Forsikringsvejledning Hjælpere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvejledning Hjælpere"

Transkript

1 Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1

2 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket i tilfælde af skader og ulykker. Når du har læst den skulle du gerne have en fornemmelse af hvordan 90% af skader og ulykker vil blive håndteret fra et forsikringsmæssigt synspunkt. Men, vær opmærksom på at forsikringssager bliver vurderet fra sag til sag, og at der altid kan være grænsetilfælde. Hvis du er i tvivl om noget specifikt, eller du ønsker en forsikring udtaget på en særlig genstand er du velkommen til at kontakte Administrationsudvalget for nærmere information. Lejrens forsikringer er optaget gennem Tryg. De står allerede for Det Danske Spejderkorps forsikringer og er vant til at håndtere sager med spejdere involveret. Der er i hovedtræk 4 dækninger som er forklaret i denne vejledning, men de har flere underpunkter som beskriver hvordan de dækker. Jeg vil gerne bede dig læse grundigt på vejledningen, og især de punkter som kunne vedrøre dit udvalg, så der er klarhed over hvordan det kommer til at fungere. Lejren E2014 er som en selvstændig organisation dækket af forsikringer, men der vil være tilfælde hvor deltagernes egne forsikringer skal anvendes. Altså skal man være opmærksom på at f. eks. ens eget personlige grej ikke er dækket af lejren. Der hvor ingen forsikring er beskrevet i denne vejledning, skal man selv arrange evt. dækning. Hvis du har noget med udlændinge at gøre skal du være særlig opmærksom. Vores forsikring dækker kun deres person når/hvis de er på arbejde. Det er meget tilrådeligt at de tegner en ulykkesforsikring som tillæg. De kan til gengæld godt få tilmeldt materiel gennem deres udvalg, på samme vilkår som danske deltagere. 2

3 Indholdsfortegnelse Hvorfor overhovedet forsikringer? Generelt om forsikringer i Danmark Løsøreforsikring Hvad dækker den? Hvordan fungerer den? Hvornår dækker den? Hvad skal jeg gøre for at være dækket? Erhvervsansvarsforsikring Hvornår dækker den? Under hvilke omstændigheder dækker den? Arbejdsskadeforsikring Hvornår er jeg omfattet? Hvad skal jeg gøre for at være dækket? Diverse ekstra Både og biler 3

4 Opsummering Hvorfor overhovedet forsikringer? Mange mener forsikringer er for dyre og det er nemmere og billigere at klare sig uden. Selvom jeg aldrig ville anbefale det går en del privatpersoner gennem livet uden at have nogen særlig dækning. Hvis ens hus ikke brænder ned, og man ikke selv kommer alvorligt til skade kan man som sådan være heldig og slippe godt fra det. E2014 er en organisation på linie med en virksomhed, og her gælder nogle andre regler. Vi har et ansvar overfor vores medarbejdere, og dele af forsikringspakken er lovpligtig, lidt ligesom ansvarsforsikringen på en bil. Derudover kan vi komme grueligt galt af sted økonomisk hvis der opstår krav som ikke er forsikringsdækket. Og, i sidste ende er det naturligvis i vores interesse at sørge bedst muligt for tilskadekomne, skulle uheldet være ude. Det skal også føles trygt for personer at udlåne/udleje materiel til lejren. Generelt om forsikringer i Danmark Der er mange forskellige udbydere af forsikringer, dog er det ikke alle som dækker hele spektret af forsikringstyper, og nogle bliver nervøse ved tanken om at skulle forsikre personer som tænder ild og håndterer økser. Som organisation bliver vi betragtet som en virksomhed. Din person er dækket mens du er på arbejde, men med mindre du arbejder 24 timer i døgnet kan det være en rigtig god ide at sørge for en fritidsforsikring. Forsikringer dækker mange forskellige ting under mange forskellige omstændigheder. Men, uanset hvordan vi vender det dækker den ikke himmelråbende dumhed. Den dækker heller ikke skader som er opstået i ond vilje. Hvis du tager din fine samling af guldmønter med ud på den synkende tømmerflåde står du selv med problemerne når de synker. Hvis du kaster din computer ud fra lejrens højeste tårn fordi du godt kunne tænke dig en ny, så skal du ikke regne med hverken ros eller kompensation. Som med alt andet på lejren: Tænk jer om, og pas på hinanden. 4

5 Løsøreforsikring Lejren skal i sagens natur bruge en del materiel. Noget af det vil vi måske købe, andet kan lejes eller lånes forskellige steder. Fælles for alle mulighederne er at det risikerer temmelig hårdhændet brug, det er trods alt en spejderlejr. Denne forsikring dækker materielet som er i vores egen besiddelse, uanset hvordan det så er kommet til lejren. Hvad dækker den? Alt materiel som lejren ønsker at forsikre, om det er en skovl eller elektronik. Altså alle fysiske genstande som er til stede på lejren og bliver brugt i lejrens tjeneste. Undtagelsen er køretøjer eller fartøjer. Den forsikrede genstand skal være i lovlig stand, altså ingen tunede motorsave o. lign, og den skal være i lovlig besiddelse, altså ingen hælervarer. Vær opmærksom på at mange udlejere tilbyder eller decideret forlanger, at materiellet kommer med en forsikring. Det er absolut at fortrække, da det både er nemmere og billigere at forsikre på den måde. Hvordan fungerer den? Hvis man har noget materiel som man gerne vil have dækket af lejrens forsikring skal man rapportere det til Administrationsudvalget her. Det er vigtigt at man melder ind her, for materialet er ikke automatisk forsikret bare fordi det er til stede på lejren. For hver genstand skal man oplyse navn/typebetegnelse, anskaffelsesår, nyværdi. Der er ikke krav om dokumentation for ovennævnte, og hvis man ikke lige kan huske prisen på øre er en ca. pris ok. Der er vedhæftet en separat instruks til brug af systemet sammen med denne vejledning. Det koster ca. 0,7 øre per forsikret krone, og vil i langt de fleste tilfælde være billigere end at leje. Kun Udvalgsformænd eller deres udpegede navngivne personer kan få optaget genstande på denne liste! Vi ser gerne at så meget som overhovedet muligt kommer med på listen inden lejren starter, men det vil naturligvis være muligt at få ekstra med når vi kommer til Stevninghus hvis noget er blevet glemt. Hvornår dækker den? 5

6 Forsikringen dækker i tilfælde af tyveri, brand, vandskade og andre uforsætlige grunde. Vær opmærksom på at genstanden selvfølgelig skal være opbevaret forsvarligt. Er den det vil den typisk blive erstattet med en tilsvarende (ny). Går genstanden i stykker under brug kommer det an på omstændighederne, men ved normal brug vil der typisk blive beviliget reparation, eller hvis det ikke er muligt en erstatning. Vær opmærksom på at lejrens forsikring ikke dækker transporten, altså er det din egen forsikring som skal dække hvis dit materiel bliver skadet på vej til lejren. Lejren dækker ikke sliddele. Hvad skal jeg gøre? Få genstanden meldt til administrationsudvalget, så den er dækket. Der er vedhæftet en instruks til hvordan du gør sammen med denne vejledning. I tilfælde af skade eller bortkomst kontakter du igen administrationsudvalget, så vi kan få detaljerne. Derfra går en almindelig sagsbehandling i gang sammen med Tryg. Det meste vil blive klaret med en simpel skadesanmeldelse, som fås hos administrationsudvalget, og som sørger for det videre forløb. Erhvervsansvarsforsikring Denne forsikring dækker skader som vi på lejren forvolder. Altså hvis vi bygger et raftetårn og noget falder ned fra det og rammer en bil. Den dækker også hvis vi skulle være så uheldige at nogen bliver syge efter at have spist i kantinen. Altså alle de skader vi gennem almindelige spejderlejr aktiviteter påfører genstande eller materialer. Hvornår dækker den? I princippet dækker den alle skader vi utilsigtet kommer til at forvolde, enten via handling eller produkter. Denne forsikring dækker kun selve lejren og dens medarbejdere. Genstande som spejdergrupperne selv medbringer er ikke dækket. Underleverandører er dækket hvis vi har en væsentlig interesse og medindflydelse på den aktivitet de udfører, ellers ikke. Altså er en isbod ved hovedindgangen som en tilfældig person har valgt at slå op ikke dækket af os, kun hvis vi udtrykkeligt har bedt ham om at stå der. Deltagerne på lejren er selv personligt ansvarlige for deres handlinger, og ikke dækket af denne forsikring. Under hvilke omstændigheder dækker den? Skaden skal være opstået hændeligt, altså hvor noget er gået galt uden vi kunne gøre for det. Hvis vi bygger et kæmpe tårn som vi godt ved ikke bliver stående er vi ikke dækket når det vælter. Der er altså en 6

7 risikoanalyse i det her, noget som sikkerhedsorganisationen i øvrigt vil tage sig af. Vi har et godt forhold til forsikringsselskabet, noget vi i øvrigt også gerne vil have efter lejren, så alle bedes venligst sørge for at kontrollere og genkontrollere at vi ikke selv skaber farlige situationer. Arbejdsskadeforsikring Denne forsikring omfatter personer som udfører et arbejde på lejren, altså hvis man sætter scene op, eller sømmer brædder sammen. Altså alle normale jobs som man også kunne møde ude i hverdagen. Denne forsikring er lovpligtig. Der er desuden tegnet en ekstra forsikring som dækker spejderarbejde Hvornår er jeg omfattet? Det er du så snart du er blevet bedt af lejren, gennem et udvalg om at udføre et stykke arbejde. Uddannelse eller løningsforhold har ikke nogen indflydelse på dækningen, hvis du bruger en sømpistol arbejder du, uanset om du til hverdag er ansat som tømrer eller bankmand. Der er nogle fag, bla. elektriker som har nogle krav om uddannelse. Det bedes udvalgene sætte sig ind i, så vi ikke kommer i problemer med lovgivningen. I tilfælde af en ulykke hvor den ramte er på arbejde, vil sagen blive undersøgt af Arbejdsskadestyrelsen. De vil afgøre om der er tale om skaden skal dækkes af den lovpligtige forsikring. Reglerne for denne forsikring er tilgængelige på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Arbejdsskadestyrelsen anerkender ikke spejderarbejde som arbejde. Altså, hvis du passer en aktivitet og får et knæk i ryggen eller lignende, så er det teknisk set ikke arbejde, men fritid. Lejren har tegnet en tillægsforsikring som dækker med samme vilkår og beløb som den lovpligtige forsikring, men som også dækker frivilligt arbejde. Når du under lejren har fri fra arbejde er du ikke dækket af denne forsikring, men skal i stedet sørge for en privat ulykkesforsikring. Hvad skal jeg gøre for at være dækket? Ingenting, du er automatisk omfattet af forsikringen. 7

8 Diverse ekstra Både og biler Disse forsikringer bliver udtaget specifikt efter behov, hvis du føler du har brug for sådan en skal du kontakte administrationsudvalget og aftale nærmere. Opsummering Hvornår er jeg dækket? Når du er på arbejde er din person dækket i tilfælde af skader på dig. Du er også dækket hvis du uforvarende kommer til at gøre skade på noget eller nogen. Hvis du har udstyr som er tilmeldt løsøreforsikringen er det dækket under hele lejren, men kun indtil afrejse. Når du forlader lejren ophører dækningen. Hvornår er jeg ikke dækket? Når du har fri fra arbejde er der ingen forsikringer tegnet af lejren som dækker dig, hverken hvis du selv kommer til skade, eller hvis du skader andre eller deres ting. Udstyr som ikke er tilmeldt løsøreforsikringen er aldrig dækket af lejrens forsikring. Så simpelt kan det faktisk siges. Sørg for at have en privat ulykkesforsikring, og en indboforsikring hvis du medbringer dyre genstande. 8

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere