I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion"

Transkript

1 HEJ

2 I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M

3 Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg

4 Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M

5 KRITISK METODISK REFLEKSION At man ved, hvorfor man bruger den teori, empiri og metode som man gør OG at man kan tænke over, hvordan den valgte teori, empiri og metode påvirker resultatet. C

6 KORT FORTALT Kritik = vær kritisk! Metode = fremgangsmåde. Refleksion = Tænk over at kunne tænke kritisk over, hvorfor man gør, som man gør. C

7 SELVSTÆNDIGHED Ikke kun læse og forstå en tekst men. Hvorfor har nogen skrevet denne tekst? Hvad kan teksten bruges til? I forhold til min problemformulering? M

8 M OBS!

9 Naturvidenskab? Metodisk refleksivitet fylder mindre i naturvidenskab. Gennemsigtighed! - hvor er empirien fra? - hvordan har jeg regnet det ud? - fremvis resultater M

10 Hvad vil det sige, at lave et projekt? Man skal selvstændigt undersøge noget ikke blot besvare. Det handler ikke kun om emnet Man skal selv vælge, hvordan man besvarer en problemstilling. M

11 Projektfisken viser projektforløbet PÅ PAPIRET C

12 Projektforløbet i den virkelige verden

13 PROJEKTFORLØB OVERORDNET men ikke færdig disposition. LÆRINGSFORLØB VS FREMSTILLING C

14 Majkens bachelor-krise

15 Accepter ændringer undervejs Ændringer undervejs kan skyldes: 1) Der sker noget nyt i verden 2) DU finder ud af noget nyt. M

16 Spørgsmål OPGAVE OM VÆLGERADFÆRD Du tror, at det er folk med kort eller ingen uddannelse der stemmer på Dansk Folkeparti, og derfor har du skrevet et afsnit om, at netop dette segment stemmer på DF. Så finder du ud af, at stemte på Morten Messerschmidt til EU-valget. HVORDAN VIL DU FORTSÆTTE? M

17

18 C OPFRISKNING

19 HUSK Accepter ændringer undervejs Hold øje med hvad der sker i verden omkring dig IMENS du skriver dit projekt. C

20 C Teori, empiri og metode?

21 Teori? Perspektiv eller sandhed? C

22 TEORI Mulig forklaring på et fænomen Perspektiv C

23 Forskellige perspektiver: Hvem er hamas? Terrororganisation? Frihedskæmpere? C

24 REFLEKSION: at forholde sig til, hvorfor disse perspektiver er forskellige. (kulturelle, religiøse, politiske forskelle.) M

25 SPØRGSMÅL HVORFOR BLIVER NOGLE UNGE KRIMINELLE? - teoretiske og empiriske forklaringer?? M

26 ?? 1) Biologisk forklaring kriminelle gener 2) Social/sociologisk forklaring social arv og opvækstmiljø. 3) Psykologiske forklaringer 4) Menneskelig svaghed M

27 METODE??? Fremgangsmåde Plan Opskrift M

28 Metode

29 KONSEKVENS FOR RESULTATER? Refleksivitetens opgave! HVIS jeg havde valgt en anden teori eller metode hvordan havde mit resultat så set ud? Husk at vær kritisk! C

30 HUSK De ingredienser du putter i din cocktail bestemmer hvordan din drink bliver. LIGESOM din opgave Dit valg af teori, metode og empiri bestemmer resultatet af dit projekt. C

31 KRITISK METODISK REFLEKSION Hvorfor gør du som du gør? Hvilke konsekvenser har dine valg for besvarelsen af din problemformulering? Kritik af din fremgangsmåde - oplever du noget nyt undervejs? C

32 OPGAVE Hvordan kan man forholde sig refleksivt i følgende projekter? M

33 SA- ENG: Våbenlovgivning i USA Redegør for våbenlovgivningen i USA, herunder baggrund, indhold og aktører. (Frihed eller mangel på social forståelse? Historie?) Undersøg konsekvenserne af den amerikanske våbenlovgivning. Tag udgangspunkt i filmen Bowling for Columbine. (Skaber sikkerhed eller drab? Politiske poler?) Diskutér hvorfor den liberale våbenlovgivning opretholdes med de konsekvenser den har. (Positivt eller negativt?)

34 1) DANSK - SAMFUNDSFAG Identitetsdannelse Redegør for udvalgt sociologisk teori om mediernes rolle i det senmoderne samfund. Inddrag relevant samfundsfaglig teori i en danskfaglig analyse samtaler med reality personligheden Amalie Szigethy i radioudsendelsen Mennesker og medier Diskuter unges brug eller misbrug af medierne i det senmoderne samfund med inddragelse af bilag A: Teenagere lever deres halve liv på nettet

35 2) BIOLOGI - SAMFUNDSFAG Rygning og afhængighed Redegør for rygnings skadelige virkninger, samt årsagerne til den afhængighed mange rygere oplever. Undersøg årsagerne til at unge begynder at ryge. I din undersøgelse skal du inddrage såvel fysiologiske som sociologiske faktorer. Giv en vurdering af hvad rygning koster samfundet og om det er muligt at forebygge at unge begynder at ryge.

36 3) HISTORIE SAMFUNDSFAG Terror Redegør for Al-Qaedas historiske baggrund og målsætning samt for bevægelsens terrorangreb 11. September 2011 Analyser, hvordan terrorangrebet har påvirket USAs udenrigspolitik frem til i dag, idet du inddrager Bushdoktrinen samt yderligere selvvalgt kilde i analysen Diskuter, om Samuel P. Huntingtons The Clash of the Civilization (1993) er en velegnet teori til forklaring af terrorangrebet og USA's udenrigspolitik.

37 20 minutter i grupper OPGAVE

38 OPSAMLING Muligheder for besvarelser? Konsekvenser for forskellige strategier?

39 1) Identitetsdannelse Sociologisk teori Medier gør os fremmede for hinanden Medier er den nye måde at kommunikere på Udlejring af tid og rum (Giddens) Relevant samfundsfaglig teori Tabergenerationen Anerkendelsesteori om realitydeltagere Unges brug eller misbrug af medier i det senmoderne samfund Positivt eller negativ? Hurtigere og vildere? Generationskløft?

40 2) Rygning og afhængighed Skadelige virkninger og årsager Fysiologiske Sociale skadelige virkninger Fysiologiske eller sociale forklaringer på afhængighed? Årsagerne til rygning Fysiologiske og sociologiske? Hvilke forklaringer er bedst? Vurdering: hvad koster rygning og hvordan forebygges? Vurdering på baggrund af hvad? Individuelt eller fælles ansvar? Forebyggelse ved skræmmekampagner?

41 3) Terror Al-Qaedas historiske baggrund og målsætning Hvilke kilder? USA s udenrigspolitik? Positivt med mere sikkerhed? Menneskerettigheder? Bush-doktrinen? Ser det anderledes ud i dag? Diskuter, om Huntingtons The Clash of the Civilization er en velegnet teori til forklaring af terrorangrebet og USA's udenrigspolitik Hvilke andre teoretiske forklaringer kunne der være? HVAD kan denne teori forklare?

42

43 VÆRKTØJER TIL REFLEKSION Hvordan skriver man så refleksivt i sit projekt? 1) Metodeafsnit 2) Metatekst 3) Perspektivering M

44 Metodeafsnit? Beskrivelse af fremgangsmåde og anvendte metoder. Begrundelse M

45 Metodeafsnit Jeg har valgt at bruge teori fra xx til at belyse dette aspekt. Dette gør jeg for at... Jeg vil i opgaven benytte mig af en kvantitativ undersøgelse for at finde ud af... M

46 Metodeafsnit vol. 1 Legalisering af hash Indledningsvist vil jeg ved hjælp af statistisk materiale og forskellig litteratur beskrive unges brug af hash i Danmark. Jeg har brugt interviews af unge danskere der benytter sig af hash. Dernæst vil jeg analysere og diskutere den politiske diskurs omkring hash og legalisering i Danmark. Jeg har inddraget interviews og debatindlæg fra X og X.

47 Metodeafsnit vol. 2 Indledningsvist vil jeg ved hjælp af statistisk materiale og forskellig litteratur beskrive unges brug af hash i Danmark, for at redegøre for udbredelsen og udviklingen af hashbrug Danmark. Jeg har brugt interviews af unge danskere der benytter sig af hash, for at give indsigt i unges oplevede brug af hash og deres holdning til en eventuel legalisering. Dernæst vil jeg analysere og diskutere den politiske diskurs omkring hash og legalisering i Danmark, for at identificere argumenter og eventuelt modstridende holdninger om fordele og ulemper ved en eventuel legalisering af hash.

48 Vol 1: HVAD jeg vil gøre Vol 2: HVAD jeg vil gøre og HVORFOR jeg vil gøre det M

49 Metatekst I det følgende afsnit vil jeg redegøre for teori x, dette gør jeg for at klargøre... blablablablabla Nu har jeg redegjort for, hvad teori x mener om aspekt y, og det har jeg gjort, fordi.. Altså HVAD gør jeg og HVORFOR gør jeg det? C

50 Refleksion i perspektivering Kan der være andre forklaringer? KRITISK over for teori og sig selv. Hvordan påvirker min teori/empiri/metode mine konklusioner og resultater? M

51 C Hvad har vi lært i dag?

52 Projektet bliver ikke som du tror, accepter det det er godt

53 C

54 Der er ingen sandhed, kun perspektiver. C Vær kritisk!

55 Værktøjer Metodeafsnit: Hvilken teori og metode vil du bruge og hvorfor vil du bruge netop den? Metatekst: Hvad gør jeg og hvorfor? Som kort indledning til hvert afsnit. Med dette har jeg vist at Kort afslutning på hvert afsnit Perspektivering: Hvordan påvirker min teori/empiri/metode mine konklusioner og resultater?

56 SÅ: Hvorfor gør jeg det, jeg gør og hvad er konsekvenserne for resultatet.

57 TAK FOR I DAG!

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

I SMERTE SKAL DU FØDE

I SMERTE SKAL DU FØDE I SMERTE SKAL DU FØDE Et kvalitativt studie af kejsersnit på moders ønske LINE MARIE BUNDGAARD POULSEN Gruppe 2 9. semester 2012 Specialisering i sundhed, sygdom og organisationssociologi 30 ECTS Studienummer:

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Vejledning til Projektopgaver

Vejledning til Projektopgaver Vejledning til Projektopgaver Denne vejledning har til hensigt at forventningsafstemme form og indhold i dine projektopgaver til Compass certificeringsprogram. Ønsker du herudover at benytte dine projektopgaver

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi. Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Navn: Rikke Krag Christensen Cpr. Nr.: Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Projektgruppe:

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Kommunikationsplan for Viivaas sundhedsevent

Kommunikationsplan for Viivaas sundhedsevent Kommunikationsplan for Viivaas sundhedsevent Vejleder: Sine Carlsen. Anders Boyer Nielsen, Camille Leander, Dorte Thea Nielsen, Karen Helmer-Hansen, Maja Renee Jensen og Nadia Deleuran. Det Humanistiske-Teknologiske

Læs mere

Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder)

Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder) PRØVER HVORI DER INDGÅR ET ARBEJDSRESULTAT (jfr. Studieordning for læreruddannelsen 2011 side 211 Eksamens og prøvebestemmelser for læreruddannelsen, pkt. 1.10 Professionsbachelorprojektet). Projektet

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

!!! Løftebrud,+mistillid+og+demokrati!

!!! Løftebrud,+mistillid+og+demokrati! Løftebrud,mistillidogdemokrati RoskildeUniversitet2014!!! Løftebrud,mistillidogdemokrati! Gruppemedlemmer: Studienr. Ditte Lundkær Brudlykke 54737 Ida Juel Koll 55617 Olivia Freiesleben Frier 54768 Trine

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere