ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Veteran Base Camp Guldlandet Projektperiode (start- og slutdato): 1. april 2015 Projektets samlede budget: Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: Kr. / 24,9 % 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: EndEx S/I Adresse: Hejredevej 26, 4990 Sakskøbing Tlf.: e-post: Kontaktperson: Troels Lyndelse e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: Troels Lyndelse Nem-kontonummer: Evt. revisor: Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (udtalelser og cv er vedlægges) Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård Business LF og VisitLolland Jobcentre i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune Teknik og miljø, Guldborgsund Kommune Naturstyrelsen, Falster Skovdistrikt Institut f. Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

2 Nordeco Nordisk Find for Miljø og Udvikling Ferierytter.dk Lokale lodsejere og virksomheder, se interessetilkendegivelser 3. Projektets formål Projektets formål er at bruge den stedbundne natur og kultur aktivt til at skabe et attraktivt område for borgere og virksomheder omkring Naturpark Maribosøerne. Samtidigt skal denne attraktivitet styrke en markant og stærk udvikling af turisme på hele Lolland-Falster. Dette sker gennem privat-offentligt samarbejde i en quadruple helix tilgang med deltagelse af foreninger, virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige forvaltninger og organer som beskrevet i Bilag 1. Projektets navn er valgt for at give en positiv association til veteraner og bjergbestigning, hvor base camp er udgangspunktet for vejen mod toppen, og fordi det ligger i Naturpark Maribosøerne, hvor havørnen lever og er valgt som logo for naturparken. Naturpark Maribosøerne ligger på grænsen mellem GULDborgsund og LolLAND kommuner. Projektet består af to delprojekter: Projekt Veteran Base Camp Eagle, der vil skabe mulighed for at danske og udenlandske krigsveteraner og pårørende kan opnå mental og fysisk sundhed i naturen. Projekt Guldlandet, der vil udvikle landskabet mellem Hejrede Sø og Musse, herunder særligt Lysbro Mose, til en turistattraktion, der er mere innovativ og mere international. Formålet med delprojekt Guldlandet er at skabe bedre samspil mellem natur- og landbrugsinteresser i og omkring Naturpark Maribosøerne. Samtidig vil delprojektet skabe øget mulighed for offentlig adgang og færdsel i Naturpark Maribosøerne og Lysbro Mose, at øge mulighederne for friluftsliv og at fremme mulighederne for at offentligheden kan komme tæt på områdets biodiversitet og derved få større naturoplevelser. Naturpark Maribosøerne er et fint eksempel på privat-offentligt samarbejde, hvor det er lykkedes at samle opbakning til naturparken og dens fortsatte udvikling i et brugerråd omfattende såvel private lodsejere, offentlige organer og forskellige interesseorganisationer. Derved er det lykkedes at etablere naturparken i et område, der stort set er privat ejet. Naturpark Maribosøerne har tidligere været genstand for forskning, og Andreas Aagaard Christensen, Institut f. Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, som indgår i projektet, kender området fra tidligere, hvor han bl.a. har været med til at dokumentere områdets naturtyper. Det spændende ved det overordnede projekt ligger i synergien mellem de to delprojekter og det potentiale, de kan aktivere sammen, som vil gavne både folkesundhed og turisme. Formålet er at Skabe et attraktivt offentligt område for naturoplevelse og international turisme Udpege mulig naturgenopretning i forbindelse med omdannelse af området til p-ådal Afdække mulige faciliteter, der kan fremme folkesundheden gennem øget motion Kortlægge mulige ridestier og muligt anlæg af en agilitybane for heste Finde placeringer til primitive overnatningsmuligheder med shelter og bålpladser m.m. Fastslå behovet for en eventuel naturlegeplads Bestemme mulige ruter for vandrestier i forbindelse med Sjællandsleden Bestemme mulige ruter for mountain bike cykelstier i landskabet Planlægge mulige ski- og kælkebakker i bakkerne syd for Hejrede Sø 4. Projektets målgruppe Med disse aktiviteter og faciliteter vil det være muligt at skabe et permanent center for veteranerne, der både vil kunne bruges til ferie med familier og ophold i lejre i kortere eller længere tid. Det vil

3 kunne bringe denne målgruppe til Lolland-Falster som turister, hvor de med deres familier også kan besøge de mange større attraktioner som Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercenteret m.m. Først og fremmest vil de dog have glæde af opholdet i Naturpark Maribosøerne, og Naturpark Maribosøerne vil således blive en slags centrum for udflugterne, hvilket harmonerer fint med Hejrede Friluftsgårds beliggenhed centralt på Lolland. Mange veteraner har desuden gennem deres udstationering fået venner i udenlandske styrker, de har gjort tjeneste med, og disse vil også kunne inviteres til at komme og deltage i Veteran Base Camp - Eagle med deres familier. På den måde kan Lolland- Falster blive central for denne internationale målgruppe. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Tidsplan Projekternes arbejdspakker er beskrevet i bilagene, en overordnet tidsplan ses herunder, idet projektstart er sat til 1. april 2015 og perioden til 2 år. Arbejdspakkerne er beskrevet i Bilag 3. Veteran Base Camp - Eagle Kvartal/arbejdspakke Guldlandet Kvartal/arbejdspakke WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 6. Projektets forventede resultater og effekter Resultater i de to delprojekters arbejdspakker (WP) Veteran Base Camp Eagle WP1: Familielejre for veteraner med børn med Overnatning i shelter eller telt og tilberedning af mad over bål Aktiviteter i form af geocaching, orienteringsløb og cykelture på mountainbikes Rideture på islandske heste på bane eller i naturen Kreative aktiviteter som raku brænding og pileflet Fodring og pasning af gårdens dyr

4 WP2: Kammeratskabslejre og satellit-lejre for veteraner Lejrene koncentreres om fysisk aktivitet og friluftsliv kombineret med naturvejledning. I samarbejde med lokale virksomheder tilbydes meningsfuld beskæftigelse som frivilligt arbejde. Forventet effekt er øget trivsel og bedre relationer i målgruppen, samt øget glæde ved ophold i naturen. WP3: Aktiviteter og faciliteter Denne del af Projekt Veteran Base Camp - Eagle vil iværksætte aktiviteter og skabe nye faciliteter på Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård, så mængden af tilbud øges og kvaliteten kan forbedres med hjælp af eksterne guider og udstyr. Dette vil resultere i mere meningsfulde aktiviteter og styrke deltagernes fysiske og psykiske sundhed. Med hjælp af guider og udstyr arbejdes med både frilufts- og anlægsaktiviteter: Teambuilding Bygning af forhindringsbane til motion og træning Bygning af agilitybaner, der også kan bruges af heste og hunde Anlæggelse af mountainbike stier Anlæggelse af shelter- og teltpladser Naturgenopretning, f.eks. fritlæggelse af rørlagte åer og oprensning af mergelgrave Anlæggelse af naturlegeplads Hegne nye folde til græsning Anlægge trapper og pister til kælkning og vintersport Indretning af go-high bane i trætoppe og klatring i træer WP4: Aktiveringskurser for lokale veteraner Der etableres et beskæftigelsesprojekt for veteraner i samarbejde med Jobcenter Guldborgsund, der forestår anlægget og tilbyder træningsbaner også i forbindelse med naturpleje i området, samt evt. hos landmænd, der måtte have forefaldende evt. sæsonbetonet arbejde, de kunne tilbyde som lønnet beskæftigelse for veteranerne. WP5: Projektledelse og information Projektet styres, koordineres og afvikles mht. økonomi og planlægning, og der afrapporteres og informeres til de relevante målgrupper. Der oprettes en særskilt hjemmeside, der både kan bruges til at beskrive projektet, dets aktiviteter og muligheder, samt være medlemsforum for de veteraner, der vil benytte sig af tilbuddene, og tilbyde en online booking facilitet. Projektledelsen skal løbende koordinere arbejdet i de enkelte arbejdspakker og samle trådene. Her tænkes også på de praktiske aspekter i relation til en eventuel udførelse af projektets forslag, som kan etableres i samarbejde med lokale lodsejere og Naturstyrelsen i projekt Veteran Base Camp. Desuden styres økonomi og projektrapportering samt dialog med offentlige myndigheder. Resultatet skal være at projektet når sine milepæle og at såvel som myndigheder som offentligheden holdes orienteret om projektet på en relevant og overskuelig måde. Guldlandet WP1: Privat-offentligt samarbejde om langsigtet balance mellem naturbeskyttelse, produktionshensyn og friluftsaktiviteter En beskrivelse af landskabet og dets interessenter og en samlet fremstilling af de særlige potentialer, der knytter sig til projektområdet. Dette kan lede til et tydeligt planforslag, der kan binde de mulige aktiviteter sammen i en helhed. Derved bliver projektet til endnu et godt eksempel på privat-offentligt samarbejde i Naturpark Maribosøerne, som kan beskrives og virke inspirerende i relation til nationalparkerne. Det målbare mål er at lave en plan for området, der gør det muligt at eksperimentere og skabe læring omkring, hvordan man kan finde en bæredygtig balance mellem naturbeskyttelse, produktionshensyn og friluftsaktiviteter. WP2: Offentlig adgang til natur og friluftsliv, inkl. ridestier og vandreruter Afdække og beskrive muligheder for adgang for offentligheden, som kan etableres med udgangspunkt i området ved Hejrede Sø og Lysbro Mose og fra Højene til Musse, ca. 7 km, så både løbere, vandrere, cyklister og ryttere kan færdes ad samme tracé (spor i landskabet).

5 WP3: Formidling af landbruget i fortid, nutid og fremtid Koncept og formidlingsmateriale, så Hejrede Friluftsgård kan fungere som formidlingscenter for en historisk forståelse af landbrugets og landskabets udvikling gennem tiderne, samt vise eksempler på landbrugsproduktion, der fremmer biodiversitet. Museum Lolland-Falster har stillet sig velvilligt i forhold til et samarbejde om at løfte denne opgave f.eks. ved at medvirke ved skilteskrivning, der kan formidle stedet. Ved at anvende moderne teknologi som IT, internet og smartphones til at iscenesætte en forbrugeroplevelse og skabe præferencer for hhv. ansvarligt dyrkede fødevarer og naturparker som udflugts- og feriemål. Hejrede Friluftsgård vil således som landbrugsmuseum i kombination med et innovationscenter også kunne pege på fremtidens bæredygtige løsninger i en helhedsoplevelse. WP4: Friluftsliv og naturpleje som rekreation og social innovation Afdække og beskrive muligheder i adgang for offentligheden, som kan etableres med udgangspunkt i området ved Hejrede Sø og Lysbro Mose og fra Højene til Musse, ca. 7 km, så både løbere, vandrere, cyklister og ryttere kan færdes ad samme tracé (spor i landskabet). Social innovation i landbruget, hvad enten det foregår bynært, i landsbyer eller på egentlige landbrug, kan give landbruget en konkurrencefordel i form af lavere timeløn til personer, hvis basale indkomstgrundlag er sikret i form af en pension el.lign., og det kan kombineres med nicheproduktion af højværdiafgrøder som f.eks. gastronomiske specialiteter, der kan bidrage til en øget biodiversitet. International erfaring med Urban farming viser, at der i kombination med f.eks. bofællesskab kan føre til en ny slags landbrug med sociale perspektiver, som Videncenter for Landbrug beskriver i Landbrugsinfo 3. maj Heraf fremgår bl.a. at det er veldokumenteret, at nærhed til dyr og planter, gerne i et fællesskab, har en gavnlig effekt på mennesker. Interessen for fænomenet 'social farming' landbrug der producerer fødevarer samtidig med, at de varetager sociale opgaver som unge eller ledige vokser i Danmark. WP5: Landskabsforvaltning som landbrugsdisciplin i relation til bosætning Produktion af et skriftligt oplæg og en præsentation, der kan gøres til genstand for en debat i de nærliggende landsbyer Godsted, Udstolpe og Slemminge. Oplægget beskriver mulige scenarier for fællesskab om arealer nær landsbyerne, herunder deres udnyttelse til produktion og fremme af biodiversitet. Økonomiske og juridiske aspekter afdækkes med henblik på eventuelle politiske initiativer. Oplægget præsenteres også for Guldborgsund Kommune. WP6: Projektledelse, information og oplæg til Naturfonden Et oplæg til naturfonden, som skaber baggrund for både beskyttelse og benyttelse baseret på den samlede fremstilling af de særlige potentialer, der knytter sig til projektområdet, og et tydeligt planforslag, der kan binde de mange aktiviteter, der nævnes, sammen i en helhed. 7. Projektets samarbejdsrelationer Gennem deltagelse i et projekt om udvikling af turistattraktioner gennemført af Østdansk Turisme og Erhvervsakademi Sjælland, blev Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård foreslået at tage veteraner ind som ny målgruppe. Det førte til dialog med foreningen bag Veteranhytten, hvor vi i fællesskab udviklede nedenstående vision. På opfordring fra Friluftsrådet etablerede vi i foråret 2014 den selvejende institution EndEx S/I for at skabe en platform for at udføreprojektets intentioner. I bestyrelsen for EndEx er Jobcenter Vordingborgs veterankoordinator formand, og der er desuden etableret et samarbejde med Forsvarets Veterancenter i Ringsted, der vil bidrage med psykologbistand og socialrådgivning for veteraner. Nordisk Fond for Miljø og udvikling (NORDECO) er ved at afslutte et Natur- og Miljøprojekt (NMP), der har haft udvalgte områder af Naturpark Maribosøerne som genstandsfelt. NMP projektet har beskæftiget sig med dette område, fordi det har et stort potentiale i forhold til miljø (anlæg-

6 gelse af P-ådal til fosforudfældning), naturgenopretning ved fredede arealer og fortidsminder, og naturformidling gennem oprettelse af formidlingscenter på Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård. Gennem Dansk Landskabsøkologisk Forening er der skabt kontakt til Københavns Universitet, og Troels Lyndelse er desuden optaget som studerende på masteruddannelsen i landdistriktudvikling, således at der er flere indgange til at inddrage den nyeste viden fra forskningen. NMP projektet har desuden medført en god dialog med lokale landmænd og lodsejere samt Guldborgsund Kommune, der er blevet pålagt at udarbejde en ny plan for Natura 2000 området i Naturpark Maribosøerne, hvor Hejrede Sø netop i denne sammenhæng er et stridsspørgsmål mellem landbrugsog naturinteresser. Her kan nærværende projekt komme til at spille en afgørende rolle ved udarbejdelse af en ansøgning til den nye naturfond, som kan danne grundlag for en løsning, der i højere grad tilgodeser alle interesser i området. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Såfremt projektet gennemføres som ansøgt, vil det danne grundlag for en videreudvikling af området og aktiviteterne i EndEx S/I. Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård vil få en ny funktion som udgangspunkt for formidling af projektets resultater natur og landbrug i en afbalanceret kombination, og indsatsen for krigsveteraner vil finde en ny platform på Lolland-Falster. Dette vil kunne styrke både bosætning og turisme og have en positiv effekt for de nærmeste landsbyer. 9. Projektets synlighed Projektet vil opnå synlighed således: a) Målet er at projektet opnår synlighed og eksponering ved presseomtale, synlighed på internettet og markedsføringstiltag som annoncering, opsætning af plakater i nærområdet m.v. Med beliggenhed i Naturpark Maribosøerne og samarbejde med VisitLolland og Business LF vil projektet få en stærk profil, der vil skabe synergi omkring turismeindsatsen. Der er allerede skabt en formidlingsplatform for Veteran Base Camp lejrene på som følge af, at Hejrede Friluftsgård i 2013 var ramme om en række Natur & Netværk lejre, som vil blive videreført i samarbejde med Aktiv Sommer i Guldborgsund Kommune allerede i b) personer forventes at opnå kendskab til projektet i dets løbetid i kraft af annoncering og omtale bl.a. i TV2 Øst. c) Region Sjælland og Vækstforum Sjælland vil blive synliggjort som bidragyder ved brug af regionens og Vækstforums logo på hjemmeside og trykt materiale, ligesom Region Sjællands logo allerede figurerer på Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgårds skilte. 10. Projektets forankring Projektet vil blive forankret i Region Sjællands Outdoor Gateway netværk, hvor det vil kunne tjene til inspiration i kraft af tværsektorielle tilgang og sin quadruple helix tilgang med deltagelse af foreninger, virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige forvaltninger og organer. Desuden vil projektets resultater løbende blive formidlet i Naturpark Maribosøernes brugerråd.

7 11. Evaluering af projektet Evaluering af projektet vil ske i samarbejde med Københavns Universitet og Nordisk Fond for Miljø og Udvikling, idet der nedsættes en evalueringsgruppe, der følger projektet og modtager kvartalsvise rapporter baseret på Region Sjællands vejledning om SMART metoden. Repræsentanter for evalueringsgruppen inviteres desuden til at deltage i EndEx S/I s bestyrelsesmøder i relevant omfang, så de kan følge projektet på tæt hold. I forbindelse med opstart af projektet udformes en specifik vejledning for projektdeltagere med krav om at føre logbog for de enkelte arbejdspakker. Friluftsrådet medvirker ligeledes ved evaluering, idet der udarbejdes årsrapporter for naturvejledningen. Desuden tilknyttes en revisor fra Dansk Landbrug Syd til projektet. 12. Budget Udgifter og indtægter som hovedposter ses i nedenstående budgetskema. Beløbene er eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer er opgjort. Udførligt budget er beskrevet i Bilag 2. UDGIFTER Projektledelse, 2 personer Naturvejleder, 2 personer Skov og landskab konsulent Geograf konsulent Materialer, toiletvogn Kørsel Information og web Revision Samlede udgifter I alt: FINANSIERING Friluftsrådet, løntilskud naturvejleder Grønne Partnerskaber Egenfinansiering (frivilligt arbejde) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Samlede indtægter I alt:

8 Bilagsfortegnelse Bilag vedrørende projektets indhold og baggrund 1. Projektbeskrivelse 2. Uddybende budget 3. Veteran Base Camp / Guldlandet Arbejdspakker 4. Kort over Naturpark Maribosøerne og omegn (figur 21) 5. Plakatserien om biodiversitet 6. Natur & Netværk for børn på Lolland-Falster projektrapport Bilag vedrørende foreningerne 7. EndEx S/I vedtægter 8. Vedtægter for Veteran Base Camp 9. Vedtægter for Netværket Blue Sky Innovation CV for projektdeltagere der er ansvarlig for arbejdspakker: 10. Andreas Aagaard Christensen 11. Christian Hagstrøm og Michael Ransby 12. Pia Lyndelse 13. Troels Lyndelse 14. Uddrag af Medlemsblad for Dansk Vandrelaug, portræt af Bente Møller-Jensen Interessetilkendegivelser/udtalelser fra 15. Guldborgsund Kommune, (sendt til Ebbe Møller Olesen, Jakob Lysholdt, Frederik Cordes) og Lolland Kommune, (sendt til Uffe Nielsen, Bo Rasmussen, Heidi Larsen) 16. Naturstyrelsen, (sendt til Claus Jespersen, Anders Walther Hansen, Mikkel Bornø Clausen) 17. Business LF, (sendt til Tove Aittomaki) 18. Østdansk Turisme (sendt til Inge Vibeke Boysen) 19. VisitLolland, (sendt til Henriette Lund Pedersen) 20. Ferierytter.dk, (sendt til Merethe Kepp, Annelise Bach Nielsen) 21. Slemminge Fjelde Beboerforening, (sendt til Charlotte Kamper)

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 31.5.2012 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 31.5.2012 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Til Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 31.5.2012 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 14-06-2012 Referat (deltagerliste er vedlagt i bilag) DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Præsentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Vores Skolegård. Innovation Medindflydelse At turde...

Vores Skolegård. Innovation Medindflydelse At turde... Vores Skolegård Innovation Medindflydelse At turde... 25. maj 2010 2 Projekt beskrivelse Projekttitel: Projekt deltagere: Ansøger: Vores Skolegård Voergaard & Nielsen I/S Glyngøre Skole Spicer.Dk Glyngøre

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS-217-00014 Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober 2009. Mødedeltagere: Sven Jean Larsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere