Efterløn - er det noget for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn - er det noget for dig?"

Transkript

1 Efterløn - er det noget for dig?

2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig med informationer, så du forhåbentlig får nemmere ved at træffe valget, om du skal betale til efterlønsordningen. Vi har naturligvis ikke tage højde for alle tænkelige situationer, og lige præcis din situation kan være så speciel, at du måske ikke syntes at pjecen er fyldestgørende. Derfor skal vi understrege, at du naturligvis altid vil være velkommen til at kontakte os telefonisk eller personligt, ligesom vi skal henvise til a-kassens hjemmeside for yderligere informationer: A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog: Gammel Strand 46, 1202 København K. Telefon Mandag-fredag

3 Efterløn hvorfor Du har mange år til du eventuelt kan opnå ret til efterløn. Selv om den beslutning om eventuelt at skulle gå på efterløn ligger langt ude i fremtiden, skal den reelle beslutning tages mange år tidligere. For at kunne gå på efterløn når du fylder 64 år, skal du have taget beslutningen inden du fylder 30 år. Dette skyldes at det er en forudsætning for at kunne modtage efterløn at du begynder at betale efterlønsbidrag senest fra den dag du fylder 30 år. Når du tilmelder dig efterlønsordningen, har du mulighed for at få udbetalt efterløn i 3 år fra du når efterlønsalderen til du når folkepensionsalderen. Du kan alternativt få udbetalt en skattefri præmie, hvis du ikke går på efterløn eller udskyder din overgang til efterløn. Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret Der er mange der stiller spørgsmål ved efterlønnens fremtid. Fastholdes den i den nuværende form, vil vilkårene ændre sig, eller er den afskaffet, når du bliver ældre. Folketinget har med et bredt flertal blandt partierne i december 2011 lavet en aftale om tilbagetrækningsreform. Med baggrund i denne aftale må det forventes at efterlønnen ikke bliver ændret foreløbig. Svarene er der dog ingen, der kender med sikkerhed, men du er til gengæld sikker på at det betalte efterlønsbidrag er dine penge, og du vil altid kunne flytte dine indbetalinger over på en privat pensionsopsparing. Efterlønsbidraget er med andre ord en opsparing, som du vil få glæde af senere i livet, på den ene eller anden måde. Hvem, hvad, hvornår - om efterløn Efterløn hvad er det egentlig Efterløn kan sammenlignes med dagpenge, men du skal blot ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Efterløn er med andre ord en anden mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet end den almindelige folkepensionsalder på 67 år giver mulighed for. Med efterløn kan du vælge helt eller delvis at stoppe med at arbejde, når du fylder 64 år. Det kræver dog, at du har indbetalt efterlønsbidrag til efterlønsordningen senest fra du fylder 30 år og i sammenlagt 30 år. Det er derfor at du allerede nu skal beslutte dig for om du ønsker at have denne mulighed. 3

4 Hvornår skal du tilmelde dig ordningen? Du skal starte med at indbetale efterlønsbidrag senest når du fylder 30 år, da det er en forudsætning for ret til efterløn når du fylder 64 år. Du skal dog ikke betale efterlønsbidrag i mere end 30 år. Så du vil få mulighed for pause i betalingen, da der er 34 år fra du fylder 30 til du fylder 64 år. Hvornår kan du få efterløn? Du vil, efter de regler der blev vedtaget i folketinget i slutningen af 2011, kunne gå på efterløn, når du fylder 64 år. Det er dog sandsynligt at efterlønsalderen vil blive højere. I de regler der blev vedtaget af Folketinget i 2006 og 2011, vil efterlønsalderen og folkepensionsalderen blive hævet, hvis levealderen vil stige yderligere. Første gang Folketinget skal ændre alderen er i 2015 med virkning fra og med 2025 (stigningen kan ikke overstige 1 år). Herefter skal Folketinget hvert 5. år hæve efterlønsalderen, hvis levealderen fortsat stiger. Når Folketinget hæver efterlønsalderen, får den først virkning 10 år efter. Du bliver automatisk tilmeldt ordningen når du fylder 30 år Efterlønsordningen forudsætter, at du er medlem af arbejdsløshedskassen. Vi opkræver efterlønsbidraget automatisk sammen med dit a-kassekontingent, når du fylder 30 år med mindre du skriftligt framelder dig efterlønsordningen ( fra 1/1 2013, skal du selv tilmelde dig ordningen) Det er dog vigtigt at pointere, at det er en forudsætning for ret til efterløn, at du starter indbetalingen når du fylder 30 år. Der er i efterlønsreglerne en fortrydelsesordning, men den forudsætter at du har været medlem uafbrudt af arbejdsløshedskassen siden du fyldte 24 år og efterløn efter denne fortrydelsesordning vil betyde en lavere efterløn. Efterlønnen i tal Hvad får du udbetalt i efterløn Efterlønssatsen er afhængig af, hvornår du går på efterløn. Hvis du går på efterløn når du når efterlønsalderen, får du, inden fradrag for dine pensioner, 100 % af højeste dagpengesats. Det svarer i 2012 til ca kr. om året før skat (du skal ikke betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag af efterløn). 4

5 Hvor meget skal du betale til efterlønsordningen Efterlønsbidraget, som du skal betale hver måned udgør i 2012 kr. 460 for fuldtidsforsikrede og kr. 320 for deltidsforsikrede Efterlønsbidraget kan trækkes fra i skat Du kan trække efterlønsbidraget fra i skat på samme måde som med a- kassekontingentet. Hvordan forrentes dine efterlønsbidrag Dine efterlønsbidrag forrentes ikke med en fast procentsats. Efterlønsbidragene reguleres med samme sats som arbejdsløshedsdagpengene, der reguleres efter lønudviklingen i Danmark. Hvor meget får du for dine indbetalte efterlønsbidrag Som fuldtidsforsikret betaler du i 2012 kr i efterlønsbidrag pr. år (deltidsforsikrede kr ) Uforrentet svarer det til en samlet indbetaling på kr i 30 år. Til sammenligning udgør efterlønnen i 2012: Efterløn som 64-årig kr. pr. år. eller i alt kr. Afkastet er meget stort i forhold til, hvad du i løbet af de 30 år indbetaler. MEN du skal være opmærksom at dine pensionsordninger bliver modregnet i efterlønnen. Hvis du ikke overgår til efterløn eller udskyder din overgang til efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie på op til kr , der udbetales, når du når folkepensionsalderen. 5

6 Du får dine penge tilbage hvis du ikke går på efterløn Hvis du vil springe fra ordningen Finder du i løbet af dit arbejdsliv ud af, at du vil frasige dig retten til efterløn, kan du få de indbetalte efterlønsbidrag overført til en arbejdsmarkedspension. Du har garanti for at pengene er dine. De overførte bidrag bliver forrentet svarende til lønudviklingen på det danske arbejdsmarked. Du vil ikke kunne få udbetalt beløbet kontant, men derimod kun til en pensionsordning. Du vil således først kunne få udbetalt beløbet når du går på pension. Hvis uheldet er ude Efterlønsbidraget er som tidligere nævnt din personlige ejendom. Dette gælder også, hvis du skulle blive tilkendt førtidspension og dermed være afskåret fra at kunne modtage efterløn. I så fald vil du kunne få tilbagebetalt bidraget. I tilfælde af død går bidraget til boet. I begge tilfælde skal der betales en afgift på 30 % til staten. Det skyldes at du har haft skattefradrag for dine efterlønsbidrag. Efterlønsbeviset din garanti Efterlønsbeviset er en erklæring fra arbejdsløshedskassen om, at du opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn den dato, hvor efterlønsbeviset er udstedt. Det betyder, at du har ret til efterløn, selvom du bliver syg og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, sådan som overgang til efterløn ellers kræver. Bliv på jobbet og få en skattefri præmie Arbejde kan betale sig Hvis du udskyder eller helt undlader at gå på efterløn, vil du modtage en skattefri præmie på op til kr. (deltidsforsikrede kr ved 37 timer om ugen). Vi udbetaler beløbet som et engangsbeløb når du når folkepensionsalderen. Hvor meget kan du optjene Præmien er på kr. (deltidsforsikrede kr.) for hver gang du har arbejdet 481 timer (deltidsforsikrede også 481 timer), svarende til 37 timer om ugen i 3 måneder. For at opnå den højeste præmie, skal du have arbejdet på fuld tid i 3 år, svarende til timer. 6

7 Arbejde i efterlønsperioden Du kan arbejde så meget du vil i efterlønsperioden. De timer, du arbejder, vil blive fratrukket i dine efterlønsudbetalinger. Det betyder at du for hver arbejdstime får modregnet en times efterløn. Da man oftest får mere i løn end i efterløn, kan det godt betale sig at arbejde. Hvis du f.eks. arbejder 5 timer om ugen, får du efterløn for 32 timer. Vi fradrager først arbejde efter, at der er foretaget fradrag for pension. Du vil også kunne arbejde fuld tid i perioder, og vælge at vende tilbage til efterlønnen igen, det står dig frit for. Arbejde i udlandet. Hvis du vælger at arbejde en periode i udlandet, indskrænker dette ikke nødvendigvis dine muligheder for retten til efterløn på et senere tidspunkt. Det er dog afgørende hvilket land du får arbejde i. Hvis du arbejder i et EØS-land Hvis du får arbejde i et EØS-land (d.v.s. EU, Norge, Island og Lichtenstein), vil du som hovedregel blive arbejdsløshedsforsikret der. Det betyder, at du ikke kan betale til efterlønsordningen i den periode, hvor du opholder dig i udlandet. Du har dog som hovedregel mulighed for at betale bidragene med tilbagevirkende kraft, når du kommer tilbage til Danmark. Hvis du arbejder uden for EØS Skal du arbejde uden for EØS, kan du fortsætte med at være medlem af arbejdsløshedskassen. Det betyder, at du kan begynde eller fortsætte med at betale efterlønsbidrag, mens du er i udlandet. Arbejde i Danmark før overgang til efterløn Du skal være opmærksom på, at du ikke kan komme direkte fra et job i udlandet og få ret til efterløn i Danmark. Det skyldes, at man skal have en del af sine arbejdstimer i Danmark i perioden op til, at man ønsker at gå på efterløn. Reglerne på dette område er ret indviklede, men du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Modregning af dine pensionsordninger Hvor meget der vil blive fradraget i efterlønnen for dine pensionsordninger, afhænger af hvilke pensionsordninger du har. 7

8 Der vil blive modregnet for alle typer af pensionsordningen og uanset om du får penge udbetalt. Hvis der er tale om en pension der udbetales månedsvis og frem til du dør (livrente) udgør fradraget 64 % af det udbetalte beløb. Hvis du har en rate- eller kapitalpension, sker fradraget ved at dele kapitalen ud på 20 år det vil sige at vi beregner, at du har 1/20 af kapitalen (5 %) af kapitalen pr. år i de 3 år. fradraget pr. år udgør 80 % af de 5 % Efterløn en fleksibel ordning med muligheder Reglerne i efterlønsordningen er omfattende og kan for selv den bedste være indviklet at finde rundt i. Vi håber alligevel, at du har dannet dig et indtryk af, om efterlønsordningen er en ordning, som du kan forestille dig at få glæde af. Det er vigtigt at pointere, at ordningen er fleksibel i den forstand, at du kan sammensætte din efterlønsperiode på den måde, der passer til dine behov, når du nærmer dig efterlønsalderen. Du kan f.eks. benytte dig fuldt ud af efterlønnen, mikse efterløn med skattefri præmie eller helt fravælge efterløn og få dine penge igen gennem din pension. Mulighederne er mange, men den eneste beslutning, du behøver tage nu, er om du vil tilmeldes ordningen eller ej. Og da de indbetalte bidrag betragtes som værende dine, behøver du ikke at være nervøs for, hvad der sker med dine penge, hvis du af en eller anden årsag vil melde dig fra ordningen, eller hvis efterlønsordningen på et tidspunkt ændres. Skulle du have tvivlsspørgsmål, inden du træffer dit valg, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. 27. december

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere