Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December årgang SØ-RESTAURATIONEN. En rigtig glad jul og et hemmeligt nytår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December 2000-91. årgang SØ-RESTAURATIONEN. En rigtig glad jul og et hemmeligt nytår."

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December årgang 8 En rigtig glad jul og et hemmeligt nytår Redaktionen1

2 Dansk Sø-Restaurations Forening Kontor-og foreningslokaler Havnegade København K Kontortid: 9-16 Forsidebilledet: Billedet af HMS Victory er taget af hovmester Lars Kristensen. Se omtalen af skibet side 7. Telefon Mandag - fredag 9-15 Sekretær Kontingent: Faglig sekretær: Fax: Girokonto: Internet: Formand og forretningsfører: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. REDAKTIONEN sluttet den 3. december Stof til januar-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 4. januar Næste nummer udkommer ca.16. januar INDHOLD Leder... Brud på den nye DFDS-overenskomst... HMS Victory... Resultatet af urafstemningen... Rejsebilleder fra Pattaya... Foreningen orienterer... Runde fødselsdage etc.... Indmeldelser/Slettede... Snakke- og debathjørne... Den Danske Kogebog... På efterløn med bopæl i udlandet... Afløser for Sø-Kryds... Referater fra landets domstole... Faglige sager

3 LEDER Farvel 2000 og goddag Et hektisk år i Dansk Sø-Restaurations Forening er nu ved at nærme sig sin afslutning. Et år med mange og lange overenskomstforhandlinger, samt mange omlægninger som berører foreningens vante hverdag og vaner. Det nye år bliver også et særdeles hektisk år for foreningen, da de forandringer som vedtagelsen af de nye vedtægter medfører, skal gennemføres, og foreningens udadvendte og medlemsopsøgende aktiviteter skal styrkes og udbygges. Foreningen vil fortsætte og udvide sin stadige indsats for at sikre sine medlemmers rettigheder, både overfor arbejdsgiverne, og A-kasse-systemet, og det ofte uforståelige offentlige sociale system. Foreningen har netop tilmeldt sig en socialrådgiverordning gennem vor hovedorganisation FTF, netop for at kunne stille den mest kvalificerede hjælp til rådighed for alle medlemmer der måtte få behov derfor bliver det første år i foreningen hvor der ikke bliver afholdt ordinær generalforsamling, og der i stedet bliver afholdt et repræsentantskabsmøde. Et møde hvor alle der bestrider en tillidspost i foreningen deltager. Samtidig rykker foreningens bestyrelse op og overtager et større ansvar for foreningens daglige virke, idet formanden skifter status til at være ansat af bestyrelsen, og herefter skal virke efter dennes anvisninger og fastlagte retningslinier. Foreningens bestyrelse, ansatte og formand, ser frem til et aktivt år, med forhåbentlig megen respons fra medlemmerne, og vi ønsker alle DSRF s medlemmer og familier en glædelig jul og et godt nytår. AOP 3

4 BRUD PÅ DEN NYE OVERENSKOMST MED DFDS i shoppen på m.s. PRINCESS OF SCANDINAVIA umiddelbart efter ikrafttrædelsesdatoen (1/10) for de vigtige paragraffer om tørner og arbejdstid, indgik de ansatte skriftlig aftale om overførsel af timer fra plusdage til minusdage, uden kontakt til fagforeningen, og i direkte strid med forholdsordrer fra DFDS. bod på kroner til Dansk Sø- Restaurations Forening samt konsekvenser for 2 shopmanagere. Der var hektisk aktivitet mellem DSRF, Princess of Scandinavia og DFDS i uge 46. I begyndelsen af ugen blev det klart for foreningen, at der i strid med overenskomsten blev manipuleret med timetallene for de enkelte dage i shopafdelingen. Rygter og underlige meldinger havde i forvejen huseret et par ugers tid. Efter en række telefoniske kontakter blev det tilsvarende klart, at DFDS ikke kunne modbevise det. Klokkerent og sort på hvidt. På slutningen af ugen blev der indgået et forlig mellem forening og DFDS om spørgsmålet. Nok så meget fordi begge parter var lige fortørnede over dette umiddelbare og konsekvente anslag mod nye regelsæt som parterne havde underskrevet få måneder i forvejen, og hvor der var givet fyldig besked til skibet om, at det måtte man ikke. Lørdag den 18/11 tog foreningen og DFDS sammen til skibet i Göteborg og orienterede om forholdet, og efterfølgende sejlede undertegnede med skibet et par dage og holdt en række møder med besætningsmedlemmerne. Vi vil gerne til at starte med rose rederiet for konsekvens og ærbarhed i dette spørgsmål. Og måske også undskylde skibet en smule, fordi nutiden tilsyneladende stadig bærer på byrden af fortidens synder, hvor der i vid udstrækning var frit slag på alle hylder i en rigdom af protokollater og aftaler som kunne tolkes ad libitum i forståelse med en langfartsoverenskomst - hvilket advokaterne hyggede sig gevaldigt med, og følte sig rigtig betydningsfulde som i et H.C. Andersensk eventyr hvor det er ganske vist. Konsekvensen i den fortid var, at ingen følte sig rigtig sikre på noget som helst. At den som havde den bedste arkivholder var et hestehoved foran. At lønsedler hverken var til at forstå for ansatte eller a-kasse, og kun i en vis udstrækning af os såkaldte eksperter. Som et strålende eksempel på absurde konsekvenser af den overenskomstmæssige retstilstand, kan jeg ihukomme den for mig grænseoverskridende faglige voldgift om den ansattes pligt til at sige sin egen stilling op, når der skulle afvikles ferie. Den meget seriøse og fornuftige sag som Jon 4

5 Baunwall fra m.s. Dana Anglia fik rejst igennem foreningen, da han nægtede at sige sin stilling op og konsekvensmæssigt blev fyret. Sagen blev indviklet som bare pokker og udviklede sig på omfattende vis. Foreningen tabte sagen på trods af en klar og utvetydig overenskomstbestemmelse om ikke-afbrydelse af ansættelsen ved ferieafvikling. Et protokollat fra begyndelsen af halvfemserne, som omhandlede et helt andet forhold om feriekort, havde tilfældigvis en modsat udformning. Derfor fik sagen også et binavn, nemlig lokumsaftale-sagen. skulle mødes og var rigtig næsten orientalsk venlige i vores forhandlingsatmosfære. DSRF skulle have sat en konsekvent streg i sandet i forhold til hele historien fra DIS blev opfundet og indført i Og DFDS skulle have taget hul på personalepolitikken i forhold til den store betydningsfulde menige hotelafdeling på guld-skibene. Vi blev enige om teksten, og vi er faktisk lidt stolte af den, forudsætningerne taget i betragtning. I begyndelsen af dette år lykkedes det foreningen efter et langvarigt pres at løsrive DFDS-overenskomsten fra langfartsoverenskomsten. Og efter et par måneders forhandlinger i frigear lykkedes det at blive enige om, at vi ville skrive en helt ny overenskomsttekst hvor der stod DFDS og DSRF med helt anderledes store typer hen over forsiden. Og derefter skrev vi en helt ny tekst. Forfra og forfra uden at opfinde den dybe tallerken. Og vi mødtes når vi Men træerne vokser som bekendt ikke direkte ud fra Vorherre, og vi er meget vel klar over at den nu skrevne overenskomsttekst ikke i et og alt er en genial sag som bare skal kursreguleres fremover. Vi har nu en overenskomst som stille og roligt skal slå helt igennem. Hvor de svage sider skal dokumenteres og bearbejdes, henholdsvis til forhandlingssituationen i 2004, og eventuelt på vejen til regulerende protokollater eller forsøgsbetonede lokalaftaler, som gerne 5

6 kan tage udgang i et enkelt skib, eller for den sags skyld en enkelt afdeling på et enkelt skib. Såfremt rederiet og foreningen er enige. Og den historie skal ikke løbe løbsk. Nu vil vi vide hvad der er korrekt og gældende overenskomst således at de daglige forespørgsler til foreningen kan besvares i overensstemmelse hermed. For at sikre os mod fortiden skrev vi afslutningsvis i den nye overenskomst: Parterne er med underskrivelse af denne overenskomst enige om, at protokollater og overenskomstaftaler som hidrører fra tiden forud for denne overenskomst indgåelse, ikke har fagretslig betydning. TABULA RASA (ren tavle). Og af hensyn til at undgå nyt rod i fremtidens ad åre, besluttede vi at nummerere overenskomstbetydende aftaler fremover, og regulere teksten tilsvarende ved kommende overenskomstfornyelser. Men hvad skete der nu på Princess of Scandinavia umiddelbart efter den 1/ ? Den nye overenskomst bryder radikalt med de tidligere gældende principper for timeberegninger som fungerede ved hjælp af pro rata regler for henholdsvis normaltimer, weekendtimer og merarbejdstimer. Heraf den afslutningsvis uigennemskuelige konsekvens mht optjente overarbejdstimer igennem månedsforløbet. I den nye overenskomst er en arbejdsdag 10 timer (henholdsvis 5,5 og 4,5 når det gælder på- og afmønstringsdage), hvorefter fabriksfløjten er lydt og overtiden drejer. Det er et centralt og vigtigt princip i det nye aftalegrundlag, og det er bestemt ikke sløret i teksten. Det er et princip som gør lønsedlen lettere at læse og forstå, og det er et princip som vil gøre a-kassernes beregninger af overskydende timer gennemskuelige. Det imødekommer et meget stort antal klager og forespørgsler fra medlemmerne, både i arbejdssituationen og i relation til a-kasseberegninger ved arbejdsophør. Psykologisk set kan man imidlertid, har det nu vist sig, omtale de grundlæggende 10 timer på nok så forskellig vis. Man kan, som de har yndet på Princess, sige nu SKAL du arbejde minimum 10 timer om dagen - underforstået at der måtte være konsekvenser lønmæssigt set hvis man ikke arbejdede 10 timer en enkelt dag, hvilket er noget selvmodsigende sludder teksten taget i betragtning. Eller man kunne som arbejdsleder sige det er klart jeg nu må forsøge at tilrettelægge arbejdet således, at du får minimum 10 timer om dagen, men selvfølgelig ikke ved at sætte dig til dum i arbejde. Og det havde været en rimelig og acceptabel indgang på det forhold. Realiteterne er, at shop-afdelingen på Princess følte sig motiverede for at anmode om og indgå en aftale om clearing af overtimer med undertimer, fra særlige dage hvor de havde lejlighed til at sove længe. Nu er der ingen som siger at en sådan aftale ikke under nogen omstændigheder kunne være indgået efter en nærmere analyse af arbejdsforholdene i 6

7 shoppen. Men der er altså ikke længere frit slag på alle hylder, og det er i givet fald rederi og forening som indgår sådanne aftaler eventuelt på anmodning fra skibet. Ellers var vi hurtigt tilbage i de småanarkistiske uigennemskuelige katakombiske tilstande hvor advokaterne kunne tage over igen. Den konkrete sag fra Princess er på sin vis trist. Set fra foreningen fordi der var tale om en aftale de ansatte selv ønskede, og hvor en tillidsrepræsentant med meget kort erfaring lokalt havde tiltrådt aftalen. Men det fremgår fra de seneste møder ombord, at såvel de ansatte som ledelse havde anset denne aftale for at være hemmelig og lagt under gulvtæppet, fordi alle vidste den var i strid med overenskomsten, som på den vis blev gjort til inaktiv syndebuk i samme sekund den trådte i kraft. Det er måske synd for de involverede, men vi håber det slår igennem, således at manipulation og sidegadeaftaler med overenskomsten nu er fortid. Ole Strandberg HMS Victory En værdig senior i fortsat beskæftigelse Forsidebilledet er denne gang et billede af agterspejlet på Lord Nelsons Flagskib fra slaget ved Trafalgar, HMS Victory, som i dag ligger på flådebasen i Portsmouth. HMS Victory er det ældste tjenestegørende flådeskib i verden. Selv om skibet ikke har været i krigstjeneste siden 1821 indgår det stadig i den engelske flådes (Royal Navy) liste over tjenestegørende skibe. Skibet blev bygget tilbage i 1765 og flaget blev hejst første gang i Skibet er ca. 70 m langt og 16 m bredt, med en tonnage på 3556 tons. Den højeste mast er 62,4 m over vandlinien. I alt var der 34 sejl med et samlet areal på 5.468,4 m2. Den løbende rigning (tovværk mm.) var på 41,9 km. Den normale sejlhastighed ved god vind var ca. 7 mil. Skibets bevæbning var på maximalt 104 kanoner, og det havde under slaget ved Trafalgar en besætning på i alt 821 mand, incl. 7 danskere. Skibet er i dag flagskib for Chefen for den engelske flådes hjemmekommando (The second Sea Lord). Skibet har siden begyndelsen af sin karriere virket som flagskib for 82 admiraler, hvoraf Lord Nelson nok er den mest berømte i Danmark. Hvis man skulle være på ferie i England er skibet absolut et besøg værd. Der er rundvisninger ombord af flådeguider som samtidig fortæller mange spændene anekdoter om skibet og sømandslivet for længe siden. 7

8 Nej stemmer 5,5% Blanke stemmer 0,3% Ja stemmer 94,2% 8

9 RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN OM FORENINGENS NYE VEDTÆGTER Så er resultatet af urafstemningen om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Dansk Sø-Restaurations Forening kendt. Af foreningens 1189 medlemmer stemte 335 (28,2 %), hvilket er højt i vores verden. Desværre måtte optælleren (foreningens revisor) kassere 25 stemmer p.g.a. mangelfuld udfyldning. De resterende 310 stemmer fordelte sig som følger : JA 292 stemmer (94,2%), NEJ 17 stemmer (5,5%), BLANK 1 stemme (0,3%). Bestyrelsen og formand er meget glade for, at så mange af medlemmerne stemte, og at resultatet er blevet så klart. Ingen kan derefter være i tvivl om at medlemmerne står bag bestyrelsen i dens bestræbelser for at få Dansk Sø-Restaurations Forening tilpasset tidens krav og udfordringer, som en moderne resultatorienteret fagforening. Vedtagelsen af de nye vedtægter har umiddelbart følgende indvirkninger i den vante livscyklus i Dansk Sø-Restaurations Forening. 1) Der bliver ingen generalforsamling i 2001, men første gang i efteråret ) Næste bestyrelsesvalg bliver til generalforsamlingen i 2002, hvor der vælges efter valggruppe systemet, og med færre medlemmer af bestyrelsen. 3) Begravelseshjælpen afskaffes fra den 31. december ) Der vil ikke blive udbetalt julehjælp i år og fremover (julehjælp er ikke noget der er nævnt i hverken de nye eller de gamle vedtægter). Foreningen vil stadig afholde sine skovture og støtte seniorklubben. Der skal ikke være tvivl om at bestyrelsen er sig bevidst, at de ændringer som nu er sket, og vil ske i de næste år, for nogen vil virke meget voldsomme og måske uforståelige, men det sker for at Dansk Sø-Restaurations Forening skal kunne bestå og have en reel eksistensberettigelse. Vi håber at både gamle og nye medlemmer vil bevare det åbne og ansvarsbeviste sind i fremtiden, som de viste, da man turde tage skridtet i den nye tid for Dansk Sø- Restaurations Forening. AOP 9

10 PATTAYA et rejsebillede fra Thailands kulørte kvarter Jeg havde nu aldrig troet jeg skulle lande i det kvarter, og så med en Larsen -bus. Jeg der altid har holdt mig til mine egne veje, og helst godt væk fra slipstrømmen. Men sådan ville skæbnen her sent i år 2000 da feriebehovet pludselig blev akut. smukke nord-thailand med hovedsæde i Chiang Mai. Og en fælles motorcykeltur på en offroader jeg aldrig vil glemme. I lang tids dyb pløre og ensomhed med rigelig chance for at ende enten i en kanal til den ene side, eller en rismark i vand på den anden. For ikke at tale om den ensomme Thailænder der midt i strabadserne passerede i sin firehjulstrukne og majestætisk rakte to glas whisky ud af vinduet med sit uundgrundelige orientalske smil, mens vi vadede i pløre til midtvejs op af skinnebenet og kæmpede med den genstridige motorcykel. Et kig fra Admiralens hjørne ned gennem den lokale For ca. 12 år siden var jeg på egenhånds ferie med en kræftdøende dame i Thailand. Hun havde stærke bånd til landet, og det var et af hendes sidste ønsker. Jeg selv havde på det tidspunkt tilfældigvis ikke noget kørekort, og jeg savnede at køre på motorcykel og særlig uden forsikringshjælmen. Så en sen og noget tåget nat fik hun invitationen. Det blev en lykkelig ferie selvom vi skændtes bravt det meste af tiden, og jeg ofte var på min egen fart. Første stop Bangkok, og derefter længere tid i det Men Pattaya! Et købe-sex ferieparadis med dybe rynker i panden over dårligt image for børnesex og hvad kunne man ikke tænke sig. Hvad skulle jeg dog der? Som om ikke resten af Thailand kunne byde på al den gæstfrihed og natur den mest kræsne kunne ønske sig. Larsen rejser kørte mig fra Bangkok lufthavn til et lille hotel en 6-7 kilometer fra Pattaya, nærmere bestemt i Jomtien. En strandstrækning på et par kilometers penge med tilhørende småsidegadeskrigekvarterer og hoteller hist og pist i 10

11 alle størrelser og prislag (fra ca. 100 bath/dag og opefter, 100 bath = ca. 20 kr.). Jeg blev nu glædeligt overrasket over hele ferien, selvom jeg kun kan tale med om livsbillederne fra 5 eftermiddag til 6 morgen deromkring. Resten foregik indendørs og det var også alt for varmt om dagen uden skyer på himlen! Nej tak!, jeg har lovet at være hjemme kl 10 i aften. Thailand er afvæbnende. Vi bliver alle lidt smukkere når vi opholder os i det land. Den særligt ukomplicerede orientalske buddhisme som man finder den i Thailand, smitter med sin dybe indre venlighed og tolerance. Man træder frem som man er, fordi det alligevel kun er en midlertid tilstand på jorden, på vej til en ny tilstand. En opfattelse andre verdensreligioner s tilhængere burde misunde buddhisterne, til sammenligning med deres egen vanlige fantasiløse evighedsforestilling. Jomtien viste sig at være et paradis af forskellighed. Strandboulevarden osede i et kvintilimeter af busser, biler, motorcykler og knallerter i alskens størrelser og farver. Knallerterne med og uden sidevogn og med og uden soltag. Harley er i 1300 kubik-klassen ført af små vesteuropæiske kvinder med flagrende hår, og knallerter som våndede sig med vægten af en 300-punder med hjælm, næsebeskytter i betonhård plastik og forureningsfilter for ansigtet. Og de ustandselige krydsende ladtaxaer med plads til en 10 stykker, hvor man hopper på og af uanset strækning i sløjfen rundt om Pattaya for 10 bath til de lokale og 20 for os andre. En sen eftermiddag jeg sad og spiste morgenmad på en af de mange myldrende åbne strand-restauranter blev den gensidige overbærenhed brudt af en svensker (og hvorfor nu lige en sven- 11

12 sker?), som med tilfreds mine erklærede et område af strandrestauranten for røgfrit område, midt ved siden af den overstadige kontinuerlige trafik. Det må man da egentlig sige der er klasse over, omend ingen skænkede ham en videre tanke! En ubrudt strandstrækning på et par kilometer for de dag-dvaske og indianer-farvehungrende med tilbud fra nær og fjern og parasoller og speedbåde og faldskærmssvævende passagerer på slæb - som jeg nu aldrig vovede mig ned til af frygt for den ubarmhjertige sol. Jeg holdt mig mest til mit lille hotels sideværts skrigegade på nogle hundrede meter ned til strandboulevarden, med nogle se-nogetandet afstikkere til hist og pist. Her var der ubrudt liv 12

13 fra efter middag til næste morgen i rækken af småbarer, og det er også herfra mine billeder er taget fra den næstsidste nat - af en dansk bar- og hotelindehaver (jeg ynder ikke turistkameraet på maven). Hvilket minder mig om Per Arnoldis historie om et med japanere overfyldt fly som passerede en berømt bjergtinde. Per Arnoldi havde vinduesplads og en japaner fra midtersektionen rakte ham med megen sugen luft mellem tænderne sit kamera og spurgte om han venligst ville knipse et billede for ham. Når kameraet havde set scenariet, så havde japaneren også været der. Nå, jeg nåede nu at blive nok så lidt for meget velkendt i den omtalte gade. De danske navne fra billederne er der ikke ledt længe efter. Danskere har det åbenbart med Pattaya-området både som blivende og som turistende. Som jeg hørte skulle der være nogle og tyve barer i det samlede Pattaya med danske aner. Det turistende folkefærd (måske halvdelen af områdets befolkning), udfoldede sig i samme løsslupne mangfoldighed som trafikken. Store, meget store, og små, unge og gamle, ægtepar i halvtredserne, invalider, enlige, vennepar og smågrupper, med og uden børn, kvinder og mænd - men desværre noget begrænset nationalitetsmæssigt set og med danskere som en absolut markant størrelse. Jeg sad ofte og smugkiggede med en bog foran mig i nogle timer, i mine sene morgenstunder og indtil det blev tid til de første Makong er. Og det slog mig igen og igen at det ikke bare var turisme som afspejlede sig i disse menneskers Ikke helt hvad man ansigter. Det var noget langt lige tror! mere. Det var den indre fred man får, når man får lov til at være sig selv - uanset om man er æskefed eller dum i bolten eller smuk som en havfrue. Ikke at man ikke bliver tiltalt - og efter min smag måske en anelse for meget - om gode tilbud her eller der, men altid lige venligt fordelt og uden at være påtrængende. Og det ses i mange af ansigterne næsten som en guddommelig lettelse. 13

14 På grund af en letsindig aftale jeg fik lavet den første nat, tog jeg et par dage til Bangkok for at mødes - og også for at gense. Rejsen med bus fra Pattaya varer en 2 til 3 timer. Jeg indkvarterede mig lidt halvdyrt i hjertet af Patpong - som så absolut ligner sig selv. Men det kvarter - som for 12 år siden var næsten uudholdeligt trafikalt hektisk - det trodser nu enhver dansk litteraturs sproglige rækkevidde for at kunne beskrives. Det er for meget - selv til at nyde og drømme i forskellighed. Et par gange sad jeg fast i trafikken en små times tid medens vi så fjernsyn i bilen - 10 minutters gang fra mit mål, men uden chance for at stige ud. Til gengæld er der lige den geniale Bangkok Sky Train at omtale, som er kommet til siden. Det er en slags stjerneformet luksusjernbane som er anlagt et par etagers vej over de store boulevarder i Bangkoks centrumsområder. Endnu har jeg aldrig mødt et så let tilgængeligt trafiksystem. Jeg brugte næsten ingen tid eller besvær på at løse billet og komme nøjagtig derhen hvor jeg ville - endda automat-billet!!! Og det var en næsten salig behagelig transport når man tænkte og så på boulevarden dernede. Og makong-whisky, det skal man ikke kimse af. Slet ikke til den pris. Thailand er et Nirvana for shoppere, og så mange andre. Det er let og billigt at rejse rundt på egen hånd, og med et 14

15 forhåndskig på et kort, behøver man såmænd ikke rejsebureaer til at holde en i hånden, så meget desto mere som man føler sig tryg i Thailand. Med bus kan man komme fra Bangkok lufthavn til Pattaya for et par hundrede bath, og med taxa vil jeg tro for et par tusinde - eller man kan blive hentet fra det hotel hvor man har bestilt værelse f.eks. pr. . Og man kan tage i alle andre retninger af Thailand. Thailænderne er lige venlige. Ole Strandberg 15

16 FORENINGEN ORIENTERER FORENINGEN ORIENTERER JULEFERIE Kontoret holder lukket fra fredag den 22. december kl til tirsdag den. 2. januar. Skulle medlemmer få akutte problemer, kan foreningens faglige sekretær kontaktes på tlf , eller formanden på tlf JULEHJÆLP Forretningsudvalget har desværre måtte beslutte at der fra og med i år ikke ydes julehjælp. Beslutningen er en konsekvens af generelle omstruktureringer som hænger sammen med idegrundlaget for de nye vedtægter. KONTINGENT 2001 Så kender foreningen kontingentsatserne for Der vil ikke i det næste år være nogen stigning i kontingenterne. Tværtimod vil en stor del af medlemmerne opleve et mærkbart fald i det månedlige kontingent. Medlemmer som betaler til efterlønsordningen vil opleve en nul-løsning, fordi efterlønsbidraget stiger med samme beløb som foreningsog a-kasse-kontingentet falder. Der er i bladet på næste side en oversigt over de nye kontingentsatser som træder i kraft pr. 1. februar MEDLEMSKORT OG KALENDER Foreningen har udsendt nye medlemskort og kalendere til alle medlemmer. Hvis nogen ikke skulle have modtaget disse, kan de kontakte kontoret. NY TILLIDSREPRÆSENTANT I DFDS. På m.s. Queen of Scandinavia er kok Hardy Jensen valgt som tillidsrepræsentantsuppleant. Hardy Jensen har sejlet som kok i DFDS i en årrække HOVMESTER STILLINGS LEGAT Bestyrelsen har i år besluttet at tildele hovmester Stillings legat til Poul Bossen som en anerkendelse af Poul s store indsats i seniorklubben, og som tak for hans hjælpsomhed overfor forening og kontor. Samtidig blev Poul Bossen udnævnt til æresmedlem efter 40 år i foreningen. DFDS Chefen for cateringpersonalet i DFDS Seaways, kontorchef Dennis Clausen, har valgt at fratræde sin stilling ved dette års udgang, for at tiltræde en stilling som international personalechef i Gate Gourmet (som producerer mad til flyselskaber over hele verdenen og har ca ansatte). Dennis Clausen blev head-hunted til den nye stilling. Foreningen ønsker held og lykke og takker for et konstruktivt samarbejde. MEDLEMSOVERSIGT I januar nummeret af bladet vil der blive indsat en liste med navnene på samtlige medlemmer i DSRF. 16

17 Kontingentsatser pr. 1. februar 2001 Pr. måned ændr. Fuldtidsbetalende Incl. efterløn Fuldtidsbetalende Excl. efterløn Cateringass. (indslusning) * Incl. efterløn Cateringass. (indslusning) * Excl. efterløn Uddannelse/militær Incl. efterløn Uddannelse/militær Excl. efterløn Efterløn, trin Efterløn, trin Deltidsforsikret FTF-A u/efterløn Deltidsforsikret FTF-A m/efterløn Overgangsydelse Efterløn, ny ordning Fyldt 60 år efter efterlønsbevis Fyldt 60 år før ikke på efterløn Førtidspensionister Passive Kokkeelever Foreningsmedlemmer u/ a-kasse * : Under 6 mdrs. effektiv sejltid 17

18 Runde fødselsdage i perioden 13/12-21/1 Rosa Jacobsen - Viaduktvej 21/st/th, 9400 Nørresundby - fylder 80 år den 15. december. Jørn Madsen - Hjulets Kvarter 309, 5220 Odense SØ - fylder 50 år den 20. december. Christian Nielsen - Verstergade 44, Arnum, 6510 Gram - fylder 50 år den 26. december. Marian Kieffer Mortensen - Curdtslund 39, 2700 Rønne - fylder 50 år den 28. december. Anne Lise Larsen - Nørregade 44, 3770 Allinge - fylder 50 år den 3. januar. Inger Bruun Nybo - Ved Diget 5/st/th, 2770 Kastrup - fylder 60 år den 5. januar. Rita Bæk Hove-Jensen - Fuglevænget 34, 8500 Grenaa - fylder 70 år den 11. januar. Steingrim vid Stein - Nordmandsvej 13, 4050 Skibby - fylder 75 år den 11. januar. Hans Th. Marckmann - Bogårdsvej 419, 3050 Humlebæk - fylder 80 år den 2. januar. Tusinde tak for rødvinen til min 70 års dag. Dem glæder vi os til. Hilsen Knud Aage Nielsen Kære alle i foreningen. Jeg siger hermed hjertelig tak for min dejlige jubilæumsgave. Jeg blev meget glad for de smukke glas. Hermed en hjertelig hilsen og kærlige tanker. Tak for alt jeg har fået gennem årene som er gået. Viola Sofie Nielsen Tak for blomsterne ved min søns mindehøjtidelighed. MVH Inger Pedersen (mor) Jeg vil hermed sige mange tusinde tak for den flotte lanterne, og samtidig tak for den flotte titel, selvom jeg ikke syntes det er så mange år siden. Men tiden den går og der er mange gode og fine stunder at tænke tilbage på. Hermed en stor hilsen til alle på kontoret og til alle ude i skibene. Frisk vind og mados. Ib Pedersen Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor kære mands og fars død og bisættelse. Jan og Birte 18

19 Jeg vil hermed takke foreningen for den flotte lampe jeg modtog til mit 40 års jubilæum, samt også en stor tak for legatet jeg modtog. Med hilsen samt alt godt for foreningen i fremtiden, Poul Bossen Hjertelig tak for venlig opmærksomhed på min fødselsdag Poul E. Vigsö Thank you for venlig opmærksomhed ved mit 25 års jubilæum i fagforeningen. Veronica Dwyer Sørensen Efterløns- og pensionistklubben på Bornholm ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår Samt stor tak for år Hans Espersen Hjertelig tak for venlig opmærksomhed på min 80 års dag. Kjeld F. Larsen JUBILÆUM i perioden 13/12-20/01 incl. nogle glemte Ove Pedersen havde den 1/10 været medlem af foreningen i 25 år. Ib Kristen Pedersen havde den 11/10 været medlem af foreningen i 40 år, og er samtidig udnævnt til æresmedlem. Gurli Christoffersen havde den 1/11 været medlem af foreningen i 25 år. Kai Petersen har den 1/1 været medlem af foreningen i 60 år. Vi mindes Arne Fogtmann Pedersen, f. 16/7-1949, er afgået ved døden den 9. oktober A. Kristian Sielemann, f. 4/ , er afgået ved døden den 1. november John Hansen, f. 9/9-1918, er afgået ved døden den 31. oktober

20 20 Indmeldelser i perioden til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Nielsen Thomas Brinch A.P. Møller Kristiansen Morten BornholmsTrafikken Hansen Lisbeth BornholmsTrafikken Jensen Majken Schou BornholmsTrafikken Gejl Birthe Danserv Nørgaard Annalise Hansen Danserv Østerbæk Kristian DFDS Iversen Jette Marie DFDS Andersen Henrik DFDS Jensen Rikke DFDS Andersen Peter Grønhøj DFDS Thomsen Anders DFDS Berg Desiree DFDS Christensen Kim DFDS Aaes Susanne DFDS Hansen Dan Røen DFDS Hansen Helle Kjær DFDS Jensen Mette K. DFDS Ljungberg Tom DFDS Nørholm Jan DFDS Ravn Lars DFDS Svensson Maria DFDS Larsson Anneli DFDS Rasmussen Carsten Skjødt DFDS Christensen Lene DFDS Eriksson Mats DFDS Kristoffersen Kristian DFDS Legaspi Jonathan DFDS Søndberg Trine DFDS Lindskog Annica DFDS Dahlqvist Patrik DFDS Bergkvist Kenneth Gerlach DFDS Mathiasen Teddy Rose DFDS Christensen Lene Krogh DFDS Christensen Mona Vestergård DFDS Hansen Rolf Cliver Nielsen & Bresling Knudsen Anja Maria Samsø Linien Jensen Sidsel H. Scandlines Danmark A/S

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere