal registreredre motorkoretojer. Registered motor vehicles. Vare- og lastbiler m. v. v. Rutebilevogne biler Hyre- Person- totalvægt på cykler Motorcykler Heraf med totalvsegt pa us. v. mv. m. V. m. i øvrigt' ovrige indtil over 000 kg 000 kg 000kg 000 kg 9 A. Thorshavn B. Sognekommunerne AB. A B. Færøerne Faroerne i alt.dec. 9 0.dec. 9 Herunder sygebiler. Herunder brandkoretojer. brandkøre;øjer. Der er ikke indregistreret sidevogne til motorcykler. KILDE: : Indberetning fra politimesteren pa på Fwroerne. Færøerne. TRANSLATION. - HEADING, Column : I: buses, coaches; : taxis, etc.; : other passenger automobiles; -: vans, lorries, etc.; : total; -: distribution by gross weight; 9: motorcycles. - FRONT COLUMN, A: Thorshavn; B: meal rural municipalities; municipalities: A-B: total. Tabel. Detailpristallet. Detaiipristallet. Consumer price index numbers. /, / 99 m 00 I januar april juli oktober KII.DE: KILDE : Indberetninger fra færøske faroske mynidigheder. myndigheder.

11 Tab& Tabel Bankernes driftsregnskab og balance 9. Current accounts and balance sheets of the banks 9. Current accounts and balance sheets of the banks Feroya SjOvinnu- Sjóvinnu- Banki bankin i alt Færøerne Fnroerne 000 kr. L Driftsregnskab. Current accounts A. Indtægter Indtagter i i alt 9 0 A. Receipts, total Overfort Overfart fra forrige år ar 0 9 Transferred from last year Renteindtægter Renteindtxgter o. 0 0 Interest, etc. Provision og andre indtægter indtzegter 0 9 Commissions and other receipts Overforsel Overførsel af reserver Transfer from reserves B. Udgfier Udgifter i i alt 9 0 B. Expenditure, total Renteudgifter Interest Omkostninger 9 0 Costs Afskrivninger og hensaettelser hensættelser 0 99 Depreciations and appropriations Til disposition At disposal IL II. Statusopgørelse Statusopgorelse pr.. december II. Balance sheets December A. Aktiver i alt 0 9 A. Assets, total Kassebeholdning Cash in hand Indenlandske banker og sparekasser... 9 Domestic banks and savings banks Udenl. korrespondenter, fremmed frensnied mont, ment, veksler pa på udlandet m. v. 0 Foreign correspondents, etc. Indenlandske obligationer og aktier Domestic bonds and shares Panteobligationer 0 Mortgage deeds Indenlandske veksler 0 Domestic bills of exchange Udlån Udlan 9 Advances Kassekredit Cash credit Kontokurant, indenlandsk regning Current accounts, domestic Faste ejendomme og inventar 9 Real properties and fixtures Andre aktiver 90 0 Other assets B. Passiver i alt 0 9 B. Liabilities, total Aktiekapital 00 Share capital Lovmæssig Lovmsessig reservefond og andre reserver ' ' Regul. reserve funds and other reserves Foliokonto og kontokurant Deposits at sight and current account Almindelige indlån indran Ordinary deposits Indenlandske banker og sparekasser Domestic banks and savings banks Rediskonterede veksler, indl mdi. 0 Rediscounted bills of exchange, domestic Udenlandske korrespondenter 0 Foreign correspondents Andre passiver Other liabilities Heraf garantier Of which: guarantees Arm. ANse Seddelcirkulationen ult. ult. 9:,0 mill. kr kr., ult. ult. 9: 0, mill. kr. og ult. 9:,. mill. kr. Heraf ansvarlig indskudskapital kr. Heraf ansvarlig indskudskapital 000 kr. KILDE Knæet : Meddelt af direktøren direktoren for tilsynet med banker og sparekasser. TRANSLATION. - HEADING, H Columns and : total. - GENERAL NOTE: Note: notes Dotes in in circulation, at the end of 9:,0 mill. kr.., at the end of 9: 0, mill. kr., at at the end of 9:, mill. kr.. Tabel 0. De storre større faeroske færøske pengeinstitutters nettotilgodehavender uden for Faeroerne. Færøerne. Foreign outstanding debt (net) of the major Faroese monetary institutions. UltimoI 9 9 i i mill. kr. Marts, 9,,9,,, 9,0,, 9,,,0 Juni,,, 9,0,,, 9,,,0,0, September,,, 9,,,, 9,,,, 0,0 December,,,,, 0,9 9,, 0,9,,0 0, Gnstl.for dret,,.,,,0,9,0,,9,, Ass. Array. Oplysningerne omfatter til og med marts 9 Føroya Foroya Banki, Sjdvinnubankin SjOvinnubankin og Færø Fwrei Amts Sparekasse; derefter tillige NorSoya Noroya Sparikassi. KILDE: : Materiale i i Departementet. TRANSLATION. - FRONT COLUMN CoLusm: : at at the the end of of the months and average for the year. year. mill. kr.

12 De større færøske pengeinstitutters likviditet. Tabel Tabe!. De storre faeroske pengeinstitutters Iikviditet. Liquidity of the major Faroese monetary institutions. Faktiske likvide Ultimo beholdningerfinger' Lovpl. Over- Fakskud,.. likvide skuds- tiske Lovpl. Over- Faktiske Lovpl. Over- Faktiskninger' beholdfingertelikvidi- likvide likvide skuds- likvide skuds- Lovpl. Overningerninger' beholdfinger' beholdfingertelikvidi- likvide beholdfingertelikvidi- likvide likvide skuds- beholdfingerfingerninger' behold- beholdfingertet! a 9 0 likvidi- mill. kr. Marts,, 0,,,,,0,,,9 0,, Juni,, 9,,,0, 9,0 9,9 9,,9,, September,,0 9,,,,, 0,0,,,,0 December 9,0,,,,,9,,0,,,, Gnstl.for året Bret,,0 9, 9,,,, 9,.0,0,.9,9, Arm. A,oe. Oplysningerne omfatter Foroya Føroya Banki, SjOvinnubankin, Sjóvinnubankin, Færø Rem Amts Sparekasse og Noroya Nor0oya Sparikassi. Ved likvide beholdninger behoidninger forsas forstås de i i banklovens, stk., I, og i sparekasselovens 0, stk., omhandlede aktiver. KsI.DE: KILDE : Materiale i Departementet. TRANSLATION. -- HEADING, HEADIN0, Columns,,,, and 0: actual liquid balance;,,,, and : II: statutory liquid balance;,,,9, and : liquidity surplus. - FRONT COLUMN: : at the end of the months and average for the year. Tabel. Sparekasserne. Savings banks. Fwro Færø Amts Sparekasse 9/ 9/ Noroya NorOoya SuOuroyl Suôuroyar Sparikassi Sparikassi Sparkass 000 kr. I. Driftsregnskab I. Current accounts A. Indtægter Indttegter i i alt A. Receipts, total Renteindtægter Renteindtagter Provision og andre indtægter indtxgter. 0 Interests Commissions and other receipts B. LTdgfler Udgifter i alt B. Expenditure, total Renter til sparerne 9 Interests to depositors Lønninger, Lonninger, pensioner o. a. udgifter 9 Salaries, pensions and other expendit. Overskud 9 9 Surplus C. Kursvinding (+), kurstab (=) (--) ±0 ± ± +0+ C. Profit on securit.(+), Loss on securit.(± (±)) II. Statusopgorelse pr.. marts IL II. Balance sheets March A. Aktiver i alt A. Assets, total Kassebeholdning 90 Cash in hand Indlån Indian i banker og sparekasser Deposits in banks and savings banks Obligationer, aktier og andelsbev. andeisbev Bonds and shares Udlån Udlan i fast ejendom Mortgages Udlån Udlan til kommuner o Advances to local governments, etc. Udlan Udlån i ovrigt øvrigt Other advances Faste ejendomme og inventar Real estate and fixtures Andre aktiver 0 Other assets B. Passiver i alt B. Liabilities, total Sparernes tilgodehavende Deposits Garantikapital - 9 Guarantee capital Kursregl.fond, reserve- o.. fonds Funds against loss on securities Andre passiver 0 9 Other liabilities III.. Antal sparekoriti sparekonti. marts M.. Number of of accounts March Kiu,a KILDE : Meddelt af of direktøren direktoren for for tilsynet med banker og sparekasser. TRANSLATION. - HEADING, Columns and : total.

13 Færøerne Fxroerne Tabel. Skolevsesen. Skolevæsen. School service. 9/ 9/ 9/ Antal Anlal skoler 9/ Antal Antal Antal Antal Antal Antal elever clever lærere lxrere clever elever lærere kerere elever lwrere lærere A. Borneskoler i alt 0 A. Children's schools, total Heraf private 0 ' ' " ' 9 Of this: : private schools B. Eksamensskoler Eksanzensskoler i alt 0 9 B. General secondary schools, total Real- og præliminærskoler prxliminxrskoler Sec. schools, lower level Gymnasium med realafdeling. 0 9 Sec. school, upper level incl, incl. lower level C. Videregdende skoler i alt C. Schools for further education, total Seminarium Training college Tekniske Teknisice skoler Technical schools Handelsskoler Commercial schools Navigationsskole 0 0 Nautical school Maskinskole I Engine school Hojskole Højskole II 0 0 Folk high school ANM. PS På Fan-oerne Færøerne Var var der i i de angivne Sr år bornehaver børnehaver med ialt ialt i 9/ i born, børn, Imrerinder lærerinder og og medhjaapere, medhjælpere, 9/ born, børn, lxrerinder og medhjzelpere medhjælpere og i 9/ 9 born, børn, lxrerinder lærerinder og medhjxpere. medhjælpere. I skoleåret skolearet 9/ blev der i i tilknytning til privatskolen Sct. Frans skole etableret en forskole med i 9/ børn, born, lxrerinde lærerinde og medhjxper, medhjælper, lærer- og i 9/ børn, born, I lærerinde lxrerinde og i medhjælper, medhjxper, der der er indbefattet i i tallene. Heri indbefattet mellemskoleelever. Ved Fxroernes Færøernes semina- serninarium er der for tiden Ilden normeret en stilling som rektor og fire stillinger som adjunkt/lektor. Iovrigt Iøvrigt varetages undervisningen af timelwrere, timelærere, der reknitteres fra lagtingets gymnasium, Thorshavn kommuneskole m. fl. fi. I tilknytning til Færøernes Fxroernes folkehojskole folkehøjskole er der etableret en sygeplejeforskole med rekrut- i 9/ elever, 9/ elever, og i 9/ clever, elever, der er er indbefattet i i tallene. KILDII KILDE: : Indberetniog Indberetning fra rigsombudsmanden. TRANSLATION. - HEADING, Column : number of schools;,, and : number of of students;,,,, and : : number of of teachers. teacher,. Tabel. Sammendrag af regnskaberne for den fmroske færøske landskasse samt finanslagtingslovene. Public accounts and budgets of the Faroe Islands. Regnskab Finanslagtingslov 9/ 9/ 9/ 9/ kr. A. Indtægter Indtagter i alt A. Revenue, total Lagtingsskat Tax imposed by the "Lagting"' Indforselstold Import duties Handelsbevillinger Commerce licences Forlystelsesafgift Entertainment tax Rederiafgift Taxation of shipping companies Udforselsafgift Udførselsafgift af fisk Export duty on salt-fish Renter, aktieudbytte m. m i i- 000 Interests, dividend, etc. Andre indtægter indtagter Other revenue B. Udgfler Udgifter i i alt B. Expenditure, total Lagtinget og administration The "Lagting" and administr. Medicinalvxsen Medicinalvæsen Medical service Undervisningsvæsen Undervisningsvxsen Education Kulturelle formål formal Cultural purposes Landbrug, fiskeri og handel II Agriculture, fishing, commerce Samfærdsel Samfxrdsel (veje, broer m. m.) Roads, bridges, etc. Sociale udgifter Social welfare Ret,- Rets- og politivæsen politivxsen Justice and police service Andre udgifter Other expenditure Renter, afdrag, henlzeggelse henlæggelse Interests, repayments, appropri- m. m ation, etc. Driftsoverskud 0 Surplus KILDE Kn.DE: : Lagtingstidende. TRANSLATION. - HEADING, Columns -: accounts; -: budgets. -- NoTit Nom: : locally collected.

413 Færøerne. Maj Juni. Juli. April 4 5 I 6

413 Færøerne. Maj Juni. Juli. April 4 5 I 6 Færøerne Tabel. Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe Islands. Thorshavn Januar Februar Marts April Maj Juni I Juli Aug. 8 Sept. 9 Okt. 0 Nov. Dec. Året I A. Middeltemperatur

Læs mere

Juli. April 4. Maj. Juni

Juli. April 4. Maj. Juni Tabel 38. Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe slands. Thorshavn Januar Februar 3 April Maj Juni Juli Aug. 8 Sept. 9 Okt. 0 Nov. Dec. Året 3 A. Middeltemperatur (celsius)

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Folkemængde, areal og administrativ inddeling. Population, area and administrative division.

Folkemængde, areal og administrativ inddeling. Population, area and administrative division. Færøerne Tabel 0. Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe slands. Thorshavn Januar Februar Marts April Maj Juni 6 Juli 7 Aug. 8 Sept. 9 Okt. 0 Nov. Dec. Aret A. Middeltemperatur

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Færøerne. Statistisk Årbog 2002 Færøerne 481. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (G.5-00) 0 km 10 km 20 km 30 km

Færøerne. Statistisk Årbog 2002 Færøerne 481. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (G.5-00) 0 km 10 km 20 km 30 km Færøerne 0 km 10 km 20 km 30 km Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (G.5-00) Statistisk Årbog 2002 Færøerne 481 Tabel 454 Meteorologiske forhold på Færøerne 2001 Thorshavn Jan. Feb. Marts April Maj Juni

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Folkemængde, areal og administrativ inddeling. Population, area and administrative division.

Folkemængde, areal og administrativ inddeling. Population, area and administrative division. Tabel. Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe slands. Thorshavn Januar Februar Marts April Maj Juni 6 Juli Aug. Sept. Okt. 0 Nov. Dec. Året A. Middeltemperatur (celcius)

Læs mere

2014 Statistisk årbog

2014 Statistisk årbog 2014 Statistisk årbog Betalingsbalance og udenrigshandel 1. Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

4, ,0 2,4 8,9 10,0 10,6

4, ,0 2,4 8,9 10,0 10,6 8 Tabel. Meteorologiske forhold på pa Fmrelerne. Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe Islands. Thorshavn Januar Februar Marts April Maj Juni I Juli I Aug. Sept. 8 i 9 Okt. Nov. Dec. Året Aret

Læs mere

(FÆRØERNE) FØROYAR. 4 Syssel. Statistisk Aarbog 1990. 426 Færøerne SYSLER. Kommunegrænse

(FÆRØERNE) FØROYAR. 4 Syssel. Statistisk Aarbog 1990. 426 Færøerne SYSLER. Kommunegrænse FØROYAR (FÆRØERNE) 0 0 0 20 30 km 4 Syssel Sysselgrænse Kommunegrænse Kommune og sognegrænser er sammenfaldende; dog udgør NES og RUNAVIKAR kommuner tilsammen NES sogn. SYSLER NORDOYA SYSLA 2 EYSTUROYAR

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

FÆRØERNE STRØMØ ØSTERØ. 4 vag SANDE VA KALSØ - VJØÇRØ 1: KOLTER' HESTØ

FÆRØERNE STRØMØ ØSTERØ. 4 vag SANDE VA KALSØ - VJØÇRØ 1: KOLTER' HESTØ ØSTERØ KALSØ - VJØÇRØ Y-DE,, *L UGLØ STRØMØ GJOV JD ND ALDE U JO VIG N SE UGL FJ KVALVIG UN GOTE E UN i LAK VIN TMANHAV K K VI VIG T OR o BO MID - vag SANDE VA SOR VAG KOLLE KALBAK J H DB T ORS KOLTER'

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. halvår Mindre handel med udlandet

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. halvår Mindre handel med udlandet Udenrigshandel Udenrigshandel 1. halvår 2014 Mindre handel med udlandet Fald i importen og i eksporten Oversigt 1. Udgifter til import udgjorde 1.755 mio. kr. i årets første halve år. Det er et fald på

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Formindsket underskud på handelsbalancen. 20. juni 2014

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Formindsket underskud på handelsbalancen. 20. juni 2014 Udenrigshandel 20. juni 2014 Udenrigshandel 1. kvartal 2014 Formindsket underskud på handelsbalancen Fald i importen Stigning i eksporten Oversigt 1. Udgifter til import udgjorde 654 mio. kr. i årets første

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 3. kvartal Markant stigning i eksporten

Udenrigshandel. Udenrigshandel 3. kvartal Markant stigning i eksporten Udenrigshandel Udenrigshandel 3. kvartal 2014 Markant stigning i eksporten Stigning i eksporten Fald i importen Oversigt 1. De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 2.375 mio. kr. i 3. kvt. 2014.

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

1974 1975* 1976* mill. kr. 37393 46936 49691 54615 44568 58015 57318 71670 7 175 -- 11 079 -- 7627 17055

1974 1975* 1976* mill. kr. 37393 46936 49691 54615 44568 58015 57318 71670 7 175 -- 11 079 -- 7627 17055 234 Tabel 196. Betalingsbalancen over for udlandet. Balance of payments. L. Varehandel (fob.)1 Indtægt Udgift Nettoindtægt Søtransport. Indtægt Udgift Nettoindtægt Rejser Indtægt Udgift Nettoindtægt øvrige

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

195 Penge- og kreditforhold. Stockholm. Oslo. Wien. Amsterdam. Bruxelles. Ziirich

195 Penge- og kreditforhold. Stockholm. Oslo. Wien. Amsterdam. Bruxelles. Ziirich 95 Penge og kreditforhold Tabel 59. Københavns valutakurser. Exchange rates in Copenhagen. Reykjavik i Stockholm 2 Oslo 3 Wien 4 Helsingfors 5 Frankfurt am Main' kr. Juli 959 gnstl...... 33,20 96,84 26,730

Læs mere

Juni. April. Maj 6, ,6 7,0 9, ,0 6,1 6, ,4 8,6 10,2 7,7 6, ,2 8,9 5,5 9,8 6,9 6, ,0 10,6 10,0 9,9 4,6 7,2 10,0

Juni. April. Maj 6, ,6 7,0 9, ,0 6,1 6, ,4 8,6 10,2 7,7 6, ,2 8,9 5,5 9,8 6,9 6, ,0 10,6 10,0 9,9 4,6 7,2 10,0 0 Tabel 5. Meteorologiske forhold forho!d pa på Fzereserne. Færøerne. Meteorological conditions in tha the. Fame Faroe Islands. Thorshavn Januar Februar Marts April Maj Juni 5 6 Juli juli Aug. Sept. 8

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

223 Penge- og kreditforhold. Wien. Oslo

223 Penge- og kreditforhold. Wien. Oslo Tabel 65. Københavns valutakurser samt kronens guldværdi 958-959. Exchange rates in Copenhagen and gold value of the "krone" 958-959. Kronens guldværdi' Stockholm 2 pct. 223 Penge- og kreditforhold Oslo

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) 2003:8. Sammenfatning. Øget import og eksport fra 2001 til 2002

Udenrigshandel. Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) 2003:8. Sammenfatning. Øget import og eksport fra 2001 til 2002 Udenrigshandel 2003:8 Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) Sammenfatning Øget import og eksport fra 2001 til 2002 Varehandlen med udlandet gav i 2002 et underskud på 668 mio. kr. Underskuddet på

Læs mere

Indeks for gartneriets og frugtavlens priser. Index nurobers of prices of vegetables, fruit and flowers.

Indeks for gartneriets og frugtavlens priser. Index nurobers of prices of vegetables, fruit and flowers. 233 Forbrug og priser Tabel 177. Indeks for gartneriets og frugtavlens priser. Index nurobers of prices of vegetables, fruit and flowers. Grønsager Frugt Blomster indeks for I 1955-100 Sommer- Vinter-

Læs mere

FÆRØERNE BORDØ SVINØ LILE DIMON MYGGENÆS FI$GLØ SKUØ

FÆRØERNE BORDØ SVINØ LILE DIMON MYGGENÆS FI$GLØ SKUØ FI$GLØ SVINØ BORDØ MYGGENÆS FÆRØERNE SKUØ o 0 0 km DI MON Sys se g ræn se Kommunegrænse Syssel LILE DIMON Kommune- og sognegrænser er samrnenfaldende, dog udgør Næs og Runevig Kommuner tilsammen Næs Sogn.

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Statistiske oversigter vedrørende Færøerne. Statistical tables regarding the Faroe Islands. i. Meteorologiske forhold.' Meteorology.

Statistiske oversigter vedrørende Færøerne. Statistical tables regarding the Faroe Islands. i. Meteorologiske forhold.' Meteorology. 9 TABEL 08 99 Statistiske oversigter vedrørende Færøerne Statistical tables regarding the Faroe slands i Meteorologiske forhold' Meteorology Thorshavn iddelvarme (celsius) w mean temperature 9 ' ' 9 o

Læs mere

Statistiske oversigter vedrørende Færøerne. Statistical tables regarding the Faroe Islands. i. Meteorologiske forhold.' Meteorology

Statistiske oversigter vedrørende Færøerne. Statistical tables regarding the Faroe Islands. i. Meteorologiske forhold.' Meteorology . 90, TABEL 07. Thorshavn Middelvarme (celsius) mean temperature 9... 9... 9... 9... Lufttryk ved havets mm atmosph. press. at sealevel. 9... 700,0 + 9...»» 9...»» 9...»» Nedbør mm rainfall 9... 9... 9...

Læs mere

j j Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe Islands.

j j Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe Islands. 61 Færøerne Tabel 96. Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe Islands. Thorshavn Januar Februar Marts April Maj 5 Juni 6 Juli 7 Aug. e Sept. 9 Okt. 10 Nov. 11 De 1 A

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal) 2011:1

Udenrigshandel. Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal) 2011:1 Udenrigshandel 2011:1 Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal) Stigning i importen og eksporten, på hhv. 16,6 pct. og 11,8 pct. Handelsbalancen viser et underskud på 2,2 mia. kr. i 2010. Figur 1.

Læs mere

485 Færøerne. Junt. Juli. April 4. Maj

485 Færøerne. Junt. Juli. April 4. Maj 85 Færøerne Tabel 95. Meteorologiske forhold på Færøerne. Meteorological conditions in the Faroe Islands. Thorshavn Januar Februar Marv April Maj 5 Junt 6 Juli 7 Aug. e Sept. 9 Okt. 10 Nov. 11 De 1 Aæt

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Udenrigshandel 1. kvartal Mindre underskud på handelsbalancen. Handelsbalancen 1. kvartal

Udenrigshandel 1. kvartal Mindre underskud på handelsbalancen. Handelsbalancen 1. kvartal Udenrigshandel 2011:2 Udenrigshandel 1. kvartal 2011 Mindre underskud på handelsbalancen Fald i importen Stigning i eksporten Oversigt 1. Udgifter til import udgjorde 633 mio. kr. i årets første tre måneder.

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales 3 4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales A. Økologisk landbrug Bedrifter og produktion Plantedirektoratet som kilde Økologisk produktion En bedrifts jordbrugsproduktion kan først

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Udenrigshandel 1. halvår 2015. Fald i eksporten og importen i første halvår. Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015, 1. halvår

Udenrigshandel 1. halvår 2015. Fald i eksporten og importen i første halvår. Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015, 1. halvår Udenrigshandel Udenrigshandel 1. halvår 2015 Fald i eksporten og importen i første halvår Indtægter fra eksporten af varer androg 877 mio. kr. i første halvår 2015. Det er et fald på 228 mio. kr. i forhold

Læs mere

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter Knud Juel Causes of social inequality Determinants of illness 80 Life expectancy in Denmark (years) 70 60 Women Men 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

Læs mere

1, Løn

1, Løn 448 Tabel 370. Bruttoindkomstens sammensætning samt størrelsen af de ligningsmæssige Components of gross income, income deductions, etc., for occupational status groups 1977 and 1978. 1. Løn... 92 094

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udenrigshandel 23. marts 2016

Udenrigshandel 23. marts 2016 Udenrigshandel 23. marts 2016 Udenrigshandel 2015 Eksportværdien faldt i 2015 De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 2.656 mio. kr. i 2015. Det er et fald på 373 mio. kr. i forhold til samme

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Fiskeri fishing...»»»

Fiskeri fishing...»»» L ]li i 68o ' 305 TABEL 304. Statistiske oversigter vedrørende Færøerne. Statistical tables regarding the Faroe slands. i. Folkemængde, tilvækst, areal m. m. Population, increase, area, etc. 3. december

Læs mere

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne 211 Tabeloversigt 1. Den danske fiskerflåde Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

4. Hovedkonti for den samlede økonomi

4. Hovedkonti for den samlede økonomi 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester 1989 1990 1991 1992 1993 1994 årets priser i mio. kr 1 Produktion... 1 332 335 1 390 114

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1.

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1. Dødsfald Deaths 78 - Dødsfald Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999 Mortality 1931-1999 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt År 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl.... 19 345

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Fald i eksporten i årets første tre måneder

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Fald i eksporten i årets første tre måneder Udenrigshandel Udenrigshandel 1. kvartal 2016 Fald i eksporten i årets første tre måneder Indtægter fra eksporten af varer androg 603 mio. kr. i første kvartal 2016. Det er et fald på 28 mio. kr. i forhold

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere