Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18."

Transkript

1 Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k )

2 Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og i fremtiden) Minima vedigehodese ere var edr B Ca. 10 % besparese i forhod ti varmeudgift med gædende naturgaspris Brøndby Fjernvarme finansierer omkostningerne ved konverteringen i em jø Bi ig Mindre CO2 og bedre mijø me Padsbesparende Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er et brugerejet non-profit seskab omfattet af hvie-i-sig-sev princippet og har derfor ikke andre økonomiske interesser end at evere biig varme ti kunderne. Vestered tisutningen finansieres over varmeprisen Brøndby Fjernvarme finansierer tisutningsafgift, stikedning og fjernvarme-unit gennem et tiæg ti varmeprisen. Dette kræver, at du timeder dig fjernvarmen, inden hovededningen etaberes i gaden. Finansieringstiægget ti varmeprisen regueres årigt, såedes Vestered som gennemsnit garanteres en besparese ved fjernvarmen på ca. 10 % i forhod ti opvarmning med naturgas og ved uændret varmebehov. Brøndby Fjernvarme udarbejder særskit regnskab for Vestered, og iføge Varmeforsyningsoven bortfader dette finansieringstiæg, når investeringerne er tibagebetat. Opvarmning af en gennemsnitsforbruger i Vestered (boigstørrese på 122 m² og et fra gasseskabet opyst naturgasforbrug på m³; svarende ti ca oie hhv. 15,8 MWh fjernvarme) vi ink. serviceaftae og moms koste: med naturgas med oie med fjernvarme Omkostningerne er inkusiv investeringer i hhv. fyr/kede og fjernvarme-unit. Du kan beregne din egen varmeudgift på vedagte banket, som findes på Såfremt du timeder dig fjernvarmen efter hovededningen er etaberet i gaden, henvender du dig ti Brøndby Fjernvarme, der udarbejder tibud på tisutningen iht. gædende takstbad. Herudover forestår du sev evering, montering og betaing af fjernvarmeunit.

3 Hovedparten af fjernvarmen everes gennem I/S VEKS fra kraft- Kraftvarme varmeværkerne (Avedøre m.f.) og affadsforbrændingsanæggenekraftvarme Affad (Vestforbrænding og KARA/NOVEREN). Bot spidsasten i de Spidsast kodeste timer produceres okat på oie eer naturgas. Fjernvarmen udnytter VARME, som tidigere gik ti spide. Brændsesforbruget minimeres derfor ti en tredjede, hvis man sammenigner med, at varmen skue produceres på gas- eer Affad Spidsast Overskudsvarme i form af kraftvarme og affadsvarme udgør gennemsnitigt ca. 98 % af VEKS' fjernvarme. Kide: I/S VEKS Fjernvarme er brændsesbesparende oiefyrede keder individuet. kg CO2/GJ Oie Naturgas Jordvarme Fjernvarme Kide: I/S VEKS 30 Fjernvarme er CO2 venig Fjernvarme er mijøvenig ved konvertering fra naturgas ti fjernvarme fader CO2 udedningen ti en femte de. Konvertering ti fjernvarme udøser en energispareydese, ornår? v H På baggrund af antaet af timedinger, vi der bive udarbejdet en tidspan for tisutning. Områder med flest timedinger vi bive tisuttet først. Bi ig Fjernvarme hvornår? Konvertering af Vestered ti fjernvarme kræver myndighedsgodkendese i Brøndby Kommune i henhod ti Varmeforsyningsoven. Såfremt denne godkendese opnås vi Brøndby Fjernvarme igangsætte en timedingskampagne. me som tifader Brøndby Fjernvarme. ere var

4 Instaation af fjernvarme Har du oie- eer gasfyr, kræver det ikke nogen større ombygning at få agt fjernvarme ind i huset. Fyr og kede ska skiftes ud med en fjernvarme-unit, radiatorerne kan genbruges, og instaationsarbejdet i huset er overstået i øbet af et par dage. Brøndby Fjernvarme forestår hee arbejdet ink. nedtagning og bortskaffese af eksisterende kedeinstaation (eksk. skorsten), etabering af stikedning, evering af ny fjernvarme-unit, tikobing ti fjernvarmen samt opsigese af gasaftaen. Får du nedbrud i din oie-/gaskede kan du henvende dig ti Brøndby Fjernvarme for interim øsning. Har du e-varme kan du også med forde gøre brug af tibuddet, og vi anbefaer, at du kontakter Brøndby Fjernvarme. Høj tisutning biigere varme Det kræver store investeringer at udbygge fjernvarmen. Jo fere der timeder sig, desto avere biver de faste omkostninger. Fritagese for fjernvarme Tisutningsbekendtgøresen ister kategorier af eksisterende bebyggeser, der ikke kræves tisuttet, eksempevis: eksisterende avenergibygninger bygninger hvor omstiingen vi være uforhodsmæssig bekosteig bygninger med vedvarende energianæg som sovarme og varmepumper, der kan dække mere end havdeen af bygningens energiforbrug. Pensionister kan søge dispensation i henhod ti tisutningsbekendtgøresen. Der søges først efter kommunens evt. vedtagese af fjernvarmeprojektet. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Kirkebjerg Ae 92A 2605 Brøndby Teefon: E-mai: Juni 2015

5 Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Oiefyring Beregning af varmepris Nedenstående er beregnet de årige varmeudgifter for et hus på 122 m² med et forbrug på iter oie pr. år. Biig ere varme Oieprisen er sat ti 8,45 /iter Oiefyring: Oiekøb: iter á 8,45 /iter Driftsudgifter: (Skorstensfejer, serviceaftae ink. reservedee) Årige udgifter ti oiefyring ink. moms Varmemængde: iter oie á 0,0080 MWh/iter 15,8 MWh Variabe varmeforbrug (MWh-ande): 15,8 MWh á 362,33 /MWh Variabe cirkuerende vand (m³-ande): 15,8 MWh * 29 m³ pr. MWh á 3,51 /m³ Fast afgift (opvarmet rumvoumen): 122 m² boig * 2,4 m oftshøjde á 11,15 /m³ Måerafgift: Vedigehod (serviceabonnement): Finansieringstiæg (fi nansiering af tisutningsafgift, stik og unit): 15,8 MWh á 208 /MWh Beregn din egen varmeudgift... Oiefyring: Oiekøb: iter á 8,45 /iter... Driftsudgifter: (Skorstensfejer, serviceaftae ink. reservedee) Årige udgifter ti oiefyring ink. moms Varmemængde: iter oie á 0,0080 MWh/iter... MWh Variabe varmeforbrug (MWh-ande): MWh á 362,33 /MWh... Variabe cirkuerende vand (m³-ande): MWh * 29 m³ pr. MWh á 3,51 /m³... Fast afgift (opvarmet rumvoumen): m² boig * m oftshøjde á 11,15 /m³... Måerafgift: Vedigehod (serviceabonnement): Finansieringstiæg (fi nansiering af tisutningsafgift, stik og unit): MWh á 208 /MWh / TMM

6 Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Naturgas Beregning af varmepris Nedenstående er beregnet de årige varmeudgifter for et hus på 122 m² med et forbrug på m³ naturgas pr. år (normat varmeår). Biig ere varme Gasprisen er sat ti 7,77 /m³ (Gennemsnit spotpris, januar 2015). Årsvirkningsgrad 90 % for 8 år gamme gaskede. Naturgas: Gaskøb: m³ á 7,77 /m³ Abonnement: Forrentning af gaskede: ; 3 % over 20 år Driftsudgifter: (Serviceaftae) Årige udgifter ti naturgasfyring ink. moms Varmemængde: m³ naturgas á 0,0110 MWh/m³ * 90 % 15,8 MWh Variabe varmeforbrug (MWh-ande): 15,8 MWh á 362,33 /MWh Variabe cirkuerende vand (m³-ande): 15,8 MWh * 29 m³ pr. MWh á 3,51 /m³ Fast afgift (opvarmet rumvoumen): 122 m² boig * 2,4 m oftshøjde á 11,15 /m³ Måerafgift: Vedigehod (serviceabonnement): Finansieringstiæg (fi nansiering af tisutningsafgift, stik og unit): 15,8 MWh á 208 /MWh Beregn din egen varmeudgift... Naturgas: Gaskøb: m³ á 7,77 /m³... Abonnement: Forrentning af gaskede: ; % over år... Driftsudgifter: (Serviceaftae) Årige udgifter ti naturgasfyring ink. moms Varmemængde: m³ naturgas á 0,0110 MWh/m³ * % MWh Variabe varmeforbrug (MWh-ande): MWh á 362,33 /MWh... Variabe cirkuerende vand (m³-ande): MWh * 29 m³ pr. MWh á 3,51 /m³... Fast afgift (opvarmet rumvoumen): m² boig * m oftshøjde á 11,15 /m³... Måerafgift: Vedigehod (serviceabonnement): Finansieringstiæg (fi nansiering af tisutningsafgift, stik og unit): MWh á 208 /MWh... 12/ TMM

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere