Strategisk kommunikation og dansk strategiudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk kommunikation og dansk strategiudvikling"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajn Steen Kjærgaard 26. august 2010 Strategisk kommunikation og dansk strategiudvikling Vejleder Orlogskaptajn, Cand. Jur, Kenneth Buhl Dansk Institut for Militære Studier Antal ord:

2 Forsiden HKH Kronprinsesse Mary på besøg i Helmand provinsen sammen med daværende forsvarsminister Søren Gade (V). Billede fra Jyllandsposten, december Side 2 af 132

3 Abstract Information pervades today s strategic environment. Events are reviewed not by what actually occurs but on the context and by the way in which they are presented, mediated, received and interpreted. Perception becomes reality. Credibility counts more than content. Information is a strategic instrument in this paradigm. Denmark participates in today s international Wars by Choice. These require legitimization and support across both national and theatre audiences. This thesis asks the question: What is strategic communication and how does it integrate in a Danish strategic framework? It concludes that Denmark, as part of its strategic process, must institutionalize its ability to conduct strategic communication as an integral part of an overall comprehensive approach. It suggests a framework in which a Danish approach to strategic communication can exist. It explains what it is in terms of concept, function and process. It explains how it can be developed, coordinated and applied. It provides an overview over stakeholders, audiences and how effectiveness can be ensured. Finally this thesis remarks, that despite Danish strategic communication is unique towards its domestic dimension it must acknowledge its international context in order to secure an international coherent approach specifically towards audiences in the theatres of operations. Side 3 af 132

4 Resume Strategisk kommunikation har opnået stor opmærksomhed i de seneste år. Denne opgave undersøger, hvad det er i en dansk kontekst og hvordan det kan integreres i dansk strategiudvikling. Danmarks sikkerhedspolitik i det 21. århundrede drives af politiske tilvalg Wars by Choise. Disse har komplicerede målsætninger, gennemføres med begrænset styrkeanvendelse og udkæmpes blandt civilbefolkninger. War Amongst the People kræver en balanceret strategisk indsats. Bløde magtmidler komplementerer i stigende grad de traditionelle hårde magtmidler. Nogle gange er de toneangivende. Fordi Wars by Choise, ikke er drevet af eksistentielle trusler, men et udtryk for tilvalg er legitimitet en grundlæggende strategisk præmis. Det samme er befolkningens opbakning i indsatsområderne. Legitimitet og opbakning er afgørende for at kunne opnå succes. Legitimitet og opbakning skal vindes, fastholdes og udbygges den er ikke givet i en verden, hvor mange aktører slås at fortælle hvad der er rigtigt og forkert. Derfor bliver den aktør, der er bedst til at kunne levere en rettidig, troværdig og kulturel tilpasset fortælling ofte den legitime og støttede part. Der eksisterer en tæt sammenhæng imellem legitimitet, evnen til at vinde lokal opbakning og evnen til at kunne kommunikere strategisk. Denne opgave argumenter, at information er en afgørende strategisk faktor i det 21. århundredes strategiske miljø. Denne opgave konkluderer på baggrund af en analyse af hvordan Storbritannien og USA arbejder med strategisk kommunikation og en analyse af hvordan centrale aktører i Danmark ser på brugen af begrebet, at Danmark må institutionalisere sin tilgang til anvendelse af strategisk kommunikation. Hvad er strategisk kommunikation? Strategisk kommunikation handler om at opnå indflydelse på målgrupper, der har betydning for de strategiske målsætninger. Strategisk kommunikation er en funktion, der sikrer en troværdig ensartet effektiv dansk kommunikationsvirksomhed i forhold til relevante målgrupper i Danmark, i indsatsområdet og internationalt. Strategisk kommunikation skaber tværministeriel strategisk til taktisk sammenhæng ved, at formulere rammedannende ledetråde i form af målsætninger og hovedbudskaber. Den danner rammen for politisk kommunikation, Public Diplomacy, Departementale Side 4 af 132

5 kommunikationsaktiviteter samt operative og taktiske medieaktiviter, herunder Public Affairs og militære informationsoperationer. Strategisk kommunikations fokus rettes imod: - At tilsikre skabelse og fastholdelse af legitimitet med relation til den danske debat - At tilsikre faglighed og kvalitet i den danske debat - At tilsikre de operative betingelser i form af opbakning og accept med relation til indsatsområdet Strategisk kommunikation er en iterativ og adaptiv proces med den ønskede effekt i centrum. Processen omfatter planlægning, udførelse og evaluering. Hvordan integreres strategisk kommunikation i dansk strategiudvikling? Strategisk kommunikation hænger uløseligt sammen med strategiudvikling og dermed samtænkning. Det er en integreret del af et samlet strategikompleks rettet imod specifikke internationale indsatser. Unity of Effort imellem selvstændige aktører er det gældende styringsprincip for strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation koordineres med strukturelt udgangspunkt i Udenrigsministeriets stabiliseringskontor. En særlig rådgiver til statsministeriet er ham der binder processerne sammen. På det strategiske niveau, har en tværministeriel styregruppe godkendelsesansvaret. Denne tilsikrer politisk ledelse i processen og varetager koordination med partnerlande og allierede. På det operative niveau varetager en tværministeriel embedsmandsgruppe, med fast repræsentation fra relevante aktører, udvikling, implementering og koordinering af strategisk kommunikation. På det taktiske niveau koordineres aktiviteter, operationer og engagementer direkte og fleksibelt i forhold til situationen og mulighederne. Størsteaktøren har det koordinerende ansvar samt forbindelsesansvaret. En tværministeriel rammesættende informationsstrategi, som er en integreret del af det samlede strategikompleks, danner grundlag for koordinering, implementering og evaluering af engagementer på såvel strategisk som operativt og taktisk niveau. Aktørerne kan principielt findes på tværs af det departementale område, herunder disses styrelser. Situationen og opgaven afgør aktørstatus. NGOér og akademia skal søges involveret mest muligt. Udvikling af Host Nations strategiske kommunikationsevner skal indgå i målsætningerne. Side 5 af 132

6 Den ønskede effekt er drivende for udpegningen af målgrupper. Målgrupper relateres til aktørniveauet [strategisk-taktisk]. Opgaven, situationen tyngden eller andre opgaver kan have indflydelse på målgruppe valget. Generelt kan målgrupper findes indenfor følgende segmenter: - Danmark. - Indsatsområdet, herunder regionale og i Host Nation samt - Internationale. Effektmåling er en integreret del af strategisk kommunikation. Effektmåling hænger sammen situationsopfattelse. Etablering af kapaciteter og processer for at kunne lave effektmåling er afgørende for at kunne lave effektiv strategisk kommunikation. Dansk strategisk kommunikation, må trods et stort fokus på den danske legitimitetsdannelse, eksistere i rammen af alliancens. I forhold til indsatsområdet må Danmarks indsats integreres den internationale strategiske kommunikation. Side 6 af 132

7 Indholdsfortegnelse Indhold 1. KAPITEL Indledning Baggrund - Legitimitet i Nye krige Problemformulering Metode (Hertil analysemodel grafisk i bilag 1) Undersøgende variable Argument for valg af undersøgende variable Kritik af valg af undersøgende variable Beskrivelse af opgavens delelementer Redegørelse: Strategibegrebet og samtænkning Redegørende analyse: Information som en strategisk faktor Delanalyse 1: Doktrinært perspektiv Delanalyse 2: Empirisk baseret perspektiv Syntese Empiri Bias, Validitet og reliabilitet Opgavens Struktur Afgrænsninger Forudsætninger Formalia Kapitel 2 Strategi og de nye krige De Nye krige Information og de nye krige Strategibegrebet Det 21. århundredes strategiske miljø Samtænkning Samtænkning i Danmark Dansk strategiudvikling Delkonklusion...32 Side 7 af 132

8 3. Kapitel 3 information som strategisk faktor Socialkonstruktivismens grundlæggende betydning Soft Power Informationsmiljøet De traditionelle mediers rolle i informationsmiljøet New Medias rolle i informationsmiljøet Delkonklusion Kapitel 4 DELANALYSE 1: det doktrinære perspektiv Strategisk kommunikation som koncept Funktion Proces Koordination og styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for strategisk kommunikation Effektmåling Delkonklusion KAPITEL DELANALYSE 2: DET empiriske perspektiv Indledning Strategisk kommunikation ud fra et empirisk perspektiv Strategisk kommunikation som koncept Koordination og styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for strategisk kommunikation Effektmåling Delkonklusion Kapitel SYNTESE Strategisk kommunikation som koncept Koordination og styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for den strategiske kommunikation Effektmåling...78 Side 8 af 132

9 7. Kapitel KONKLUSION Hvad er strategisk kommunikation? Strategisk kommunikation som koncept Hvordan integreres strategisk kommunikation i dansk strategiudvikling? Sammenhæng til dansk strategiudvikling Koordination og Styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for strategisk kommunikation Effektmåling Kapitel Perspektivering Bibliografi Bilag 1 ANALYSEMODEL grafisk Bilag 2 Interviewguide Underbilag 1 til bilag 2 spørgeguide Bilag 3 Oversigt over interviewpersoner Bilag 4 ELEMENTERNE i Informationsmiljøet - Kommenteret definitionsliste Public Diplomacy (PD) Defence Support for Public Diplomacy (DSPD) Public Affairs (PA) Informationsoperationer (Info Ops) Psykologiske operationer (PSYOPS) Bilag 5 interviewreferater Jens Garly, Forsvarsministeriet Klavs Holm, Udenrigsministeriet Martin La-Cour Andersen, Statsministeriet Peter Dahl Thruelsen, Forsvarsakademiet Rolf Holmboe, Udenrigsministeriet Jens Ole Rossen-Jørgensen, Forsvarskommandoen Side 9 af 132

10 1. KAPITEL Indledning Danmark fører en international aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Aktivismen dækker over, at der ikke eksisterer en eksistenstrussel imod det danske nærområde. Dette har givet strategisk handlefrihed. En handlefrihed, som har medført, at Danmark har kunnet foretaget en række sikkerhedspolitiske tilvalg - såkaldte Wars by Choise (Haas, 2009) for at fremme værdier og sikkerhedspolitiske interesser. Herunder har Danmark aktivt støttet internationale indsatser, såvel politisk, som ved at stille især militære ressourcer til rådighed for NATO osv. En grundpille i dansk sikkerhedspolitik har siden 2004 været en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats for at sikre bæredygtige løsninger. (Udenrigsministeriet, Afghanistanportalen, 2009) Konceptet er blevet kendt under betegnelsen samtænkning. Med Afghanistanstrategien (Forsvarsministeriet, forsvarsministeriet.dk, 2008) er Danmark for alvor begyndt at arbejde med sikkerhedspolitiske strategier. Således udgør Afghanistanstrategien et sikkerhedspolitisk kompas: Et styringsinstrument til brug for sikkerhedspolitikkens konkrete udførelse på tværs af de civile og militære aktører, der er involverede i Danmarks Afghanistan indsats. I strategien omtales kommunikation i Danmark og i Afghanistan i brede termer. I Helmandplanen for 2009 fremgår specifikke målsætninger for strategisk kommunikation i forhold til Afghanistan indsatsen. (Forsvarsministeriet, Helmandplanen 2009). Vigtigheden af strategisk anvendelse af kommunikation lærte Danmark for alvor i fm. Tegningesagen i Information var et af de væsentligste instrumenter man bragte i anvendelse for at håndtere krisen. (Vedby Rasmusen, 2007). Wall Street Journal undrer sig over, at Danmark fortsat har en høj opbakning til indsatsen i Afghanistan (WSJ.com, s ). Ifølge Wall Street Journal er svaret: at der er elite konsensus, og at den pågældende konsensus inkluderer politikere, intellektuelle, akademikere og kommentatorer; at de store aviser alle i deres ledere har støttet indsatsen; at den tidligere danske forsvarsminister Søren Gade citeres for at sige, at uden at have vundet befolkningens opbakning kan man ikke vinde en krig. key to winning the public was giving reporters deep access to soldiers, who were allowed to talk. (WSJ.com) Gade citeres desuden for at sige, at den folkelige opbakning ikke mindst stammer fra soldaterne selv. Trods erfaringerne fra Tegningesagen, den strategiske modningsproces udviklingen af Afghanistanstrategien repræsenterer samt det faktum, at Danmark øjensynligt kommunikerer godt, har Danmark ikke nogen policy eller doktrin for, hvad strategisk kommunikation er i en dansk strategisk kontekst og hvordan det integreres i en dansk strategisk tilgang til dansk aktivistisk sikkerhedspolitik. Denne opgaves rationale er at undersøge, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan integreres som et instrument i dansk strategiudvikling? Side 10 af 132

11 Det er i disse spørgsmål denne opgaves relevans findes Baggrund - Legitimitet i Nye krige Sikkerhedspolitikkens betingelser har ændret sig fundamentalt i det 21. århundrede. Udfordringerne i det strategiske miljø konstitueres ofte af diffuse risici frem for konkrete objektive trusler. Nye krige handler ikke om overlevelse, men om politisk vilje og globale værdier. Nye krige er et instrument for internationale interventioner på det internationale samfunds vegne, De har til formål at løse kriser, mildne menneskelige katastrofer og genopbygge skrøbelige stater. Tidligere skulle man sejre, nu skal krige sikre specifikke vilkår. Det skal forhindre brud på folkeretten, sikre menneskerettigheder, frihedsrettigheder og fastholde en global retfærdig orden. Nye krige gennemføres med begrænset styrkeanvendelse. Der er ingen fronter i de nye krige, de udkæmpes blandt civilbefolkningen. Denne form for krig War Amongst the People (Smith, 2006, s. 271) er den mest komplicerede form for væbnet konflikt og er en langvarig affære. I en ny krigskontekst kommer legitimiteten af Wars by Choise ikke automatisk. Borgernes sikkerhedsopfattelse ligger oftest fjernt fra konfliktområderne. Krigenes rationaler skal dyste med en lang række andre samfundsproblematikker, som ligger nærmere for befolkningen. Legitimiteten for den førte sikkerhedspolitik må derfor vindes, fastholdes og udbygges!.. Hvem ville have lagt mærke til det, hvis vi havde sagt pas til at være med i krigen i Afghanistan. Hvor ville den milliard til gengæld have gjort godt i sygehusvæsnet lige nu? [.]. Det koster at satse på død i stedet for liv. Men Anders Fogh Rasmussen fik sin post som NATO generalsekretær. I dagbladet Urban, onsdag 10. februar Et eksempel finder vi i krigen imellem Israel og Hamas i januar For Israel var det helt nyt at måtte slås for legitimiteten til at gå i krig. Israel har historisk opfattet, at de i den blotte eksistens af staten Israel har haft en iboende legitimitet og derfor ikke behøver at kæmpe om den. Men i denne konflikt oplevede man for første gang Israel rulle en enorm informationsstrategi ud, blandt andet indeholdende en kraftig satsning på internettet, herunder i form af en TV kanal (Karlsen, 2009) Radioprogrammet Orientering på P1 stillede det fundamentale spørgsmål: Hvordan defineres sejren i en moderne konflikt? Programmet argumenterede for, at sejren defineres i opfattelsen af legitimitet. Sejren blev defineret i medierne ikke i Gaza by sagde DR P1. (Foigel, Juli 2009) Side 11 af 132

12 1.3. Problemformulering Legitimitet er altså en væsentlig faktor for dansk sikkerhedspolitisk i det 21. århundredes strategiske miljø. Wars by Choise må retfærdiggøres, sættes i den rigtige ramme, og der må tydeliggøres en sammenhæng til danske sikkerhedsforhold eller bevidste værdipolitiske tilvalg for at legitimere deltagelse i en international indsats. Power can no longer speak for itself in the global perceptual environment; it needs to be explained. Professor Philip M. Taylor, University of Leeds. (Taylor, s. slide 13) I et demokratisk samfund som Danmark bliver det derfor afgørende vigtigt at kunne overbevise og skabe forståelse for den trufne beslutning på tværs af alle tænkelige målgrupper. Tilføjer man, at hovedudfordringen i War Amongst the People ikke er at vinde militært, men at vinde lokalbefolkningernes vilje i form af opbakning og forståelse [Hearts and Minds] (Smith, 2006), ja så synes en systematisk strategisk tilgang til det at kommunikere i forhold til internationale indsatser evident. Med udgangspunkt i ovenstående opstilles følgende problemformulering: Hvad er strategisk kommunikation, og hvordan kan det integreres i dansk strategiudvikling? 1.4. Metode (Hertil analysemodel grafisk i bilag 1) Opgavens genstandsfelt er strategisk kommunikation. Opgaven er normativ i sin karakter. Den søger at fremkomme med et svar på, hvorledes strategisk kommunikation kan implementeres i dansk strategiudvikling, når rammen er samtænkning. For at kunne bevare problemformuleringen er det nødvendigt at foretage to indledende redegørende analyser. Strategibegrebet introduceres i et indledende redegørende kapitel med henblik på at kunne konkludere i hvilken strategisk kontekst strategisk kommunikation skal operere. Herefter foretages en redegørende analyse, som svarer på det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor information er en strategisk faktor i det 21. århundredes strategiske miljø? Side 12 af 132

13 Herefter undersøger opgaven, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan anvendes i et dansk strategisk perspektiv. Dette gøres med baggrund i to delanalyser, som undersøges med de samme variable for at sikre komparativitet. Delanalyse 1 undersøger strategisk kommunikation ud fra et doktrinært perspektiv. Delanalyse 2 undersøger strategisk kommunikation ud fra et empirisk perspektiv. For at finde den for Danmark optimale måde at anvende strategisk kommunikation, gennemføres en syntese af de to delanalyser, hvor de to indledende kapitlers delkonklusioner danner rammen. Konklusionen fremkommer i forlængelse af syntesens resultater. Den fremkomne konklusion perspektiveres afslutningsvis Undersøgende variable Valg af undersøgende variable er foretaget med udgangspunkt i teorien Strategisk brug af kommunikation (Lund, 2005) og den amerikanske doktrin for strategisk kommunikation (DoD, 2008). Hovedpointen i begge teorier er: en afsender transmitterer et budskab via et medie igennem et antal filtre til en modtager. Opgavens genstandsfelt er strategisk kommunikation. Rammen er strategiudvikling og samtænkning. For bedst at kunne danne grundlaget for at besvare opgavens spørgsmål: Hvad er strategisk kommunikation, og hvordan kan det integreres i dansk strategiudvikling? Kan der med udgangspunkt i teorierne oplistes en række delspørgsmål: Hvad er strategisk kommunikation? Hvordan sikres samvirke, koordination og synergi imellem samtænkningens aktører? Hvem er aktørerne? Hvem kommunikeres der med? Hvilke kommunikationskanaler(medier) anvendes der til at transmittere budskaberne? Hvilke filtre skal kommunikationen igennem? Hvordan fremkommer de budskaber der skal transmitteres(retorik)? Hvordan måles og evalueres effektivitet? Argument for valg af undersøgende variable Eftersom opgavens fokus er på et strategisk metaniveau og handler om hvad strategisk kommunikation er og integreringen deraf i den samlede strategiske tilgang til dansk sikkerhedspolitiks udførelse, fravælges kommunikations taktiske/tekniske aspekter som medievalg, budskabsformulering mv., og fokus holdes på de overordnede aspekter. Med udgangspunkt i ovenstående er følgende variable udvalgt: Strategisk kommunikation som koncept, Koordination og styring, Aktører i strategisk kommunikation, Målgrupper for Strategisk kommunikation. Effektmåling (Feedback). Side 13 af 132

14 Kritik af valg af undersøgende variable Der kan opstå en fejlkilde i det forhold, at de valgte undersøgelsesvariable ikke afdækker hele genstandsfeltet, men kun en del deraf. Med baggrund i at variablene er udvalgt udfra såvel teori som anerkendt doktrin samt det forhold, at hovedpointerne i begge teorier er relativt ens, vurderes variablene at kunne afdækkede genstandsfeltet tilfredsstillende Beskrivelse af opgavens delelementer Redegørelse: Strategibegrebet og samtænkning Formålet med redegørelsen er at skabe en kontekstuel ramme omkring analysen. Der gennemføres en redegørelse for karakteren af det strategiske miljø i det 21. århundrede. Herefter introduceres strategibegrebet ud fra et teoretisk perspektiv. Samtænkningskoncepten introduceres. Afslutningsvist gives en opsummerende delkonklusion, som danner grundlaget for den fortsatte opgave Teorivalg. Til at sætte en teoretisk ramme for redegørelsen af det strategiske miljø og strategibegrebet er valgt følgende teorier: Harry R. Yarger Strategy and the National Security Professional - Strategic Thinking and Strategy Formulation in the 21st Century, 2008 (Yarger, 2008) Rupert Smith The Utility of Force The Art of War in a Modern World, 2006 Bertel Heurlin Krig og Fred i det 21. århundrede, 2009 (Heurlin, 2009) Argument for teorivalg Strategiteori er et snævert forskningsfelt. Der eksisterer ældre britisk teori i form af Sir Basil Liddel-Harts værk Strategy. (Liddel Hart, 1967). Liddel-Hart introducerer strateginiveauerne, herunder begrebet Grand Strategy. US Army War College, og dermed Yarger, er den moderne teoridannelses arnested. Yarger opstiller et moderne systematiseret strategihierarki, og det vurderes at give forklaringskraft i forhold til opgavens problem. Rupert Smiths bog har opnået stor anerkendelse i samfundsvidenskabelige kredse. Hans klassifikation af nye krige War Amongst the People som modstilling til gamle krige Industrial Wars anvendes i dag bredt som forklaringsværktøj. Smith er meget bevidst om betydningen af information i de nye krige. Heurlin er brugt som rammeskabende teori grundet dens meget overskuelige og pædagogiske tilgang til emnet nye krige Kritik af teorivalg Der eksisterer en opmærksomhedskilde i, at teorien beskrives entydigt ud fra et amerikansk perspektiv. Smith skriver fra et militært perspektiv. Han giver dermed ikke nogen forklaringer på krige. Derimod ligger det implicit i hans analyser, at der kan være alle mulige årsager til krig. Side 14 af 132

15 Afgørende er det, at krige fundamentalt ikke udkæmpes på nye måder, men at de har fået andre dimensioner. Side 15 af 132

16 Redegørende analyse: Information som en strategisk faktor Besvarelsen baseres på en indledningsvis redegørende analyse vedrørende karakteren af information som en strategisk faktor. Denne baseres på et samfundsvidenskabeligt teoretisk grundlag samt på en analyse af betydningen af information i en moderne konfliktkontekst i forhold til såvel pressen som moderne teknologidrevne medier Teorivalg: Den redegørende analyse tager sit teoretiske udgangspunkt i flg. grundlag: Socialkonstruktivisme, (flere forskellige forfattere anvendes jf. bibliografi). Soft Power, (Nye, 2004) Argument for teorivalg: For at understøtte min hypotese om, at information er en strategisk faktor, har jeg valgt to forskellige perspektiver. Konstruktivismen giver et teoretisk udgangspunkt når man taler om kommunikation og effekten deraf. Når virkeligheden er en social konstruktion og når denne konstruktion skabes af menneskers sansning og opfattelse (perception), kan den påvirkes. Dette forholds potentiale afdækkes. Soft Power er en skelsættende teori indledningsvist fremsat i slutningen af 1990érne. Dens forklaringskraft har fået stor betydning for moderne tænkning om anvendelsen af ikke-kinetiske virkemidler i militære operationer. Teorien påpeger vigtigheden af at kunne samtænke traditionelle militære midler med bløde sikkerhedselementer i et samlet holistisk hele Kritik af teorivalg Ikke alle grene af den samfundsvidenskabelige verden, især i USA, anerkender til fulde de konstruktivistiske grundideer. I en dansk kontekst, hvor konstruktivisterne har haft stor indflydelse (fx Ole Wævers Københavnerskole), har teorigrenens forklaringskraft aldrig været for alvor betvivlet som en komplementerende forklaringsteori. Soft Power har igennem Bush æraen været underkendt i magtens kredse i USA. Teorien er blevet kritiseret for at være den militært og økonomisk svage parts teori og derved overspille den bløde sikkerheds rolle. I USA har mange ment, at teorien primært kunne passe på europæeres tilgang til sikkerhedspolitikken. Nye har dog genfremsat sin teori i rammen af smart power. Denne foreskriver kombinationen imellem hard og soft power som det ideelle sikkerhedspolitiske instrument. Efter skiftet i administration og erfaringer gjort primært efter Irak krigen har Nye s tanker igen fundet ørenlyd. Dette understregede den amerikanske forsvarsminister, Robert Gates: there is a need for a dramatic increase in spending on the civilian instruments of national security diplomacy, strategic communications, foreign assistance, civic action, and economic reconstruction and development (Gates, 2007). En undersekretær til Gates videreførte dette argument i fm. Quadrennial Defense Review 2010: Side 16 af 132

17 We need to be more proactive in the use of our Soft Power and the non-military elements: diplomacy, information, economics and so forth (Flournoy, 2009) Side 17 af 132

18 Delanalyse 1: Doktrinært perspektiv Strategisk kommunikation analyseres ved hjælp af de opstillede analysevariable ud fra et teoretisk grundlag. Herved fremkommer en delkonklusion, som kan give et teoretisk baseret input til, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan strategisk kommunikation kan anvendes i en dansk strategisk kontekst Teorivalg Til analysen er valgt følgende teorier: USA: Task force on Strategic Communication, Defence Science Board, January (DScB, Jan. 2008) US STRATCOM, US DoD, Joint Integrated Concept v 0.1, SC, (DoD, 2008) Commander s Handbook for Strategic Communication, US Joint Forces Command, September 2008 (JFCOM, 2008) Storbritannien (UK): UK Comprehensive Approach, Joint Doctrinal note (JDN) 4/05, (DCDC, 2005) Brief: Implementing UK Information Strategy, UK MoD/DTIO, Nov Argument for teorivalg I 2007 indledte USA en revision af hidtidig praksis på strategisk kommunikationsområdet, med baggrund i erfaringerne fra Irak. Som resultat udgav den amerikanske regering en national strategi for Public Diplomacy og Strategisk kommunikation i juni (PCC, June 2007). Denne medførte fornyet teoridannelse i form af Task Force on Strategic Communication, Defence Science Board, January 2008 rapporten. (DScB, Jan. 2008) Rapporten beskriver konteksten for strategisk kommunikation, hvad det er, og hvordan USA kan styrke sin samlede indsats på feltet. Denne rapport har dannet baggrund for fornyet doktrinskrivning indenfor US DoD. Rapporten og US DoD doktrin og håndbogen er det gældende teoretiske og doktrinære grundlag for amerikansk strategisk kommunikation. Disse er derfor valgt som teorigrundlag for denne analyse. Definitioner hentes fra US DoD autoriserede definitions publikation (JP1-02, 2009). UK Comprehensive Approach, Joint Doctinal note (JDN) 4/05, 2005 er gældende doktringrundlag for Storbritanniens overordnede sikkerhedspolitiske indsats. Samtænkning i form af Comprehensive approach er den grundlæggende ramme. I denne ramme eksisterer britisk tilgang til at anvende information som et strategisk virkemiddel. Storbritannien benytter ikke begrebet strategisk kommunikation, men anvender begrebet HMG Information Strategy. Doktrinen ligger til grund for Storbritanniens overordnede strategi for Afghanistan The Helmand Road Map (HRM, 2009). Storbritannien har som led i HRM udviklet en informationsstrategi, som er klassificeret. Derfor er et eksempel på en britisk informationsstrategi hentet til brug for analysen igennem en briefing afholdt på Forsvarsakademiet i november 2006 (Bergman, 8. november 2006) Side 18 af 132

19 Kritik af teorivalg Ingen for Danmark sammenlignelige lande (NOR, NLD, BEL) har noget teoretisk grundlag på feltet. Derfor er amerikansk og britisk teori valgt. Der er naturligvis stor forskel på Danmark som sikkerhedspolitisk aktør i forhold til USA og Storbritannien. Det både i form af Danmarks betydning i det internationale system, indre politiske forhold og ressourcer til rådighed. Derfor må principper og perspektiver afvejes ud fra disse forhold før den kan appliceres i en dansk kontekst Delanalyse 2: Empirisk baseret perspektiv Strategisk kommunikation analyseres ved hjælp af de opstillede analysevariable ud fra et empirisk grundlag. Empiri indhentes igennem en interviewundersøgelse. Herved fremkommer en delkonklusion, som kan give empirisk normativt baserede input til, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan integreres i en dansk strategisk kontekst Syntese Syntesen gennemføres med redegørelsen i kapitel 2 som fundament og hviler på svaret af, hvorfor information er en strategisk faktor. Syntesen samler hhv. det doktrinære og empiriske perspektiv og diskuterer den for Danmark mest optimale forståelse og anvendelse af strategisk kommunikation. Syntesen leder direkte frem til opgavens konklusion, der præsenterer et bud på, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan integreres i dansk strategiudvikling, hvor samtænkning er en grundparameter Empiri Der indhentes empiri til besvarelse af delanalyse 2, kapitel 4, igennem en række interviews med nøglepersoner i såvel Forsvaret som Udenrigsministeriet samt andre myndigheder. For at opnå dybde og nuance i den indhentede empiri vælges det at gennemføre en række kvalitative interviews (Riis, 2005, s. 203). Resultaterne skal kunne sammenlignes og skal alle relateres til strategisk kommunikation. Derfor vælges et struktureret ekspertinterview (Riis, 2005, s. 108) med udgangspunkt i de udvalgte analysevariable. Der er udarbejdet en interviewguide, som skal tilsikre stringens i interviews. (Riis, 2005, s. 112). Denne er bygget op omkring de fem gennemgående analysevariable, som dermed udgør den teoretiske interviewguide. Alle teoretiske analysevariable er operationaliseret til en række operationelle interviewspørgsmål, som danner grundlag for det senere interview. Se bilag 2. Der er gennemført et mindre antal interviews. Der er som minimum interviewet en nøgleperson pr. myndighed. For at sikre et udefrakommende perspektiv, der ikke er farvet af interviewpersonens embedsmands position, er der gennemført et interview med en forsker fra en uafhængig institution. Interviewpersoner fremgår af bilag 3. Her fremgår endvidere tid og sted for interviewene. Alle de adspurgte interviewpersoner har ønsket at deltage. Side 19 af 132

20 Der udarbejdes referater af interviews i form af konklusionsreferater. Alle konklusionsreferater er godkendt af interviewpersonerne. Se bilag 5. Side 20 af 132

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

RESEARCH PAPER. STRATEGISK KOMMUNIKATION - en nødvendig konceptuel og strategisk udfordring FORSVARSAKADEMIETS FORLAG

RESEARCH PAPER. STRATEGISK KOMMUNIKATION - en nødvendig konceptuel og strategisk udfordring FORSVARSAKADEMIETS FORLAG RESEARCH PAPER STRATEGISK KOMMUNIKATION - en nødvendig konceptuel og strategisk udfordring Af Thomas Elkjer Nissen Forsvarsakademiet FORSVARSAKADEMIETS FORLAG FORSVARSAKADEMIET RESEARCH PAPER STRATEGISK

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Strategisk kommunikation Et dansk forsvarskoncept uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 03-05-2013

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

NATO AGILITY. - in 4 th Generation Warfare UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET

NATO AGILITY. - in 4 th Generation Warfare UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Institut for Militære Operationer VUT II-L/STK 2012/13 Kaptajn Per Jacob Lindgaard Vejleder: Will Mitchell NATO AGILITY - in 4 th Generation Warfare TITELSIDE NATO agility in 4 th Generation

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere