Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det store udvalg åbner alle vinduer og døre..."

Transkript

1 Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer med udvendig aufasiste (CENTRUM) Det store udvag åbner ae vinduer og døre... Ae må uden for standardmå everes uden ekstra tiæg. Produktion og showroom på Vestergade 22, 8860 Ustrup. Showroom på Rohomsvej 17, 2620 Abertsund. Sag gennem forhandere. Medem af Dansk Byggeri 1

2 Vi skaber de smukke rammer - i fere forskeige materiaer... Derfor ska du væge U.D.Vinduer: Dansk produceret kvaitet gennem mere end 40 år! Nye vinduer og døre danner rammen om dit iv i mange år, det er derfor vigtigt du sikrer dig, at sti og kvaitet ever op ti de ønsker, du må have. Vi kan tibyde at indenfor vinduer og døre. Du behøver kun at spørge et sted, for at finde det du søger - vi finder en øsning. Hos U.D. Vinduer skaber vi smukke og tidssvarende øsninger i samarbejde med vore kunder. Vort speciae er at producere nye eementer i sti med de eksisterende. Vi er everingsdygtige i ae former for speciaeementer, hviket gør os ti en særdees kvaificeret samarbejdspartner. U.D. Vinduer everer ubehandede, ferfarvede og aserende eementer. Vi kan tibyde karmdybder fra 70 ti 220 mm. føgende karmdybder er standard og 140mm. Med venig hisen U.D. Vinduer A/S. Nedenstående typer produceres ae på fabrikken i Ustrup: Fere muigheder med hæveskyde- og fodedøre Vinduer og døre (træ - træ/au) Hæveskydedøre (træ - træ/au) Fodedøre og føjdøre (træ - træ/au) Drejekip eement (træ - træ/au) Eementer med kitfas (træ) Kobede rammer (træ) Eementer med buer (træ - træ/au) Runde vinduer (træ - træ/au) Skoddeeementer (træ- træ/au) Forsatsvinduer (træ) Eementer med udvendig aufasiste (CENTRUM) udføres også med mahogni ook aufasister ti mahognieementer. Vores produkter kan også everes med 3-ags gas. Dette sikrer et minimat energiforbrug. Vi producerer et særdees bredt sortiment i fere træsorter (Fyr, ærk, Sipo-mahogni og Eg), samt et bredt sortiment i Træ-Au, kombineret med de forskeige træsorter, også med 3-ags gas. Fabrikken råder over eget overfadebehandingsanæg, hviket gør os i stand ti atid at evere en fot og ensartet overfadebehanding uden at dette forænger everingstiden. Hæveskydedør i træ/au. Fodedør. Fastkarm med bue og krydssprods. Vi sætter en ære i at kunne øse de opgaver vores kunder stier os, og gør i den forbindese opmærksom på, at vi ikke sæger direkte ti private. At sag er via forhander, men du er naturigvis vekommen ti at kontakte os direkte. Bondehusvindue. Vindue med kobede rammer. Dannebrogsvindue med krydssprodser

3 Stop tyven... Værd at vide... Vi sætter sikkerheden i CENTRUM med udvendig aufasiste. Vinduer og døre der er monteret med udvendig aufasiste har fere fordee, heraf nævnes de væsentigste. Risikoen for indbrud ved afistning er fjernet, da aufasisten er fastgjort under gasset. Vedigehod af gasister er mindsket væsentigt, da disse er monteret på indvendig side. Muighed for 3-agsruder. U.D. Vinduer producerer i føgende materiaer: Fingerskarret fyrtræ. Fremstiet af angsomt voksende kerne fyr fra de nordsvenske skove. Fingerskarrede eementer ska atid overfadebehandes. U.D. Vinduer overfadebehander som standard med en ØKO 2 behanding. Gas: Eementerne everes som standard med 2 ags kar energi A ruder med varm kant UW 1,1. Der kan everes fere forskeige former for speciagas. De feste eementer kan everes med 3 ags gas. Dette giver en bedre U-værdi og sparer CO 2. Afrikansk Sipo mahogni anvendes ti produktion af hårdttræs vinduer. Muighed for persienneruder. Muighed for indfarvning af aufasisten. Træ/au Dette produkt kan kombineres med ae vore træprodukter, med kimaskærm i puverakeret auminium udvendig. Se punktet Gastypen kan sinke tyven Besag: Besåning foretages i den udstrækning det er teknisk muigt med systembesag. Gastypen kan sinke tyven: Vi foresår føgende: Lamineret gas. Svært at bryde igennem. Lamineret gas på begge sider. Derved opnås større personsikkerhed. Hærdet gas med op ti 8 gange større brudstyrke i forhod ti amindeig gas. Sikkerhedsimet rude, hindrer tyven i at få ruden ud ved afistning. Ekstra fordee ved amineret gas: Støjreducerende. Reducerer famning af interiør. Sikkerhedssutbik Afåseigt greb Sikringsbesag Få yderigere sikkerhed med forstærkede besag U.D. Vinduer kan f.eks. tibyde føgende: Sikkerhedspaskvi ink. sikkerhedssutbik. Sikringsbesag på topstyrede vinduer. Afåseige greb på eementerne. Paskvi med ekstra åsekasse. Facadedørsgreb med kodeås i fere varianter. Terrassedørsgreb med kodeås mm. Sidehængte vinduer og døre kan everes med hagekove. U.D. Vinduer står sevføgeig ti rådighed for yderigere information omkring ovenstående. Hagekove Ekstra åsecyinder Det ska pointeres, at U.D.Vinduer på ingen måde kan garantere mod indbrud. De omtate forsag kan kun betragtes som indbrudshæmmende foranstatninger. Sipo Mahogni. En afrikansk træsort der er resistent verfor svampe og insekter. Ae eementer everes grundoieret. Knasthodigt fyrtræ. Såfremt der ikke ønskes fingerskarret fyrtræ kan der besties traditionet knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer produceres kun i knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer er vacuumimprægneret. Egetræ U.D. Vinduer producerer også eementer i Europæisk egetræ. Egetræets kerne har et højt indhod af feno hodige stoffer, kadet garvesyrer eer proanthocyanidiner, stoffer der er giftige for de feste træeskende svampe. Som standard er egetræ grundoieret fra fabrikken. Egetræ kan også everes sprøjtemaet i ønskede farver. Lærk Der anvendes sibirisk ærketræ, som på grund af det kode kima er angsomtvoksende. Herved opnåes høj densitet og stor kerneande. Dette sikrer ang evetid uden anvendese af giftig imprægnering. Dreje/kip eementer er monteret med skjute dreje/kip besag. Døre udføres med 3-punkt ukke. Terrassedøre med indvendigt greb og friktionsbremse i overkarm. Kobede terrassedøre everes uden bremse. Der kan uden tiæg væges meem: Eementer med aubundgasister eer træbundgasister. Eementer med eer uden profi. Eementer med eer uden not ti bomsterpade. Eementer med am. sprodser eer energisprodser. Hårdttræsbundstykke eer avt au bundstykke Der kan mod tiæg væges: Greb ti døre. Paskvier i vinduer. Cyindre. Ventier. Brevem. Diverse sikkerhedsforanstatninger. Tofarvede ementer Forskeige karmdimensioner. Se uddrag af tibehør og tiægspriser på Standard aubundgasiste med mahogni-ook ti mahogni eementer. Påimede sprodser på mahogni eementer er udført i auminium med mahogni-ook. Kernetræ FAKTA: U.D. Vinduer A/S er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Ae eementer udføres i.h.t. VI s tekniske bestemmeser. U.D. Vinduers produkter er CE-mærkede. 4 5

4 Standardfarver ti træ: Spar på energien Renhvid RAL 9010 Anzianbå RAL 5010 Cremehvid RAL 9001 Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød) Laserende farver: Teak Pine Lysegrå RAL 7035 Chromgrøn RAL 6020 (Grøn umbra) Farveøs (Kun ti indv.) Eementerne er som standard udført i fingerskarret fyrtræ. Eementerne kan ved forangende også produceres i knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer produceres kun i knasthodigt fyrtræ. Agatgrå RAL 7038 Mahognibrun RAL 8016 Hvidud-ak. (Kun ti indv.) Antrazitgrå RAL 7016 Sort RAL 9005 Vioetbå RAL 5000 Eg og mahogni everes grundoieret. Kan mod tiæg everes færdigbehandet. Eementerne kan everes i ae ikke angivne RAL og NCS-farver mod et mindre tiæg. Kan også everes i aserende farver, eer i ferfarvet mod et mindre tiæg. Farverne er trykteknisk gengivet, og kan som føge heraf afvige fra de faktiske. Vi henviser iøvrigt ti VI s Tekniske Bestemmeser biag 16 (forventet udfad af industriet overfadebehandede træeementer). Se evt. U.D. Vinduer arbejder mårettet på at producere vinduer og døre ti renoveringsopgaver og fremtidens nybyggeri. Vi har i dag, aerede fere produkter, der overhoder kravet ti bygningsregementerne 2015 og Dette betyder dog ikke, at vi ikke stadig arbejder videre på at optimere vore produkter. Dette er en kontinuerig proces, hvor vi atid overvejer, hvike konsekvenser energioptimeringen får for arkitekturen. Der er fere ting, der ska tages højde for, når man besutter sig for hviket produkt man væger, også når det drejer sig om energi. U.D. Vinduer anbefaer, at man taer med en professione energivejeder, når man ska i gang med at renovere sit hus, såfremt man overvejer at benytte en ny og væsentigt bedre type vinduer. Når man bygger nyt hus, kan vi kun anbefae, at man benytter de bedst isoerende vinduer og døre, med respekt for arkitektur og funktionaitet. U.D. Vinduer kan opyse de værdier der er nødvendige, for at kunne ave en energirammeberegning af det nye byggeri. Vedrørende fakta om E-ref og u-værdier se hjemmesiden. Standardfarver ti auminium: Standardfarver i auminium er gans 30. Ren hvid RAL 9010 Sort RAL 9005 Antrazitgrå RAL 7016 Lysegrå RAL 7035 Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød) Træ/au eementer med bank auminium i gans 70, mod et mindre tiæg. Gas typer: Væg meem 2- eer 3-ags avenergigas. Endvidere kan ae døre og vinduer besties med: Sogas Støjreducerende gas Personsikkerhedsgas Sikkerhedsgas Ornamentgas i forskeige mønstre. Arena C Kein Kathedra Cotswod Satimat Sivit Punteado Kobede vinduer U.D. Vinduer everer kobede vinduer ti både fredede bygninger og ti amindeig renovering. Kobede vinduer har en god isoeringsevne, og passer ti huse hvor man ønsker at bevare den oprindeige sti. Vi er i stand ti at ændre på vore profier, så de passer ti de feste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vi i fæesskab finde den rigtige konstruktion. Som standard er den yderste ramme med enketgas og inderste ramme med toags-avenergigas. Yderigere info på Forsatsvinduer U.D. Vinduer har stor erfaring med forsatsvinduer, både med 1- og med 2 ags gas. Forsatsvinduer kan everes enten med vridere eer med paskvigreb. Forsatsvinduer bruges hvor de game vinduer er bevaringsværdige, men ikke ængere kan eve op ti de nuværende energikrav. En anden forde ved forsatsvinduer er, at de kan monteres indefra uden brug af stiads og udvendigt arbejde. Vi kan ændre på vore profier, så de passer ti de feste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vi i fæesskab finde den rigtige konstruktion. Yderigere info på 6 7

5 Træ 2 ags gas - snit tegninger Træ 3 ags gas - snit tegninger Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line karm Soft-Line karm Diagona sprodser er udført uden indæg meem gas. Udadg. saming Indadg. saming Føgende produkter: Kobet... se side 7 Forsats... se side 7 Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på 8 9

6 Træ/au 2 ags gas - snit tegninger Træ/au 3 ags gas - snit tegninger Diagona sprodser er udført uden indæg meem gas. Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line ramme Soft-Line ramme Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line ramme Soft-Line ramme Udadg. saming Indadg. saming Udadg. saming Indadg. saming Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på

7 VINDUER INSPIRATIONSBLAD INSPIRATIONSBLAD DØRE Fast Karm Speciaeementer L V V L Topstyret Topvende Fodedør Facadedøre everes som standard med dobbet spændstykke. Øvrige døre med enket spændstykke kan også everes med dobbet spændstykke, hvis dette ønskes L V L V Drejekip Hæveskydedøre og fodedøre everes i mange udformninger. Vi henviser ti brochuren for information og inspiration Sidehængt / bondehus Sidevende V V V Bemærk Bemærk: Dette er bot et udpuk af de eementer Dette vi er bot kan et ave. udpuk Har af du de speciee eementer ønsker vi ti et kan ave. eement, Har du av speciee en skitse ønsker og ti send et eement, så skitsér vi vi det i fæesskab da bot ned finde og send en det øsning. ti den ti os, os, så vi vi i fæesskab finde en øsning. Bemærk Dette er bot et udpuk af de eementer vi kan ave. Har du speciee ønsker ti et eement, av en skitse og send den ti os, så vi vi i fæesskab finde en øsning Dannebrog F Udestueeementer U U U U U U U U Set indvendig S S S S S S S S Set indvendig Ae træ/au døre og sidepartier er atid udført med enket spændestykke. Ae må uden for standardmå udføres uden ekstra tiæg. U.D. Vinduer A/S tf Ae må uden for standardmå udføres uden ekstra tiæg. Kan også udføres med aukappe

8 Hængsing og sagretning af døre Hæveskydedør. Venstre ind. Højre ind. Hæveskydedør. For at sikre at du får det rette produkt, er det vigtigt, at du ved bestiing opyser om døren er højre eer venstrehængt og om sagretningen er ud- eer indadgående. Højre mod venstre. Fodedøre: Venstre mod højre. Brug tegningen som vejedning. Optegnede eementer er set fra udvendig side. Standard tibehør ti vinduer og døre... Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 90% Højre ud. af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Fodedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Maksima størrese på de enkete dør bade er 80 cm. Fodesystemet kan også evers i højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Venstre ud. Hæveskydedøre: Fodedøre: Sidehængt/Dannebrog Anverfer Stormkrog/ Stjerthage Topstyret Greb Hængser Vinduer Varmgavaniseret Døre Varmgavaniseret Aubundgasister Indfarvet Drejekip Greb Er ønsket en stor åbning ti det fri, uden at optage pads på terrasse eer atan med stort ysindfad er hæveskydedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Hæveskydedørene produceres i fere træsorter, evt. med aubund samt i træ/au. Hæve skydedørssystemet kan også everes i avere højder, så de kan anvendes som skydevinduer. Hæveskydedøre: Detajer og monterings vejedning. Detajer og monteringsvejedning findes på hjemmesiden: Er ønsket en stor åbning ti det fri, uden at optage pads på terrasse eer atan med stort ysindfad er hæveskydedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Hæveskydedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Hæveskydedørssystemet kan også everes i højder, så de kan anvendes som skydevinduer. Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren den perfek te øsning, den giver en åbning på ca. 90% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Fodedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Maksima størrese på de enkete dørrammer er 80 cm. Fodesystemet kan også everes i avere højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Fodedøre: Fordee ved vores fodedøre. Dørene er så vidt muigt everet fra fabrik samet. Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren Såfremt det samede eement er for stort ti at det kan ade sig gøre den at sende perfekte samet, øsning, er rammerne den giver færdigbesået, en åbning så de på bot ca. ska 90% hænges i af karmen bredden, ved montage. den er et at åbne og giver en tæt og sikker Vi i stand afukning. ti at evere Fodedørene fodedøren med produceres avt aubundstykke. i fere træsorter Der ikke samt nogen i auskinne træ/au. i Maksima bunden ti at størrese styre rammerne. på de Rammerne styres af ruer mod bundkarmen, så dørene også kan benyttes i enkete dør bade er 80 cm. Fodesystemet kan også vinterperioden. evers i højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Hæveskyded Terrassedør/Fodedør Primærdør Sekundær dør i fodedøren. Andet tibehør mod tiæg Vejedende udsagsprisiste finder du på: Her kan du også finde: CE-dokumentation Fere bieder Nyheder - eer udskrive tibuds/bestiingsiste Hæveskydedør Udvendig greb Indvendig greb Greb på Energidør Er ønsket en s på terrasse e døren den per af bredden, de ukning. Hæv samt i træ/au i højder, så de 14 15

9 Profityper Træ/au, softine og cassic kan tibydes på ae vore træsorter. Soft-ine Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas For os er kvaitet det samme som fejfri produkter... Ae taer om kvaitet, men hvad er kvaitet? For os er kvaitet ig med fejfri produkter gjort af godt træ. Fra først ti sidst tistræber vi topkvaitet, hviket starter aerede i indkøbsfasen, hvor vi kun anvender nordsvensk kernefyr samt eg og mahogni opskåret fra hee kæver, hviket sikrer ensartet råmateriae og farve. Dernæst håndsorteres at træet, inden det går i produktion. I produktionen finder man hovedsageigt fagærte snedkere og maskinsnedkere, der hver især udfører deres egen kvaitetskontro under supervision af U.D. Vinduer s interne kvaitetskoordinator. Resutatet er et fejfrit produkt med fem års garanti. U.D.Vinduer A/S er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation) og vore produkter er CE-mærkede. Sagsafdeing Cassic-ine Vi er kvaitetscertificerede gennem VI og DVV. Produktion Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas Aufas-ine Maede eementer tørrer Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 2 ags gas Den sidste finish Træ/au Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas Medem af Dansk Byggeri Pakket og kar ti evering 16 17

10 Garanti og everingsbetingeser... U.D. Vinduer er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Ae eementer udføres i.h.t. VI s tekniske bestemmeser. Garanti: Fabrikken yder 5 års garanti på fabrikationsog materiaefej, regnet fra fabrikationstidspunktet. Garanti/rekamation: Ska ske straks fejen opdages. Eventuee transport beskadigede- eer fejbehæftede eementer, må ikke monteres, før accept fra U.D. Vinduer. Såfremt der berettiget rekameres over materiae-/fabrikationsfej i nævnte periode, everes et nyt produkt uden omkostninger for Dem, dog dækkes ikke omkostninger i forbindese med afmontering af det game produkt samt montering af det nye produkt, igesom eventuee føgeskader i forbindese med udskiftning heer ikke dækkes. Såfremt fabrikations-/materiaefejen kan afhjæpes på forsvarig måde ved en reparation/devis udskiftning, kan fabrikken væge denne øsning i stedet. Reparationen/ den devise udskiftning sker i så fad vederagsfrit for Dem. Denne garanti kan ikke gøres gædende, såfremt de påberåbte fabrikations-/montagefej skydes fejagtig montage, mangende eer utistrækkeig vedigehodese eer fejagtig betjening. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/montagefej, der skydes forhod, der er indtrådt efter, at produktet er everet af garantigiveren. Materiaefej, der eksempevis kan henføres ti fejagtig opbevaring, transport eer montage af en meemhander/entrepenør, kan ikke gøres gædende over for garantigiveren med henvisning ti denne garanti. Såfremt De undtagesesvis ikke har modtaget en vedigehodeses- / betjenings-vejedning i forbindese med everingen, kan denne rekvireres direkte fra garantigiveren. For så vidt angår trævinduer/døre, overfadebehandet fra fabrik, henedes opmærksomheden særskit på vedigehodesesvejedningen / brochurens opysninger vedrørende overfadebehanding. Produktansvarsforsikring: Samtige produkter fra U.D.Vinduer er omfattet af firmaets produktansvarsforsikring. Vi beder Dem dog være opmærksom på føgende begrænsninger. U.D. Vinduer er kun ansvarig for den skade, som sogte varer forvoder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skydes en fej begået af U.D. Vinduer. U.D. Vinduer hæfter adrig for driftstab, avancetab eer andre indirekte tab. Vort ansvar på tingskade kan ikke overstige kr. og kr. på personskade. Levering: Ae eementer er frit everet på byggepads i speciabygget astbi, ved køb for minimum kr exc. moms. Ved everancer under minimumsbeøbet debiteres et fragtgebyr efter gædende takster. LEVERANDØR UD-vinduer Vestergade 22, DK 8860 Ustrup Tf Fax Leveringstider regnes fra ordredatoen eer den dag, ae for ordren nødvendige opysninger er ti stede. Sæger har ikke ansvar for forsinkeser, der skydes force majeure/ ændringer i ordren eer ikke opfydese af præstationer fra købers eer trediemands side. Sagsbetingeser: Ordrer og aftaer må for at være bindende skriftigt bekræftes af både U.D. Vinduer og kunde. Når et tibud ordres, fremsendes ordrekadde ti godkendese med underskrift. Denne sendes ti U.D. Vinduer, herefter fremsender vi ordrebekræftesen med everingstidspunkt. Ordren går nu i produktion, dvs. der kan ikke foretages retteser efter modtagese af ordrebekræftese. Der tages forbehod for eventuee ændringer i tekniske specifikationer samt eventuee trykfej i brochuren. U.D. Vinduer A/S Produktion og showroom: Vestergade Ustrup Showroom: Rohomsvej Abertsund Åbent efter aftae. Send denne formuar eer rekvirer ny på

11 U.D. Vinduer Ustrup. Showroom. Vi har everet kvaitet gennem mere end 40 år... Hos U.D. Vinduer har vi mere end 40 års erfaring med produktion og evering af vinduer og døre ti tømmerhandere over hee Danmark. Vi eksporterer også hvert år en større mængde eementer ti udandet. U.D. Vinduer og døre er monteret så angt væk som Rusand og Grønand, igesom vi eksporterer ti ande som Frankrig, Engand og Tyskand. Med andre ord er U.D. Vinduer en særdees veetaberet virksomhed, der med over fire årtiers erfaring fra ind- og udand er kædt på ti at øse så godt som ae opgaver. Ikke så firkantet Vinduer og døre er ikke nødvendigvis firkantede, og det er vi heer ikke. Hos U.D. Vinduer øser vi et stort anta speciaopgaver, hvor kunden ønsker vinduer og/eer døre med speciee må og specie udformning. For eksempe ti nyt og anderedes byggeri eer restaurering af fredede bygninger såsom kirker, game herregårde og ædre byejendomme. Takket være en maskinpark, der spænder ige fra små speciaudvikede maskiner ti det sidste nye indenfor computerstyret teknoogi, samt ikke mindst vores dygtige faguddannede medarbejdere, findes der næsten ikke det vindue eer den dør, vi ikke kan fremstie. Vi har showroom på adressen Vestergade 22, 8860 Ustrup samt Rohomsvej 17, 2620 Abertsund. Her kan de færdige produkter besigtiges efter aftae. I vores showrooms er der udstiet forskeige typer døre og vinduer samt hæveskydedøre og fodedøre. Lidt historie U.D. Vinduer bev grundagt i 1970 i Lee ved Bjerringbro af tømrermester Urik Damose. I år 2000 fyttede fabrikken ti Ustrup, hvor der i dag rådes over 7000 m 2 moderne produktionsokaer. I 2011 overtog sønnen Uffe Damose edesen af virksomheden. Vi everer stadig topkvaitet, som vi har gjort det gennem mere end 40 år. Vores måsætning er ikke at være bandt de største, men bedste. Forhander: Vestergade 22, DK 8860 Ustrup Tf Fax

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 27 vinduer 38 vinduesdøre 39 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke April 2010 www.jetrae.dk DEN SIKRE FACADEDØR Teak 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090 kr. 19.650,00 KVADRAT Malet 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Vinduer og døre i træ. kastrupvinduet.dk

Vinduer og døre i træ. kastrupvinduet.dk Vinduer og døre i træ kastrupvinduet.dk Tætningsliste på rammen Ramme Glasliste Glasbånd Karm Øvrige Kastrup-fordele: l Høj finishgrad. l Fingerskarret træ. l Miljøvenlig 2 ØKO-overfladebehandling (fyr).

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste april 2011 2. udgave PRISLISTE Døre og vinduer Kernefyr Ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta KORT OG GODT! Med KPK Døre og vinduer får

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

ALUX DANSKE VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALUMINIUM

ALUX DANSKE VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALUMINIUM DANSKE VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALUMINIUM DANSK KVALITET DANSK HÅNDVÆRK I 2015 er det 40 år siden Hvidbjerg Vinduet startede med at producere vinduer. Vi er stolte over, at det op igennem årene er lykkedes

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk VM PLASTVINDUER & DØRE www.vmplast.dk VM P Indhold VM Plastvinduer & Døre... 3 Enkelt og unikt... 3 Plastvinduer i fremtiden... 4 Dansk design... 6 Topstyret vindue Sidevendevindue Sidehængt vindue Topvendevindue

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 06 Faste karme 06 Dreje/kip vinduer 08 Terrassedøre, udadgående 11 Dreje/kip terrassedøre, indadgående 13 Skyde-kip døre 15, ind-

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Når kvalitet bliver til stil

Når kvalitet bliver til stil Når kvalitet bliver til stil 21 Når vores kvalitet bliver din stil Svendborg Vinduer [Erfaring, kvalitet og individuel rådgivning] Svendborg Vinduers mange års erfaring sikrer dig høj kvalitet. Vi er kompromisløse,

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

Nilsenvinduer 70 100 038

Nilsenvinduer 70 100 038 Nilsenvinduer 70 100 038 Rødding Ndr. Industriv ej 3 6630 Rødding Vejle Horsens vej 2 7100 Vejle Herning Enggårdvej 27 7400 Herning Randers Bøsbrovej 22 8900 Randers Store Vorde Odense Skansegårdsvej Hjallelsegade

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk Vinduer og døre i træ/alu kastrupvinduet.dk Tætningsliste på karmen Alukarm Trækarm Træramme Øvrige Kastrup-fordele: l Høj finishgrad l Skjulte dræn l Ingen kuldebro fra ydre alu til indre træ i vinduer

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014 Marts VINDUER TIL ALLE PROJEKTER Designvinduer til nybyggeri og renovering VELFAC sortimentet

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Tømrermester KATALOG 2014. Maj

Tømrermester KATALOG 2014. Maj Tømrermester KATALOG 2014 Maj Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC tømrermester katalog

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk ARKAS D Ø R E O G P O R T E Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk TYPE: MODERN omlakeret i ral 9005 sort Vi gi r dig muligheder Vippeporte og hejseporte i træ eller stål. Døre til stalde, garager

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

DAGSLYS GIVER TRIVSEL

DAGSLYS GIVER TRIVSEL DAGSLYS GIVER TRIVSEL DAGSLYS giver trivsel i boligen Et vindue er langt mere end blot glas i en ramme. Det er vinduerne, der lukker dagslyset ind og giver huset liv. Af samme årsag er det vigtigt, at

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

1965-2005. 40år MAHOGNI FYRRETRÆ

1965-2005. 40år MAHOGNI FYRRETRÆ 1965-5 40år Å N D V Æ R K M E D T R A D I T I O N E R MAOGNI TRADITIONSRIGT ÅNDVÆRK 2 Godt og solidt arbejde efter håndværksmæssige traditioner har altid været nøgleord hos VIKING vinduer & døre. Som nyudlært

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

Vinduer og døre, der holder. InspIratIon marts 2014

Vinduer og døre, der holder. InspIratIon marts 2014 Vinduer og døre, der holder InspIratIon marts 0 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVORDAN GØR JEG? ERIK PEITERSEN GUIDER DIG TIL NYE VINDUER HVORFOR VÆLGE RATIONEL? 6 INTRO 7 MATERIALER OG KVALITET 8 ENERGI 9 HOLDBARHED

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt i fyrretræ fra Outrup Vinduer & Døre A/S www.outrup.dk.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt i fyrretræ fra Outrup Vinduer & Døre A/S www.outrup.dk. FYRRETRÆ Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt i fyrretræ fra Outrup Vinduer & Døre A/S www.outrup.dk. Vi vil bestræbe os på at fremstille dine nye vinduer/døre i overensstemmelse med den erfaring og

Læs mere

ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK

ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK VINDUER FACADEDØRE INDVENDIGE DØRE FRANSKE DØRE GLASDØRE UDESTUEELEMENTER OVENLYS VINDUER TAGVINDUER TILBEHØR ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK Du får Danmarks bedste kvalitet til prisen Vi har nu leveret

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klar besked om vindueskøbets faser At købe vinduer og døre er en vigtig beslutning. Vigtig fordi, det ofte er en større investering, det er en langsigtet investering

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Christian Larsen Adm. Direktør. Henrik Sørensen Direktør

Christian Larsen Adm. Direktør. Henrik Sørensen Direktør Eksperter i vinduer og døre Hos Glaseksperten har vi mere end 30 års erfaring med produktion af vinduer og døre i den bedste kvalitet. Vi tilbyder et bredt produktsortiment med alt lige fra moderne træ/alu-vinduer

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere