TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ"

Transkript

1 Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

2 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive accepteret, som den man er. Vi tilstræber at møde det enkelte menneske der, hvor vedkommende er og ønsker at behandle hinanden i gensidig respekt. Vi ser styrken hos den enkelte, og den enkeltes muligheder og begrænsninger respekteres. Vi tror på At læring skal foregå i et ligeværdigt og reelt samarbejde mellem bruger og personale. At der altid findes muligheder, selv der, hvor det ser allersværest ud. At udvikling sker i fællesskab med andre. At deltagelse i aktiviteter kan give den enkelte styrke til at møde verden og mindske isolation. At krav der ikke overstiger den enkeltes ressourcer har positiv betydning. At ansvarligheden øges ved reel brugerindflydelse og delvis brugerbetaling. At det at færdes og opleve uden for Ærø kan bidrage til at styrke selvværdet for den enkelte. Målgruppe Brugere af socialpsykiatrien har alle en psykisk lidelse, et misbrug eller så svære sociale problemer, at det på forskellig vis vanskeliggør deres hverdag - således at de har brug for social støtte, træning og omsorg. Aldersmæssigt er målgruppen fra 18 år og opefter. Vi arbejder ud fra 2 forskellige i seviceloven, 85 og 99. Hjemmevejledere og støttekontaktpersoner i Ærø Kommune er alle ansat under sundhedsområdet, psykiatri og misbrug.

3 Hjemmevejledere (serviceloven 85) Hjemmevejlederne henvender sig til borgere, som har psykiske og/eller social og/eller misbrugsmæssige problemer af forskellig art der bor i eget hjem eller i en bolig på støttecenteret Reberbanen. Hjemmevejleder kan bl.a. yde støtte til dagligdags gøremål, praktiske opgaver i hjemmet. yde støtte til afklaring af brugerens situation psykisk og socialt. yde støtte og vejledning i forbindelse med at træffe beslutninger om eget liv. yde støtte til at etablere kontakt til offentlige instanser. yde støtte til deltagelse i forskellige aktiviteter. tilbyde motiverende og støttende samtaler. give hyppige besøg i en svær periode. i samarbejde med brugere udarbejde aftaleskema / handleplaner. være behjælpelig med medicinadministration. Henvendelse vedr. 85 Alle kan henvende sig f.eks. sindslidende, pårørende, nabo, præst, egen læge, sagsbehandler, politiet, distriktspsykiatrien m.fl.. Henvendelse kan ske telefonisk, skriftligt, eller personligt til socialforvaltningen eller visitator i kommunen. ( se tlf. på sidste side) Borgeren vil blive kontaktet indenfor en uge.

4 Støtte/kontaktperson (serviceloven 99) Målgruppe er de allermest udsatte og isolerede personer der grundet psykiske-, sociale- eller misbrugsmæssige problemer ikke har kontakt til andre eller til det etablerede system, og/ eller er hjemløse. Målgruppen er borgere over 18 år. Formålet er at opsøge og skabe kontakt, så vi kan hjælpe borgeren til, at få kontakt til forskellige hjælpeforanstaltninger. Vi kan tilbyde Opsøgende arbejde med henblik på at etablere kontakt til brugeren. En frivillig ordning hvor der er fuld anonymitet for den enkelte. Støttende samtaler. Støtte og vejledning i at træffe beslutninger i eget liv. Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Hyppige besøg i en svær periode. Evt. ledsage brugeren til aktivitetstilbud. Hjælp til afklaring af brugerens situation. Hjælp til at kontakte offentlige instanser. Henvendelse vedr. 99 Alle kan henvende sig f.eks. sindslidende, pårørende, nabo, præst, egen læge, sagsbehandler, politiet, m.fl.. Henvendelse kan ske telefonisk, skriftligt, eller personligt, direkte til støttekontaktpersonerne eller områdeleder.( se sidste side) Borgeren vil få besøg inden for en uge.

5 Støttecenter på Reberbanen i Marstal Støttecenteret på Reberbanen er dels et bo-støtte-sted, efter SL 107, dels et værested efter SL 104. Henvendelse vedr. 107 og 104 Skal ske til socialforvaltningen eller visitator( se sidste side) Hjemmevejlederne der er ansat i psykiatri- og misbrugsområdet er ligeledes tilknyttet huset på Reberbanen. Der er 10 lejligheder i forskellige størrelser og et fællesrum som udover husets beboere også benyttes af udeboende brugere. Lejlighed i støttecenteret Du kan visiteres til en bolig i støttecenteret, hvis du har psykiske og / eller sociale problemer af en sådan karakter, så det vurderes, at du har behov for daglig støtte til hverdagslivet. Værestedet i støttecenter Reberbanen er et tilbud til personer med sindslidelser, som kan have glæde af at snakke med andre, eller deltage/træne i forskellige aktiviteter eller som har brug for støtte i forskellige situationer.

6 I Støttecenteret Reberbanen kan man komme i kontakt med andre mennesker. Her kan man vende sine problemer med andre eller bare hygge sig. Man kan deltage i forskellige aktiviteter, (se senere) eller deltage i sammenkomsterne. Der er mulighed for at få støtte af hjemmevejlederne og hver bruger tildeles en kontaktperson. Værested i Ærøskøbing Der er ligeledes mulighed for at blive tilknyttet værestedet i Ærøskøbing. Der er åbningstid torsdag fra kl Begge væresteder er bygget op, som et tilbud til dig, der har brug for, at komme ud blandt andre ligestillede og få mulighed for at dele dine oplevelser, erfaringer og problematikker. Ydermere er der mulighed for forskellige aktiviteter efter brugernes ønske. Socialt samvær med ligestillede Knytte venskaber på tværs af øen Læse-/debatgrupper Spil Kreativ udfoldelse Gåture Sportslige aktiviteter Aktiviteter Tilbuddene fungerer fleksibelt, idet vore aktiviteter foregår mange steder på øen afhængig af behov. Alle aktiviteter kan flyttes eller ændres efter behov. Der vil oftest være en mindre brugerbetaling.

7 Madgruppe Tirsdag fra kl Fredag er der fællespisning for tilmeldte fra kl Lørdag er der eftermiddagskaffe/hygge fra kl Søndag er der brunch fra kl Fælles for alle grupper er, at planlægge, købe ind, tilberede, spise og rydde op i fællesskab. Sammenkomst Èn gang i måneden er der sammenkomst for alle brugere. Mødet afholdes på Støttecenteret Reberbanen. Mødet foregår den første onsdag i måneden fra kl Her diskuteres og tages alle beslutninger om kommende aktiviteter, hvor endagsture og ferieturene går hen, samt andre ting der vedrører værestedet.. Der er udelukkende brugerbestemmelse. Der foreligger en dagsorden og der udsendes referat fra alle møder. Du får indflydelse ved at møde op til sammenkomsten og der er brug for din mening! Emner der kun vedrører beboerne i huset, henlægges til den sidste del af mødet. Sportsgruppe Henover året tilbydes forskellige sportsaktiviteter. Hold dig orienteret via din Kontaktperson eller se tavlen på Støttecenteret. f.eks. cykeltur, med afgang fra Reberbanen, fysisk træning af forskellige slags (eks., badminton, gymnastik eller brug af motionsredskaber) i Rise Minihal, styrketræning på Marstal Ældrecenter, bowling, gåture, tennis o.a.

8 Bowling Bowling er et meget populært aktivitetstilbud. Der er mulighed for at spille 1 til 2 gange om måneden. Spillegruppe Èn gang om måneden spiller vi spil. Foregår på Reberbanen. Aktiv ferie Hvert år afholder vi en aktiv ferie på 4 dage et eller andet sted i Danmark, typisk i sensommermånederne. Planlægningen foregår i sammenkomstgruppen. Derudover rejser vi til udlandet i foråret, hvor der ligeledes er mulighed for at deltage. Udflugter Hver sommer tager vi af øen én dag om måneden for at se og opleve noget nyt. Sommerplanen aftales i sammenkomstgruppen. Gåtur dagligt kl fra Støttecenteret på Reberbanen. Diskussionsgruppe Èn aften om ugen diskuteres aktuelle emner efter brugernes ønsker på Støttecenteret på Reberbanen. Biblioteksgruppe Èn gang ugentlig er der mulighed for at besøge biblioteket i Marstal.

9 Film i perioder er der film en gang om ugen, på Reberbanen Rengøring Hver lørdag hjælpes vi med rengøring af fællesrum og toilet. Tidligere brugte aktiviteter, som kan tages op igen? Svømning Vi har tidligere brugt svømmehallen i Marstal og i Svendborg. Træarbejde Vi har tidligere brugt aktivitetshuset i Søby. Vi har også mulighed for at benytte sløjdlokalerne på skolerne. Tennis. Om sommeren spiller vi tennis, hvis der er tilmelding til dette. Nye ideer er meget velkomne. Det skal understreges, at ingen aktiviteter kommer i gang uden brugernes ønske. Har du brug for et tilbud fra socialpsykiatrien, skal du henvende dig til socialforvaltningen eller kommunens visitator. Fælles for samtlige støttetilbud er, at man skal visiteres dertil. Dette sker ved en samtale.

10 Distriktspsykiatrisk Team( Region Syddanmark) Teamet består af en sygeplejerske og en læge, der kommer til øen en gang om ugen. Målgruppen for det distriktspsykiatriske team, er ikke afgrænset til bestemte diagnosekategorier, men vil primært omfatte personer mellem år med svære psykiske lidelser. For brugere, der er visiteret til det distrikts-psykiatriske team, omfatter teamets ydelser regelmæssig kontakt samt behandling i form af samtaler og medicin. Teamet kan endvidere medvirke ved koordinering af den samlede indsats vedrørende bolig, fritid og beskæftigelse samt ved rådgivning og supervision af samarbejdspartnere. Der behøves en lægehenvisning for at blive visiteret til distriktspsykiatrien.

11 Praktiske oplysninger Støttecenteret på Reberbanen 45 47, Marstal telefon: Værested Ærøskøbing, Sygehusvej 18 Distriktspsykiatrien: kontoret i Ærøskøbing (DPT), Sygehusvejen 18, lejlighed 13 telefon: (telefonen bliver videre stillet til distriktspsykiatrisk team i Svendborg). Jette Bernsen, områdeleder, Ærø kommune mobil: Helle Kieler, hjemmevejl./støttekontaktperson, mobil: Jørgen Kjær, hjemmevejleder mobil: Lene Grønne, hjemmevejl./ støttekontaktperson mobil: Else Marie Østergård, hjem.vejl. mobil: Betina Larsen, hjemmevejl. mobil: Heidi Albertsen, hjemmevejl. mobil: Ældre-og sundhedskontoret tlf Socialforvaltning Ærø Kommune tlf Visitator i Ærø Kommune tlf /

12

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs.

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. uden visitation: : Oplyst: Favrskov Væresteder Favrskov s Bostøtte driver følgende væresteder, der er åbne for alle borgere: Den Grønne

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere