Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune. Revideret efterår 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune. Revideret efterår 2017"

Transkript

1 Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune Revideret efterår

2 Indhold Tilbud for børn og unge under 18 år... 3 Åben rådgivning... 4 Familierådgivning... 5 Kriseberedskabet... 6 Søskendegrupper... 7 Gruppe for piger med autismespektrumforstyrrelse... 9 Gruppe for drenge med autismespektrumforstyrrelse Forældrekurser Autisme Forældrekurser ADHD 12 Pårørendekurser 13 Tilbud for voksne og unge over 18 år Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagogisk støtte Støtte- og kontaktperson (SKP) Social mentor Boligfællesskab for sindslidende Særlige ungdomsboligere i Freyas kvarter 2 og Birkelyparken Akuttilbuddet Pårørendegruppe til borgere med en sindslidelse Støtte til borgere med dobbeltbelastning 23 Visiteret motionstilbud. 25 Forebyggende hjemmebesøg 26 Selvhjælpsgrupper i Frivilligecentret 27 2

3 3 Tilbud for børn og unge under 18 år

4 Åben rådgivning et er at tilbyde åben og anonym rådgivning til forældre, større børn og unge. n er forældre, større børn og unge under 18 år. Beskrivelse af indhold Åben Rådgivning er et anonymt tilbud, hvor man kan henvende sig med små og store bekymringer, f.eks. om barnets udvikling, sygdom i familien, skilsmisse og samvær, søvn- og spiseproblemer, børn der bider, skolefravær samt vold eller misbrugsproblemer etc. I Åben Rådgivning kan man få vejledning til, hvor og hvordan man kan søge yderligere hjælp. Åben Rådgivning tilbydes i PPR`s lokaler (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt på lokale skoler. Åben Rådgivning varetages af en psykolog. Der er også tilknyttet en talehørekonsulent til tilbuddet. På PPR, Jerismosevej 95, Greve: Torsdage i lige uger kl ved psykolog (Rådgivningen er åben i skoleferier) Forældre kan endvidere få Åben Rådgivning på den lokale skole ved psykolog og talehørekonsulent (Rådgivningen er lukket i skoleferier) Hvordan modtager du tilbuddet Forældre og børn/unge kan henvende sig anonymt i ovennævnte tidsrum uden tidsbestilling/foregående aftale. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har spørgsmål til Åben Rådgivning. Oplysningerne kan også findes på Greve Kommunes hjemmeside: e/rådgivning%20og%20vejledning/åben%20rådgivning.aspx Tilbuddet tilbydes under Folkeskoleloven og Serviceloven 11. 4

5 Familierådgivning et er at sikre børn og unges trivsel og udvikling. n er familier med børn og unge med særlige behov under 18 år. Familierådgivningen kan tilbyde rådgivning ift. barnets eller familiens vanskeligheder. Rådgivningen gives med henblik på at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder. Hvis kommunen får henvendelse om eller kendskab til et barn eller en ung, som trænger til støtte, skal familierådgiveren undersøge barnets eller den unges forhold. Denne undersøgelse skal beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Ud fra undersøgelsesresultatet tager familierådgiveren stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger. Familierådgiveren samarbejder med andre professionelle, som har kontakt til familien. Familierådgivningen kan kontaktes inden for Rådhusets åbningstid på tlf Hvordan modtager du tilbuddet Det er muligt for barnet, den unge og/eller familien selv at henvende sig telefonisk. Desuden kan der ske henvendelse fra andre, der har kendskab til barnet, den unge eller familien. Kontakt Familierådgivningen på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til familierådgivning. Oplysningerne kan også findes på Greve Kommunes hjemmeside: nefamilier%20og%20unge/r%c3%a5dgivning%20og%20vejledning/familier%c3%a5dgivning.a spx Tilbuddet tilbydes under Serviceloven kapitel 11 5

6 Kriseberedskabet et er at tilbyde akut hjælp til familier efter dødsfald eller alvorlig ulykke. n er børnefamilier, der oplever akut behov for hjælp og støtte ved f.eks. alvorlig sygdom, ulykke, overfald eller dødsfald. I forbindelse med ovennævnte indsats til børnefamilier kan behovet f.eks. også være rådgivning og sparring. Kriseberedskabet tilbyder: Samtaler med familien i den akutte fase (1-5 samtaler) Hjælp til at få taget afsked efter et dødsfald Oplysning om almindelige reaktioner efter et dødsfald elle en alvorlig ulykke Ved behov kontakt til skole og daginstitution m.v. Anvisning af muligheder ved behov for yderligere hjælp Kriseberedskabet er sammensat af personer med forskellige faglige uddannelser, der alle kan yde krisehjælp. Kriseberedskabet kommer på besøg i hjemmet, eller det kan eventuelt aftales at mødes et neutralt sted. Kriseberedskabet kan kontaktes telefonisk på tlf i følgende tidsrum: Mandag-onsdag fra kl Torsdag fra kl Fredag fra kl Hvordan modtager du tilbuddet Kontakt til Kriseberedskabet sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der sørger for, at familien bliver ringet op af en kriseberedskabet inden for 24 timer. Koordinator: Margit Stenkjær Jensen tlf. nr Oplysningerne kan også findes på Greve Kommunes hjemmeside: nefamilier%20og%20unge/r%c3%a5dgivning%20og%20vejledning/kriseberedskabet.aspx Ikke relevant 6

7 Søskendegrupper et er at give søskende til børn eller unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og lign. vanskeligheder, mulighed for at mødes med andre børn/unge, som oplever nogle af de samme problemstillinger som dem selv, og i et forum, hvor de kan få lov til at give udtryk for det, der er vigtigt for dem. n er børn i skolealderen, der har søskende med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og lign. vanskeligheder. Samtalegruppe med børn, der har søskende med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse. Søskendegruppen varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. Der tilbydes søskendegruppe to gange årligt. Gruppen mødes seks eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejder eller familierådgiver kontakter den specialpædagogiske konsulent om det barn eller ung, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Konsulenten sender en invitation til forældrene, hvorefter barnet eller den unge optages i gruppen i den rækkefølge, som de tilmeldes. Der kan deltage 8 børn/unge i en gruppe. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til søskendegrupper. Serviceloven 11 7

8 8

9 Gruppe for piger med autismespektrumforstyrrelse Pigegruppen giver piger præget af autismespektrumforstyrrelse mulighed for at mødes og snakke med andre, der har samme udfordringer. Forældrene involveres i forløbet. n er piger i alderen år med autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet foregår som en samtalegruppe, hvor der tages fat i de emner, som pigerne er optagede af. I gruppeforløb sættes der sammen med pigerne mål og evaluering. Eksempler på indhold kan være: Strategier til skolen og fritiden, Hvordan man kan skabe et bedre overblik over sin hverdag, Strategier til at få nye minder, Hvordan kan man komme til at fortælle sine forældre, hvad man føler, Hvordan fungerer en hjerne, Hvad er autisme?, Venner. Gruppetilbuddet varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. Der tilbydes pigegruppe, når der er ca. 6 piger til en bæredygtig gruppe. Gruppen mødes 6-8 eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejderen eller familierådgiveren kontakter den specialpædagogiske konsulent vedrørende de piger, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Pigerne tilbydes gruppeforløb efter en konkret vurdering af hvem, der vil have størst udbytte af den aktuelle gruppe. Konsulenten sender en invitation til pigens forældre. Der kan deltage 6 piger i kurset. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til grupper for piger med autismespektrumforstyrrelse. Serviceloven 11 9

10 Gruppe for drenge med autismespektrumforstyrrelse Drengegruppen giver drenge præget af autismespektrumforstyrrelse mulighed for at mødes og snakke med andre, der har samme udfordringer. Forældrene involveres i forløbet. n er drenge på en almenskole, der er præget af autismespektrumforstyrrelse, og som kan have behov for at tale med andre drenge prægede af samme vanskeligheder. Tilbuddet foregår som en samtalegruppe, hvor der tages fat i de emner, som drengene er optagede af. I gruppeforløb sættes der sammen med drengene mål og evaluering. Eksempler på indhold kan være: Strategier til skolen og fritiden, Hvordan man kan skabe et bedre overblik over sin hverdag, Hvordan kan man komme til at fortælle sine forældre, hvad man føler, Hvordan fungerer en hjerne, Hvad er autisme?, Venner. Gruppetilbuddet varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. Der tilbydes drengegruppe, når der er ca. 6 drenge til en bæredygtig gruppe. Gruppen mødes 6-8 eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejderen eller familierådgiveren kontakter den specialpædagogiske konsulent vedrørende de drenge, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Drengene tilbydes gruppeforløb efter en konkret vurdering af hvem, der vil have størst udbytte af den aktuelle gruppe. Konsulenten sender en invitation til drengens forældre. Der kan deltage 6 drenge på kurset. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til grupper for drenge med autismespektrumforstyrrelse. Serviceloven 11 10

11 Forældrekurser - Autisme et er at give forældre til børn, som er præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, mulighed for at mødes med andre forældre, som oplever nogle af de samme udfordringer i hverdagen. Forældrene tilbydes et kursusforløb med teori, visuel organisering, konkrete specialpædagogiske redskaber og konflikthåndtering. Herudover får forældrene mulighed for at mødes med andre forældre som oplever nogle af de samme udfordringer i hverdagen. Der afholdes kursusforløb over fire gange for forældre til børn præget af Autismespektrumforstyrrelse. Kurset giver viden om børn præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse samt konkrete redskaber til at støtte barnet i hverdagen. Hvert kursus tilbydes 3 gange årligt og omfatter 4 kursuseftermiddage. Kurset afholdes af 2 specialpædagogiske konsulenter fra PPR. Greve Videnscenter Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejder eller familierådgiver tager kontakt til de specialpædagogiske konsulenter, hvorefter konsulenterne sender invitation til forældre. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til forældrekurser. Serviceloven 11 11

12 Forældrekurser - ADHD Forældre til børn, som er præget af ADHD tilbydes et kursusforløb med teori, visuel organisering, konkrete specialpædagogiske redskaber og konflikthåndtering. Herudover får forældrene mulighed for at mødes med andre forældre med nogle af de samme udfordringer i hverdagen. Der afholdes kursusforløb over tre gange for forældre til børn præget af ADHD. Kurset giver viden om børn præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse samt konkrete redskaber til at støtte barnet i hverdagen. Hvert kursus tilbydes 2 gange årligt og omfatter 3 kursuseftermiddage. Kurset afholdes af 2 specialpædagogiske konsulenter fra PPR. Greve Videnscenter Hvordan visiteres du til tilbuddet PPR medarbejder eller familierådgiver tager kontakt til de specialpædagogiske konsulenter, hvorefter konsulenterne sender invitation til forældre. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til forældrekurser. Serviceloven 11 12

13 Pårørendekurser et er at give pårørende til børn eller unge, der er præget af autismespektrumforstyrrelser eller ADHD, større forståelse for barnets eller den unges udfordringer. n er pårørende i barnets eller den unges netværk f.eks. bedsteforældre venner til familien eller naboer til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Der afholdes: Et kursus for pårørende til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse Et kursus for pårørende til børn og unge med ADHD På kurset får pårørende viden om nogle af de udfordringer, som børn eller unge med enten autismespektrumforstyrrelse eller ADHD har, samt idéer til, hvordan man som pårørende kan støtte barnet eller den unge. Kurset varer én eftermiddag, og bliver holdt af en specialpædagogisk konsulent fra PPR. Greve Videnscenter Hvordan visiteres du til tilbuddet Kurset er med udgangspunkt i pårørende til forældre, der allerede har modtaget kursusforløb. Konsulenten sender invitation til forældre, der har deltaget i kursusforløb. Invitation sendes kun til forældre, som selv har været på forældrekursus. Kontakt PPR på tlf. nr , hvis du har yderligere spørgsmål til pårørendekurser. Serviceloven 11 13

14 14 Tilbud for voksne og unge over 18 år

15 Aktivitets- og samværstilbud et er, at: Opnå øget livskvalitet samt få mulighed for udvikling og udnyttelse af ressourcer gennem deltagelse i aktiviteter Opnå et socialt fællesskab samt få mulighed for at opretholde eller udvikle sociale eller personlige færdigheder n er: Udviklingshæmmede voksne over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sindslidende voksne over 18 år med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbuddet består af to forskellige aktiviteter: Aktiviteten Åbent værksted Aktiviteten og Åbent værksted tilbyder aktiviteter i form af kreativ fremstilling i det kreative værksted, montage samt reparationer og vedligeholdelse af cykler i cykelværkstedet. Herudover tilbydes motion, afspænding og samvær i motionsrummet i Hundige Huset. Der er også mulighed for at være del af et servicehold, som udfører mindre have- og pedellignende opgaver. Aktiviteten og Åbent værksted: Aktivhuset Freya, Freyas Kvarter 44, 2670 Greve. Aktiviteten har åbent kl på hverdage og Åbent værksted har åbent man., ons.: kl og fredag kl Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitation sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice tlf. nr For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside: 20Vejledningscenter/Aktivitets-%20og%20samværstilbud.aspx Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

16 Socialpædagogisk støtte et med socialpædagogisk støtte er, at: Udvikle eller bevare funktionsevnen, med henblik på at leve et så selvstændigt et liv som muligt Blive motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer Kompensere for nedsat funktionsevne Den overordnede målgruppe er personer over 18 år, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder: Personer med en sindslidelse, eller som er i risiko for at udvikle en sindslidelse Personer med en udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse Personer med erhvervet hjerneskade Personer med dobbeltdiagnose Beskrivelse af indhold Som udgangspunkt ydes støtten i mindre grupper, som skaber mulighed for, at borgeren udvikler og fastholder færdigheder. Gennem gruppevejledning vil borgeren også udvikle sine sociale færdigheder, og reducere social isolation. Selve støtten består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, og kan både ydes som en del af en samlet indsats, og som en selvstændig indsats. Der gives primært støtte inden for forskellige temaer, f.eks. økonomihåndtering, egenomsorg, praktiske opgaver i hjemmet samt deltage i sociale aktiviteter. Gruppevejledning foregår primært på Rådhusholmen 5, 2760 Greve, eller i Aktivhuset, Freyas Kvarter 44, 2670 Greve. Tidsrummet er kl på hverdage og kl i weekender. Individuel vejledning i eller udenfor borgerens eget hjem. Tidsrummet er kl på hverdage samt kl i weekender. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice, tlf. nr For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: atrisk%20vejledningscenter/vejledning%20_%20socialp%c3%a6dagogisk%20st%c3%b8tte.as px Tilbuddet tilbydes under Serviceloven 85 16

17 Støtte- og kontaktperson (SKP) et er at skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede personer, som ikke magter at kontakte de etablerede tilbud. Tilbuddet skal styrke deres mulighed for at opnå kontakt med omverdenen. n er: Personer over 18 år med sindslidelser Personer over 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug Personer over 18 år med særlige sociale problemer Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med: Kontakt til læge, tandlæge, sygehus Kontakt til sagsbehandler og offentlige instanser At søge kontanthjælp, at udfylde diverse ansøgninger, boligsøgning m.m. Kontakt til omverdenen, familie m. fl. Støtte og vejledning til at få hverdagen til at fungere Motivation til misbrugsbehandling Kontakten mellem personen og SKP-medarbejderen etableres de steder, hvor personen bedst nås. Hvordan modtager du tilbuddet Hjælp fra en støtte- og kontaktperson kræver ikke visitation, og kan modtages anonymt. Støtte- og kontaktpersonerne opsøger udsatte personer på egen hånd efter henvendelse fra socialrådgiverne eller fra personens familie eller pårørende. SKP-teamet kan kontaktes på mail eller på tlf. nr Telefontid: hverdage kl For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: atrisk%20vejledningscenter/st%c3%b8tte-%20og%20kontaktperson.aspx Tilbuddet tilbydes under Serviceloven 99 17

18 Social mentor et er at motivere og kvalificere unge med særlige personlige- og/eller sociale barrierer til at påbegynde eller fastholde uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet skal sikre, at den unge får den fornødne hjælp og støtte til at etablere eller fastholde kontakt til uddannelsessteder og/eller arbejdsmarkedet. n er: Unge mellem 18 og 35 år med ADHD og som er socialt utilpassede Unge mellem 18 og 35 år med en sindslidelse Unge mellem 18 og 35 år, der er psykisk sårbare Unge mellem 18 og 35 år, der er sent mentalt udviklede Unge mellem 18 og 35 år med et misbrug, herunder dobbeltdiagnose Den sociale mentor afklarer, hvor og hvordan personen bedst muligt støttes, og tilrettelægger herefter indsatsen efter personens individuelle udfordringer og behov. Indholdet af et mentorforløb består oftest af samtaler, som skal motivere den unge til at tage ejerskab for egne mål i forhold til uddannelse, arbejde og fritid. Derudover vil der blive øvet handlinger og aktiviteter, som kan være med til, at personen kommer tættere på uddannelse eller arbejde. Den sociale mentorordning ydes i tidsrummet kl Længden af den unges mentorforløb samt timeantal varierer, og et typisk mentorforløb strækker sig over 3-6 måneder. De sociale mentorer har base hos Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter på Rådhusholmen 5, st Greve. Mentorstøtten foregår, hvor det bedst giver mening. Det kan eksempelvis være i personens eget hjem, i lokalerne på Rådhusholmen 5, på personens skole/praktiksted, eller et andet sted i det offentlige rum. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Jobcentret på tlf. nr For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: atrisk%20vejledningscenter/social%20mentor.aspx Tilbuddet tilbydes under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

19 Boligfællesskab for sindslidende et er at få hjælp, støtte og vejledning til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. n er personer over 18 år med en sindslidelse. Støtte og vejledning i eget hjem har altid et pædagogisk sigte, og indsatsen vil tage udgangspunkt i at motivere og træne den voksne i brug af egne ressourcer. Tilbuddet skal sikre, at personen får den fornødne hjælp og støtte til at udvikle, fastholde og vedligeholde egen omsorgsevne, samt kan indgå i/øve/udvikle/vedligeholde sociale kompetencer, med henblik på at undgå social isolation. Som udgangspunkt kan der ydes pædagogisk støtte, vejledning og hjælp mellem kl Skoleholmen 23, 2670 Greve. Boligfællesskabet indeholder 10 individuelle lejligheder med eget køkken og bad fordelt på henholdsvis stue og 1. sal samt fælles køkken/alrum og vaskerum i stueplan. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: 20Vejledningscenter/Boligfællesskab.aspx Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

20 Særlige ungdomsboliger i Freyas Kvarter 2 og Birkelyparken 1 et er at udvikle personlige og sociale kompetencer, så beboerne bliver i stand til at bo selvstændigt i egen bolig eller kan få et hverdagsliv til at fungere i et boligfællesskab. Freyas Kvarter 2 retter sig mod unge fra 18 til 30 år med autismespektrum forstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom, som: Er motiverede og har behov for at træne deres færdigheder ifbm. botræning På sigt vil kunne bo alene med støtte eller i et andet boligfællesskab Birkelyparken retter sig mod unge sårbare borgere fra 18 til 30 år med psykiske vanskeligheder, store sociale udfordringer eller begrænsede sociale kompetencer, som: Er motiverede til at få afklaret ressourcer og begrænsninger, med henblik på at finde ud af fremtidig bolig eller støtteforanstaltninger På sigt vil kunne bo alene, med eller uden støtte, eller i andet boligfællesskab Er i beskæftigelse/uddannelse i dagtimerne Freyas Kvarter 2 er særlige ungdomsboliger, hvor der er særlig fokus på social interaktion, kommunikation, identitet, træning i at udføre praktiske opgaver i hjemmet, håndtering af følelser samt kontant med offentlige instanser. Birkelyparken er særlige ungdomsboliger, hvor der er særlig fokus på at træne borgers ADLaktiviteter i hverdagene, mens vejledningen i weekenderne har til formål at støtte og vejlede i forhold til socialt liv og bevægelse. Freyas Kvarter 2: Freyas Kvarter 2, 2670 Greve. Stedet består af otte individuelle lejligheder med eget køkken og bad samt et fælles køkken/alrum og stue fordelt på henholdsvis stue og 1. sal. Birkelyparken: Birkelyparken 1, 2670 Greve. Stedet består af fire individuelle lejligheder med eget køkken og bad samt et fælles køkken/alrum og stue. Hvordan visiteres du til tilbuddet Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: atrisk%20vejledningscenter/botr%c3%a6ning.aspx Tilbuddet tilbydes under Serviceloven

21 Akuttilbuddet et er at skabe tryghed og hjælpe personer gennem en akut psykisk eller social krise. Den primære målgruppe er personer over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social krise, og som har behov for akut hjælp. Tilbuddet henvender sig også til pårørende til personer med psykiske lidelser samt samarbejdspartnere, som gerne vil have råd og vejledning. Medarbejderne har viden om at håndtere psykiske kriser, og tilbyder: Samtaler i Akutitlbuddet Samtaler over telefonen Samtaler i borgerens hjem Mulighed for overnatning Akuttilbuddet er åbent 24 timer i døgnet alle ugens dage. Akuttilbuddet er placeret i Freyas Kvarter 44, 1. sal, 2670 Greve. Hvordan modtager du tilbuddet Det kræver ingen visitation at benytte tilbuddet. Du kan henvende dig anonymt. For flere oplysninger kontakt Akuttilbuddet på tlf. nr eller besøg hjemmesiden: atrisk%20vejledningscenter/akuttilbud.aspx Ikke relevant 21

22 Pårørendegruppe til borgere med en sindslidelse et er at tilbyde individuel rådgivning eller gruppesamtaler i et anonymt rum med andre pårørende i samme situation. n er pårørende over 18 år til borgere med en sindslidelse over 18 år i Greve Kommune. Som pårørende har man mulighed for at kontakte en anonym telefonrådgivning. Man kan ringe og tale med en professionel om udfordringerne ved at være pårørende til en sindslidende samt få råd og vejledning til, hvordan man kan takle de udfordringer, man oplever. Man har også mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor man sammen med andre pårørende kan få vendt og diskuteret de modsatrettede følelser, udfordringer og konflikter, man som pårørende kan opleve. Gruppen er et frirum, hvor man bliver mødt som den person man er, hvor man bliver lyttet til, og hvor man får redskaber til, hvordan man selv og evt. ens familie kommer videre. Man har mulighed for at ringe og få tid til en samtale med den professionelle, hvor man sammen kan få afklaret individuelle behov, inden man indgår i en pårørendegruppe. Pårørendetilbuddene gives af professionelle med mange års erfaring fra psykiatriområdet. Der føres ikke journal og tilbuddene er anonyme. Anonym telefonrådgivning: 1. mandag i måneden kl på tlf. nr Pårørendegruppe: Mandage i tidsrummet mellem kl Det foregår i Greve Kommunes Akuttilbud, som ligger i Freyas Kvarter sal. Varighed: 6-8 gange med 6-8 deltagere. Hvordan modtager du tilbuddet Anonym telefonisk rådgivning: Kontakt vejleder Birgit Møgelhøj på tlf. nr Pårørendegruppe: Tilmelding foregår hos Birgit Møgelhøj på tlf. nr Du kan læse om Pædagogisk Psykiatrisk vejledningscenter på hjemmesiden: Ikke relevant 22

23 Støtte til borgere med dobbeltbelastning At sikre personer med en dobbeltbelastning gennem den nødvendige støtte bliver mere selvhjulpne, opnår større selvstændighed samt livskvalitet. Personer over 18 år med en dobbeltbelastning, dvs. med både psykiske lidelser (eventuel diagnose) samt et stof- og/eller alkoholmisbrug. Borgeren skal selv være indstillet på at deltage i vejledningen/støtten. Støtte til personer med en dobbeltbelastning er et halvårligt projekt (juni december 2017) mellem Greve Rusmiddelcenter, Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter og Center for Job & Socialservice. Beskrivelse af indhold: Tilbuddet består primært af støtte og rådgivning. I åbningstiden kan du: Få støtte til at forstå din post, Støtte til håndtering af din økonomi/gældsrådgivning Støtte hvis du har behov for at ringe til offentlig myndighed Støtte til struktur i hverdagen Mulighed for individuelle samtaler Støtte til misbrugsproblematikker Socialt samvær Personer med dobbeltbelastning kan møde op på Rådhusholmen 5, st. hver mandag kl Hvordan modtager du tilbuddet Ved at blive visiteret af din rådgiver og/eller møde op uvisiteret og anonymt på Rådhusholmen 5, st. om mandagen. Uden visitation er det dog kun muligt at benytte tilbuddet i åbningstiden om mandagen. For information om støtte til dobbeltbelastning kontakt din rådgiver eller dobbeltbelastningskonsulenterne Gitte Staal Rasmussen på tlf. nr.: eller Karen Ibsen på tlf. nr.: Lov om social service 85/99 23

24 24

25 Visiteret motionstilbud et er at opnå en bedre funktion, og herefter blive i stand til selv at varetage motion i hverdagen gennem den etablerede idræt eller andet. n er personer, der på grund af sygdom eller med alderen er gået i stå, og som har svært ved at tage initiativ til at motionere. For at deltage er det et krav, at du kan: Gå 50 meter uden pause evt. med rollator eller stok Rejse og sætte sig fra en stol uden hjælp Klare toiletbesøg selv Være motiveret for deltagelse Beskrivelse af indhold Tilbuddet er motion og træning to gange ugentligt i en afgrænset periode. Der samarbejdes med Greve Senior Sport Op på Dupperne og Tune I.F. Center for Bedre Livskvalitet. Det er idrætsinstruktører herfra, som står for træningen. Der er et introduktionsmøde ca. 14 dage før opstart. Her er mulighed for at prøve nogle af øvelserne og få svar på eventuelle spørgsmål. Træningen er 2 gange om ugen, 32 gange i alt. Der er holdstart 2 gange om året. Træningen foregår enten i Greve Seniorsport, Lillevangsvej 88, 2670 Greve, eller i Tune IF, Tunehøj 7, 4030 Tune. Hvordan modtager du tilbuddet Man skal visiteres til tilbuddet. Det sker ved en samtale med en sundheds- og forebyggelseskonsulent, der foregår i borgerens hjem. Læs mere om tilbuddet på Greve Kommunes hjemmeside: x eller kontakt Sundhedsteamet på tlf. nr eller Tilbuddet tilbydes under Sundhedsloven

26 Forebyggende hjemmebesøg et er at fremme trivsel og tryghed i hverdagen. n er personer over 65 år, som er i risiko for tab af fysisk, social eller psykisk funktionsevne. Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en sundheds- og forebyggelseskonsulent, hvor man får vejledning om bl.a. sund livsstil, aktiviteter og muligheder i Greve Kommune og i foreningslivet. Samtalen kan finde sted i personens hjem, over telefonen, eller ved informationsmøder med andre borgere i samme målgruppe på udvalgte steder i Greve Kommune. Hvordan modtager du tilbuddet Personer over 65 år, der har behov for vejledning, skal selv henvende sig til sundheds- og forebyggelseskonsulenterne Personer, som fylder 75 år, modtager brev med tilbud om at deltage i informationsmøde med andre nye 75-årige Personer, som er 80 år og derover, modtager en gang om året brev med tilbud om besøg i hjemmet Personer, som mister ægtefælle eller hvis ægtefælle flytter i plejebolig, modtager brev med tilbud om besøg i hjemmet Læs mere om tilbuddet på Greve Kommunes hjemmeside: mebes%c3%b8g.aspx eller kontakt Sundhedsteamet på tlf. nr eller via Tilbuddet tilbydes under Serviceloven 79a. 26

27 Selvhjælpsgrupper i Frivilligecentret et er at blive inspireret af andre, som også tumler med tilsvarende udfordringer. Samtidigt er det ofte en positiv oplevelse for deltageren, hvis vedkommen kan være med til at gøre en forskel for andre ved at dele ud af egne erfaringer og ressourcer. n er personer med en konkret udfordring, som søger ligesindede. Dette kan for eksempel være personer, som mødes omkring en fælles kronisk sygdom, skilsmisse eller sorg. Selvhjælpsgrupper i Frivilligecentret dækker et bredt antal emner. Når der er nok personer til at samle en gruppe, typisk 5-8 deltagere, vil en gruppe umiddelbart blive igansat. Selvhjælpsgrupper gør brug af en frivillig igangsætter, der varetager gruppeprocessen gennem deltagelse ved de første møder. Der er tavshedspligt i gruppen, og det er ikke terapi. Ved nogle grupper er der ikke tid og sted tilknyttet. Læs mere her: Hvordan modtager du tilbuddet Der er ingen visitation. Man kan tilmelde sig hos Selvhjælp Greve (se herunder) For flere oplysninger kontakt Selvhjælp Greve på tlf. nr eller på mail Ikke relevant 27

Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune

Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune Socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune 1 Indhold Tilbud for børn og unge under 18 år... 3 Åben rådgivning... 4 Familierådgivning... 5 Kriseberedskabet... 6 Søskendegrupper... 7 Gruppe for piger med

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Frodesgade 25, Esbjerg

Frodesgade 25, Esbjerg Frodesgade 27, Esbjerg Finsensgade 11, Esbjerg Frodesgade 25, Esbjerg Tangevej 10, Ribe Tangevej 6, Ribe Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Akut Døgnstøtte Læringsforløb & kursus Café

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Udviklingscenter Familiehusene

Udviklingscenter Familiehusene Udviklingscenter Familiehusene Udviklingscenter Familiehusene er et forebyggelsestilbud i Greve Kommune. Vi vil udvikle i stedet for at behandle. Familiehusene er et tilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens 85 Udkast Indhold 1. Indledning... 3 2. Sådan behandler vi din sag.... 4 Hvem kan få et rehabiliteringsforløb

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere