Strategisk kommunikation og dansk strategiudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk kommunikation og dansk strategiudvikling"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajn Steen Kjærgaard 26. august 2010 Strategisk kommunikation og dansk strategiudvikling Vejleder Orlogskaptajn, Cand. Jur, Kenneth Buhl Dansk Institut for Militære Studier Antal ord:

2 Forsiden HKH Kronprinsesse Mary på besøg i Helmand provinsen sammen med daværende forsvarsminister Søren Gade (V). Billede fra Jyllandsposten, december Side 2 af 132

3 Abstract Information pervades today s strategic environment. Events are reviewed not by what actually occurs but on the context and by the way in which they are presented, mediated, received and interpreted. Perception becomes reality. Credibility counts more than content. Information is a strategic instrument in this paradigm. Denmark participates in today s international Wars by Choice. These require legitimization and support across both national and theatre audiences. This thesis asks the question: What is strategic communication and how does it integrate in a Danish strategic framework? It concludes that Denmark, as part of its strategic process, must institutionalize its ability to conduct strategic communication as an integral part of an overall comprehensive approach. It suggests a framework in which a Danish approach to strategic communication can exist. It explains what it is in terms of concept, function and process. It explains how it can be developed, coordinated and applied. It provides an overview over stakeholders, audiences and how effectiveness can be ensured. Finally this thesis remarks, that despite Danish strategic communication is unique towards its domestic dimension it must acknowledge its international context in order to secure an international coherent approach specifically towards audiences in the theatres of operations. Side 3 af 132

4 Resume Strategisk kommunikation har opnået stor opmærksomhed i de seneste år. Denne opgave undersøger, hvad det er i en dansk kontekst og hvordan det kan integreres i dansk strategiudvikling. Danmarks sikkerhedspolitik i det 21. århundrede drives af politiske tilvalg Wars by Choise. Disse har komplicerede målsætninger, gennemføres med begrænset styrkeanvendelse og udkæmpes blandt civilbefolkninger. War Amongst the People kræver en balanceret strategisk indsats. Bløde magtmidler komplementerer i stigende grad de traditionelle hårde magtmidler. Nogle gange er de toneangivende. Fordi Wars by Choise, ikke er drevet af eksistentielle trusler, men et udtryk for tilvalg er legitimitet en grundlæggende strategisk præmis. Det samme er befolkningens opbakning i indsatsområderne. Legitimitet og opbakning er afgørende for at kunne opnå succes. Legitimitet og opbakning skal vindes, fastholdes og udbygges den er ikke givet i en verden, hvor mange aktører slås at fortælle hvad der er rigtigt og forkert. Derfor bliver den aktør, der er bedst til at kunne levere en rettidig, troværdig og kulturel tilpasset fortælling ofte den legitime og støttede part. Der eksisterer en tæt sammenhæng imellem legitimitet, evnen til at vinde lokal opbakning og evnen til at kunne kommunikere strategisk. Denne opgave argumenter, at information er en afgørende strategisk faktor i det 21. århundredes strategiske miljø. Denne opgave konkluderer på baggrund af en analyse af hvordan Storbritannien og USA arbejder med strategisk kommunikation og en analyse af hvordan centrale aktører i Danmark ser på brugen af begrebet, at Danmark må institutionalisere sin tilgang til anvendelse af strategisk kommunikation. Hvad er strategisk kommunikation? Strategisk kommunikation handler om at opnå indflydelse på målgrupper, der har betydning for de strategiske målsætninger. Strategisk kommunikation er en funktion, der sikrer en troværdig ensartet effektiv dansk kommunikationsvirksomhed i forhold til relevante målgrupper i Danmark, i indsatsområdet og internationalt. Strategisk kommunikation skaber tværministeriel strategisk til taktisk sammenhæng ved, at formulere rammedannende ledetråde i form af målsætninger og hovedbudskaber. Den danner rammen for politisk kommunikation, Public Diplomacy, Departementale Side 4 af 132

5 kommunikationsaktiviteter samt operative og taktiske medieaktiviter, herunder Public Affairs og militære informationsoperationer. Strategisk kommunikations fokus rettes imod: - At tilsikre skabelse og fastholdelse af legitimitet med relation til den danske debat - At tilsikre faglighed og kvalitet i den danske debat - At tilsikre de operative betingelser i form af opbakning og accept med relation til indsatsområdet Strategisk kommunikation er en iterativ og adaptiv proces med den ønskede effekt i centrum. Processen omfatter planlægning, udførelse og evaluering. Hvordan integreres strategisk kommunikation i dansk strategiudvikling? Strategisk kommunikation hænger uløseligt sammen med strategiudvikling og dermed samtænkning. Det er en integreret del af et samlet strategikompleks rettet imod specifikke internationale indsatser. Unity of Effort imellem selvstændige aktører er det gældende styringsprincip for strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation koordineres med strukturelt udgangspunkt i Udenrigsministeriets stabiliseringskontor. En særlig rådgiver til statsministeriet er ham der binder processerne sammen. På det strategiske niveau, har en tværministeriel styregruppe godkendelsesansvaret. Denne tilsikrer politisk ledelse i processen og varetager koordination med partnerlande og allierede. På det operative niveau varetager en tværministeriel embedsmandsgruppe, med fast repræsentation fra relevante aktører, udvikling, implementering og koordinering af strategisk kommunikation. På det taktiske niveau koordineres aktiviteter, operationer og engagementer direkte og fleksibelt i forhold til situationen og mulighederne. Størsteaktøren har det koordinerende ansvar samt forbindelsesansvaret. En tværministeriel rammesættende informationsstrategi, som er en integreret del af det samlede strategikompleks, danner grundlag for koordinering, implementering og evaluering af engagementer på såvel strategisk som operativt og taktisk niveau. Aktørerne kan principielt findes på tværs af det departementale område, herunder disses styrelser. Situationen og opgaven afgør aktørstatus. NGOér og akademia skal søges involveret mest muligt. Udvikling af Host Nations strategiske kommunikationsevner skal indgå i målsætningerne. Side 5 af 132

6 Den ønskede effekt er drivende for udpegningen af målgrupper. Målgrupper relateres til aktørniveauet [strategisk-taktisk]. Opgaven, situationen tyngden eller andre opgaver kan have indflydelse på målgruppe valget. Generelt kan målgrupper findes indenfor følgende segmenter: - Danmark. - Indsatsområdet, herunder regionale og i Host Nation samt - Internationale. Effektmåling er en integreret del af strategisk kommunikation. Effektmåling hænger sammen situationsopfattelse. Etablering af kapaciteter og processer for at kunne lave effektmåling er afgørende for at kunne lave effektiv strategisk kommunikation. Dansk strategisk kommunikation, må trods et stort fokus på den danske legitimitetsdannelse, eksistere i rammen af alliancens. I forhold til indsatsområdet må Danmarks indsats integreres den internationale strategiske kommunikation. Side 6 af 132

7 Indholdsfortegnelse Indhold 1. KAPITEL Indledning Baggrund - Legitimitet i Nye krige Problemformulering Metode (Hertil analysemodel grafisk i bilag 1) Undersøgende variable Argument for valg af undersøgende variable Kritik af valg af undersøgende variable Beskrivelse af opgavens delelementer Redegørelse: Strategibegrebet og samtænkning Redegørende analyse: Information som en strategisk faktor Delanalyse 1: Doktrinært perspektiv Delanalyse 2: Empirisk baseret perspektiv Syntese Empiri Bias, Validitet og reliabilitet Opgavens Struktur Afgrænsninger Forudsætninger Formalia Kapitel 2 Strategi og de nye krige De Nye krige Information og de nye krige Strategibegrebet Det 21. århundredes strategiske miljø Samtænkning Samtænkning i Danmark Dansk strategiudvikling Delkonklusion...32 Side 7 af 132

8 3. Kapitel 3 information som strategisk faktor Socialkonstruktivismens grundlæggende betydning Soft Power Informationsmiljøet De traditionelle mediers rolle i informationsmiljøet New Medias rolle i informationsmiljøet Delkonklusion Kapitel 4 DELANALYSE 1: det doktrinære perspektiv Strategisk kommunikation som koncept Funktion Proces Koordination og styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for strategisk kommunikation Effektmåling Delkonklusion KAPITEL DELANALYSE 2: DET empiriske perspektiv Indledning Strategisk kommunikation ud fra et empirisk perspektiv Strategisk kommunikation som koncept Koordination og styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for strategisk kommunikation Effektmåling Delkonklusion Kapitel SYNTESE Strategisk kommunikation som koncept Koordination og styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for den strategiske kommunikation Effektmåling...78 Side 8 af 132

9 7. Kapitel KONKLUSION Hvad er strategisk kommunikation? Strategisk kommunikation som koncept Hvordan integreres strategisk kommunikation i dansk strategiudvikling? Sammenhæng til dansk strategiudvikling Koordination og Styring Aktører i strategisk kommunikation Målgrupper for strategisk kommunikation Effektmåling Kapitel Perspektivering Bibliografi Bilag 1 ANALYSEMODEL grafisk Bilag 2 Interviewguide Underbilag 1 til bilag 2 spørgeguide Bilag 3 Oversigt over interviewpersoner Bilag 4 ELEMENTERNE i Informationsmiljøet - Kommenteret definitionsliste Public Diplomacy (PD) Defence Support for Public Diplomacy (DSPD) Public Affairs (PA) Informationsoperationer (Info Ops) Psykologiske operationer (PSYOPS) Bilag 5 interviewreferater Jens Garly, Forsvarsministeriet Klavs Holm, Udenrigsministeriet Martin La-Cour Andersen, Statsministeriet Peter Dahl Thruelsen, Forsvarsakademiet Rolf Holmboe, Udenrigsministeriet Jens Ole Rossen-Jørgensen, Forsvarskommandoen Side 9 af 132

10 1. KAPITEL Indledning Danmark fører en international aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Aktivismen dækker over, at der ikke eksisterer en eksistenstrussel imod det danske nærområde. Dette har givet strategisk handlefrihed. En handlefrihed, som har medført, at Danmark har kunnet foretaget en række sikkerhedspolitiske tilvalg - såkaldte Wars by Choise (Haas, 2009) for at fremme værdier og sikkerhedspolitiske interesser. Herunder har Danmark aktivt støttet internationale indsatser, såvel politisk, som ved at stille især militære ressourcer til rådighed for NATO osv. En grundpille i dansk sikkerhedspolitik har siden 2004 været en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats for at sikre bæredygtige løsninger. (Udenrigsministeriet, Afghanistanportalen, 2009) Konceptet er blevet kendt under betegnelsen samtænkning. Med Afghanistanstrategien (Forsvarsministeriet, forsvarsministeriet.dk, 2008) er Danmark for alvor begyndt at arbejde med sikkerhedspolitiske strategier. Således udgør Afghanistanstrategien et sikkerhedspolitisk kompas: Et styringsinstrument til brug for sikkerhedspolitikkens konkrete udførelse på tværs af de civile og militære aktører, der er involverede i Danmarks Afghanistan indsats. I strategien omtales kommunikation i Danmark og i Afghanistan i brede termer. I Helmandplanen for 2009 fremgår specifikke målsætninger for strategisk kommunikation i forhold til Afghanistan indsatsen. (Forsvarsministeriet, Helmandplanen 2009). Vigtigheden af strategisk anvendelse af kommunikation lærte Danmark for alvor i fm. Tegningesagen i Information var et af de væsentligste instrumenter man bragte i anvendelse for at håndtere krisen. (Vedby Rasmusen, 2007). Wall Street Journal undrer sig over, at Danmark fortsat har en høj opbakning til indsatsen i Afghanistan (WSJ.com, s ). Ifølge Wall Street Journal er svaret: at der er elite konsensus, og at den pågældende konsensus inkluderer politikere, intellektuelle, akademikere og kommentatorer; at de store aviser alle i deres ledere har støttet indsatsen; at den tidligere danske forsvarsminister Søren Gade citeres for at sige, at uden at have vundet befolkningens opbakning kan man ikke vinde en krig. key to winning the public was giving reporters deep access to soldiers, who were allowed to talk. (WSJ.com) Gade citeres desuden for at sige, at den folkelige opbakning ikke mindst stammer fra soldaterne selv. Trods erfaringerne fra Tegningesagen, den strategiske modningsproces udviklingen af Afghanistanstrategien repræsenterer samt det faktum, at Danmark øjensynligt kommunikerer godt, har Danmark ikke nogen policy eller doktrin for, hvad strategisk kommunikation er i en dansk strategisk kontekst og hvordan det integreres i en dansk strategisk tilgang til dansk aktivistisk sikkerhedspolitik. Denne opgaves rationale er at undersøge, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan integreres som et instrument i dansk strategiudvikling? Side 10 af 132

11 Det er i disse spørgsmål denne opgaves relevans findes Baggrund - Legitimitet i Nye krige Sikkerhedspolitikkens betingelser har ændret sig fundamentalt i det 21. århundrede. Udfordringerne i det strategiske miljø konstitueres ofte af diffuse risici frem for konkrete objektive trusler. Nye krige handler ikke om overlevelse, men om politisk vilje og globale værdier. Nye krige er et instrument for internationale interventioner på det internationale samfunds vegne, De har til formål at løse kriser, mildne menneskelige katastrofer og genopbygge skrøbelige stater. Tidligere skulle man sejre, nu skal krige sikre specifikke vilkår. Det skal forhindre brud på folkeretten, sikre menneskerettigheder, frihedsrettigheder og fastholde en global retfærdig orden. Nye krige gennemføres med begrænset styrkeanvendelse. Der er ingen fronter i de nye krige, de udkæmpes blandt civilbefolkningen. Denne form for krig War Amongst the People (Smith, 2006, s. 271) er den mest komplicerede form for væbnet konflikt og er en langvarig affære. I en ny krigskontekst kommer legitimiteten af Wars by Choise ikke automatisk. Borgernes sikkerhedsopfattelse ligger oftest fjernt fra konfliktområderne. Krigenes rationaler skal dyste med en lang række andre samfundsproblematikker, som ligger nærmere for befolkningen. Legitimiteten for den førte sikkerhedspolitik må derfor vindes, fastholdes og udbygges!.. Hvem ville have lagt mærke til det, hvis vi havde sagt pas til at være med i krigen i Afghanistan. Hvor ville den milliard til gengæld have gjort godt i sygehusvæsnet lige nu? [.]. Det koster at satse på død i stedet for liv. Men Anders Fogh Rasmussen fik sin post som NATO generalsekretær. I dagbladet Urban, onsdag 10. februar Et eksempel finder vi i krigen imellem Israel og Hamas i januar For Israel var det helt nyt at måtte slås for legitimiteten til at gå i krig. Israel har historisk opfattet, at de i den blotte eksistens af staten Israel har haft en iboende legitimitet og derfor ikke behøver at kæmpe om den. Men i denne konflikt oplevede man for første gang Israel rulle en enorm informationsstrategi ud, blandt andet indeholdende en kraftig satsning på internettet, herunder i form af en TV kanal (Karlsen, 2009) Radioprogrammet Orientering på P1 stillede det fundamentale spørgsmål: Hvordan defineres sejren i en moderne konflikt? Programmet argumenterede for, at sejren defineres i opfattelsen af legitimitet. Sejren blev defineret i medierne ikke i Gaza by sagde DR P1. (Foigel, Juli 2009) Side 11 af 132

12 1.3. Problemformulering Legitimitet er altså en væsentlig faktor for dansk sikkerhedspolitisk i det 21. århundredes strategiske miljø. Wars by Choise må retfærdiggøres, sættes i den rigtige ramme, og der må tydeliggøres en sammenhæng til danske sikkerhedsforhold eller bevidste værdipolitiske tilvalg for at legitimere deltagelse i en international indsats. Power can no longer speak for itself in the global perceptual environment; it needs to be explained. Professor Philip M. Taylor, University of Leeds. (Taylor, s. slide 13) I et demokratisk samfund som Danmark bliver det derfor afgørende vigtigt at kunne overbevise og skabe forståelse for den trufne beslutning på tværs af alle tænkelige målgrupper. Tilføjer man, at hovedudfordringen i War Amongst the People ikke er at vinde militært, men at vinde lokalbefolkningernes vilje i form af opbakning og forståelse [Hearts and Minds] (Smith, 2006), ja så synes en systematisk strategisk tilgang til det at kommunikere i forhold til internationale indsatser evident. Med udgangspunkt i ovenstående opstilles følgende problemformulering: Hvad er strategisk kommunikation, og hvordan kan det integreres i dansk strategiudvikling? 1.4. Metode (Hertil analysemodel grafisk i bilag 1) Opgavens genstandsfelt er strategisk kommunikation. Opgaven er normativ i sin karakter. Den søger at fremkomme med et svar på, hvorledes strategisk kommunikation kan implementeres i dansk strategiudvikling, når rammen er samtænkning. For at kunne bevare problemformuleringen er det nødvendigt at foretage to indledende redegørende analyser. Strategibegrebet introduceres i et indledende redegørende kapitel med henblik på at kunne konkludere i hvilken strategisk kontekst strategisk kommunikation skal operere. Herefter foretages en redegørende analyse, som svarer på det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor information er en strategisk faktor i det 21. århundredes strategiske miljø? Side 12 af 132

13 Herefter undersøger opgaven, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan anvendes i et dansk strategisk perspektiv. Dette gøres med baggrund i to delanalyser, som undersøges med de samme variable for at sikre komparativitet. Delanalyse 1 undersøger strategisk kommunikation ud fra et doktrinært perspektiv. Delanalyse 2 undersøger strategisk kommunikation ud fra et empirisk perspektiv. For at finde den for Danmark optimale måde at anvende strategisk kommunikation, gennemføres en syntese af de to delanalyser, hvor de to indledende kapitlers delkonklusioner danner rammen. Konklusionen fremkommer i forlængelse af syntesens resultater. Den fremkomne konklusion perspektiveres afslutningsvis Undersøgende variable Valg af undersøgende variable er foretaget med udgangspunkt i teorien Strategisk brug af kommunikation (Lund, 2005) og den amerikanske doktrin for strategisk kommunikation (DoD, 2008). Hovedpointen i begge teorier er: en afsender transmitterer et budskab via et medie igennem et antal filtre til en modtager. Opgavens genstandsfelt er strategisk kommunikation. Rammen er strategiudvikling og samtænkning. For bedst at kunne danne grundlaget for at besvare opgavens spørgsmål: Hvad er strategisk kommunikation, og hvordan kan det integreres i dansk strategiudvikling? Kan der med udgangspunkt i teorierne oplistes en række delspørgsmål: Hvad er strategisk kommunikation? Hvordan sikres samvirke, koordination og synergi imellem samtænkningens aktører? Hvem er aktørerne? Hvem kommunikeres der med? Hvilke kommunikationskanaler(medier) anvendes der til at transmittere budskaberne? Hvilke filtre skal kommunikationen igennem? Hvordan fremkommer de budskaber der skal transmitteres(retorik)? Hvordan måles og evalueres effektivitet? Argument for valg af undersøgende variable Eftersom opgavens fokus er på et strategisk metaniveau og handler om hvad strategisk kommunikation er og integreringen deraf i den samlede strategiske tilgang til dansk sikkerhedspolitiks udførelse, fravælges kommunikations taktiske/tekniske aspekter som medievalg, budskabsformulering mv., og fokus holdes på de overordnede aspekter. Med udgangspunkt i ovenstående er følgende variable udvalgt: Strategisk kommunikation som koncept, Koordination og styring, Aktører i strategisk kommunikation, Målgrupper for Strategisk kommunikation. Effektmåling (Feedback). Side 13 af 132

14 Kritik af valg af undersøgende variable Der kan opstå en fejlkilde i det forhold, at de valgte undersøgelsesvariable ikke afdækker hele genstandsfeltet, men kun en del deraf. Med baggrund i at variablene er udvalgt udfra såvel teori som anerkendt doktrin samt det forhold, at hovedpointerne i begge teorier er relativt ens, vurderes variablene at kunne afdækkede genstandsfeltet tilfredsstillende Beskrivelse af opgavens delelementer Redegørelse: Strategibegrebet og samtænkning Formålet med redegørelsen er at skabe en kontekstuel ramme omkring analysen. Der gennemføres en redegørelse for karakteren af det strategiske miljø i det 21. århundrede. Herefter introduceres strategibegrebet ud fra et teoretisk perspektiv. Samtænkningskoncepten introduceres. Afslutningsvist gives en opsummerende delkonklusion, som danner grundlaget for den fortsatte opgave Teorivalg. Til at sætte en teoretisk ramme for redegørelsen af det strategiske miljø og strategibegrebet er valgt følgende teorier: Harry R. Yarger Strategy and the National Security Professional - Strategic Thinking and Strategy Formulation in the 21st Century, 2008 (Yarger, 2008) Rupert Smith The Utility of Force The Art of War in a Modern World, 2006 Bertel Heurlin Krig og Fred i det 21. århundrede, 2009 (Heurlin, 2009) Argument for teorivalg Strategiteori er et snævert forskningsfelt. Der eksisterer ældre britisk teori i form af Sir Basil Liddel-Harts værk Strategy. (Liddel Hart, 1967). Liddel-Hart introducerer strateginiveauerne, herunder begrebet Grand Strategy. US Army War College, og dermed Yarger, er den moderne teoridannelses arnested. Yarger opstiller et moderne systematiseret strategihierarki, og det vurderes at give forklaringskraft i forhold til opgavens problem. Rupert Smiths bog har opnået stor anerkendelse i samfundsvidenskabelige kredse. Hans klassifikation af nye krige War Amongst the People som modstilling til gamle krige Industrial Wars anvendes i dag bredt som forklaringsværktøj. Smith er meget bevidst om betydningen af information i de nye krige. Heurlin er brugt som rammeskabende teori grundet dens meget overskuelige og pædagogiske tilgang til emnet nye krige Kritik af teorivalg Der eksisterer en opmærksomhedskilde i, at teorien beskrives entydigt ud fra et amerikansk perspektiv. Smith skriver fra et militært perspektiv. Han giver dermed ikke nogen forklaringer på krige. Derimod ligger det implicit i hans analyser, at der kan være alle mulige årsager til krig. Side 14 af 132

15 Afgørende er det, at krige fundamentalt ikke udkæmpes på nye måder, men at de har fået andre dimensioner. Side 15 af 132

16 Redegørende analyse: Information som en strategisk faktor Besvarelsen baseres på en indledningsvis redegørende analyse vedrørende karakteren af information som en strategisk faktor. Denne baseres på et samfundsvidenskabeligt teoretisk grundlag samt på en analyse af betydningen af information i en moderne konfliktkontekst i forhold til såvel pressen som moderne teknologidrevne medier Teorivalg: Den redegørende analyse tager sit teoretiske udgangspunkt i flg. grundlag: Socialkonstruktivisme, (flere forskellige forfattere anvendes jf. bibliografi). Soft Power, (Nye, 2004) Argument for teorivalg: For at understøtte min hypotese om, at information er en strategisk faktor, har jeg valgt to forskellige perspektiver. Konstruktivismen giver et teoretisk udgangspunkt når man taler om kommunikation og effekten deraf. Når virkeligheden er en social konstruktion og når denne konstruktion skabes af menneskers sansning og opfattelse (perception), kan den påvirkes. Dette forholds potentiale afdækkes. Soft Power er en skelsættende teori indledningsvist fremsat i slutningen af 1990érne. Dens forklaringskraft har fået stor betydning for moderne tænkning om anvendelsen af ikke-kinetiske virkemidler i militære operationer. Teorien påpeger vigtigheden af at kunne samtænke traditionelle militære midler med bløde sikkerhedselementer i et samlet holistisk hele Kritik af teorivalg Ikke alle grene af den samfundsvidenskabelige verden, især i USA, anerkender til fulde de konstruktivistiske grundideer. I en dansk kontekst, hvor konstruktivisterne har haft stor indflydelse (fx Ole Wævers Københavnerskole), har teorigrenens forklaringskraft aldrig været for alvor betvivlet som en komplementerende forklaringsteori. Soft Power har igennem Bush æraen været underkendt i magtens kredse i USA. Teorien er blevet kritiseret for at være den militært og økonomisk svage parts teori og derved overspille den bløde sikkerheds rolle. I USA har mange ment, at teorien primært kunne passe på europæeres tilgang til sikkerhedspolitikken. Nye har dog genfremsat sin teori i rammen af smart power. Denne foreskriver kombinationen imellem hard og soft power som det ideelle sikkerhedspolitiske instrument. Efter skiftet i administration og erfaringer gjort primært efter Irak krigen har Nye s tanker igen fundet ørenlyd. Dette understregede den amerikanske forsvarsminister, Robert Gates: there is a need for a dramatic increase in spending on the civilian instruments of national security diplomacy, strategic communications, foreign assistance, civic action, and economic reconstruction and development (Gates, 2007). En undersekretær til Gates videreførte dette argument i fm. Quadrennial Defense Review 2010: Side 16 af 132

17 We need to be more proactive in the use of our Soft Power and the non-military elements: diplomacy, information, economics and so forth (Flournoy, 2009) Side 17 af 132

18 Delanalyse 1: Doktrinært perspektiv Strategisk kommunikation analyseres ved hjælp af de opstillede analysevariable ud fra et teoretisk grundlag. Herved fremkommer en delkonklusion, som kan give et teoretisk baseret input til, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan strategisk kommunikation kan anvendes i en dansk strategisk kontekst Teorivalg Til analysen er valgt følgende teorier: USA: Task force on Strategic Communication, Defence Science Board, January (DScB, Jan. 2008) US STRATCOM, US DoD, Joint Integrated Concept v 0.1, SC, (DoD, 2008) Commander s Handbook for Strategic Communication, US Joint Forces Command, September 2008 (JFCOM, 2008) Storbritannien (UK): UK Comprehensive Approach, Joint Doctrinal note (JDN) 4/05, (DCDC, 2005) Brief: Implementing UK Information Strategy, UK MoD/DTIO, Nov Argument for teorivalg I 2007 indledte USA en revision af hidtidig praksis på strategisk kommunikationsområdet, med baggrund i erfaringerne fra Irak. Som resultat udgav den amerikanske regering en national strategi for Public Diplomacy og Strategisk kommunikation i juni (PCC, June 2007). Denne medførte fornyet teoridannelse i form af Task Force on Strategic Communication, Defence Science Board, January 2008 rapporten. (DScB, Jan. 2008) Rapporten beskriver konteksten for strategisk kommunikation, hvad det er, og hvordan USA kan styrke sin samlede indsats på feltet. Denne rapport har dannet baggrund for fornyet doktrinskrivning indenfor US DoD. Rapporten og US DoD doktrin og håndbogen er det gældende teoretiske og doktrinære grundlag for amerikansk strategisk kommunikation. Disse er derfor valgt som teorigrundlag for denne analyse. Definitioner hentes fra US DoD autoriserede definitions publikation (JP1-02, 2009). UK Comprehensive Approach, Joint Doctinal note (JDN) 4/05, 2005 er gældende doktringrundlag for Storbritanniens overordnede sikkerhedspolitiske indsats. Samtænkning i form af Comprehensive approach er den grundlæggende ramme. I denne ramme eksisterer britisk tilgang til at anvende information som et strategisk virkemiddel. Storbritannien benytter ikke begrebet strategisk kommunikation, men anvender begrebet HMG Information Strategy. Doktrinen ligger til grund for Storbritanniens overordnede strategi for Afghanistan The Helmand Road Map (HRM, 2009). Storbritannien har som led i HRM udviklet en informationsstrategi, som er klassificeret. Derfor er et eksempel på en britisk informationsstrategi hentet til brug for analysen igennem en briefing afholdt på Forsvarsakademiet i november 2006 (Bergman, 8. november 2006) Side 18 af 132

19 Kritik af teorivalg Ingen for Danmark sammenlignelige lande (NOR, NLD, BEL) har noget teoretisk grundlag på feltet. Derfor er amerikansk og britisk teori valgt. Der er naturligvis stor forskel på Danmark som sikkerhedspolitisk aktør i forhold til USA og Storbritannien. Det både i form af Danmarks betydning i det internationale system, indre politiske forhold og ressourcer til rådighed. Derfor må principper og perspektiver afvejes ud fra disse forhold før den kan appliceres i en dansk kontekst Delanalyse 2: Empirisk baseret perspektiv Strategisk kommunikation analyseres ved hjælp af de opstillede analysevariable ud fra et empirisk grundlag. Empiri indhentes igennem en interviewundersøgelse. Herved fremkommer en delkonklusion, som kan give empirisk normativt baserede input til, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan integreres i en dansk strategisk kontekst Syntese Syntesen gennemføres med redegørelsen i kapitel 2 som fundament og hviler på svaret af, hvorfor information er en strategisk faktor. Syntesen samler hhv. det doktrinære og empiriske perspektiv og diskuterer den for Danmark mest optimale forståelse og anvendelse af strategisk kommunikation. Syntesen leder direkte frem til opgavens konklusion, der præsenterer et bud på, hvad strategisk kommunikation er, og hvordan det kan integreres i dansk strategiudvikling, hvor samtænkning er en grundparameter Empiri Der indhentes empiri til besvarelse af delanalyse 2, kapitel 4, igennem en række interviews med nøglepersoner i såvel Forsvaret som Udenrigsministeriet samt andre myndigheder. For at opnå dybde og nuance i den indhentede empiri vælges det at gennemføre en række kvalitative interviews (Riis, 2005, s. 203). Resultaterne skal kunne sammenlignes og skal alle relateres til strategisk kommunikation. Derfor vælges et struktureret ekspertinterview (Riis, 2005, s. 108) med udgangspunkt i de udvalgte analysevariable. Der er udarbejdet en interviewguide, som skal tilsikre stringens i interviews. (Riis, 2005, s. 112). Denne er bygget op omkring de fem gennemgående analysevariable, som dermed udgør den teoretiske interviewguide. Alle teoretiske analysevariable er operationaliseret til en række operationelle interviewspørgsmål, som danner grundlag for det senere interview. Se bilag 2. Der er gennemført et mindre antal interviews. Der er som minimum interviewet en nøgleperson pr. myndighed. For at sikre et udefrakommende perspektiv, der ikke er farvet af interviewpersonens embedsmands position, er der gennemført et interview med en forsker fra en uafhængig institution. Interviewpersoner fremgår af bilag 3. Her fremgår endvidere tid og sted for interviewene. Alle de adspurgte interviewpersoner har ønsket at deltage. Side 19 af 132

20 Der udarbejdes referater af interviews i form af konklusionsreferater. Alle konklusionsreferater er godkendt af interviewpersonerne. Se bilag 5. Side 20 af 132

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ruslands strategiske adfærd

Ruslands strategiske adfærd FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II-L/STK 2007/08, Syndikat Corbett Kaptajn Michael Myhre Solvang Erichsen Ruslands strategiske adfærd UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

UKLASSIFICERET SAMTÆNKNING AF CIVIL- OG MILITÆR INDSATS

UKLASSIFICERET SAMTÆNKNING AF CIVIL- OG MILITÆR INDSATS FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L - STK 2007/2008 Kaptajn F.S. Hegner MAJ 2008 (Ad Dayr, sydlige Irak 2006. Genopbygningen af en pumpestation gennemført af den danske

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

RESEARCH PAPER. STRATEGISK KOMMUNIKATION - en nødvendig konceptuel og strategisk udfordring FORSVARSAKADEMIETS FORLAG

RESEARCH PAPER. STRATEGISK KOMMUNIKATION - en nødvendig konceptuel og strategisk udfordring FORSVARSAKADEMIETS FORLAG RESEARCH PAPER STRATEGISK KOMMUNIKATION - en nødvendig konceptuel og strategisk udfordring Af Thomas Elkjer Nissen Forsvarsakademiet FORSVARSAKADEMIETS FORLAG FORSVARSAKADEMIET RESEARCH PAPER STRATEGISK

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark?

Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark? DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief 34 Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark? Dan Brømsøe Termansen,

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET

OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET Januar 2010 OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR 2011-2014 FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET Center for Militære Studier Center for Militære Studier er en nyskabelse, der har til opgave at

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Armadillo. en dansk base i det strategiske miljø. Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet Kaptajn Jan Werner Mathiasen Maj 2013

Armadillo. en dansk base i det strategiske miljø. Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet Kaptajn Jan Werner Mathiasen Maj 2013 Armadillo en dansk base i det strategiske miljø Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet Kaptajn Jan Werner Mathiasen Maj 2013 Vejleder: Ph.d Thomas Mandrup Institut for Strategi, Forsvarsakademiet

Læs mere

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Strategisk kommunikation Et dansk forsvarskoncept uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 03-05-2013

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Agility i oprørsbekæmpelse.

Agility i oprørsbekæmpelse. Agility i oprørsbekæmpelse. Kaptajn Michael Orup Petersen STABSKURSUS 2013 14. 02-05-2014 TITELSIDE Specialets titel: Agility i oprørsbekæmpelse. Problemformulering: Hvordan kan agility påvirke landstyrkers

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 5. april, 2011 Mandag 15. august 2011 9 10 1.Velkomst og introduktion (MVR) 10 11 2. Strategiens historie og Clausewitz (MVR)

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Kommunikation i Forsvaret

Kommunikation i Forsvaret Kommunikation i Forsvaret Kære modtager af dette spørgeskema Forsvaret er i gang med at undersøge, hvordan deres kommunikation fungerer. Vi har muligvis allerede interviewet dig personligt, og takker dig

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Forsvaret har forladt det danske folk

Forsvaret har forladt det danske folk FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Ledelse og Organisation VUT-II/L STK 2008/09 Kaptajn Martin Lysemose April 2009 Forsvaret har forladt det danske folk Legitimitetsdannelse og forsvarets indsats i Afghanistan

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

FORMÅL MED VIDEREUDDANNELSESTRIN II FOR MILITÆRE LEDERE (VUT II/L-STK)

FORMÅL MED VIDEREUDDANNELSESTRIN II FOR MILITÆRE LEDERE (VUT II/L-STK) Underbilag 8 til bilag 3 FORMÅL MED VIDEREUDDANNELSESTRIN II FOR MILITÆRE LEDERE (VUT II/L-STK) 1. FORMÅL Formålet med Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L-STK) er, at videreuddanne officerer

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Matematik i samspil - når matematikken skal bruges. Niels Grønbæk. Institut for Matematiske Fag

Matematik i samspil - når matematikken skal bruges. Niels Grønbæk. Institut for Matematiske Fag Matematik i samspil - når matematikken skal bruges Niels Grønbæk Institut for Matematiske Fag Danske Gymnasier Hvad vil vi med matematikken? 2. februar 2016 Hovedbudskaber fra Fremtidens Matematik, maj

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere