Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune"

Transkript

1 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 1 af 19 Tjeklister Hensigten med tjeklisterne er ikke at de skal gennemgås fra a-z, men at de skal fungere som inspiration i kortlægningsarbejdet ved arbejdspladsvurderingen. Man arbejder med tjeklisten fra venstre mod højre fra overskrifter til mere specifikke oplysninger. Kortlægningsskema og handlingsplan findes i KMD Sag EDH doknr. 2009_ Tjeklisten bliver løbende opdateret. Indhold: Generel tjekliste (bruges først) Dagpleje/ børnehaver Køkkener Kontor/administration Teknisk servicearbejde Ældreområdet (skyllerum og fællesarealer) Ældreområdet (trænings- og terapirum) Ældreområdet (ældrecentre og hjemmeplejen) Rengøring Skoler

2 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 2 af 19 Generel tjekliste til arbejdspladsvurdering Fysiske Ergonomiske Arbejdsplads Støj Vibrationer Belysning indeklima Velfærdsforanstaltninger Tungt arbejde Ensidigt gentaget arbejde Arbejdsstillinger Lokalets indretning og størrelse, inventar, hjælpemidler, adgangsveje, flugtveje, m.v. Maskiner, håndværktøjer, ventilationsanlæg, kontorudstyr, av-udstyr, akustik. Hånd/arm vibrationer, helkropsvibrationer Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdspladsen, maskiner m.v., blænding, reflekser, solafskærmning Statisk elektricitet, temperatur, træk, luftfugtighed, afgasning, tobaksrygning, fotokopimaskiner (ikke i lokaler med faste arbejdspladser), printere, rengøringsstandard, skimmelsvamp Toilet, bad, personale skabe/garderobe, spiseplads, omklædning Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner, to-mandsløft Hyppig gentagelse af samme arbejdsoperation Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde

3 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 3 af 19 Psykiske Arbejdstid Tidspres Ensformighed Indflydelse Tilrettelæggelse af arbejdstid, vagt, hviletid Om ansatte skal anstrenge sig ekstra for ar klare arbejdet Omfanget og karakteren af monotont arbejde samt overvågningsarbejde Om der er arbejde hvor den ansatte har ringe mulighed for at selv at planlægge arbejdet Kemiske Biologiske Alenearbejde Andet Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer andet Mikroorganismer Arbejde hvor der arbejdes meget alene eller isoleret Mobning, chikane, information, stress, støtte, overarbejde, planlægning, samarbejdsforhold (ledelse, kolleger), skjulte dagsordner, uddannelsesforhold, jobbets sværhedsgrad, kvalitet, faglig stolthed, klikedannelser, vold eller trusler om vold Stoffer og materialer med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Affaldshåndtering Retningslinjer, instruktion Arbejdsmaskiner Roterende, skærende eller bearbejdende værktøjer eller roterende eller bevægelige dele Håndværktøjer Skærende, bearbejdende værktøjer Andre tekniske Transportmateriel, kraner, personløftere, lifte m.v. hjælpemidler Transport og færdsel Arbejde i højder, fx stilladser og konstruktioner, stiger m.v. Brand, Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers Eksplosionsfare, tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand, varmt Ætsning og arbejde forgiftning Håndtering Brugsanvisninger og retningslinjer Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. For brug af maskiner, stoffer og materialer

4 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 4 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet arbejdsmiljøorganisationen Information Regelkendskab Åbenhed Andre Sikkerhedsmæssige forhold Fokus på psykiske og fysiske forhold på arbejdspladsen, som kan påvirke sygefraværet Ved du hvem du skal kontakte i kommunen for at få løst arbejdsmiljøproblemer information om arbejdsmiljøarbejdet er der oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljø prioritering af arbejdsmiljøopgaver tryghed ved at tage arbejdsmiljøproblemer op åben dialog om arbejdsmiljø anmeldelse af skader og risikosituationer opbakning om arbejdsmiljøopgaver, kendskab til arbejdsmiljøorganisationens opbygning og kompetence tilgængelige dagsordner og referater og tilbagemelding til medarbejdere Medarbejderens/arbejdsgiverens rettigheder og pligter på arbejdsmiljøområdet. Inddrages arbejdsmiljøorganisationen i undersøgelse af ulykker Kendskab til arbejdspladsvurdering (APV) og APV handlingsplan stress arbejdsmængde/ ressourcer krav til arbejdet fra brugere, pårørende mv. arbejdsstedets indretning forflytninger tunge løft støj smittefarer mv.

5 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 5 af 19 Tjekliste dagpleje/børnehaver (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske forhold Puslebord Håndvask Stole Kravlegård Påklædning Barnevogne/klapvogne/ krybber Podier og ramper Gulve Senge Borde Legeplads/ skur Arbejdsstillinger Retningslinjer Mål Arbejdets organisering Højdeindstilleligt puslebord (hvor flere medarbejdere bruger det) - kan børn selv komme op? Er der sikkerhedsstop. kan børnene nå håndvask på toilettet kan stolene komme ned i børnehøjde har kravlegård hævet bund kan du klæde børnene på uden at bøje ryggen passer barnevogn og klapvogn til dig - kan styret indstilles, passer hjul i størrelsen, kan fodbremse betjenes uden løft af vognen, kan kalechen slås ned. Podier og ramper - kan børnene selv komme op og ned Træk og kuldegener Er gulvet isoleret i forhold til alm. bygningskrav Senge - er den konstrueret så tunge løft undgås, er sengearrangementer lette at transportere og sætte op Er der borde både i børne- og voksenhøjde Pladsforhold i cykelskur på legeplads Løft af tunge byrder gentagne løft træk og skub af tunge emner bæring Retningslinjer for hvad man skal gøre, hvis der opstår konflikt med forældre. Målbeskrivelse for evt. legestuegruppe. Biologiske forhold arbejdsmiljøarbejdet Smitte Hygiejne Er der retningslinjer for modtagelse af børn der er syge? Er der god håndhygiejne?

6 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 6 af 19 Tjekliste Køkken (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Arbejdsstedets indretning Gulve Støj Belysning Andre forhold indeklima Antal medarbejdere i forhold til lokalets størrelse, gangareal, depotplads, kontor, placering af inventar, antal og placering af afløb. Skridsikker og støjdæmpet gulvbelægning, dørtrin, plan, rengøringsvenlighed. Køkkenmaskiner og redskaber støjsvage, loft, vægge og gulve af lydabsorberende materiale, gummihjul på transportvogne, støj fra ventilationsanlæg, vibrationer fra maskiner, placering af opvaskemaskine. Dagslys, udsyn, loftsbelysning (mængde vedligeholdelse og udskiftning), arbejdsbelysning, farve, reflekterende overflader. Velfærdsforanstaltninger, tobaksrygning, transport af varer. Strålingstemperaturer, temperaturændringer i løbet af dagen, lugte, bortledning af stegeos, friskluftindtag Ergonomiske forhold Psykiske forhold Tungt arbejde Arbejdsstillinger Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Løft af tunge byrder, byrdernes håndterbarhed, rækkeafstande, vrid i ryggen, trapper, brug af hjælpemidler, gentagne løft,træk og skub af tunge emner, bæring. Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder (herunder ovne, kipgryder, opvaskemaskiner, komfurer og borde) EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Kemiske forhold rengøringsmidler Brugsanvisninger, instruktion, faremærkede kemikalier, allergifremkaldende stoffer, værnemidler, Parfume, ph-værdier, aerosoler (spray), creme, sammenblanding af midler.

7 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 7 af 19 Biologiske forhold Arbejdsmiljøarbejdet Beklædning Rengøring Hygiejne affald Kølerum maskiner Beklædning og fodtøj, rengøringsvenlighed og - standarden af maskiner og overflader, diske, ovne, afløb m.m. Alarmanordning og lampe på kølerum under 5 grader Er maskinerne i orden. Er der drypfang på stegeskabe og ovne. Bliver pålægsmaskinen anvendt efter forskrifterne. Kan man få fingrene i hakkemaskinen ( i sneglen og i roterende dele) Er kipgryder afbalanceret. Er der skoldningsfare ved gryder Er der afskærmning ved røremaskiner Er der låg på kartoffelskrællermaskine Kan man få fingrene i skovlen på ismaskiner.

8 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 8 af 19 Tjekliste kontor/ administration (se først generel tjekliste) Lokalet Antal medarbejdere i forhold til lokalets størrelse Fysiske forhold Indeklima Fotokopimaskiner og printere Stol Bord tobaksrygning,, støj, ventilation, temperatur, træk, fugt, rengøringsstandard placering af printere og kopimaskiner i rum med faste arbejdspladser Højdejusterbar, passer til kropsmål, rygstøtte, stabilitet, underlag/hjul, skråtstilling af sæde. Underarmsstøtte v/ skærmterminal-arbejdsplads, plads til fleksibel opstilling af skærm, mus og tastatur, plads til konceptholder mellem skærm og tastatur, fri benplads (50 cm i knæhøjde og 70 cm i fodhøjde fra bordkant i arbejdsområdet), mulighed for at skifte arbejdsstillinger, bordpladens overflade. Belysning Skærm Mus og tastatur Arbejdsstillinger Arbejdslampe, loftsbelysning (styrke, blænding, reflekser, placering), solafskærmning. Højde(øverste tekstlinie 15 cm under øjenhøjde), læseafstand (70 cm), placering i forhold til vinduer, reflekser og lysindfald, størrelse ift. software, kontrast, skarphed. Skærmbriller. Tidsrum og intensitet ift. musearbejde, tastaturplacering og -vinkling, brug af genvejstaster ift. software. Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder, pladsforhold, rækkeafstande. Ergonomiske forhold Ensidigt gentaget arbejde (EGA) EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Psykiske forhold Kemiske forhold Biologiske forhold

9 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 9 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet Ledninger på gulvet

10 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 10 af 19 Tjekliste teknisk servicearbejde (se først generel tjekliste) Arbejdsrum Dagslystilgang, loftshøjde, gulvareal. Fysiske forhold Ergonomiske forhold Velfærdsforanstaltninger Belysning Tekniske hjælpemidler Støj Temperaturer Ventilation Vibrationer Indeklima Transport og færdsel Køretøjer/ traktorer Andet Arbejdsstillinger Løft Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Arbejde på stiger Omklædning, badefaciliteter, opbevaring af personlige genstande, egnet lokale til spisning. Adgangsbelysning, nødbelysning (motoriserede) haveredskaber, løfteredskaber, vogne, trappesækkevogne, vacuumløftere. værnemidler, støjende værktøj m.m. Påklædning til hhv. ude- og indearbejde Værksted, grav, alarmanordning, punktudsug m.m. Hånd-arm vibration, helkropsvibration itf. Maskiner, værktøj og køretøjer. Temperatur, træk, tør luft, statisk elektricitet. Terræn, trapper, niveauforskelle, gulve, ramper, nødudgange. Instruktion, eftersyn, vedligehold, indretning, betjening, varme, aircondition. Placering af fotokopimaskiner (ikke i lokale med faste arbejdspladser) Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder, pladsforhold, rækkeafstande, arbejde i gulv- og loftshøjder. Tunge løft, løft over albuehøjde og under knæhøjde, to-mandsløft, træk og skub, vrid EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Max. 30. min. Pr. periode, højst 1/3 af arbejdsdagen. Rækkeafstand, transport af byrder, højder, underlag, tilladelig belastning, hældning og længde. Advarsel mod farlig anvendelse?

11 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 11 af 19 Psykiske forhold Roller Kommunikation Alenearbejde/ isolation Adgang til information Samspil med øvrigt personale inddragelse i planlægning daglig kontakt og kommunikation forventninger til prioritering af opgaver synliggørelse af opgaver problemløsning ift. hærværk ( bussemandsrolle ) adgang til edb (lagerstyring, arbejdsplanlægning, oplysninger om regler, arbejdsudstyr m.v. fra internettet). Tryghedsforanstaltninger Internt kaldeanlæg, mulighed for at flere går ind hvor der er observeret noget mistænkeligt, nødkald. Tidspres Afleveringsfrister, opgaver i forhold til tid. Rengøringsmidler Værnemidler Organiske opløsningsmidler Udsugning Kemiske forhold Benzin, olie Opbevaring Maling, lim m.m. Mærkning bekæmpelsesmidler brugsanvisning Biologiske forhold affaldshåndtering Kanyler, smittefarer m.m. Niveauforskelle Risiko for faldulykke Håndtering Er der retningslinier for arbejde med håndværktøj og Værktøj maskiner? håndtering af byrder brand- og eksplosionsfarer Kemiske midler mærkning og brugsanvisninger på stoffer og materialer stiger kontrol af stiger. Arbejdsmiljøsarbejdet

12 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 12 af 19 Tjekliste - fællesarealer (ældreområdet) Skylle- og vaskerum Fysiske Ergonomiske Psykiske forhold Kemiske Biologiske Arbejdsplads Støj Belysning indeklima Tungt arbejde Arbejdsstillinger Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer andet Mikroorgansimer Lokalets indretning, inventar, bordhøjder, gulvbelægning (skridsikkert?), aflægningsplads, bækkenskyl, vaskemaskiner og tørretumbler (betjening, højde, placering) ventilationsanlæg, akustik. Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdsborde, maskiner m.v. lugtgener, temperatur, træk, luftfugtighed, tobaksrygning. Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner, to-mandsløft Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde Se apv mappens materiale + generel tjekliste Stoffer og materialer (herunder rengøringsmidler) med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Arbejdsmiljøarbejdet Brand, eksplosionsfare, ætsning og forgiftning Håndtering Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand, varmt arbejde Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. Se apv mappens materiale og generel tjekliste

13 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 13 af 19 Ældreområdet Terapi og træningsrum Fysiske Arbejdsplads Støj Indeklima Belysning Lokalets indretning og størrelse gulvbelægning (skridsikkert?). Inventar - indretning af stole og borde ift. immobile brugere. Træningsredskaber, hjælpemidler (er der f.eks. lift til rådighed) Ventilationsanlæg akustik. Rengøringsstandard Temperatur, træk, luftfugtighed, tobaksrygning. Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdsborde m.v. Ergonomiske Psykiske forhold Kemiske Biologiske Arbejdsmiljøarbejdet Tungt arbejde Løft Arbejdsstillinger Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer Mikroorgansimer Brand eksplosionsfare ætsning og forgiftning Håndtering Lange rækkeafstande løft af tunge byrder gentagne løft træk og skub af tunge emner to-mandsløft Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde Se apv mappens materiale Herudover: forhold til brugere og pårørende hjælp til håndtering af f.eks. aggressive brugere, utilfredse borgere. Stoffer og materialer (herunder rengøringsmidler) med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers tilstand Arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand varmt arbejde Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. Se apv mappens materiale og generel tjekliste

14 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 14 af 19 Tjekliste ældreplejen Hjemmeplejen / ældrecentre Fysiske forhold Adgangsforhold Pladsforhold/Arbejdsstedets indretning Indeklima Belysning Velfærdsforanstaltninger (personalerum for ude- og indegrupper ) Biler Hjælpemidler Niveauforskelle, navneskilt, husnumre. Kan hjælpemidler bruges uhindret (plads, gulvbelægning, dørbredder, dørtrin m.m). Pladsforhold i bad/toilet, køkken, soveværelse, stue, entré Kulde, varme, lugte, tobaksrøg m.m. Er der tilstrækkelig arbejdsbelysning ved plejeog rengøringsarbejde, samt adgangsbelysning Garderobe, skabsplads. Toilet, bad, spiselokale, grupperum. Instruktion, eftersyn, vedligehold, indretning, betjening, varme, aircondition Relevante hjælpemidler til stede Instruktion i hjælpemidlers brug. Ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske/biologiske forhold Arbejdsstillinger Arbejdets tilrettelæggelse Vold- trusler om vold Samarbejde Uddannelse Personlige værnemidler Smittefare Risikoaffald Medicin Rengøringsmidler vrid, arbejdshøjder, pladsforhold, makkerløft. Træk og skub (personforflytning, inventar, hjælpemidler) Løft (løftehøjde og løfteafstand, byrdens vægt) Arbejdets mængde ift. tid til rådighed. vanskelige eller voldelige brugere. Samarbejde med kolleger, brugere og pårørende. Uddannelse, jobindhold, instruktion, retningslinier for arbejdet. ( se desuden generel tjekliste) Handsker, skridsikre sko til vådrum, kitler. Er der retningslinier for undgåelse af smitte. Er der særlige beholdere til kanyler, forbindinger og bind m.m. sregler ved håndtering af medicin. Brugsanvisninger, hud- og miljøvenlige.

15 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 15 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet cremer El installationer Hjælpemidler Glat underlag Husdyr Forflytninger/ støtte Transport/kørsel sikkerhedsgruppen håndcremer Elektriske apparater, installationer og kontakter forsvarlige. Støvsugning af vådrum/ fugtigt underlag? Brugsanvisninger på hjælpemidler. Glatte gulve ved hjælp til bad. Risiko for at brugeren falder (afbødning af fald) glatføre Synlighed, kendes muligheder for hjælp fra sikkerheds repræsentant. Er der ressourcepersoner for personalet ift. personforflytning.

16 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 16 af 19 Tjekliste rengøring kontor og institutionsrengøring Fysiske forhold Adgangsforhold Rengøringsrum/ depot Indeklima, lys ventilation Adgangsforhold, niveauforskelle, trapper m.m. Flugtveje Placering af reoler, redskaber og materialer ( fx tungt nederst). Udslagsvask og afløb i gulv. Vaskeplads til mopper, klude o.lign. luftkvalitet, ventilation, belysning, temperatur, brandslukningsmateriel Oprydnings- og rengørings - forhold Velfærdsforanstaltninger Tekniske hjælpemidler: Er stole sat op, er der ryddeligt og tilgængeligt på arbejdsborde m.m. Personalegarderobe, spiseplads, vaske- og toiletforhold m.m. Ergonomiske forhold Psykiske forhold Rengøringsvogne Støvsugere Tæpperensere Skure- og polérmaskiner Vandsugere Gummiskrabere Moppesystemer Spande, pressere m.m. klude Uddannelse Arbejdets tilrettelæggelse trivsel Er relevante maskiner tilstede, kan de højdejusteres, er de selvkørende, er de håndterlige (løft, skub og træk), betjeningsvenlighed. Arbejdsstillinger og bevægelser. Løft, træk og skub af byrder Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Alenearbejde, mulighed for hjælp og støtte, rengøringsmetode, uddannelse instruktion, kvalitetskontrol, rengøringsplaner, tid ift. arbejdsmængde, arbejdets tilrettelæggelse, jobrotation, indflydelse på eget arbejde, gruppeorienteret samarbejde, skifteholdsarbejde, Vold og trusler om vold

17 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 17 af 19 Kemiske/biologiske forhold Værnemidler Affaldshåndtering Rengøringsmidler Er personlige væremidler til stede (f.eks.handsker, skridsikkert fodtøj, beskyttelsesbriller, åndrætsværn, hudplejemidler) affaldsindsamling, regler for risikoaffald brugsanvisning på rengøringsmidler Brugsanvisninger for rengøringsmidler og maskiner, brug af stiger, Sikkerhedsforskrifter for brug af personlige værnemidler doseringssystemer Ledninger Arbejdsmiljøarbejdet

18 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 18 af 19 Tjekliste skoler (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Arbejdspladsen Adgangsforhold Indeklima Belysning Støj Velfærdsforanstaltninger Hensigtsmæssig placering, størrelse og indretning. Placering af reoler, redskaber og materialer ( fx tungt nederst). Niveauforskelle, trapper m.m. Flugtveje Rum med stærk sol. Tætte, varme bygninger. Utætte, kolde bygninger. Rengøringsstandard Lokaler med meget edb udstyr Ventilation i fysik- og hjemkundskabslokaler. For høj kuldioxid-koncentration i rum med mange mennesker. Tobaksrygning Fugt og skimmelsvamp Statisk elektricitet Lysforhold på gangarealer, undervisningslokaler og ved edb (vedr. edb - se tjekliste for kontor og administration) Risiko for blænding Lyddæmpning i klasse- og grupperum. Akustik Pædagogisk metode ift. støj ift. elever. Støj i musik, sløjd, håndarbejde, hjemkundskabs lokaler. Støj fra maskiner, av-udstyr og ventilation Personalegarderobe, spiseplads, vaske- og toiletforhold m.m. Ergonomiske forhold Arbejdspladsens indretning Indstillelige arbejdsstole Hensigtsmæssigt inventar

19 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 19 af 19 Psykiske forhold Tid Roller Vold og chikane Alenearbejde Uddannelse Kommunikation Indflydelse Arbejdstid. Arbejdsmængde. Tidspres. Prioritering af opgaver. Modstridende krav. Rollekonflikter og uklarhed om roller. Chikane fra elever og studerende i undervisningen. Risiko for chokerende begivenheder i arbejdet, fx verbale overfald, vold og trusler om vold- er der retningslinjer herfor? Mulighed for kontakt med kolleger (ift. timeplan) Mulighed for at drøfte/ få supervision med/af kolleger ift. elevers sociale eller personlige problemer. Arbejde med mennesker, der har svære personlige eller sociale problemer. Uddannelse Information Indflydelse på eget arbejde Kemiske/biologiske forhold Arbejdsmiljøarbejdet Stoffer og materialer Maskiner (sløjd m.m.) Stænkskabe i fysiklokaler. Værnemidler Udsugning Retningslinjer for omgåelse af stoffer og materialer Let tilgængelige brugsanvisninger for stoffer og materialer Foreligger der brugsanvisninger på maskiner Værnemidler Lever maskiner op til gældende sikkerhedskrav Regler for omgang med maskiner

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og Service Indledning/forord 4 Systematik i arbejdsmiljøarbejdet 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 8 Forebyggelse og sikkerhedskultur 8 Anmeldelse af arbejdsskader

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere