Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det store udvalg åbner alle vinduer og døre..."

Transkript

1 Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer med udvendig aufasiste (CENTRUM) Det store udvag åbner ae vinduer og døre... Ae må uden for standardmå everes uden ekstra tiæg. Produktion og showroom på Vestergade 22, 8860 Ustrup. Showroom på Rohomsvej 17, 2620 Abertsund. Sag gennem forhandere. Medem af Dansk Byggeri 1

2 Vi skaber de smukke rammer - i fere forskeige materiaer... Derfor ska du væge U.D.Vinduer: Dansk produceret kvaitet gennem mere end 40 år! Nye vinduer og døre danner rammen om dit iv i mange år, det er derfor vigtigt du sikrer dig, at sti og kvaitet ever op ti de ønsker, du må have. Vi kan tibyde at indenfor vinduer og døre. Du behøver kun at spørge et sted, for at finde det du søger - vi finder en øsning. Hos U.D. Vinduer skaber vi smukke og tidssvarende øsninger i samarbejde med vore kunder. Vort speciae er at producere nye eementer i sti med de eksisterende. Vi er everingsdygtige i ae former for speciaeementer, hviket gør os ti en særdees kvaificeret samarbejdspartner. U.D. Vinduer everer ubehandede, ferfarvede og aserende eementer. Vi kan tibyde karmdybder fra 70 ti 220 mm. føgende karmdybder er standard og 140mm. Med venig hisen U.D. Vinduer A/S. Nedenstående typer produceres ae på fabrikken i Ustrup: Fere muigheder med hæveskyde- og fodedøre Vinduer og døre (træ - træ/au) Hæveskydedøre (træ - træ/au) Fodedøre og føjdøre (træ - træ/au) Drejekip eement (træ - træ/au) Eementer med kitfas (træ) Kobede rammer (træ) Eementer med buer (træ - træ/au) Runde vinduer (træ - træ/au) Skoddeeementer (træ- træ/au) Forsatsvinduer (træ) Eementer med udvendig aufasiste (CENTRUM) udføres også med mahogni ook aufasister ti mahognieementer. Vores produkter kan også everes med 3-ags gas. Dette sikrer et minimat energiforbrug. Vi producerer et særdees bredt sortiment i fere træsorter (Fyr, ærk, Sipo-mahogni og Eg), samt et bredt sortiment i Træ-Au, kombineret med de forskeige træsorter, også med 3-ags gas. Fabrikken råder over eget overfadebehandingsanæg, hviket gør os i stand ti atid at evere en fot og ensartet overfadebehanding uden at dette forænger everingstiden. Hæveskydedør i træ/au. Fodedør. Fastkarm med bue og krydssprods. Vi sætter en ære i at kunne øse de opgaver vores kunder stier os, og gør i den forbindese opmærksom på, at vi ikke sæger direkte ti private. At sag er via forhander, men du er naturigvis vekommen ti at kontakte os direkte. Bondehusvindue. Vindue med kobede rammer. Dannebrogsvindue med krydssprodser

3 Stop tyven... Værd at vide... Vi sætter sikkerheden i CENTRUM med udvendig aufasiste. Vinduer og døre der er monteret med udvendig aufasiste har fere fordee, heraf nævnes de væsentigste. Risikoen for indbrud ved afistning er fjernet, da aufasisten er fastgjort under gasset. Vedigehod af gasister er mindsket væsentigt, da disse er monteret på indvendig side. Muighed for 3-agsruder. U.D. Vinduer producerer i føgende materiaer: Fingerskarret fyrtræ. Fremstiet af angsomt voksende kerne fyr fra de nordsvenske skove. Fingerskarrede eementer ska atid overfadebehandes. U.D. Vinduer overfadebehander som standard med en ØKO 2 behanding. Gas: Eementerne everes som standard med 2 ags kar energi A ruder med varm kant UW 1,1. Der kan everes fere forskeige former for speciagas. De feste eementer kan everes med 3 ags gas. Dette giver en bedre U-værdi og sparer CO 2. Afrikansk Sipo mahogni anvendes ti produktion af hårdttræs vinduer. Muighed for persienneruder. Muighed for indfarvning af aufasisten. Træ/au Dette produkt kan kombineres med ae vore træprodukter, med kimaskærm i puverakeret auminium udvendig. Se punktet Gastypen kan sinke tyven Besag: Besåning foretages i den udstrækning det er teknisk muigt med systembesag. Gastypen kan sinke tyven: Vi foresår føgende: Lamineret gas. Svært at bryde igennem. Lamineret gas på begge sider. Derved opnås større personsikkerhed. Hærdet gas med op ti 8 gange større brudstyrke i forhod ti amindeig gas. Sikkerhedsimet rude, hindrer tyven i at få ruden ud ved afistning. Ekstra fordee ved amineret gas: Støjreducerende. Reducerer famning af interiør. Sikkerhedssutbik Afåseigt greb Sikringsbesag Få yderigere sikkerhed med forstærkede besag U.D. Vinduer kan f.eks. tibyde føgende: Sikkerhedspaskvi ink. sikkerhedssutbik. Sikringsbesag på topstyrede vinduer. Afåseige greb på eementerne. Paskvi med ekstra åsekasse. Facadedørsgreb med kodeås i fere varianter. Terrassedørsgreb med kodeås mm. Sidehængte vinduer og døre kan everes med hagekove. U.D. Vinduer står sevføgeig ti rådighed for yderigere information omkring ovenstående. Hagekove Ekstra åsecyinder Det ska pointeres, at U.D.Vinduer på ingen måde kan garantere mod indbrud. De omtate forsag kan kun betragtes som indbrudshæmmende foranstatninger. Sipo Mahogni. En afrikansk træsort der er resistent verfor svampe og insekter. Ae eementer everes grundoieret. Knasthodigt fyrtræ. Såfremt der ikke ønskes fingerskarret fyrtræ kan der besties traditionet knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer produceres kun i knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer er vacuumimprægneret. Egetræ U.D. Vinduer producerer også eementer i Europæisk egetræ. Egetræets kerne har et højt indhod af feno hodige stoffer, kadet garvesyrer eer proanthocyanidiner, stoffer der er giftige for de feste træeskende svampe. Som standard er egetræ grundoieret fra fabrikken. Egetræ kan også everes sprøjtemaet i ønskede farver. Lærk Der anvendes sibirisk ærketræ, som på grund af det kode kima er angsomtvoksende. Herved opnåes høj densitet og stor kerneande. Dette sikrer ang evetid uden anvendese af giftig imprægnering. Dreje/kip eementer er monteret med skjute dreje/kip besag. Døre udføres med 3-punkt ukke. Terrassedøre med indvendigt greb og friktionsbremse i overkarm. Kobede terrassedøre everes uden bremse. Der kan uden tiæg væges meem: Eementer med aubundgasister eer træbundgasister. Eementer med eer uden profi. Eementer med eer uden not ti bomsterpade. Eementer med am. sprodser eer energisprodser. Hårdttræsbundstykke eer avt au bundstykke Der kan mod tiæg væges: Greb ti døre. Paskvier i vinduer. Cyindre. Ventier. Brevem. Diverse sikkerhedsforanstatninger. Tofarvede ementer Forskeige karmdimensioner. Se uddrag af tibehør og tiægspriser på Standard aubundgasiste med mahogni-ook ti mahogni eementer. Påimede sprodser på mahogni eementer er udført i auminium med mahogni-ook. Kernetræ FAKTA: U.D. Vinduer A/S er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Ae eementer udføres i.h.t. VI s tekniske bestemmeser. U.D. Vinduers produkter er CE-mærkede. 4 5

4 Standardfarver ti træ: Spar på energien Renhvid RAL 9010 Anzianbå RAL 5010 Cremehvid RAL 9001 Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød) Laserende farver: Teak Pine Lysegrå RAL 7035 Chromgrøn RAL 6020 (Grøn umbra) Farveøs (Kun ti indv.) Eementerne er som standard udført i fingerskarret fyrtræ. Eementerne kan ved forangende også produceres i knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer produceres kun i knasthodigt fyrtræ. Agatgrå RAL 7038 Mahognibrun RAL 8016 Hvidud-ak. (Kun ti indv.) Antrazitgrå RAL 7016 Sort RAL 9005 Vioetbå RAL 5000 Eg og mahogni everes grundoieret. Kan mod tiæg everes færdigbehandet. Eementerne kan everes i ae ikke angivne RAL og NCS-farver mod et mindre tiæg. Kan også everes i aserende farver, eer i ferfarvet mod et mindre tiæg. Farverne er trykteknisk gengivet, og kan som føge heraf afvige fra de faktiske. Vi henviser iøvrigt ti VI s Tekniske Bestemmeser biag 16 (forventet udfad af industriet overfadebehandede træeementer). Se evt. U.D. Vinduer arbejder mårettet på at producere vinduer og døre ti renoveringsopgaver og fremtidens nybyggeri. Vi har i dag, aerede fere produkter, der overhoder kravet ti bygningsregementerne 2015 og Dette betyder dog ikke, at vi ikke stadig arbejder videre på at optimere vore produkter. Dette er en kontinuerig proces, hvor vi atid overvejer, hvike konsekvenser energioptimeringen får for arkitekturen. Der er fere ting, der ska tages højde for, når man besutter sig for hviket produkt man væger, også når det drejer sig om energi. U.D. Vinduer anbefaer, at man taer med en professione energivejeder, når man ska i gang med at renovere sit hus, såfremt man overvejer at benytte en ny og væsentigt bedre type vinduer. Når man bygger nyt hus, kan vi kun anbefae, at man benytter de bedst isoerende vinduer og døre, med respekt for arkitektur og funktionaitet. U.D. Vinduer kan opyse de værdier der er nødvendige, for at kunne ave en energirammeberegning af det nye byggeri. Vedrørende fakta om E-ref og u-værdier se hjemmesiden. Standardfarver ti auminium: Standardfarver i auminium er gans 30. Ren hvid RAL 9010 Sort RAL 9005 Antrazitgrå RAL 7016 Lysegrå RAL 7035 Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød) Træ/au eementer med bank auminium i gans 70, mod et mindre tiæg. Gas typer: Væg meem 2- eer 3-ags avenergigas. Endvidere kan ae døre og vinduer besties med: Sogas Støjreducerende gas Personsikkerhedsgas Sikkerhedsgas Ornamentgas i forskeige mønstre. Arena C Kein Kathedra Cotswod Satimat Sivit Punteado Kobede vinduer U.D. Vinduer everer kobede vinduer ti både fredede bygninger og ti amindeig renovering. Kobede vinduer har en god isoeringsevne, og passer ti huse hvor man ønsker at bevare den oprindeige sti. Vi er i stand ti at ændre på vore profier, så de passer ti de feste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vi i fæesskab finde den rigtige konstruktion. Som standard er den yderste ramme med enketgas og inderste ramme med toags-avenergigas. Yderigere info på Forsatsvinduer U.D. Vinduer har stor erfaring med forsatsvinduer, både med 1- og med 2 ags gas. Forsatsvinduer kan everes enten med vridere eer med paskvigreb. Forsatsvinduer bruges hvor de game vinduer er bevaringsværdige, men ikke ængere kan eve op ti de nuværende energikrav. En anden forde ved forsatsvinduer er, at de kan monteres indefra uden brug af stiads og udvendigt arbejde. Vi kan ændre på vore profier, så de passer ti de feste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vi i fæesskab finde den rigtige konstruktion. Yderigere info på 6 7

5 Træ 2 ags gas - snit tegninger Træ 3 ags gas - snit tegninger Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line karm Soft-Line karm Diagona sprodser er udført uden indæg meem gas. Udadg. saming Indadg. saming Føgende produkter: Kobet... se side 7 Forsats... se side 7 Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på 8 9

6 Træ/au 2 ags gas - snit tegninger Træ/au 3 ags gas - snit tegninger Diagona sprodser er udført uden indæg meem gas. Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line ramme Soft-Line ramme Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line ramme Soft-Line ramme Udadg. saming Indadg. saming Udadg. saming Indadg. saming Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på

7 VINDUER INSPIRATIONSBLAD INSPIRATIONSBLAD DØRE Fast Karm Speciaeementer L V V L Topstyret Topvende Fodedør Facadedøre everes som standard med dobbet spændstykke. Øvrige døre med enket spændstykke kan også everes med dobbet spændstykke, hvis dette ønskes L V L V Drejekip Hæveskydedøre og fodedøre everes i mange udformninger. Vi henviser ti brochuren for information og inspiration Sidehængt / bondehus Sidevende V V V Bemærk Bemærk: Dette er bot et udpuk af de eementer Dette vi er bot kan et ave. udpuk Har af du de speciee eementer ønsker vi ti et kan ave. eement, Har du av speciee en skitse ønsker og ti send et eement, så skitsér vi vi det i fæesskab da bot ned finde og send en det øsning. ti den ti os, os, så vi vi i fæesskab finde en øsning. Bemærk Dette er bot et udpuk af de eementer vi kan ave. Har du speciee ønsker ti et eement, av en skitse og send den ti os, så vi vi i fæesskab finde en øsning Dannebrog F Udestueeementer U U U U U U U U Set indvendig S S S S S S S S Set indvendig Ae træ/au døre og sidepartier er atid udført med enket spændestykke. Ae må uden for standardmå udføres uden ekstra tiæg. U.D. Vinduer A/S tf Ae må uden for standardmå udføres uden ekstra tiæg. Kan også udføres med aukappe

8 Hængsing og sagretning af døre Hæveskydedør. Venstre ind. Højre ind. Hæveskydedør. For at sikre at du får det rette produkt, er det vigtigt, at du ved bestiing opyser om døren er højre eer venstrehængt og om sagretningen er ud- eer indadgående. Højre mod venstre. Fodedøre: Venstre mod højre. Brug tegningen som vejedning. Optegnede eementer er set fra udvendig side. Standard tibehør ti vinduer og døre... Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 90% Højre ud. af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Fodedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Maksima størrese på de enkete dør bade er 80 cm. Fodesystemet kan også evers i højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Venstre ud. Hæveskydedøre: Fodedøre: Sidehængt/Dannebrog Anverfer Stormkrog/ Stjerthage Topstyret Greb Hængser Vinduer Varmgavaniseret Døre Varmgavaniseret Aubundgasister Indfarvet Drejekip Greb Er ønsket en stor åbning ti det fri, uden at optage pads på terrasse eer atan med stort ysindfad er hæveskydedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Hæveskydedørene produceres i fere træsorter, evt. med aubund samt i træ/au. Hæve skydedørssystemet kan også everes i avere højder, så de kan anvendes som skydevinduer. Hæveskydedøre: Detajer og monterings vejedning. Detajer og monteringsvejedning findes på hjemmesiden: Er ønsket en stor åbning ti det fri, uden at optage pads på terrasse eer atan med stort ysindfad er hæveskydedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Hæveskydedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Hæveskydedørssystemet kan også everes i højder, så de kan anvendes som skydevinduer. Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren den perfek te øsning, den giver en åbning på ca. 90% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Fodedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Maksima størrese på de enkete dørrammer er 80 cm. Fodesystemet kan også everes i avere højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Fodedøre: Fordee ved vores fodedøre. Dørene er så vidt muigt everet fra fabrik samet. Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren Såfremt det samede eement er for stort ti at det kan ade sig gøre den at sende perfekte samet, øsning, er rammerne den giver færdigbesået, en åbning så de på bot ca. ska 90% hænges i af karmen bredden, ved montage. den er et at åbne og giver en tæt og sikker Vi i stand afukning. ti at evere Fodedørene fodedøren med produceres avt aubundstykke. i fere træsorter Der ikke samt nogen i auskinne træ/au. i Maksima bunden ti at størrese styre rammerne. på de Rammerne styres af ruer mod bundkarmen, så dørene også kan benyttes i enkete dør bade er 80 cm. Fodesystemet kan også vinterperioden. evers i højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Hæveskyded Terrassedør/Fodedør Primærdør Sekundær dør i fodedøren. Andet tibehør mod tiæg Vejedende udsagsprisiste finder du på: Her kan du også finde: CE-dokumentation Fere bieder Nyheder - eer udskrive tibuds/bestiingsiste Hæveskydedør Udvendig greb Indvendig greb Greb på Energidør Er ønsket en s på terrasse e døren den per af bredden, de ukning. Hæv samt i træ/au i højder, så de 14 15

9 Profityper Træ/au, softine og cassic kan tibydes på ae vore træsorter. Soft-ine Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas For os er kvaitet det samme som fejfri produkter... Ae taer om kvaitet, men hvad er kvaitet? For os er kvaitet ig med fejfri produkter gjort af godt træ. Fra først ti sidst tistræber vi topkvaitet, hviket starter aerede i indkøbsfasen, hvor vi kun anvender nordsvensk kernefyr samt eg og mahogni opskåret fra hee kæver, hviket sikrer ensartet råmateriae og farve. Dernæst håndsorteres at træet, inden det går i produktion. I produktionen finder man hovedsageigt fagærte snedkere og maskinsnedkere, der hver især udfører deres egen kvaitetskontro under supervision af U.D. Vinduer s interne kvaitetskoordinator. Resutatet er et fejfrit produkt med fem års garanti. U.D.Vinduer A/S er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation) og vore produkter er CE-mærkede. Sagsafdeing Cassic-ine Vi er kvaitetscertificerede gennem VI og DVV. Produktion Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas Aufas-ine Maede eementer tørrer Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 2 ags gas Den sidste finish Træ/au Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas Medem af Dansk Byggeri Pakket og kar ti evering 16 17

10 Garanti og everingsbetingeser... U.D. Vinduer er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Ae eementer udføres i.h.t. VI s tekniske bestemmeser. Garanti: Fabrikken yder 5 års garanti på fabrikationsog materiaefej, regnet fra fabrikationstidspunktet. Garanti/rekamation: Ska ske straks fejen opdages. Eventuee transport beskadigede- eer fejbehæftede eementer, må ikke monteres, før accept fra U.D. Vinduer. Såfremt der berettiget rekameres over materiae-/fabrikationsfej i nævnte periode, everes et nyt produkt uden omkostninger for Dem, dog dækkes ikke omkostninger i forbindese med afmontering af det game produkt samt montering af det nye produkt, igesom eventuee føgeskader i forbindese med udskiftning heer ikke dækkes. Såfremt fabrikations-/materiaefejen kan afhjæpes på forsvarig måde ved en reparation/devis udskiftning, kan fabrikken væge denne øsning i stedet. Reparationen/ den devise udskiftning sker i så fad vederagsfrit for Dem. Denne garanti kan ikke gøres gædende, såfremt de påberåbte fabrikations-/montagefej skydes fejagtig montage, mangende eer utistrækkeig vedigehodese eer fejagtig betjening. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/montagefej, der skydes forhod, der er indtrådt efter, at produktet er everet af garantigiveren. Materiaefej, der eksempevis kan henføres ti fejagtig opbevaring, transport eer montage af en meemhander/entrepenør, kan ikke gøres gædende over for garantigiveren med henvisning ti denne garanti. Såfremt De undtagesesvis ikke har modtaget en vedigehodeses- / betjenings-vejedning i forbindese med everingen, kan denne rekvireres direkte fra garantigiveren. For så vidt angår trævinduer/døre, overfadebehandet fra fabrik, henedes opmærksomheden særskit på vedigehodesesvejedningen / brochurens opysninger vedrørende overfadebehanding. Produktansvarsforsikring: Samtige produkter fra U.D.Vinduer er omfattet af firmaets produktansvarsforsikring. Vi beder Dem dog være opmærksom på føgende begrænsninger. U.D. Vinduer er kun ansvarig for den skade, som sogte varer forvoder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skydes en fej begået af U.D. Vinduer. U.D. Vinduer hæfter adrig for driftstab, avancetab eer andre indirekte tab. Vort ansvar på tingskade kan ikke overstige kr. og kr. på personskade. Levering: Ae eementer er frit everet på byggepads i speciabygget astbi, ved køb for minimum kr exc. moms. Ved everancer under minimumsbeøbet debiteres et fragtgebyr efter gædende takster. LEVERANDØR UD-vinduer Vestergade 22, DK 8860 Ustrup Tf Fax Leveringstider regnes fra ordredatoen eer den dag, ae for ordren nødvendige opysninger er ti stede. Sæger har ikke ansvar for forsinkeser, der skydes force majeure/ ændringer i ordren eer ikke opfydese af præstationer fra købers eer trediemands side. Sagsbetingeser: Ordrer og aftaer må for at være bindende skriftigt bekræftes af både U.D. Vinduer og kunde. Når et tibud ordres, fremsendes ordrekadde ti godkendese med underskrift. Denne sendes ti U.D. Vinduer, herefter fremsender vi ordrebekræftesen med everingstidspunkt. Ordren går nu i produktion, dvs. der kan ikke foretages retteser efter modtagese af ordrebekræftese. Der tages forbehod for eventuee ændringer i tekniske specifikationer samt eventuee trykfej i brochuren. U.D. Vinduer A/S Produktion og showroom: Vestergade Ustrup Showroom: Rohomsvej Abertsund Åbent efter aftae. Send denne formuar eer rekvirer ny på

11 U.D. Vinduer Ustrup. Showroom. Vi har everet kvaitet gennem mere end 40 år... Hos U.D. Vinduer har vi mere end 40 års erfaring med produktion og evering af vinduer og døre ti tømmerhandere over hee Danmark. Vi eksporterer også hvert år en større mængde eementer ti udandet. U.D. Vinduer og døre er monteret så angt væk som Rusand og Grønand, igesom vi eksporterer ti ande som Frankrig, Engand og Tyskand. Med andre ord er U.D. Vinduer en særdees veetaberet virksomhed, der med over fire årtiers erfaring fra ind- og udand er kædt på ti at øse så godt som ae opgaver. Ikke så firkantet Vinduer og døre er ikke nødvendigvis firkantede, og det er vi heer ikke. Hos U.D. Vinduer øser vi et stort anta speciaopgaver, hvor kunden ønsker vinduer og/eer døre med speciee må og specie udformning. For eksempe ti nyt og anderedes byggeri eer restaurering af fredede bygninger såsom kirker, game herregårde og ædre byejendomme. Takket være en maskinpark, der spænder ige fra små speciaudvikede maskiner ti det sidste nye indenfor computerstyret teknoogi, samt ikke mindst vores dygtige faguddannede medarbejdere, findes der næsten ikke det vindue eer den dør, vi ikke kan fremstie. Vi har showroom på adressen Vestergade 22, 8860 Ustrup samt Rohomsvej 17, 2620 Abertsund. Her kan de færdige produkter besigtiges efter aftae. I vores showrooms er der udstiet forskeige typer døre og vinduer samt hæveskydedøre og fodedøre. Lidt historie U.D. Vinduer bev grundagt i 1970 i Lee ved Bjerringbro af tømrermester Urik Damose. I år 2000 fyttede fabrikken ti Ustrup, hvor der i dag rådes over 7000 m 2 moderne produktionsokaer. I 2011 overtog sønnen Uffe Damose edesen af virksomheden. Vi everer stadig topkvaitet, som vi har gjort det gennem mere end 40 år. Vores måsætning er ikke at være bandt de største, men bedste. Forhander: Vestergade 22, DK 8860 Ustrup Tf Fax

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan - 1 - Vi byder dig velkommen i prislisten Alle priser er i d.kr. ekskl. moms, og levering sker fragt frit til din adresse ved køb over d.kr. 10.000. Her i prislisten finder

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Rationel express. vinduer og døre, på 2 uger. januar 2014 vinduer og døre i træ og træ/alu. rationel express enkelt og hurtigt

Rationel express. vinduer og døre, på 2 uger. januar 2014 vinduer og døre i træ og træ/alu. rationel express enkelt og hurtigt Rationel express vinduer og døre januar 2014 vinduer og døre i træ og træ/alu rationel express enkelt og hurtigt vinduer og døre, på 2 uger standardvinduer og døre leveret på kun 2 uger Rationel Express

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 27 vinduer 38 vinduesdøre 39 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 3 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 3 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Godt håndværk og ansvarlighed. Vinduer og døre i fyr og mahogni

Godt håndværk og ansvarlighed. Vinduer og døre i fyr og mahogni Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni Godt håndværk og ansvarlighed Dana vinduer står for: Håndværksmæssige traditioner Høj kvalitet Kundetilfredshed Fleksibilitet Ansvarlighed

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Topstyrede vinduer 09 Topvende vinduer 12 Sidehængte vinduer 15 Sidestyrede vinduer 17 Bondehusvinduer 19 Dannebrogsvinduer

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

TRÆ/ALU. Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms KPK PRISLISTE TRÆ/ALU MAJ UDGAVE 3 VINDUER 13 DØRE 2 LAGS RUDER ENERGI- KLASSE B

TRÆ/ALU. Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms KPK PRISLISTE TRÆ/ALU MAJ UDGAVE 3 VINDUER 13 DØRE 2 LAGS RUDER ENERGI- KLASSE B KPK PRISLISTE TRÆ/ALU MAJ 2016 1. UDGAVE Døre og vinduer TRÆ/ALU Priser ekskl. moms 10 ÅRS 2 LAGS RUDER ENERGI- KLASSE B 3 VINDUER 13 DØRE Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96 70 24 00 Fax. 96 70 24

Læs mere

TRÆ/ALU DØRE OG VINDUER 10ÅRS. KPK PRISLISTE Maj LAGS RUDER Energiklasse B VINDUER 3 DØRE 13

TRÆ/ALU DØRE OG VINDUER 10ÅRS. KPK PRISLISTE Maj LAGS RUDER Energiklasse B VINDUER 3 DØRE 13 10ÅRS KPK PRISLISTE Maj 2017 DØRE OG VINDUER TRÆ/ALU Priser ekskl. moms Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96 70 24 00 Fax. 96 70 24 01 kpk@kpk-vinduer.dk kpk-vinduer.dk 2 LAGS RUDER Energiklasse B VINDUER

Læs mere

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke April 2010 www.jetrae.dk DEN SIKRE FACADEDØR Teak 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090 kr. 19.650,00 KVADRAT Malet 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 45 00 tilbud@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk. Vinduer og døre i Træ/Alu

Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 45 00 tilbud@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk. Vinduer og døre i Træ/Alu Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 45 00 tilbud@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt dansk håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i Træ/Alu DANSK PRODUCEREde træ/alu vinduer og døre lever op til

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste træ/alu oktober 2012 1. udgave PRISLISTE Døre og vinduer træ/alu Priser ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta K O R T O G G O D T! Med

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

VINDUER OG DØRE UDVIKLET OG PRODUCERET I DANMARK. Leverandør til den professionelle håndværker

VINDUER OG DØRE UDVIKLET OG PRODUCERET I DANMARK. Leverandør til den professionelle håndværker VINDUER OG DØRE UDVIKLET OG PRODUCERET I DANMARK Leverandør til den professionelle håndværker 1 2 Totalleverandør af vinduer og døre UnikFunkis den optimale løsning. UnikFunkis Vinduer & Døre A/S leverer

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

Vinduer og Døre i I Træ Alu I Plast I Træ

Vinduer og Døre i I Træ Alu I Plast I Træ I Vi producerer kvalitets Vinduer og Døre DU bliver glad for... LAV ENERGI der opfylder alle moderne energikrav Vinduer og Døre i I Træ Alu I Plast I Træ www.jj-vinduer.dk JJ-vinduer er kendt for sin gode

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 06 Faste karme 06 Dreje/kip vinduer 08 Terrassedøre, udadgående 11 Dreje/kip terrassedøre, indadgående 13 Skyde-kip døre 15, ind-

Læs mere

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM 1 RATIONEL FORMA & FORMAPLUS Vi har udviklet det klassiske vindue med smalle sprosser og profilerede rammer og karme i en energioptimeret konstruktion. Vi har

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

2008/9. Varde Ovne et logisk valg

2008/9. Varde Ovne et logisk valg 2008/9 Varde Ovne et ogisk vag teknik En brændeovn fra Varde Ovne er atid en konvektionsovn. Det giver dig den bedste fordeing af varme i rummet. Ae vores ovne har fere justeringsmuigheder, som giver dig

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Prisliste Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Topstyrede vinduer 09 Topvende vinduer 12 Sidehængte vinduer 15 Sidestyrede vinduer 17 Bondehusvinduer 19 Dannebrogsvinduer

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste april 2011 2. udgave PRISLISTE Døre og vinduer Kernefyr Ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta KORT OG GODT! Med KPK Døre og vinduer får

Læs mere

Vinduer og døre i træ. kastrupvinduet.dk

Vinduer og døre i træ. kastrupvinduet.dk Vinduer og døre i træ kastrupvinduet.dk Tætningsliste på rammen Ramme Glasliste Glasbånd Karm Øvrige Kastrup-fordele: l Høj finishgrad. l Fingerskarret træ. l Miljøvenlig 2 ØKO-overfladebehandling (fyr).

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Prisliste. April 2009. Ekskl. moms

Prisliste. April 2009. Ekskl. moms Prisliste April 2009 Ekskl. moms CombiVinduet kombinerer alle fordelene CombiVinduet s 3-lags konstruktion med aluminium udvendigt, komposit i midten og træ inderst er et af markedets mest gennemtænkte

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke November 2011 www.jetrae.dk Teak 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090 kr. 19.650 KVADRAT Malet 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090 kr. 17.050 MULTILINE

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

TODD BRACHER MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORDSTEL BORDOVERFLADER

TODD BRACHER MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORDSTEL BORDOVERFLADER T-NO.1 T-No.1 er en ekskusiv bordserie, som er skabt af den amerikanske designer Todd Bracher. Det vigtigste træk ved bordene er bordpaden, der svæver over den buede og robuste rammekonstruktion. Designet

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI. Rationel AURA & Rationel AURAPLUS

RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI. Rationel AURA & Rationel AURAPLUS RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI RATIONEL AURA & RATIONEL AURAPLUS SKAL JEG VÆLGE TRÆ ELLER TRÆ/ALU RATIONEL AURA ER TRÆ Hvis du vil have et elegant og energibidragende

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele Beduin Den verdenskendte kassiker Beduinen opfyder dine højeste forventninger ti udstyr og kvaitet. Kassisk design, a den komfort du kan tænke dig og udstyret med mange ekstra detajer ti modeår 206. Kendetegn

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

ALUX DANSKE VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALUMINIUM

ALUX DANSKE VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALUMINIUM DANSKE VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALUMINIUM DANSK KVALITET DANSK HÅNDVÆRK I 2015 er det 40 år siden Hvidbjerg Vinduet startede med at producere vinduer. Vi er stolte over, at det op igennem årene er lykkedes

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep pus aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Soen er en unik energikide Ideer ti inteigent boigkomfort

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk VM PLASTVINDUER & DØRE Indhold VM Plastvinduer & Døre... 3 Enkelt og unikt... 3 Plastvinduer i fremtiden... 4 Dansk design... 6 Topstyret vindue Sidevendevindue Sidehængt vindue Topvendevindue Solid sikkerhed...

Læs mere

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk VM PLASTVINDUER & DØRE www.vmplast.dk VM P Indhold VM Plastvinduer & Døre... 3 Enkelt og unikt... 3 Plastvinduer i fremtiden... 4 Dansk design... 6 Topstyret vindue Sidevendevindue Sidehængt vindue Topvendevindue

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Lev. Adresse: Birgitte og Ole Vedel Anders Rasmussensvej 34 4070 Kirke Hyllinge

Lev. Adresse: Birgitte og Ole Vedel Anders Rasmussensvej 34 4070 Kirke Hyllinge irgitte og Ole Vedel nders Rasmussensvej 4 4070 Kirke Hyllinge Lev. dresse: TILUD irgitte og Ole Vedel nders Rasmussensvej 4 4070 Kirke Hyllinge Rekv.nr. : irgitte Vore Ref. : jarne Jensen Side : af 7

Læs mere

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014 Marts VINDUER TIL ALLE PROJEKTER Designvinduer til nybyggeri og renovering VELFAC sortimentet

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

Nilsenvinduer 70 100 038

Nilsenvinduer 70 100 038 Nilsenvinduer 70 100 038 Rødding Ndr. Industriv ej 3 6630 Rødding Vejle Horsens vej 2 7100 Vejle Herning Enggårdvej 27 7400 Herning Randers Bøsbrovej 22 8900 Randers Store Vorde Odense Skansegårdsvej Hjallelsegade

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere