Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune"

Transkript

1 Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune 1

2 Indhold Tilbud for børn og unge under 18 år... 3 Åben rådgivning... 4 Familierådgivning... 5 Kriseberedskabet... 6 Søskendegrupper... 7 Gruppe for piger med autismespektrumforstyrrelse... 9 Forældrekurser Pårørendekurser Tilbud for voksne og unge over 18 år Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Socialpædagogisk støtte Støtte- og kontaktperson (SKP) Social mentor Boligfællesskab for sindslidende Botræning i Freyas kvarter 2 og Birkelyparken Akuttilbuddet Angsthåndteringskursus Pårørendegruppe til borgere med en sindslidelse Visiteret motionstilbud Forebyggende hjemmebesøg Selvhjælpsgrupper i Frivilligecentret

3 3 Tilbud for børn og unge under 18 år

4 Åben rådgivning et er at tilbyde åben og anonym rådgivning til forældre, større børn og unge. n er forældre, større børn og unge under 18 år. Beskrivelse af indhold Åben Rådgivning er et anonymt tilbud, hvor man kan henvende sig med små og store bekymringer, f.eks. om barnets udvikling, sygdom i familien, skilsmisse og samvær, søvnog spiseproblemer, børn der bider, skolefravær samt vold eller misbrugsproblemer etc. I Åben Rådgivning kan man få vejledning til, hvor og hvordan man kan søge yderligere hjælp. Åben Rådgivning tilbydes i PPR`s lokaler (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt på lokale skoler. Åben Rådgivning varetages af en psykolog. Der er også tilknyttet en talehørekonsulent til tilbuddet. På lokal skole: Første torsdag i måneden kl ved psykolog Sidste torsdag i måneden kl ved psykolog og talehørekonsulent (Rådgivningen er lukket i skoleferier) På PPR, Jerismosevej 95, Greve: Torsdage i lige uger kl ved psykolog. (Rådgivningen er åben i skoleferier) Hvordan modtager du tilbuddet Forældre og børn/unge kan henvende sig anonymt i ovennævnte tidsrum uden tidsbestilling/foregående aftale. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har spørgsmål til Åben Rådgivning. Tilbuddet tilbydes under Folkeskoleloven og Serviceloven 11. 4

5 Familierådgivning et er at sikre børn og unges trivsel og udvikling. n er familier med børn og unge med særlige behov under 18 år. Familierådgivningen kan tilbyde rådgivning ift. barnets eller familiens vanskeligheder. Familierådgivningen gives med henblik på at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder. Hvis kommunen får henvendelse om eller kendskab til et barn eller en ung, som trænger til støtte, skal familierådgiveren undersøge barnets eller den unges forhold. Denne undersøgelse skal beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Ud fra undersøgelsesresultatet tager familierådgiveren stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger. Familierådgiveren samarbejder med andre professionelle, som har kontakt til familien. Familierådgivningen kan kontaktes inden for Rådhusets åbningstid på tlf Hvordan modtager du tilbuddet Det er muligt for barnet, den unge og/eller familien selv at henvende sig telefonisk. Desuden kan der ske henvendelse fra andre, der har kendskab til barnet, den unge eller familien. Kontakt Familierådgivningen PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til familierådgivning. Tilbuddet tilbydes under Serviceloven kapitel 11 5

6 Kriseberedskabet et er at tilbyde akut hjælp til familier efter dødsfald eller alvorlig ulykke. n er børnefamilier, der oplever akut behov for hjælp og støtte ved f.eks. alvorlig sygdom, ulykke, overfald eller dødsfald. I forbindelse med ovennævnte indsats til børnefamilier kan behovet f.eks.også være rådgivning og sparring. Kriseberedskabet tilbyder: Samtaler med familien i den akutte fase (1-5 samtaler) Hjælp til at få taget afsked efter et dødsfald Oplysning om almindelige reaktioner efter et dødsfald elle en alvorlig ulykke Ved behov kontakt til skole og daginstitution m.v. Anvisning af muligheder ved behov for yderligere hjælp Kriseberedskabet er sammensat af personer med forskellige faglige uddannelser, der alle kan yde krisehjælp. Kriseberedskabet kommer på besøg i hjemmet, eller det kan eventuelt aftales at mødes et neutralt sted. Kriseberedskabet kan kontaktes telefonisk på tlf i følgende tidsrum: Mandag-onsdag fra kl Torsdag fra kl Fredag fra kl Hvordan modtager du tilbuddet Kontakt til Kriseberedskabet sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der sørger for, at familien bliver ringet op af en kriseberedskabet inden for 24 timer. Koordinator: Margit Stenkjær Jensen tlf. nr Oplysningerne kan også findes på Greve Kommnes hjemmeside: (søg under kriseberedskabet) Ikke relevant 6

7 Søskendegrupper et er at give søskende til børn eller unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og lign. vanskeligheder, mulighed for at mødes med andre børn/unge, som oplever nogle af de samme problemstillinger som dem selv, og i et forum, hvor de kan få lov til at give udtryk for det, der er vigtigt for dem. n er børn i skolealderen, der har søskende med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og lign. vanskeligheder. Samtalegruppe med børn, der har søskende med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse. Søskendegruppen varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. Der tilbydes søskendegruppe to gange årligt. Gruppen mødes seks eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejder eller familierådgiver kontakter den specialpædagogiske konsulent om det barn eller ung, der vurderes at kunne profitere af tilbudet. Konsulenten sender en invitation til forældrene, hvorefter barnet eller den unge optages i gruppen i den rækkefølge, som de tilmeldes. Der kan deltage 8 børn/unge i en gruppe. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til søskendegrupper. Serviceloven 11 7

8 8

9 Gruppe for piger med autismespektrumforstyrrelse et er at give pigerne mulighed for at mødes og snakke med andre med samme udfordringer. n er piger i alderen år med autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet foregår som en samtalegruppe, hvor der tages fat i de emner, som pigerne er optagede af. Som eksempler kan nævnes: Hvad er autisme? Hvad kan være gode strategier, Stresshåndtering og Venner. Gruppetilbuddet varetages af 1 specialpædagogisk konsulent og 1 psykolog. Der tilbydes pigegruppe én gang om året. Gruppen mødes 6-8 eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. Gruppetilbudet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejderen eller familierådgiveren kontakter den specialpædagogiske konsulent vedrørende de piger, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Pigerne tilbydes gruppeforløb efter en konkret vurdering af hvem, der vil have størst udbytte af den aktuelle gruppe. Konsulenten sender en invitation til pigens forældre. Der kan deltage 6 piger i kurset. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til grupper for piger med autismespektrumforstyrrelse. Serviceloven 11 9

10 Forældrekurser et er at give forældre til børn, som er præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, mulighed for at mødes med andre forældre, som oplever nogle af de samme udfordringer i hverdagen. Der afholdes separate kursusforløb for 2 forskellige målgrupper: Kursus for forældre til børn med autismespektrumforstyrrelse Kursus for forældre til børn med ADHD Kurset giver viden om børn præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse samt konkrete redskaber til at støtte barnet i hverdagen. Hvert kursus tilbydes 2 gange årligt og omfatter 3 kursuseftermiddage af 3½ time. Kurset afholdes af 2 specialpædagogiske konsulenter fra PPR. Greve Videnscenter Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejder eller familierådgiver tager kontakt til de specialpædagogiske konsulenter, hvorefter konsulenterne sender invitation til forældre. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til forældrekurser. Serviceloven 11 10

11 Pårørendekurser et er at give pårørende til børn eller unge, der er præget af autismespektrumforstyrrelser eller ADHD, større forståelse for barnets eller den unges udfordringer. n er pårørende i barnets eller den unges netværk f.eks. bedsteforældre eller naboer til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Der afholdes: Et kursus for pårørende til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse Et kursus for pårørende til børn og unge med ADHD På kurset får pårørende viden om nogle af de udfordringer, som børn eller unge med enten autismespektrumforstyrrelse eller ADHD har, samt idéer til, hvordan man som pårørende kan støtte barnet eller den unge. Kurset varer én eftermiddag, og bliver holdt af en specialpædagogisk konsulent fra PPR. Greve Videnscenter Hvordan visiteres du til tilbuddet Pårørende henvises fra PPR/Center for Børn & Familier. Konsulten sender invitation til forældre. Invitation sendes kun til forældre, som selv har været på forældrekursus. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til pårørendekurser. Serviceloven 11 11

12 12 Tilbud for voksne og unge over 18 år

13 Aktivitets- og samværstilbud et er, at: Opnå øget livskvalitet samt få mulighed for udvikling og udnyttelse af ressourcer gennem deltagelse i aktiviteter Opnå et socialt fællesskab samt få mulighed for at opretholde eller udvikle sociale eller personlige færdigheder n er: Udviklingshæmmede voksne over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sindslidende voksne over 18 år med særlige sociale problemer Unge mellem 18 og 30 år med særlige behov Aktivitets- og samværstilbuddet består af tre forskellige aktiviteter: Aktiviteten Åbent værksted Ungegruppen Aktiviteten og Åbent værksted tilbyder aktiviteter i form af kreativ fremstilling i det kreative værksted, montage samt reparationer og vedligeholdelse af cykler i cykelværkstedet. Herudover tilbydes motion, afspænding og samvær i motionsrummet i Hundige Huset. Der er også mulighed for at være del af et servicehold, som udfører mindre have- og pedellignende opgaver. Der er etableret to Ungegrupper for sårbare unge som mødes til socialt samvær i form af samtaler, madlavning og mindre udflugter. Aktiviteten og Åbent værksted: Aktivhuset Freya, Freyas Kvarter 44, 2670 Greve på hverdage mellem kl Ungegruppen: Rådhusholmen 5, st Greve på hverdage mellem kl Hvordan visiteres du til tilbuddet Vistering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice tlf. nr For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside: (under aktivitetsog samværstilbud) Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

14 et med beskyttet beskæftigelse er, at: Beskyttet beskæftigelse Anvende resten af arbejdsevnen, og derigennem bevare eller opnå tilknytning til en produktion af beskæftigelsesmæssig karakter Få en hverdag med indhold og struktur, der udvikler og understøtter funktionsevnen, og dermed øger livskvalitet, trivsel og selvtillid Udvikle sociale kompetencer gennem socialt samspil med andre n er voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen år, som normalt modtager førtidspension. Arbejdsopgavernes omfang og karakter vil altid være tilpasset den enkelte borgers behov og ønsker, og vil løbende blive vurderet. Tilbuddet starter som et prøvepraktikforløb på 4 uger. Hvis samarbejdet fungerer, vil der blive udarbejdet en arbejdskontrakt, og borgeren vil blive tilknyttet en fast kontaktperson. Beskyttet beskæftigelse foregår som udgangspunkt i Greve Kommune. Etablering af tilbuddet sker gennem virksomhedsteamet. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside: (under beskyttet beskæftigelse) Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

15 Socialpædagogisk støtte et med socialpædagogisk støtte er, at: Udvikle eller bevare funktionsevnen, med henblik på at leve et så selvstændigt et liv som muligt Blive motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer Kompensere for nedsat funktionsevne Den overordnede målgruppe er personer over 18 år, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder: Personer med en sindslidelse, eller som er i risiko for at udvikle en sindslidelse Personer med en udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse Personer med erhvervet hjerneskade Personer med dobbeltdiagnose Beskrivelse af indhold Som udgangspunkt ydes støtten i mindre grupper, som skaber mulighed for, at borgeren udvikler og fastholder færdigheder. Gennem gruppevejledning vil borgeren også udvikle sine sociale færdigheder, og reducere social isolation. Selve støtten består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, og kan både ydes som en del af en samlet indsats, og som en selvstændig indsats. Der gives primært støtte inden for forskellige temaer, f.eks. økonomihåndtering, egenomsorg, praktiske opgaver i hjemmet samt deltage i sociale aktiviteter. Gruppevejledning foregår primært på Rådhusholmen 5, 2760 Greve, eller i Aktivhuset, Freyas Kvarter 44, 2670 Greve. Tidsrummet er kl på hverdage og kl i weekender. Individuel vejledning i eller udenfor borgerens eget hjem. Tidsrummet er kl på hverdage samt kl i weekender. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice, tlf. nr For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside på (under vejledning) Tilbuddet tilbydes under Serviceloven 85 15

16 Støtte- og kontaktperson (SKP) et er at skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede personer, som ikke magter at kontakte de etablerede tilbud. Tilbuddet skal styrke deres mulighed for at opnå kontakt med omverdenen. n er: Personer over 18 år med sindslidelser Personer over 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug Personer over 18 år med særlige sociale problemer, herunder hjemløse Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med: Kontakt til læge, tandlæge, sygehus Kontakt til sagsbehandler og offentlige instanser At søge kontanthjælp, at udfylde diverse ansøgninger, boligsøgning m.m. Kontakt til omverdenen, familie m. fl. Støtte og vejledning til at få hverdagen til at fungere Motivation til misbrugsbehandling Kontakten mellem personen og SKP-medarbejderen etableres de steder, hvor personen bedst nås. Hvordan modtager du tilbuddet Hjælp fra en støtte- og kontaktperson kræver ikke visitation, og kan modtages anonymt. Støtte- og kontaktpersonerne opsøger udsatte personer på egen hånd efter henvendelse fra socialrådgiverne eller fra personens familie eller pårørende. Se Greve Kommunes hjemmeside (under Støtte- og kontaktperson) SKP-teamet kan kontaktes på mail eller på tlf. nr Telefontid: mandag - torsdag kl , og fredag, lørdag og søndag kl Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

17 Social mentor et er at motivere og kvalificere unge med særlige personlige- og/eller sociale barrierer til at påbegynde eller fastholde uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet skal sikre, at den unge får den fornødne hjælp og støtte til at etablere eller fastholde kontakt til uddannelsessteder og/eller arbejdsmarkedet. n er: Unge mellem 18 og 35 år med ADHD og som er socialt utilpasset Unge mellem 18 og 35 år med en sindslidelse Unge mellem 18 og 35 år, der er psykisk sårbar Unge mellem 18 og 35 år, der er sent mentalt udviklet Unge mellem 18 og 35 år med et misbrug, herunder dobbeltdiagnose. Den sociale mentor afklarer, hvor og hvordan personen bedst muligt støttes, og tilrettelægger herefter indsatsen efter personens individuelle udfordringer og behov. Indholdet af et mentorforløb består oftest af samtaler, som skal motivere den unge til at tage ejerskab for egne mål i forhold til uddannelse, arbejde og fritid. Derudover vil der blivet øvet handlinger og aktiviteter, som kan være med til, at personen kommer tættere på uddannelse eller arbejde. Den sociale mentorordning ydes i tidsrummet kl Længden af den unges mentorforløb samt timeantal varierer, og et typisk mentorforløb strækker sig over 3-6 måneder. De sociale mentorer har base hos Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter på Rådhusholmen 5, st Greve. Mentorstøtten foregår, hvor det bedst giver mening. Det kan eksempelvis være i personens eget hjem, i lokalerne på Rådhusholmen 5, på personens skole/praktiksted, eller et andet sted i det offentlige rum. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Jobcentret på tlf. nr Greve Kommunes hjemmeside (under social mentor) Tilbuddet tilbydes under Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

18 Boligfællesskab for sindslidende et er at få hjælp, støtte og vejledning til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. n er personer over 18 år med en sindslidelse. Støtte og vejledning i eget hjem har altid et pædagogisk sigte, og indsatsen vil tage udgangspunkt i at motivere og træne den voksne i brug af egne ressourcer. Tilbuddet skal sikre, at personen får den fornødne hjælp og støtte til at udvikle, fastholde og vedligeholde egen omsorgsevne, samt kan indgå i/øve/udvikle/vedligeholde sociale kompetencer, med henblik på at undgå social isolation. Som udgangspunkt kan der ydes pædagogisk støtte, vejledning og hjælp mellem kl Skoleholmen 23, 2670 Greve. Boligfællesskabet indeholder 10 individuelle lejligheder med eget køkken og bad fordelt på henholdsvis stue og 1. sal samt fælles køkken/alrum og vaskerum i stueplan. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside (under Boligfællesskab) Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

19 Botræning i Freyas kvarter 2 og Birkelyparken et er at udvikle personlige og sociale kompetencer, så de bliver i stand til at bo selvstændigt i egen bolig eller kan få et hverdagsliv til at fungere i et boligfællesskab. Freyas Kvarter 2 retter sig mod unge fra 18 til 30 år med autismespektrum forstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom, som: Er motiverede og har behov for at træne deres færdigheder ifbm. botræning På sigt vil kunne bo alene med støtte eller i et andet boligfællesskab Birkelyparken retter sig mod unge sårbare borgere fra 18 til 30 år med psykiske vanskeligheder, store sociale udfordringer eller begrænsede sociale kompetencer, som: Er motiverede til at få afklaret ressourcer og begrænsninger, med henblik på at finde ud af fremtidig bolig eller støtteforanstaltninger På sigt vil kunne bo alene, med eller uden støtte, eller i andet boligfællesskab Er i beskæftigelse/uddannelse i dagtimerne Freyas Kvarter 2 er en helhedsorienteret botræningsindsats med særlig fokus på social interaktion, kommunikation, identitet, træning i at udføre praktiske opgaver i hjemmet, håndtering af følelesr samt kontant med offentlige instanser. Birkelyparken er en helhedsorienteret botræningsindsats med særlig fokus på at træne borgers ADL-aktiviteter i hverdagene, mens vejledningen i weekenderne har til formål at støtte og vejlede i forhold til socialt liv og bevægelse. Freyas Kvarter 2: Freyas Kvarter 2, 2670 Greve. Botræningsstedet består af otte individuelle lejligheder med eget køkken og bad samt et fælles køkken/alrum og stue fordelt på henholdsvis stue og 1. sal. Birkelyparken: Birkelyparken 1, 2670 Greve. Botræningsstedet består af fire individuelle lejligheder med eget køkken og bad samt et fælles køkken/alrum og stue. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside (under botræning) Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

20 Akuttilbuddet et er at skabe tryghed og hjælpe personer gennem en akut psykisk eller social krise. Den primære målgruppe er personer over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social krise, og som har behov for akut hjælp. Tilbuddet henvender sig også til pårørende til personer med psykiske lidelser samt samarbejdspartnere, som gerne vil have råd og vejledning. Medarbejderne har viden om at håndtere psykiske kriser, og tilbyder: Samtaler i Akutitlbuddet Samtaler over telefonen Samtaler i borgerens hjem Mulighed for overnatning Akuttilbuddet er åbent 24 timer i døgnet alle ugens dage. Akuttilbuddet er placeret i Freyas Kvarter 44, 1. sal, 2670 Greve. Hvordan modtager du tilbuddet Det kræver ingen visitation at benytte tilbuddet. Du kan henvende dig anonymt. For flere oplysninger kontakt Akuttilbuddet på tlf. nr eller besøg hjemmesiden: Ikke relevant 20

21 Angsthåndteringskursus et er, at: Opnå indsigt i og viden om sig selv og sin angst, så ubevidste tanke- og handlemønstre bliver bevidstgjorte Tilegne sig viden og redskaber, der gør, at vedkommende er i stand til at arbejde med angsthåndtering i sin hverdag, og får en oplevelse af kontrol samt mulighed for større livsudfoldelse n er personer over 18 år, med og uden angstdiagnoser, der oplever, at deres livsudfoldelse bliver hæmmet af angst. Angsthåndteringskurset er et gruppeforløb, der strækker sig over tolv gange, en gang om ugen af to timers varighed. PPV sammensætter gruppen efter angstproblematikker og funktionsniveau. Kurset lægger særlig vægt på tre elementer: Viden om angst: At tilegne sig viden om angst skaber forståelse for egen situation og kategoriserer kaosset, som kan give mulighed for udvikling af handlekompetencer Redskaber til angsthåndtering: I denne proces arbejdes der med, at deltagerne får mod og tro på egne evner, og bliver i stand til at tage kontrollen og udfordre deres angst. Ydermere arbejdes der med Mindfulness Gruppen: Deltagerne får gennem mødet med ligesindede mulighed for at spejle sig i hinanden, hvilket kan give en følelse af forståelse. Gruppen har mulighed for at lære af hinandens erfaringer samt støtte og søge inspiration hos hinanden Tid: Ugedag og tidspunkt for angsthåndteringskurset varierer fra kursus til kursus. Sted: Freyas Kvarter sal, 2670 Greve. Hvordan visiteres du til tilbuddet Der er to muligheder for at deltage i kurset: Hvis man er visiteret til socialpædagogisk støtte, foregår tilmeldingen internt i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter. Hvis man ikke er i målgruppen for socialpædagogisk støtte, kan kurset i helt særlige tilfælde tilbydes mod betaling på 2545 kr. I udgangspunktet kræver det dog, at det er en del af et andet aktivt beskæftigelsestilbud. Visitering sker gennem din rådgiver i jobcentret. For flere oplysninger kontakt Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter på tlf. nr Tilbuddet tilbydes under Serviceloven 85 eller Lov om Aktiv Beskæftigelse 32 21

22 Pårørendegruppe til borgere med en sindslidelse et er at tilbyde individuel rådgivnng eller gruppesamtaler i et anonymt rum med andre pårørende i samme situation. n er pårørende over 18 år til borgere med en sindslidelse over 18 år i Greve Kommune. Som pårørende har man mulighed for at modtage anonym telefonrådgivning. Man kan ringe og tale med en professionel om udfordringerne ved at være pårørende til en sindslidende samt få råd og vejledning til, hvordan man kan takle de udfordringer, man oplever. Man har også mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor man sammen med andre pårørende kan få vendt og diskuteret de modsatrettede følelser, udfordringer og konflikter, man som pårørende kan opleve. Gruppen er et frirum, hvor man bliver mødt som den person man er, hvor man bliver lyttet til, og hvor man får redskaber til, hvordan man selv og evt. ens familie kommer videre. Man har mulighed for at ringe og få tid til en samtale med den professionelle, hvor man sammen kan få afklaret individuelle behov, inden man indgår i en pårørendegruppe. Pårørendetilbuddene gives af professionelle med mange års erfaring fra psykiatriområdet. Der føres ikke journal og tilbuddene er anonyme. Anonym telefonrådgivning: 1. mandag i måneden kl på tlf. nr Pårørendegruppe: Tirsdage i tidsrummet mellem kl Det foregår i Greve Kommunes Akuttilbud, som ligger i Freyas Kvarter sal. Varighed: 6-8 gange med 6-8 deltagere. Hvordan modtager du tilbuddet Anonym telefonisk rådgivning: Kontakt vejleder Birgit Møgelhøj på tlf. nr Pårørendegruppe: Tilmelding foregår hos Birgit Møgelhøj på tlf. nr Du kan læse om Pædagogisk Psykiatrisk vejledningscenter på hjemmesiden: Ikke relevant 22

23 23

24 Visiteret motionstilbud et er at opnå en bedre funktion, og herefter blive i stand til selv at varetage motion i hverdagen gennem den etablerede idræt eller andet. n er personer, der på grund af sygdom eller med alderen er gået i stå, og har svært ved at tage initiativ til at motionere. For at deltage er det et krav, at personen kan: Gå 50 meter uden pause evt. med rollator eller stok Rejse og sætte sig fra en stol uden hjælp Selv kan klare toiletbesøg Være motiveret for deltagelse Tilbuddet er motion og træning to gange ugentlig i en afgrænset periode. Der er et introduktionsmøde omkring 14 dage før opstart. Her er mulighed for at prøve nogle af øvelserne og få svar på eventuelle spørgsmål. Samarbejdspartnere: Vi samarbejder med Greve Senior Sport Op på Dupperne og Tune I.F. Center for Bedre Livskvalitet. Træningen er 2 gange om ugen, 32 gange i alt. Hold starter 2 gange om året. Træningen foregår i enten Greve Seniorsport eller Tune IF. Hvordan modtager du tilbuddet Visitering sker ved en samtale med personen, som foregår i vedkommendes hjem. Sundhedsteamet på tlf. nr Ikke relevant 24

25 Forebyggende hjemmebesøg et er at fremme trivsel og tryghed i hverdagen. n er personer over 65 år, som er i risiko for tab af fysisk, social eller psykisk funktionsevne. Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en sundheds- og forebyggelseskonsulent, hvor personen kan få vejledning om bl.a. sund livsstil, aktiviteter og muligheder i Greve Kommune og i foreningslivet. Samtalen kan finde sted i eget hjem eller som temamøder med andre borgere i samme målgruppe på udvalgte steder i Greve Kommune. Hvordan modtager du tilbuddet Personer over 65 år skal selv henvende sig til sundheds- og forebyggelseskonsulenterne, hvis de har behov for en samtale eller deltage i et temamøde. Personer, som fylder 75 år, vil altid blive tilbudt at deltage i et temamøde for nye 75 årige. Når personer fylder 80 år, vil de én gang om året blive tilbudt et besøg i hjemmet. Alle personer over 75 år vil modtage et brev med tilbuddet én gang om året. Hvis personer mister sin ægtefælle, tilbydes et ekstra besøg. Forebyggelseskonsulenterne kan kontaktes via eller på tlf. nr Tilbuddet tilbydes under Serviceloven 79a. 25

26 Selvhjælpsgrupper i Frivilligecentret et er at blive inspireret af andre, som også tumler med tilsvarende udfordringer. Samtidigt er det ofte en positiv oplevelse for deltageren, hvis vedkommen kan være med til at gøre en forskel for andre ved at dele ud af egne erfaringer og ressourcer. n er personer med en konkret udfordring, som søger ligesindede. Dette kan for eksempel være personer,som mødes omkring en fælles kronisk sygdom, skilsmisse eller sorg. Selvhjælpsgrupper i Frivilligecentret dækker et bredt antal emner. Når der er nok personer til at samle en gruppe, typisk 5-8 deltagere, vil en gruppe umiddelbart blive igansat. Selvhjælpsgrupper gør brug af en frivillig igangsætter, der varetager gruppeprocessen gennem deltagelse ved de første møder. Der er tavshedspligt i gruppen, og det er ikke terapi. Ved nogle grupper er der ikke tid og sted tilknyttet. Læs mere her: Hvordan modtager du tilbuddet Der er ingen visitation. Man kan tilmelde sig hos Selvhjælp Greve (se herunder) For flere oplysninger kontakt Selvhjælp Greve på tlf nr eller på mail Ikke relevant 26

Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune. Revideret efterår 2017

Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune. Revideret efterår 2017 Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune Revideret efterår 2017 1 Indhold Tilbud for børn og unge under 18 år... 3 Åben rådgivning... 4 Familierådgivning... 5 Kriseberedskabet... 6 Søskendegrupper...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Frodesgade 25, Esbjerg

Frodesgade 25, Esbjerg Frodesgade 27, Esbjerg Finsensgade 11, Esbjerg Frodesgade 25, Esbjerg Tangevej 10, Ribe Tangevej 6, Ribe Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Akut Døgnstøtte Læringsforløb & kursus Café

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens 85 Udkast Indhold 1. Indledning... 3 2. Sådan behandler vi din sag.... 4 Hvem kan få et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere