Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune"

Transkript

1 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 1 af 19 Tjeklister Hensigten med tjeklisterne er ikke at de skal gennemgås fra a-z, men at de skal fungere som inspiration i kortlægningsarbejdet ved arbejdspladsvurderingen. Man arbejder med tjeklisten fra venstre mod højre fra overskrifter til mere specifikke oplysninger. Kortlægningsskema og handlingsplan findes i KMD Sag EDH doknr. 2009_ Tjeklisten bliver løbende opdateret. Indhold: Generel tjekliste (bruges først) Dagpleje/ børnehaver Køkkener Kontor/administration Teknisk servicearbejde Ældreområdet (skyllerum og fællesarealer) Ældreområdet (trænings- og terapirum) Ældreområdet (ældrecentre og hjemmeplejen) Rengøring Skoler

2 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 2 af 19 Generel tjekliste til arbejdspladsvurdering Fysiske Ergonomiske Arbejdsplads Støj Vibrationer Belysning indeklima Velfærdsforanstaltninger Tungt arbejde Ensidigt gentaget arbejde Arbejdsstillinger Lokalets indretning og størrelse, inventar, hjælpemidler, adgangsveje, flugtveje, m.v. Maskiner, håndværktøjer, ventilationsanlæg, kontorudstyr, av-udstyr, akustik. Hånd/arm vibrationer, helkropsvibrationer Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdspladsen, maskiner m.v., blænding, reflekser, solafskærmning Statisk elektricitet, temperatur, træk, luftfugtighed, afgasning, tobaksrygning, fotokopimaskiner (ikke i lokaler med faste arbejdspladser), printere, rengøringsstandard, skimmelsvamp Toilet, bad, personale skabe/garderobe, spiseplads, omklædning Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner, to-mandsløft Hyppig gentagelse af samme arbejdsoperation Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde

3 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 3 af 19 Psykiske Arbejdstid Tidspres Ensformighed Indflydelse Tilrettelæggelse af arbejdstid, vagt, hviletid Om ansatte skal anstrenge sig ekstra for ar klare arbejdet Omfanget og karakteren af monotont arbejde samt overvågningsarbejde Om der er arbejde hvor den ansatte har ringe mulighed for at selv at planlægge arbejdet Kemiske Biologiske Alenearbejde Andet Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer andet Mikroorganismer Arbejde hvor der arbejdes meget alene eller isoleret Mobning, chikane, information, stress, støtte, overarbejde, planlægning, samarbejdsforhold (ledelse, kolleger), skjulte dagsordner, uddannelsesforhold, jobbets sværhedsgrad, kvalitet, faglig stolthed, klikedannelser, vold eller trusler om vold Stoffer og materialer med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Affaldshåndtering Retningslinjer, instruktion Arbejdsmaskiner Roterende, skærende eller bearbejdende værktøjer eller roterende eller bevægelige dele Håndværktøjer Skærende, bearbejdende værktøjer Andre tekniske Transportmateriel, kraner, personløftere, lifte m.v. hjælpemidler Transport og færdsel Arbejde i højder, fx stilladser og konstruktioner, stiger m.v. Brand, Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers Eksplosionsfare, tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand, varmt Ætsning og arbejde forgiftning Håndtering Brugsanvisninger og retningslinjer Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. For brug af maskiner, stoffer og materialer

4 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 4 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet arbejdsmiljøorganisationen Information Regelkendskab Åbenhed Andre Sikkerhedsmæssige forhold Fokus på psykiske og fysiske forhold på arbejdspladsen, som kan påvirke sygefraværet Ved du hvem du skal kontakte i kommunen for at få løst arbejdsmiljøproblemer information om arbejdsmiljøarbejdet er der oplæring og instruktion i relation til arbejdsmiljø prioritering af arbejdsmiljøopgaver tryghed ved at tage arbejdsmiljøproblemer op åben dialog om arbejdsmiljø anmeldelse af skader og risikosituationer opbakning om arbejdsmiljøopgaver, kendskab til arbejdsmiljøorganisationens opbygning og kompetence tilgængelige dagsordner og referater og tilbagemelding til medarbejdere Medarbejderens/arbejdsgiverens rettigheder og pligter på arbejdsmiljøområdet. Inddrages arbejdsmiljøorganisationen i undersøgelse af ulykker Kendskab til arbejdspladsvurdering (APV) og APV handlingsplan stress arbejdsmængde/ ressourcer krav til arbejdet fra brugere, pårørende mv. arbejdsstedets indretning forflytninger tunge løft støj smittefarer mv.

5 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 5 af 19 Tjekliste dagpleje/børnehaver (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske forhold Puslebord Håndvask Stole Kravlegård Påklædning Barnevogne/klapvogne/ krybber Podier og ramper Gulve Senge Borde Legeplads/ skur Arbejdsstillinger Retningslinjer Mål Arbejdets organisering Højdeindstilleligt puslebord (hvor flere medarbejdere bruger det) - kan børn selv komme op? Er der sikkerhedsstop. kan børnene nå håndvask på toilettet kan stolene komme ned i børnehøjde har kravlegård hævet bund kan du klæde børnene på uden at bøje ryggen passer barnevogn og klapvogn til dig - kan styret indstilles, passer hjul i størrelsen, kan fodbremse betjenes uden løft af vognen, kan kalechen slås ned. Podier og ramper - kan børnene selv komme op og ned Træk og kuldegener Er gulvet isoleret i forhold til alm. bygningskrav Senge - er den konstrueret så tunge løft undgås, er sengearrangementer lette at transportere og sætte op Er der borde både i børne- og voksenhøjde Pladsforhold i cykelskur på legeplads Løft af tunge byrder gentagne løft træk og skub af tunge emner bæring Retningslinjer for hvad man skal gøre, hvis der opstår konflikt med forældre. Målbeskrivelse for evt. legestuegruppe. Biologiske forhold arbejdsmiljøarbejdet Smitte Hygiejne Er der retningslinjer for modtagelse af børn der er syge? Er der god håndhygiejne?

6 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 6 af 19 Tjekliste Køkken (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Arbejdsstedets indretning Gulve Støj Belysning Andre forhold indeklima Antal medarbejdere i forhold til lokalets størrelse, gangareal, depotplads, kontor, placering af inventar, antal og placering af afløb. Skridsikker og støjdæmpet gulvbelægning, dørtrin, plan, rengøringsvenlighed. Køkkenmaskiner og redskaber støjsvage, loft, vægge og gulve af lydabsorberende materiale, gummihjul på transportvogne, støj fra ventilationsanlæg, vibrationer fra maskiner, placering af opvaskemaskine. Dagslys, udsyn, loftsbelysning (mængde vedligeholdelse og udskiftning), arbejdsbelysning, farve, reflekterende overflader. Velfærdsforanstaltninger, tobaksrygning, transport af varer. Strålingstemperaturer, temperaturændringer i løbet af dagen, lugte, bortledning af stegeos, friskluftindtag Ergonomiske forhold Psykiske forhold Tungt arbejde Arbejdsstillinger Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Løft af tunge byrder, byrdernes håndterbarhed, rækkeafstande, vrid i ryggen, trapper, brug af hjælpemidler, gentagne løft,træk og skub af tunge emner, bæring. Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder (herunder ovne, kipgryder, opvaskemaskiner, komfurer og borde) EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Kemiske forhold rengøringsmidler Brugsanvisninger, instruktion, faremærkede kemikalier, allergifremkaldende stoffer, værnemidler, Parfume, ph-værdier, aerosoler (spray), creme, sammenblanding af midler.

7 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 7 af 19 Biologiske forhold Arbejdsmiljøarbejdet Beklædning Rengøring Hygiejne affald Kølerum maskiner Beklædning og fodtøj, rengøringsvenlighed og - standarden af maskiner og overflader, diske, ovne, afløb m.m. Alarmanordning og lampe på kølerum under 5 grader Er maskinerne i orden. Er der drypfang på stegeskabe og ovne. Bliver pålægsmaskinen anvendt efter forskrifterne. Kan man få fingrene i hakkemaskinen ( i sneglen og i roterende dele) Er kipgryder afbalanceret. Er der skoldningsfare ved gryder Er der afskærmning ved røremaskiner Er der låg på kartoffelskrællermaskine Kan man få fingrene i skovlen på ismaskiner.

8 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 8 af 19 Tjekliste kontor/ administration (se først generel tjekliste) Lokalet Antal medarbejdere i forhold til lokalets størrelse Fysiske forhold Indeklima Fotokopimaskiner og printere Stol Bord tobaksrygning,, støj, ventilation, temperatur, træk, fugt, rengøringsstandard placering af printere og kopimaskiner i rum med faste arbejdspladser Højdejusterbar, passer til kropsmål, rygstøtte, stabilitet, underlag/hjul, skråtstilling af sæde. Underarmsstøtte v/ skærmterminal-arbejdsplads, plads til fleksibel opstilling af skærm, mus og tastatur, plads til konceptholder mellem skærm og tastatur, fri benplads (50 cm i knæhøjde og 70 cm i fodhøjde fra bordkant i arbejdsområdet), mulighed for at skifte arbejdsstillinger, bordpladens overflade. Belysning Skærm Mus og tastatur Arbejdsstillinger Arbejdslampe, loftsbelysning (styrke, blænding, reflekser, placering), solafskærmning. Højde(øverste tekstlinie 15 cm under øjenhøjde), læseafstand (70 cm), placering i forhold til vinduer, reflekser og lysindfald, størrelse ift. software, kontrast, skarphed. Skærmbriller. Tidsrum og intensitet ift. musearbejde, tastaturplacering og -vinkling, brug af genvejstaster ift. software. Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder, pladsforhold, rækkeafstande. Ergonomiske forhold Ensidigt gentaget arbejde (EGA) EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Psykiske forhold Kemiske forhold Biologiske forhold

9 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 9 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet Ledninger på gulvet

10 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 10 af 19 Tjekliste teknisk servicearbejde (se først generel tjekliste) Arbejdsrum Dagslystilgang, loftshøjde, gulvareal. Fysiske forhold Ergonomiske forhold Velfærdsforanstaltninger Belysning Tekniske hjælpemidler Støj Temperaturer Ventilation Vibrationer Indeklima Transport og færdsel Køretøjer/ traktorer Andet Arbejdsstillinger Løft Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Arbejde på stiger Omklædning, badefaciliteter, opbevaring af personlige genstande, egnet lokale til spisning. Adgangsbelysning, nødbelysning (motoriserede) haveredskaber, løfteredskaber, vogne, trappesækkevogne, vacuumløftere. værnemidler, støjende værktøj m.m. Påklædning til hhv. ude- og indearbejde Værksted, grav, alarmanordning, punktudsug m.m. Hånd-arm vibration, helkropsvibration itf. Maskiner, værktøj og køretøjer. Temperatur, træk, tør luft, statisk elektricitet. Terræn, trapper, niveauforskelle, gulve, ramper, nødudgange. Instruktion, eftersyn, vedligehold, indretning, betjening, varme, aircondition. Placering af fotokopimaskiner (ikke i lokale med faste arbejdspladser) Hensigtsmæssige og justerbare arbejdshøjder, pladsforhold, rækkeafstande, arbejde i gulv- og loftshøjder. Tunge løft, løft over albuehøjde og under knæhøjde, to-mandsløft, træk og skub, vrid EGA graden, variation, tiden ved arbejdsopgaven dagligt. Max. 30. min. Pr. periode, højst 1/3 af arbejdsdagen. Rækkeafstand, transport af byrder, højder, underlag, tilladelig belastning, hældning og længde. Advarsel mod farlig anvendelse?

11 Version: 2 Niveau: 2 Dato Side 11 af 19 Psykiske forhold Roller Kommunikation Alenearbejde/ isolation Adgang til information Samspil med øvrigt personale inddragelse i planlægning daglig kontakt og kommunikation forventninger til prioritering af opgaver synliggørelse af opgaver problemløsning ift. hærværk ( bussemandsrolle ) adgang til edb (lagerstyring, arbejdsplanlægning, oplysninger om regler, arbejdsudstyr m.v. fra internettet). Tryghedsforanstaltninger Internt kaldeanlæg, mulighed for at flere går ind hvor der er observeret noget mistænkeligt, nødkald. Tidspres Afleveringsfrister, opgaver i forhold til tid. Rengøringsmidler Værnemidler Organiske opløsningsmidler Udsugning Kemiske forhold Benzin, olie Opbevaring Maling, lim m.m. Mærkning bekæmpelsesmidler brugsanvisning Biologiske forhold affaldshåndtering Kanyler, smittefarer m.m. Niveauforskelle Risiko for faldulykke Håndtering Er der retningslinier for arbejde med håndværktøj og Værktøj maskiner? håndtering af byrder brand- og eksplosionsfarer Kemiske midler mærkning og brugsanvisninger på stoffer og materialer stiger kontrol af stiger. Arbejdsmiljøsarbejdet

12 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 12 af 19 Tjekliste - fællesarealer (ældreområdet) Skylle- og vaskerum Fysiske Ergonomiske Psykiske forhold Kemiske Biologiske Arbejdsplads Støj Belysning indeklima Tungt arbejde Arbejdsstillinger Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer andet Mikroorgansimer Lokalets indretning, inventar, bordhøjder, gulvbelægning (skridsikkert?), aflægningsplads, bækkenskyl, vaskemaskiner og tørretumbler (betjening, højde, placering) ventilationsanlæg, akustik. Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdsborde, maskiner m.v. lugtgener, temperatur, træk, luftfugtighed, tobaksrygning. Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner, to-mandsløft Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde Se apv mappens materiale + generel tjekliste Stoffer og materialer (herunder rengøringsmidler) med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Arbejdsmiljøarbejdet Brand, eksplosionsfare, ætsning og forgiftning Håndtering Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand, varmt arbejde Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. Se apv mappens materiale og generel tjekliste

13 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 13 af 19 Ældreområdet Terapi og træningsrum Fysiske Arbejdsplads Støj Indeklima Belysning Lokalets indretning og størrelse gulvbelægning (skridsikkert?). Inventar - indretning af stole og borde ift. immobile brugere. Træningsredskaber, hjælpemidler (er der f.eks. lift til rådighed) Ventilationsanlæg akustik. Rengøringsstandard Temperatur, træk, luftfugtighed, tobaksrygning. Dagslys, belysningsforhold ved gangarealer, arbejdsborde m.v. Ergonomiske Psykiske forhold Kemiske Biologiske Arbejdsmiljøarbejdet Tungt arbejde Løft Arbejdsstillinger Anvendte stoffer og materialer Processer m.v. der udvikler stoffer og materialer Mikroorgansimer Brand eksplosionsfare ætsning og forgiftning Håndtering Lange rækkeafstande løft af tunge byrder gentagne løft træk og skub af tunge emner to-mandsløft Siddende, gående, stående, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde Se apv mappens materiale Herudover: forhold til brugere og pårørende hjælp til håndtering af f.eks. aggressive brugere, utilfredse borgere. Stoffer og materialer (herunder rengøringsmidler) med skadelig korttidsvirkning (fx forgiftning, ætsning, irritation m.m.) og skadelige langtidsvirkninger (kræft, allergi) Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, svampe, virus, parasitter m.v. Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. El-installationers tilstand Arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand varmt arbejde Håndtering af konstruktioner, emner, materialer m.v. Se apv mappens materiale og generel tjekliste

14 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 14 af 19 Tjekliste ældreplejen Hjemmeplejen / ældrecentre Fysiske forhold Adgangsforhold Pladsforhold/Arbejdsstedets indretning Indeklima Belysning Velfærdsforanstaltninger (personalerum for ude- og indegrupper ) Biler Hjælpemidler Niveauforskelle, navneskilt, husnumre. Kan hjælpemidler bruges uhindret (plads, gulvbelægning, dørbredder, dørtrin m.m). Pladsforhold i bad/toilet, køkken, soveværelse, stue, entré Kulde, varme, lugte, tobaksrøg m.m. Er der tilstrækkelig arbejdsbelysning ved plejeog rengøringsarbejde, samt adgangsbelysning Garderobe, skabsplads. Toilet, bad, spiselokale, grupperum. Instruktion, eftersyn, vedligehold, indretning, betjening, varme, aircondition Relevante hjælpemidler til stede Instruktion i hjælpemidlers brug. Ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske/biologiske forhold Arbejdsstillinger Arbejdets tilrettelæggelse Vold- trusler om vold Samarbejde Uddannelse Personlige værnemidler Smittefare Risikoaffald Medicin Rengøringsmidler vrid, arbejdshøjder, pladsforhold, makkerløft. Træk og skub (personforflytning, inventar, hjælpemidler) Løft (løftehøjde og løfteafstand, byrdens vægt) Arbejdets mængde ift. tid til rådighed. vanskelige eller voldelige brugere. Samarbejde med kolleger, brugere og pårørende. Uddannelse, jobindhold, instruktion, retningslinier for arbejdet. ( se desuden generel tjekliste) Handsker, skridsikre sko til vådrum, kitler. Er der retningslinier for undgåelse af smitte. Er der særlige beholdere til kanyler, forbindinger og bind m.m. sregler ved håndtering af medicin. Brugsanvisninger, hud- og miljøvenlige.

15 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 15 af 19 Arbejdsmiljøarbejdet cremer El installationer Hjælpemidler Glat underlag Husdyr Forflytninger/ støtte Transport/kørsel sikkerhedsgruppen håndcremer Elektriske apparater, installationer og kontakter forsvarlige. Støvsugning af vådrum/ fugtigt underlag? Brugsanvisninger på hjælpemidler. Glatte gulve ved hjælp til bad. Risiko for at brugeren falder (afbødning af fald) glatføre Synlighed, kendes muligheder for hjælp fra sikkerheds repræsentant. Er der ressourcepersoner for personalet ift. personforflytning.

16 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 16 af 19 Tjekliste rengøring kontor og institutionsrengøring Fysiske forhold Adgangsforhold Rengøringsrum/ depot Indeklima, lys ventilation Adgangsforhold, niveauforskelle, trapper m.m. Flugtveje Placering af reoler, redskaber og materialer ( fx tungt nederst). Udslagsvask og afløb i gulv. Vaskeplads til mopper, klude o.lign. luftkvalitet, ventilation, belysning, temperatur, brandslukningsmateriel Oprydnings- og rengørings - forhold Velfærdsforanstaltninger Tekniske hjælpemidler: Er stole sat op, er der ryddeligt og tilgængeligt på arbejdsborde m.m. Personalegarderobe, spiseplads, vaske- og toiletforhold m.m. Ergonomiske forhold Psykiske forhold Rengøringsvogne Støvsugere Tæpperensere Skure- og polérmaskiner Vandsugere Gummiskrabere Moppesystemer Spande, pressere m.m. klude Uddannelse Arbejdets tilrettelæggelse trivsel Er relevante maskiner tilstede, kan de højdejusteres, er de selvkørende, er de håndterlige (løft, skub og træk), betjeningsvenlighed. Arbejdsstillinger og bevægelser. Løft, træk og skub af byrder Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Alenearbejde, mulighed for hjælp og støtte, rengøringsmetode, uddannelse instruktion, kvalitetskontrol, rengøringsplaner, tid ift. arbejdsmængde, arbejdets tilrettelæggelse, jobrotation, indflydelse på eget arbejde, gruppeorienteret samarbejde, skifteholdsarbejde, Vold og trusler om vold

17 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 17 af 19 Kemiske/biologiske forhold Værnemidler Affaldshåndtering Rengøringsmidler Er personlige væremidler til stede (f.eks.handsker, skridsikkert fodtøj, beskyttelsesbriller, åndrætsværn, hudplejemidler) affaldsindsamling, regler for risikoaffald brugsanvisning på rengøringsmidler Brugsanvisninger for rengøringsmidler og maskiner, brug af stiger, Sikkerhedsforskrifter for brug af personlige værnemidler doseringssystemer Ledninger Arbejdsmiljøarbejdet

18 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 18 af 19 Tjekliste skoler (se først generel tjekliste) Fysiske forhold Arbejdspladsen Adgangsforhold Indeklima Belysning Støj Velfærdsforanstaltninger Hensigtsmæssig placering, størrelse og indretning. Placering af reoler, redskaber og materialer ( fx tungt nederst). Niveauforskelle, trapper m.m. Flugtveje Rum med stærk sol. Tætte, varme bygninger. Utætte, kolde bygninger. Rengøringsstandard Lokaler med meget edb udstyr Ventilation i fysik- og hjemkundskabslokaler. For høj kuldioxid-koncentration i rum med mange mennesker. Tobaksrygning Fugt og skimmelsvamp Statisk elektricitet Lysforhold på gangarealer, undervisningslokaler og ved edb (vedr. edb - se tjekliste for kontor og administration) Risiko for blænding Lyddæmpning i klasse- og grupperum. Akustik Pædagogisk metode ift. støj ift. elever. Støj i musik, sløjd, håndarbejde, hjemkundskabs lokaler. Støj fra maskiner, av-udstyr og ventilation Personalegarderobe, spiseplads, vaske- og toiletforhold m.m. Ergonomiske forhold Arbejdspladsens indretning Indstillelige arbejdsstole Hensigtsmæssigt inventar

19 Dokument: Tjekliste til kortlægning Dok. Nr Version: 1 Niveau: 2 Dato Side 19 af 19 Psykiske forhold Tid Roller Vold og chikane Alenearbejde Uddannelse Kommunikation Indflydelse Arbejdstid. Arbejdsmængde. Tidspres. Prioritering af opgaver. Modstridende krav. Rollekonflikter og uklarhed om roller. Chikane fra elever og studerende i undervisningen. Risiko for chokerende begivenheder i arbejdet, fx verbale overfald, vold og trusler om vold- er der retningslinjer herfor? Mulighed for kontakt med kolleger (ift. timeplan) Mulighed for at drøfte/ få supervision med/af kolleger ift. elevers sociale eller personlige problemer. Arbejde med mennesker, der har svære personlige eller sociale problemer. Uddannelse Information Indflydelse på eget arbejde Kemiske/biologiske forhold Arbejdsmiljøarbejdet Stoffer og materialer Maskiner (sløjd m.m.) Stænkskabe i fysiklokaler. Værnemidler Udsugning Retningslinjer for omgåelse af stoffer og materialer Let tilgængelige brugsanvisninger for stoffer og materialer Foreligger der brugsanvisninger på maskiner Værnemidler Lever maskiner op til gældende sikkerhedskrav Regler for omgang med maskiner

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 Rapporten er lavet d.23-04-2014 Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV Denne rapport: Arbejdsmiljøorganisation Michael

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport Rapporten er lavet d.26-09-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department

Læs mere

APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET OM APV OG DENNE VEJLEDNING SKEMAER TIL KORTLÆGNING Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 2 Indhold 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den

Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den Dette er en kopi af spørgeskemaet til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV). Bemærk at denne kopi indeholder alle spørgsmål, og at du ikke nødvendigvis vil blive stillet alle spørgsmål. Skemaet udfyldes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail:

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere