MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Ankenævn for Dyrlæger bliver nedlagt af journalist (DJ) Charlotte Rafn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Ankenævn for Dyrlæger bliver nedlagt af journalist (DJ) Charlotte Rafn"

Transkript

1 Nr. 1 januar årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER ISSN Nr læs inde i bladet Ankenævn for Dyrlæger bliver nedlagt af journalist (DJ) Charlotte Rafn Den nye formand er allergisk over for dyr af journalist (DJ) Charlotte Rafn Invitation til alle dyrlæger Kronisk nyresygdom hos katte Af BVetMed PhD DipECVIM MRCVS Veterinary Director, Dr. Andrew Sparkes

2

3 Ansvarshavende: Tina Brage Vabø Journalist: Charlotte Rafn INDHOLD 1/14 Ansvarshavende fagredaktør: Fagdyrlæge Finn Boserup Redaktionen: Dyrlæge Jens Møller Dyrlæge Susanne Schantz Laursen Dyrlæge Hanne Birgit Gredal Artikler, pressemeddelelser, produktinformationer m.v. modtages på cd i wordperfect eller på og skal være redaktionen i hænde senest 3 uger før udgivelsestidspunktet. Illustrationer, fotos mv. skal leveres som orginalmateriale eller elektronisk som PDF, JPG. Power Point filer kan ikke bruges. Citat tilladt med kildeangivelse. Skriv til redaktionen: Annoncer: Adriana Radaic Abonnement: 6 udgaver (incl. moms): Kr. 225,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: Scanpublisher A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: www. scanpublisher.dk ISSN Nr Ankenævn for Dyrlæger bliver nedlagt af journalist (DJ) Charlotte Rafn 4 Den nye formand er allergisk over for dyr af journalist (DJ) Charlotte Rafn 6 Invitation til alle dyrlæger 8 Kronisk nyresygdom hos katte Af BVetMed PhD DipECVIM MRCVS Veterinary Director, Dr. Andrew Sparkes 12 Praksis på fire hjul af journalist (DJ) Charlotte Rafn 18 Sygeforsikring hund Et græsstrå i hundesnuden blev en dyr affære 24 Euthasol aflivningsvæske godkendt som lægemiddel i Danmark 26 Forbedret luftvejshåndtering 29 Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af Kontrolleret oplag: 2700 I perioden 1. juli juni 2012 dyrlæge magasinet 1 3

4 Ankenævn for Dyrlæger bliver nedlagt PDA, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, har opsagt aftalen om Ankenævn for Dyrlæger. Det er ankenævnets store succes, der er baggrund for opsigelsen. Klageinstansen blev oprettet i 2008, og siden er det strømmet ind med klager. Det har betydet store udgifter til driften for PDAs medlemmer. af journalist (DJ) Charlotte Rafn 1,8 millioner kroner kostede det i 2013 at drive Ankenævn for Dyrlæger. Da ankenævnet blev oprettet, var forventningen, at det ville koste omkring kroner om året. På baggrund af de uventede store udgifter, som ikke ser ud til at blive mindre i fremtiden, har PDAs bestyrelse besluttet at opsige aftalen om ankenævnet. Det betyder, at ankenævnet nedlægges fra 4. december Vi har 800 medlemmer, så der er forholdsvis få at fordele udgifterne på. Hvis ankenævnet kører videre, er der kun udsigt til, at der i fremtiden skal sendes en endnu større regning til vores medlemmer, og det er vi ikke interesserede i, siger Jacob Kjær Larsen, formand for PDA. Ud over økonomien, så har det faktum, at dyrlægerne får medhold i 85 procent af klagerne også haft indflydelse på PDAs beslutning. At vi får medhold i så stor en del af sagerne, siger mig, at der ikke er alvorlige problemer ude i praksis. Derfor har jeg ikke dårlig samvittighed over, at denne klagemulighed nu forsvinder, siger Jacob Kjær Larsen. Uvildig klageinstans Ankenavn for Dyrlæger blev oprettet efter en forbrugerundersøgelse gav dyrlægerne en bundplacering, når det kom til muligheden for at klage over undersøgelser og behandlinger. Utilfredsheden gik blandt andet på, at der ikke var en uvildig instans, som vurderede forbrugerklagerne. Den Danske Dyrlægeforening havde sit eget klientklagenævn med udelukkende dyrlæger som medlemmer. I forbrugernes øjne var det dyrlæger, der kontrollerede dyrlæger. Klientklagenævnet havde desuden den begrænsning, at det ikke tog sig af tvister vedrørende økonomi. Den type sager var henvist til civilt søgsmål. Med Ankenævn for Dyrlæger fik forbrugerne en uvildig instans til at afgøre stridighederne. I ankenævnet er lige mange medlemmer som repræsenterer dyrlæger og forbrugere, mens en dommer sidder for enden af bordet. Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat for ankenævnet. Ny klageinstans på vej Aftalen om Ankenævn for Dyrlæger blev opsagt i december Da der er et års opsigelse, betyder det, at det vil være muligt at klage til nævnet helt frem til december Alle indkomne sager vil blive afgjort, også selv om de trækker ud til efter december Fra juni 2015 er det Jacob Kjær Larsens forventning, at forbrugernes muligheder for at klage over dyrlæger vil være genoprettet. Et EU direktiv pålægger alle medlemslandende at sikre forbrugerne en uvildig klageinstans mod erhvervsdrivende. Populært sagt skal der inden 1. juni 2015 være oprettet en instans, hvor forbrugerne kan klage over alt, dog ikke sundhedspersonale. Klager over dyrlæger vil derfor også blive omfattet af reglerne, siger Jacob Kjær Larsen. Opsigelsen af den nuværende aftale og indførelsen af den nye klageinstans kommer til at give et hul på knap et halvt år, hvor forbrugerne står uden de nuværende klagemuligheder. Det er en forholdsvis kort periode. Desuden kan forbrugerne stadig klage til Fødevarestyrelsen over dyrlægerne, hvis de mener, der er sket noget fagligt forkert. Stridigheder vedrørende økonomi kan afgøres i et civilt søgsmål, siger Jacob Kjær Larsen. Medlemmerne af PDA vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret, hvor de skal konfirmere opsigelsen. Vi får medhold i 85 procent af sagerne i ankenævnet, og det siger mig, at der ikke er alvorlige problemer ud i praksis. Det sammenholdt med store driftsudgifter har fået os til at opsige aftalen, siger Jacob Kjær Larsen, formand for PDA. Foto: Privatfoto.

5

6 Den nye formand er allergisk over for dyr Carsten Jensen er allergisk over for hund, kat og hest. Lidt af et paradoks når man selv er praktiserende dyrlæge og nyvalgt formand for 3000 dyrlæger og dyrlægestuderende, der i høj grad beskæftiger sig med de populære dyr. af journalist (DJ) Charlotte Rafn Jeg opdagede min allergi allerede efter få år i praksis. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til mit job, men i dag har jeg lært at håndtere det. Jeg bruger altid handsker, også når jeg arbejder med heste, og så holder jeg en ekstra god hygiejne i klinikken. Privat har det dog betydet, at vi i familien aldrig har haft hverken hund eller kat, og det er vist ret usædvanligt for en dyrlæge, siger Carsten Jensen, der overtog formandsposten i Den Danske Dyrlægeforening 1. januar 2014 efter at have været med i hovedbestyrelsen i fem år. Carsten Jensen afløser Arne Skjoldager, der ifølge foreningens vedtægter efter seks år ikke længere kunne sidde på formandsposten. Carsten Jensen er ansat hos Nørager Dyrehospital i Nordjylland. Han er uddannet dyrlæge i 1990, svinefagdyrlæge i 1995, men arbejder i dag som kvægdyrlæge. De næste par år kommer han dog til at bruge en stor del af sin tid på fagligt arbejde. Flere karriereforløb Personligt har han været vidt omkring i sin karriere. Som nyuddannet blev han ansat i en praksis i Himmerland, en praksis han blev medejer af i I 2006 fusionerede denne praksis med flere andre og blev til Dyrlægerne Himmerland. Med 40 dyrlæger og i alt 40 øvrige medarbejdere var det Danmarks største praksis. Carsten Jensen var ansat som direktør på stedet i , hvor han alene tog sig af administrative opgaver. I 2009 blev den store arbejdsplads delt op i nye dyrlægepraksis efter dyreart. Carsten Jensen valgte da at træde ud af firmaet, og blev i stedet ansat hos Nørager Dyrehospital. Undervejs nåede han også at skifte fra at arbejde med svin til hans nuværende felt, som er kvæg. På mange måder er min historie et typisk forløb. Der er så mange muligheder inden for vores branche, at man sagtens kan nå at have tre-fire forskellige karrierer i sine arbejdsår, siger Carsten Jensen Han forventer, at fremtidens dyrlæger vil blive spredt over endnu flere fagområder, end de er nu. Og det bliver også nødvendigt, forudser han. Tidligere var der mangel på dyrlæger, men reglerne for optagelse på dyrlægestudiet blev ændret for nogle år siden, og nu begynder der at komme store hold ud på 180 dyrlæger om året, og det er flere, end der forlader faget. Vi skal være dygtige til at se nye muligheder, hvor vores faglighed kan bruges, hvis vi skal holde alle beskæftigede. For eksempel skal vi også være mere åbne for de muligheder, der er internationalt, siger Carsten Jensen. Formand for alle Den nye formand ser det som et privilegium at få lov at prøve at stå i spidsen for dyrlægeforeningen. Som sin absolutte topprioritet nævner han, at han vil forsøge at samle den brogede flok. Min fornemste opgave bliver at være formand for alle dyrlæger. Vi er en meget blandet skare, der beskæftiger os med vidt forskellige ting. I nogle situationer kontrollerer dyrlæger andre dyrlæger, eller de sidder på hver sin side af eksamensbordet. Jeg vil gerne arbejde for, at vi får det bedste ud af det, vi har til fælles, nemlig vores faglighed, siger Carsten Jensen, der beskriver sig selv, som en typisk holdspiller. Det allerførste, han skal bruge sin tid på, bliver dog formentlig at få de ny aftaler om sundhedsrådgivning vedrørende kvæg på plads med landbruget. En opgave, som han er lidt overrasket over at blive kastet ud i netop nu. Vi er midt i en forligsperiode, så

7 Carsten Jensen er uddannet svinefagdyrlæge, men arbejder i dag med kvæg. Han ser det som sin fornemste opgave at være formand for alle dyrlæger i Den Danske Dyrlægeforening. Foto: DDD. det er lidt usædvanligt, at vi skal se på reglerne nu. Men det er selvfølgelig en opgave, vi tager på os, siger Carsten Jensen. Han forventer også, at One Health og hele problematikken omkring antibiotika resistens hos dyr og mennesker vil være et emne, der kommer på dagsordenen i løbet af de foreløbig to år, han er valgt som formand. Der er allerede stor fokus på forbruget af antibiotika i Danmark. I mange år har man arbejdet på at få forbruget ned blandt produktionsdyr, og for nylig fik vi også en vejledning omkring smådyr. Det var et arbejde, som Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr i Dyrlægeforeningen var dybt involveret i, og arbejdet med forbrug og resistens vil vi også beskæftige os med i fremtiden, siger Carsten Jensen. Carsten Jensen er gift og ægteparret har for nylig fejret sølvbryllup. Sammen har de fire voksne børn. Vi har ikke haft hund, kat og hest. Til gengæld har vi på et tidspunkt haft akvariefisk og en enkelt kanin, så dyr i husstanden har der været, siger Carsten Jensen.

8 Invitation til alle dyrlæger TrygFonden Besøgshunde er landets største frivillige korps af familiehunde og deres ejere. Siden 2010 har de bidraget med opmuntring og adspredelse i hverdagen for ældre og demensramte på plejecentre i hele landet. Flere af hundene skaber også glæde og nærvær i behandlingstilbud og genoptræning. Årlig sundhedsundersøgelse er obligatorisk Knap 500 hunde og over 300 plejecentre er med i ordningen, og hundene skal løbende undersøges for at opretholde deres status som egnede til besøgene. TrygFonden Besøgshunde ønsker derfor at invitere landets dyrlæger til at hjælpe med at sikre hundenes fortsatte sundhed og trivsel i forbindelse med den årlige sundhedsundersøgelse. Alle hunde i TrygFonden Besøgshunde skal genevalueres for at kunne fortsætte i besøgshundeordningen. Det betyder, at hundene skal have de påkrævede vaccinationer og gennemføre den årlige sundhedsundersøgelse TrygFonden Besøgshunde inviterer landets dyrlæger til at være behjælpelige med at sikre, at det er sunde og raske hunde, der besøger beboerne på plejecentrene.

9 Alle besøgshunde skal have et årligt sundhedstjek Vidste du at TrygFonden Besøgshunde blev optaget i to internationale organisationer i 2013? International Society for Anthrozoology (ISAZ) og International Association of Human- Animal Interaction Organizations (IAHAIO). Det er et krav for at være en del af TrygFonden Besøgshunde, at hundene gennemgår den årlige sundhedsundersøgelse og vedligeholder de påkrævede vaccinationer. Vi har brug for dyrlæger over hele landet og håber, de vil tage godt imod vores hunde. hos egen dyrlæge for at sikre, at hundene fortsat er fysisk robuste til at gennemføre besøgene på plejecentrene, fortæller Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden Besøgshunde, og fortsætter: Jeg håber derfor, at dyrlægerne vil tage godt imod besøgshundene og bidrage med deres faglige vurdering. Hvis dyrlægerne fx oplever, at hundene reagerer aggressivt, snapper ud eller har pådraget sig skavanker, som betyder, at de kan lide overlast ved besøgene, vil det være til stor hjælp, hvis de vil informere hundeejerne om det. Dyrlægernes vurdering er vigtig TrygFonden Besøgshunde har udarbejdet en særlig attest til kvalitetssikring, som hundeejerne skal medbringe til den årlige sundhedsundersøgelse. På attesten er der noteret, hvis der var særlige bemærkninger til hunden, da den blev optaget i TrygFonden Besøgshunde. Fx kan det være noteret, at hunden har begyndende gigt, men er i god behandling, så der ikke forekommer smerter. Derved har dyrlægen mulighed for at gøre hundeejeren opmærksom på, hvis der er forhold, som har ændret sig siden optagelsen. Dyrlægen skal udfylde attesten, som hundeejeren indsender til TrygFonden Besøgshunde som dokumentation på, at hunden stadig er fysisk i stand til at varetage opgaven som besøgshund. Dyrlægerne har den nødvendige ekspertise til at rådgive hundeejerne, hvis deres hunde er blevet for gamle eller har nogle fysiske skavanker, som betyder, at jobbet som besøgshund bør genovervejes. Jeg håber derfor, at dyrlægerne vil tage godt imod besøgshundene og det materiale, som er på vej til alle landets dyrlægeklinikker med information om, hvordan de kan medvirke til at sikre, at besøgshundene fortsat er sunde og raske, siger Trine Heidemann. Hundene skal bestå en grundig test Før hundene bliver optaget i TrygFonden Besøgshunde, skal de igennem en grundig udvælgelsesproces. Først kommer de til en undersøgelse af deres fysik, som foretages af TrygFondens tilknyttede dyrlæge. Undersøgelsens primære formål er at afdække skjulte smerter og andre lidelser. Det skal minimere risikoen for, at hundene lider overlast ved besøgene og reagerer uhensigtsmæssigt ved fx at snappe ud efter de ældre. Hundene skal også være vaccineret efter gældende anbefalinger imod hundesyge, leptospirose, parvovirus, smitsom leverbetændelse og parainfluenza. Efter godkendelsen til TrygFonden Besøgshunde skal sundheds- og vaccinationsstatus opretholdes. Hundene bliver også undersøgt af en hundeadfærdsinstruktør, som sikrer, at hundene ikke er nervøse eller viser andre tegn på ubehag, når de udsættes for ting, de kan komme ud for på plejecentre, fx hårde klap, kørestole og pludselige høje lyde. Endvidere skal hundeejerne igennem en samtale, der forbereder dem på, hvordan det er at komme ud på plejecentrene. Læs mere på besøgshunde.dk og facebook.dk/besøgshunde Fortæl hundeejerne om TrygFonden Besøgshunde I TrygFonden Besøgshunde er vi altid på udkig efter egnede hunde, og du er velkommen til at fortælle hundeejerne, som kommer i din klinik, om TrygFonden Besøgshunde. Du kan også bestille informationsmateriale om TrygFonden Besøgshunde, hvor hundeejerne kan læse, hvad det kræver at være med i TrygFonden Besøgshunde. Foldere inkl. holder kan bestilles på besøgshunde.dk/materiale. dyrlæge magasinet 1 9

10 Ny aggressiv variant hos danske kvæg En aggressiv variant af digital dermatitis, kendt fra udlandet, er kommet til danske kvægbesætninger. Den vokser på læderhuden, og udsigterne til helbredelse er dårlige. I nogle lande slår man køerne ned med det samme. I andre lande har man forsøgt sig med binyrebarkhormon og antibiotika eller salicylsyreforbinding skiftet hver anden dag i ti tolv dage, med stor risiko for ætsning til følge. Men den rapporterede effekt af alle forsøg på behandling er meget ringe. Så nedslående fortæller dyrlæge Pia Nielsen, VFL om den nye variant af digital dermatitis, som kun få jyske klovbeskærere mener at have set i større antal, men som nu er fundet i to sjællandske besætninger. Den nye, aggressive digital dermatitis er kendetegnet ved, at den kan vokse på læderhuden. Det faktum, at læsionen udspringer i kronranden, gør lidelsen fatal. Det nye hornvæv dannes i kronranden, og der hvor kronranden er angrebet, bliver der ikke dannet nyt hornvæv i meget lang tid. Derfor må vi desværre forberede landmændene på, at det her kommer til at koste køer, lyder den dystre forudsigelse fra Pia Nielsen. Når man har klovbeskåret en ko med denne form for digital dermatitis skal udstyret desinficeres straks det vil sige før næste ko beskæres. (Kilde: Landbrugsavisen)

11

12 Kronisk nyresygdom hos katte ny og fremtidig udvikling Af BVetMed PhD DipECVIM MRCVS Veterinary Director, Dr. Andrew Sparkes Kronisk nyresygdom hos katte Kronisk nyresygdom (CKD) er stadig en yderst almindelig og vigtig årsag til sygdom og død blandt katte. Kendetegnet for CKD er et kronisk fald i antallet af fungerende nefroner, så den glomerulære filtrationsrate (GFR) ikke længere er tilstrækkelig til at de homeostatiske funktioner kan opretholdes. Dette medfører azotæmi og tilbageholdelse af nedbrydningsprodukter, der normalt udskilles via nyrerne, og en række andre problemer, som medfører et spektrum af kliniske tegn, der sættes i forbindelse med CKD. I denne artikel gennemgås kort nogle nuværende, kommende og fremtidige muligheder for at behandle denne vigtige sygdom. Kan vi forebygge CKD hos katte? Hvis vi opnår en bedre forståelse af CKD hos katte, kan der måske være en realistisk mulighed for at forebygge i det mindste nogle tilfælde af denne sygdom, hvilket ville være et yderst ønskeligt mål. Beklageligvis er ætiologien imidlertid i de fleste tilfælde ukendt, således at de fleste har kronisk interstitial nefritis (CIN) uden en åbenbar udløsende årsag. Der er velkendte årsager til CKD, herunder polycystisk nyresygdom, nefrotoksiner, pyelonefritis, glomerulonefritis, amyloidosis og hyperkalcæmi, men disse tegner sig for et mindretal af tilfældene. Der har været fremsat teorier om, at kronisk pyelonefritis eller glomerulonefritis på lavt niveau kan være årsag til i det mindste nogle tilfælde af end-stage idiopatisk CKD, men der er behov for mere forskning på dette område. Mindst to case-control studier (Bartlett et at 2010, Hughes et al 2002) har set på risikofaktorer for udvikling af CKD hos katte for at bidrage til at identificere underliggende eller disponerende årsager, men det lykkedes stort set ikke at identificere nogen faktorer mht. miljø, livsstil eller kost, der var stærkt knyttede til udviklingen af CKD. Interessant nok er en ny morbillivirus hos katte for nylig blevet isoleret i et antal katte i et studie baseret i Hong Kong (Woo et al 2012). Dette studie identificerede morbillivirus i urinen fra 53 af 457 omstrejfende katte og viste også, at virus var placeret i tubulærcellerne i nyrerne hos nogle katte med tegn på TIN. Et lille case-control studie viste tegn på infektion hos 7 af 12 katte med TIN sammenlignet med 1 af 15 katte uden TIN. Skønt der stadig er brug for meget arbejde, er disse resultater interessante, og fremtidig forskning med henblik på at identificere specifikke årsager til CKD hos katte, der måske kan medføre forebyggelse af nogle tilfælde, ville være meget ønskværdig. Tidlig diagnosticering af CKD hos katte At kunne diagnosticere CKD på et tidligere stadium er naturligvis et vigtigt mål. Det anbefales kraftigt, at mennesker, der er identificeret som havende større risiko for udvikling af CKD (f.eks. patienter med diabetes eller diabetes i familien), overvåges nøjere for at opdage tidlige tegn på sygdommen. Mens det generelt kan være vanskeligt at identificere specifikke populationer af katte med større risiko for CKD, vides det, at CKD primært er en sygdom, der rammer ældre katte, således at sygdommen bliver stadig mere udbredt hos katte, der er mere end 7 år gamle. Der er derfor indikation for mere omhyggelig overvågning af sådanne katte. Kliniske undersøgelser hvert eller hvert andet år, hvor kropsvægt og -tilstand registreres, og hvor urin-

13 Tabel 1: IRIS (www.iris-renal.com) stadieinddeling (a) og underinddeling (b og c) af CKD hos katte a) Stadier for kronisk nyresygdom (CKD) hos katte Stadie Serumkreatinin µmol/l < >440 Tegn Ingen Milde Moderate Svære Mål for serumfosfat mmol/l 0,9-1,45 0,9-1,45 0,9-1,6 0,9-1,9 b) Underinddeling af CKD hos katte på basis af proteinuri Underinddeling Ikke proteinuri Borderline proteinuri Proteinuri Urinprotein:kreatininratio <0,2 0,2-0,4 >0,4 c) Underinddeling af CKD hos katte på basis af systolisk blodtryk Underinddeling Minimal risiko Lav risiko Moderat risiko Høj risiko Systolisk blodtryk (mmhg) < vægtfylde (USG) og proteinuri ideelt vurderes, ville være meget værdifulde. Blandt de tidlige indikatorer for CKD hos katte er en reduktion af USG og vægttab, så billige rutineundersøgelser kan give vigtige oplysninger. Det ville være værdifuldt at inkludere en kvantitativ vurdering af proteinuri (f.eks. urinprotein:kreatininratio UPCR, eller urinalbumin:kreatininratio (UACR), hvor det er muligt, idet forhøjet UPCR eller UACR i sig selv kan være tegn på CKD og også kan påvirke prognosen. I human medicin anvendes proteinuri og anslået GFR (egfr) rutinemæssigt som screeningtest for CKD. Vurderingen af egfr er baseret på serumkreatininkoncentrationer ved hjælp af en formel, der korrigerer for kropsoverfladeareal, køn og etnisk afstamning (dvs. der tager højde for muskelmasse og stofskifte). Hos katte anvender vi hyppigere en vurdering af ukorrigeret serumurea- og kreatininkoncentrationer (sammen med urinanalyse) til at bekræfte en diagnose lydende på CKD. Problemerne med at fortolke kreatininkoncentrationer er imidlertid velkendte, og dette er ikke optimalt, især med hensyn til tidlig diagnosticering af CKD eller ved forsøg på at vurdere graden af nyreinsufficiens. En enkel, rentabel metode til vurdering af GFR hos katte ville være meget ønskværdig, og nyere resultater med en enkelt blodprøve med inulin, iohexol eller iodixanol tyder på, at dette kan blive praktisk muligt i fremtiden (Katayama et al 2013), men der er også brug for bestræbelser på at vurdere, om det er muligt at anvende en formel til at vurdere GFR blot på basis af kreatininkoncentrationer i serum, som det rutinemæssigt sker hos mennesker. Markører for nyresygdom og prognostiske indikatorer Som hos mennesker med CKD er CKDstadium og graden af proteinuri meget vigtige prognostiske markører hos katte (se tabel 1). Andre markører kan imidlertid også være nyttige, både ved konstatering af nyresygdom og med hensyn til udarbejdelse af prognose. Serumfosfatkoncentrationer (der kan være en alternativ markør for GFR og dermed for CKD-stadium) har vist sig at have prognostisk værdi i nogle studier, men anden forskning har fokuseret på kvantificering af urincytokinniveauer (Habernicht et al 2013), urinmarkører for skader på tubulærceller som N- acetyl-beta-d-glukosaminidase (Jepson et al 2010) eller vækstfaktor 23 (FGF-23) for fosfatonin fibroblast, der tilsyneladende spiller en vigtig rolle i fosfat og parathyroideahormon-homeostase (Geddes et al 2013, Finch et al 2013). Ændringer i urin cytokinkoncentrationer og i serummarkører som FGF-23 forekommer bestemt ved CKD hos katte og kan bidrage til at klarlægge nogle af de patogene mekanismer bag nyresygdommens progression og ændringer, der forekommer som følge af CKD, men om nogen af disse vil være mere værdifulde som diagnostiske eller prognostiske markører for CKD hos katte er endnu ikke fastslået. Er det muligt at behandle CKD mere effektivt? Ud over at have behov for en bedre forståelse af årsagerne til CKD hos katte i håb om, at dette kan medføre forebyggelse af nogle tilfælde, er der også et stort behov for en bedre forståelse af mekanismerne i sygdommens progression og af hvilke former for indgreb, der kan forsinke (eller endog standse) denne progression. Blandt katte er det eneste indgreb, der til dato har vist sig at forlænge CKDramte kattes overlevelse, at skifte til nyreskånekost. Mens det er generelt accepteret, at moderat begrænsning af protein i kosten er gavnligt, når det gælder bedre livskvalitet (ved at reducere ophobningen af uræmi-toksiner), har dette sandsynligvis minimal virkning på CKD-progressionen. Omvendt er der fremragende tegn på, at den begrænsning af fosfat i kosten, der opnås ved behandlingsdiæter (sammen med yderligere brug af fosfatbindere, hvor det er nødvendigt) gavner nyrerne ved at reducere sværhedsgraden af nyrelæsionerne og gøre sygdomsprogressionen langsommere. De aktuelle anbefalinger er at opfylde International Renal Interest Societys (IRIS) målniveauer for serumfosfat (se tabel 1) hos katte ved hjælp af nyreskånekost og med fosfatbindere som kalciumacetat eller lanthanumkarbonat. Styring af fosfatniveauer med diæt og fosfatbindere (der også er med til at styre renal hyperparathyroidisme) anses tilsvarende for meget vigtig ved fremskredet human CKD for at forsinke sygdomsprogressionen. Mangel på vitamin D er imidlertid også generelt anerkendt ved human CKD, og vitamin D-supplement anvendes udbredt for at behandle de mineral- og knoglesygdomme, der opstår. Calcitriolsupplement til katte med CKD har (i modsætning til hos mennesker og hunde) indtil dyrlæge magasinet 1 13

14 videre ikke vist sig gavnligt (Hostutlet et al 2006), men på grund af den rolle, det spiller hos mennesker, er dette et område, hvor der er brug for yderligere studier, både for at evaluere vitamin D- status hos katte med CKD og også for yderligere at vurdere forskellige doser calcitriol (og/eller andre former for vitamin D) som behandlingsmuligheder (de Brito Galvao et al 2013). Anæmi, der hovedsagelig skyldes jernmangel og/eller en relativ mangel på erythropoietin (EPO) er også almindeligt forekommende i de senere stadier af CKD både hos katte og mennesker. Mens mennesker typisk behandles med jerntilskud og/eller supplerende EPO, har sidstnævnte vist sig sværere ved katte. Brugen af rekombinant human EPO kan sættes i forbindelse med udvikling af hypertension og, mindre almindeligt, krampeanfald, men kan også medføre igangsætning af antistoffer hos en betydelig andel af de behandlede katte, der kan modvirke enhver gavn af behandlingen og kan fremkalde aplasi mht. de røde blodlegemer. Desværre viste de indledende forsøg med et rekombinant felint EPO-produkt også, at nogle af de behandlede katte udviklede aplasi mht. de røde blodlegemer (Randolph et al 2004). Et retrospektivt studie af brugen af det langtidsvirkende EPOanaloge stof darbeproetin (Chalhoub et al 2012) hos katte med CKD har vist, at dette måske er effektivt hos nogle, men det vides endnu ikke med sikkerhed, om det er mere sikkert end andre EPOprodukter til katte. Forbedring af anæmi ved CKD er vigtigt for livskvaliteten, men kan også påvirke overlevelsen, til dels fordi renal hypoxi kan bidrage til sygdomsprogressionen. Der er derfor behov for mere arbejde med katte for bedre at karakterisere anæmi ved CKD og for at søge sikre og effektive behandlinger, der kan omfatte alternative rekombinante EPO-produkter fra katte. Der er vigtigt at opretholde livskvaliteten hos katte med CKD, og både manglende appetit og opkastning kan bidrage betydeligt til sygeligheden. I et nyere placebokontrolleret studie blev det påvist, at mirtazapine (givet med 1,88 mg peroralt hver anden dag) i betydelig grad forbedrede appetit og vægt hos katte med CKD og i betydelig grad reducerede opkastninger, og dette kan vise sig at være et meget værdifuldt middel til håndtering af disse problemer. Hos mennesker med CKD lægges der stor vægt på tidlig diagnosticering af sygdommen, idet det er fastslået, at kontrol med både proteinuri og hypertension i de tidlige stadier af CKD bidrager meget signifikant til at forsinke sygdomsprogressionen og potentielt til stabilisering af patienterne. Skønt der er en stærk forbindelse mellem CKD og hypertension hos katte er det til forskel fra mennesker endnu ikke sikkert, om hypertension faktisk bidrager til løbende skader hos katte med CKD, og dette er et område, der kræver yderligere forskning. I mangel af denne viden er styring af hypertension (se tabel 1) imidlertid vigtig for livskvaliteten og for at forsøge at forebygge hypertensionens andre uønskede virkninger. Blokering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) med lægemidler som angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACEI) kan have en vis anti-hypertensiv virkning, men i de fleste tilfælde vil kalciumkanalblokkeren amlodipine være mere effektiv til katte. Med hensyn til proteinuri er det tydeligt, at proteinuriens (eller albuminuriens) omfang er vigtig for prognosen både hos mennesker og katte jo højere proteinuri-niveau, jo hurtigere vil CKD-progressionen sandsynligvis være (Syme et al 2006, Syme 2009). Det menes, at dette er relateret til proteiner i tubulærvæsken (der passerer gennem en beskadiget glomerulus), der fremkalder en inflammatorisk respons, der skaber yderligere nyreskade. Hos mennesker anses en blokering af RAAS-aktivering med enten ACEI (f.eks. benazepril) eller angiotensinreceptor-blokkere (ARB f.eks. telmisartan) til patienter med proteinuri for standardbehandling. De to typer medicin kan anvendes som alternativer, men ARB ere er nyttige, hvis ACEI er ikke tåles, og har i det mindste den teoretiske fordel, at man undgår den undvigelse fra hæmning ( ace-escape ), der kan forekomme med ACEI er. Hos mennesker kan reduktion af proteinuri med ACEI eller ARB i dramatisk grad nedsætte CKD-progressionen, og nogle studier tyder på, at en kombination af både ACEI og ARB kan give endnu bedre styring af proteinuri og have kliniske fordele. Skønt proteinuri hos katte (UPC > 0,2) har vist sig at være en negativ prognostisk indikator ved CKD (Syme et al 2006), har behandling med ACEI er mærkeligt nok til dato ikke vist samme overlevelsesfordele som hos mennesker. Det er usikkert, om dette afspejler forskelle i sygdomspatogenesen eller om der er andre årsager, som f.eks. uhensigtsmæssig styring af proteinuri, statistisk svage studier eller studier, der var for begrænsede i andre henseender. ACEI er har imidlertid en evne til at reducere proteinuri hos katte med CKD, og en tendens til bedre overlevelse (især hos katte med svær proteinuri) har været tydelig (Mitzutani et al 2006, King et al 2007). De aktuelle IRIS-anbefalinger er at starte behandling mod proteinuri hos azotæmiske katte med UPC > 0,4 om dette er det bedste interventionspunkt kræver yderligere undersøgelser. Muligheden for at behandle proteinuri hos katte er imidlertid blevet udvidet med den tilladelse, der blev givet for nylig, til brug af telmisartan et ARB til behandling af proteinuri i forbindelse med CKD til denne art. Telmisartan har en forudsigelig metabolisme hos katte (Ebner et al 2013), og da det metaboliseres i leveren, betyder det, at det ikke er nødvendigt at reducere dosis på grund af en eventuel reduceret nyrefunktion. Da det er af kritisk betydning at styre proteinuri hos mennesker med CKD, er en udvidelse af muligheden for at behandle dette hos katte velkommen. Der er imidlertid et stærkt behov for yderligere studier med katte med CKD for at afgøre, om en reduktion af proteinuriens sværhedsgrad vil have samme gavnlige virkning på overlevelsen som hos mennesker, for at afgøre, hvornår indgrebet skal påbegyndes og for at fastslå det proteinuri-niveau, som behandlingen bør stræbe efter. Mange andre terapeutiske indgreb kan også være gavnlige ved CKD hos katte, og disse bør ikke ignoreres. En anden behandling, der for nylig har været genstand for pilotstudier, er brugen af stamcellebehandling ved CKD hos katte (Quimby et al 2013) i håb om at dette vil reducere den inflammation og fibrose, der sættes i forbindelse med CKD. Resultaterne har imidlertid indtil videre været skuffende. Ved en så kompleks sygdom er det ikke overraskende, at behandlingen også er kompleks. Det er vigtigt at behandle hver enkelt kat med CKD som et individ og skræddersy behandlingen hensigtsmæssigt i overensstemmelse med kattens behov. Dette kan ofte medføre, at behandlingen må prioriteres, da det ikke altid er muligt at anvende hele rækken af indgreb, som der ideelt er indikation for. I fremtiden vil der være nogle meget vigtige forskningsområder med henblik på at opnå en bedre forståelse af både patogenesen bag CKD hos katte og af hvilke behandlinger, der er mest effektive under forskellige omstændigheder.

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DYRLÆGEYDELSEN HVAD OMFATTER DEN?... 2 2. ABONNEMENTSAFTALENS VARIGHED OG ÆNDRINGER... 2 3. FORTRYDELSESRET... 3 4. BETALING...

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle

Agria Smådyr og Fugle Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01-01-2014 3 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Hvis dit dyr bliver sygt eller kommer ud for en ulykke, kan det blive dyrt at gå til dyrlægen. Vi hjælper dig med

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975.

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975. Vores familie består, som tidligere fortalt på en af siderne, af: Ninna Oline, Michael og Kiki vores Shiba hund og sammen udgår vi '3kløveret'. For at starte med min mand Michael Kaus-Jensen, så er han

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Agria favoritforsikringar

Agria favoritforsikringar Agria favoritforsikringar Gäller från 2012-01-01 Agria Favoritforsikringer Gælder fra 01-01-2013 3 1 Agria favoritforsikringer Når dit dyr bliver sygt eller kommer ud for en ulykke, kan det blive dyrt

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Side 2 I denne publikation kan du finde viden om forsøgsdyr og deres vilkår. Vi har udarbejdet publikationen til skoleelever i folkeskolens

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum 2-dages konference d. 2. og 3. maj 2012 Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum Få nyeste viden om mikro- og nanosensorer Få indblik i mulighederne med Danmarks nye store biobank

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere