Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper"

Transkript

1 Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper Introduktion En gammel drøm blev vækket til live i sommeren Drømmen om en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v., et Allearter.dk. Initiativtageren til projektet var Dan- BIF Danish Biodiversity Information Facility (www.danbif.dk), under Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. DanBIF havde en pose penge Allearter.dk er et projekt under DanBIF, Statens Naturhistoriske Museum, der har til formål at udarbejde en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v. 9

2 til rådighed og ansatte undertegnede til at indsamle informationer om danske arter og få dem stykket sammen i en database. DanBIF har bl.a. til formål at formidle datasæt om den danske biodiversitet til Internettet museumssamlinger, registreringer af fugle via DOF-basen etc., og DanBIF er et oplagt hjemsted for et projekt som allearter.dk. Det primære formål med allearter.dk er at udarbejde lister over Danmarks dyr, planter, svampe m.v. samt deres systematiske tilhørsforhold samle dem på ét sted og gøre dem let og frit tilgængelige for alle interesserede læg såvel som lærd. Men som det vil fremgå af det følgende er det så langtfra nogen let opgave at udarbejde sådanne lister. Detektivarbejdet begynder Nu handlede det om at finde frem til tidligere publicerede lister etc. og få dem samlet og konverteret til kolonner i en database. Litteraturlister blev støvet igennem, og alt fra små artikler i obskure En samlet oversigt over Danmarks krebsdyr har ikke tidligere været udarbejdet. På billedet ses kommakrebsen, Diastylis rathkei. Foto: Steffen Lundsteen. tidsskrifter til store gedigne værker blev konsulteret. Også en jagt på eksperter begyndte, og det bredte sig som ringe i vandet. Såvel professionelle som engagerede amatører med ekspertise inden for alskens artsgrupper blev kontaktet. Og den positive respons og imødekommenhed var slående. Gamle afhandlinger blev fundet frem af og til med temmelig søgte titler, som f.eks. den præmievindende (!) Studier over Danmarks rhabdocøle og acøle Turbellarier fra en grundig gennemgang af et udvalg af danske fladorme i tidsskriftet med det tunge navn Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening. De velkendte, de forsømte og de næsten ukendte Efterhånden blev det mere og mere klart, hvor uendelig lidt vi ved om den danske biodiversitet. For mange organismegruppers vedkommende findes ingen eller kun stærkt forældede publikationer og ingen eller kun stærkt aldrende eksperter. Og desværre må det konstateres, at fremtiden ikke ser lys ud, da der ikke er megen fokus på viden om forsømte grupper og ikke mange unge til at tage over. Blandt de bedre undersøgte grupper kan nævnes fugle, pattedyr, planter og en stor del af svampene, samt insekter der ser godt ud i en samling! - især biller og sommerfugle. Enkelte grupper er velundersøgte i Danmark primært takket være enkelte ildsjæle det gælder f.eks. bladlus (Ole Heie) og svirrefluer (Ernst Torp Petersen). I den anden ende af skalaen har vi en gruppe som lus, der p.t. er repræsenteret med 30 arter på listen. Et kig på vores nabolande giver imidlertid et fingerpeg om, at det reelle antal nok er flere hundrede arter. Helt galt er det for rundormenes vedkommende. Et par hundrede arter indgår foreløbig i udkastet til artslisten, men gruppen er meget dårlig undersøgt og det skønnes, at det reelle antal af danske arter kan være i størrelsesordenen ! For en del grupper foreligger nye og grundige oversigter, men flere af disse gemmer sig i bøger og tidsskrifter, der kan være svære at finde frem til og som skal bestilles hjem fra specialbiblioteker. Og kun i ganske få af de tilfælde, hvor der findes nye og gennemarbejdede oversigter, findes de på Internettet i en let tilgængelig online-version. Artsgrupper et løst men praktisk begreb På allearter.dk inddeles arterne i artsgrupper en meget subjektiv inddeling, der kan bøjes efter smag, interesse og faglig forstand. Artsgrupperne er primært valgt ud fra praktiske og traditionelle synspunkter. Nogle artsgrupper er systematisk veladskilte og følger de primære niveauer, f.eks. snegle og biller, der udgør hhv. en klasse blandt bløddyrene og en orden blandt insekterne. Andre skiller sig ud på mere skæve niveauer, såsom sækdyr, en underrække blandt rygstrengsdyrene, og mellus, en overfamilie blandt de næbmundede insekter. Enkelte artsgrupper udgør ikke naturlige systematiske enheder, men er valgt, fordi arterne traditionelt er blevet behandlet og omtalt samlet. Det gælder f.eks. dagsommerfugle og i særdeleshed algerne, der indtil videre er repræsenteret ved marine makroalger, der dækker over arter fra såvel planteriget som riget Chromista. Nogle artsgrupper dækker blot over en enkelt familie, mens andre rummer én eller flere rækker. Ligeledes er antallet af arter uhyre variabelt og svinger fra blot en enkelt art (bl.a. armfødder en selvstændig række i dyreriget) til mere end arter (tovinger = fluer og myg). Danske arter - et øjebliksbillede Antallet af arter ændrer sig konstant det har altid gjort det og vil gøre det til evig tid. Tidligere i historien var voldsomme naturkatastrofer og istider øverst på årsagslisten. I de seneste årtier er de primære årsager klimaforandringer, Allearter.dk byder også på artslister over mindre kendte grupper, f.eks. Entoprocta, små marine dyr der filtrerer småpartikler fra vandet vha. deres tentakler. Claus Nielsen, Statens Naturhistoriske Museum, er så godt som den eneste dansker der har beskæftiget sig med denne gruppe. Tegning: Kai Olsen

3 ødelæggelse af habitater samt den øgede samhandel og transport, der flytter arter rundt på kryds og tværs af kloden og hvoraf nogle får så godt og grundigt fat, at de bliver invasive og truer andre arter. Men også vores øgede viden om arternes systematik og genetik ændrer konstant billedet arter splittes og samles, ikke mindst som følge af DNA-undersøgelser. Hvor mange arter i Danmark? Et præcist svar på ovennævnte spørgsmål er i sagens natur irrelevant uden at inddrage en række andre spørgsmål: Hvad med forhistoriske arter og hvor går Danmarks grænser ikke mindst de marine og skal Grønland og Færøerne tælles med? Og snakker vi om kendte, registrerede eller dokumenterede arter? hvilket bestemt ikke altid er det samme! Eller snakker vi om de forventelige arter - eller det faktiske antal, som ingen kender eller nogensinde vil komme til at kende? Og så er der hele spørgsmålet omkring artsdefinitioner, der kan variere markant alt efter om man tyr til ekspertise blandt splittere eller samlere. Splittere definerer arter mere snævert, altså på grundlag af mindre forskelle, end samlere og opererer derfor med flere arter. Trængt op i en krog og truet til et svar, vil et usikkert bud på, hvad en dansk artsliste vil kunne presses op på i løbet af nogle år være i størrelsesordenen arter. I skrivende stund indeholder allearter. dk ca arter, hvilket dækker langt de fleste dyregrupper foruden mosser og marine makroalger. Ildpølser og pukkelhvalens blinde passager om kriterier for danske arter For overhovedet at lave en liste over danske arter er man naturligvis nødt til at opstille nogle kriterier og definitioner for, hvilke arter der skal med og hvilke der ikke skal med. Men disse regler er nødt til at være lavet af gummi og kan kun benyttes som vejledende. Hvad der virker for den ene artsgruppe vælter læsset for den anden, og hvad traditionen byder det ene sted er uhørt det andet. Der findes ikke noget endegyldigt svar, og det vil kunne diskuteres i det uendelige: - Hvad med en amerikansk fugleart, der har kuk i GPS en og forvilder sig over Atlanten? - Hvad med arter, der slæbes med hjem i kufferten fra en charterrejse i Syden eller indvortes i form af parasitter? - Hvad med haveplanter, der kravler gennem hækken og ud i vejkanten? - Hvad med ildpølser og tøndesalper bizarre dyr med bizarre navne (tilhørende de såkaldte sækdyr), der ikke findes i Danmark som sådan, men kan flyde hertil med havstrømme? - Hvad med den rur-art (krebsdyr), der i Danmark kun er fundet som gratist på en pukkelhval? De 4 store Fire ordener blandt insekterne udgør over halvdelen af Danmarks kendte dyrearter. Det drejer sig om årevinger (hvepse, bier og myrer), tovinger (fluer og myg), biller og sommerfugle, der i skrivende stund dækker over hhv , 4.023, og arter i databasen i alt næsten arter. Sommerfugle og biller er der imponerende godt styr på, men hvad tovinger og årevinger angår, er der lang vej igen. Kun få familier er der taget hånd om og ofte er det kun i kraft af en enkelt person. F.eks. har P.N. Buhl specialiseret sig i en gruppe af årevinger kaldet sorthvepse, og i forbindelse med projekt allearter.dk er der udarbejdet en opdatering med 52 nye arter for Danmark, hvoraf ca. to tredjedele er navngivet af Buhl som nye for videnskaben! Familien Braconidae, en familie af snyltehvepse, er et af de største huller på allearter.dk. Familien er repræsenteret ved i størrelsesordenen arter i samlingerne på de danske museer. Disse arter er imidlertid kun bestemt til slægt og indgår ikke på allearter.dk, der indtil videre kun rummer de ca. 200 arter angivet på Fauna Europaea (www.faunaeur.org). Fisk hvirveldyr fra overklassen For at kunne binde arter sammen i et projekt som allearter.dk kræves et skelet et taksonomisk backbone. De vigtigste knogler i skelettet er kategorierne rige, række, klasse, orden, familie og slægt. Trods de næsten arter er billerne, her grøn sandspringer Cicindela campestris, en af de grupper vi har godt styr på i Danmark. Det skyldes ikke mindst en lang samlertradition. Foto: Lars Skipper

4 Disse niveauer benyttes som udgangspunkt ved klassifikation af samtlige dyr, planter, svampe m.v., dog med enkelte undtagelser. De fleste af disse niveauer kan udbygges med over- eller under- f.eks. udgør hvirveldyrene en underrække blandt rygstrengsdyr og fisk en overklasse blandt hvirveldyrene. Også begrebet infra- benyttes af og til bl.a. inden for krebsdyrene, hvor f.eks. krabber udgør en infraorden blandt de tibenede krebsdyr. Hertil kommer enkelte andre niveauer, der benyttes mere eller mindre hyppigt, bl.a. tribus mellem familie og slægt. Hvor på det taksonomiske skelet en art skal placeres er der imidlertid tit meget forskellige meninger om. For nogle arter, f.eks. blandt algerne, går det grueligt galt, og ikke engang hvilket rige de tilhører er der enighed om. Myg og fluer, tilsammen tovinger, er den p.t. artsrigeste gruppe på ordensniveau på allearter.dk. Kun få af de over 100 familier er imidlertid godt undersøgt. En af disse er svirrefluerne, hvortil arten på billedet, tidlig silkesvirreflue, Sericomyia lappona hører. Foto: Søren Tolsgaard. Et fremtidsscenarie? Store internationale internetportaler, der beskæftiger sig med systematik og nomenklatur, bliver i disse tider bundet mere og mere sammen i et tætmasket net. Software, der kan få tingene til at snakke sammen og automatisere funktioner, popper op i alle afskygninger. Allerede i skrivende stund findes nogle imponerende værktøjer frit tilgængeligt på nettet. Nogle af disse kan findes på hjemmesiden Et eksempel: Man tager en rapport, bog el.lign. spækket med artsnavne, scanner den og kører OCR på den (Optical Character Recognition = optisk tegngenkendelse) en proces der gør at teksten kan læses af computeren. Herefter kører man teksten igennem funktionen FindIT, der genkender og plukker de videnskabelige navne ud af teksten. Listen over navne køres herefter igennem funktionen MapIT, hvor artslisten kan matches imod et udvalg af officielt godkendte referencer og vupti så har man f.eks. et regneark komplet med informationer om artsnavne og klassifikation (rige, række, klasse etc.). Med lignende værktøjer vil man i princippet automatisk kunne indhente information om de nyeste gældende navne, systematik, synonymer, referencer m.v. til allearter.dk. Men, men, men træerne vokser ikke ind i himlen. Mere herom i de næste afsnit. Konsensus, konvergens og konsekvens nej, nul og niks Det kunne være så let, hvis autoriteterne var enige. Hvis alle nikkede samtykkende til lister over navne, synonymer, takso- nomi etc. Men sådan er det så langt fra. Så godt som alt er i spil. Med DNA-analyser og andre avancerede metoder bliver store dele af biodiversiteten endevendt i disse år og stort set intet kan tages for givet. Og enigheden ser ikke ud til at blive større med tiden. Håbet kunne måske være, at der kunne opnås enighed om et fælles internationalt system, som alle arbejdede ud fra, men som man ikke nødvendigvis behøver være enig i, og hvortil man kan knytte alverdens noter, henvise til alternative synspunkter etc. Men dette er nok en utopisk tanke. Match eller mismatch Især for de grupper på allearter.dk hvor der ikke findes dansk ekspertise tilstræbes det at matche arterne på artslisterne mod nogle af de store online-spillere på banen inden for systematik og nomenklatur. Det drejer sig bl.a. om Fauna Europaea, WoRMS (World Register of Marine Species) samt CoL (Catalog of Life). En bonus ved at matche arterne er, at stavefejl bliver opdaget. Desværre er uenigheden ofte stor og en artsliste kan sjældent matches 100%. Et af de mere grelle eksempler er miderne. I 1978 blev den hidtil eneste samlede oversigt over danske arter publiceret i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser. Listen rummer ca. 800 arter, men kun % af arterne kan matches via ovennævnte referencer. De øvrige er sandsynligvis ugyldige navne eller dækker over synonymer for andre arter! Synonymer Mange arter lever en omtumlet tilværelse - de flytter slægt, skifter navn, bliver splittet op i flere arter osv. Da jeg rendte rundt og fangede frøer, salamandre og tudser i min barndom, var verden simpel de ægte frøer hørte til slægten Rana, salamandrene hørte til slægten Salamandra, og tudserne til slægten Bufo. I dag har de grønne frøer fået deres egen slægt, de tre danske salamander-arter placeres i hver deres slægt, og det samme gælder ifølge nogle de tre danske arter af tudser. Lignende eksempler finder vi mange steder også blandt fuglene, hvor f.eks. flere terner og måger har skiftet slægt. For visse arter er listen over synonymer lang eller endog meget lang. På hjemmesiden AlgaeBase, en database over alverdens alger, findes et imponerende udvalg af synonymer. For enkelte arter er der så mange, at det er nødvendigt at Skovflåten Ixodes ricinus hører til miderne (ikke tægerne!), der udgør et af de største sorte huller blandt Danmarks dyr. Foto: Lars Skipper

5 bruge scrollfunktionen over flere skærmbilleder på computeren for at se dem alle! Hvilke navne, der bør benyttes på allearter.dk, vil ofte være en smagssag og der kan være gode argumenter for såvel at vælge traditionelle navne som at vælge nye navne. Det vigtigste er, at de benyttede navne kan genkendes af de store spillere. Kun de vigtigste synonymer medtages i databasen på allearter.dk. Fuzzy matching Mange videnskabelige navne er næsten ens og afviger kun fra hinanden ved små forskelle. Typiske forskelle er endelserne -a eller -us, som f.eks. zebracikaden Planaphrodes bifasciata / P. bifasciatus og i øvrigt en lang række andre cikader. En anden forskel er endelserne -i og -ii endelser der f.eks. ofte benyttes, når arter er navngivet efter personer, såsom nielseni eller schmidtii. Visse databaser tager højde for dette, så der kan findes frem til arterne på trods af disse forskelle. Dette kaldes ofte for fuzzy matching. Linné i flere udgaver Et komplet videnskabeligt navn rummer, ud over slægts- og artsnavn, information om hvem, der navngav den og hvornår det såkaldte autornavn. Og også her er der tit uenighed såvel i navn som årstal. I nyere navngivning tilstræbes det at angive det fulde autornavn, (i hvert fald inden for dyreriget), men især tidligere blev der ofte benyttet forkortelser, f.eks. L. for Linné eller Linnaeus, den latiniserede form af navnet. En parentes rundt om autornavnet, f.eks. (Linnaeus, 1758), angiver at arten er flyttet til en anden slægt siden arten oprindeligt blev beskrevet. I zoologisk navngivning angives som regel kun det gældende autornavn, men i bl.a. botanisk navngivning er der tradition for at angive både det oprindelige navn (basionym) og det gældende autornavn. For nogle arter kan det føre til nogle mildest talt besværlige artsangivelser. Et eksempel er havalgen almindelig rødplet, hvis fulde videnskabelige navn er: Rhodophysema elegans (P.L. Crouan & H.M. Crouan ex J. Agardh) P.S.Dixon, Og det er langt fra den værste! Taxa på afveje Begrebet taxon (taxa i flertal) benyttes hyppigt inden for zoologi og botanik og dækker over en systematisk enhed, f.eks. en art, en underart, en familie eller en orden. En artsliste udvidet med yderligere informationer om systematiske forhold kaldes således ofte en taxonliste. Arbejdet med at matche danske artslister mod Fauna Europaea, WoRMS m.fl. fører af og til nogle uventede resultater med sig. F.eks. dukkede der i listen over mosser pludselig såvel krebsdyr som mosdyr op og trods navnet på sidstnævnte er de så absolut ikke beslægtede med mosser. Forklaringen på dette er begrebet homonymer. Homonymer er betegnelsen for navne, der dækker over to eller flere forskellige taxa. Der er strenge regler for, at homonymer ikke må findes inden for planteriget eller dyreriget, men det tillades på tværs af rigerne. Det undgås dog i forbindelse med navngivning af nye arter. Sp.indet.cf.etc. Uafklarede placeringer og usikre bestemmelser kan angives vha. forskellige latinske begreber. Det mest velkendte er sp. (forkortelse for species), der benyttes, når en art ikke kan bestemmes sikkert til art inden for en slægt f.eks. Aeschna sp. (ubestemt art af guldsmedeslægten Aeschna). Er slægten også uvis, skrives i stedet f.eks. Odonata indet. (ubestemt guldsmed). Ubestemte underarter angives som ssp. (subspecies). I visse tilfælde, hvor man f.eks. har en art, der minder om en kendt art, men tilsyneladende er noget andet, benyttes forkortelsen cf. en forkortelse for det latinske ord confer, der hentyder til noget lignende, men ikke identisk. Der kan som tidligere nævnt være stor uenighed mellem de forskellige autoriteter om, hvor en gruppe af arter skal placeres. Kan de heller ikke blive enige med sig selv findes der et videnskabeligt begreb, der dækker over organismer, hvis taksonomiske placering er uafklaret Incertae sedis. Kradser, langebarn, ligrøver og flaskerenser Kun en brøkdel af danske organismer har etablerede danske navne. Blandt dyrene gælder det først og fremmest hvirveldyrene og enkelte insektordener, blandt planterne karplanter og mosser Skovfirben er en af de mange arter, der har skiftet navn i de senere år. Tidligere hed den Lacerta vivipara nu er den flyttet til slægten Zootoca. Foto: Lars Skipper

6 og blandt svampene basidiesvampe og sæksporesvampe. For de fleste øvrige grupper er kun få eller ingen arter navngivet på dansk. For enkelte artsgrupper er der oprettet særlige navneudvalg, for andre grupper har omfattende bogværker sat sig på de danske navne, men for mange grupper bruges danske navne i flæng og opfindes og ændres efter forgodtbefindende i forbindelse med udgivelse af håndbøger m.v. Allearter.dk og fremtiden Blandt de vigtigste opgaver for fremtiden er naturligvis at fortsætte arbejdet med at udbygge artslisterne ikke mindst at få koblet de store grupper planter og svampe på. Det er også en mulighed at gå et skridt videre og udarbejde lister over protozoer og evt. bakterier eller mere realistisk blot enkelte grupper blandt disse, da vores viden stadig er meget mangelfuld og uenighederne store. Udbyggelse af synonymer, danske navne, artskommentarer etc. bør også prioriteres. Naturen er dynamisk og har altid været det. Nye arter vælter ind over landets grænser og gør krav på en plads på listen. Nogle kommer ved egen hjælp andre er hjulpet på vej af os mennesker. Ny viden og ændrede opfattelser omkring systematik, nomenklatur m.v. ændrer billedet. Artslisterne bliver med andre ord hurtigt forældede. En løbende opdatering af artslisterne er derfor en vigtig opgave og flere aktuelle og potentielle bidragsydere har ytret et meget klart ønske (krav) om, at listerne bliver opdateret og vedligeholdt. Øget samarbejde er en anden vigtig opgave såvel med bl.a. de naturhistoriske museer, DMU, kommunerne, fugleognatur. dk og de grønne foreninger, som i form af udbygning af netværket af folk der vil bidrage til at holde listerne ajour. Referencer: AlgaeBASE. Allearter.dk. CoL (Catalog of Life). DanBIF. Fauna Europaea. org/ ubio (Universal Biological Indexer and Organizer). WoRMS (World Register of Marine Species. Følg med! Hvor godt kendskab har vi til den danske artsdiversitet? Hvilke grupper mangler, og hvor er de huller, som vi må erkende, at vi først om mange år - og måske aldrig - kommer til at fylde? Disse og flere spørgsmål er, eller vil blive besvaret på allearter.dk. Kontakt forfatteren Lars Skipper 18

NOTAT fra DanBIF Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste Hvem

NOTAT fra DanBIF Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste Hvem NOTAT fra DanBIF Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste Hvem er de, hvad hedder de og hvor hører de til? Projekt allearter.dk, København d. 16.november 2011 1.december 2011, Sammenfattet af

Læs mere

Brug af hjemmesiden www.fugleognatur.dk samt Naturbasen App.

Brug af hjemmesiden www.fugleognatur.dk samt Naturbasen App. Brug af hjemmesiden www.fugleognatur.dk samt Naturbasen App. Fugleognatur.dk er en dansk hjemmeside som blev oprettet i 2001, er nu suverænt den største naturhjemmeside i Danmark. Siden er privatejet,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Navngivning og klassificering

Navngivning og klassificering Navngivning og klassificering V erden rundt anvender zoologer bestemte metoder for at klassificere dyr og planter. For at kunne forstå hinanden hen over landegrænser og diverse sprogbarrierer, er man også

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Tom Larsen. Knælere. Atelier

Tom Larsen. Knælere. Atelier Tom Larsen Knælere Atelier 2007 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-761-0 2007 Tekst og billeder: Tom Larsen Forfatteren Tom Larsen, født 1961, har siden 1994 holdt over 155 forskellige

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus II. Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU-LIFE & Marc Kenis, CABI Bioscience, Delemont Schweiz

Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus II. Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU-LIFE & Marc Kenis, CABI Bioscience, Delemont Schweiz Slutrapport, PAF-projekt: Biologisk bekæmpelse af alm.ædelgranlus II, J.nr. 2006-00141 Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus II Af Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU-LIFE & Marc Kenis, CABI Bioscience,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Flyt undervisningen ud af skolen

Flyt undervisningen ud af skolen Flyt undervisningen ud af skolen Odense ZOOs Skoletjeneste tilbyder i det nye skoleår, en unik mulighed for at flytte undervisningen ud i et eksternt læringsmiljø, i særudstillingen Planet Shark på Odense

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

App-designer: Uddybende vejledning

App-designer: Uddybende vejledning App-designer: Uddybende vejledning 1 Indledning Da der i formidlingsøjemed er øget interesse for at udvikle apps, har Center for E-læring udviklet en Appdesigner, så afdelingerne kan spare penge på udviklingen

Læs mere

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum Livets udvikling Teori: Solsystemet dannedes for 4,6 mia. år siden Ældste sten på jorden: 4 mia. år gamle Livets alder Mikrofossiler - ældste spor af liv - 3,4 mia. år siden Livet kan være opstået for

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

1 plotte fundene på kort ved hjzlp af kort- 'gså i

1 plotte fundene på kort ved hjzlp af kort- 'gså i Georeferering af fund Danmark (pånzr Bornholm) for at undgå kilen af skzve felter. Jylland og Fyn Af har ikke noget problem, da de naturligt Christian Lange, DanBIF er zone 32, men på det Østlige Sjzlland

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera

10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera 10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera 1 Check ALTID for software opdateringer til dine kameraer INDEN du køre hjemmefra. Dette er en ting, mange har prøvet at overse, og det kan spare

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere