Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger"

Transkript

1 Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 207 af 8. marts 2016 om uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 2. Der er pr. 15. juni 2016 sket følgende ændringer: Det uddannelsesspecifikke fag, Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer har fået ny varighed og nyt fagnummer. Nye uddannelsesspecifikke fag, Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj samt Projekt tilknyttet for alle specialer Brolægning forskrifter og regler ændret fra valgfrit uddannelsesspecifikt fag til obligatorisk fag for specialet Brolægger CAD tegning tilknyttet som valgfrit uddannelsesspecifikt fag for alle specialer, Kloakering - Montering af rottespærrer tilknyttet som valgfrit uddannelsesspecifikt fag for specialet Anlægsstruktør Systemforskalling rækværk og gangbro tilknyttet som valgfrit uddannelsesspecifikt fag for specialet Bygningsstruktør. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling i specialer. 4. Uddannelsens struktur For elever med afkortet uddannelses fastsætter skolen i samråd med Det faglige udvalg et særligt uddannelsesforløb. Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. De omtrentlige ugetal, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum, der bør planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde De valgfri specialefag kan skolen, efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg, placere i forlængelse af ordinære skoleophold eller uafhængigt af disse. Dog således, at de afvikles mod slutningen af elevens uddannelsesforløb. 1

2 Hovedforløb Anlægs- og Bygningsstruktørspecialet Ca. 20 ugers praktik 1H 6 ugers skole Ca. 20 ugers praktik 2H 5 ugers skole Ca.20 ugers praktik 3H 6 ugers skole Ca. 20 ugers praktik 4H 6 ugers skole Ca. 20 ugers praktik 5H 6 ugers skole Ca. 20 ugers praktik 6 H 6 uger med eksamen og praktisk prøve Ca. 20 ugers praktik 1H 6 ugers skole Ca. 20 ugers praktik Hovedforløb brolæggerspecialet 2H 5 ugers skole Ca. 22 ugers praktik 3H 5 ugers skole Ca. 22 ugers praktik 4H 4 ugers skole Ca. 20 ugers praktik 5H 5 ugers skole Ca. 18 ugers praktik 6H 5 uger med eksamen og praktisk prøve * Ud over de 29 ugers obligatorisk undervisning for anlægs- og bygningsstruktørerne er der 2 ugers valgfag og 4 ugers valgfri specialefag. Placering af disse foretager skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. * Ud over de 25 ugers obligatorisk undervisning for brolæggerspecialet er der 2 ugers valgfag og 3 ugers valgfri specialefag. Placering af disse foretager skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag og uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Grundfaget Teknologi E er valgt fordi fagets målbeskrivelser giver mulighed for at supplere og understøtte de uddannelsesspecifikke fag i den helhedsorienterede tilrettelæggelse af undervisningen. Faget Byggeri og arbejdsmiljø skal give eleverne en grundlæggende forståelse af at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere skal faget give eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens sikkerhedsorganisations arbejdsopgaver og ansvar. Der ud over indgår målbeskrivelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed i stort set alle fag. Faget Byggeri og samfund skal give eleven kendskab til dennes arbejdssituation holdt op imod samfundet, arbejdsmarkedet og virksomhedernes opbygning og dagligdag, samt reguleringen af løn og arbejdsforhold gennem aftalesystemet. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Det faglige udvalg udfærdiger en praktiklogbog, som skolen udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. Den udfyldte praktiklogbog medbringes på hvert skoleophold og udgør de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikperioder, jvnf. Hovedbekendtgørelsens regler herom. 2

3 Praktikvirksomhedens angivelse af elevens arbejdsopgaver og kompetenceniveau danner grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, således at elevens praksiserfaringer og refleksioner inddrages i opgaveløsningen på skolen. Praktiklogbogen udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Virksomheden skal således sørge for at den udfyldte og underskrevne logbog bliver afleveret til det lokale uddannelsesudvalg på skolen ved start af sidste skoleophold. Samt at eleven har fået en kopi. 8. Bedømmelse og beviser mv. Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået ene for uddannelsen. (Slutkompetencerne). Den indledende case og den afsluttende prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Den teoretiske del: Eksaminationsgrundlaget er den stillede caseopgave. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation, herunder elevens eventuelle præsentation af modeller, teknikker og værktøjer. Den mundtlige prøve bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Den praktiske del: Eksaminationsgrundlaget er den stillede praktiske fremstillingsopgave. Bedømmelsesgrundlaget er det produkt, som eleven har fremstillet under den praktiske prøve. Den praktiske prøve bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Der er en censor tilstede under prøvens afvikling. For anlægsstruktør indgår desuden den praktiske del af kloakmesterprøven. Kloakopgaven bedømmes særskilt efter reglerne fra sikkerhedsstyrelsen. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen. Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af svendebrev foregår under en elevsamling, som er sammenfaldende med elevens udlæringsdato. 3

4 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Grundfag 2 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Teknologi 6-9 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Alle specialer 13, Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x x x x Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x x x x x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x x Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x x x x x Entreprenørværktøj og maskiner 12, 18, 19 Rutineret 0,8 x x Kloakrørlægning 11, 12, 20, 23 Rutineret 3 x Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 19 Rutineret 0,4 x Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 19 Rutineret 0,2 x 3375 Vej, anlæg og belægning 1, 11, 12, 15, 21 Rutineret 1 x 3378 Byggeteknik 1, 11, 12, 15, 16 Rutineret 1 x Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde 15 Avanceret 2 x x x x x x 6178 Anhugning- jf. AT's uddannelseskrav 17 Rutineret 0,6 x Specialet: anlægsstruktør 13, Anlægsteknik 11, Avanceret 11 x x x x x 3400 Montage af store rør og brønde 12, 24 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15, 18,19,23,25 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, anlægsstruktør 1, 4, 5, 6, 8, 12, 18, Avanceret 0,6 x Kloakmesterprøve, praktik 19, 20 Avanceret 0,2 x 4

5 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Specialet: bygningsstruktør 13,5 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Bygningsteknik 11, Avanceret 8 x x x x x 6184 Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 26 Avanceret 2,8 x 3405 Montage af bygningselementer 11, 12, 29 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15,27,28 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, bygningsstruktør 16, 17, 19, 22, 27, 28 Avanceret 1 x Specialet: brolægger 9, Brolægning 11, 15, 18, 21, 22, 25, 30, 31, 32 Avanceret 7,7 x x x x x Brolægning forskrifter og regler 30, 31, 32 AMU mål 0,2 x Projekt 1-15,32 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, brolægger 19, 21, 22, 30, 31 Avanceret 0,4 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag anlægs- og bygningsstruktør 4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag brolægger 3 Alle specialer CAD 3D på byggepladsen 23 AMU mål 0, Teleskoplæsser med gafler betjening 18 AMU mål 1, Teleskoplæsser m. kranfunktion betjening, B-certifikat 18 AMU mål 0, Udfør. af kranløft med entreprenørmask. G-certifikat 18 AMU mål 0, Sjakbajs Ny i rollen som sjakbajs 10, 15 AMU mål 0, Betjening af teleskoplæsser m. mandskabskurv 18 AMU mål 0, Betjening af minigravere og minilæssere 18 AMU mål 0, Betjening af minidumpere og motorbører 18 AMU mål 0, Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 18 AMU mål 0, Betjening af rendegravere 18 AMU mål 1,0 5

6 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Graveskader - forebyggelse 16, 18, 22 AMU mål 0, Iværksætteri og entreprenørskab 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 Avanceret 2, CAD tegning 4,6,7 Rutineret Byggeriets love og regelsystem 2,3,4,9 AMU mål 0, Talenttræning Avanceret 2,0 Specialet: anlægsstruktør Kabelarbejde planlægning og samarbejde 15, 18 AMU mål 0, Kloakering Udøvelse af funktionen tekn. Ansvarlig 20, 23 AMU mål 2, Kloakering - Montering af rottespærrer 20, 23 AMU mål 0, Kloakering anvendelse af lovgrundlaget 20, 23 AMU mål 0, Kloakering projektering og dimensionering 20, 23 AMU mål ½2, Kloakering KS i autoriseret virksomhed 20, 23 AMU mål 0, Kloakering El-udstyr i pumpebrønde 20, 23 AMU mål 0, Vejbygning bygning af fortovsarealer 16, 18, 22 AMU mål 1, Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 18 AMU mål 1, Komprimering med entreprenørmaskiner 18, 25 AMU mål 0, Permeable belægninger 22, 25 1,0 Specialet: bygningsstruktør Montering af betonelementer 29 AMU mål 1, Slap armering udførelse af specielle opgaver 16, 27, 28 AMU mål 0, Forskalling udførelse af specielle løsninger 27 AMU mål 1, Systemforskalling udfør. af specielle løsninger 27 AMU mål 0, Betonrenovering reparation af beton 16, 28 AMU mål 1, Finisharbejde på hærdet beton 16, 28 AMU mål 0,6 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 6

7 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Fugning af betonelementer 29 AMU mål 0, Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 16, 27, 28 AMU mål 1, Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling 16, 27, 28 AMU mål 0, Systemforskalling rækværk og gangbro 27 Rutineret 0,4 Specialet: brolægger Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 31 AMU mål 0, Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 31 AMU mål 1, Brolægning udførelse af støttemure og trapper 30, 31, 32 AMU mål 1, Permeable belægninger 22, 31, 32 Rutineret 1,0 Antal ugers valgfag 2,0 Antal skoleuger i alt, anlægs- og bygningsstruktør 35 Antal skoleuger i alt, brolægger 30 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7

8 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnummer Fagnavn for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Specialet: anlægsstruktør Anlægsteknik Ekspert 11 Anlægsteknik Avanceret Specialet: bygningsstruktør Bygningsteknik Ekspert 8 Bygningsteknik Avanceret Specialet: brolægger Brolægning Ekspert 7,7 Brolægning Avanceret 8

9 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Om euv Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euveleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning og affaldshåndtering dels ikke har valgfag. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Grundfag Teknologi 6-9 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Alle specialer 13, Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x x x x x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x x x x x Entreprenørværktøj og maskiner 12, 18, 19 Rutineret 0,8 x x Kloakrørlægning 11, 12, 20, 23 Rutineret 3 x Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 19 Rutineret 0,4 x Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 19 Rutineret 0,2 x 3375 Vej, anlæg og belægning 1, 11, 12, 15, 21 Rutineret 1 x 3378 Byggeteknik 1, 11, 12, 15, 16 Rutineret 1 x Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde 15 Avanceret 2 x x x x x x 6178 Anhugning- jf. AT's uddannelseskrav 17 Rutineret 0,6 x Specialet: anlægsstruktør 13, Anlægsteknik 11, Avanceret 11 x x x x x 3400 Montage af store rør og brønde 12, 24 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15, 18,19,23,25 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, anlægsstruktør 1, 4, 5, 6, 8, 12, 18, Avanceret 0,6 x 9

10 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Kloakmesterprøve, praktik 19, 20 Avanceret 0,2 x Specialet: bygningsstruktør 13, Bygningsteknik 11, Avanceret 8 x x x x x 6184 Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 26 Avanceret 2,8 x 3405 Montage af bygningselementer 11, 12, 29 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15,27,28 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, bygningsstruktør 16, 17, 19, 22, 27, 28 Avanceret 1 x Specialet: brolægger 9, Brolægning 11, 15, 18, 21, 22, 25, 30, 31, 32 Avanceret 7,7 x x x x x Brolægning forskrifter og regler 30, 31, 32 AMU mål 0,2 x Projekt 1-15,32 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, brolægger 19, 21, 22, 30, 31 Avanceret 0,4 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag anlægs- og bygningsstruktør 4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag brolægger 3 Alle specialer CAD 3D på byggepladsen 23 AMU mål 0, Teleskoplæsser med gafler betjening 18 AMU mål 1, Teleskoplæsser m. kranfunktion betjening, B-certifikat 18 AMU mål 0, Udfør. af kranløft med entreprenørmask. G-certifikat 18 AMU mål 0, Sjakbajs Ny i rollen som sjakbajs 10, 15 AMU mål 0, Betjening af teleskoplæsser m. mandskabskurv 18 AMU mål 0, Betjening af minigravere og minilæssere 18 AMU mål 0, Betjening af minidumpere og motorbører 18 AMU mål 0, Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 18 AMU mål 0,6 10

11 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Betjening af rendegravere 18 AMU mål 1, Graveskader - forebyggelse 16, 18, 22 AMU mål 0, Iværksætteri og entreprenørskab 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 Avanceret 2, CAD tegning 4,6,7 Rutineret Byggeriets love og regelsystem 2,3,4,9 AMU mål 0, Talenttræning Avanceret 2,0 Specialet: anlægsstruktør Kabelarbejde planlægning og samarbejde 15, 18 AMU mål 0, Kloakering Udøvelse af funktionen tekn. Ansvarlig 20, 23 AMU mål 2, Kloakering - Montering af rottespærrer 20, 23 AMU mål 0, Kloakering anvendelse af lovgrundlaget 20, 23 AMU mål 0, Kloakering projektering og dimensionering 20, 23 AMU mål ½2, Kloakering KS i autoriseret virksomhed 20, 23 AMU mål 0, Kloakering El-udstyr i pumpebrønde 20, 23 AMU mål 0, Vejbygning bygning af fortovsarealer 16, 18, 22 AMU mål 1, Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 18 AMU mål 1, Komprimering med entreprenørmaskiner 18, 25 AMU mål 0, Permeable belægninger 22, 25 1,0 Specialet: bygningsstruktør Montering af betonelementer 29 AMU mål 1, Slap armering udførelse af specielle opgaver 16, 27, 28 AMU mål 0, Forskalling udførelse af specielle løsninger 27 AMU mål 1, Systemforskalling udfør. af specielle løsninger 27 AMU mål 0, Betonrenovering reparation af beton 16, 28 AMU mål 1,0 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 11

12 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Finisharbejde på hærdet beton 16, 28 AMU mål 0, Fugning af betonelementer 29 AMU mål 0, Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 16, 27, 28 AMU mål 1, Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling 16, 27, 28 AMU mål 0, Systemforskalling rækværk og gangbro 27 Rutineret 0,4 Specialet: brolægger Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 31 AMU mål 0, Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 31 AMU mål 1, Brolægning udførelse af støttemure og trapper 30, 31, 32 AMU mål 1, Permeable belægninger 22, 31, 32 Rutineret 1,0 Antal skoleuger i alt, anlægs- og bygningsstruktør 31 Antal skoleuger i alt, brolægger 26 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 12

13 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnummer Fagnavn for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Specialet: anlægsstruktør Anlægsteknik Ekspert 11 Anlægsteknik Avanceret Specialet: bygningsstruktør Bygningsteknik Ekspert 8 Bygningsteknik Avanceret Specialet: brolægger Brolægning Ekspert 7,7 Brolægning Avanceret 13

14 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Grundfag 2 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Teknologi 6-9 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Alle specialer 13, Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x x x x Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x x x x x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x x Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x x x x x Entreprenørværktøj og maskiner 12, 18, 19 Rutineret 0,8 x x Kloakrørlægning 11, 12, 20, 23 Rutineret 3 x Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 19 Rutineret 0,4 x Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 19 Rutineret 0,2 x 3375 Vej, anlæg og belægning 1, 11, 12, 15, 21 Rutineret 1 x 3378 Byggeteknik 1, 11, 12, 15, 16 Rutineret 1 x Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde 15 Avanceret 2 x x x x x x 6178 Anhugning- jf. AT's uddannelseskrav 17 Rutineret 0,6 x Specialet: anlægsstruktør 13, Anlægsteknik 11, Ekspert 11 x x x x x 3400 Montage af store rør og brønde 12, 24 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15, 18,19,23,25 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, anlægsstruktør 1, 4, 5, 6, 8, 12, 18, Avanceret 0,6 x 14

15 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Kloakmesterprøve, praktik 19, 20 Avanceret 0,2 x Specialet: bygningsstruktør 13, Bygningsteknik 11, Ekspert 8 x x x x x 6184 Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 26 Avanceret 2,8 x 3405 Montage af bygningselementer 11, 12, 29 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15,27,28 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, bygningsstruktør 16, 17, 19, 22, 27, 28 Avanceret 1 x Specialet: brolægger 9, Brolægning 11, 15, 18, 21, 22, 25, 30, 31, 32 Ekspert 7,7 x x x x x Brolægning forskrifter og regler 30, 31, 32 AMU mål 0,2 x Projekt 1-15,32 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, brolægger 19, 21, 22, 30, 31 Avanceret 0,4 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag anlægs- og bygningsstruktør 4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag brolægger 3 Alle specialer CAD 3D på byggepladsen 23 AMU mål 0, Teleskoplæsser med gafler betjening 18 AMU mål 1, Teleskoplæsser m. kranfunktion betjening, B-certifikat 18 AMU mål 0, Udfør. af kranløft med entreprenørmask. G-certifikat 18 AMU mål 0, Sjakbajs Ny i rollen som sjakbajs 10, 15 AMU mål 0, Betjening af teleskoplæsser m. mandskabskurv 18 AMU mål 0, Betjening af minigravere og minilæssere 18 AMU mål 0, Betjening af minidumpere og motorbører 18 AMU mål 0, Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 18 AMU mål 0,6 15

16 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Betjening af rendegravere 18 AMU mål 1, Graveskader - forebyggelse 16, 18, 22 AMU mål 0, Iværksætteri og entreprenørskab 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 Avanceret 2, CAD tegning 4,6,7 Rutineret Byggeriets love og regelsystem 2,3,4,9 AMU mål 0, Talenttræning Avanceret 2,0 Specialet: anlægsstruktør Kabelarbejde planlægning og samarbejde 15, 18 AMU mål 0, Kloakering Udøvelse af funktionen tekn. Ansvarlig 20, 23 AMU mål 2, Kloakering - Montering af rottespærrer 20, 23 AMU mål 0, Kloakering anvendelse af lovgrundlaget 20, 23 AMU mål 0, Kloakering projektering og dimensionering 20, 23 AMU mål ½2, Kloakering KS i autoriseret virksomhed 20, 23 AMU mål 0, Kloakering El-udstyr i pumpebrønde 20, 23 AMU mål 0, Vejbygning bygning af fortovsarealer 16, 18, 22 AMU mål 1, Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 18 AMU mål 1, Komprimering med entreprenørmaskiner 18, 25 AMU mål 0, Permeable belægninger 22, 25 1,0 Specialet: bygningsstruktør Montering af betonelementer 29 AMU mål 1, Slap armering udførelse af specielle opgaver 16, 27, 28 AMU mål 0, Forskalling udførelse af specielle løsninger 27 AMU mål 1, Systemforskalling udfør. af specielle løsninger 27 AMU mål 0, Betonrenovering reparation af beton 16, 28 AMU mål 1,0 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 16

17 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Finisharbejde på hærdet beton 16, 28 AMU mål 0, Fugning af betonelementer 29 AMU mål 0, Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 16, 27, 28 AMU mål 1, Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling 16, 27, 28 AMU mål 0, Systemforskalling rækværk og gangbro 27 Rutineret 0,4 Specialet: brolægger Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 31 AMU mål 0, Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 31 AMU mål 1, Brolægning udførelse af støttemure og trapper 30, 31, 32 AMU mål 1, Permeable belægninger 22, 31, 32 Rutineret 1,0 Antal ugers valgfag 2,0 Antal skoleuger i alt, anlægs- og bygningsstruktør 35 Antal skoleuger i alt, brolægger 30 Antal skoleuger hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialerne anlægs- og bygningsstruktør Antal skoleuger hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet brolægger 9,1 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 12,2 17

18 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Om euv Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euveleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning og affaldshåndtering dels ikke har valgfag. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Grundfag Teknologi 6-9 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Alle specialer 13, Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x x x x x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x x x x x Entreprenørværktøj og maskiner 12, 18, 19 Rutineret 0,8 x x Kloakrørlægning 11, 12, 20, 23 Rutineret 3 x Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 19 Rutineret 0,4 x Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 19 Rutineret 0,2 x 3375 Vej, anlæg og belægning 1, 11, 12, 15, 21 Rutineret 1 x 3378 Byggeteknik 1, 11, 12, 15, 16 Rutineret 1 x Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde 15 Avanceret 2 x x x x x x 6178 Anhugning- jf. AT's uddannelseskrav 17 Rutineret 0,6 x Specialet: anlægsstruktør 13, Anlægsteknik 11, Ekspert 11 x x x x x 3400 Montage af store rør og brønde 12, 24 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15, 18,19,23,25 Avanceret 1,2 x 18

19 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H Praktisk prøve, anlægsstruktør 1, 4, 5, 6, 8, 12, 18, Avanceret 0,6 x Kloakmesterprøve, praktik 19, 20 Avanceret 0,2 x Specialet: bygningsstruktør 13, Bygningsteknik 11, Ekspert 8 x x x x x 6184 Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 26 Avanceret 2,8 x 3405 Montage af bygningselementer 11, 12, 29 Rutineret 0,5 x Projekt 1-15,27,28 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, bygningsstruktør 16, 17, 19, 22, 27, 28 Avanceret 1 x Specialet: brolægger 9, Brolægning 11, 15, 18, 21, 22, 25, 30, 31, 32 Ekspert 7,7 x x x x x Brolægning forskrifter og regler 30, 31, 32 AMU mål 0,2 x Projekt 1-15,32 Avanceret 1,2 x Praktisk prøve, brolægger 19, 21, 22, 30, 31 Avanceret 0,4 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag anlægs- og bygningsstruktør 4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag brolægger 3 Alle specialer CAD 3D på byggepladsen 23 AMU mål 0, Teleskoplæsser med gafler betjening 18 AMU mål 1, Teleskoplæsser m. kranfunktion betjening, B-certifikat 18 AMU mål 0, Udfør. af kranløft med entreprenørmask. G-certifikat 18 AMU mål 0, Sjakbajs Ny i rollen som sjakbajs 10, 15 AMU mål 0, Betjening af teleskoplæsser m. mandskabskurv 18 AMU mål 0, Betjening af minigravere og minilæssere 18 AMU mål 0, Betjening af minidumpere og motorbører 18 AMU mål 0,2 19

20 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 18 AMU mål 0, Betjening af rendegravere 18 AMU mål 1, Graveskader - forebyggelse 16, 18, 22 AMU mål 0, Iværksætteri og entreprenørskab 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 Avanceret 2, CAD tegning 4,6,7 Rutineret Byggeriets love og regelsystem 2,3,4,9 AMU mål 0, Talenttræning Avanceret 2,0 Specialet: anlægsstruktør Kabelarbejde planlægning og samarbejde 15, 18 AMU mål 0, Kloakering Udøvelse af funktionen tekn. Ansvarlig 20, 23 AMU mål 2, Kloakering - Montering af rottespærrer 20, 23 AMU mål 0, Kloakering anvendelse af lovgrundlaget 20, 23 AMU mål 0, Kloakering projektering og dimensionering 20, 23 AMU mål ½2, Kloakering KS i autoriseret virksomhed 20, 23 AMU mål 0, Kloakering El-udstyr i pumpebrønde 20, 23 AMU mål 0, Vejbygning bygning af fortovsarealer 16, 18, 22 AMU mål 1, Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 18 AMU mål 1, Komprimering med entreprenørmaskiner 18, 25 AMU mål 0, Permeable belægninger 22, 25 1,0 Specialet: bygningsstruktør Montering af betonelementer 29 AMU mål 1, Slap armering udførelse af specielle opgaver 16, 27, 28 AMU mål 0, Forskalling udførelse af specielle løsninger 27 AMU mål 1, Systemforskalling udfør. af specielle løsninger 27 AMU mål 0,6 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 20

21 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere Betonrenovering reparation af beton 16, 28 AMU mål 1, Finisharbejde på hærdet beton 16, 28 AMU mål 0, Fugning af betonelementer 29 AMU mål 0, Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 16, 27, 28 AMU mål 1, Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling 16, 27, 28 AMU mål 0, Systemforskalling rækværk og gangbro 27 Rutineret 0,4 Specialet: brolægger Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning 31 AMU mål 0, Brolægning udførelse af mønsterbrolægning 31 AMU mål 1, Brolægning udførelse af støttemure og trapper 30, 31, 32 AMU mål 1, Permeable belægninger 22, 31, 32 Rutineret 1,0 Antal skoleuger i alt, anlægs- og bygningsstruktør 31 Antal skoleuger i alt, brolægger 26 Antal skoleuger hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialerne anlægs- og bygningsstruktør Antal skoleuger hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet brolægger 9,1 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 12,2 21

22 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Teknologi E Byggeri og samfund Byggeri og energi Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. De gymnasiale eksamener ligger i forbindelse med 3 Hovedforløb. Svendeprøven afvikles på 4 Hovedforløb således at uddannelsen afsluttes samig med de elever, der følger et ordinær EUD forløb, sidste fredag i marts eller september. forløbsoversigt for EUX-elever GF 1 GF 2 Praktik 19 ugers skole Praktik 19 ugers skole Praktik 19 ugers skole Praktik Struktør minimum 7 ugers skole Brolægger minimum 3 ugers skole Der afvikles tre skoleforløb af minimum 19 uger med faglige og gymnasiale fag. Dertil det afsluttende skoleforløb for struktører på minimum 7 uger til bl.a. svendeprøven. og afsluttende skoleperiode for brolægger på minimum 3 uger til bl.a. svendeprøve. De resterende 4 skoleuger på hovedforløbet for struktører op til de i uddannelsen med EUX fastsatte undervisningsuger på 68 uger udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne. De resterende 3 skoleuger på hovedforløbet for brolægger op til de i uddannelsen med EUX fastsatte undervisningsuger på 63 uger udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne. 22

23 Det faglige udvalgs anbefaling af fordeling af fag og timer for de fire specialer i uddannelsen i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD fremgår af Bilag 1. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Antal uger Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Eux gymnasiale fag: Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) 3200 Dansk A 7 x x x 4803 Engelsk B 5,2 x x 7003 Matematik B 5,6 x x 4804 Fysik B 4,2 x x 4931 Kemi C 3 x 1285 Teknologi B 3 x x 9534 Teknikfag - Byggeri og energi B 4 x x x 8044 Større skriftlig opgave 1 x 8043 Eksamensprojekt 1 x Valgfag Matematik A x - - Kemi B x - - Samfundsfag B x Antal skoleuger i alt 39 Skoleperiode 4 23

24 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Fagnummer Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Faget kan bidrage til flere. Alle specialer Arbejdsprocesser 8,9,11, Byggepladsindretning og affaldshåndtering Arbejdsplanlægning 8, Kvalitetssikring Arbejdsmiljø og sikkerhed 2,3,6, Materialer 4, Rulle- og bukkestillads 2, Kundekontakt Entreprenørværktøj og maskiner Kloakrørlægning Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer Vej, anlæg og belægninger Byggeteknik Anhugning Nivellering og afsætning Tegningsanvendelse 7, Planlægning af eget arbejde 4,15 Specialet anlægsstruktør 3481 Sikkerhed ved vejarbejde 3, Kloakering 20,23, Montage af store rør og brønde Vejarbejde 15,18,21,25 Specialet bygningsstruktør Udførsel af in-situ betonopgaver Specialkonstruktioner Udførsel af elementmontage Systemstilladser 26 Specialet brolægger Granitbelægninger Vejbelægninger 15,18,21, Støttemure Trapper 30 24

25 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. 25

26 Elevtype EUX MEST PREUD Uddybning EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 26

27 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema

28 Bilag 1. Det faglige udvalgs anbefalinger vedr. EUX Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer for de tre specialer i uddannelsen: Anlægsstruktør Anlægsstruktør EUX Teknisk eux-model A Grundforløb 2. del EUD med C fag I alt uger Afkortning Uger efter afkortning Bemærkninger eud Valgfag - Grundfag Matematik F, 8 0 Gælder for ordinære eudforløb Teknologi F eud Eud-faglig grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt Brand og førstehjælp Rulle bukke stillads Certificeringer Samfundsfag C Gælder for både ordinære forløb og eux-forløb Fast eud Dansk C Fast 0 Læst på 1. del af grundforløbet Engelsk C Fast Fysik C Fast eud Matematik C Fast 8 Gælder for eux-forløb Teknologi C Valg - FU Samlet for grundforløbet 20 20,0 Hovedforløb eud Teknologi E Læst i grundforløbet eud Byggeri og sikkerhed eud Byggeri og samfund Læst i grundforløbet eud Byggeri og energi Læst i grundforløbet eud Byggepladsindretning, rutineret eud Nivellering og afsætning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Entreprenørværktøj og maskiner 0,8 0 0,8 eud Kloakrørlægning eud Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 0,6 0 0,6 eud Vej, anlæg og belægning eud Byggeteknik eud Anhugning 0,6 0 0,6 eud Anlægsteknik, avanceret 12, eud Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde eud Montage af store rør og brønde 0,5 0 0,5 Praktisk prøve 0,8 eud Valgfri specialefag eud Valgfag Anvendes til gymnasiale valgfag Samlet ugeantal for eud i hovedforløbet

29 Gymnasiale fag på hovedforløb Timer e. afkortning Uger e. afkortning htx Dansk A Fast C-niveau læst på grundforløbet htx Engelsk B Fast 130 5,2 C-niveau læst på grundforløbet htx Matematik B Fast 140 5,6 C-niveau læst på grundforløbet htx Fysik B Fast 105 4,2 C-niveau læst på grundforløbet hf Kemi C Fast 75 3 eux Teknikfag B - Byggeri og energi Valg - FU Valg af c-fag + løft til B- niveau eux Byggeteknologi B Fast 75 3 C-niveau læst på grundforløbet htx Samfundsfag C Fast 0 0 C-niveau læst på grundforløbet htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Elevvalg Kemi C til B/ Samfundsfag C til B Større skriftlig opgave Fast 25 1 Eksamensopgave Fast 25 1 Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Undervisningsuger på EUX ialt 88,0 29

30 Bygningsstruktør EUX Teknisk eux-model A Grundforløb 2. del EUD med C fag I alt uger Bemærkninger Afkortning Uger efter afkortning eud Valgfag - Grundfag Matematik F, Teknologi F 8 0 Gælder for ordinære eud-forløb eud Eud-faglig grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt Brand og førstehjælp Gælder for både ordinære forløb og eux-forløb Rulle bukke stillads Certificeringer Samfundsfag C Fast eud Dansk C Fast 0 Læst på 1. del af grundforløbet Engelsk C Fast Fysik C Fast eud Matematik C Fast 8 Gælder for eux-forløb Teknologi C Valg - FU Samlet for grundforløbet 20 20,0 Hovedforløb eud Teknologi E Læst i grundforløbet eud Byggeri og sikkerhed eud Byggeri og samfund Læst i grundforløbet eud Byggeri og energi Læst i grundforløbet eud Byggepladsindretning, rutineret eud Nivellering og afsætning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Entreprenørværktøj og maskiner 0,8 0 0,8 eud Kloakrørlægning eud Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 0,6 0 0,6 eud Vej, anlæg og belægning eud Byggeteknik eud Anhugning 0,6 0 0,6 eud Bygningsteknik, avanceret 9,2 0 10,2 eud Systemstillads jf. AT s uddannelseskrav 2,8 0 2,8 eud Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde eud Montage af bygningselæementer 0,5 0 0,5 Praktisk prøve 1 eud Valgfri specialefag eud Valgfag Anvendes til gymnasiale valgfag Samlet ugeantal for eud i hovedforløbet

31 Gymnasiale fag på hovedforløb Timer e. afkortning Uger e. afkortning htx Dansk A Fast C-niveau læst på grundforløbet htx Engelsk B Fast 130 5,2 C-niveau læst på grundforløbet htx Matematik B Fast 140 5,6 C-niveau læst på grundforløbet htx Fysik B Fast 105 4,2 C-niveau læst på grundforløbet hf Kemi C Fast 75 3 eux Teknikfag B - Byggeri og energi Valg - FU Valg af c-fag + løft til B- niveau eux Byggeteknologi B Fast 75 3 C-niveau læst på grundforløbet htx Samfundsfag C Fast 0 0 C-niveau læst på grundforløbet htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Elevvalg Samfundsfag C til B Større skriftlig opgave Fast 25 1 Eksamensopgave Fast 25 1 Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Undervisningsuger på EUX ialt 88,0 31

32 Brolægger EUX Teknisk eux-model A Grundforløb 2. del EUD med C fag I alt uger Bemærkninger Afkortning Uger efter afkortning eud Valgfag - Grundfag Matematik F, Teknologi F 8 0 Gælder for ordinære eud-forløb eud Eud-faglig grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt Brand og førstehjælp Gælder for både ordinære forløb og eux-forløb Rulle bukke stillads Certificeringer Samfundsfag C Fast eud Dansk C Fast 0 Læst på 1. del af grundforløbet Engelsk C Fast Fysik C Fast eud Matematik C Fast 8 Gælder for eux-forløb Teknologi C Valg - FU Samlet for grundforløbet 20 20,0 Hovedforløb eud Teknologi E Læst i grundforløbet eud Byggeri og sikkerhed eud Byggeri og samfund Læst i grundforløbet eud Byggeri og energi Læst i grundforløbet eud Byggepladsindretning, rutineret eud Nivellering og afsætning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Entreprenørværktøj og maskiner 0,8 0 0,8 eud Kloakrørlægning eud Tegningsforståelse ved entreprenørarbejde eud Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 0,6 0 0,6 eud Vej, anlæg og belægning eud Byggeteknik eud Anhugning 0,6 0 0,6 eud Brolægning 10,1 0 10,5 Praktisk prøve 0,4 eud Valgfri specialefag eud Valgfag Anvendes til gymnasiale fag Samlet ugeantal for eud i hovedforløbet Gymnasiale fag på hovedforløb Timer e. afkortning Uger e. afkortning htx Dansk A Fast C-niveau læst på grundforløbet 32

33 htx Engelsk B Fast 130 5,2 C-niveau læst på grundforløbet htx Matematik B Fast 140 5,6 C-niveau læst på grundforløbet htx Fysik B Fast 105 4,2 C-niveau læst på grundforløbet hf Kemi C Fast 75 3 eux Teknikfag B - Byggeri og energi Valg - FU Valg af c-fag + løft til B- niveau eux Byggeteknologi B Fast 75 3 C-niveau læst på grundforløbet htx Samfundsfag C Fast 0 0 C-niveau læst på grundforløbet htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Elevvalg Samfundsfag C til B Større skriftlig opgave Fast 25 1 Eksamensopgave Fast 25 1 Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Undervisningsuger på EUX ialt 83,0 33

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 27.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 15.3.2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016. Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af det faglige fællesudvalg for Murer -, stenhugger og, stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 266 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger

Uddannelsesordning for uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger Uddannelsesordning for uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger Udstedelsesdato: 1. aust 2011 Ændret 28. februar 2012 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger

anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger Uddannelsesordning for uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Ændret: 2. april 2014 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere