Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune"

Transkript

1 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 1 af 19 Tjeklister Hensigten med tjeklisterne er ikke at de skal gennemgås fra a-z, men at de skal fungere som inspiration i kortlægningsarbejdet ved arbejdspladsvurderingen. Man arbejder med tjeklisten fra venstre mod højre fra overskrifter til mere specifikke oplysninger. Kortlægningsskema og handlingsplan findes i KMD Sag EDH doknr. 2009_ Tjeklisten bliver løbende opdateret. Indhold: Generel tjekliste (bruges først) Dagpleje/ børnehaver Køkkener Kontor/administration Teknisk servicearbejde Ældreområdet (skyllerum og fællesarealer) Ældreområdet (trænings- og terapirum) Ældreområdet (ældrecentre og hjemmeplejen) Rengøring Skoler

2 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 2 af 19 Generel tjekliste til arbejdspladsvurdering Fysiske Ergonomiske Arbejdsplads Støj Vibrationer Belysning indeklima Velfærdsforanstaltninger Tungt arbejde Ensidigt gentaget arbejde Arbejdsstillinger Lokalets indretning og størrelse, inventar, hjælpemidler, adgangsveje, flugtveje, m.v. Maskiner, håndværktøjer, ventilationsanlæg, kontorudstyr, av-udstyr, akustik. Hånd/arm vibrationer, helkropsvibrationer Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdspladsen, maskiner m.v., blænding, reflekser, solafskærmning Statisk elektricitet, temperatur, træk, luftfugtighed, afgasning, tobaksrygning, fotokopimaskiner (ikke i lokaler med faste arbejdspladser), printere, rengøringsstandard, skimmelsvamp Toilet, bad, personale skabe/garderobe, spiseplads, omklædning Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner, to-mandsløft Hyppig gentagelse af samme arbejdsoperation Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde

3 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 3 af 19 Psykiske Arbejdstid Tidspres Ensformighed Indflydelse Tilrettelæggelse af arbejdstid, vagt, hviletid Om ansatte skal anstrenge sig ekstra for ar klare arbejdet Omfanget og karakteren af monotont arbejde samt overvågningsarbejde Om der er arbejde hvor den ansatte har ringe mulighed for at selv at planlægge arbejdet Kemiske Biologiske Alenearbejde Andet Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer andet Mikroorganismer Arbejde hvor der arbejdes meget alene eller isoleret Mobning, chikane, information, stress, støtte, overarbejde, planlægning, samarbejdsforhold (ledelse, kolleger), skjulte dagsordner, uddannelsesforhold, jobbets sværhedsgrad, kvalitet, faglig stolthed, klikedannelser, vold eller trusler om vold Stoffer og materialer med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Affaldshåndtering Retningslinjer, instruktion Arbejdsmaskiner Roterende, skærende eller bearbejdende værktøjer eller roterende eller bevægelige dele Håndværktøjer Skærende, bearbejdende værktøjer Andre tekniske Transportmateriel, kraner, personløftere, lifte m.v. hjælpemidler Transport og færdsel Arbejde i højder, fx stilladser og konstruktioner, stiger m.v. Brand, Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers Eksplosionsfare, tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand, varmt Ætsning og arbejde forgiftning Håndtering Brugsanvisninger og retningslinjer Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. For brug af maskiner, stoffer og materialer

4 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 4 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet arbejdsmiljøorganisationen Information Regelkendskab Åbenhed Andre Sikkerhedsmæssige forhold Fokus på psykiske og fysiske forhold på arbejdspladsen, som kan påvirke sygefraværet Ved du hvem du skal kontakte i kommunen for at få løst arbejdsmiljøproblemer information om arbejdsmiljøarbejdet er der oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljø prioritering af arbejdsmiljøopgaver tryghed ved at tage arbejdsmiljøproblemer op åben dialog om arbejdsmiljø anmeldelse af skader og risikosituationer opbakning om arbejdsmiljøopgaver, kendskab til arbejdsmiljøorganisationens opbygning og kompetence tilgængelige dagsordner og referater og tilbagemelding til medarbejdere Medarbejderens/arbejdsgiverens rettigheder og pligter på arbejdsmiljøområdet. Inddrages arbejdsmiljøorganisationen i undersøgelse af ulykker Kendskab til arbejdspladsvurdering (APV) og APV handlingsplan stress arbejdsmængde/ ressourcer krav til arbejdet fra brugere, pårørende mv. arbejdsstedets indretning forflytninger tunge løft støj smittefarer mv.

5 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 5 af 19 Tjekliste dagpleje/børnehaver (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske forhold Puslebord Håndvask Stole Kravlegård Påklædning Barnevogne/klapvogne/ krybber Podier og ramper Gulve Senge Borde Legeplads/ skur Arbejdsstillinger Retningslinjer Mål Arbejdets organisering Højdeindstilleligt puslebord (hvor flere medarbejdere bruger det) - kan børn selv komme op? Er der sikkerhedsstop. kan børnene nå håndvask på toilettet kan stolene komme ned i børnehøjde har kravlegård hævet bund kan du klæde børnene på uden at bøje ryggen passer barnevogn og klapvogn til dig - kan styret indstilles, passer hjul i størrelsen, kan fodbremse betjenes uden løft af vognen, kan kalechen slås ned. Podier og ramper - kan børnene selv komme op og ned Træk og kuldegener Er gulvet isoleret i forhold til alm. bygningskrav Senge - er den konstrueret så tunge løft undgås, er sengearrangementer lette at transportere og sætte op Er der borde både i børne- og voksenhøjde Pladsforhold i cykelskur på legeplads Løft af tunge byrder gentagne løft træk og skub af tunge emner bæring Retningslinjer for hvad man skal gøre, hvis der opstår konflikt med forældre. Målbeskrivelse for evt. legestuegruppe. Biologiske forhold arbejdsmiljøarbejdet Smitte Hygiejne Er der retningslinjer for modtagelse af børn der er syge? Er der god håndhygiejne?

6 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 6 af 19 Tjekliste Køkken (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Arbejdsstedets indretning Gulve Støj Belysning Andre forhold indeklima Antal medarbejdere i forhold til lokalets størrelse, gangareal, depotplads, kontor, placering af inventar, antal og placering af afløb. Skridsikker og støjdæmpet gulvbelægning, dørtrin, plan, rengøringsvenlighed. Køkkenmaskiner og redskaber støjsvage, loft, vægge og gulve af lydabsorberende materiale, gummihjul på transportvogne, støj fra ventilationsanlæg, vibrationer fra maskiner, placering af opvaskemaskine. Dagslys, udsyn, loftsbelysning (mængde vedligeholdelse og udskiftning), arbejdsbelysning, farve, reflekterende overflader. Velfærdsforanstaltninger, tobaksrygning, transport af varer. Strålingstemperaturer, temperaturændringer i løbet af dagen, lugte, bortledning af stegeos, friskluftindtag Ergonomiske forhold Psykiske forhold Tungt arbejde Arbejdsstillinger Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Løft af tunge byrder, byrdernes håndterbarhed, rækkeafstande, vrid i ryggen, trapper, brug af hjælpemidler, gentagne løft,træk og skub af tunge emner, bæring. Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder (herunder ovne, kipgryder, opvaskemaskiner, komfurer og borde) EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Kemiske forhold rengøringsmidler Brugsanvisninger, instruktion, faremærkede kemikalier, allergifremkaldende stoffer, værnemidler, Parfume, ph-værdier, aerosoler (spray), creme, sammenblanding af midler.

7 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 7 af 19 Biologiske forhold Arbejdsmiljøarbejdet Beklædning Rengøring Hygiejne affald Kølerum maskiner Beklædning og fodtøj, rengøringsvenlighed og - standarden af maskiner og overflader, diske, ovne, afløb m.m. Alarmanordning og lampe på kølerum under 5 grader Er maskinerne i orden. Er der drypfang på stegeskabe og ovne. Bliver pålægsmaskinen anvendt efter forskrifterne. Kan man få fingrene i hakkemaskinen ( i sneglen og i roterende dele) Er kipgryder afbalanceret. Er der skoldningsfare ved gryder Er der afskærmning ved røremaskiner Er der låg på kartoffelskrællermaskine Kan man få fingrene i skovlen på ismaskiner.

8 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 8 af 19 Tjekliste kontor/ administration (se først generel tjekliste) Lokalet Antal medarbejdere i forhold til lokalets størrelse Fysiske forhold Indeklima Fotokopimaskiner og printere Stol Bord tobaksrygning,, støj, ventilation, temperatur, træk, fugt, rengøringsstandard placering af printere og kopimaskiner i rum med faste arbejdspladser Højdejusterbar, passer til kropsmål, rygstøtte, stabilitet, underlag/hjul, skråtstilling af sæde. Underarmsstøtte v/ skærmterminal-arbejdsplads, plads til fleksibel opstilling af skærm, mus og tastatur, plads til konceptholder mellem skærm og tastatur, fri benplads (50 cm i knæhøjde og 70 cm i fodhøjde fra bordkant i arbejdsområdet), mulighed for at skifte arbejdsstillinger, bordpladens overflade. Belysning Skærm Mus og tastatur Arbejdsstillinger Arbejdslampe, loftsbelysning (styrke, blænding, reflekser, placering), solafskærmning. Højde(øverste tekstlinie 15 cm under øjenhøjde), læseafstand (70 cm), placering i forhold til vinduer, reflekser og lysindfald, størrelse ift. software, kontrast, skarphed. Skærmbriller. Tidsrum og intensitet ift. musearbejde, tastaturplacering og -vinkling, brug af genvejstaster ift. software. Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder, pladsforhold, rækkeafstande. Ergonomiske forhold Ensidigt gentaget arbejde (EGA) EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Psykiske forhold Kemiske forhold Biologiske forhold

9 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 9 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet Ledninger på gulvet

10 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 10 af 19 Tjekliste teknisk servicearbejde (se først generel tjekliste) Arbejdsrum Dagslystilgang, loftshøjde, gulvareal. Fysiske forhold Ergonomiske forhold Velfærdsforanstaltninger Belysning Tekniske hjælpemidler Støj Temperaturer Ventilation Vibrationer Indeklima Transport og færdsel Køretøjer/ traktorer Andet Arbejdsstillinger Løft Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Arbejde på stiger Omklædning, badefaciliteter, opbevaring af personlige genstande, egnet lokale til spisning. Adgangsbelysning, nødbelysning (motoriserede) haveredskaber, løfteredskaber, vogne, trappesækkevogne, vacuumløftere. værnemidler, støjende værktøj m.m. Påklædning til hhv. ude- og indearbejde Værksted, grav, alarmanordning, punktudsug m.m. Hånd-arm vibration, helkropsvibration itf. Maskiner, værktøj og køretøjer. Temperatur, træk, tør luft, statisk elektricitet. Terræn, trapper, niveauforskelle, gulve, ramper, nødudgange. Instruktion, eftersyn, vedligehold, indretning, betjening, varme, aircondition. Placering af fotokopimaskiner (ikke i lokale med faste arbejdspladser) Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder, pladsforhold, rækkeafstande, arbejde i gulv- og loftshøjder. Tunge løft, løft over albuehøjde og under knæhøjde, to-mandsløft, træk og skub, vrid EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Max. 30. min. Pr. periode, højst 1/3 af arbejdsdagen. Rækkeafstand, transport af byrder, højder, underlag, tilladelig belastning, hældning og længde. Advarsel mod farlig anvendelse?

11 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 11 af 19 Psykiske forhold Roller Kommunikation Alenearbejde/ isolation Adgang til information Samspil med øvrigt personale inddragelse i planlægning daglig kontakt og kommunikation forventninger til prioritering af opgaver synliggørelse af opgaver problemløsning ift. hærværk ( bussemandsrolle ) adgang til edb (lagerstyring, arbejdsplanlægning, oplysninger om regler, arbejdsudstyr m.v. fra internettet). Tryghedsforanstaltninger Internt kaldeanlæg, mulighed for at flere går ind hvor der er observeret noget mistænkeligt, nødkald. Tidspres Afleveringsfrister, opgaver i forhold til tid. Rengøringsmidler Værnemidler Organiske opløsningsmidler Udsugning Kemiske forhold Benzin, olie Opbevaring Maling, lim m.m. Mærkning bekæmpelsesmidler brugsanvisning Biologiske forhold affaldshåndtering Kanyler, smittefarer m.m. Niveauforskelle Risiko for faldulykke Håndtering Er der retningslinier for arbejde med håndværktøj og Værktøj maskiner? håndtering af byrder brand- og eksplosionsfarer Kemiske midler mærkning og brugsanvisninger på stoffer og materialer stiger kontrol af stiger. Arbejdsmiljøsarbejdet

12 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 12 af 19 Tjekliste - fællesarealer (ældreområdet) Skylle- og vaskerum Fysiske Ergonomiske Psykiske forhold Kemiske Biologiske Arbejdsplads Støj Belysning indeklima Tungt arbejde Arbejdsstillinger Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer andet Mikroorgansimer Lokalets indretning, inventar, bordhøjder, gulvbelægning (skridsikkert?), aflægningsplads, bækkenskyl, vaskemaskiner og tørretumbler (betjening, højde, placering) ventilationsanlæg, akustik. Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdsborde, maskiner m.v. lugtgener, temperatur, træk, luftfugtighed, tobaksrygning. Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner, to-mandsløft Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde Se apv mappens materiale + generel tjekliste Stoffer og materialer (herunder rengøringsmidler) med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Arbejdsmiljøarbejdet Brand, eksplosionsfare, ætsning og forgiftning Håndtering Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand, varmt arbejde Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. Se apv mappens materiale og generel tjekliste

13 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 13 af 19 Ældreområdet Terapi og træningsrum Fysiske Arbejdsplads Støj Indeklima Belysning Lokalets indretning og størrelse gulvbelægning (skridsikkert?). Inventar - indretning af stole og borde ift. immobile brugere. Træningsredskaber, hjælpemidler (er der f.eks. lift til rådighed) Ventilationsanlæg akustik. Rengøringsstandard Temperatur, træk, luftfugtighed, tobaksrygning. Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdsborde m.v. Ergonomiske Psykiske forhold Kemiske Biologiske Arbejdsmiljøarbejdet Tungt arbejde Løft Arbejdsstillinger Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer Mikroorgansimer Brand eksplosionsfare ætsning og forgiftning Håndtering Lange rækkeafstande løft af tunge byrder gentagne løft træk og skub af tunge emner to-mandsløft Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde Se apv mappens materiale Herudover: forhold til brugere og pårørende hjælp til håndtering af f.eks. aggressive brugere, utilfredse borgere. Stoffer og materialer (herunder rengøringsmidler) med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers tilstand Arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand varmt arbejde Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. Se apv mappens materiale og generel tjekliste

14 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 14 af 19 Tjekliste ældreplejen Hjemmeplejen / ældrecentre Fysiske forhold Adgangsforhold Pladsforhold/Arbejdsstedets indretning Indeklima Belysning Velfærdsforanstaltninger (personalerum for ude- og indegrupper ) Biler Hjælpemidler Niveauforskelle, navneskilt, husnumre. Kan hjælpemidler bruges uhindret (plads, gulvbelægning, dørbredder, dørtrin m.m). Pladsforhold i bad/toilet, køkken, soveværelse, stue, entré Kulde, varme, lugte, tobaksrøg m.m. Er der tilstrækkelig arbejdsbelysning ved plejeog rengøringsarbejde, samt adgangsbelysning Garderobe, skabsplads. Toilet, bad, spiselokale, grupperum. Instruktion, eftersyn, vedligehold, indretning, betjening, varme, aircondition Relevante hjælpemidler til stede Instruktion i hjælpemidlers brug. Ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske/biologiske forhold Arbejdsstillinger Arbejdets tilrettelæggelse Vold- trusler om vold Samarbejde Uddannelse Personlige værnemidler Smittefare Risikoaffald Medicin Rengøringsmidler vrid, arbejdshøjder, pladsforhold, makkerløft. Træk og skub (personforflytning, inventar, hjælpemidler) Løft (løftehøjde og løfteafstand, byrdens vægt) Arbejdets mængde ift. tid til rådighed. vanskelige eller voldelige brugere. Samarbejde med kolleger, brugere og pårørende. Uddannelse, jobindhold, instruktion, retningslinier for arbejdet. ( se desuden generel tjekliste) Handsker, skridsikre sko til vådrum, kitler. Er der retningslinier for undgåelse af smitte. Er der særlige beholdere til kanyler, forbindinger og bind m.m. sregler ved håndtering af medicin. Brugsanvisninger, hud- og miljøvenlige.

15 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 15 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet cremer El installationer Hjælpemidler Glat underlag Husdyr Forflytninger/ støtte Transport/kørsel sikkerhedsgruppen håndcremer Elektriske apparater, installationer og kontakter forsvarlige. Støvsugning af vådrum/ fugtigt underlag? Brugsanvisninger på hjælpemidler. Glatte gulve ved hjælp til bad. Risiko for at brugeren falder (afbødning af fald) glatføre Synlighed, kendes muligheder for hjælp fra sikkerheds repræsentant. Er der ressourcepersoner for personalet ift. personforflytning.

16 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 16 af 19 Tjekliste rengøring kontor og institutionsrengøring Fysiske forhold Adgangsforhold Rengøringsrum/ depot Indeklima, lys ventilation Adgangsforhold, niveauforskelle, trapper m.m. Flugtveje Placering af reoler, redskaber og materialer ( fx tungt nederst). Udslagsvask og afløb i gulv. Vaskeplads til mopper, klude o.lign. luftkvalitet, ventilation, belysning, temperatur, brandslukningsmateriel Oprydnings- og rengørings - forhold Velfærdsforanstaltninger Tekniske hjælpemidler: Er stole sat op, er der ryddeligt og tilgængeligt på arbejdsborde m.m. Personalegarderobe, spiseplads, vaske- og toiletforhold m.m. Ergonomiske forhold Psykiske forhold Rengøringsvogne Støvsugere Tæpperensere Skure- og polérmaskiner Vandsugere Gummiskrabere Moppesystemer Spande, pressere m.m. klude Uddannelse Arbejdets tilrettelæggelse trivsel Er relevante maskiner tilstede, kan de højdejusteres, er de selvkørende, er de håndterlige (løft, skub og træk), betjeningsvenlighed. Arbejdsstillinger og bevægelser. Løft, træk og skub af byrder Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Alenearbejde, mulighed for hjælp og støtte, rengøringsmetode, uddannelse instruktion, kvalitetskontrol, rengøringsplaner, tid ift. arbejdsmængde, arbejdets tilrettelæggelse, jobrotation, indflydelse på eget arbejde, gruppeorienteret samarbejde, skifteholdsarbejde, Vold og trusler om vold

17 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 17 af 19 Kemiske/biologiske forhold Værnemidler Affaldshåndtering Rengøringsmidler Er personlige væremidler til stede (f.eks.handsker, skridsikkert fodtøj, beskyttelsesbriller, åndrætsværn, hudplejemidler) affaldsindsamling, regler for risikoaffald brugsanvisning på rengøringsmidler Brugsanvisninger for rengøringsmidler og maskiner, brug af stiger, Sikkerhedsforskrifter for brug af personlige værnemidler doseringssystemer Ledninger Arbejdsmiljøarbejdet

18 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 18 af 19 Tjekliste skoler (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Arbejdspladsen Adgangsforhold Indeklima Belysning Støj Velfærdsforanstaltninger Hensigtsmæssig placering, størrelse og indretning. Placering af reoler, redskaber og materialer ( fx tungt nederst). Niveauforskelle, trapper m.m. Flugtveje Rum med stærk sol. Tætte, varme bygninger. Utætte, kolde bygninger. Rengøringsstandard Lokaler med meget edb udstyr Ventilation i fysik- og hjemkundskabslokaler. For høj kuldioxid-koncentration i rum med mange mennesker. Tobaksrygning Fugt og skimmelsvamp Statisk elektricitet Lysforhold på gangarealer, undervisningslokaler og ved edb (vedr. edb - se tjekliste for kontor og administration) Risiko for blænding Lyddæmpning i klasse- og grupperum. Akustik Pædagogisk metode ift. støj ift. elever. Støj i musik, sløjd, håndarbejde, hjemkundskabs lokaler. Støj fra maskiner, av-udstyr og ventilation Personalegarderobe, spiseplads, vaske- og toiletforhold m.m. Ergonomiske forhold Arbejdspladsens indretning Indstillelige arbejdsstole Hensigtsmæssigt inventar

19 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 19 af 19 Psykiske forhold Tid Roller Vold og chikane Alenearbejde Uddannelse Kommunikation Indflydelse Arbejdstid. Arbejdsmængde. Tidspres. Prioritering af opgaver. Modstridende krav. Rollekonflikter og uklarhed om roller. Chikane fra elever og studerende i undervisningen. Risiko for chokerende begivenheder i arbejdet, fx verbale overfald, vold og trusler om vold- er der retningslinjer herfor? Mulighed for kontakt med kolleger (ift. timeplan) Mulighed for at drøfte/ få supervision med/af kolleger ift. elevers sociale eller personlige problemer. Arbejde med mennesker, der har svære personlige eller sociale problemer. Uddannelse Information Indflydelse på eget arbejde Kemiske/biologiske forhold Arbejdsmiljøarbejdet Stoffer og materialer Maskiner (sløjd m.m.) Stænkskabe i fysiklokaler. Værnemidler Udsugning Retningslinjer for omgåelse af stoffer og materialer Let tilgængelige brugsanvisninger for stoffer og materialer Foreligger der brugsanvisninger på maskiner Værnemidler Lever maskiner op til gældende sikkerhedskrav Regler for omgang med maskiner

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Kontor og administration Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:16 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg)

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

2014 Musikere. APV-spørgeskema

2014 Musikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Musikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:36 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur -varme eller kulde, f.eks. under omklædning, på scenen, inde/ude mv. 1.02.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere