Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det store udvalg åbner alle vinduer og døre..."

Transkript

1 Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer med udvendig aufasiste (CENTRUM) Det store udvag åbner ae vinduer og døre... Ae må uden for standardmå everes uden ekstra tiæg. Produktion og showroom på Vestergade 22, 8860 Ustrup. Showroom på Rohomsvej 17, 2620 Abertsund. Sag gennem forhandere. Medem af Dansk Byggeri 1

2 Vi skaber de smukke rammer - i fere forskeige materiaer... Derfor ska du væge U.D.Vinduer: Dansk produceret kvaitet gennem mere end 40 år! Nye vinduer og døre danner rammen om dit iv i mange år, det er derfor vigtigt du sikrer dig, at sti og kvaitet ever op ti de ønsker, du må have. Vi kan tibyde at indenfor vinduer og døre. Du behøver kun at spørge et sted, for at finde det du søger - vi finder en øsning. Hos U.D. Vinduer skaber vi smukke og tidssvarende øsninger i samarbejde med vore kunder. Vort speciae er at producere nye eementer i sti med de eksisterende. Vi er everingsdygtige i ae former for speciaeementer, hviket gør os ti en særdees kvaificeret samarbejdspartner. U.D. Vinduer everer ubehandede, ferfarvede og aserende eementer. Vi kan tibyde karmdybder fra 70 ti 220 mm. føgende karmdybder er standard og 140mm. Med venig hisen U.D. Vinduer A/S. Nedenstående typer produceres ae på fabrikken i Ustrup: Fere muigheder med hæveskyde- og fodedøre Vinduer og døre (træ - træ/au) Hæveskydedøre (træ - træ/au) Fodedøre og føjdøre (træ - træ/au) Drejekip eement (træ - træ/au) Eementer med kitfas (træ) Kobede rammer (træ) Eementer med buer (træ - træ/au) Runde vinduer (træ - træ/au) Skoddeeementer (træ- træ/au) Forsatsvinduer (træ) Eementer med udvendig aufasiste (CENTRUM) udføres også med mahogni ook aufasister ti mahognieementer. Vores produkter kan også everes med 3-ags gas. Dette sikrer et minimat energiforbrug. Vi producerer et særdees bredt sortiment i fere træsorter (Fyr, ærk, Sipo-mahogni og Eg), samt et bredt sortiment i Træ-Au, kombineret med de forskeige træsorter, også med 3-ags gas. Fabrikken råder over eget overfadebehandingsanæg, hviket gør os i stand ti atid at evere en fot og ensartet overfadebehanding uden at dette forænger everingstiden. Hæveskydedør i træ/au. Fodedør. Fastkarm med bue og krydssprods. Vi sætter en ære i at kunne øse de opgaver vores kunder stier os, og gør i den forbindese opmærksom på, at vi ikke sæger direkte ti private. At sag er via forhander, men du er naturigvis vekommen ti at kontakte os direkte. Bondehusvindue. Vindue med kobede rammer. Dannebrogsvindue med krydssprodser

3 Stop tyven... Værd at vide... Vi sætter sikkerheden i CENTRUM med udvendig aufasiste. Vinduer og døre der er monteret med udvendig aufasiste har fere fordee, heraf nævnes de væsentigste. Risikoen for indbrud ved afistning er fjernet, da aufasisten er fastgjort under gasset. Vedigehod af gasister er mindsket væsentigt, da disse er monteret på indvendig side. Muighed for 3-agsruder. U.D. Vinduer producerer i føgende materiaer: Fingerskarret fyrtræ. Fremstiet af angsomt voksende kerne fyr fra de nordsvenske skove. Fingerskarrede eementer ska atid overfadebehandes. U.D. Vinduer overfadebehander som standard med en ØKO 2 behanding. Gas: Eementerne everes som standard med 2 ags kar energi A ruder med varm kant UW 1,1. Der kan everes fere forskeige former for speciagas. De feste eementer kan everes med 3 ags gas. Dette giver en bedre U-værdi og sparer CO 2. Afrikansk Sipo mahogni anvendes ti produktion af hårdttræs vinduer. Muighed for persienneruder. Muighed for indfarvning af aufasisten. Træ/au Dette produkt kan kombineres med ae vore træprodukter, med kimaskærm i puverakeret auminium udvendig. Se punktet Gastypen kan sinke tyven Besag: Besåning foretages i den udstrækning det er teknisk muigt med systembesag. Gastypen kan sinke tyven: Vi foresår føgende: Lamineret gas. Svært at bryde igennem. Lamineret gas på begge sider. Derved opnås større personsikkerhed. Hærdet gas med op ti 8 gange større brudstyrke i forhod ti amindeig gas. Sikkerhedsimet rude, hindrer tyven i at få ruden ud ved afistning. Ekstra fordee ved amineret gas: Støjreducerende. Reducerer famning af interiør. Sikkerhedssutbik Afåseigt greb Sikringsbesag Få yderigere sikkerhed med forstærkede besag U.D. Vinduer kan f.eks. tibyde føgende: Sikkerhedspaskvi ink. sikkerhedssutbik. Sikringsbesag på topstyrede vinduer. Afåseige greb på eementerne. Paskvi med ekstra åsekasse. Facadedørsgreb med kodeås i fere varianter. Terrassedørsgreb med kodeås mm. Sidehængte vinduer og døre kan everes med hagekove. U.D. Vinduer står sevføgeig ti rådighed for yderigere information omkring ovenstående. Hagekove Ekstra åsecyinder Det ska pointeres, at U.D.Vinduer på ingen måde kan garantere mod indbrud. De omtate forsag kan kun betragtes som indbrudshæmmende foranstatninger. Sipo Mahogni. En afrikansk træsort der er resistent verfor svampe og insekter. Ae eementer everes grundoieret. Knasthodigt fyrtræ. Såfremt der ikke ønskes fingerskarret fyrtræ kan der besties traditionet knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer produceres kun i knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer er vacuumimprægneret. Egetræ U.D. Vinduer producerer også eementer i Europæisk egetræ. Egetræets kerne har et højt indhod af feno hodige stoffer, kadet garvesyrer eer proanthocyanidiner, stoffer der er giftige for de feste træeskende svampe. Som standard er egetræ grundoieret fra fabrikken. Egetræ kan også everes sprøjtemaet i ønskede farver. Lærk Der anvendes sibirisk ærketræ, som på grund af det kode kima er angsomtvoksende. Herved opnåes høj densitet og stor kerneande. Dette sikrer ang evetid uden anvendese af giftig imprægnering. Dreje/kip eementer er monteret med skjute dreje/kip besag. Døre udføres med 3-punkt ukke. Terrassedøre med indvendigt greb og friktionsbremse i overkarm. Kobede terrassedøre everes uden bremse. Der kan uden tiæg væges meem: Eementer med aubundgasister eer træbundgasister. Eementer med eer uden profi. Eementer med eer uden not ti bomsterpade. Eementer med am. sprodser eer energisprodser. Hårdttræsbundstykke eer avt au bundstykke Der kan mod tiæg væges: Greb ti døre. Paskvier i vinduer. Cyindre. Ventier. Brevem. Diverse sikkerhedsforanstatninger. Tofarvede ementer Forskeige karmdimensioner. Se uddrag af tibehør og tiægspriser på Standard aubundgasiste med mahogni-ook ti mahogni eementer. Påimede sprodser på mahogni eementer er udført i auminium med mahogni-ook. Kernetræ FAKTA: U.D. Vinduer A/S er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Ae eementer udføres i.h.t. VI s tekniske bestemmeser. U.D. Vinduers produkter er CE-mærkede. 4 5

4 Standardfarver ti træ: Spar på energien Renhvid RAL 9010 Anzianbå RAL 5010 Cremehvid RAL 9001 Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød) Laserende farver: Teak Pine Lysegrå RAL 7035 Chromgrøn RAL 6020 (Grøn umbra) Farveøs (Kun ti indv.) Eementerne er som standard udført i fingerskarret fyrtræ. Eementerne kan ved forangende også produceres i knasthodigt fyrtræ. Ubehandede eementer produceres kun i knasthodigt fyrtræ. Agatgrå RAL 7038 Mahognibrun RAL 8016 Hvidud-ak. (Kun ti indv.) Antrazitgrå RAL 7016 Sort RAL 9005 Vioetbå RAL 5000 Eg og mahogni everes grundoieret. Kan mod tiæg everes færdigbehandet. Eementerne kan everes i ae ikke angivne RAL og NCS-farver mod et mindre tiæg. Kan også everes i aserende farver, eer i ferfarvet mod et mindre tiæg. Farverne er trykteknisk gengivet, og kan som føge heraf afvige fra de faktiske. Vi henviser iøvrigt ti VI s Tekniske Bestemmeser biag 16 (forventet udfad af industriet overfadebehandede træeementer). Se evt. U.D. Vinduer arbejder mårettet på at producere vinduer og døre ti renoveringsopgaver og fremtidens nybyggeri. Vi har i dag, aerede fere produkter, der overhoder kravet ti bygningsregementerne 2015 og Dette betyder dog ikke, at vi ikke stadig arbejder videre på at optimere vore produkter. Dette er en kontinuerig proces, hvor vi atid overvejer, hvike konsekvenser energioptimeringen får for arkitekturen. Der er fere ting, der ska tages højde for, når man besutter sig for hviket produkt man væger, også når det drejer sig om energi. U.D. Vinduer anbefaer, at man taer med en professione energivejeder, når man ska i gang med at renovere sit hus, såfremt man overvejer at benytte en ny og væsentigt bedre type vinduer. Når man bygger nyt hus, kan vi kun anbefae, at man benytter de bedst isoerende vinduer og døre, med respekt for arkitektur og funktionaitet. U.D. Vinduer kan opyse de værdier der er nødvendige, for at kunne ave en energirammeberegning af det nye byggeri. Vedrørende fakta om E-ref og u-værdier se hjemmesiden. Standardfarver ti auminium: Standardfarver i auminium er gans 30. Ren hvid RAL 9010 Sort RAL 9005 Antrazitgrå RAL 7016 Lysegrå RAL 7035 Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød) Træ/au eementer med bank auminium i gans 70, mod et mindre tiæg. Gas typer: Væg meem 2- eer 3-ags avenergigas. Endvidere kan ae døre og vinduer besties med: Sogas Støjreducerende gas Personsikkerhedsgas Sikkerhedsgas Ornamentgas i forskeige mønstre. Arena C Kein Kathedra Cotswod Satimat Sivit Punteado Kobede vinduer U.D. Vinduer everer kobede vinduer ti både fredede bygninger og ti amindeig renovering. Kobede vinduer har en god isoeringsevne, og passer ti huse hvor man ønsker at bevare den oprindeige sti. Vi er i stand ti at ændre på vore profier, så de passer ti de feste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vi i fæesskab finde den rigtige konstruktion. Som standard er den yderste ramme med enketgas og inderste ramme med toags-avenergigas. Yderigere info på Forsatsvinduer U.D. Vinduer har stor erfaring med forsatsvinduer, både med 1- og med 2 ags gas. Forsatsvinduer kan everes enten med vridere eer med paskvigreb. Forsatsvinduer bruges hvor de game vinduer er bevaringsværdige, men ikke ængere kan eve op ti de nuværende energikrav. En anden forde ved forsatsvinduer er, at de kan monteres indefra uden brug af stiads og udvendigt arbejde. Vi kan ændre på vore profier, så de passer ti de feste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vi i fæesskab finde den rigtige konstruktion. Yderigere info på 6 7

5 Træ 2 ags gas - snit tegninger Træ 3 ags gas - snit tegninger Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line karm Soft-Line karm Diagona sprodser er udført uden indæg meem gas. Udadg. saming Indadg. saming Føgende produkter: Kobet... se side 7 Forsats... se side 7 Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på 8 9

6 Træ/au 2 ags gas - snit tegninger Træ/au 3 ags gas - snit tegninger Diagona sprodser er udført uden indæg meem gas. Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line ramme Soft-Line ramme Cassic-Line karm Soft-Line karm Cassic-Line ramme Soft-Line ramme Udadg. saming Indadg. saming Udadg. saming Indadg. saming Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på Føgende produkter: Fodedøre... se side15 Hæveskydedøre... se side15 Forbehod for ændringer Yderigere snit tegninger kan ses på

7 VINDUER INSPIRATIONSBLAD INSPIRATIONSBLAD DØRE Fast Karm Speciaeementer L V V L Topstyret Topvende Fodedør Facadedøre everes som standard med dobbet spændstykke. Øvrige døre med enket spændstykke kan også everes med dobbet spændstykke, hvis dette ønskes L V L V Drejekip Hæveskydedøre og fodedøre everes i mange udformninger. Vi henviser ti brochuren for information og inspiration Sidehængt / bondehus Sidevende V V V Bemærk Bemærk: Dette er bot et udpuk af de eementer Dette vi er bot kan et ave. udpuk Har af du de speciee eementer ønsker vi ti et kan ave. eement, Har du av speciee en skitse ønsker og ti send et eement, så skitsér vi vi det i fæesskab da bot ned finde og send en det øsning. ti den ti os, os, så vi vi i fæesskab finde en øsning. Bemærk Dette er bot et udpuk af de eementer vi kan ave. Har du speciee ønsker ti et eement, av en skitse og send den ti os, så vi vi i fæesskab finde en øsning Dannebrog F Udestueeementer U U U U U U U U Set indvendig S S S S S S S S Set indvendig Ae træ/au døre og sidepartier er atid udført med enket spændestykke. Ae må uden for standardmå udføres uden ekstra tiæg. U.D. Vinduer A/S tf Ae må uden for standardmå udføres uden ekstra tiæg. Kan også udføres med aukappe

8 Hængsing og sagretning af døre Hæveskydedør. Venstre ind. Højre ind. Hæveskydedør. For at sikre at du får det rette produkt, er det vigtigt, at du ved bestiing opyser om døren er højre eer venstrehængt og om sagretningen er ud- eer indadgående. Højre mod venstre. Fodedøre: Venstre mod højre. Brug tegningen som vejedning. Optegnede eementer er set fra udvendig side. Standard tibehør ti vinduer og døre... Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 90% Højre ud. af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Fodedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Maksima størrese på de enkete dør bade er 80 cm. Fodesystemet kan også evers i højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Venstre ud. Hæveskydedøre: Fodedøre: Sidehængt/Dannebrog Anverfer Stormkrog/ Stjerthage Topstyret Greb Hængser Vinduer Varmgavaniseret Døre Varmgavaniseret Aubundgasister Indfarvet Drejekip Greb Er ønsket en stor åbning ti det fri, uden at optage pads på terrasse eer atan med stort ysindfad er hæveskydedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Hæveskydedørene produceres i fere træsorter, evt. med aubund samt i træ/au. Hæve skydedørssystemet kan også everes i avere højder, så de kan anvendes som skydevinduer. Hæveskydedøre: Detajer og monterings vejedning. Detajer og monteringsvejedning findes på hjemmesiden: Er ønsket en stor åbning ti det fri, uden at optage pads på terrasse eer atan med stort ysindfad er hæveskydedøren den perfekte øsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Hæveskydedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Hæveskydedørssystemet kan også everes i højder, så de kan anvendes som skydevinduer. Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren den perfek te øsning, den giver en åbning på ca. 90% af bredden, den er et at åbne og giver en tæt og sikker afukning. Fodedørene produceres i fere træsorter samt i træ/au. Maksima størrese på de enkete dørrammer er 80 cm. Fodesystemet kan også everes i avere højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Fodedøre: Fordee ved vores fodedøre. Dørene er så vidt muigt everet fra fabrik samet. Er ønsket en større åbning ti det fri, er fodedøren Såfremt det samede eement er for stort ti at det kan ade sig gøre den at sende perfekte samet, øsning, er rammerne den giver færdigbesået, en åbning så de på bot ca. ska 90% hænges i af karmen bredden, ved montage. den er et at åbne og giver en tæt og sikker Vi i stand afukning. ti at evere Fodedørene fodedøren med produceres avt aubundstykke. i fere træsorter Der ikke samt nogen i auskinne træ/au. i Maksima bunden ti at størrese styre rammerne. på de Rammerne styres af ruer mod bundkarmen, så dørene også kan benyttes i enkete dør bade er 80 cm. Fodesystemet kan også vinterperioden. evers i højder, så de kan anvendes som fodevinduer. Hæveskyded Terrassedør/Fodedør Primærdør Sekundær dør i fodedøren. Andet tibehør mod tiæg Vejedende udsagsprisiste finder du på: Her kan du også finde: CE-dokumentation Fere bieder Nyheder - eer udskrive tibuds/bestiingsiste Hæveskydedør Udvendig greb Indvendig greb Greb på Energidør Er ønsket en s på terrasse e døren den per af bredden, de ukning. Hæv samt i træ/au i højder, så de 14 15

9 Profityper Træ/au, softine og cassic kan tibydes på ae vore træsorter. Soft-ine Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas For os er kvaitet det samme som fejfri produkter... Ae taer om kvaitet, men hvad er kvaitet? For os er kvaitet ig med fejfri produkter gjort af godt træ. Fra først ti sidst tistræber vi topkvaitet, hviket starter aerede i indkøbsfasen, hvor vi kun anvender nordsvensk kernefyr samt eg og mahogni opskåret fra hee kæver, hviket sikrer ensartet råmateriae og farve. Dernæst håndsorteres at træet, inden det går i produktion. I produktionen finder man hovedsageigt fagærte snedkere og maskinsnedkere, der hver især udfører deres egen kvaitetskontro under supervision af U.D. Vinduer s interne kvaitetskoordinator. Resutatet er et fejfrit produkt med fem års garanti. U.D.Vinduer A/S er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation) og vore produkter er CE-mærkede. Sagsafdeing Cassic-ine Vi er kvaitetscertificerede gennem VI og DVV. Produktion Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas Aufas-ine Maede eementer tørrer Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 2 ags gas Den sidste finish Træ/au Udvendig profi Indvendig profi 2 ags gas 3 ags gas Medem af Dansk Byggeri Pakket og kar ti evering 16 17

10 Garanti og everingsbetingeser... U.D. Vinduer er tisuttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Ae eementer udføres i.h.t. VI s tekniske bestemmeser. Garanti: Fabrikken yder 5 års garanti på fabrikationsog materiaefej, regnet fra fabrikationstidspunktet. Garanti/rekamation: Ska ske straks fejen opdages. Eventuee transport beskadigede- eer fejbehæftede eementer, må ikke monteres, før accept fra U.D. Vinduer. Såfremt der berettiget rekameres over materiae-/fabrikationsfej i nævnte periode, everes et nyt produkt uden omkostninger for Dem, dog dækkes ikke omkostninger i forbindese med afmontering af det game produkt samt montering af det nye produkt, igesom eventuee føgeskader i forbindese med udskiftning heer ikke dækkes. Såfremt fabrikations-/materiaefejen kan afhjæpes på forsvarig måde ved en reparation/devis udskiftning, kan fabrikken væge denne øsning i stedet. Reparationen/ den devise udskiftning sker i så fad vederagsfrit for Dem. Denne garanti kan ikke gøres gædende, såfremt de påberåbte fabrikations-/montagefej skydes fejagtig montage, mangende eer utistrækkeig vedigehodese eer fejagtig betjening. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/montagefej, der skydes forhod, der er indtrådt efter, at produktet er everet af garantigiveren. Materiaefej, der eksempevis kan henføres ti fejagtig opbevaring, transport eer montage af en meemhander/entrepenør, kan ikke gøres gædende over for garantigiveren med henvisning ti denne garanti. Såfremt De undtagesesvis ikke har modtaget en vedigehodeses- / betjenings-vejedning i forbindese med everingen, kan denne rekvireres direkte fra garantigiveren. For så vidt angår trævinduer/døre, overfadebehandet fra fabrik, henedes opmærksomheden særskit på vedigehodesesvejedningen / brochurens opysninger vedrørende overfadebehanding. Produktansvarsforsikring: Samtige produkter fra U.D.Vinduer er omfattet af firmaets produktansvarsforsikring. Vi beder Dem dog være opmærksom på føgende begrænsninger. U.D. Vinduer er kun ansvarig for den skade, som sogte varer forvoder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skydes en fej begået af U.D. Vinduer. U.D. Vinduer hæfter adrig for driftstab, avancetab eer andre indirekte tab. Vort ansvar på tingskade kan ikke overstige kr. og kr. på personskade. Levering: Ae eementer er frit everet på byggepads i speciabygget astbi, ved køb for minimum kr exc. moms. Ved everancer under minimumsbeøbet debiteres et fragtgebyr efter gædende takster. LEVERANDØR UD-vinduer Vestergade 22, DK 8860 Ustrup Tf Fax Leveringstider regnes fra ordredatoen eer den dag, ae for ordren nødvendige opysninger er ti stede. Sæger har ikke ansvar for forsinkeser, der skydes force majeure/ ændringer i ordren eer ikke opfydese af præstationer fra købers eer trediemands side. Sagsbetingeser: Ordrer og aftaer må for at være bindende skriftigt bekræftes af både U.D. Vinduer og kunde. Når et tibud ordres, fremsendes ordrekadde ti godkendese med underskrift. Denne sendes ti U.D. Vinduer, herefter fremsender vi ordrebekræftesen med everingstidspunkt. Ordren går nu i produktion, dvs. der kan ikke foretages retteser efter modtagese af ordrebekræftese. Der tages forbehod for eventuee ændringer i tekniske specifikationer samt eventuee trykfej i brochuren. U.D. Vinduer A/S Produktion og showroom: Vestergade Ustrup Showroom: Rohomsvej Abertsund Åbent efter aftae. Send denne formuar eer rekvirer ny på

11 U.D. Vinduer Ustrup. Showroom. Vi har everet kvaitet gennem mere end 40 år... Hos U.D. Vinduer har vi mere end 40 års erfaring med produktion og evering af vinduer og døre ti tømmerhandere over hee Danmark. Vi eksporterer også hvert år en større mængde eementer ti udandet. U.D. Vinduer og døre er monteret så angt væk som Rusand og Grønand, igesom vi eksporterer ti ande som Frankrig, Engand og Tyskand. Med andre ord er U.D. Vinduer en særdees veetaberet virksomhed, der med over fire årtiers erfaring fra ind- og udand er kædt på ti at øse så godt som ae opgaver. Ikke så firkantet Vinduer og døre er ikke nødvendigvis firkantede, og det er vi heer ikke. Hos U.D. Vinduer øser vi et stort anta speciaopgaver, hvor kunden ønsker vinduer og/eer døre med speciee må og specie udformning. For eksempe ti nyt og anderedes byggeri eer restaurering af fredede bygninger såsom kirker, game herregårde og ædre byejendomme. Takket være en maskinpark, der spænder ige fra små speciaudvikede maskiner ti det sidste nye indenfor computerstyret teknoogi, samt ikke mindst vores dygtige faguddannede medarbejdere, findes der næsten ikke det vindue eer den dør, vi ikke kan fremstie. Vi har showroom på adressen Vestergade 22, 8860 Ustrup samt Rohomsvej 17, 2620 Abertsund. Her kan de færdige produkter besigtiges efter aftae. I vores showrooms er der udstiet forskeige typer døre og vinduer samt hæveskydedøre og fodedøre. Lidt historie U.D. Vinduer bev grundagt i 1970 i Lee ved Bjerringbro af tømrermester Urik Damose. I år 2000 fyttede fabrikken ti Ustrup, hvor der i dag rådes over 7000 m 2 moderne produktionsokaer. I 2011 overtog sønnen Uffe Damose edesen af virksomheden. Vi everer stadig topkvaitet, som vi har gjort det gennem mere end 40 år. Vores måsætning er ikke at være bandt de største, men bedste. Forhander: Vestergade 22, DK 8860 Ustrup Tf Fax

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Nye vinduer? En god investering At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk Vinduer og døre i træ/alu kastrupvinduet.dk Tætningsliste på karmen Alukarm Trækarm Træramme Øvrige Kastrup-fordele: l Høj finishgrad l Skjulte dræn l Ingen kuldebro fra ydre alu til indre træ i vinduer

Læs mere

VINDUER FOR LIVET. Designvinduer til ombygning og nybyggeri

VINDUER FOR LIVET. Designvinduer til ombygning og nybyggeri VINDUER FOR LIVET Designvinduer til ombygning nybyggeri EN GOD INVESTERING At vælge nye vinduer døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge dem omhu tanke

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere