ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Veteran Base Camp Guldlandet Projektperiode (start- og slutdato): 1. april 2015 Projektets samlede budget: Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: Kr. / 24,9 % 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: EndEx S/I Adresse: Hejredevej 26, 4990 Sakskøbing Tlf.: e-post: Kontaktperson: Troels Lyndelse e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: Troels Lyndelse Nem-kontonummer: Evt. revisor: Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (udtalelser og cv er vedlægges) Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård Business LF og VisitLolland Jobcentre i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune Teknik og miljø, Guldborgsund Kommune Naturstyrelsen, Falster Skovdistrikt Institut f. Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

2 Nordeco Nordisk Find for Miljø og Udvikling Ferierytter.dk Lokale lodsejere og virksomheder, se interessetilkendegivelser 3. Projektets formål Projektets formål er at bruge den stedbundne natur og kultur aktivt til at skabe et attraktivt område for borgere og virksomheder omkring Naturpark Maribosøerne. Samtidigt skal denne attraktivitet styrke en markant og stærk udvikling af turisme på hele Lolland-Falster. Dette sker gennem privat-offentligt samarbejde i en quadruple helix tilgang med deltagelse af foreninger, virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige forvaltninger og organer som beskrevet i Bilag 1. Projektets navn er valgt for at give en positiv association til veteraner og bjergbestigning, hvor base camp er udgangspunktet for vejen mod toppen, og fordi det ligger i Naturpark Maribosøerne, hvor havørnen lever og er valgt som logo for naturparken. Naturpark Maribosøerne ligger på grænsen mellem GULDborgsund og LolLAND kommuner. Projektet består af to delprojekter: Projekt Veteran Base Camp Eagle, der vil skabe mulighed for at danske og udenlandske krigsveteraner og pårørende kan opnå mental og fysisk sundhed i naturen. Projekt Guldlandet, der vil udvikle landskabet mellem Hejrede Sø og Musse, herunder særligt Lysbro Mose, til en turistattraktion, der er mere innovativ og mere international. Formålet med delprojekt Guldlandet er at skabe bedre samspil mellem natur- og landbrugsinteresser i og omkring Naturpark Maribosøerne. Samtidig vil delprojektet skabe øget mulighed for offentlig adgang og færdsel i Naturpark Maribosøerne og Lysbro Mose, at øge mulighederne for friluftsliv og at fremme mulighederne for at offentligheden kan komme tæt på områdets biodiversitet og derved få større naturoplevelser. Naturpark Maribosøerne er et fint eksempel på privat-offentligt samarbejde, hvor det er lykkedes at samle opbakning til naturparken og dens fortsatte udvikling i et brugerråd omfattende såvel private lodsejere, offentlige organer og forskellige interesseorganisationer. Derved er det lykkedes at etablere naturparken i et område, der stort set er privat ejet. Naturpark Maribosøerne har tidligere været genstand for forskning, og Andreas Aagaard Christensen, Institut f. Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, som indgår i projektet, kender området fra tidligere, hvor han bl.a. har været med til at dokumentere områdets naturtyper. Det spændende ved det overordnede projekt ligger i synergien mellem de to delprojekter og det potentiale, de kan aktivere sammen, som vil gavne både folkesundhed og turisme. Formålet er at Skabe et attraktivt offentligt område for naturoplevelse og international turisme Udpege mulig naturgenopretning i forbindelse med omdannelse af området til p-ådal Afdække mulige faciliteter, der kan fremme folkesundheden gennem øget motion Kortlægge mulige ridestier og muligt anlæg af en agilitybane for heste Finde placeringer til primitive overnatningsmuligheder med shelter og bålpladser m.m. Fastslå behovet for en eventuel naturlegeplads Bestemme mulige ruter for vandrestier i forbindelse med Sjællandsleden Bestemme mulige ruter for mountain bike cykelstier i landskabet Planlægge mulige ski- og kælkebakker i bakkerne syd for Hejrede Sø 4. Projektets målgruppe Med disse aktiviteter og faciliteter vil det være muligt at skabe et permanent center for veteranerne, der både vil kunne bruges til ferie med familier og ophold i lejre i kortere eller længere tid. Det vil

3 kunne bringe denne målgruppe til Lolland-Falster som turister, hvor de med deres familier også kan besøge de mange større attraktioner som Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercenteret m.m. Først og fremmest vil de dog have glæde af opholdet i Naturpark Maribosøerne, og Naturpark Maribosøerne vil således blive en slags centrum for udflugterne, hvilket harmonerer fint med Hejrede Friluftsgårds beliggenhed centralt på Lolland. Mange veteraner har desuden gennem deres udstationering fået venner i udenlandske styrker, de har gjort tjeneste med, og disse vil også kunne inviteres til at komme og deltage i Veteran Base Camp - Eagle med deres familier. På den måde kan Lolland- Falster blive central for denne internationale målgruppe. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Tidsplan Projekternes arbejdspakker er beskrevet i bilagene, en overordnet tidsplan ses herunder, idet projektstart er sat til 1. april 2015 og perioden til 2 år. Arbejdspakkerne er beskrevet i Bilag 3. Veteran Base Camp - Eagle Kvartal/arbejdspakke Guldlandet Kvartal/arbejdspakke WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 6. Projektets forventede resultater og effekter Resultater i de to delprojekters arbejdspakker (WP) Veteran Base Camp Eagle WP1: Familielejre for veteraner med børn med Overnatning i shelter eller telt og tilberedning af mad over bål Aktiviteter i form af geocaching, orienteringsløb og cykelture på mountainbikes Rideture på islandske heste på bane eller i naturen Kreative aktiviteter som raku brænding og pileflet Fodring og pasning af gårdens dyr

4 WP2: Kammeratskabslejre og satellit-lejre for veteraner Lejrene koncentreres om fysisk aktivitet og friluftsliv kombineret med naturvejledning. I samarbejde med lokale virksomheder tilbydes meningsfuld beskæftigelse som frivilligt arbejde. Forventet effekt er øget trivsel og bedre relationer i målgruppen, samt øget glæde ved ophold i naturen. WP3: Aktiviteter og faciliteter Denne del af Projekt Veteran Base Camp - Eagle vil iværksætte aktiviteter og skabe nye faciliteter på Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård, så mængden af tilbud øges og kvaliteten kan forbedres med hjælp af eksterne guider og udstyr. Dette vil resultere i mere meningsfulde aktiviteter og styrke deltagernes fysiske og psykiske sundhed. Med hjælp af guider og udstyr arbejdes med både frilufts- og anlægsaktiviteter: Teambuilding Bygning af forhindringsbane til motion og træning Bygning af agilitybaner, der også kan bruges af heste og hunde Anlæggelse af mountainbike stier Anlæggelse af shelter- og teltpladser Naturgenopretning, f.eks. fritlæggelse af rørlagte åer og oprensning af mergelgrave Anlæggelse af naturlegeplads Hegne nye folde til græsning Anlægge trapper og pister til kælkning og vintersport Indretning af go-high bane i trætoppe og klatring i træer WP4: Aktiveringskurser for lokale veteraner Der etableres et beskæftigelsesprojekt for veteraner i samarbejde med Jobcenter Guldborgsund, der forestår anlægget og tilbyder træningsbaner også i forbindelse med naturpleje i området, samt evt. hos landmænd, der måtte have forefaldende evt. sæsonbetonet arbejde, de kunne tilbyde som lønnet beskæftigelse for veteranerne. WP5: Projektledelse og information Projektet styres, koordineres og afvikles mht. økonomi og planlægning, og der afrapporteres og informeres til de relevante målgrupper. Der oprettes en særskilt hjemmeside, der både kan bruges til at beskrive projektet, dets aktiviteter og muligheder, samt være medlemsforum for de veteraner, der vil benytte sig af tilbuddene, og tilbyde en online booking facilitet. Projektledelsen skal løbende koordinere arbejdet i de enkelte arbejdspakker og samle trådene. Her tænkes også på de praktiske aspekter i relation til en eventuel udførelse af projektets forslag, som kan etableres i samarbejde med lokale lodsejere og Naturstyrelsen i projekt Veteran Base Camp. Desuden styres økonomi og projektrapportering samt dialog med offentlige myndigheder. Resultatet skal være at projektet når sine milepæle og at såvel som myndigheder som offentligheden holdes orienteret om projektet på en relevant og overskuelig måde. Guldlandet WP1: Privat-offentligt samarbejde om langsigtet balance mellem naturbeskyttelse, produktionshensyn og friluftsaktiviteter En beskrivelse af landskabet og dets interessenter og en samlet fremstilling af de særlige potentialer, der knytter sig til projektområdet. Dette kan lede til et tydeligt planforslag, der kan binde de mulige aktiviteter sammen i en helhed. Derved bliver projektet til endnu et godt eksempel på privat-offentligt samarbejde i Naturpark Maribosøerne, som kan beskrives og virke inspirerende i relation til nationalparkerne. Det målbare mål er at lave en plan for området, der gør det muligt at eksperimentere og skabe læring omkring, hvordan man kan finde en bæredygtig balance mellem naturbeskyttelse, produktionshensyn og friluftsaktiviteter. WP2: Offentlig adgang til natur og friluftsliv, inkl. ridestier og vandreruter Afdække og beskrive muligheder for adgang for offentligheden, som kan etableres med udgangspunkt i området ved Hejrede Sø og Lysbro Mose og fra Højene til Musse, ca. 7 km, så både løbere, vandrere, cyklister og ryttere kan færdes ad samme tracé (spor i landskabet).

5 WP3: Formidling af landbruget i fortid, nutid og fremtid Koncept og formidlingsmateriale, så Hejrede Friluftsgård kan fungere som formidlingscenter for en historisk forståelse af landbrugets og landskabets udvikling gennem tiderne, samt vise eksempler på landbrugsproduktion, der fremmer biodiversitet. Museum Lolland-Falster har stillet sig velvilligt i forhold til et samarbejde om at løfte denne opgave f.eks. ved at medvirke ved skilteskrivning, der kan formidle stedet. Ved at anvende moderne teknologi som IT, internet og smartphones til at iscenesætte en forbrugeroplevelse og skabe præferencer for hhv. ansvarligt dyrkede fødevarer og naturparker som udflugts- og feriemål. Hejrede Friluftsgård vil således som landbrugsmuseum i kombination med et innovationscenter også kunne pege på fremtidens bæredygtige løsninger i en helhedsoplevelse. WP4: Friluftsliv og naturpleje som rekreation og social innovation Afdække og beskrive muligheder i adgang for offentligheden, som kan etableres med udgangspunkt i området ved Hejrede Sø og Lysbro Mose og fra Højene til Musse, ca. 7 km, så både løbere, vandrere, cyklister og ryttere kan færdes ad samme tracé (spor i landskabet). Social innovation i landbruget, hvad enten det foregår bynært, i landsbyer eller på egentlige landbrug, kan give landbruget en konkurrencefordel i form af lavere timeløn til personer, hvis basale indkomstgrundlag er sikret i form af en pension el.lign., og det kan kombineres med nicheproduktion af højværdiafgrøder som f.eks. gastronomiske specialiteter, der kan bidrage til en øget biodiversitet. International erfaring med Urban farming viser, at der i kombination med f.eks. bofællesskab kan føre til en ny slags landbrug med sociale perspektiver, som Videncenter for Landbrug beskriver i Landbrugsinfo 3. maj Heraf fremgår bl.a. at det er veldokumenteret, at nærhed til dyr og planter, gerne i et fællesskab, har en gavnlig effekt på mennesker. Interessen for fænomenet 'social farming' landbrug der producerer fødevarer samtidig med, at de varetager sociale opgaver som unge eller ledige vokser i Danmark. WP5: Landskabsforvaltning som landbrugsdisciplin i relation til bosætning Produktion af et skriftligt oplæg og en præsentation, der kan gøres til genstand for en debat i de nærliggende landsbyer Godsted, Udstolpe og Slemminge. Oplægget beskriver mulige scenarier for fællesskab om arealer nær landsbyerne, herunder deres udnyttelse til produktion og fremme af biodiversitet. Økonomiske og juridiske aspekter afdækkes med henblik på eventuelle politiske initiativer. Oplægget præsenteres også for Guldborgsund Kommune. WP6: Projektledelse, information og oplæg til Naturfonden Et oplæg til naturfonden, som skaber baggrund for både beskyttelse og benyttelse baseret på den samlede fremstilling af de særlige potentialer, der knytter sig til projektområdet, og et tydeligt planforslag, der kan binde de mange aktiviteter, der nævnes, sammen i en helhed. 7. Projektets samarbejdsrelationer Gennem deltagelse i et projekt om udvikling af turistattraktioner gennemført af Østdansk Turisme og Erhvervsakademi Sjælland, blev Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård foreslået at tage veteraner ind som ny målgruppe. Det førte til dialog med foreningen bag Veteranhytten, hvor vi i fællesskab udviklede nedenstående vision. På opfordring fra Friluftsrådet etablerede vi i foråret 2014 den selvejende institution EndEx S/I for at skabe en platform for at udføreprojektets intentioner. I bestyrelsen for EndEx er Jobcenter Vordingborgs veterankoordinator formand, og der er desuden etableret et samarbejde med Forsvarets Veterancenter i Ringsted, der vil bidrage med psykologbistand og socialrådgivning for veteraner. Nordisk Fond for Miljø og udvikling (NORDECO) er ved at afslutte et Natur- og Miljøprojekt (NMP), der har haft udvalgte områder af Naturpark Maribosøerne som genstandsfelt. NMP projektet har beskæftiget sig med dette område, fordi det har et stort potentiale i forhold til miljø (anlæg-

6 gelse af P-ådal til fosforudfældning), naturgenopretning ved fredede arealer og fortidsminder, og naturformidling gennem oprettelse af formidlingscenter på Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård. Gennem Dansk Landskabsøkologisk Forening er der skabt kontakt til Københavns Universitet, og Troels Lyndelse er desuden optaget som studerende på masteruddannelsen i landdistriktudvikling, således at der er flere indgange til at inddrage den nyeste viden fra forskningen. NMP projektet har desuden medført en god dialog med lokale landmænd og lodsejere samt Guldborgsund Kommune, der er blevet pålagt at udarbejde en ny plan for Natura 2000 området i Naturpark Maribosøerne, hvor Hejrede Sø netop i denne sammenhæng er et stridsspørgsmål mellem landbrugsog naturinteresser. Her kan nærværende projekt komme til at spille en afgørende rolle ved udarbejdelse af en ansøgning til den nye naturfond, som kan danne grundlag for en løsning, der i højere grad tilgodeser alle interesser i området. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Såfremt projektet gennemføres som ansøgt, vil det danne grundlag for en videreudvikling af området og aktiviteterne i EndEx S/I. Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård vil få en ny funktion som udgangspunkt for formidling af projektets resultater natur og landbrug i en afbalanceret kombination, og indsatsen for krigsveteraner vil finde en ny platform på Lolland-Falster. Dette vil kunne styrke både bosætning og turisme og have en positiv effekt for de nærmeste landsbyer. 9. Projektets synlighed Projektet vil opnå synlighed således: a) Målet er at projektet opnår synlighed og eksponering ved presseomtale, synlighed på internettet og markedsføringstiltag som annoncering, opsætning af plakater i nærområdet m.v. Med beliggenhed i Naturpark Maribosøerne og samarbejde med VisitLolland og Business LF vil projektet få en stærk profil, der vil skabe synergi omkring turismeindsatsen. Der er allerede skabt en formidlingsplatform for Veteran Base Camp lejrene på som følge af, at Hejrede Friluftsgård i 2013 var ramme om en række Natur & Netværk lejre, som vil blive videreført i samarbejde med Aktiv Sommer i Guldborgsund Kommune allerede i b) personer forventes at opnå kendskab til projektet i dets løbetid i kraft af annoncering og omtale bl.a. i TV2 Øst. c) Region Sjælland og Vækstforum Sjælland vil blive synliggjort som bidragyder ved brug af regionens og Vækstforums logo på hjemmeside og trykt materiale, ligesom Region Sjællands logo allerede figurerer på Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgårds skilte. 10. Projektets forankring Projektet vil blive forankret i Region Sjællands Outdoor Gateway netværk, hvor det vil kunne tjene til inspiration i kraft af tværsektorielle tilgang og sin quadruple helix tilgang med deltagelse af foreninger, virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige forvaltninger og organer. Desuden vil projektets resultater løbende blive formidlet i Naturpark Maribosøernes brugerråd.

7 11. Evaluering af projektet Evaluering af projektet vil ske i samarbejde med Københavns Universitet og Nordisk Fond for Miljø og Udvikling, idet der nedsættes en evalueringsgruppe, der følger projektet og modtager kvartalsvise rapporter baseret på Region Sjællands vejledning om SMART metoden. Repræsentanter for evalueringsgruppen inviteres desuden til at deltage i EndEx S/I s bestyrelsesmøder i relevant omfang, så de kan følge projektet på tæt hold. I forbindelse med opstart af projektet udformes en specifik vejledning for projektdeltagere med krav om at føre logbog for de enkelte arbejdspakker. Friluftsrådet medvirker ligeledes ved evaluering, idet der udarbejdes årsrapporter for naturvejledningen. Desuden tilknyttes en revisor fra Dansk Landbrug Syd til projektet. 12. Budget Udgifter og indtægter som hovedposter ses i nedenstående budgetskema. Beløbene er eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer er opgjort. Udførligt budget er beskrevet i Bilag 2. UDGIFTER Projektledelse, 2 personer Naturvejleder, 2 personer Skov og landskab konsulent Geograf konsulent Materialer, toiletvogn Kørsel Information og web Revision Samlede udgifter I alt: FINANSIERING Friluftsrådet, løntilskud naturvejleder Grønne Partnerskaber Egenfinansiering (frivilligt arbejde) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Samlede indtægter I alt:

8 Bilagsfortegnelse Bilag vedrørende projektets indhold og baggrund 1. Projektbeskrivelse 2. Uddybende budget 3. Veteran Base Camp / Guldlandet Arbejdspakker 4. Kort over Naturpark Maribosøerne og omegn (figur 21) 5. Plakatserien om biodiversitet 6. Natur & Netværk for børn på Lolland-Falster projektrapport Bilag vedrørende foreningerne 7. EndEx S/I vedtægter 8. Vedtægter for Veteran Base Camp 9. Vedtægter for Netværket Blue Sky Innovation CV for projektdeltagere der er ansvarlig for arbejdspakker: 10. Andreas Aagaard Christensen 11. Christian Hagstrøm og Michael Ransby 12. Pia Lyndelse 13. Troels Lyndelse 14. Uddrag af Medlemsblad for Dansk Vandrelaug, portræt af Bente Møller-Jensen Interessetilkendegivelser/udtalelser fra 15. Guldborgsund Kommune, (sendt til Ebbe Møller Olesen, Jakob Lysholdt, Frederik Cordes) og Lolland Kommune, (sendt til Uffe Nielsen, Bo Rasmussen, Heidi Larsen) 16. Naturstyrelsen, (sendt til Claus Jespersen, Anders Walther Hansen, Mikkel Bornø Clausen) 17. Business LF, (sendt til Tove Aittomaki) 18. Østdansk Turisme (sendt til Inge Vibeke Boysen) 19. VisitLolland, (sendt til Henriette Lund Pedersen) 20. Ferierytter.dk, (sendt til Merethe Kepp, Annelise Bach Nielsen) 21. Slemminge Fjelde Beboerforening, (sendt til Charlotte Kamper)

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere