Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel"

Transkript

1 Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation

2 er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller om deres problemer. Men der er nogle tegn, som bør få alarmklokkerne til at ringe. Vær bl.a. opmærksom på: Hvis en medarbejder ændrer adfærd og fx bliver aggressiv, opfarende eller meget stille Hvis en medarbejder virker trist, undgår øjenkontakt og isolerer sig, fx ved ikke at deltage i frokosten eller sociale arrangementer Hvis en medarbejder arbejder langsommere, laver flere fejl eller værger sig ved at påtage sig nye opgaver Hvis en medarbejder har flere sygedage end normalt Som leder er det god ide at være i løbende kontakt og dialog med medarbejderne. Det giver dig bedre mulighed for at følge med i, hvad der sker, og hvordan medarbejderne har det. Stil dig til rådighed og giv dig tid, hvis en medarbejder selv kommer og vil tale om problemer, også selvom de måske er af privat karakter. Gør det til en del af kulturen i virksomheden, at det er i orden at fortælle ledelsen, når der er kolleger, som ikke trives. Brug tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten aktivt som hjælp til at opdage mistrivsel. Gennemfør jævnligt trivselssamtaler med medarbejdere, eventuelt med faste mellemrum. Oplevelsen af trivsel og mistrivsel er subjektiv. Alligevel er der nogle forudsætninger, som medarbejdere generelt forventer at få opfyldt for at trives på arbejde: At blive mødt med tillid og behandlet retfærdigt, have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, kunne finde mening i arbejdet, vide hvad der skal ske, mærke støtte fra kolleger og ledelse, få belønning og anerkendelse og blive mødt med passende krav og udfordringer. Omvendt er der nogle forhold, som generelt fører til mistrivsel i en virksomhed, og som det er vigtigt at være opmærksom på som leder. Usikkerhed Når medarbejdere ikke ved, hvad der foregår, giver det grobund for usikkerhed. Det behøver ikke at dreje sig om store organisatoriske ændringer som fyringsrunder. Mindre ting som omlægning af opgaver, nyansættelser og den slags kan også skabe usikkerhed. Den bedste måde at forebygge usikkerhed på er at holde medarbejderne informerede om både stort og småt. Husk også at informere medarbejderne om ændringer i god tid. UTilfredshed Utilfredshed kan brede sig, uden at de involverede selv er opmærksomme på det. Typisk skyldes utilfredsheden en oplevelse af uretfærdighed, fx ved følelsen af urimelig forskelsbehandling eller manglende respekt og anerkendelse. konflikter Konflikter mellem kolleger slider på trivslen, hvis de udvikler sig, og hvis der ikke bliver taget hånd om dem i tide. Personkonflikter kan leve længe i det skjulte, uden at ledelsen bliver opmærksom på det. stort arbejdspres Lange arbejdsdage er én ting. Oplevelsen af, i en længere periode, ikke at kunne nå i hus til tiden med opgaverne er en anden. Det skaber stress og går ud over trivslen. sociale begivenheder Medarbejdernes privatliv spiller selvfølgelig også ind på arbejdslivet. Det kan dreje sig om dødsfald, skilsmisse eller andre begivenheder, som sætter medarbejderne under pres. sygdom eller misbrug Medarbejdere kan blive ramt af sygdom eller have misbrugsproblemer, som undergraver deres trivsel.

3 den g de TrivselssamTale hvad er en TrivselssamTal? En trivselssamtale er en samtale med en medarbejder om, hvordan han eller hun har det. En trivselssamtale kan være en formel samtale, du har indkaldt til, eller en spontan, uformel samtale, der opstår ved kopimaskinen eller frokostbordet i kantinen. I begge tilfælde er det vigtigt, at samtalen bygger på ægte dialog og hjælper til at afdække eventuelle problemer, så der kan handles på dem. forberedelse En god trivselssamtale kræver forberedelse: Gør dig klart, hvad der er anledningen til samtalen, og hvordan du vil gribe den an. Er der fx nogle observationer, du gerne vil drøfte med medarbejderen, eller vil du blot benytte lejligheden til udvise omsorg og spørge til medarbejderens opfattelse af situationen? Hvis der er tale om en formel trivselssamtale, som du indkalder til, så giv også medarbejderen mulighed for at forberede sig på samtalen og overvej, hvordan det er bedst at indkalde til den. Overvej hvordan du vil gribe det an, hvis medarbejderen ikke vil tale om problemet, og hvilke muligheder du og virksomheden har for at hjælpe. Vær afklaret omkring dine egne følelser, så de ikke står i vejen for samtalen. selve samtalen I trivselssamtalen er det afgørende, at medarbejderen føler sig både hørt og forstået. Det kræver, at du som leder gør det trygt for medarbejderen at deltage og lægger op til, at samtalen foregår som en ægte dialog. Fortæl hvad der er anledningen til samtalen Brug konkrete eksempler, fx på egne og andres iagttagelser Lyt aktivt til medarbejderen og brug åbne spørgsmål for at fremme forståelsen Vent med at tage ordet fra medarbejderen, til I begge mærker, at du har forstået, hvad han eller hun vil sige Opsummér løbende hvad der er blevet sagt Inspirér til at se på situationen fra andre vinkler Formuler en konklusion sammen med medarbejderen om, hvad der videre skal ske Det kan være en god ide at skrive konklusionen ned, så begge parter er klar over, hvad der videre skal ske. Som leder skal du selvfølgelig huske din rolle og passe på ikke at lade dig rive med og love noget, virksomheden ikke kan holde, eller blive for involveret i medarbejdernes privatliv. opfølgning Det er afgørende, at du følger op på trivselssamtalen og på det aftalte. Tag ansvar, hvis det aftalte ikke bliver overholdt.

4 samt leteknik ÆgTe dialog I dialogen er det vigtigt at sikre, at begge samtaleparter føler sig forstået af hinanden undervejs. Dette sker i praksis ved, at du og din samtalepartner skiftes til at tale og lytte aktivt til hinanden. Som den lyttende kan du dog ikke tage ordet, når du har lyst, sådan som mange gør det i diskussioner og meningsudvekslinger. I den ægte dialog må du vente, til den talende har givet udtryk for at være blevet forstået. Dette kræver selvfølgelig, at du er åben og nysgerrig og klar til at lægge dine egne holdninger på hylden, mens du lytter, og at du er god til at lytte aktivt og stille åbne spørgsmål. aktiv lytning Aktiv lytning er mere end blot at lægge ører til. Det er en spørgeteknik, du som den lyttende kan bruge til at hjælpe den talende med at blive forstået og få udtrykt sig på en positiv måde. Her er de vigtigste elementer i teknikken: Spørg åbent og ikke-dømmende Gentag vigtige ord, sætninger, formuleringer Afklar gerne med spørgsmål af typen: Er det rigtigt forstået, at...? Formuler det, der er svært at få sagt for den talende Reformuler positivt, gentag det sagte, men med positivt sprogbrug Opsummer hvad der er blevet sagt imødekommende kropssprog Med til en god dialog hører selvfølgelig også et imødekommende kropssprog. Det handler ikke bare om kropsholdning, men også om at søge øjenkontakt, bruge mimik og gestus til at udvise opmærksomhed og forståelse, og selvfølgelig at undgå aktiviteter som fx at tromme på bordet, kigge på uret eller tjekke sms er imens. Åbne spørgsmål Åbne spørgsmål er spørgsmål af typen: Hvad var vigtigt for dig ved denne oplevelse? Hvad gjorde du, der fik det til at gå sådan? Hvad var din hensigt med at gøre sådan? Hvad gjorde dig glad ved den opgave? Hvem fik du hjælp af undervejs? Hvordan ønsker du, det bliver i fremtiden, og hvordan kan du bruge dine erfaringer til at nå derhen? Det kan i den forbindelse hjælpe at benytte en anerkendende tilgang og især fokusere på de positive oplevelser og succeser.

5 TrivselssamTaler mere end blot snak Medarbejdere fungerer og præsterer bedre i virksomheder, hvor ledelsen taler med medarbejderne om, hvordan de har det. Forklaringen er sådan set enkel: En god og åben dialog om trivsel med medarbejderne øger mulighederne for at spotte eventuelle problemer og tage hånd om dem, inden de får lov at udvikle sig, og det kan mærkes i form af mindre sygefravær og større motivation, arbejdsglæde og produktivitet. I dette hæfte har vi samlet en række anbefalinger til, hvordan du kan bruge trivselssamtaler som ledelsesværktøj til at forebygge mistrivsel og skabe motivation gennem dialog. Anbefalingerne baserer sig på veldokumenterede forskningsresultater og interview med ledere og medarbejdere i udvalgte danske virksomheder. Vil du vide mere, har vi uddybet anbefalingerne i en artikel, der også indeholder talrige eksempler fra vores interview. Artiklen kan downloades på i-bar.dk, hvor du også kan downloade pjecen her som pdf. God fornøjelse! Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Arbejdsmiljøbutikken, tlf Bestillingsnr.: ISBN: Udgivet Juli Denne pjece er udarbejdet af Danske Maritime, CO-industri, DI og Lederne Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere